Současníci o Stalinovi (2)

Maršál G. K. Žukov

Pochopit blíže J. V. Stalina se mi podařilo po roce 1940, kdy jsem pracoval v hodnosti náčelníka Generálního štábu a v době války jako zástupce vrchního velitele. O vzhledu J. V. Stalina psali už nejednou. Malý a nezajímavý na pohled, přesto J. V. Stalin působil silným dojmem. Bez jakéhokoli pozerství si získával lidi prostotou komunikace. Přirozený způsob rozhovoru, schopnost přesně formulovat myšlenku, přirozený analytický intelekt, velká erudice a vyjímečná paměť přinutily dokonce velmi zkušené a významné lidi při rozhovoru se Stalinem se vnitřně sebrat a být vnímavými. (…)

Ruský jazyk znal skvěle a měl v oblibě používat obrazné literární srovnání, příklady, metafory. (…) Psal vždy sám a bez přípravy. Hodně četl a byl široce vzdělaným člověkem v nejrůznějších oblastech. Jeho neskutečná pracovitost, umění rychle se orientovat v materiálech mu umožňovaly prohlédnout a osvojit si za den takové množství nejrůznějšího faktologického materiálu, které nebylo v možnostech běžného člověka. Těžko jmenovat nějaký jeho převládající rys. Byl to talentovaný mnohostranný člověk, těžko hledat někoho srovnatelného. Měl silnou vůli, introvertní a vznětlivý charakter. Obvykle byl klidný a rozumný, ale někdy byl podrážděný. Tehdy ztrácel objektivitu, doslova se měnil na očích, bledl a vypadal těžce a krutě. Neznal jsem moc odvážlivců, kteří mohli vydržet stalinský hněv a vrátit úder. (…)

Pracoval hodně, 12 – 15 hodin denně.

Jako vojenského činitele jsem poznal Stalina dokonale, protože jsem spolu s ním prožil celou válku. J. V. Stalin ovládal problémy organizace frontových operací a operací frontových uskupení, řídil je s úplnou znalostí věci, dobře rozuměl i velkým strategickým otázkám … V řízení ozbrojeného boje celkově Stalinovi pomáhala přirozená inteligenci a rozvinutá intuice. Uměl najít „hlavní článek řetězu“ strategické situace a soustředit se na něj, postavit se nepříteli na odpor a provést tu nebo onu velkou útočnou operaci. Nepochybně byl důstojným Vrchním velitelem.

[Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М., 1969, с. 295—297]

Maršál I. Ch. Bagramjan

V ten památný večer, který na mě zanechal nezapomenutelný dojem J. V. Stalin nejednou v průběhu zprávy a během procesu jejího hodnocení nám vysvětloval, jak nejlépe využívat bojové vlastnosti pěchoty, tanků, letectva v následných letních operacích Rudé armády. (…) Z Kremlu jsem se vrátil zcela ovládnut novými dojmy. Pochopil jsem, že hlavou našich ozbrojených sil je nejen vynikající politický činitel současnosti, ale také vojenský velitel dobře znalý vojenské teorie a praxe.

Při probírání návrhů velitelů byl Vrchní velitel mlčenlivý. Naslouchal a zřídka měl krátké přesně formulované otázky. Měl ideální paměť na čísla, jména, názvy měst a vesnic, přesné výrazy. Stalin byl velmi soustředěný.

[Баграмян И. Х. Так мы шли к победе. М., Воениздат, 1977, с. 59, 61, 300]

Maršál D. F. Ustinov

Stalin byl neskutečně pracovitý, měl velkou sílu vůle, velký organizační talent. Protože chápal celou složitost a mnohostrannost otázek řízení války, mnohé delegoval na členy Politbyra, ÚV, GKO (Státní Výbor Obrany), vedoucím narkomů (národní komisariáty). Uměl sladit bezprecedentně jasnou, harmonicky sladěnou práci všech článků řízení a prosazoval bezpodmínečné splnění přijatých závěrů.

Při vší své autoritativnosti, tvrdosti, řekl bych až krutosti vždy živě reagoval na projevy rozumné iniciativy, samostatnosti, cenil si nezávislých myšlenek … Znal jména prakticky všech vedoucích osobností ekonomiky a ozbrojených sil až do ředitelů podniků a velitelů divizí, pamatoval si nejpodstatnější data, které je charakterizovaly jako osobnosti, a také stav věcí v oblastech, které jim byly svěřeny.

[Устинов Д. Ф. Во имя победы. М., 1988, с. 90, 92]

Lion Feuchtwanger (Německo)

Stalin mluví bez okras a umí dokonce složité myšlenky vyjádřit jednoduše. Občas mluví až moc jednoduše, jako člověk, který je zvyklý formulovat sv myšlenky tak, aby mu rozuměli od Moskvy až po Vladivostok. Možná že není nadělen ostroumem, ale má bezpochyby cit pro humor. Někdy se jeho humor stává nebezpečným. Občas se usmívá tichým, šibalským smíchem. Cítí se sebejistě v mnohých oblastech a cituje nazpaměť bez přípravy jména, data, fakta, a to vždy přesně.

Hovořil jsem s ním o svobodě tisku, demokracii a kultu jeho osobnosti. Ze začátku odpovídal obecnými frázemi a držel se známých šablon stranické komunikace. Později jsem už v něm necítil stranického vůdce. Viděl jsem ho jako osobnost. I když se mnou ve všem nesouhlasil, po celou dobu zůstával inteligentní a empatický.

A. A. Gromyko

Co vás udeřilo do očí při prvním pohledu na Stalina? Kdekoli byste ho viděli, vždy byste si povšimli, že je to člověk myšlenky. Nikdy jsem si nevšiml, že by někdy řekl něco, co by nevyjadřovalo jeho postoj k projednávané otázce. Neměl rád úvodní slova, dlouhé věty nebo nicneříkající výrazy. Otravovalo ho, když někdo hovořil květnatě a nebylo možné z jeho slov vytáhnout myšlenku, pochopit, co ten člověk chce. Zároveň byl Stalin ochoten jednat trpělivě, nejen to, shovívavě se chovat k lidem, kteří díky svému úrovni vzdělání měli potíže s formulací své myšlenky.

Když jsem pozoroval Stalina, jak vyjadřoval své myšlenky, vždy jsem si v duchu říkal, že u něj hovoří i obličej. Zvláště výrazné byly oči, chvilkami je přimhuřoval. Jeho pohled to činilo ještě ostřejším. Ale ten pohled v sobě tajil i tisíc hádanek.

Stalin měl zvyk, když vystupoval například s výhradou na adresu toho nebo jiného zahraničního činitele, dívat se na něj během polemiky upřeně, neodtrhujíc od něj pohled po nějakou dobu. A je třeba říci, že objekt jeho pozornosti se v tom okamžiku necítil moc příjemně. Šípy jeho pohledu probodávaly.

Když mluvil Stalin vsedě, často měnil polohu, nakláněl se na jednu stranu, pak na druhou, někdy mírným zdvižením ruky podtrhl nějakou myšlenku, kterou chtěl zdůraznit, i když na gesta byl jinak velmi skoupý. Zřídka zvyšoval hlas. Ale většinou mluvil tiše, jakoby neslyšně. Mimochodem, tam, kde vystupoval, bylo vždy absolutní ticho nezávisle na tom, kolik tam bylo lidí. Pomáhalo mu to být sám sebou.

Stalinovy projevy se vyznačovaly zvláštním způsobem. Přitahovaly přesností s jakou byly formulovány myšlenky a hlavně, nestandardností myšlenek. Co se týče zahraničních činitelů, chci podotknout, že Stalin je moc nerozmazloval svou pozorností. Už jen z těchto důvodů byla možnost uvidět a uslyšet Stalina považována za velkou událost.

K. M. Simonov

… A je tu takové téma, které je velmi důležité,“ řekl Stalin, „kterou je potřeba, aby se jí věnovali spisovatelé. Je to téma našeho sovětského vlastenectví. Pokud vezmeme naši střední inteligenci, vědeckou inteligenci, profesory, lékaře,“ řekl Stalin, přitom stavěl věty s jeho zvláštní intonací, kterou jsem si tak jasně zapamatoval, že bych ji dokázal do slova a do písmene zopakovat, „cit sovětského vlastenectví u nich není dostatečně rozvinutý. Bez rozumného důvodu se klanějí zahraniční kultuře. Všichni se cítí jako neplnoletí, nestoprocentní, zvykli se považovat za věčné žáčky. Je to zaostalá tradice, která pochází od Petra. Petrovy myšlenky byly dobré, ale brzy přilezlo příliš mnoho Němců, bylo to období klanění Němcům. Podívejte se, jak těžko se dýchalo a pracovalo například Lomonosovovi. Napřed Němci, pak Francouzi, klaněli jsme se cizincům,“ řekl Stalin a najednou, šibalsky přimhouřil oči a téměř neslyšně do rytmu řekl – „zasrancům“ – usmál se a znovu zvážněl.

Obyčejný zemědělec se nepůjde kvůli nějakým nesmyslům klanět, nezačne sundávat čepici a u takových lidí je nedostatek důstojnosti, vlastenectví, chápání role, kterou Rusko hraje. U vojáků také bylo takové uklánění. Teď už je toho míň. Teď už ne.

Proč jsme my horší? V čem je problém? Je potřeba tento problém znovu a znovu připomínat deset let. Stává se, že člověk dělá velkou věc a ani o tom neví. A Stalin znovu začal mluvit o profesorovi, o kterém mluvil už dříve. Když si uvědomíme, co je to za člověka, rozhodně není mezi těmi neúspěšnými. A před jakýmsi cizincem, před vědcem, který mu nesahá po kotníky, se klaní a ztrácí svou důstojnost. Alespoň já to tak vidím. Je potřeba bojovat proti samozničujícím náladám naší inteligence.“

[Симонов К. М. Глазами человека моего поколения. М., 1989, с. 124—127]

Winston Churchill (Velká Británie)

Největším štěstím pro Rusko bylo, že v době těžkých zkoušek stál v čele země génius a rázný vojevůdce Stalin. Byla to nejmimořádnější osobnost, imponující naší proměnné a kruté době, ve které prošel celý jeho život.

Stalin byl člověkem s neobyčejnou energií a nezlomnou sílou vůle, ostrý, krutý a nemilosrdný v diskusi, kterému jsem dokonce ani já, vychovaný v Britském parlamentu, neměl čím oponovat. Stalin měl především velký cit pro humor a sarkasmus a schopnost přesně chápat myšlenky. Tato síla způsobila, že se zdál neopakovatelným mezi vůdci jiných zemí všech dob a národů.

Stalin na nás udělal ohromný dojem. Byla v něm hluboká,logicky podložená moudrost zbavená jakéhokoli strachu. Byl neporazitelným mistrem v nacházení řešení v těch nejtěžších momentech z té nejbeznadějnější situace. Kromě toho byl Stalin v kritických okamžicích a také ve vítězných okamžicích vždy stejně rezervovaný, nikdy nepodléhal iluzím. Byla to neobyčejně složitá osobnost. Vytvořil a podrobil si ohromné impérium. Byl to člověk, který svého nepřítele ničil svým nepřítelem. Stalin byl největším diktátorem, který neměl ve světě sobě rovného. Převzal Rusko s dřevěným pluhem a opustil ho jako jadernou mocnost. Co říct, historie a národ na takové lidi nezapomíná.

[Черчилль У. Речь в палате общин 21 декабря 1959 года, в день 80-летия Сталина]

(Pozn. překl.: Chci upozornit, že autentičnost tohoto projevu je historiky zpochybňována.)

Zbigniew Brzezinski (USA)

V umění odůvodňovat své činy a získávat jejich schválení Stalin byl Stalin veleúspěšný i za hranicemi své země. Po dlouhou dobu měli mnozí západní komentátoři sklon jej spíše chválit ho za industrializaci Ruska, než jej odsuzovat za teror. Lišili se od sebe jen v terminologii. A tak byla stalinská epocha interpretována jako epocha velkých sociálních změn, vysoké dynamiky, přechodu od zemědělské ekonomiky na industriální. V určitém smyslu je to pravda. Za Stalina se Sovětský svaz skutečně stal velkou industriální mocností. Skutečně nastal odliv jeho obyvatel z vesnic. Byl naplno naladěn centralizovaný socialistický systém. A přitom bylo u sovětské ekonomiky relativně vysoké tempo růstu. Podle oficiální sovětské statistiky se národní důchod v období prvních pětiletek zvýšil čtyřikrát, každoročně byl přírůstek téměř 15 procent. K tomu bylo nezbytné přestěhování velkého množství lidí – za třináct let se zdvojnásobilo množství obyvatel ve městech. Od roku 1928 do roku 1940 se roční výroba energie zvýšila z 5 miliard kilowathodin na 48,3 miliard, výroba oceli z 4,3 mil. tun na 18,3 mil., výroba strojů z 2 tisíc na 58 400 tisíc za rok, automobilů z 8 tisíc ročně na 145 tisíc. Těsně před válkou byl podíl průmyslu na sovětské ekonomice 84,7 procent. Dokonce i pokud jsou tato čísla oficiální statistikou vylepšena, fakt, že sovětská ekonomika dosáhla velké úspěchy, se nedá popřít.

[Бжезинский З. Большой провал. Рождение и смерть коммунизма в ХХ веке]

Zdroj : http://aloban75.livejournal.com/2187694.html

Překlad : Sio

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
69 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
peter.
6. 9. 2016 5:07

Žukov!
Je to už viac ako rok,čo sme na OM preberali názor p.Pjakina na túto osobnosť.Vyjadrenia Pjakina na maršala Žukova sú do dnešného dňa negatívne.Obviňuje ho zo zrady,označuje ho za trockistu a nepriateľa ZSSR.
Preto je Žukovov názor na Stalina pre mňa prekvapujúci.

leho
leho
6. 9. 2016 5:16

Stalin, nejmasovější vrah všech dob. Nevím tedy, k čemu je to dobré na něj uveřejňovat ódy. V Německu kdyby někdo publikoval podobné ódy na Hitlera, šel by bručet do šatlavy. V USA by sice nešel nikdo bručet, ale dostalo by se takovému individuu odsouzení, jak za ódy na Hitlera, tak na Stalina. A co v Česku?

Béda
6. 9. 2016 5:20

leho napsal Stalin, nejmasovější vrah všech dob. Nevím tedy, k čemu je to dobré na něj uveřejňovat ódy. V Německu kdyby někdo publikoval podobné ódy na Hitlera, šel by bručet do šatlavy. V USA by sice nešel nikdo bručet, ale dostalo by se takovému individuu odsouzení, jak za ódy na Hitlera, tak na Stalina. A co v Česku? http://novysmer.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:zloiny-stalinskych-komunistov&catid=39:historie&Itemid=50 – „100 miliónov zavraždených“ v Ruskom impériu Podľa pápežského preláta Msgr. Viktora Trstenického: …„Smelo možno tvrdiť, že najdivšími prenasledovateľmi cirkvi a vôbec náboženstva boli u nás stalinskí komunisti, ktorých vodca Stalin má na svedomí podľa najnovších údajov 100 miliónov ľudí. Podobný… Číst vice »

Béda
6. 9. 2016 5:23

Podobné počty uvádějí černé knihy komunismu u Číny.
Vývoj čínské populaceRokPočet obyvatel259 590 000
75552 910 000
108033 300 000
1578 60 960 000
174143 410 000
1762200 000 000
1803302 000 000
1834 401 000 0001840412 000 0001851429 500 0001901426 447 3251912405 810 0001928474 787 3861949548 770 0001953601 930 0001957646 530 0001965725 380 0001978962 590 0001980987 050 00019821 016 540 00019851 058 510 00019901 143 330 00019951 211 210 00019981 228 100 00020011 295 330 00020061 3113 974 000
zdroj u demografického vývoje v Číně https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=2293

bergpora
bergpora
6. 9. 2016 11:20

Sto roku v sachte zil…mlcel jsem… Sto roku tu resite stalete komunisty… Levice na hunte, schopna tak parazitarni akce, ci se osvobozovat od jiz osvobozeneho. Jeden vita uprchliky, druhy listuje v Marxovi a sprada plany na svetovou revoluci. Doba se nam trochu zauzlila, ze ano? Vsichni se maji jako prasta v zite, takze namisto prime akce teoretizuji nad ciny velikanu. Clovek- to uz najednou nezni tak hrde, staci mu tepla voda a strecha nad hlavou a k tomu nejake drobnejsi hobby, treba sber nalepek na zakaznickou kartu. Ale samolibou hrdost mu doprejme, to je takova mala finta, co vyda za… Číst vice »

Velekněz Ratata
Velekněz Ratata
6. 9. 2016 11:20

Problém není v tom, zda měl Stalin pozitivní povahové rysy. Už vůbec nestojí otázka, zda byl mimořádnou osobností. Vzájemné ujišťování se o tom nikomu nepomůže, ani nikomu v Rusku. To možná spíš hledání podložených odpovědí na otázku, proč systém (ať hodnocený jak chcete, objektivně funkční) bylo po smrti vůdce tak snadné rozvalit. Teorie zrady nic nevysvětluje, jen si následně vynucuje nasazování co nejpsovitější hlavy Chruščovi a dalším – je to pouhá tvorba mýtu.

Sio
Sio
6. 9. 2016 11:35

Velekněz Ratata napsal Problém není v tom, zda měl Stalin pozitivní povahové rysy. Už vůbec nestojí otázka, zda byl mimořádnou osobností. Vzájemné ujišťování se o tom nikomu nepomůže, ani nikomu v Rusku. To možná spíš hledání podložených odpovědí na otázku, proč systém (ať hodnocený jak chcete, objektivně funkční)bylo po smrti vůdce tak snadné rozvalit. Teorie zrady nic nevysvětluje, jen si následně vynucuje nasazování co nejpsovitější hlavy Chruščovi a dalším – je to pouhá tvorba mýtu. Článek je spíše o narušování mýtů spojených se Stalinem. Proč to po smrti Stalina dopadlo tak, jak víme, že to dopadlo, to je moc dobrá… Číst vice »

Sio
Sio
6. 9. 2016 11:38

bergpora napsal Sto roku v sachte zil…mlcel jsem… Sto roku tu resite stalete komunisty… Levice na hunte, schopna tak parazitarni akce, ci se osvobozovat od jiz osvobozeneho. Jeden vita uprchliky, druhy listuje v Marxovi a sprada plany na svetovou revoluci. Doba se nam trochu zauzlila, ze ano? Vsichni se maji jako prasta v zite, takze namisto prime akce teoretizuji nad ciny velikanu. Clovek- to uz najednou nezni tak hrde, staci mu tepla voda a strecha nad hlavou a k tomu nejake drobnejsi hobby, treba sber nalepek na zakaznickou kartu. Ale samolibou hrdost mu doprejme, to je takova mala finta, co… Číst vice »

peter.
6. 9. 2016 12:50

Sio napsal Mě třeba zajímají společenské procesy a jejich zákonitosti. Chci vědět, proč je lidstvo strukturováno a řízeno tak jak je a ne jinak. Proč trpíme pod vládou 1%. Je tu spousta zajímavých otázek, ne? Sio: Môj záujem spočíva v odhalení príčin ktoré spôsobili,že od nástupu Chruščova k moci sa na túto bezosporu jednu z najvýraznejších osobností svetových dejín začal valiť dodnes sa nezmenšujúci prúd špiny.Pritom je zrejmé,že tá špina má pôvod mimo bývalého ZSSR,neskôr RF.Komu tak strašne vadí tento človek?Prečo?Veď tí,čo by možno mali právo Stalina nenávidieť – Rusi, ho väčšinou uznávajú ako človeka, ktorý sa najviac zaslúžil o… Číst vice »

Sio
Sio
6. 9. 2016 15:51

peter. napsal Sio: Môj záujem spočíva v odhalení príčin ktoré spôsobili,že od nástupu Chruščova k moci sa na túto bezosporu jednu z najvýraznejších osobností svetových dejín začal valiť dodnes sa nezmenšujúci prúd špiny.Pritom je zrejmé,že tá špina má pôvod mimo bývalého ZSSR,neskôr RF.Komu tak strašne vadí tento človek?Prečo?Veď tí,čo by možno mali právo Stalina nenávidieť – Rusi, ho väčšinou uznávajú ako človeka, ktorý sa najviac zaslúžil o Rusko.Tak si myslím,že sa treba zamýšľať nad tým,čo by z Ruska bolo dnes,keby namiesto Stalina viedol počas II.ww. štát nejaký liberál,demokrat, alebo iný dobroser.Prečo ho nenávidia napr.židia,keď na celom svete neexistuje človek,ktorý by… Číst vice »

fajt
6. 9. 2016 15:57

https://www.znak.com/2016-09-06/kto_ty_po_masti – to je trochu OT, ale i tak silný text. ..)

Irena
6. 9. 2016 16:05

Ten podle filipínského prezidenta zkurvysyn Obama si dovolil v Číně na plnou hubu říci, že USA bude s Velkou Británií čelit „ruské agresi“ na Ukrajině, ten už si tedy do té huby opravdu nevidí. Řekla bych, že co je moc, je moc. Ta britská premiérka ta se tedy vymódila.

https://www.youtube.com/watch?v=d3JkATsle20
asi 5 minuta

Irena
6. 9. 2016 18:02

http://voicesevas.ru/news/25630-pohorony-g7.html

Za prvé Si Ťin-pching přímo řekl, že Rusko a Čína musí společně bránit svoji suverenitu. To fakticky znamená, že Rusko a Čína uzavírají obranné spojenectví proti USA.

Za druhé, Vladimir Putin navrhl nedělit offshory na špatné a na dobré a zavřít je všechny. A to mezi jiným znamená, že nastal čas společně zavřít ten hlavní offshore planety – Spojené Státy Americké.

Takže, kolegové, zatím všechno probíhá v souladu s prognózami. Éra Pax Americana se blíží ke svému logickému závěru, a vystřídá ji nová struktura, která se nebude opírat o kolonie, s Čínou a Ruskem ve svém čele.

fajt
6. 9. 2016 18:34

http://www.rosbalt.ru/russia/2016/09/06/1547832.html – hmm, co k tomu dodat, a to ji nechtějí pustit do americké korporace, vůbec nechápu proč. ..

Hox
Hox
6. 9. 2016 19:01

Za co nenávidí Stalina a Beriu: http://leva-net.webnode.cz/products/za-co-nenavidi-stalina-a-beriju/

S tím očerňováním je to prosté: čím víc někdo šlápl na krk globální mafii a překazil její protilidské projekty, tím více nenávisti a očerňování (Ivan Hrozný, Mikuláš I., Stalin, Putin…)

ps. tohle sedí: Stalin je ako zrkadlo: každý v ňom vidí seba. Komunisti – komunistu, vlastenci – vlastenca, mudrí – mudrého, gauneri – gaunera.

http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/4209/5717/original.jpg

Hox
Hox
6. 9. 2016 19:02

Neboli: hodnocení historické osobnosti je podmíněno panující koncepcí.

Velekněz Ratata
Velekněz Ratata
6. 9. 2016 19:08

Souhlasím, že má místo i prostě jenom vyvracení anti-mýtu, podle kterého byl Stalin prostě nejkrvavější tyran všech dob. To je propaganda, jejímž terčem u cílových skupin je vůle či jen otázky po společenské spravedlnosti a v Rusku hrdost na vlastní dějiny. Akorát se mi instinktivně ježí srst, když čuju kontrapropagandu a nový sebeklam, třeba jen náznakem a třebaže ji produkuje někdo, kdo je teď v pozici rebela, slabšího a hlavně asi má jinak dost podobné názory jako já sám. Tak tohle už prostě „nunca más“ (jak dodnes zpívají milovaní Quilapayúni). To už nikdy. Podívejte, Stalin je tu vylíčen jako člověk… Číst vice »

bergpora
bergpora
6. 9. 2016 19:51

Irena napsal
vystřídá ji nová struktura, která se nebude opírat o kolonie, s Čínou a Ruskem ve svém čele

Slyseli jste hlas z montovny. Amen.

bergpora
bergpora
6. 9. 2016 20:10

Sio napsal Mě třeba zajímají společenské procesy a jejich zákonitosti. To bezesporu. Podle meho se ale motivacim ani Stalina ani Chruscova na kobylku dostat nejde, protoze to nejdulezitejsi neni v zadnych archivech. Stalin mel tu vyhodu, ze za nim staly idealisticke klany, schopne se obetovat pro vyssi myslenku naroda ci statu. Tenhle etos je vzdy omezeny na jednu generaci a za 20- 30 let ho vystrida etos osobniho ci skupinoveho prospechu (byt treba narodovecky zabarveneho). S tim zrejme bojoval Chruscov, ktery se z vudce stal pouhym koordinatorem zajmu ruznych klik. Podobne koordinator Putin, zna treba nekdo proces jeho instalace na… Číst vice »

bergpora
bergpora
6. 9. 2016 20:19

A jeste do tretice: stejne detinska je predstava, ze Pax Rossiana et Serica, ci jak se to latinsky rekne, neco vytrhne. Ani nahodou, Cinani ani Rusove se nebudou moci chovat jinak, nezli Americane…samozrejme v zakladnim rozvrhu, jiste nuance tam urcite budou, napr. kolonie se prejmenuji na montovny apod.
Urcite si pamatujete na pripad cinskych manazeru, resicich spor se zamestnanci strelbou z kulovnic. Klidne je mozne, ze po Pax Americana bude prumerny Evropan jeste prstickem hrabat. Jo, to byly zlate casy, kdy jste poskozeni svych prav jeste mohl hajit pred soudem…skoro jako za cisare pana, kdy byla houska za krejcar.

Sio
Sio
6. 9. 2016 21:08

bergpora napsal To bezesporu. Podle meho se ale motivacim ani Stalina ani Chruscova na kobylku dostat nejde, protoze to nejdulezitejsi neni v zadnych archivech. Stalin mel tu vyhodu, ze za nim staly idealisticke klany, schopne se obetovat pro vyssi myslenku naroda ci statu. Tenhle etos je vzdy omezeny na jednu generaci a za 20- 30 let ho vystrida etos osobniho ci skupinoveho prospechu (byt treba narodovecky zabarveneho). S tim zrejme bojoval Chruscov, ktery se z vudce stal pouhym koordinatorem zajmu ruznych klik. Podobne koordinator Putin, zna treba nekdo proces jeho instalace na post prezidenta? Je Putin tajnym konem Zapadu, anebo… Číst vice »

Sio
Sio
6. 9. 2016 21:10

bergpora napsal A jeste do tretice: stejne detinska je predstava, ze Pax Rossiana et Serica, ci jak se to latinsky rekne, neco vytrhne. Ani nahodou, Cinani ani Rusove se nebudou moci chovat jinak, nezli Americane…samozrejme v zakladnim rozvrhu, jiste nuance tam urcite budou, napr. kolonie se prejmenuji na montovny apod. Urcite si pamatujete na pripad cinskych manazeru, resicich spor se zamestnanci strelbou z kulovnic. Klidne je mozne, ze po Pax Americana bude prumerny Evropan jeste prstickem hrabat. Jo, to byly zlate casy, kdy jste poskozeni svych prav jeste mohl hajit pred soudem…skoro jako za cisare pana, kdy byla houska za… Číst vice »

hudryper
hudryper
6. 9. 2016 21:56

bergpora napsal Citovat bergpora • 6. září 2016 Irena napsal vystřídá ji nová struktura, která se nebude opírat o kolonie, s Čínou a Ruskem ve svém čele Slyseli jste hlas z montovny. Amen. Představa Ireny o nastupujících zásadních změnách společenského systému,v ekonomice i politice, kterou očekává od ruské a čínské společnosti není vůbec naivní. Když se dnes Putin po návratu z Číny vyjádřil,že si nikdo nic s RF nezačne,má k tomu nepochybně informace,o nichž nemáme páru. Rusko dokázalo zmodernizovat svou armádu v krátkém čase natolik,že se už jen hledá co nejméně bolestivý způsob,jak mu veřejně přiznat pozici supervelmoci.Na rozdíl od… Číst vice »

peter.
6. 9. 2016 22:18

bergpora napsal o se jeste kolapsu /chiliasticke udalosti tyce: kolaps je ulevny proces, snizovani urovne civilizacni entropie se deje z duvodu neunosnosti stavajici situace. Kolaps spolecnosti neni pad ze sladkych vysin, nybrz nouzove a zamerne opatreni z duvodu nefunkcnosti spolecenske spravy a civilizacnich vazeb. Takze kolapsu se netreba bat a neni treba ani predpokladat, ze bude krvavy a ze krajinou se budou potulovat bandy renegatu a zavladne bezpravi. To ne, dnesni civilizace bude kolabovat Bergpora! A kde ste tieto perly o kolapse vyhrabal?Lebo slovo „kolaps“má viac významov. napr.v medicíne ide o krátkodobé upadnutie do mdloby.Stav je reverzibilný a nemusí zanechať… Číst vice »

capodastria
capodastria
7. 9. 2016 3:25

no, jen chybí zamáčknout slzy za tímto velikánem , franta ho určitě také blahořečí.

Alena
Alena
7. 9. 2016 3:49

capodastria napsal

no, jen chybí zamáčknout slzy za tímto velikánem , franta ho určitě také blahořečí.

přesně, bergporo!!

Velekněz Ratata
Velekněz Ratata
7. 9. 2016 5:06

Nějak se podařilo nedodat pokračování, čiže příspěvek asi vypdal divně. Bavil jsem se představou, jak by ta analyticky zaměřená strohá osobnost (po zmrtvýchstání) reagovala na debaty o jeho odkazu. Osobně bych čekal gulag a mnozí obdivovatelé (tím nemyslím zdejší debatu) by dopadli hůř. Lidi, kteří „umějí“ jeho vynášení do nebes a odhalování jeho zrádců (aspoň v Rusku je taková tendence zřetelná, ale tam je to víc z těch vlasteneckých než komunistických pohnutek) měl už za života dvanáct do tuctu, zřejmě jimi pohrdal a často špatně dopadli (to ale i jiní). Žít Stalin jen o pět let déle, takový Lysenko by… Číst vice »

Alena
Alena
7. 9. 2016 5:29

nemám takové vědomosti, abych zhodnotila objektivně postavu Stalina, nicméně, něco mi ve Vašem hodnocení, veleknězi, schází.
Berete tehdejší velikost sovětské říše jako samozřejmost, a Stalina, jako člověka do tohoto formátu dosazeného, ne tento formát spoluvytvářející

Velekněz Ratata
Velekněz Ratata
7. 9. 2016 5:32

A politekonomie socíku se stala na třicet let postrachem studentů, kteří by o předmětu studia chtěli přemýšlet a zároveň něčím, kde ke klidnému žití stačilo vypnout přední mozek a našprtat ty kydy. Chodilo to krásně a neselo to, což byl stav, který by Stalin (ani Berija) asi dlouhodobě netolerovali. Ze Stalinových spisů atd. už se toho myslím moc přínosného vytáhnout nedá – tady nesouhlasím se Siem. Rozhodně ne to zajímavé, co nosil v hlavě. Zbytek je historiografie. Oficiální spisy jsou komunistický pozitivismus – zredigované, svázané, přizpůsobené „potřebám doby“. Na něco se snad dá usuzovat z jeho reakcí na konkrétní problémy… Číst vice »

Velekněz Ratata
Velekněz Ratata
7. 9. 2016 5:57

Aleno, tak to se omlouvám, pokud to tak vyznělo. Naopak si myslím, že Stalin byl přímo tvůrcem velikosti té „sovětské říše“. Akorát připomínám, že zájmy „říše“ a „hnutí“ se mohly tragicky rozcházet (jako v případě řecké komunistické revoluce a jejího potlačení britskou intervencí, což by se bez nějaké formy velmocenské dohody se Stalinem prostě taklto neodehrálo).

idiotronic
7. 9. 2016 6:01

hudryper napsal
s elektronickým řidičem budou výrobci produkovat nejen pro individuální trh vozidly,nýbrž pro sebe,coby poskytovatelů taxislužeb bez fyzického řidiče na telefonický pokyn.

Proč je ve vagonech metra, tramvajích a vlacích stanoviště řidiče (strojvůdce)? Vždyť jen ve Studénce dva strojvůdci odešli do invalidního důchodu.?

Bety
Bety
7. 9. 2016 6:10

Mně připadá nejzajímavější ta část se Simonovem: „Všichni se cítí jako neplnoletí, nestoprocentní, zvykli si považovat se za věčné žáčky“. „Je třeba bojovat proti samozničujícím náladám naší inteligence“. Tohle klanění se představitelům západní inteligence mu šlo zřejmě hodně na nervy. Sám se neklaněl a jak je vidět z výroků západních politiků z té doby – účinkovalo to. Ten, kdo se klaní, se nemůže dočkat ničeho jiného než pohrdání, které může být skryté, dočkáte se třeba i poklepání po rameni, ale v zásadě pak s vámi zacházejí jako s kusem hadru. A když už je ten hadr příliš špinavý, nestojí jim… Číst vice »

Sio
Sio
7. 9. 2016 6:13

Velekněz Ratata napsal A politekonomie socíku se stala na třicet let postrachem studentů, kteří by o předmětu studia chtěli přemýšlet a zároveň něčím, kde ke klidnému žití stačilo vypnout přední mozek a našprtat ty kydy. Chodilo to krásně a neselo to, což byl stav, který by Stalin (ani Berija) asi dlouhodobě netolerovali. Ze Stalinových spisů atd. už se toho myslím moc přínosného vytáhnout nedá – tady nesouhlasím se Siem. Rozhodně ne to zajímavé, co nosil v hlavě. Zbytek je historiografie. Oficiální spisy jsou komunistický pozitivismus – zredigované, svázané, přizpůsobené „potřebám doby“.Na něco se snad dá usuzovat z jeho reakcí na… Číst vice »

Sio
Sio
7. 9. 2016 6:16

idiotronic napsal
Proč je ve vagonech metra, tramvajích a vlacích stanoviště řidiče (strojvůdce)? Vždyť jen ve Studénce dva strojvůdci odešli do invalidního důchodu.?

On také může zvládnout nějaký druh vyjímečného stavu, systémy se zhroutí a bez ručního řízení to nepůjde.

peter.
7. 9. 2016 6:17

Velekněz Ratata: Pripomínate mi študenta medicíny,ktorý horlivo kritizuje svetoznámeho kardiochirurga za to,že podľa jeho názoru profesorovi zomrelo na operačnom stole príliš veľa pacientov.A to iba preto,že profesor vyhodil dotyčného študenta zo skúšky.Študent mal možno pravdu,no ak vo svojej kritike nezohľadnil počet ľudí ktorým profesor zachránil život,ak nezohľadnil jeho prínos pre kardiochirurgiu a ľudstvo,tak takú kritiku nemožno nazvať inak,ako obsieraním. Myslel som,že zdravo uvažujúcemu človeku postačia výroky uvedené v článku na to,aby sa na chvíľu oprostil od iracionálnej nenávisti(iracionálnej preto,že ak ste nikdy nebol občanom Stalinovho ZSSR,tak je smiešne,ak Stalina odsudzujete,zatiaľ čo v Rusku mu stavajú pomníky.napr.v Penze)k Stalinovi. „Prevzal Rusko… Číst vice »

bergpora
bergpora
7. 9. 2016 6:18

peter. napsal A kde ste tieto perly o kolapse vyhrabal?Lebo slovo „kolaps“má viac významov. Ano, Peter, slovo kolaps se pouziva v mnoha chybnych vyznamech. Kolaps od reckeho col-labi (spolu- v- padu) ma vyznam pouze duchovni, cely preklad by znel „zanik duchovni funkce z duvodu necinnosti“. Kolaps neni technicky termin a neoznacuje pouhou dekonstrukci. Urcite znate zive latinske slovo „lapsus“, coz obecne znamena chybu v rozhodovacim procesu. Podle meho tohle Tainter vedel, protoze, coby historik, byl v oboru vzdelany. Takze rici, ze nejaka stavba zkolabovala, je zavadejici, zatimco koloabujici clovek, tedy clovek ztracejici vedomi a dostavajici se do-padu, to uz opodstatneni… Číst vice »

Gatta
Gatta
7. 9. 2016 6:29

bergpora napsal Sto roku v sachte zil…mlcel jsem… Sto roku tu resite stalete komunisty… Levice na hunte, schopna tak parazitarni akce, ci se osvobozovat od jiz osvobozeneho. Jeden vita uprchliky, druhy listuje v Marxovi a sprada plany na svetovou revoluci. Doba se nam trochu zauzlila, ze ano? Vsichni se maji jako prasta v zite, takze namisto prime akce teoretizuji nad ciny velikanu. Clovek- to uz najednou nezni tak hrde, staci mu tepla voda a strecha nad hlavou a k tomu nejake drobnejsi hobby, treba sber nalepek na zakaznickou kartu. Ale samolibou hrdost mu doprejme, to je takova mala finta, co… Číst vice »

Gatta
Gatta
7. 9. 2016 6:52

Re bergpora:
Už si nepamatuji přesně, ale mám pocit, že tip na knihu „Kolapsy složitých společností“ jsem zachytil od Vás. Považuji tuto četbu (a její správné pochopení) za součást základního vzdělání.

V čem s Vámi nesouhlasím je Váš optimismus o klidném přechodu koabujícího systému na nižší, tedy životaschopnější úroveň.
Snad jen snížení byrokracie a administrativy by mohla být radostná událost :-)
Je příliš mnoho technologických a organizačních „pastí“, které neumožňují bezproblémový a bezbolestný návrat do původních vzrorců chování a hospodaření.
A jako u všech kolapsů- naprostým limitem přechodného období a nové pokolapsové úrovně, je nakonec vždy schopnost zajistit dostatek potravin.

fajt
7. 9. 2016 7:14

největším problémem je hloupost a odevzdanost většinového lidu a drzost a vražedná agresivita vládnoucích psychopatů – tady bude každý systém, či civilizační vize přetavena v dřevitý feudalismus, úplně jedno jestli budou cvičené opice zběsile lítat do kosmu a direktivní robotizace dosáhne posledního prionu opičáka, jestli civilizační katarze tak úplná a ultimativní a pak ať si příroda raději vybere znova dinosaura. ..)

bergpora
bergpora
7. 9. 2016 7:20

Gatta napsal V čem s Vámi nesouhlasím je Váš optimismus o klidném přechodu koabujícího systému na nižší, tedy životaschopnější úroveň. Nikdo nevi, co nas ceka, ale presto musime zaujmout nejakou pozici, Gatto. Tainter mluvi dvojznacne, cituji: „V soucasne situaci nachazime tony jak optimisticke, tak pesimisticke.“ Jeho predpoklad vychazi z uvahy, ze zmena, ktera s kolapsem prichazi, bude ulevna, protoze, logicky, pokud neco zanika, je to obvykle z duvodu neudrzitelnosti a s ni spojeneho lidskeho trapeni. Kolaps je vychodisko z tragicke a neunosne situace. Proces tvorby „lepsiho“ (zde cestou kolapsu) je urcite narocny a utrpny, protoze si musime zvykat na nove… Číst vice »

peter.
7. 9. 2016 7:57

bergpora napsal Kolaps je vychodisko z tragicke a neunosne situace. Proces tvorby „lepsiho“ (zde cestou kolapsu) je urcite narocny a utrpny, protoze si musime zvykat na nove vztahy, zakony a snizenou miru nepohodli, ovsem vysledek „snizene slozitosti rizeni“ a s ni spojeneho „prirozenejsiho/ hlubsiho chapani nas obklopujiciho sveta“ musi byt priznivy. Ke kolapsum (myslim obecne) preci nedochazi proto, aby byl nastolen stav jeste neunosnejsi… Bergpora: Vaše úvahy o kolapse spoločnosti majú zásadný nedostatok v tom,že ho vnímate ako svojim spôsobom revolúciu.Rozdiel spočíva v tom,že ak pri revolúcii sa očakáva kvalitatívna zmena k lepšiemu pre celú spoločnosť-pre väčšinu,tak kolaps najlepšie prežijú… Číst vice »

Sio
Sio
7. 9. 2016 8:10

bergpora napsal Nikdo nevi, co nas ceka, ale presto musime zaujmout nejakou pozici, Gatto. Tainter mluvi dvojznacne, cituji: „V soucasne situaci nachazime tony jak optimisticke, tak pesimisticke.“ Jeho predpoklad vychazi z uvahy, ze zmena, ktera s kolapsem prichazi, bude ulevna, protoze, logicky, pokud neco zanika, je to obvykle z duvodu neudrzitelnosti a s ni spojeneho lidskeho trapeni. Kolaps je vychodisko z tragicke a neunosne situace. Proces tvorby „lepsiho“ (zde cestou kolapsu) je urcite narocny a utrpny, protoze si musime zvykat na nove vztahy, zakony a snizenou miru nepohodli, ovsem vysledek „snizene slozitosti rizeni“ a s ni spojeneho „prirozenejsiho/ hlubsiho chapani… Číst vice »

bergpora
bergpora
7. 9. 2016 9:15

peter. napsal Vaše úvahy o kolapse spoločnosti majú zásadný nedostatok v tom,že ho vnímate ako svojim spôsobom revolúciu Naopak, Peter, kolaps spolecnosti je ucebnicovym prikladem evolucni zmeny- pote, co se jedna vetev vyvoje ukaze/ stane jako aktualne slepa, nachazi si zpusob organizace vlastni spontanni reseni smerem ke snizeni aktualni slozitosti. Slovo „aktualni“ pouzivam, abych vyjadril, ze dnesni slepa ulicka nemusela pred generaci jeste takova byt a naopak mohlo tehdy jit o velmi plodnou etapu vyvoje. Stejne tak neunosna mira „aktualni slozitosti“ neznamena, ze v budoucnu bude vse jednodussi, jde spise o soucasny nedostatek prostredku, ci jejich neodpovidajici kvalitu, jimiz se… Číst vice »

bergpora
bergpora
7. 9. 2016 9:27

peter. napsal Väčšina bude trpieť oveľa viac ako pred kolapsom. To je preci nesmysl, Peter, pokud v dejinach evropskych narodu probehlo nescislne kolapsu, mensich ci vetsich, museli bychom, podle tehle vasi teorie, mit vsichni neskutecne spatne. Odoakeruv nastup na rimsky trun prinesl vseobecnou ulevu, protoze patova situce se „nejak vyresila“, to bylo to nejdulezitejsi, s cim prisel. Odoaker byl vysoce inteligentni vladar, ktery neprovadel zadne velke cistky, ale prevzal rimskou spravu, kterou reformoval ve smyslu jejiho zjednoduseni, cimz prisluny civilizacni okruh zachranil pred uplnym rozpadem na drobne satrapovske utvary. Nemusi jit vzdycky vsechno uplne do konce a malokdy se tak… Číst vice »

peter.
7. 9. 2016 9:49

bergpora napsal
To je preci nesmysl,

Vy ste nezmysel!Sám sebe nadávam,že som sa znovu nechal vtiahnuť do diskusie s vami.Mal som si spomenúť na vaše stupídne komentáre z minulosti.

bergpora
bergpora
7. 9. 2016 10:35

Cim mene toho vite, Peter, tim vice se rozcilujete, podle toho lze vzdy poznat fanatickeho nedouka. Na jednoduchem technickem prikladu: Pokud jizdni kolo bylo jeste kostitrasem, mohla se pokazit jen jeho konstrukce. S pribyvajicimi inovacemi, coby podsystemovymi funkcnimi jednotkami (loziska, nafukovaci duse, prehazovacky, brzdy, perovani vidlice, baterie atd.) stoupa slozitost vyrobku a tim i pocet mist, ktere se mohou pokazit. Nakonec, pokud kolo pouzivate opravdu podle potreby, ho mate v servisu delsi dobu, nezli na nem jezdite. V pripade rizeni spolecnosti je toto podobne, vemme treba dane, k jejichz vyberu stacil puvodne vynos o jednom odstavci, zatimco dnes ma stovky… Číst vice »

fajt
7. 9. 2016 11:28

comment image

Gatta
Gatta
7. 9. 2016 12:11

fajt napsal

comment image

Jsme prostě nelepšíííí :-)

Gatta
Gatta
7. 9. 2016 12:32

Re bergpora: Problém složitosti je minimálně trojí: 1. Zvyšovéní složitosti zvyšuje množstní prvků „které se mohou pokazit“ – viz třeba to vaše jízdní kolo, a to je popchopitelně jen triviální žáležitost. 2.Zbvyšování složitosti a rozsáhlosti a potřeby a zabezpečení její funkčnosti, vede ke zvyšování potřeby lidských zdrojů, režijních nákladů a nákladů na údžbu a obnovu – až vše dosáhne takových hodnot, kdy se systém přestane být schopen tvořit rezervy, vysávé rezervy ze všech jemu dostupných zdrojů, nakonec i z vlastních obyvatel v závěru se propadá do vnitřního zadlužení. 3. Systém zvyšování složtosti vede zpočátku k rozvoji specializace, produkce nových technologií… Číst vice »