Rozpad systému ekonomických a mravních hodnot

 

Každá demokracie za pomoci kypící byrokracie dříve či později zdegeneruje na oligarchii, provázenou rozbujelou korupcí, klientelizmem, narůstající centralizací a regulací nejlépe všeho.

Český potenciál schopností, tvořivosti, pracovitosti a také obětavosti je oproti ostatním národům na vysoké úrovni. To se ale nedá říct o upadající autoritě státu, který je reprezentován současným kontroverzním politickým establishmentem. Tento úpadek má trvale charakter neustálého nikam nevedoucího vzájemného boje o politickou moc, na hony vzdáleného skutečným potřebám společnosti. Politici napříč politickým spektrem mrhají svým mandátem při zasévání parlamentních politických intrik, zloby a vzájemné nenávisti, která nikdy nevede ke konstruktivnímu dialogu, jenž je jedinou cestou vedoucí ke koncepci progresivního, společensky prospěšného, řízení státu.

V naší Ústavě chybí pevně zakotvený etický kodex osobní zodpovědnosti politiků a všech státních zaměstnanců, který musí být slučitelný s přirozenými a obecnými pravidly lidské morálky. Dokud se tak nestane, nedivte se, že zákonodárci a přebujelý státní aparát budou i nadále plodit stovky a tisíce zákonů, norem, směrnic, regulací, nařízení a vyhlášek, které jsou doslova brzdou škodící celospolečenskému rozvoji. Lidé se ocitli v děsivém sevření paragrafů a právních zmetků, které slouží mocenské, byrokratizmem prolezlé, elitě, místo toho, aby sloužili lidem.

Ničemnosti způsobené nekompetentním státním byrokratizmem

 • Postoupení kompetencí státu nevoleným papalášům z novodobého mocenského impéria zvaného EU, jež usiluje o zánik a anulaci naší národní suverenity, je krokem k postupné sebevraždě naší svobody. Dnes nám cizáci diktují noty, protože se vytratila národní hrdost a loajalita k naší zemi a u převážné většiny politických zástupců zmizel přirozený patriotismus. Vnucená Istanbulská smlouva, nesmyslná LGBT a tabulky na migranty, kteří v naší zemi nemají co pohledávat, jsou důkazem snahy násilím degradovat a rozervat naši národní pospolitost a integritu.
 • Současný nedemokratický systém soutěže politických stran, založený na slepé poslušnosti členstva, vede k tvorbě druhořadých politiků pohrdajících voliči, zneužívajících politický monopol financovaný z našich daní. Činí tak výhradně ve svůj vlastní prospěch za pomoci předvolebních „krabic“ plných nereálných a nesplnitelných slibů. Slovo politika znamená péči o společný prostor. Zdá se vám, že naši politici pečují o náš společný prostor svědomitě a poctivě?
 • Narůstající útoky na podstatu základů rodiny ze strany těch, kteří těmito přirozenými hodnotami nebyli přírodou obdařeni.
 • Použití propagandisticko-likvidačních metod mainstreamových médií, odlišných názorů, které se nehodí vládnoucí vrchnosti a nezapadají do cílů nedotknutelných papalášských elit.
 • Razantní omezování občanských práv, hodnot svobody slova a šíření vyvážených a objektivních informací, spojené s cenzurou internetu, s praktikami špiclování, s cílem kde koho upozadit. A vůbec nejlépe -znásilnit demokratická práva občanů způsobem „budete si myslet to, co my vám řekneme“.
 • Imbecilní ekologické projekty prolobbované lačnými oligarchy, zaštiťující se nastrčenými ekologickými fanatiky, kteří ale sami netuší, „která bije“.
 • Nadvláda a diktát všemocných obchodních a bankovních nadnárodních korporací silně motivovaných chamtivostí, jež převážně neplatí daně v naší zemi a odčerpávají naše síly a kapitál.
 • Snížení úrovně školství, např. zavedením inkluze, pod falešnou rouškou lidské solidarity za pomoci nekompetentních zákonodárců, která degraduje talent, zdravý rozum i racionální a pragmatické jednání. A co je nejhorší, dala důvod k vytvoření tisíců dobře placených zbytečných míst, která navyšují už tak dost vysoký státní dluh.
 • Liknavý přístup k nebezpečné migraci islámských hrdlořezů a podpora arabské anti-kultury, která zničila své země a teď přichází zničit tu naši. Je až s podivem, kolik vítacích politiků a neziskovek placených ze státních peněz a neznalých nekompromisní krutosti z historie islámu, se snaží prosadit multikulturalismus i přes to, co imigranti ve všech hostitelských zemích páchají.
 • Zmatení pojmů, lži, překrucování pravdy a reality v oblasti sociální spravedlnosti, kterou sociální inženýři staví nad neměnné a neúprosné zákony vyvážené ekonomiky. Mám pocit, že nás zasáhla mimo jiné i pandemie pseudosociálního pomatení, která řádí hlavně v hlavách levicově orientovaných stran, neboť to, co tito lidé odmítají, je sociální odpovědnost, ta je nerozdělitelně spjata s ekonomikou. Takže jakékoliv sociální návrhy, které, ať se zdají být sebelepší, jsou realizovány na dluh, jsou nezodpovědným populismem. Podstata levičáctví spočívá v požadavcích rovnosti bez vlastního přičinění. Nejčastěji tento ekonomický (sociální) zločin politici, napříč politickým spektrem, provádí většinou před volbami.
 • Ztráta důvěry lidí v politické a právní instituce, což předznamenává počátky morálního úpadku celé společnosti. Jedná se o falešnou filozofii byrokratického vládnutí elit, které nám kradou naši budoucnost.
 • Prorůstová ekonomika, nazvaná lišácky prorůstový dluh, v kombinaci s narůstající bankovní korozí základů ekonomických hodnot, spěje krok za krokem k dluhovému terorismu a diktatuře. Ta nikdy nevede k prosperitě celku, ale jen k nenasytnosti bankovních korporací, které se stávají čím dál mocnějšími věřiteli, diktujícími státům, potažmo jejich vládám, svoje pravidla hry.
 • Nehorázné a stále rostoucí mandatorní výdaje státu svědčí o politické neschopnosti a ztrátě akceschopnosti v rovině zachování vyváženosti příjmů a výdajů, kde vláda nabádá k projídání naší budoucnosti a nedbá blížící se ekonomické destrukci, která je na hony vzdálená potřebným konstruktivním a progresivním koncepcím řízení země vedoucím k prosperitě.
 • Ztráta kontroly nad nerostnými zdroji, vodou, likvidace komunálního odpadu, potravinová nesoběstačnost, zločinná podpora zahraničních firem formou daňových prázdnin, která ničí náš český podnikatelský sektor.
 • Vládní přerozdělování a regulace téměř všeho a rozdávání razítek nevýkonné státní správy, která ale nikdo nepotřebuje. Úřednický byrokrat bez špetky znalostí potřeb samosprávy již léta loupí kompetence náležící místním samosprávám.
 • Pokud koruna zpevňuje, země a lidé v ní bohatnou, pokud oslabuje, občané a celá země chudne. Politika centrální banky se snaží všemi prostředky korunu oslabovat. A já se ptám, ve prospěch koho? Nadnárodních korporací, kterým nízká hodnota koruny vyhovuje?
 • Vyvolaný strach, následně zneužitý k pochybné vakcinaci, kde nese plnou odpovědnost za případné vedlejší účinky naočkovaný. Stát při nákupu vakcín musel také přijmout plnou odpovědnost, které se zřekl výrobce. Mě na tom nejvíce zaráží to, že zdravotní systém nenabízí léty prověřený lék, např. Hydroxychlorochin, který vyzkoušel a jeho účinnost prověřil uznávaný odborník doktor Beran (a celá řada dalších na slovo vzatých odborníků). Místo toho nakoupí vakcínu, která neprošla potřebnými testy. Její účinnost a prospěšnost je zpochybňována celou řadou lékařů z celého světa a přesto je její aplikace hromadně aplikována. Nerozumím statistikám, ve kterých jsou evidováni jako nemocní i ti, u kterých nemoc nikdy nepropukla. Jak může vláda hovořit o nebezpečné pandemii, když drtivá většina nemocných svou nemoc vyřeší doma s horkým čajem, citrónem a acylpyrinem. Co se stalo s klasickou chřipkou, která nějakým zázrakem vymizela a kterou lékaři považují za mnohem zákeřnější a více smrtící, než je covid. Proč média klamavou informací ženou vyděšenou populaci k pandemii a vakcinaci? U prasečí chřipky se ukázaly draho nakoupené vakcíny jako zcela zbytečné.

Tady jsou názory těch nejkompetentnějších – šéfů nemocnic a zdr. zařízení, kterým se v médiích hlasu zrovna nepopřává.

Doc. MUDr. Martin Balík, PhD (vedoucí lékař z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF v Praze): „Společnost jsme šíleně vystrašili…Testujeme tisíce lidí denně, stojí to tři čtvrtě miliardy měsíčně a výsledkem je 71 pacientů v těžkém stavu. U nás je jich šest, mají spoustu rizikových faktorů, říkám tomu Intenzivní obezitologie… Chřipka dokáže být destruktivnější než coronavirus.“

Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. (přednosta Kliniky infekčních nemocí 3. LF v Nemocnici Na Bulovce): „Podle našich dosavadních epidemiologických údajů se coronavirus chová v podstatě stejně jako chřipka, dokonce možná mírněji.“

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. (přednosta kardiocentra IKEM): Na otázku, že někteří lidé promořování odmítají s tím, že po prodělání coronaviru protilátky nezůstanou dlouho v těle, takže by nám promořování nepomohlo, odpověděl: „To může říci jen nezasvěcený hlupák. Protilátky samozřejmě nezůstanou, když už člověk nemá infekci. Máme ale imunitu krátkodobou látkovou a buněčnou, která je dlouhodobá. Látková se objeví v okamžiku, kdy proděláváte infekci,nějakou dobu přetrvává a pak vymizí. Proč by ji člověk dál produkoval, když mu nic není? T-lymfocyty už ale mají obtisknutou RNA viru či bakterie, a když se znovu objeví, opět zprostředkují výrobu protilátek. Nechápu, proč tohle nikdo neřekne (?!)“

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA (ředitel Fakultní nemocnice Motol): „V pátek večer jsem se zúčastnil videokonference všech ředitelů velkých nemocnic. Bylo nás tam asi šestnáct z celé ČR a probírali jsme naši připravenost na příští dny. V rámci debaty se také mluvilo o kapacitách volných lůžek. Skoro každý z nás hlásil počet pacientů s Covidem-19. Bylo jich okolo 20 hospitalizovaných. Počet těch ve vážném stavu se pohyboval okolo 5. Přitom těchto 16 velkých nemocnic disponuje tisíci lůžky a všechny jsou připraveny brát covidové pacienty. Proč to píšu? Asi proto, že musí zaznívat také reálná čísla a ne jenom katastrofické dojmy, kterých je všude okolo nás plno. Znovu opakuji, a řekl bych, že mezi řediteli nemocnic je na tom shoda, české zdravotnictví je opravdu robustní, dobré a připravené… Nikdo z nás se Covidu nebojí, ale všichni před ním máme respekt… Nebojme se, ale chovejme se rozumně, užívejme si dnešních krásných slunečných dnů, vitamín D je dobrým pomocníkem v boji proti viru a hlavně věřme, že to zvládneme. Za české nemocnice Vám to mohu slíbit.“

MUDr. Hana Roháčová, PhD (Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí z Bulovky): Obtíže pociťuje asi 10 % nakažených. Úmrtnost je stále stejně nízká (max. 1%, v reálu asi i méně). To má k nemoci, která údajně ohrožuje existenci lidstva, daleko….“

Prof. MUDr. Jan Žaloudík (lékař, senátor a místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR): „Myslím, že musíme odlišit zrno od plev. Zjistit kdo, jak, co a proč hlásá a nastavit si normální medicínská kritéria na to, proč testujeme pozitivitu u zdravých lidí?! Co testujeme? Přítomnost aktivního viru, neaktivního viru, kusu RNA? A všude stejně? PCR kvantitativně s hodnocením i nálože viru? Neboť košík jablek a vagón jablek jsou významně různá množství jablek, byť stejných.“

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a vedoucí Institutu biostatistiky a analýz na Masarykově univerzitě v Brně): „Nechci to bagatelizovat, ale je vlastně jedno, jestli máme každý den pozitivně diagnostikovaných 200, 500, nebo 600 lidí. A to proto, že drtivá většina nyní nově diagnostikovaných jsou lidé, kteří nemají žádné příznaky nebo mají jen velmi lehký průběh nemoci. Vlastně se o nich dá říct, že nejsou nemocní.“

Prof. MUDr. Tomáš Zima (rektor Karlovy univerzity v Praze): „Vadí mi neustálé coronavirové strašení… Hlavně nepanikařit a vrátit život do normálních kolejí. Vir tu zkrátka je a my se s ním musíme naučit žít. Veřejnost by se měla zklidnit, nikoli být vystavena strašení…. Určitě si řekněme, že přijdou onemocnění, jež budou mít stejné příznaky jako infekce SARS-CoV-2 nebo nemoc covid-19. Budete smrkat, kýchat, budete mít mírnou teplotu. To s podzimními měsíci prostě nastává a většinou se na tom také podílejí coronaviry, i když jiného typu. Vypukne panika?!“

MUDr. Hana Zelená, Ph.D. (viroložka, vedoucí oddělení mikrobiologie národní ref. laboratoře pro arboviry): „Údaje o vyléčených jsou chybné, čísla nehrají…. Když je někdo vyléčený, tak předpokládáme, že byl nemocný….. Většina pozitivně testovaných ale žádnou nemoc neměla. Pozitivní test navíc neznamená, že jste nakažený nebo infekční. Coronavirus se teď chová jako kterýkoliv jiný respirační virus…. Očkovat bych se nenechala, nejsem přesvědčená o bezpečnosti vakcíny, je vyvíjena pod velkým tlakem.“

Taková je realita dneška, vyděšený národ a co dál? Názor si udělejte každý sám.

Posloupnost osudu: Vše začíná myšlenkou, následují slova, zhmotněná v činy, ty se stávají zvykem, který vytváří náš charakter a to je náš osud.

To, co postrádám u politiků, je racionalita pozitivního vládnutí za podpory harmonické mysli a hledání mravní rovnováhy, která je samoregulací ozdravného procesu ve tvorbě našeho lidského štěstí.

Petr Havlíček – hlasatel „pozitivně-negativních zpráv“

Převzato z blogu autora na iDnes

4.2 9 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
9 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Petrpavel
Petrpavel
7. 2. 2021 15:10

Je to příliš rozsáhlé téma, autor se rozkročil hodně zeširoka. Každý jednotlivý bod vyžaduje pečlivější rozpracování, zpřesnění, zdůvodnění, vysvětlení. Navíc vyústění směřuje příliš okatě ke koronakrizi. Vůbec autorovi nezazlívám že se alespoň pokusil, naopak souhlasím s jeho pohledem na situaci, ale dospěl jsem už dávno k názoru že apely, demonstrace či petice nic nevyřeší. Kdo nemá schopnost či možnost věnovat se stranické práci by měl alespoň vzít rozum do hrsti, vybrat antisystémový subjekt a chodit volit (to se mi to kecá když já sám jsem díky naštvanosti a beznaději už několikrát volit nebyl). Vím, kdyby volby mohly něco ….. by… Číst vice »

Irena
7. 2. 2021 15:43

No, když se na to podíváme z hlediska řízení, tak je vlastně koronavirová krize ve zrychleném a tudíž viditelném režimu uplatňované globální řízení napříč státy, napříč politickými stranami, které tady bylo vždy, jen nebylo tak markantní. Například s ohledem na školství, stále poukazuji na metodu Bazarného, která není žádným tajemstvím, statistiky dětí, které v průběhu školního procesu přicházejí o zdraví, především kvůli hypodynamii, také nejsou žádným tajemstvím. Jednou jsem poslouchala Bazarného vykládat, jak byl na nějaké evropské konferenci, kde byly zástupci jak lékařů, tak i pedagogů a všichni se SHODLI, že to je problém, a že by se měl řešit,… Číst vice »

Irena
Reply to  Petrpavel
7. 2. 2021 16:17

Nečetla, děkuji. Dříve se takovým odborníkům snadněji „zavíraly huby“. I mezi sebou měli tu výměnu informací stíženou, teď informace létají v reálném čase a nic je nemůže zastavit, takže to prostě už není žádným tajemstvím. Jen politická a mediální linie tvrdě drží svou lajnu. Jak dlouho si to ještě necháme líbit?! Dalším stupněm, jak nám všem zavřít hubu už jen jen celosvětový fašismus.

Dolmen
Dolmen
Reply to  Irena
8. 2. 2021 7:46

Náhody jsou dvojího druhu . připravené a nepřipravené. Můžeme se jen domýšlet, kterých je více. Souběžně s virovou nákazou probíhá informační nákaza a to podle stejných pravidel (viz některé přednášky V. Cílka). Informační nákaza zase vyvolává strach. I strach může zabíjet…., každopádně podlamuje imunitu. Za vyposlechnutí stojí rozhovor s „dezinformačním“ primářem: https://www.svobodny-vysilac.cz/…in/

PPK
PPK
7. 2. 2021 17:34

Protože kolonialismus se funkčně přežil, byla vymyšlena globalizace jako nová forma ovládání a ekonomického vykořisťování menších států silnými vojenskými mocnostmi a nadnárodními korporacemi. Jak? Bylo jim změněno právo, tj. Ústava a zákony. Zmizela jejich politická suverenita se všemi znaky, které právě ona státům právně zakládá. Korupce, nezodpovědnost, tzv. pandemie, rozvracečské „neziskovky“, média a školství řízená ze zahraničí, to jsou už jen důsledky ztráty suverenity, nikoliv jen neschopnost politiků zodpovědně řídit stát. Neexistuje obrana hranic a byla zrušena braná povinnost mužů. Základní vojenská služba zrušena a tím zlikvidována armáda. Naše vlastní zákony jsou podřízeny cizím „směrnicím“ a nadnárodním „dohodám“ atd. atd.… Číst vice »

LiL
LiL
8. 2. 2021 1:06

Je dobře, že máme recept jak vše napravit, ale ono to nějak nefunguje, jak bychom si přáli. Nejlépe pracují systémy, které zdánlivě fungují automaticky. Jejich síla spočívá v rozložení hybné síly do mnoha úrovní a zamezení průniku informací a chyb mimo tato patra řízení. Jestli se domníváme, že jsme objevili řešení, tak jsme jen narazili na hranici našich možností. Covidové cvičení je jen zkouška odolnosti a trpělivosti celku, které dá cenné informace jak dál a s kým. Asimov měl ve své,, Nadaci,, pravdu a cesta k cíli spočívá v naší nevědomosti.

Gatta
Gatta
8. 2. 2021 8:29

Re první věta článku:
„Každá demokracie za pomoci kypící byrokracie dříve či později zdegeneruje na oligarchii, provázenou rozbujelou korupcí, klientelizmem, narůstající centralizací a regulací nejlépe všeho.“

To už psal koncem 15. století nějaký pan Machiavelli.
A také to, že následným stádiem bývá monarchie. Tedy sjednocení moci pod jedno vedení s absolutními právy rozhodování. Po ní pak přichází zase znovu demokracie.

Konec konců i ten český stavovský stát, který skončil 1620 na Bílé Hoře byla oligarchie, odtržená od lidu a tedy bojící se ozbrojit vlastní obyvatelstvo.
A na nějakou tu demokracii jsme si museli počkat až do roku 1918.

Last edited 1 rok před by Gatta