Svět ruskýma očima 290

 

Filiálka mučíren USA v Polsku

Valerij Vrublevskij

24. Únor 2015

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) zamítl odvolání polské vlády a s konečnou platností uznal, že umístěním tajných věznic CIA ve své zemi porušila konvenci o lidských právech. Je to první takto označený člen EU. Varšava musí vězňům polské věznice CIA vyplatit kompenzaci a musí prošetřit, kdo z Poláků nese za zřízení věznice osobní odpovědnost. ESLP vynesl svůj verdikt jen u dvou případů, ač CIA nezřídila v Polsku svoji věznici jen pro dva Araby, kteří jsou dnes v Guantánamu. S vyplacením odškodného dvěma osobám polská vláda urychleně souhlasila.

Ve stejnou dobu se Polsko snaží seč může ututlat nepříjemná fakta, přestože v září 2014 vyzval komisař  Rady Evropy pro lidská práva Nils Muzhnieks Polsko k rychlému ukončení vyšetřování, zveřejnění výsledků a předání viníků k odpovědnosti, i kdyby to byly vysoce postavené osoby.

Celou věc tajného centra CIA v Polsku, v němž se mučením z vězňů vytloukala svědectví, vyšetřovala polská prokuratura už od roku 2008. Obviněn by mohl být šéf polské zpravodajské služby z let 2002 až 2004 Sementkovsky, a to za zneužití pravomoci, porušení mezinárodního práva s „nezákonným zbavením svobody“ a užívání fyzických trestů u konkrétních vězňů. Polský tisk předpokládá, že by mohl být obviněn i náměstek Sementkovského a tehdejší prezident Kwaśniewski i tehdejší předseda vlády a šéf Svazu demokratických levicových sil Müller. Ten vždy úporně popíral, že by v Polsku byly věznice CIA. Nyní pod tlakem faktů říká, že pokud byly, on o tom nevěděl. Stejně mluví i Kwaśniewski.

Podle představitele právní komise Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) Richarda Marti věděli v Evropě o existenci tajných věznic CIA a o zacházení USA s předpokládanými teroristy minimálně od roku 2004.

Koncem roku 2014 byly zveřejněny části dokumentu výboru Senátu USA o činnosti zpravodajské služby a Kwaśniewski musel oficiálně přiznat: Na území Polska byla od roku 2000 na vojenské základně poblíž obce Staré Kiejkuty tajná věznice CIA. Do ní se tajně dopravovaly k mučení a výslechům osoby podezřelé z terorismu. Letadla přistávala na letišti Szymany.

Je těžké uvěřit tomu, co tvrdí Kwasniewski, že o tom tehdejší polské vedení nic nevědělo. Polská média píší o polské filiálce globálního „amerického Gulagu“ už desátý rok. Silně liberální Gazeta Wyborcza to napsala už v prosinci 2005 a prozradila, že právě v Polsku je „hlavní evropská tajná věznice CIA“

Z pódia polského Sejmu promluvil v roce 2001 i šéf strany Sebeobrana Lepper o „přistání Talibů v Polsku“. Když se jej rok před tím novináři ptali, co o záležitosti ví, odmítl odpovědět s tím, že se bojí o svůj život. V roce 2011 byl za podivných okolností nalezen mrtev ve své kanceláři. Polská prokuratura protáhla vyšetřování na 7 let. Do případu je namočeno mnoho lidí z polské věrchušky. Jde to těžko. Právníci žádali uzavřít dlouhodobě zasedání soudu bez účasti tisku. Ukázalo se, že Poláci aktivně spolupracovali při „zesílené technice výslechů“, jak metodu označuje CIA. Metoda zahrnuje promyšlené techniky mučení, urážky, umrtvování, podchlazení a imitaci nebezpečí smrti – pistole nebo spuštěná vrtačka na zátylku.

Zástupce CIA v rozhovoru pro Washington Post přiznal, že se na polském objektu Američanům podařilo zásluhou zesílených metod výslechu získat od vězňů „dramaticky důležitou informaci“. Americký tisk dokonce odhalil osobní data důstojníka CIA, který operaci v Polsku vedl. Objekt ve Starých Kiejkutach mu byl dán k dispozici k „výlučnému použití“.

V tuto chvíli je Polsko jediná země, ve které může skandál skončit trestním stíháním bývalých předních osobností státu. Bohužel i přes nesporná fakta není vyloučeno, že Američané dosáhnou stejně jako v jiných zemích EU i v Polsku to, že vláda vyšetřování skandálu zbrzdí, aby na to veřejnost raději zapomněla. Polští spolustraníci a stejně smýšlející jako případní aktéři trestního stíhání se už všemožně snaží překroutit vše ve svůj prospěch a tvrdí veřejnosti, že skandál hraje do ruky nynější, pro ně opoziční vládě Tuska, která se tak snaží odvést pozornost občanů od ostrých sociálních problémů.

Převzato z Fondsk.ru

***

Sergej Šojgu: Rusko je připraveno bránit své národní zájmy v Arktidě zbraněmi

25. Únor 2015

Na zasedání kolegia ministrů RF věnoval ministr obrany zvláštní pozornost Arktidě. Připustil, že k obraně státních zájmů zde může být použito i prostředků ozbrojeného boje. Řekl: „Do Arktidy usilovně směřují rozvinuté země, které k polárním oblastem nemají bezprostřední přístup a které podnikají v tomto směru určité politické a vojensko-ekonomické kroky. Stálá vojenská přítomnost v Arktidě a možnost ochrany státních zájmů prostředky ozbrojeného boje se zvažuje jako stabilní součást jednotné politiky zajištění národní bezpečnosti.“

Šojgu zdůraznil, že jeho ministerstvo plánuje jako jeden z prioritních úkolů vybudování vojenské infrastruktury v Arktidě. „Nyní se v Arktidě formuje široké spektrum potenciálních výzev naší zemi. V souvislosti s tím je jedním z prvořadých směrů činnosti ministerstva obrany rozvoj vojenské infrastruktury v této zóně.“

K řízení činnosti vojsk a jejich koordinace bylo k ochraně ruských zájmů v prosinci 2014 vytvořeno spojené strategické velení všech druhů vojsk severního námořnictva. Ministr k tomu řekl: „Na jednotlivých ostrovech jsou trvale rozmístěny útvary a přikročili jsme k bojovému hlídkování úseku – kontrole zařízení a protivzdušné obraně. Ujistil jsem své ministerské kolegy, že v arktických podmínkách budou schopny hlídkovat nové ruské ponorky. … Pro zajištění bezpečnosti loďstva na Severní námořní  cestě a reagování na případná nebezpečí v Arktidě se posiluje skupina vojsk na Čukotském poloostrově.“

Ruský ministr obrany přijímá účinná opatření pro bezpečnost v Asijsko-pacifikém regionu, neboť je zde soustředěno 70 % světové průmyslové produkce, velké množství organických zdrojů a uhlovodíků a k tomu 40 % obyvatelstva planety. Uvedl: „Vojensko-politická situace je v ATR složitá a nestabilní. Ministerstvo obrany proto přijímá účinná opatření, aby se existující nebezpečí minimalizovala, a to jak pro přepravní magistrály, tak naše energetické magistrály a produktovody.“

O strategických velitelsko-štábních cvičeních Vostok-2014 řekl: „Ukázaly zvyšující se bojové možnosti a rozhodnost příslušníků armády hájit národní zájmy země. Pro zvýšení operativnosti při řízení vojsk je ve Sjednoceném strategickém velení vytvořeno regionální centrum pro řízení obrany.“

Převzato z RT.com

***

Politolog Stefan Meister o krizi na Ukrajině: se ztrátou Donbasu je nutno se smířit

Orchan Sattarov

26. Únor 2015

Stefan Meister je vedoucí výzkumu Východní Evropy, Ruska a Střední Asie v německé Společnosti zahraniční politiky. Je jedním z mála odborníků, kteří dobře znají postsovětský prostor. V Rusku s některými jeho hodnoceními tak zcela nesouhlasí, neztotožňují se s některými jeho interpretacemi událostí na Ukrajině, které jsou jiné na Západě než v Moskvě. Jeho přístupy a hodnocení však hrají značnou roli ve formování názorů německé politické a akademické elity na záležitosti Ukrajiny.

Jeho poslední analytická stať „Eskalace je vítána: proč nebude Minsk-2 fungovat?“ Meister uvádí, že se ruské vedení s novými minskými dohodami významně přiblížilo ke svému cíli – zachovat si Ukrajinu ve sféře svého vlivu. Napsal: „Německá kancléřka a francouzský prezident využili veškerou svou politickou autoritu, aby přivedli Rusko a separatisty na východě Ukrajiny k zastavení palby a aby se předešlo další eskalaci konfliktu. Přitom se ukázalo, jak malé jsou možnosti ovlivnit Rusko a situaci na východě Ukrajiny a jak silně závisí stabilizace tohoto regionu na vůli Moskvy.“

Politolog má zato, že pro Putina „je triumfem to, že nejsilnější politik Evropy (Merkelová) odjela do Moskvy, aby se s ním dohodla o příměří.“ Dále Meister píše, že ruský prezident dosáhl úspěchu v řadě stěžejních bodů, aniž by přitom přistoupil na závažné kompromisy. „Vůdci separatistů svou přítomností v Minsku se de facto stali součástí jednání a získali nepřímé uznání. V separatistických regionech proběhnou volby, které zlegalizují jejich vůdce. Kyjev bude odpovědný za sociální závazky plateb v obou regionech a zároveň budou zachovány rozsáhlé pravomoci v rámci decentralizace.“

Meister se domnívá, že Rusko ještě nedosáhlo to, co chtělo, a Minsk-2 je pro něj přechodným řešením. „Válka na východě Ukrajiny oslabuje možnost reformování u ukrajinského vedení a v zemi zhoršuje sociálně-ekonomickou situaci. K tomu se odkládá integrace Ukrajiny do EU a přechod na evropské standardy a roste znechucení místního obyvatelstva. Avšak Rusko dosud nezískalo jednoznačné odmítnutí integrace Ukrajiny do EU a do NATO.“ Totéž platí i o uznání separatistů jako legitimních partnerů a o decentralizaci země pod ruským vlivem.

Ministr je přesvědčen, že se Ukrajina i EU musí smířit se ztrátou obou separatistických regionů a Krymu. „Bude to nezbytné proto, aby se zachránila zbylá Ukrajina a odvrátila další destabilizace země. Kyjev zcela závisí na jednacím umění EU, nátlaku Evropanů na Rusko a platební schopnosti Západu. Ani silnější sankce, ani dodávky zbraní Ukrajině nemohou zadržet ruské řízení.“

Dále píše: „Tíhu hospodářských sankcí ponese Putin a v určitém momentě zajistí vojenskou rovnováhu, anebo převahu separatistů. To, že EU neposkytuje Ukrajině Marshallův plán k obnově, dává Moskvě možnost dále oslabovat Kyjev a možná dokonce vrátit Ukrajinu do své sféry vlivu. Evropští politici se takového vývoje bojí, což opět posiluje jednací pozici Ruska. Jednací pozici EU by mohlo zlepšit jedině rozhodnutí o integraci Ukrajiny se vším, co s tím souvisí, s finančními a politickými aspekty.“

Nebude-li podle politologa takové rozhodnutí přijato, bude Moskva diktovat kroky i kompromisy. V bezprostřední blízkosti EU vzniká slabý nebo rozkládající se stát se všemi hospodářskými a vojensko-politickými následky.

Převzato z Vestikavkaza.ru

***

Zastřelení Němcova: „CIA uklízí svoje agenty“

Moti Nissani

28. Únor 2015

Pár hodin po zavraždění Němcova začaly Pravdě docházet komentáře odborníků i čtenářů ohledně tohoto zločinu. Doktor Moti Nissani z univerzity v Detroitu, čestný profesor katedry biologie Wayne State University, zaslal redakci svůj pohled na věc. Věří, že Němcov se stal běžnou ovcí k porážce ve jménu cílů CIA.

Proč podle autora není za vraždou Vladimir Putin

Politik s osmdesáti pěti procentní oblíbeností, která je vyšší než u kteréhokoliv politika planety, nemůže mít potřebu zabíjet své oponenty. I přes velebení Kasparova a Němcova byl Němcov jen drobným pěšákem a nepředstavoval naprosto žádné nebezpečí pro velmi populárního Putina. Vždyť ve volbách 2003 jejich Svaz pravicových sil získal jen 4 % hlasů a neprošel do parlamentu. Němcov nezvítězil ani při volbě starosty Soči. Byl velmi nepopulární a takového se zbavit by nemělo žádný smysl. Vraždit chybujícího, podplaceného a nepopulárního oponenta? Je zcela nepravděpodobné, že by byl prezident Putin natolik hloupý a bezcitný, aby toto učinil.

Nejpravděpodobnější je, že vrahem je stínová vláda Ameriky. Ta buď na vraždě přijala bezprostřední účast, nebo někoho ze svých důvěrníků k realizaci vraždy využila. Důvěrníků je mnoho, mezi nimi jsou MI-6, Mossad, saúdská diktatura, ukrajinští nacisti, muslimští přisluhovači, jako al-Kájda a IS. Ti všichni existují se sponzoringem CIA.

Kdo by mohl mít prospěch z vraždy Němcova?

Jednoznačně ti, kteří potřebovali uškodit Vladimiru Putinovi. Světu vládnou bankéři a generálové, pro ně je Rusko nepřítel. To pod vedením Putina pracuje rozhodně a směle. V poslední době překazilo zotročení Sýrie a přeměnu Krymu na vojenskou základnu USA. Potřebují Putina odstranit. Pokud nic nebude účinkovat, dříve nebo později jej zavraždí. Bude to však spojeno s rizikem. Rusko má totiž na rozdíl od dříve takto zavražděných vůdců (Allende v Chile, Aldo Moro v Itálii, P. Lumumba v Kongu, Hugo Chavez ve Venezuele, Sukarno v Indonésii a šest členů klanu Kennedyů), jaderný arzenál.

Vrazi Němcova byli profesionálové. I pokud by byli odhaleni (málo pravděpodobné), mohou být lehce zlikvidováni. Americká vláda je schopna vraždit své přátele, agenty a služebníky, pokud jí jde o dlouhodobější cíl. V historii takových bylo mnoho a poslední z nich jsou z nedávné doby.

Rusko bylo obviněno ze sestřelení malajsijského letadla nad Novoruskem. Byla to však práce CIA, která také přikázala západním sdělovacím prostředkům „zapomenout“ na incident. Když si mohla u ukrajinských loutek objednat vraždu 298 nevinných lidí s perspektivou dobývání světa, mohla zabít i svého agenta Němcova. Drobnost.

Další úspěch CIA je majdan. Dnes je všeobecně známo, čí to byla záležitost. Stála 5 miliard USD (v roce 1953 stálo svržení íránské demokracie jen 100 tisíc USD). Na Ukrajině zabíjeli rukami svých ukrajinských ostřelovačů vlastní, svými penězi placené, demonstranty.

Dalším příkladem je opět snaha zavraždit své agenty proto, aby se očernil nepřítel. Násilí a diktatury v mnoha zemích Jižní Ameriky v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století dusily tyto národy. Argentinci už toho měli tak akorát. Prezident Nestor Kirchner odejmul vesla lokajům, oligarchům a zrádcům a podivně v šedesáti letech zemřel. Po jeho smrti se stala prezidentkou jeho žena Cristina. Argentina si vydobyla určitý stupeň nezávislosti. Když prezidentka odmítla splnit rozsudek amerického soudce k zaplacení neskutečného dluhu americkým lichvářským fondům a když opět znárodnila ropnou společnost YPF, stala se kandidátkou na zavraždění. Aby tuto možnost znesnadnila, vystoupila koncem roku 2014 před národem s projevem, ve kterém upozornila, že jí její kroky mohou stát život. CIA začala řešit věc argentinské prezidentky zavražděním jednoho ze svých spolupracovníků, prokurátora Nismana. V důsledku toho se proti Cristině, kterou Západ označil jako spoluúčastnici vraždy, zvedla opozice ve sdělovacích prostředcích a na demonstracích v Buenos Aires.

Americká vláda nechala pro své cíle zabít 2,5 milionu Iráčanů a je ochotna pro ně zavraždit bez mrknutí oka i sto milionů Němcovů.

Podle autora je pravděpodobnost viny ruské vlády na vraždě Němcova blízká nule. Západní sdělovadla potřebují démonizovat Putina. CIA bude nyní organizovat protiruské akce po celém světě. Bude to další důkaz toho, že za vraždou stojí ona.

Převzato z Pravda.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
48 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Starý doktor
1. 3. 2015 13:15

Vypravěč naznačuje, že zatímco Němcov se svou společnicí kráčeli podél silnice, jel za nimi popelářský nebo čistící vůz. Když ten popelářský vůz projížděl kolem tohoto páru, tak zpomalil, pak popojel, načež zastavil… a další muž toto vozidlo opustil a naskočil do dalšího vozu, který ujel, až se mu zakouřilo od pneumatik… Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=nyTsRQ1MMpA&feature=player_embedded Blog Ukrainewar z toho činí závěry: To vypadá skutečné, protože umístění PŘESNĚ sedí se známým místem činu. Nevypadá to, že by to video mohlo být připraveno dopředu. K vraždě došlo PŘESNĚ v okamžiku, kdy ten čistící vůz projížděl kolem. Není absolutně jasné, odkud přišel vrah. Nikdo… Číst vice »

Starý doktor
1. 3. 2015 13:17

pokr. Tímto způsobem si zajistil, že dostane tu správnou osobu, a že si bude moci vybrat ten správný okamžik, aniž by se musel rozbíhat, aby je doběhl. Všechno, co musel dělat únikový vůz, bylo počkat, dokud čistící vůz nevjede na most, viděli, jak střelec naskočil a tak z dálky přijížděli, aby jej pomalu dohnali. Vypadá to jako OPRAVDU DOBŘE zrežírovaná operace. Úplně divné je to, že za nimi nebyl žádný provoz. Vyhmátnout takový okamžik je velice těžké, zvláště když vidíte, že před okamžikem vraždy, tam bylo hodně aut. Jen co to auto nabralo atentátníka, tak zase přijelo jiné auto. To… Číst vice »

fajt
1. 3. 2015 14:08

a možná Němcova odpravila jenom žárlivá Tymošenková, když si parenь pořídil novější model :)

https://www.youtube.com/watch?v=MjPAHhIs4hk

peter.
1. 3. 2015 14:26

Ja si myslím,že táto vražda nie je dielom ani Putina ale ani CIA alebo Mossadu.Prečo v tom nemá prsty Putin,už bolo uspokojivo vysvetlené.O CIA a Mossade si myslím,že disponujú dostatočne kvalitnými ľuďmi a kapacitami na to,aby vedeli,že obvinenie Putina nemôže mať úspech a teda ani žiadúci účinok.Politické dôvody tohoto činu by som vylúčil. Skôr by som sa priklonil k teórii,že Nemcov sa stal obeťou vojny medzi oligarchami.Zdá sa mi to byť viac pravdepodobné,lebo ako človek z blízkosti Porošenka a chunty vôbec, mohol byť zainteresovaný v tejto vojne a ak si uvedomíme o aké peniaze v nej ide(údajne bývalý minister obrany… Číst vice »

peter.
1. 3. 2015 14:32

fajt napsal

a možná Němcova odpravila jenom žárlivá Tymošenková, když si parenьpořídil novější model

https://www.youtube.com/watch?v=MjPAHhIs4hk

Aj mne sa zdá,že ju nejakú dobu „prášil“.

fajt
1. 3. 2015 14:38

peter. napsal
Aj mne sa zdá,že ju nejakú dobu „prášil“.

Něco tam proběhlo, i když Tymošenková měla široký záběr – a ani Němcov nebyl mnich :-)

peter.
1. 3. 2015 15:30

Nadľudia a ľudia.ľudia sa modlia za mŕtvych a oni sa zabávajú a rehocú.Rehocú sa aj z nás.
https://www.youtube.com/watch?v=tKy_eryijR0

fajt
1. 3. 2015 18:41

doufám, že Gončarenka v Rusku postaví před soud a ten mu spočítá jeho účast na masakru lidí v Oděse ( zatím jenom práší na své banderovce a potvrdil, ža na „smutečním“ pochodu v Moskvě je hodně protestujích z Ukrajiny, programově). ..)

orinoko
1. 3. 2015 19:01

Vrah je …. zahradník.

Němcov byl bonviván. Motal se kolem kurviček a kurvičky kolem něj. Vedl nákladný život , ale jeho příjmy dost silně pokulhávaly. Měl emerickou fazonu – existenci na dluhu.
Blb to musel být důkladný. Když se na něj kouknu, tak vidím Kasparova. Čím to je? Že si je úplatný dobytek všude tak podobný. Němcov a charakter? To je něco podobného jako soudružka Tymošenko a dáma. /Ostatně Borisov prý jí dával dlabaju./ Nebo také Zemljanka MccoCAIN a mozek v lebce.

https://www.youtube.com/watch?v=OcUgQXMx1T4#!

orinoko
1. 3. 2015 19:12

Haličská spojka – to je červená nit. Něco se chystalo … a něco přišlo. Když sestřelili letadlo, tak je jasné, že nějaký bezprizorný Němcov může v danou chvíli posloužit lépe jako mrtvola , než jako lídr Haliče v Rusku. Halič se mrtvolami jen hemží. Muzyčko je jeden z mnoha stejně jako Němcov.

orinoko
1. 3. 2015 19:21

Ten Aeronet je velmi dobrý. Nová verze případu. Další očekávám od Járy Cimrmana. To není výsměch Aeronetu. Naopak velmi dobré fabulační postřehy článek obsahuje.

orinoko
1. 3. 2015 19:41

Jen houšť a větší kapky. Všechno to do sebe zapadá. A co chybí? Mehr licht!!

Starý doktor
1. 3. 2015 19:51

Moskevská policie potvrdila zadržení poslance ukrajinské Nejvyšší rady Alexeje Hončarenka před smutečním průvodem věnovaném památce zavražděného politika Borise Němcova.
“Bude předán zástupcům ruského vyšetřovacího výboru za účelem dalších procesuálních kroků, prohlásili na policii.
Dříve o zadržení ukrajinského poslance informoval zdroj na ruském ministerstvu vnitra.
Hončarenko je známý tím, že byl aktivním účastíkem událostí v Oděse 2.května, kdy v důsledku zapálení Domu odborů zahyuly desítky aktivistů antimajdanu. Později zveřejňoval fotografie zabitých a upálených lidí na internetu. V současné době je členem největší frakce v ukrajinském parlamentu – Bloku Petra Porošenka.
Číst všechno: http://czech.ruvr.ru/news/2015_03_01/Moskevska-policie-poslanec-Nejvyssi-rady-byl-zadrzen-v-pruvodu-venovanem-pamatce-Borise-Nemcova-2479/

fajt
1. 3. 2015 20:26

Jednou z dalších vyšetřovacích verzí možná je, že mohlo jít i o asistovanou sebevraždu – Němcov věděl kam jde ( i místo je symbolické a velmi příhodné ) , nechal se střelit dobrovolně jako králík a ukrajinka neuznala žádnou újmu, byť jako přímá svědkyně vraždy opozičního předáka neměla mít šanci – o motivu takového jednání Němcova mluví dluhy, rozháraný osobní život a úpadek, ztráta vlivu na ruskou společnost i americké a ukrajinské sponzory ( ti mohli mít tucha – dle jeho stále více zdůrazňovaného pocitu nebezpečí , ale nechali věci volný průběh, jenom se připravili na věci potom ) –… Číst vice »

Irena
1. 3. 2015 21:06

https://www.youtube.com/watch?v=EWs2cqJ4Rac
Mezi jiným je tam hezky přehledně vidět kariéra Němcova.

peter.
1. 3. 2015 21:18

fajt napsal
Něco tam proběhlo, i když Tymošenková měla široký záběr – aani Němcov nebyl mnich

fajt
Pozrite sa na tú fotku.Ten tú Julku musel prášiť až sa hory zeleneli
comment image?oh=6470d454212c1af8c5a1b2dcb320d5c6&oe=5580B448&__gda__=1434281411_bcff20fc11b3e2ed5382c5e980211bc8

fajt
1. 3. 2015 21:39

to peter

comment image

peter.
1. 3. 2015 21:45

fajt napsal

to peter

comment image

No čo už.Dotrtkal chlapec.

fajt
1. 3. 2015 22:20

peter. napsal
No čo už.Dotrtkal chlapec.

mi fakt jeho smrt příjde jako labutí píseň ztroskotance, který si usmyslel, že ještě jednou pro blbce zahoří a některým rádoby zavaří – snad se toho Kreml zhostí ze vším taktem, který takovým magorům náleží… ale já bych se s ním ani post mortem nesral. ..)

Starý doktor
1. 3. 2015 23:59

Jak Němcov k bohatství přišel a podporoval čečenské teroristy – https://www.youtube.com/watch?v=-JFJX2nxeKk
Zrádce a narkoman, Boris Němcov- https://www.youtube.com/watch?v=WpmiC-_j9vY
Žirinovskij o Němcovovi v Bělorusku – https://www.youtube.com/watch?v=OcUgQXMx1T4#

Starý doktor
2. 3. 2015 0:09

V diskuzi pod – http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/5604-video-moment-vrazdy-borise-nemcova-zachycen-kamerou, jsou zajímavé obrázky ukazující, že opozice byla „neobyčejně“ rychlá a zhotovila obrovské množství propagandistického materiálu s obrazem Němcova ………

Starý doktor
2. 3. 2015 0:15

Z téhož zdroje
„Baví se Obama s Merkelovou o časových pásmech a jaký to přináší trable a Merkelová říká: To mi povídejte, jednou jsem volala japonskému premiérovi a chtěla mu poblahopřát ke zvolení a v Tokiu byly 3 hodiny ráno, já ho vzbudila, no děsnej trapas… A Obama povídá: „To nic není, to já volal včera Putinovi ať dá okamžitě vyšetřit tu vraždu Němcova a tam bylo tři hodiny před tím!“

Starý doktor
2. 3. 2015 0:26

Pochod na památku Němcova – video (Petrohrad a Moskva)
https://www.youtube.com/watch?v=OS0McwKAosk#t=13408

Starý doktor
2. 3. 2015 0:43

Ruskú opozíciu natočili skrytou kamerou, ako predáva svoju krajinu Anatómia protestu – film vysvetľuje, ako je financovaná a ako funguje opozícia v Rusku Film ktorý odvysielala ruská televízia NVT je dokument mapujúci spôsob práce a financovania ruskej opozície. Z veľkej časti ide o priame nahrávky zo skrytých kamier, ktoré zachytávajú špičky ruskej opozície pri preberaní úplatkov a odmien od zahraničných agentov alebo inštitúcii, aby vyvíjali opozičnú činnosť voči Putinovi. Pretože televízia nemôže obstarať také nahrávky, ako sú vo filme použité, zdá sa, že unikli alebo boli dodané ruskou tajnou službou. Vo filme je aj vysvetlený spôsob fungovania mechanizmu na vytváranie… Číst vice »

Starý doktor
2. 3. 2015 0:57

Na You Tube video zmizelo. Druhý odkaz funguje – část 2.
Jinak možno – http://www.ntv.ru/video/peredacha/296996/

Starý doktor
2. 3. 2015 1:23

S ohledem na vraždu Němcova NTV zrušila dnešní plánované vysílání třetí části „Anatomie protestu“, – НТВ снял с эфира «Анатомию протеста-3» http://lenta.ru/news/2015/02/28/noriots/

Starý doktor
2. 3. 2015 6:12

Na základě „Anatomie protestu-2″ ruská policie zahájila trestní řízení v němž byli obžalováni Udaltsov, Lebedev, a Razvozžajev za organizování masových nepokojů. Později se tento proces byl sloučen s událostmi na “ Bolotném náměstí.“ Lebedev napsal doznání a byl odsouzen na dva a půl roku ve vězení. Udaltsova a Razvozžajeva v roce 2014 odsoudili na 4,5 roku vězení. Nyní měl tento díl mířit na Navalného, Kasjanova a Němcova, tedy špičky opozice. NTV zahájila vysílání v Rusku od roku 1993. Provozuje ji holdingová společnost „Gazprom-Media“, která je ve vlastnictví „Gazprombank“. Doplněk z – http://lenta.ru/news/2015/02/28/noriots/ Stažení programu je tedy pro opozici vedlejší „bonus“… Číst vice »

fajt
2. 3. 2015 6:34

tak kolik je už dáno na hlavu střelce – 3 miliony rublů? – borok, přitom možná jenom někomu pomáhal ze srabu. ..) ruské intelligence service patří mezi nejvýkonější na světě, řekl bych , že prací v terénu v podstatě nemají konkurenci a přece zůstali po akci tak trochu paf, jestli opravdu šlo o osobní rozhodnutí s asistencí, tak to bude pro ně a i pro celý aparát velmi choulostivá záležitost, tahle pravda by nikoho moc neuspokojila, nepřátelům by nahnala body a ruské straně by vznikl nehezký pomníček ( tady se bude asi tvořit, však proti strana hraje taky vabank ).… Číst vice »

Starý doktor
2. 3. 2015 7:20

Mezi ISILem a Trockým Na fotografiích z okolí Lvova vidíme, jak při přesunu kolony „automajdanu“ nejenže všichni „civilisté“ musejí se svými vozy zastavit a zaparkovat na kraji silnice, nejenže tak jako v Mosulu musejí rovněž všichni smeknout. Oproti islamistům ale Pravý sektor vyžaduje od civilistů pokleknout a takto vzdát hold „posvátné koloně majdanistů“. Pokud by někdo zůstal stát, nebo dokonce s autem nezastavil, riskuje, že „bojovníci Majdanu“ zahájí palbu. Podle očitých svědků se tak už mnohokrát stalo. Tyto otřesné praktiky kopírující chování banderovců za druhé světové války, jsou jen jednou z mnoha „inovací demokracie“, kterou vítězní pučisté v zemi nastolili.… Číst vice »

peter.
2. 3. 2015 8:57

Podľa mojej mienky – Zatiaľ najlepší článok k vražde Nemcova
http://www.srspol.sk/clanek-branislav-fabry-vrazda-b-nemcova-a-medializacia-ktora-nie-je-novinkou-10604.html

fajt
2. 3. 2015 9:11

je zajímavé, že k smrti Němcova jsou Německo a Francie oficialně zdrženliví ( zatím ) – jenom amerika svým hnědým otrokem vyvřaskuje ( velmi rádi by minskou trojku – Porošenko je do počtu – rozstřelili ). ..)

Krom toho to není žádná masívní tragedie ( jenom kriminální čin, tedy jestli vůbec ), která by měla otřást globálním veřejným míněním – Východní Ukrajina a zdejší civilní oběti, které vyrobili banderovci, to je tragedie , která by světu neměla dát spát.

fajt
2. 3. 2015 10:42

http://ukraina.ru/news/20150301/1012267168.html – a musí to být pořádně šílený blázen, který by vyhovoval pravému sektoru a totálnímu zasazení ukrajinců za americké zájmy bez pardonu … že by Oleg Ljaško, který má rád sníh. ..)

Irena
2. 3. 2015 16:53

Velitel dobrovolnického bataliónu Azov havaroval a i se svým spolujezdcem při ústupu z obce Širokino. Na místě zemřeli. Narazili do památníku hrdinům Velké vlastenecké války, který to naopak přežil. A potom že boží mlýny nemelou.

http://politikus.ru/events/44590-kombat-azova-vrezalsya-v-pamyatnik-geroyam-vov-i-pogib.html

Béda
2. 3. 2015 16:58

Irena napsal

Velitel dobrovolnického bataliónu Azov havaroval a i se svým spolujezdcem při ústupu z obce Širokino. Na místě zemřeli. Narazili do památníku hrdinům Velké vlastenecké války, který to naopak přežil. A potom že boží mlýny nemelou.

http://politikus.ru/events/44590-kombat-azova-vrezalsya-v-pamyatnik-geroyam-vov-i-pogib.html

„Slava gerojam!“ (ale ne těm „Azovským“)

Slobo
Slobo
2. 3. 2015 17:14

Украинская фотомодель Анна Дурицкая в интервью
рассказала о том,
что запомнила в момент

http://news.gisher.ru/ru/society/durickaya-podelilas-vospomonaniyami-ob-ubijstve-nemcova.html

fajt
2. 3. 2015 20:06

http://politikus.ru/events/44560-zaderzhannomu-v-moskve-ukrainskomu-deputatu-razreshili-pokinut-rossiyu.html – když se lidské neštěstí stává opět pouhou úřední statistikou. ..