Retro: Od Bilderbergu ke Googlebergu

28. 6. 2013

Světové události jasně hovoří o tom, že nejdůležitějším zadáním globálních elit je úplná změna lidského vědomí a dokonce změna lidské podstaty. To je ve skutečnosti cílem a prostředkem budování Nového světového pořádku. Zde se zvláště příznačným stalo zasedání Bilderbergské skupiny v letošním roce ve dnech 6. až 9. června ve Velké Britanii v hotelu Grove poblíž Londýna.

Informace okolo konání byla oznamována dlouho před tím, než mělo proběhnout. Uveřejňovala ji jak oficiální, tak alternativní media. Byly zveřejňovány i záležitosti, které měly být projednávány, například nezaměstnanost v USA i v Evropě, nacionalismus, populismus, politika EU, situace na Blízkém východě, problémy Afriky, kybernetické války a asymetrické hrozby, hlavní směry v lékařském výzkumu, perspektivy a důsledky šíření internetového vzdělávání.

Zasvěcený zdroj alternativních stránek Infowars.com podrobně informoval o pořadu dne. Oznámil, že se na schůzce budou posuzovat dvě skupiny otázek. První byla  ekonomická: Zesílení moci centrálních bank pod záminkou „bankovních reforem“, záchrana bank kvůli podpoře eura a zachování eurozóny, vytvoření efektivnějšího systému výběru daní, zamezení odchodu Velké Británie z EU, potlačování protestů vznikajících v důsledku stále tvrdší hospodářské politiky, minimální hospodářský růst v roce 2013 a koncentrování bohatství obyvatel do rukou korporací a nejbohatších elit.

Druhá velká skupina otázek se týká vojenské, politické a psychologické kontroly: Útok na íránské jaderné objekty, pokud s nimi Írán během tří let neskončí, pokračování války v Sýrii pomocí vyzbrojování opozice, hrozba celosvětové pandemie (bilderbergské laboratoře pracují na šíření virů), kontrola 3D tisku, státní kontrola internetu k dosažení kybernetické stability, kontrola šíření informací za pomoci „ministerstva pravdy“ (dávná Clintonova myšlenka), vytváření „vyspělých měst“, v nichž by bylo možno sledovat všechny stránky života a chování obyvatel, což znamená vytvoření systému totálního dozoru.

Ke splnění těchto úkolů je nezbytná rychlá přestavba technokratické sféry , která se už realizuje před našima očima. Autoři Infowars.com Watson a John upozorňují, že Bilderbergská skupina a další temné struktury pokročily do fáze vážné transformace. Bilderberg uzavřel unii se společností Google pod kontrolou předsedy její rady, ředitele E. E. Schmidta (1), který se zasedání skupiny účastní pravidelně.

Hotel Grove byl vybrán úmyslně, neboť se zde od roku 2007 každoročně konají konference Googlu nazvané Google Zeitgeist (Duch času Google). Na nich se analyzují miliardy dotazů uživatelů jeho systémů a předkládají se výsledky činnosti. Letošní konference Google se konala několik dní před bilderbergským zasedáním.

Světová technologická příprava současné činnosti Google v oblasti světové technologické politiky bude  mít hlavní základnu v hotelu Grove. Společnost Google určil deník London Independent jako „nejsympatičtější verzi“ Bilderbergu, provádějící skutečnou technologickou přestavbu. Její konference navštěvuje kolem 400 delegátů, kteří posuzují základní témata světové politiky a kultury a rozpracovávají plány k potlačování odporu proti globalizaci (2). Mezi nimi jsou klíčové postavy sdělovacích prostředků, politici a začínající hvězdy. Letos se zúčastnil zasedání odborník Goldman Sachs O´Neil, Bill Clinton i zpěvačka Annie Lennox. Bylo zde konstatováno, že se tržby společnosti zvýšily za rok o 60 %, tj. o 2,89 miliard dolarů.

Google Zeitgeist je nejefektivnější formou vedení. Bilderbergská skupina má reputaci spiklenců, zato Google může kontrolovat otevřeně, neboť společnost je určena k informačním službám. Pod štítkem demokratické a filantropické společnosti se skrývá totalitní struktura, jíž nezávislí novináři říkají „Googleberg“.

Pro práci zpravodajských služeb se Google ukázal být velmi užitečný. Nezávislí pozorovatelé (3) ujistili, že hlavní organizátoři arabského jara byli najati touto společností a účastnili se konferencí Zeitgeist v hotelu Grove. Je známo, že klíčovou roli v organizaci egyptského převratu, který vynesl k vládě Muslimské bratry, sehrál spolupracovník Google Egypťan Wael Gonim, vedoucí oddělení pro marketing pro Blízký východ a Severní Afriku. Schmidt říká, že používání Facebooku, Twitteru a internetových nástrojů pro rozviřování protestů v Egyptě bylo dobrým příkladem transparentnosti (4).

Google stále více ovlivňuje americkou a britskou vládu. Usnadněno je to tím, že Schmidt je členem Rady pro vědu a technologii prezidenta USA, vede neziskovou nadaci New America Foundation a byl poradcem a sponzorem v Obamově prezidentské kampani. Dokonce mu bylo nabídnuto ministerstvo financí USA. Ve Velké Britanii se zástupci Google zhusta setkávají s pohlaváry konzervativní strany. Kontakty s nimi má Cameron, ministr financí Osborne, princ Charles a další. Jejich ruce už dosáhly až do Ruska. Schmidt sedí v radě ředitelů Skolkova (ruské centrum high-tech výzkumu – pozn. edit.). Někteří experti jej považují za „neutrální faktor“ (5).

Svazky mezi společností Google a skupinou Bilderberg se stále upevňují. Média přirovnávají moc společnosti a její konference s fórem v Davosu. Na setkání Google Zeitgeist jsou přítomni lidé schopní formovat celosvětovou budoucnost. Společnost sama sebe představuje tak, že má větší sílu než vlády, neboť kontroluje a řídí jednání širokých mas, podobně jako se stalo v Tunisu a Egyptě. Její vměšování do věcí Evropy je už tak závažné, že se na ni dokonce nedávno obrátila Evropská komise s interpelací kvůli zneužívání jejího dominantního postavení na trhu s informacemi.

Pohlavár Googlu nikdy netajil svou snahu o totální kontrolu veřejnosti. Mnohokrát o tom hovořil s tím, že soukromý život je reliktem minulosti a že plánuje přeměnit Google ve skutečného „Velkého bratra“, přičemž Orwellova 1984 bude proti tomu úplnou dětskou pohádkou.

V jednom projevu řekl: „Nepotřebujeme, abyste stiskli všechny klávesy počítače. Víme, kde jste a kde jste byli. Zhruba můžeme zjistit, o čem přemýšlíte. Myslím, že většina lidí nechce, aby Google odpovídal na jejich otázky. Chtějí, aby jim ukázal, co mají dělat. … Víme všechno, co děláte, a vláda vás může sledovat. Víme, kde se nacházíte v okruhu 50 cm a tuto vzdálenost zkrátíme na několik cm. Vaše auto vás poveze samo a není dobré, že auta byla vynalezena ještě před počítači. … Nikdy nejste sami a nenudíte se. …“ (6)

Podle Schmidta mění informační technologie radikálně vzdělávání, práci, podnikání, charakter medií a status duševního vlastnictví. Mění samotného člověka. Počítač přejde od příkazů k situaci, kdy se stane přítelem. Počítač oznámí, že „zhruba ví, co člověka zajímá“ a řekne mu, co má dělat. Počítač dělá to, co se mu jeví jako dobré, dokáže najít jehlu v kupce sena. Má ideální paměť. Lidé konají to, co se jim dobře daří: Rozhodují, baví se, leccos promýšlejí. Je to symbióza. (7)

To, k čemu se hlásí Schmidt, se nazývá transhumanismus. Je to světonázor, který vychází z možnosti a potřeby podstatných změn druhu „člověk rozumný“ za pomoci moderních technologií formování „postčlověka“. Poprvé to použil v práci „Náboženství bez zjevení“ evoluční biolog Julian Huxley, známý jako „Malthus 20. století“. Byla to u něho nová ideologie a dokonce „nová víra pro lidstvo“. Tak se jeví i moderním prorokům, kteří navrhují metody na přeměnu lidí tak, že se z nich stávají poslušní bioroboti. Mají nahradit současné lidstvo. Je zřejmé, že elity řídí postupy tak, aby mohly namísto ve skrytu fungovat zcela otevřeně. Mění se i smysl summitů, konferencí a tajných jednání. Předvedlo to už jednání Bilderbergské skupiny, které přestalo být konspirační.

Boj přechází do nové roviny – informační a duchovní zápas, který staví člověka před volbu mezi necivilizovanými nelidy a civilizovanými lidskými tvory stvořenými k obrazu božímu.

Odkazy uvedeny u originálu

Převzato z Fondsk.ru

Překlad: zajoch

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments