Retro: Střezme odkaz Velké listopadové sametové revoluce (VLSR)!

20. 11. 2012

Chtěl bych předeslat, že text podobný tomu, co následuje, jsem zde publikoval před dvěma lety. Po upozornění na jeho nebezpečně podvratný charakter a případné vážné následky, které by jeho četba mohla přinést, jsem se rozhodl jej autocenzurně odstranit (viz též zde).

Nicméně nyní ve mně opět zvítězilo moje chorobné grafomanství a přicházím s tímto aktualizovaným textem znova, abych naplnil staré přísloví „Opakování jest matkou moudrosti“.

Uvědomuji si, že někteří mi mohou vyčítat opakované porušení mého slibu, že zde již nebudu psát. Omluvou mi budiž, že jen opakuji přístup některých osobností téměř stejně slavných jako já (např. D. Hašek, M. Navrátilová), které svoji kariéru také končily několikrát… Možná i zde platí to přísloví o opakování?

Ale nyní již k meritu věci:

Včera jsme opět vzpomněli výročí Velké listopadové sametové revoluce – dnů, kdy se otevřely brány gulagů a vyšly z nich desetitisíce politických vězňů. Zamysleme se nad tím, jakých skvělých úspěchů jsme za těch 23 let dosáhli, ale i nad tím, co nám k plné spokojenosti ještě chybí:

1) Můžeme si říkat a psát, co chceme, a nic se (nám) nestane.

2) V obchodech je stále dostatek banánů a toaletního papíru.

3) Co chvíli chodíme k volbám, ve kterých si můžeme svobodně vybrat z bohaté a kvalitní nabídky politických stran.

4) Vládnou nám moudří a čestní politici, v čele s prezidentem, který pro svoji pověstnou skromnost, smysl pro humor a moudrost požívá neobyčejné úcty v celém světě.

5) Provedli jsme pozoruhodně úspěšnou ekonomickou transformaci, při které ztráty (zajisté zcela nevyhnutelné) obnášely pouze necelý jediný bilion korun. V krátké době se podařilo vytvořit vrstvu mimořádně bohatých lidí, čímž jsme se přiblížili situaci v netotalitním světě. Tento úspěch byl založen na aplikaci geniálního Ježkova principu „útěku ekonomů a podnikatelů před právníky“ a velkorysého právního „zhasnutí“ během privatizace (inspirovaného zjevně filmem „Hoří, má panenko“).

6) Krásným symbolem úspěšnosti transformace jsou úchvatné paláce bank a pojišťoven, které zdobí naše města. Někteří sice říkají, že se tyto budovy mohly pořídit mnohem úsporněji a ušetřené prostředky se mohly použít třeba na rekonstrukci státních nemocnic a škol, ale je zřejmé, že tito kverulanti hovoří pouze z pozice nepřátel svobody a trhu.

7) Provedli jsme zajímavou reformu územně-správního uspořádání – nejprve jsme zrušili totalitní systém krajů a po několika letech jsme jej v mírně pozměněné formě opět zavedli. Nemalé náklady, které byly s touto promyšlenou operací spojeny, se v konečném součtu jistě bohatě vyplatily.

8) Demokratický systém jsme nevídaným způsobem posílili lustračním zákonem, díky kterému se podařilo obsadit rozhodující místa ve státní správě výhradně odborně a mravně vysoce kvalitními lidmi.

9) Ve srovnání s obdobím totality se podařilo podstatně zvýšit počet státních, krajských a obecních úředníků, a to i navzdory tomu, že většina funkcí někdejšího totalitního státu přešla do soukromé sféry.

10) Někdejší korupce (podstrkování kafe, čokolád, lahví alkoholických nápojů a tvrdých spart) zcela vymizela.

11) Těšíme se výhodám fungujícího právního státu založeného na příkladně fungujícím justičním systému, který někteří neopodstatněně pomlouvali slovy o „justiční mafii“.

12) Podařilo se dosáhnout toho, že kriminalita je nyní na zcela jiné úrovni než v době předlistopadové.

13) Byl zlikvidován přebujelý strojírenský, těžební, hutní, elektrotechnický, chemický, farmaceutický, cukrovarnický, sklářský, sirkařský, textilní, obuvnický a další průmysl, jakož i odpovídající aplikovaný výzkum v těchto oborech. Uvolnily se tak lidské zdroje pro perspektivnější povolání, jako jsou konzultanti, burzovní makléři, reklamní kreativci či pornoherci. Tím se naplnil jeden ze snů nás, kteří jsme v listopadu 1989 byli masakrováni na Národní třídě a statečně cinkali klíči na náměstích.

14) Namísto někdejších překážek kladených emigraci je nyní emigrace např. lékařů či vědců naopak aktivně podporována.

15) Máme nejvyšší počet vysokých škol na milion obyvatel na světě.

16) Velkorysá reforma vzdělávání úspěšně směřuje k tomu, že středoškolské vzdělání s maturitou bude již brzy mít až 90 % populace. Jaký to rozdíl oproti slabým 20 % totalitním! V rámci moudrého boloňského procesu směřujeme k dosažení dalšího smělého cíle – zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných občanů nejméně na 50 %. K dosažení tohoto velkolepého cíle jistě nemůžeme litovat jakýchkoli nákladů! Je totiž známo, že vysokoškolské vzdělání výrazně zvyšuje šanci na uplatnění ve společnosti a na dobře placené zaměstnání. Je tedy zřejmé, že v blízké budoucnosti tedy již téměř všichni budou mít dobře placené zaměstnání.

17) S předchozím bodem úzce souvisí i to, že vzdělání se konečně podrobilo tržním principům a stalo se zbožím. Průkopníky těchto tržních principů se staly mnohé soukromé vysoké školy, ale pozadu za nimi nezůstávaly ani některé veřejné vysoké školy, jako právnická fakulta Západočeské university. Někteří nepřátelé trhu se ovšem pokoušeli tuto fakultu očerňovat.

18) Soukromý majetek se stal posvátným a nedotknutelným, čehož krásným důkazem byl statečný osmnáctiletý boj statkářky Havránkové proti státním úředníkům, kteří se ji snažili připravit ji o její polnosti pod falešnou záminkou jakéhosi obecného zájmu.

19) Podařilo se zabránit pokusům omezit naši těžce vybojovanou svobodu populistickými, ba bolševickými návrhy zákonů zavádějících majetková přiznání, omezujících kouření, či zakazujících anonymní vlastnictví akcií.

20) Podařilo se zavést světově unikátní systém exekucí, který dlužníky sice poněkud drasticky, ale zato velmi účinně trestá za jejich zapomnětlivost a současně vychovává tím, že namísto dlužné částky 50 Kč musí zaplatit až 300-krát tolik.

21) Oproti předlistopadové době došlo k výrazné změně v situaci romské menšiny.

22) Někdejší fádní krajina, města, ba i vesnice, získaly po zaplnění statisíci velkoplošných billboardů úplně jinou tvář.

23) Obrovský pokrok jsme učinili v oblasti reklamy vůbec – i u nás jsme se dočkali kýženého prokládání televizních programů vtipnými a informačně bohatými reklamními vsuvkami.

24) Vyšli jsme velkoryse vstříc jedné ze základních lidských potřeb a vybudovali nejhustší síť kasin a herních automatů na světě.

25) Vyšli jsme vstříc i ještě daleko důležitější základní lidské potřebě a umožnili jsme vznik husté sítě provozoven sexuálních služeb (bordelů).

26) Došlo k rozvoji všech forem žurnalistiky, zvláště té, která nás pohotově informuje o detailech všech vražd, loupeží a nehod, jakož i o detailech sexuálního života celebrit. Toto jsme před listopadovým převratem bolestně postrádali, jelikož totalitní režim tyto důležité informace utajoval.

27) Došlo k neobyčejnému rozkvětu kultury – v televizi můžeme každodenně sledovat myšlenkově bohaté, hodnotné a přitom zábavné seriály.

28) Také úroveň filmové tvorby je dnes úplně jinde, než třeba za dob hluboké totality 60. let.

29) Došlo k bezpříkladnému rozvoji astrologie, homeopatie, a desítek ostatních alternativních nauk, které dialekticko-materialistická ideologie totalitního režimu trestuhodně potlačovala.

30) Někteří někdejší disidenti vystřízlivěli ze svých dávných naivních pacifistických postojů a aktivně podpořili humanitní bombardování několika zemí.

31) Náš nynější hlavní spojenec ukázal, že si nás považuje mnohem víc než náš někdejší hlavní spojenec, resp. totalitní okupant – zatímco sovětské vedení nikdy neumožnilo čs. armádě zapojit se do bojů v Afghánistánu, USA to umožnily nejen tam, ale i v Iráku a v blízké budoucnosti možná i leckde jinde. Přímá bojová zkušenost českých speciálních jednotek s efektivním zabíjením civilních potenciálních teroristů je určitě naprosto nedocenitelná. V bojové helikoptéře se v Afghánistánu svezl (a možná si i zastřílel z kulometu) nejvýznamnější český arcibiskup. O něčem takovém se listopadovým demonstrantům věru ani nesnilo.

Ačkoli dosažený pokrok je vskutku obdivuhodný a může nás oprávněně naplňovat hrdostí, přece jen ještě několik věcí, po kterých jsme v památných listopadových dnech před jednadvaceti lety toužili, nebylo úplně dotaženo do konce. Tyto nedostatky jsou samozřejmě v první řadě neblahým dědictvím totalitní minulosti. Vždyť od pádu totality uplynulo teprve pouhých 23 let! Nic si nenamlouvejme – důsledky onoho režimu zajisté budeme pociťovat ještě nejméně dalších 50-100 let.

Uveďme alespoň několik příkladů dosud nenaplněných vznešených sametových ideálů:

1) Nepodařilo se ještě v dostatečné míře naplnit další ze snů těch, kteří v listopadu 1989 mrzli na náměstích – výraznou majetkovou diferenciaci v naší stále ještě příliš rovnostářské společnosti. Rozdíl mezi příjmově nejvyššími a nejnižšími skupinami obyvatelstva je stále příliš nízký, a jen málokde je alespoň stonásobný, jak by bylo žádoucí.

2) Nepodařilo se prozatím ještě prosadit sen nás opravdových liberálů, skutečnou rovnou daň, tady stejnou daň „z hlavy“ pro každého, bez ohledu na výši příjmu. Dosavadní pokusy o „rovnou daň“ byly ve skutečnosti jen paskvilem – ti nejschopnější a nejpracovitější z nás, vydělávající třeba 10x nebo i 100x více než onen neschopný průměr, platí při rovné procentní sazbě fakticky 10x nebo i 100x vyšší daně a jsou tak ostudně trestáni za svoji píli a schopnosti.

3) Hluboce zůstává zakořeněná závist vůči našim nejpracovitějším, nejnadanějším a tudíž i nejbohatším spoluobčanům, jakož i neúnosně vysoké daně, což řadu z nich vyhnalo z naší země – příkladem budiž hrdina kuponové privatizace Viktor Kožený i několik dalších podnikatelů, kteří jsou dokonce popotahování našimi justičními orgány. Přitom pávě Viktor Kožený byl jasným příkladem toho, jak pozitivně se projeví, když se někdo vyhne devastující zkušenosti života a vzdělání v totalitní společnosti.

4) Je třeba výrazně omezit náš přebujelý sociální systém, který je masivně zneužíván různými nemakačenky, nezaměstnanými, matkami na nesmyslně dlouhé mateřské dovolené či pochybnými invalidy. Jen tak budeme moci konkurovat státům jako je Čína, Indie či Nigérie, které toto břemeno netíží.

5) Měli bychom výrazně posílit náš nedostatečný systém právní imunity poslanců – ten současný je vystavuje přílišnému nebezpečí šikany ze strany policie a novinářů. Nelze ustupovat populistickým návrhům na omezení poslanecké imunity.

6) Bylo by třeba konečně zrušit státní dotace všemožných kulturních a vědeckých institucí (Národní divadlo, Česká filharmonie, Národní muzeum, Česká televize, Český rozhlas, atd, atd), které narušují systém tržní ekonomiky bez přívlastků. Náklady na takovéto elitistické instituce by se měly plně hradit z kapes těch, kteří o ně mají zájem a využívají je. Vždyť jiné kulturní instituce, jako komerční televizní a rozhlasové stanice, kina, cirkusy či striptýzové podniky fungují také na stejném principu, a jde to!

7) Mnozí intelektuálové stižení nepochopitelnou levicovou úchylkou neustále destruktivně kritizují mnoho aspektů polistopadového vývoje, nezodpovědně moralizují a snaží se o skandalizaci a kriminalizaci těch, kteří se svou pílí a umem domohli miliardových majetků. Je proto třeba vyzvednout ty, kteří situaci vidí správně a nejsou ochotni nahrávat komunistickým nepřátelům svobody a trhu. Jako kladný příklad může naopak posloužit jeden můj dobrý známý, který veřejně říká, že mu v podstatě ani tak moc nevadí korupční aféry a stovky miliard utopené v korupci – hlavně, že máme svobodu…

Převzato z blogu autora na Aktuálně

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
8 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
idiotronic
21. 11. 2019 2:54

Prosímvás, nevíte, jestli máme pořád ještě zhasnuto,nebo už rozsvítili?

hudryper
hudryper
21. 11. 2019 4:43

Aby se ti nejlepší a tedy nejbohatší nemuseli trápit čekáním na promlčení
nejlepších kouskú jejich života,uzavřel tuto skvělou polistopadovou etapu
exprezident rozsáhlou abolicí. Poté se už mohlo bez obav rozsvítit a dokonce i vyvexlovat roli geniálního ekonoma za roli nejpravověrnějšího vlastence. 7let
po prvním zveřejnění Hořejšího textu to už skoro nikomu nepřipadá jako chucpe.
Zkrátka tomu donedávna chyběl už jenom doživotní Bílý lev,což bylo napraveno.
Tím se laureát dostal do společnosti svých předchůdců s týmž vyznamenáním.
Třeba Haile Selasie,krátce po převzetí Lva už jen bývalý císař císařů,nebo Rezavé
Pohlaví z kdysi demokratického Iránu,rovněž po pražské dekoraci, a dalších….

hudryper
hudryper
21. 11. 2019 14:13

Vývoj však jde zběsilou rychlostí dál. Už prý není pravda,že byl Ježíš Nazarezský
bohem, Tohle neřekl nějaký muslim či žid,nýbrž nejvyšší katolická autorita ze
„Svatého města“ Vatikán . podivný papež František :
https://www.youtube.com/watch?v=oEPDKGnzo0w&feature=emb_logo

Bety
Bety
21. 11. 2019 20:52

Pěkné shrnutí.
Doplnila bych to, čeho se nedosáhlo – aspoň podle slov bývalého „studentského
hrdiny“ Mejstříka, pronesených před dvěma dny v ČT:
„Tehdy mě vůbec nenapadlo, že by tu po tolika letech mohli komunisté ještě být.
Sereme se s nimi už třicet let. Bylo by na čase to skončit.“
Pěkné od bojovníka za lidská práva a svobodu, což?