Svět ruskýma očima 292

Daniel Estulin: Loutkovodiči světa jsou vždy ve stínu

Rozhovor vedla šéfredaktorka Pravdy.ru Novikova

8. března 2015

Známý novinář a spisovatel promluvil o světovém zákulisí, Bilderbergském klubu, Trilaterální komisi a nejbohatších oligarchických rodinách, které řídí jednotlivé země a světovou politiku.

V současnosti vše, co se nám říká, jsou lži. Při uvažování o věci se dojde k závěru, že američtí prezidenti, britská královna a ostatní vůdci států nic neznamenají. Někdo vládne světem, ale kdo je tím loutkovodičem? Zabývám se tím už 20 let. V roce 1992 jsem obědval se spolupracovníkem kontrarozvědky KGB, FSB v Torontu. Od té doby jsem věděl, že v roce 1995 začne v Québecku kampaň za rozpad země na anglickou a francouzskou část. USA chyběly peníze a potřebovala k sobě připojit Kanadu, která je velká, má málo obyvatel a hodně přírodních zdrojů. V roce 1995 to skutečně začalo. Objevilo se mnoho neznámých stran, extrémisté z Québecku, praví, leví, středoví. V té době jsem pochopil, že pokud někde bude vyměněn prezident, vůbec nic se nezmění.

Kauza Putin je něco jiného. Západ jej nenávidí, protože nepracuje podle jejich přání, je prý špatný demokrat, nepodřizuje se jim. Na rozdíl od západních vůdců plnících jen příkazy, na něm něco závisí, není západní demokrat, je náš, sovětský, ruský.

Sám jsem byl vždycky sovětský patriot. Nejsem komunista, ale sovětský občan. Narodil jsem se v Litevské sovětské socialistické republice, miluji svoji zem a tou je – Rusko. Ohromně svou zem miluji a jsem připraven za svou zem, za její budoucnost položit život. Proto píši knihy, které odhalují skutečnou situaci. Naprosto chápu, že budoucnost mých dětí, naší země, všeho lidstva závisí na naší práci. Konspirolog nejsem, ale svět znám. Je potřeba hledat, shromažďovat, studovat a hledat informace, které lidem pomohou pochopit, co se ve světě ve skutečnosti děje.

Povím něco o Bilderbergském klubu

Je to organizace velmi přínosná pro Rockefellery, ale pro nás nepřátelská. Všechno, co se dnes ve světě koná, koná se proti Rusku. Podobných organizací je více. Například Trilaterální komise, americká organizace podobná Bilderbergskému klubu, která s ní spolupracuje. Po roce 1989 se k Bilderbergskému klubu přičlenily vybrané země z Východní Evropy. Měly svoje finanční i osobní zájmy. Dnes je to podobné jako před šesti tisíci léty, kdy svět řídili faraoni. Dnes takoví žijí ve Švýcarsku.

Naše planeta je malá a na ní žije 7 miliard lidí. To je mnoho a přitom vody a potravin je málo. Pro všechny nestačí a přesto se počet obyvatel stále zvyšuje. Musí se dojít do takového bodu, kdy zdroje budou stačit jen malému počtu lidí. Například v Indii už dnes žijí lidé bez vody.

Rockefeller je velmi důležitá osoba s velkým vlivem ve světě. Ve světové historii však nikterak důležitý není, skutečně důležité osoby obyvatelům známy nejsou. Známe Rockefellera i Rotschilda, ale historicky mocní lidé lidstvu známi nejsou, většinou nevíme, kdo jimi je. Stavím se k teorii spiknutí, k zákulisní světové vládě opatrně.

Pracoval jsem tři a půl roku v knihovně ve Florencii. Nemohl jsem pochopit, jak lidé z této organizace, která existuje od roku 1954 (Bilderbergský klub), se mohli stát tak mocnými. Odkud tolik moci a tolik peněz mají. Rockfellerové jsou v historii zapsáni 150, Rotschildové 250 let. Ovšem jejich historie je mnohem starší, nejméně 1000 let. Jsou to rodiny, které před tisíci léty kontrolovaly Benátky. Dnes jejich potomci opět vládnou. Je to svého druhu mafie. Jsou to lidé, kteří mají možnost měnit tvářnost světa tak, jak se jim to hodí. Příkladem práce loutkovodičů je Detroit, který je na tom v současnosti velmi zle. Nepodobá se městu, ale čemusi z hollywoodského filmového hororu. Těmto osobám nezáleží na lidstvu. Žádají jenom více zdrojů a prostředků, většina lidí může podle nich vymřít. Z jejich pohledu je Detroit polygon, scénář budoucího lidstva, takto mají dopadnout všechna velká města a všechny země. V Evropě se už Detroitu podobá Španělsko, kde 70 % mladých lidí nemá práci. Podobně v Portugalsku, Řecku, Itálii a Německu.

Ukrajina se snaží dostat se do Evropy, aby tam našla práci a v Evropě práce není.

Zase je zde snaha o zničení národů, zemí a systémů. Lidé nechápou, proč ti miliardáři ničí ekonomiku. Nepotřebují už shromažďovat peníze, vládnou celému světu. Nyní se hraje velmi vytříbená hra. Před šesti tisíci léty vládci světa předávali vědomosti po kapkách. Dnes to tak není možné, je internet, počítače, Google. Informace jsou k dispozici okamžitě. Včetně informací tajných, které se najdou v síti.

Pro stále větší rozdíl mezi 0,001 procentem obyvatel – Rockfellery a Rotschildy – a námi ostatními dávají tito vlivní peníze do technologií budoucnosti. Počítá se s tím, že v budoucnosti se objeví technologie, vedle kterých bude jaderná energie a jaderné zbraně něco jako prak. Na obyvatelstvu nemají zájem. Stačí jim 1,5 miliardy, především se potřebují zbavit konkurentů. V úplném panství nad světem jim nikdo nesmí překážet.

Čína je ekonomická mocnost s ohromným počtem obyvatel. Rusko má bohaté zdroje a silné technologie. Proto je pro Američany potřebné uvrhnout Rusko do počátku devadesátých let a namísto Putina nainstalovat druhého Jelcina. Potom budou spokojeni a my pro ně budeme demokratičtí, neboť budeme slabí, nebudeme nebezpeční a budeme pracovat pro ně.

Lidé pořád nechápou, proč Rockfellerové, Rotschildové, Kissingerové a ti další jako Brzeziński pracují proti zájmům USA, proti zájmům své země, když jsou Američané. Jenže oni nejsou Američané a nikdy jimi nebyli. Ani Soros. To jsou globalisté, jsou nadnárodní. Nejsou to kosmopolité. Zasazují se o jiný systém, o globální systém kontroly. Jsou to zrádci, ale nikoliv jen zrádci vlastní země, nýbrž celého světa.

Jména, která uvádím, uvádím proto, protože jsou známá, ne proto, že by byla důležitá. Soros je celkem nula, Rockefeller podobně. Jenomže oni aktivně pracují proti nám všem. Pracují s loutkovodiči za svou budoucnost na náš účet.

Putin i Čína se tomu brání. Pokud to Rusko ustojí, potom tuto válku vyhrají normální lidé. Pokud ne, je všechno prohráno, protože po Putinovi není nikdo, kdo je schopen se zájmům Západu postavit.

Válka na Ukrajině, tak jako všechno ostatní ve světě, je namířena proti Rusku. Jednoduše řečeno, Rusko je jediná země, která se postavila proti zájmům nepřátel a nepoddává se jim. V devadesátých létech Rusko rozvrátili a skoro dosáhli svého. Proto se snaží vše dokončit ještě nyní. Avšak moc dobře jim to nejde. Myslím, že jim to nevyjde, ale situace je velice nebezpečná, na hraně. Kdykoli může začít válka a ta bude jaderná.

Bohužel ani v Rusku nechápou všichni, proč k tomu všemu dochází. Je to silně emotivní, ovšem zprávy je potřeba chápat hlavou, a ne přes emoce. Je potřeba si klást otázky, proč se to či ono říká a kdo to platí. Novináři nejsou svobodní. Musejí se držet linie společnosti, pro kterou pracují. Proto se musí hledat, co za kterou informací stojí a je-li pravdivá. Proč loutkovodiči ze zákulisí rozvracejí země a přivádějí celý svět na pokraj katastrofy?

Převzato z Pravda.ru

***

V Rusku vybudují středisko pro studium biologických zbraní

13. března 2015

Bude to první monitorovací centrum v Rusku a bude shromažďovat informace o biologických hrozbách. Předběžně se náklady na něj odhadují na 2,2 miliardy RUB.

První domácí Národní centrum monitorování biologického nebezpečí (NIC MBU) bude shromažďovat a analyzovat informace o nebezpečných virech, bakteriích a vznikajících epidemiích na území Ruska i v přilehlých státech. Středisko má zahájit činnost v létě roku 2018. Potřeba takového zařízení je odůvodněna vznikem nových rizik, takových jako byla ebola, dále velkou migrací a dostupností komponentů pro výrobu biologických zbraní.

Vědecké pokroky minulých let způsobily, že účinná biologická zbraň je levná a potřebné složky lze jednoduše získat na trhu i přes internet. Potom se může snadno ukrýt a přenést kamkoliv. Mohou to být zbraně určené proti lidem, zvířatům, rostlinám i k narušení ekosystému, například úrodné země. K rozšiřování nákazy přispívá také stále se zvyšující migrace osob. Musí se proto přejít od současného systému následného řízení ochrany k systému včasné výstrahy a včasného řízení ochrany.

NIC MBU bude zaměstnávat 200 lidí a spadat pod ministerstvo zdravotnictví RF.

S přihlédnutím k současné politické situaci je otázka biologické bezpečnosti krajně závažná. Profesor Alexej Skopin k tomu říká: „Možnosti šíření hrozeb se zvyšují. Připravují se například mikroby, které lze jednoduše převézt v kontejnerech s potravinami, nebo v lahvích s vodou. V takovém případě je velmi složité odvrátit epidemii. Je třeba připočíst i napjaté vztahy Ruska se Západem, a proto nelze vyloučit, že na nás bude biologická zbraň použita. Je na místě připomenout rok 2007, kdy byla v Gruzii epidemie afrického moru vepřů, která přešla do regionu ruského Kavkazu.

Převzato z RT.com

***

Vydrancování ukrajinského zlata

Valentin Katasonov

12. března 2015

Jedním z příznaků finanční katastrofy Ukrajiny jsou rychle mizející ukrajinské zlaté rezervy. Oficiální údaj uvádí, že k 1. únoru 2015 byl objem devizových rezerv Ukrajiny 6 419,7 milionů USD, což je pro takovou zemi jako je Ukrajina zanedbatelné. Má se zato, že loni představoval průměrný měsíční dovoz do země hodnotu 5 miliard USD. Znamená to, že její devizové rezervy postačí tak na měsíc, přičemž podle doporučení MMF má mít minimální rezervu na 3 měsíce.

Podstatou devizových rezerv každé země je měnové zlato. To není závislé na politické situaci a je „speciálními světovými penězi“. Nyní je zlato Ukrajiny zahaleno mlhou a desinformacemi. Formálně je statistika Národní banky Ukrajiny (NBU) přebírána do přehledů MMF. Vývoj zásob měnového zlata uvádí následující přehled:

k příslušným datům  je uveden ekvivalent měnového zlata v milionech USD

1. 1. 2011                 1249,0

1. 1. 2012                 1385,3

1. 1. 2013                 1890,4

1. 1. 2014                 1640,2

1. 1. 2015                   911,1

1. 2. 2015                   967,3

K 1. únoru tohoto roku byl podíl měnového zlata v devizových rezervách Ukrajiny 15,1 %. Další podstatné složky devizových rezerv jsou oběživo a vklady – 20,8 % a investice do cenných papírů – 63,9 %. V přehledu je uvedena hodnota zlata, avšak devizové zlato NBU je fyzické zlato (standardní slitky), zlaté swapy a zlaté depozity. Aby vypadaly informace přesvědčivě, uvádějí ukrajinské finanční úřady množství zlata také v  trojských uncích, tunách. K 1. 1. 2015 byla zlatá zásoba 0,76 milionu uncí a k 1. 2. 0,77 milionu uncí.

Loni došlo k prudkému snížení, asi o 45 %. Jak to bylo se zlatými rezervami Ukrajiny v roce 2014? Ukrajina a MMF odůvodňují snížení zásob zlata jeho prodejem, zejména na podzim. Nakonec prý zůstalo 23,64 tuny. NBU vysvětluje, že třetina zásob zlata se prodala kvůli „optimalizaci struktury devizových rezerv“. K tomu se mnozí odborníci staví s nedůvěrou. Zde je celá statistika záludná. V devadesátých letech se začala statistika zlatých zásob falšovat, aby se zakryly nezákonné machinace s ním. Na těch se účastnil především Bank of England a Fed. Padělané statistiky umožňují zakrýt krádeže ze zásob Centrální banky a státní pokladny a jeho přesun do sejfů největších soukromých fondů a bank.

Mezinárodní nevládní organizace GATA (Gold Anti-Trust Action Committee) prošetřuje tajné operace takzvaného zlatého trustu, který provozuje rozkrádání zlata, s nímž se potom na trhu manipuluje. Ovlivňuje tak celkovou situaci na světovém finančním a měnovém trhu. Zlatý trust je důležitým nástrojem finanční oligarchie budující nový světový řád.

Jeden ze způsobů, umožňující falšovat evidenci zlata, je připojení zlaté rezervy k fyzickému zlatu, což se dohromady nazývá měnové zlato. V sejfech centrální banky nemusí žádné zlato být, může se odvézt do jiné země a označit jako rozmístěné. Nejspíš se do centrální banky takové zlato nikdy nevrátí, avšak stále je považováno za měnové zlato. Takováto akce byla pravděpodobně učiněna s ukrajinským zlatem. Znalci z GATA jsou přesvědčeni, že světová finanční oligarchie zlodějsky útočí na zlatou rezervu každé země, která se dostane do těžké hospodářské situace. Ukrajina je pro takové rabování ideálním objektem.

V listopadu 2014 řekla guvernérka NBU, že na Ukrajině prakticky fyzické zlato nezůstalo. Po podzimním prodeji jej v devizových rezervách zbylo asi 1 %. Pravděpodobně hovořila jen o zlatu v sejfech této banky. Oficiální statistika udávala 8 % všech ukrajinských rezerv (988,6 milionů USD).

Po státním převratu a nástupu loutkové vlády Jaceňjuka v březnu 2014 odletělo v noci na 7. března z kyjevského letiště Borispol neregistrované přepravní letadlo. Svědkové akce – zaměstnanci letiště – uvedli, že před odletem k němu přijela 4 obrněná bezpečnostní vozidla a dva nákladní mikrobusy Volkswagem. Všechny bez SPZ. Z nich vystoupilo 15 osob oblečených do uniforem, s maskami a neprůstřelnými vestami. Někteří byli ozbrojeni automaty. Do letadla naložili asi 40 beden. Vše se událo ve spěchu a po naložení letadlo okamžitě odstartovalo. Zaměstnanci informovali vedení letiště, ale dostali pokyn „nelézt tam, kde se jich to netýká“. Po nějaké době se do ukrajinských sdělovadel dostala zpráva od jednoho z pracovníků zrušeného ministerstva příjmů a poplatků. Podle něj byly z nařízení nové ukrajinské vlády odvezeny veškeré zlaté rezervy země do USA. Před těmito událostmi bylo v rezervách NBU zlata za 1,8 miliardy USD, což představovalo asi 40 tun.

Jedna z verzí říká, že se 7. března neodváželo zlato, ale historické cennosti. Mělo to být dohodnuto mezi vládami USA a Jaceňuka. Washington mu prý slíbil pomoc při získávání úvěru z MMF. Údajně je hodnota ukradených historických památek mnohonásobně vyšší než cena zlata, z něhož jsou vyrobeny a činí 20 miliard USD.

Vlády Ukrajiny i USA celou věc na letišti Borispol tají. Bývalý poslanec Oleg Carjov požádal ministerstvo kultury Ukrajiny o prověrku vykradení Kyjevského národního muzea ruského umění bojovníky tzv. domobrany. Stejné žádosti byly odeslány Generální prokuratuře Ukrajiny a tehdejšímu zplnomocněnému prezidentu Ukrajiny Turčinovovi. Vše bez odezvy.

Neodpovídá ani vláda USA. Jeden z vedoucích GATA Chris Powell se na „ukrajinské zlato“ dotázal na Fedu, který deponuje zlato cizích států. Následovala odpověď: „Žádost týkající se zlatých slitků musí být adresována majiteli. Musíte se na vyjasnění záležitosti obrátit na NBU Ukrajiny.“ Chris Powell se obrátil také na ministerstvo zahraničí USA, odkud jej odkázali na Fed. Poté rozeslal svoje žádosti do NBU, na velvyslanectví Ukrajiny v USA  a na misi Ukrajiny v OSN. Odpovědi byly nejasné a nic  nevysvětlily. Nakonec vedoucí GATA došel k závěru: „Složitost získání přímé odpovědi plně dokazuje to, že bylo ukrajinské zlato skutečně odvezeno do USA.“ Na webových stránkách GATA ještě uvádí, že se ukrajinské zlato v sejfech Fedu nezdrží dlouho. Kradený majetek půjde dále, až se dostane do sejfů bank malé skupiny lidí ze světové finanční oligarchie.

Převzato z Fondsk.ru

Přejít do diskuze k článku 106 komentářů