Svět ruskýma očima 280

 

Nová pravidla pro Ukrajinu

Dmitrij Medveděv nastínil buducnost vztahů RF s Kyjevem.

Jurij Politov

15. Prosinec 2014

Ministerský předseda Ruska připomíná, jaké byly vztahy Ruska a Ukrajiny po rozpadu Sovětského svazu. V roce 1991 měla Ukrajina jedny z nejlepších startovacích podmínek k samostatnosti ze všech postsovětských republik. Rusko na sebe vzalo veškeré závazky bývalého Sovětského svazu a v dalších letech investovalo do závodů na Ukrajině, včetně obranného průmyslu. Tak měly zajištěn odbyt. Jen Ukrajina dostávala výjimečné slevy v energetice. Až do roku 2006 dostávala plyn za velmi nízkou cenu, 40 až 50 USD za tisíc kubíků. Přitom odebírala více než Německo a Itálie dohromady. Tak Rusko po několik desetiletí subvencovalo ukrajinskou ekonomiku. Medveděv k tomu říká: „Pravda je taková, že ekonomika nezávislé Ukrajiny byla v mnohém formována díky podpoře Ruska. A součet ruských investic, slev a půjček a dodávek za zlevněných podmínek byl daleko vyšší než 100 miliard USD. Jen na plynu Ukrajina ušetřila přes 87,2 miliardy USD. Takto nebyla podporována žádná jiná země bývalého Sovětského svazu. My jsme nejen že pomáhali ukrajinské ekonomice, my jsme ji ve skutečnosti vydržovali“. Ukrajinským vedením to však nebylo odpovídajícím způsobem přijímáno.

Nyní po dohodě o asociaci Ukrajiny s EU se začínají v Kyjevě ozývat hlasy o ukončení spolupráce s Ruskem. Medveděv uvádí, že to úplně není možné, ale zasadit ránu jim možné je. Řekl k tomu: „Rusko přežije i ztráty. Ekonomicky je ustojí.“ Jenže jak se s tím vypořádá Ukrajina? Na jaře byl vyhodnocen plán ruských objednávek od ukrajinských závodů na 15 miliard USD, což je 8,2 % HDP Ukrajiny. „Nikdo z Ukrajiny neřekl ani nám, ani samotným Ukrajincům, jak se to nahradí.“ A to ve všech sférách, od kosmického strojírenství až po migraci za prací, ze které jsou živy celé ukrajinské rodiny.

Ukrajina si vybrala. Rusko to respektuje, ale bude v první řadě pomýšlet na svoje národní zájmy. Emoce a příbuzenské city nechá stranou a ukrajinskou ekonomiku nebude dále zaopatřovat. Je to nevýhodné a už se to i zprotivilo.

Převzato z RG.ru

***

Watergate Angely Merkelové

Vladimir Něstěrov

19. Prosinec 2014

Německý ministr financí Schäuble přirovnával před nedávným sjezdem křesťanských demokratů Merkelovou k Napoleonovi s tím, že kancléřka předvádí novou kvalitu vedení, která není tak útočná jako Napoleonova, ale zato mnohem úspěšnější.

Schäubleho lichotivý příměr kulhá na obě nohy. Napoleon byl nezávislý v názorech i v jednání. To je kancléřce velmi vzdálené, vždyť v její zemi se nachází 287 amerických základen. Nyní se ukazuje, že Merkelovou lze srovnávat spíše s Nixonem v době Watergate než s Napoleonem.

Hackeři ze skupiny Anonymous zajistili dopis, v němž podřízení kancléřky žádají americké tajné služby, aby odposlouchávaly jejich politické oponenty. Tedy Watergate v německé verzi. Hackeři objasnili, že kancléřka ve skutečnosti uzavřela úmluvu s Obamou, aby byly využity technické prostředky americké špionáže proti opozičním německým politikům. Ananymous dali na internet dopis vojenského atašé plukovníka Brokera, poradci Merkelové pro bezpečnost Hoysgenovi, v němž se uvádí, že USA splní svou část úmluvy kancléřky s viceprezidentem USA Bidenem.

Anonymous připomínají, že hned po tomto dopise ukončila prokuratura SRN záležitost s odposloucháváním kancléřky pracovníky NSA pro „nedostatek důkazů“. Americká špionáž má zřejmě na svědomí větší počet politiků SPD a Levice (Die Linken), o nichž dostává Merkelová nepřetržitě zprávy.

V Německu si to dali do souvislosti situaci před volbami v roce 2013, kdy se v mediích objevily materiály o rodinných problémech Petera Steinbrücka, kandidáta na křeslo kancléře za SPD. Ten volby nevyhrál a musel odejít i z velké politiky. Podivně vypadala i prohra sociálního demokrata F.-W. Steinmeiera v roce 2009. Byl považován za příznivce upevnění vztahů s Moskvou.

Podle vůdce parlamentní frakce Die Linken Gregora Gysiho musí levice pracovat v podmínkách stálého ostrakizování. Předpovídá brzký konec velké koalice. Podle Spiegelu je Merkelová sledována od roku 2002. Je možné, že po odhalení Snowdena v The Guardian dostala kancléřka od Američanů nabídku: Budeme vám poskytovat zprávy o opozici a vy nás budete poslouchat.

Poslušnost kancléřky je až neuvěřitelná. Některá její protiruská vystoupení jdou až za meze chápání. Kdysi se hovořilo o Tony Blairovi jako o pudlíkovi. Uslyšíme dnes o německém ovčáku?

V politickém životě Německa je spolupráce s cizí tajnou službou ve smyslu odposlechů svých politických oponentů (dokonce koaličních) něčím úplně novým, anebo alespoň zapomenutým, pokud bereme v úvahu ještě éru Konráda Adenauera. V žádném případě to není v národním zájmu Německa. Nixon v podobném případě pod tlakem nezvratných fakt rezignoval. Vyvrcholení této smutné historie – to není jen otázka osobního údělu Merkelové, ale otázka zralosti německé demokracie.

Převzato z Fondsk.ru

***

Rafael Correa, politický následovník Huga Chaveze

Nil Nikandrov

17. Prosinec 2014

Mnozí účastníci summitu Svazu jihoamerických národů (UNASUR) v Ekvádoru ve dnech 4. až 5. prosince hovořili o tom, že smrt venezuelského vůdce se projevila na dynamice integračních procesů. O přípravu uvedeného fóra se účinně zasloužil ekvádorský prezident Rafael Correa. Nijak nezatajoval potíže UNASUR, poklesy světové ekonomické konjunktury, snižování cen ropy, finanční problémy ve Venezuele, Kolumbii a Ekvádoru. Avšak region má velké přírodní zdroje, je průmyslový, má zemědělství i lidský potenciál. Společný přístup při jednání dvanácti zemí UNASUR dává naději, že se ve světě objeví v dohledné době co do velikosti čtvrtý ekonomický subjekt.

Ekvádor udělal hodně pro vytvoření takových mechanismů integrace jako je Jihoamerická banka, Jihoamerická škola obrany, trestní soud a volební technická skupina. V popředí je formování Centra jihoamerické arbitráže, což umožní regionu osvobodit se od vlivu nadnárodního kapitálu. Correa o tom říká: „Spojíme-li se, budeme sami diktovat podmínky mezinárodnímu kapitálu.“ Důležitým výsledkem summitu je koncepce jihoamerického občanství, která dá lidem právo na přesuny v rámci regionu, získání práce a vzdělání na kterémkoliv místě kontinentu. Tento „jihoamerický pas“ dostane 500 milionů osob.

Correovy vůdčí schopnosti, ekonomická zdatnost (je ekonomem mezinárodní třídy) a jeho houževnatost při hájení vlastního postoje jsou vlastnosti hodné úcty. V Ekvádoru se v roce 2005 stal ministrem ekonomiky a financí. Kritizoval MMF a Světovou banku, pročež jej vláda z místa uvolnila. Po nástupu do prezidentské funkce, ihned ve svém prvním prezidentském období odmítl vyplatit zahraniční závazky. Do mezinárodních finančních organizací vyslal ekvádorské experty a po revizi všech dluhových závazků se ukázala jejich nezákonnost. Kontroloval všechny kontrakty s velkými zahraničními společnostmi a u všech dosáhl spravedlivé odpočty na těžbu ropy. Nato bylo možno navýšit sociální výdaje. K nějakému významnému odporu kvůli odmítnutí zaplatit zahraniční dluh a kvůli kontrole privatizačních kontraktů nedošlo. Kdopak by chtěl poutat pozornost ke svým pochybným transakcím?

Vláda prezidenta Ekvádoru má značné příjmy z ropy, vysokého výběru daní a stabilní ekonomický růst, takže mohla zlepšit zdravotnictví, poskytnout více peněz na vzdělávání, mohla modernizovat dopravní infrastrukturu. Referendem byla přijata nová ústava státu, která upevnila kurs země na „socialismus s ekvádorskou tváří“. Pro ni hlasovalo 60 % Ekvádorců, proti bylo 20 %. Correa nazývá ekvádorské reformy „občanskou revolucí“. Ta má samostatný charakter, nekopíruje socialistické vzory jiných zemí.

Podle OSN je sociálně-ekonomický pokrok Ekvádoru takový, že se země vyšvihla na desátou příčku, co se týče rozvoje osobnosti, tempo hospodářského rozvoje převýšilo průměr v Latinské Americe, nezaměstnanost se snížila ke 4,3 %, podíl střední třídy se zvýšil ze 14 % na 35 %, vytvořily se statisíce nových pracovních míst. Milion pracujících dostal pojištění. Závěr Komise OSN pro Latinskou Ameriku EKLAK zní: V zemi probíhá úspěšný boj s chudobou a sociální nerovností.

Prezidentovi se podařilo vybojovat zákon o mediích, přestože na něj útočily proamerické ekvádorské mediální kliky. Dnes se jde za pomluvy a účast na podvratných kampaních k soudu. Opozice se snažila označit zákon za útok na svobodu slova, ale Mezinárodním svazem novinářů (SIP) byl uznán.

Nyní u mnohých v Jižní Americe panuje názor, že je Rafael Correa po smrti Huga Chaveze hlavním terčem USA. Uzavřel americkou leteckou základnu Manta, jejíž smlouva končila v roce 2009. Kontrakt neobnovil, protože USA odmítly reciproční vybudování vojenské základny na jejich území.

Americké tajné služby zorganizovaly proti Ekvádoru sérii akcí a prezident začal jednat. Spolupracovníky podvratných organizací vyhodil ze země. V dubnu muselo odejít na desítky amerických vojáků zdržujících se Quitu pod hlavičkou amerického velvyslanectví. Taktéž ukončil v zemi v prosinci 2013 činnost USAID, která platila ekvádorskou opozici. Byl vypoklonkován i personál Úřadu pro boj s drogami, neboť se opakovaně vyskytoval na akcích ohrožujících úsilí Ekvádoru v této oblasti. V roce 2014 několikrát varoval Ekvádorce před přípravou převratu v zemi. V říjnu obvinil některá media ze spolupráce ve spiknutí, jehož cílem byla destabilizace vlády. Šlo o tytéž metody, které USA používají proti prezidentu Madurovi ve Venezuele. Řekl k tomu: „Nebudeme si nic nalhávat, občanská revoluce je v ohrožení. Pravičáci používají připravené schéma – měkký převrat“.

Prezident dobře ví, že jsou možná i jiná – tvrdá schémata. V září 2010 se sám jen zázrakem zachránil, když došlo při součinnosti tajných služeb USA k pokusu o jeho fyzickou likvidaci. Nevelká Correova ochranka odolávala celých 9 hodin zuřivým útokům spiklenců. To, že nepřítel naspí, pověděl jasně: „Pravicové síly se vymanily ze strnulosti, jejich strategií je převzetí moci, zkoncentrovali se v národním i mezinárodním projektu tak, že je to možno nazvat neinvazivní odplatou.“

V listopadu byla v Ekvádoru zdvořile přijata Roberta Jacobsonová, náměstkyně ministra zahraničí USA, která zde ničeho nedosáhla. Prezident k tomu řekl, že zahraniční politika Ekvádoru nesouzní se zahraniční politikou USA, v níž se nacházejí prvky kolonialismu.

Rafael Correa nehodlá měnit směřování své země orientované na latinskoamerickou integraci, rozvíjení mnohopolárního světa a podporu vztahů s takovými zeměmi jako je Čína a Rusko. Celý rok ohlašovaná návštěva Kerryho v Ekvádoru nebude.

Převzato z Fondsk.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
26 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Irena
22. 12. 2014 10:22

Perfektní články. Vivat Correa!

Sio
Sio
22. 12. 2014 10:28

Zajoch, dík, velmi zajímavá informace a kus dobré práce, jako vždy.

r.m.
r.m.
22. 12. 2014 11:23

Operace Kavčí sračky za 135 Kč měsíčně
https://www.youtube.com/watch?v=_ZsBa4mVafY
pro srovnání )))

Sio
Sio
22. 12. 2014 12:47

Omlouvám se, je to odjinud, ale snad to stojí za přečtení. Je to český vklad do infomační války.
http://neviditelnypes.lidovky.cz/polemika-stat-ktery-pry-selhal-dzy-/p_spolecnost.aspx?c=A141220_181956_p_spolecnost_wag

fajt
fajt
22. 12. 2014 12:55

Sio napsal

Omlouvám se, je to odjinud, ale snad to stojí za přečtení. Je to český vklad do infomační války.
http://neviditelnypes.lidovky.cz/polemika-stat-ktery-pry-selhal-dzy-/p_spolecnost.aspx?c=A141220_181956_p_spolecnost_wag

němec je prostě němec ( a za každého času) , zaslechne bubínek a už hledá nějakého gastarbeitera, který mu užírá sein brot a bere mu jeho deutsche lebensraum. ..)

Sio
Sio
22. 12. 2014 12:56

Jojo, rádi by svrhli Zemana, ale koho za něj?
http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-uz-opet-se-hleda-prezident-d66-/p_politika.aspx?c=A141220_205124_p_politika_wag
Z diskuse:
„Vážená paní Zito,
jednak těch kteří by měli skutečné předpoklady pro tuto funkci příliš není, jednak se o nich neví, protože média, včetně NP, se zaměřují na zrůdy, devianty, pokřivence, debily a ne na ty, kteří moudře, spravedlivě a poctivě vykonávají prospěšnou práci.“

mirror
mirror
22. 12. 2014 14:03

Překlady paní zajoch je perfektní profesionální práce. Díky!

mirror
mirror
22. 12. 2014 14:12

Sio napsal
Omlouvám se, je to odjinud, ale snad to stojí za přečtení. Je to český vklad do infomační války.
http://neviditelnypes.lidovky.cz/polemika-stat-ktery-pry-selhal-dzy-/p_spolecnost.aspx?c=A141220_181956_p_spolecnost_wag

Byl ten chytrák z NP někdy bez práce?

peter.
22. 12. 2014 17:07

No.Medvedev povedal aj toto http://www.srspol.sk/clanek-ukrajinski-gastarbeiteri-v-rusku-stop-10243.html Ukrajinská chunta si takéto rozhodnutia od Ruska doslova vyžiadala svojim nepochopiteľným správaním sa.Domnievať sa,že v chunte a medzi jej americkými poradcami sú samí idioti by asi nebolo správne.Potom je ale na stole otázka.Čo sledujú tým,že premieňajú Ukrajinu na „Divé pole“v ktorom nie sú podmienky pre život? Čo budú robiť Ukrajinci,keď ich vykopnú z Ruska? Európa sa o nich vzhľadom na pomaly nezvládnuteľnú kalamitu,ktorú jej spôsobili „multikulti“imigranti,s najväčšou pravdepodobnosťou nepobije tiež a tak sa dá očakávať,že ako ciel si Ukroši vyberú Česko,Slovensko,Maďarsko,Poľsko, poprípade ešte Pobaltie alebo Slovinsko.Nikde inde v takzvanej vyspelej Európe ich nebudú chcieť(už sú… Číst vice »

Sio
Sio
22. 12. 2014 17:36

mirror napsal
Byl ten chytrák z NP někdy bez práce?

Četl jste to vůbec?

zedd
zedd
22. 12. 2014 17:46

Samotný článek na NP nijak zvlášť převratný není – teprve diskuse pod ním je síla. Krom jiného perfektně ilustruje to, co je v článku kritizováno: Poměřování dob minulých současnými „standardy“. V diskusi se kritizuje české národní obrození, aniž by bylo řečeno, že podobným procesem tehdy procházely mnohé evropské národy. Např. Itálie a … Německo. Je to po celé Evropě doba vzniku národa jako (nejen) politické entity. Tenhle proces vedl k mnoha dobrým věcem a několika zlým: Jmenovitě národovectví, vypjatý nacionalismus. Mimochodem ve stejné době vzniká i Sionistické hnutí, které je jako jediné významně aktivní dodnes. Monarchie se z pochopitelných důvodů… Číst vice »

zedd
zedd
22. 12. 2014 17:57

Až na vyjímky mám se současnými Němci jen ty nejlepší zkušenosti. Prarodiče jednoho z mých přátel jsou ze Sudet a jmenuje se Jan. Jeho žena se narodila v Israeli (odkud utekla s tím, že ve fašistickém státě nebude vychovávat svoje děti) a oba spokojeně žijí v Berlíně, kde provozují něco na způsob neuskutečnivšíse žižkovské Kliniky.

mirror
mirror
22. 12. 2014 18:06

Sio napsal
Četl jste to vůbec?

… také jak beztrestně Semelová z KSČM obhajuje zločinecký systém dokonce v parlamentu.

… že měl každý práci a mohl prožít důstojně život, to je zločin?

zedd
zedd
22. 12. 2014 18:12

peter, z jednání vlády USA za posledních min. 20 let lze jednoznačně vypozorovat, že jejich taktikou tam, kde nelze jednoduše získat přímou nadvládu, je rozsévání chaosu. Libye je perfektní příklad. Udělat bordel, nechat ho vyhnít a pak přijít s „řešením“. To dělají a důsledkem je hrozné utrpení stovek milionů lidí jen za poslední dekádu.
Na Ukrajině se pokusili instalovat sobě podobnou vládu, ale ne všechno šlo hladce, takže nastal plán B (který v případě Ukrajiny byl možná plán A): Nastolení bordelu pár set kilometrů od Moskvy.

zedd
zedd
22. 12. 2014 18:16

A zcela úmyslně píšu „vlády USA“ i když se za těch 20 let formálně vystřídaly čtyři.

peter.
23. 12. 2014 6:31

Ešte zopár takých Orbánov v Európe a už by sa pod okupantom mohla začať kývať stolička :
http://www.hlavnespravy.sk/budapest-poziada-washington-aby-zbavil-svojho-diplomata-imunity/480759

Béda
23. 12. 2014 10:08

http://czech.ruvr.ru/news/2014_12_22/Putina-prekvapil-obrat-zbozi-mezi-USA-a-RF-7176/

Obrat zboží s EU klesl o 4,3%, dovoz z EU klesl o 7,8 až 10%, obrat s USA narostl o 7%, obrat zboží RF s hlavním obchodním parnerem BRD klesl o 3,9%.

Béda
23. 12. 2014 10:10

Takhle to vypadá jako asistovaná sankční euthanasie v krizi lpící EU ve prospěch „nezištných“ USA.

Béda
23. 12. 2014 10:14

http://www.hlavnespravy.sk/budapest-poziada-washington-aby-zbavil-svojho-diplomata-imunity/480759

Podľa Orbána Goodfriend vyhlásil, že predsedníčka NAV-u osobne spáchala trestný čin korupcie. S takýmto tvrdením si podľa neho dokáže maďarský právny systém poradiť, preto je potrebné začať súdny spor

Maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó sa v utorok obráti listom na Ministerstvo zahraničných vecí USA vo veci zbavenia diplomatickej imunity chargé d’affaires USA v Budapešti Andrého Goodfrienda. Informáciu priniesla dnes tlačová agentúra MTI s odvolaním sa na maďarský rezort diplomacie.

Béda
23. 12. 2014 10:18

http://www.hlavnespravy.sk/cina-prudko-zvysila-nakup-ruskej-ropy-a-pochovava-dolar/481661 Čína minulý mesiac zvýšila nákup ruskej ropy o neuveriteľných 65 percent! Ak bude nakupovať podobným tempom, tak aj v decembri do Číny dopravia 3,31 milióna ton ropy. Je to „ruský rekord“. Uviedol to Hlavný colný úrad Číny Naopak prudko klesá čínsky import ropy zo Saudskej Arábie. Aj keď dodnes táto krajina zostáva najväčším dovozcom ropy do Číny, už druhý mesiac exportuje iba 3,99 milióna ton. Je to zníženie objemov dovozu ropy o 5,88 % v porovnaní s novembrom 2013. Na snímke čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi Čína značne „spestrila“ svoju politiku v oblasti importu ropy a taktiež značne… Číst vice »

Béda
23. 12. 2014 10:21

http://www.hlavnespravy.sk/socialne-protesty-pred-kyjevskou-radnicou/481539 …Študenti parodovali známy a momentálne populárny na Ukrajine slogan – „Kto neskáče, ten je Moskovčan“. Prerobili ho po svojom: „Kto neskáče, ten je buržuj.“ Tento slogan dlho vykrikovali pod oknami kancelárie primátora Vitalija Klička. Primátor sa odmietol rozprávať so študentmi. Preto mladí šudia novinárom pripomenuli, že nové ukrajinské vedenie stále opakuje, že sociálne protesty v krajine môžu organizovať iba „ruskí špióni a tajné služby“, ale nie je to pravda: protestujú bežní ľudia, ktorí už nemajú z čoho žiť – situácia v krajine je katastrofálna a mládež žiada ju napraviť a nezdierať obyvateľstvo. Keď sa novinári pýtali účastníkov protestu, či… Číst vice »

Béda
23. 12. 2014 10:38

http://www.reformy.cz/zpravy/ukrajinska-centralni-banka-se-nechala-obalamutit-k-vymene-sveho-zlata-za-cihly-olova/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ukrajinska-centralni-banka-se-nechala-obal

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/5263-novinar-varuje-pred-rozpoutanim-boure-s-masovym-ozebracenim-a-fasistickou-diktaturou-v-srdci-evropy

http://www.zvedavec.org/komentare/2014/12/6272-usa-vyhlasuji-menovou-valku-rusku.htm

http://www.zvedavec.org/vezkratce/9606/ Premiér Garibašvili: Gruzíncov pracujúcich pre vládu Ukrajiny hľadá Interpol!

Gruzie: „Pochopte ma, nemôžem vysvetliť gruzínskemu ľudu, ako je to možné, že do priateľskej pre nás ukrajinskej vlády prijali Zuraba Adeišviliho, bývalého ministra justície Gruzínska za čias vládnutia Saakašviliho. Tento človek bol jedným z vodcov toho kriminálneho zločineckého režimu, počas vládnutia ktorého odsúdili 300 tisíc ľudí! Ako ho mohli prijať do práce v ukrajinskej vláde, keď ho hľadá Interpol a naša polícia?! Ako je to možné?“ čudoval sa premiér Gruzínska, Iraklij Garibašvili.

idiotronic
idiotronic
23. 12. 2014 18:26

Takže se dozvídáme, že zlato stojí asi 40 dolarů za gram
a že v bankách jsou diletanti,protože olovo váží v daném objemu jen něco přes polovinu váhy zlata (wolfram je na váze od zlata skoro k nerozeznání). Pak existuje elektrická vodivost, tam nejde taky zlato a olovo zaměnit jinak,než úmyslně, rozdíl je podobný , jako u váhy. Zlato odnesli hokynáři.

idiotronic
idiotronic
23. 12. 2014 18:49

mirror napsal Byl ten chytrák z NP někdy bez práce? Někdy za své kantorské praxe v Prachaticích cosi nepodepsal (nějaké odsouzení Několika vět), tedy ano. (do převratu) Snad jsem mu špatně rozuměl, navrhuje hodnotit od roku 2015, ale my nemáme zpracovanou ani normalizaci (aktéři žijí,a něco tam jistě bylo špatně) a po roce 1990 přišla exploze kriminality. Ne abstraktní. Zažil jsem pokusy o vraždu , zaranžované tak, abych vypadal jako jejich původce (vygůglujte si jindřich lemon a pečtěte si diskusi od plzeňských diskutérů . Zmiňovaný byl. odstřelen dramatickým způsobem před pár dny. Všimněte si velké publicity tohoto soudruha, dnes pána,… Číst vice »