Svět ruskýma očima 284

 

Kdo zavinil, že vyschne lotyšské „potrubí“?

Vladimir Veretennikov

14. Leden 2015

Série vítězství nad ruskými investory, výrobci a přepravci v Lotyšsku pokračuje. Transněfť oznámila odstoupení od služeb Rigy a Ventspilsu ve prospěch Primorska, Usť-Lugy a Novorosijska. Tím mají lotyšské politické elity blíže ke splnění své touhy o maximální oddělení od Ruska a o likvidaci veškerých svazků s východním sousedem. To, že republika spěje do postavení východoevropského zapadákova, možná trápí podnikatele, ale zde se k jejich mínění nepřihlíží.

Miliony tun, které projdou jinou cestou

Kolem 14 milionů tun ropných produktů z Ruska přichází do lotyšských přístavů ve Ventspilsu a Rize. Z toho přichází nejméně 7,5 milionu tun přes potrubí Transněfti a přibližně tolik se překládá do cisteren pro dodávku přístavním dopravcům. To ale brzy skončí. Prezident společnosti Tokarev oznámil, že Transněfť je připravena změnit toky. Dnes už dojednává s posledními články – s ruskou železnicí a s ropnými společnostmi. Podle jeho vyjádření v televizi může být vše dořešeno koncem ledna nebo začátkem února a může začít přesun produktů do ruských přístavů. Řekl: „Asi by bylo špatné zásobovat přístavy cizích zemí, když máme přebytek kapacity u nás, jak na Baltu, tak na Černém moři. Rozhodnutí bylo samozřejmě správné – prozkoumat možnost přesunu nákladů z pobaltských přístavů do našich.“ Vše proběhlo bezbolestně, bez dalších technických opatření a bez finančních ztrát. Do ruských přístavů je možno přivést podle Tokareva přibližně 5 milionů tun ropných produktů, ale i více.

Myšlenku podpořili zástupci všech velkých společností tohoto odvětví – Surgutněftěgazu, Rosněfti, Lukoilu, Bašněfti, Tatněfti i Gazprom-něfti. Tokarev dále řekl, že dokud bude Ventspils konkurenční, bude i zajímavý. Lotyšští přístavní dělníci nemusejí do budoucna strádat.

Zástupce Transněfti Demin ujistil novináře, že v rozhodnutí jeho společnosti není nic politického. Je to výsledek mnohaleté práce ruských společností na jinou orientaci dopravy při vývozu ropných produktů. Je v tom jenom ekonomika. Práce na tom trvá už 7 let. Rusko se v posledních letech snaží nahradit vývoz ropy vývozem ropných produktů, především motorové nafty. Transněfť hodlá postupně zvyšovat objemy nafty přepravované přes přístav v Primorsku až na 25 milionů tun. Pokračuje rekonstrukce potrubí. Právě se dokončuje plnění dřívějšího ropného potrubí k Primorsku naftou. Větší plány jsou s Novorosijskem, kde Transněfť získala před čtyřmi lety v námořním obchodním přístavu 50,1 % kapitálového podílu.

Větší část společnosti Transněfť vlastní stát. Zřeknutí se služeb Lotyšska dokládá, že společnost jedná hospodárně. Přesto v tom něco politiky je. Tento krok se připravoval mnoho let, neboť malá hašteřivá země začala Rusy zlobit už dávno. Přístavy Usť-Luga a Primorsk se začaly rozvíjet už před 13 lety a nyní převzaly velkou část dopravy z Pobaltí. Po celá  minulá léta se Litva, Lotyšsko a Estonsko chovaly ke svému východnímu sousedu nepřátelsky a dávaly to pocítit. Nebylo to nadarmo. Už v roce 2006 ukončilo Rusko přepravu ropy přes litevský přístav Bütingé a v roce 2009 přes ukrajinskou Oděsu.

Buď politika, nebo byznys

U dělníků v Lotyšsku vzbudil postup Ruska paniku, obzvláště u železničářů, kterým ubude 6 milionů tun nákladu. Loni převezli 58 milionů tun. Donedávna byla lotyšská železnice jedním z nejperspektivnějších a nejúspěšnějších odvětví v republice – vytvářela 2 % HDP a 12 tisíc pracovních  míst. Hodně mladých si podle toho volilo profese.

Nedávno dokonce sám šéf LŽD Magonis při 95. výročí podniku přiznal, že blahobyt lotyšských železničářů závisí na dodávkách z východu. Více než 77 % nákladu tvoří uhlí a ropné produkty z Ruska. Zástupce starosty druhého největšího lotyšského města Daugavpilsu Rodionov, který dříve pracoval na železnici, řekl, že není divu, když pro Lotyšsko má tak velký význam železnice, neboť je zde jeden z největších železničních uzlů. Železnice je v Daugavpilsu určitě hlavní zaměstnavatel. Poznamenal k tomu: „Kvůli sankční válce mezi EU a Ruskem je nebezpečí pro příští rok. Politická realita je taková, že pokud my vystupujeme s tvrdou kritikou svých hospodářských partnerů, potom se oni začnou postupně vzdávat spolupráce s námi. Podle předpokladu u nás může nastat podstatný úbytek přepravy – a na to musíme být připraveni. Jednou z možností je jednat s ostatními našimi sousedy, možná budou souhlasit se zvýšením přesměrování svých nákladů na Lotyšsko. Železnice je dosud zisková a my doufáme ve zlepšení. Ale opakuji, je třeba počítat s tím, že pokračující vyostřování konfrontace s Ruskem udeří bolestivě na lotyšskou ekonomiku a zejména na Daugavpils.“

Krajní rozladění neskrývá starosta přístavního Ventspilsu Lambers, známý jako nejhospodárnější starosta v Lotyšsku. Když se republika přidala k sankcím proti Rusku, varoval: „Nyní bude pro nás jednodušší jít se společně utopit v Baltu. Tranzit ve Ventspilsu je z 80 % závislý na ruských nákladech. Pokud se Lotyšsko opováží zavést na Rusy hospodářské sankce, může Rusko udělat totéž.“

Lambers už kdysi pocítil tvrdou ránu pro hospodářství svého města, když v roce 2003 zrušila Transněfť přepravu ropy přes město (dnes přes něj vozí jen ropné produkty, mazut a benzin). Předcházel tomu dlouhý spor o tarifech na případné využití přístavní infrastruktury, kdy Lambers neústupně trval na maximech. Tehdy se chamtivý starosta poučil.

Dnes se Lambers vzteká. Prý za každou přeloženou tunu dostane přístav jedno euro. Rozčiluje se, že to nejsou zisky pro společný lotyšsko-ruský podnik LatRosTrans, že Rusko nechápe, že tratí i ono. Zapomněl na své nedávné varování před ztrátovostí politiky sankcí a konfrontace.

Je těžké vzájemně obchodovat, když se jedna ze stran soustavně snaží urážet a omezovat druhou. Za takových podmínek se není co divit Moskvě, když s tak nepřátelským státem nechce mít mnoho společného.

Námět Stan

převzato z Ritmeurasia.org

O svérázu ruského myšlení, který s tímto příspěvkem souvisí, si přečtěte zde

***

Cizinci v ruské armádě – otázky a odpovědi

Nikolaj Starikov

17. Leden 2015

Začátkem ledna 2015 podepsal ruský prezident výnos o změnách pravidel pro vojenskou službu, dosud ukotvených ve výnosu prezidenta RF z roku 1999. Lidé se zajímají především o otázku cizinců sloužících v ruské armádě, zda je to dobré nebo špatné. Ve skutečnosti výnos prezidenta Putina nic nového netvoří, jenom mění formulace, upřesňuje jejich smysl, tříbí paragrafy a odstavce.

Někteří lidé si představují, že masy cizinců obléhají ruské vojenské správy a ti se jejich zařazení do armády většinou bojí. Zde stojí za připomenutí něco z historie. Například Panfilovská divize, vynikající a hrdinná 316. střelecká (8. gardová) se kolosálním způsobem zasloužila o záchranu Moskvy před nacisty. Přitom byla sestavena v Kazachstánu, v oblasti Alma-Aty a její vojáci nebyli ve valné většině Slované. Takových příkladů je z Velké vlastenecké války mnoho. Další: Kazach Bajmagambetov v bitvě o Leningrad v roce 1942, podobně jako později v roce 1943 známý hrdina Matrosov, zakryl vlastním tělem kulometné hnízdo.

Kolik jen bylo hrdinů Sovětského svazu ze Střední Asie, z Ázerbájdžánu, Arménie, Gruzie, z Pobaltí, ze všech těch republik, které se „zásluhou“ Gorbačova staly rázem pro Rusko zahraničím.

I v historii se najde dost případů cizinců v ruských službách. Třeba za Petra Velikého to byl Lefort a Skot Gordon, později za napoleonských válek Barclay de Tolly, Bennigsen, chcete-li baron Prášil, ale skutečný, nikoliv pohádkový, který bojoval v ruské armádě proti Turkům. V Podněstří mu v pevnosti Bender postavili pomník.

Cizinci sloužili carům, i později Stalinovi. Byli to třeba španělští republikáni, kteří po porážce ve své zemi odešli do Sovětského svazu.

Záležitost cizinců v ruské armádě má obě strany, dobrou i horší. Buď se mohou využít jejich zkušenosti, vzdělání a přání najít novou vlast, jíž budou sloužit, anebo může dojít k poškození zájmů státu. Tak dopadla Římská říše nebo Byzanc, v jejichž armádách sloužilo jednak mnoho zločinců, ale také cizinců. Obě říše padly. Po porážce armády s převahou cizinců lidé nemohli, anebo nechtěli bránit existenci svého státu.

Zkušenosti  ze světa jsou různé. Vatikán využívá švýcarskou gardu, Francie má svou cizineckou legii, do americké armády lze přijmout jen občany USA, nebo zaregistrované cizince, Velká Británie má celé oddíly složené z horských Gurkhů. V Británii jsou cizinci nejen v armádě, ale i v civilním sektoru, hlavně ve školství. Tímto způsobem se mezi příštími řídícími pracovníky připravuje skupina prozápadně smýšlejících osob, které potom doma pracují v zájmu cizích států.

V novém výnosu prezidenta a následujících instrukcích ministra obrany je popsán způsob, jakým je možno dát cizincům možnost sloužit v ruské armádě. Myšlenka má dobrou i špatnou stránku, podle toho jak se realizuje. Je to podobné jako při použití léku – výsledek závisí na dávce, způsobu aplikace a vyhodnocení rizika.

Převzato z Topwar.ru

***

Novinky z kolonií, neboli John Kerry v Bulharsku

Georgij Kolarov, Sofia

17. leden 2015

V polovině ledna navštívil americký ministr zahraničí novou kolonii USA. Přibral k tomu Nulandovou, která pomáhala v únoru v Kyjevě připravovat státní převrat. Koloniální úředníci se vynasnažili předvést americkému šéfovi, že drží situaci pevně v rukách, a proto zavedli výjimečná bezpečnostní opatření. Nepovedlo se dokonale, přece jen nějaké protiamerické demonstrace v Sofii byly.

Zájem Washingtonu, Londýna a Bruselu o Bulharsko se zvýšil po oznámení o zrušení projektu Jižní proud. Den před příletem Kerryho navštívil Sofii ministr zahraničí Velké Británie. Jednalo se hlavně o spolupráci v rámci EU „obzvláště v souvislosti s krizí na Ukrajině.“.

Ukrajinský konflikt byl vzpomenut i ve společném komuniké na závěr návštěvy. Podle něj se USA a Bulharsko dohodly na společných cvičeních a na zvýšení přípravy v rámci bezpečnosti v regionu podle plánu NATO. Na „upevnění“ evropských struktur NATO se má v roce 2015 vyčlenit asi 1 miliarda USD.

Podle pozorovatelů nebyl ve skutečnosti v Sofii veden dialog, ale monolog. New York Times napsaly, že Kerry ohlásil pro začátek pomoc USA Bulharsku při snížení její závislosti na energiích z Ruska. Je známo, že na slibech koloniím se nešetří, ale obvykle bývají plané.

Zatím Washington Bulharům vytrvale vnucuje názor, že je pro ně nebezpečné dostávat 85 % plynu a 100 % jaderného paliva z Ruska. Kerry se domáhal zrušení zákazu těžby břidlicového plynu metodou frakování.  Americké společnosti mají zájem o vydatná naleziště na severovýchodě Bulharska.

Co asi mohla znamenat Kerryho slova o podpoře Bulharska „v případě pomsty ze strany Ruska kvůli zrušení Jižního proudu?“ Ve spojitosti s návštěvou britského ministra zahraničí a generálního tajemníka NATO a po nich Kerryho a po připlutí lodí americké šesté flotily do Varny a Burgasu nelze vyloučit, že po vyzkoušení bulharských vojáků v úloze kanónenfutr v Afghánistánu a Iráku je hodlají vrhnout do pekla „mírové“ operace na Ukrajině. Pro každý případ se o tom uvažuje a nespokojení Bulhaři vzpomínají, že se jim v obou zemích dobře platilo. Skutečně, kde si jinde může Bulhar vydělat? Pokud nové ohnisko napětí vznikne v Zakarpatí, kde už se obyvatelstvo nejednou vzepřelo stálým vlnám mobilizace do ukrajinské armády, není nic lehčího, než přepravit bulharské vojáky těch 600 km vzdálenosti. Použít maďarské nebo rumunské vojáky dost dobře nejde, protože jejich zakarpatští krajané jsou rozezleni politikou Kyjeva a hlavně zbraní by se mohly otočit proti ozbrojeným formacím tamějších banderovců.

Příjezd Kerryho do Sofie vcelku opět předvedl, že se Američané chovají k Bulharům jako k lidem druhé kategorie. Bulharsko poprosilo o možnost bezvízového vstupu svých občanů do USA, ale bylo rázně odmítnuto. Přitom Američané si mohou do Bulharska jezdit volně bez formalit. Co se dá dělat – koloniální režim.

Převzato z Fondsk.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
37 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Aleš
Aleš
19. 1. 2015 12:06

Poláci, kteří dostali v nedávné minulosti obrovské dotace na zakládání sadů ovoce a mohli by svojí produkcí zásobit Rusko či Bělorusko, nejvíce ze všech zemí EU horovali pro sankce. Tak budou odkázáni na to, že dotovanou produkci budou posílat k nám, naše nám bude hnít v sadech a Francouzi, Italové, Řekové, Španělé či Portugalci si nevyjednají lepší podmínky. A Lotyšům a Bulharům už zbydou jen modlitby. A Bulharům naštěstí krátká topná sezóna.

jogín
jogín
19. 1. 2015 12:57

Server NWOO nefunguje, ale zřejmě jeho RSS běží. Nevíte o tom něco?

Irena
19. 1. 2015 13:26

Ruská centrální banka dále nebude dbát na ratingy S&P, Fitch nebo Moody’s. Ruská vláda tato hodnocení nazvala neobjektivními a politicky motivovanými.

http://politikus.ru/v-rossii/40689-cb-otkazalsya-ot-reytingov-sp-fitch-moodys.html

hudryper
hudryper
19. 1. 2015 14:12

jogín napsal
jogín • 19. Leden 2015

Server NWOO nefunguje, ale zřejmě jeho RSS běží. Nevíte o tom něco?

jogínCitovat

Teď jsem na nwoo kliknul a funguje normálně.Akorát poslední články jsou jenom ze včerejška.

zajoch
19. 1. 2015 14:20

Irena napsal

Jan Keller
http://politikus.ru/events/40697-cheshskiy-deputat-rezolyuciya-ep-idealiziruet-ukrainu-i-demoniziruet-rf.html

Ukazuje se, že se Jan Keller nestal konformním dobře placeným evropským poslancem, jak mu zde mnozí vyčítali, když kandidoval.

Irena
19. 1. 2015 14:45

zajoch napsal
Ukazuje se, že se Jan Keller nestal konformním dobře placeným evropským poslancem, jak mu zde mnozí vyčítali, když kandidoval.

Kriste, kdyby se vzdali ještě lidi jako on, tak by to bylo beznadějné.

zajoch
19. 1. 2015 14:52

Ireno, vzpomínáte si jistě ještě na ta odsuzování, kterého se prof. Kellerovi ve zdejších mnoha komentářích dostalo kvůli jeho kandiodatuře do EP? Tehdy jsem na to s údivem hleděla. Vždyť přece je potřeba, aby se do institucí dostávali pokud možno lidé správného smýšlení. Pořád si stěžujeme, že nás vedou darebáci a když se mezi ně zásluhou voličů dostane slušný člověk, tak je za to div ne kamenován. No holt mudrlanti jsou všude, i zde.

fajt
19. 1. 2015 16:30

Do Kyjeva tento týden přicestuje delegace velení amerických pozemních vojsk, která má podle kyjevské televize vyhodnotit situaci na východě země. V čele delegace má být generál Ben Hodges, vrchní velitel spojeneckých pozemních vojsk Severoatlantické aliance. Návštěvu potvrdil i mluvčí ukrajinské armády Vladyslav Selezňov.
http://czech.ruvr.ru/news/2015_01_19/Na-Ukrajinu-prijede-velitelstvi-pozemnich-vojsk-USA-5285/

Irena
19. 1. 2015 16:55

zajoch napsal

Ireno, vzpomínáte si jistě ještě na ta odsuzování, kterého se prof. Kellerovi ve zdejších mnoha komentářích dostalo kvůli jeho kandiodatuře do EP? Tehdy jsem na to s údivem hleděla. Vždyť přece je potřeba, aby se do institucí dostávali pokud možno lidé správného smýšlení. Pořád si stěžujeme, že nás vedou darebáci a když se mezi ně zásluhou voličů dostane slušný člověk, tak je za to div ne kamenován. No holt mudrlanti jsou všude, i zde.

Souhlasím.

Irena
19. 1. 2015 17:02

O víkendu prý zařvalo a bylo raněno asi 200 ukrajinských vojáků, mimo jiné také proto, že prý útočili v tancích bez krytí pěchotou (přišli asi o 20 tanků, některé získala domobrana i nepoškozené) a v Gorlovce díky leteckému bombardování zahynulo 30 lidí včetně dětí. Tvrdé boje probíhají u Mariopolu a vypadá to, že domobrana obsadila Peski, takže odsunou ukrajinské „dělostřelce“ o kus dál od Doněcka.

jogín
jogín
19. 1. 2015 17:13

To jsem blázen, NWOO nenaskočí ani z Almanachu, ani z Googlu, ani z Yahoo. Vám chodí, nebo už máme cenzuru?

ex-nemo
ex-nemo
19. 1. 2015 18:45

Nevraživost Lotyšska k Rusku a bolševizmu je v historické souvislosti drobátko pikantní.
Lotyšské pluky v Petrohradě byly v okamžiku bolševického listopadového puče totiž jedinou vojenskou silou kterou jeho strůjci měli. Ruské útvary byl většinou indiferentní nebo, jako kozáci (až dosud) ostře protibolševické
Trockij ve svých Dějinách ruské revoluce uvádí, že za úspěch bolševického převratu lze vděčit především Lotyšům.

mirror
mirror
19. 1. 2015 19:19

Irena napsal Jan Keller http://politikus.ru/events/40697-cheshskiy-deputat-rezolyuciya-ep-idealiziruet-ukrainu-i-demoniziruet-rf.html Paní ireno, prosím, přeložte přesně tyto odstavce: ….. „Евродепутат полагает, что невозможно голосовать за документ, не требующий от Киева объяснений по поводу недавнего берлинского заявления премьера Арсения Яценюка, „которое можно рассматривать как стремление не признавать результаты Второй мировой войны“. „К тому же меня задело то обстоятельство, что ЕП не учел несколько предложений нашей фракции Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера, корректирующих резолюцию, — отметил Келлер. — В частности: ЕП не поддержал протест против военных действий украинского правительства против гражданского населения; ЕП не поддержал протест против физических нападений на оппозиционных деятелей в Киеве и в других местах на… Číst vice »

Irena
19. 1. 2015 19:52

mirror napsal mirror „Europoslanec se domnívá, že není možné hlasovat pro dokument, ve kterém není od Kyjeva požadováno vysvětlení ohledně nedávného berlínského prohlášení premiéra Arsenije Jaceňuka, „na které je možné pohlížet, jako na snahu neuznávat výsledky 2. světové války“. „Navíc se mě dotkla ta okolnost, že EP pominul několik návrhů naší frakce Evropská sjednocená levice / Severská zelená levice, které upravovaly tuto rezoluci“, poznamenal Keller. „Konkrétně: EP nepodpořil protest proti vojenským akcím ukrajinské vlády namířeným proti civilistům; EP nepodpořil protest proti fyzickým útokům na opoziční činitel v Kyjevě a dalších ukrajinských městech; EP nepodpořil projekt zákazu dodávek zbraní všem stranám… Číst vice »

Sio
Sio
19. 1. 2015 19:55

zajoch napsal
Ukazuje se, že se Jan Keller nestal konformním dobře placeným evropským poslancem, jak mu zde mnozí vyčítali, když kandidoval.

Musím říci, že jsem přečetl jeho knihu a viděl dost jeho přednášek. Neměl jsem sebemenší pochybnosti, jak to dopadne. ČSSD věrchuška se snažila udělat z něj užitečného idiota, nicméně sama v této roli posloužila ukázkově. Keller je tam, kde je a říká si co chce, hlasuje jak chce. Jen je ho víc slyšet.

mirror
mirror
19. 1. 2015 20:25

Irena napsal
naší frakce

Tomu všemu rozumím až na to „naší frakce“, což jeho frakce (Evropská sjednocená levice, severští zelení) není. Tady někdo něco na Hlasu Ruska popletl.

mirror
mirror
19. 1. 2015 20:28

mirror napsal
Evropská sjednocená levice, severští zelení

Za tuto frakci může mluvit Ransdorf, ne Keller.

Irena
19. 1. 2015 21:05

mirror napsal
Za tuto frakci může mluvit Ransdorf, ne Keller.

Ale já na hlas Ruska opravdu nepřispívám :-)
Keller zapadl tam kam měl, mezi komunisty, a je to :-)

Irena
19. 1. 2015 21:06

A původní zdroj, tedy ten z politikus – byl Ria Novosti
http://ria.ru/world/20150119/1043229932.html

mirror
mirror
19. 1. 2015 21:22

Irena napsal
A původní zdroj, tedy ten z politikus – byl Ria Novosti

Podle Prvních zpráv (link je v irenině odkazu) je smysl trochu jiný než na Hlasu Ruska
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/keller-rezoluce-ep-idealizuje-ukrajinu-a-demonizuje-rusko/
Keller pro Ukrajině vstřícnou rezoluci nehlasoval, trhnul se od PES. Navíc se cítil dotčen, že ignorovali návrhy frakce GUE (Evropská sjednocená levice – Severská zelená levice).

Tady jistě někdo zjistí, kolik členů frakce PES pro rezoluci nehlasovalo. Sobotka to vysvětlí a zároveň pobaví.

mirror
mirror
19. 1. 2015 21:27

Stan napsal
Z frakce socdem rozhodně vystupovat nemíním, ale nemíním ani hlasovat jako ovce.

Z emailové diskuze s jedním poslancem za ČSSD vím, že stranickou disciplinu nelze obcházet. Oni přece nikoho nebudou vozit po desítkách předvolebních shromážděních, aby si ho smluvně nezavázali.

orinoko
19. 1. 2015 21:33

Je mi na blití nad kádrováky , které stvořil zparchantělý bolševický sytém.
A co je třeba? Vzít od podlahy vážně Kellerovu kandidaturu na hradní post.

Dolmen
Dolmen
19. 1. 2015 22:22

orinoko napsal
Je mi na blití nad kádrováky , které stvořil zparchantělý bolševický sytém.
A co je třeba? Vzít od podlahy vážně Kellerovu kandidaturu na hradní post.

S tím nelze než souhlasit. Obávám se však, že nebude souhlasit Keller.

fajt
20. 1. 2015 7:30

http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/valka-uvnitr-valky-smrt-batmana-obnazila-spory-mezi-rebely/r~b9e1ddde9d6511e49e4b0025900fea04/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_campaign=B&utm_term=position-1 – tohle neni dvakrate idealni zdroj, ale ma zakladni informaci – proti Plotnickemu je vevnitr LNR koalice, ktera pujde i proti Kremlu. ..

mirror
mirror
20. 1. 2015 7:37

Ještě poznámka ke Kellerovi. Jak vyplývá z jeho vysvětlení na Prvních zprávách, bylo mu blbé ignorovat požadavky Sjednocené levice a severských zelených (GUI), a proto se vzepřel. Další tři poslanci za socdem hlasovali disciplinovaně za socialisty (PES) s jejich tvrdým proválečným postojem. Doplňky GUI bude asi podle článků podporovat i OM. To je pro ty, kteří budou hloupě psát, že komunisti nedělají, co je třeba.

Aleš
Aleš
20. 1. 2015 10:30

mirror napsal
Z emailové diskuze s jedním poslancem za ČSSD vím, že stranickou disciplinu nelze obcházet. Oni přece nikoho nebudou vozit po desítkách předvolebních shromážděních, aby si ho smluvně nezavázali.

Mirror: 1-Co když tohle byla přímo podmínka Kellerovy kandidatury, smluvní nezavázanost?
2-Už jsem to tady psal, proč Keller nekandidoval za KSČM. Protože mu to vedení nenabídlo.
Ori: Obávám se, že pan profesor je natolik znechucený z politiky, že další kandidaturu v rámci své duševní hygieny nedá.

Martin (už bez taky m)
20. 1. 2015 11:05

Aleši nemyslím. Věci se mění, lidské postoje také. Myslím že paní Irena to vystihla: citace“ Kriste, kdyby se vzdali ještě lidi jako on, tak by to bylo beznadějné.“ To co jsi viděl byla únava. Ne znechucení, apropo, jistě na nějaké to „znechuceníčko“ má i on právo, ovšem nelezl by do EP pokud by nesledoval jisté cíle. Další kandidatura to tehdy nebyla, do EP na další období už nechce, ale tu zkušenost, ty informace a poznání, ta možnost něco ovlivnit, navázat další kontakty – to ano. Někteří lidé to prostě vzdát nemohou, nesmí. Jsou pro ostatní totéž, jako jistota toho, že… Číst vice »

Aleš
Aleš
20. 1. 2015 12:17

Martin: Asi to mohlo být tou jeho únavou z předešlých dní a já jsem tomu dal větší význam. Vzpomněl jsem si na jeho slova. „V EP se teprve rozkoukávám“. Kdyby to chtěl zabalit, asi by tohle vůbec neřekl.

hudryper
hudryper
20. 1. 2015 13:05

Když už je Honza Keller na zdejší tapetě a rozebírána jeho pozice dnes a možná i zítra,upozorňuji
účastníky této diskuse,že bude mít v pátek 23. ledna narozeniny ! Určitě by ho potěšily gratulace
nejen k nim,ale i k jeho politickému chování v Bruselu , Strasbourgu i na české mediální scéně.

Admirál
Admirál
20. 1. 2015 14:05

orinoko napsal

Je mi na blití nad kádrováky , které stvořil zparchantělý bolševický sytém.
A co je třeba? Vzít od podlahy vážně Kellerovu kandidaturu na hradní post.

Kandidát by to byl dobrý.

Důležité je, aby měl šanci na úspěch (což považuji za předpoklad kandidatury pro kohokoli soudného), musí dokázat oslovit jak voliče levice, tak i část těch napravo (či naopak).

Uvažte, není příliš jednostranně vyprofilovaný? Dokáže to?

peter.
20. 1. 2015 18:38

peter. napsal
A toto je zase z Zurichu
http://ukraina.ru/news/20150120/1011852448.html

Ešte k tomu Zurichu.Poroš to tam schytal poriadne.
http://lifenews.ru/news/148632