Socky z montovny

227-23f-Kucera-Fojtik2

Po Listopadové revoluci jsme často slýchávali slova, že náš přinos Evropě spočívá v naší zkušenosti s totalitou. A už jsme se těšili, jak to Evropě osladíme a ukážeme jí, kdo je tu strážcem evropských hodnot. Kdo jiny, nežli my, občané Střední Evropy? Bytostně zapadni, s Evropou plně kompatibilní národ, prošlý martyriem gulášové totality, ve které se jeho hodnotový systém vytříbil do pro Západ bytostně nepostradatelnosti. Ano, přes noc jsme se stali svědomím a budoucnosti našeho kontinentu.

Ovšem po pár letech lze již zjistit, ze onen pověstný pupek světa, kotlinka s lidem holubičí povahy neleží ve střední Evropě, ale že se posunul tak trochu na východ . Landkarte Osteuropa zde :

A nyní, s přicházející vlnou uprchlíků, jsme se konečně vydali do boje v naději, že s ochranou tradičních hodnot již nelze déle vyčkávati. Konečně se vezeme na té pravé evropské vlně.

Ale ouha – najednou nejsme tam, kde si představujeme, že opravdu stojíme.

Britská nacionální strana UKIP se slovy svého předsedy Farage dala slyšet, ze indický muslimský násilník má blíže k evropským (britským) hodnotám, nežli východoevropský instalatér.

“I have to confess I do have a slight preference. I do think, naturally, that people from India and Australia are in some ways more likely to speak English, understand common law and have a connection with this country than some people that come perhaps from countries that haven’t fully recovered from being behind the iron curtain.”

(„Myslím si, samozřejmě, že lidé z Indie a Austrálie jsou v některých ohledech lepe vybaveni v angličtině, lépe rozumí obecnému právu a mají lepší vztah k naší zemi, nežli někteří lidé, které přicházejí ze zemí, které se zřejmě zcela nezbavily způsobu bytí v casech železné opony… Musím se přiznat, že mají mít mírnou přednost.“)

Nigel Farage: Indové a Australane jsou lepšími imigranty, nežli Východoevropané.

V očích konzervativních Západoevropanů je náš boj za tradiční hodnoty jen bojem vice prohnilých proti méně prohnilým, socek proti polosockám. V růžovém svetříku oblečený udržovaný uprchlík, co za převod přes hranici zaplatil desetitisíce dolaru, se tak v zásadě nijak neliší od příslušníka východoevropského národa, pospávajícího po ubytovnách a vysávajícího britsky sociální systém.

P.S.: Převoz z Libye na Lampedusu stoji 500-1000 Euro na osobu, ze vzdálenější destinace, Sýrie, platí čtyřčlenná rodina něco kolem deseti tisíc euro.

Převzato z ostrova Janiky

Přejít do diskuze k článku 9 komentářů