Svět ruskýma očima 292

 

Daniel Estulin: Loutkovodiči světa jsou vždy ve stínu

Rozhovor vedla šéfredaktorka Pravdy.ru Novikova

8. března 2015

Známý novinář a spisovatel promluvil o světovém zákulisí, Bilderbergském klubu, Trilaterální komisi a nejbohatších oligarchických rodinách, které řídí jednotlivé země a světovou politiku.

V současnosti vše, co se nám říká, jsou lži. Při uvažování o věci se dojde k závěru, že američtí prezidenti, britská královna a ostatní vůdci států nic neznamenají. Někdo vládne světem, ale kdo je tím loutkovodičem? Zabývám se tím už 20 let. V roce 1992 jsem obědval se spolupracovníkem kontrarozvědky KGB, FSB v Torontu. Od té doby jsem věděl, že v roce 1995 začne v Québecku kampaň za rozpad země na anglickou a francouzskou část. USA chyběly peníze a potřebovala k sobě připojit Kanadu, která je velká, má málo obyvatel a hodně přírodních zdrojů. V roce 1995 to skutečně začalo. Objevilo se mnoho neznámých stran, extrémisté z Québecku, praví, leví, středoví. V té době jsem pochopil, že pokud někde bude vyměněn prezident, vůbec nic se nezmění.

Kauza Putin je něco jiného. Západ jej nenávidí, protože nepracuje podle jejich přání, je prý špatný demokrat, nepodřizuje se jim. Na rozdíl od západních vůdců plnících jen příkazy, na něm něco závisí, není západní demokrat, je náš, sovětský, ruský.

Sám jsem byl vždycky sovětský patriot. Nejsem komunista, ale sovětský občan. Narodil jsem se v Litevské sovětské socialistické republice, miluji svoji zem a tou je – Rusko. Ohromně svou zem miluji a jsem připraven za svou zem, za její budoucnost položit život. Proto píši knihy, které odhalují skutečnou situaci. Naprosto chápu, že budoucnost mých dětí, naší země, všeho lidstva závisí na naší práci. Konspirolog nejsem, ale svět znám. Je potřeba hledat, shromažďovat, studovat a hledat informace, které lidem pomohou pochopit, co se ve světě ve skutečnosti děje.

Povím něco o Bilderbergském klubu

Je to organizace velmi přínosná pro Rockefellery, ale pro nás nepřátelská. Všechno, co se dnes ve světě koná, koná se proti Rusku. Podobných organizací je více. Například Trilaterální komise, americká organizace podobná Bilderbergskému klubu, která s ní spolupracuje. Po roce 1989 se k Bilderbergskému klubu přičlenily vybrané země z Východní Evropy. Měly svoje finanční i osobní zájmy. Dnes je to podobné jako před šesti tisíci léty, kdy svět řídili faraoni. Dnes takoví žijí ve Švýcarsku.

Naše planeta je malá a na ní žije 7 miliard lidí. To je mnoho a přitom vody a potravin je málo. Pro všechny nestačí a přesto se počet obyvatel stále zvyšuje. Musí se dojít do takového bodu, kdy zdroje budou stačit jen malému počtu lidí. Například v Indii už dnes žijí lidé bez vody.

Rockefeller je velmi důležitá osoba s velkým vlivem ve světě. Ve světové historii však nikterak důležitý není, skutečně důležité osoby obyvatelům známy nejsou. Známe Rockefellera i Rotschilda, ale historicky mocní lidé lidstvu známi nejsou, většinou nevíme, kdo jimi je. Stavím se k teorii spiknutí, k zákulisní světové vládě opatrně.

Pracoval jsem tři a půl roku v knihovně ve Florencii. Nemohl jsem pochopit, jak lidé z této organizace, která existuje od roku 1954 (Bilderbergský klub), se mohli stát tak mocnými. Odkud tolik moci a tolik peněz mají. Rockfellerové jsou v historii zapsáni 150, Rotschildové 250 let. Ovšem jejich historie je mnohem starší, nejméně 1000 let. Jsou to rodiny, které před tisíci léty kontrolovaly Benátky. Dnes jejich potomci opět vládnou. Je to svého druhu mafie. Jsou to lidé, kteří mají možnost měnit tvářnost světa tak, jak se jim to hodí. Příkladem práce loutkovodičů je Detroit, který je na tom v současnosti velmi zle. Nepodobá se městu, ale čemusi z hollywoodského filmového hororu. Těmto osobám nezáleží na lidstvu. Žádají jenom více zdrojů a prostředků, většina lidí může podle nich vymřít. Z jejich pohledu je Detroit polygon, scénář budoucího lidstva, takto mají dopadnout všechna velká města a všechny země. V Evropě se už Detroitu podobá Španělsko, kde 70 % mladých lidí nemá práci. Podobně v Portugalsku, Řecku, Itálii a Německu.

Ukrajina se snaží dostat se do Evropy, aby tam našla práci a v Evropě práce není.

Zase je zde snaha o zničení národů, zemí a systémů. Lidé nechápou, proč ti miliardáři ničí ekonomiku. Nepotřebují už shromažďovat peníze, vládnou celému světu. Nyní se hraje velmi vytříbená hra. Před šesti tisíci léty vládci světa předávali vědomosti po kapkách. Dnes to tak není možné, je internet, počítače, Google. Informace jsou k dispozici okamžitě. Včetně informací tajných, které se najdou v síti.

Pro stále větší rozdíl mezi 0,001 procentem obyvatel – Rockfellery a Rotschildy – a námi ostatními dávají tito vlivní peníze do technologií budoucnosti. Počítá se s tím, že v budoucnosti se objeví technologie, vedle kterých bude jaderná energie a jaderné zbraně něco jako prak. Na obyvatelstvu nemají zájem. Stačí jim 1,5 miliardy, především se potřebují zbavit konkurentů. V úplném panství nad světem jim nikdo nesmí překážet.

Čína je ekonomická mocnost s ohromným počtem obyvatel. Rusko má bohaté zdroje a silné technologie. Proto je pro Američany potřebné uvrhnout Rusko do počátku devadesátých let a namísto Putina nainstalovat druhého Jelcina. Potom budou spokojeni a my pro ně budeme demokratičtí, neboť budeme slabí, nebudeme nebezpeční a budeme pracovat pro ně.

Lidé pořád nechápou, proč Rockfellerové, Rotschildové, Kissingerové a ti další jako Brzeziński pracují proti zájmům USA, proti zájmům své země, když jsou Američané. Jenže oni nejsou Američané a nikdy jimi nebyli. Ani Soros. To jsou globalisté, jsou nadnárodní. Nejsou to kosmopolité. Zasazují se o jiný systém, o globální systém kontroly. Jsou to zrádci, ale nikoliv jen zrádci vlastní země, nýbrž celého světa.

Jména, která uvádím, uvádím proto, protože jsou známá, ne proto, že by byla důležitá. Soros je celkem nula, Rockefeller podobně. Jenomže oni aktivně pracují proti nám všem. Pracují s loutkovodiči za svou budoucnost na náš účet.

Putin i Čína se tomu brání. Pokud to Rusko ustojí, potom tuto válku vyhrají normální lidé. Pokud ne, je všechno prohráno, protože po Putinovi není nikdo, kdo je schopen se zájmům Západu postavit.

Válka na Ukrajině, tak jako všechno ostatní ve světě, je namířena proti Rusku. Jednoduše řečeno, Rusko je jediná země, která se postavila proti zájmům nepřátel a nepoddává se jim. V devadesátých létech Rusko rozvrátili a skoro dosáhli svého. Proto se snaží vše dokončit ještě nyní. Avšak moc dobře jim to nejde. Myslím, že jim to nevyjde, ale situace je velice nebezpečná, na hraně. Kdykoli může začít válka a ta bude jaderná.

Bohužel ani v Rusku nechápou všichni, proč k tomu všemu dochází. Je to silně emotivní, ovšem zprávy je potřeba chápat hlavou, a ne přes emoce. Je potřeba si klást otázky, proč se to či ono říká a kdo to platí. Novináři nejsou svobodní. Musejí se držet linie společnosti, pro kterou pracují. Proto se musí hledat, co za kterou informací stojí a je-li pravdivá. Proč loutkovodiči ze zákulisí rozvracejí země a přivádějí celý svět na pokraj katastrofy?

Převzato z Pravda.ru

***

V Rusku vybudují středisko pro studium biologických zbraní

13. března 2015

Bude to první monitorovací centrum v Rusku a bude shromažďovat informace o biologických hrozbách. Předběžně se náklady na něj odhadují na 2,2 miliardy RUB.

První domácí Národní centrum monitorování biologického nebezpečí (NIC MBU) bude shromažďovat a analyzovat informace o nebezpečných virech, bakteriích a vznikajících epidemiích na území Ruska i v přilehlých státech. Středisko má zahájit činnost v létě roku 2018. Potřeba takového zařízení je odůvodněna vznikem nových rizik, takových jako byla ebola, dále velkou migrací a dostupností komponentů pro výrobu biologických zbraní.

Vědecké pokroky minulých let způsobily, že účinná biologická zbraň je levná a potřebné složky lze jednoduše získat na trhu i přes internet. Potom se může snadno ukrýt a přenést kamkoliv. Mohou to být zbraně určené proti lidem, zvířatům, rostlinám i k narušení ekosystému, například úrodné země. K rozšiřování nákazy přispívá také stále se zvyšující migrace osob. Musí se proto přejít od současného systému následného řízení ochrany k systému včasné výstrahy a včasného řízení ochrany.

NIC MBU bude zaměstnávat 200 lidí a spadat pod ministerstvo zdravotnictví RF.

S přihlédnutím k současné politické situaci je otázka biologické bezpečnosti krajně závažná. Profesor Alexej Skopin k tomu říká: „Možnosti šíření hrozeb se zvyšují. Připravují se například mikroby, které lze jednoduše převézt v kontejnerech s potravinami, nebo v lahvích s vodou. V takovém případě je velmi složité odvrátit epidemii. Je třeba připočíst i napjaté vztahy Ruska se Západem, a proto nelze vyloučit, že na nás bude biologická zbraň použita. Je na místě připomenout rok 2007, kdy byla v Gruzii epidemie afrického moru vepřů, která přešla do regionu ruského Kavkazu.

Převzato z RT.com

***

Vydrancování ukrajinského zlata

Valentin Katasonov

12. března 2015

Jedním z příznaků finanční katastrofy Ukrajiny jsou rychle mizející ukrajinské zlaté rezervy. Oficiální údaj uvádí, že k 1. únoru 2015 byl objem devizových rezerv Ukrajiny 6 419,7 milionů USD, což je pro takovou zemi jako je Ukrajina zanedbatelné. Má se zato, že loni představoval průměrný měsíční dovoz do země hodnotu 5 miliard USD. Znamená to, že její devizové rezervy postačí tak na měsíc, přičemž podle doporučení MMF má mít minimální rezervu na 3 měsíce.

Podstatou devizových rezerv každé země je měnové zlato. To není závislé na politické situaci a je „speciálními světovými penězi“. Nyní je zlato Ukrajiny zahaleno mlhou a desinformacemi. Formálně je statistika Národní banky Ukrajiny (NBU) přebírána do přehledů MMF. Vývoj zásob měnového zlata uvádí následující přehled:

k příslušným datům  je uveden ekvivalent měnového zlata v milionech USD

1. 1. 2011                 1249,0

1. 1. 2012                 1385,3

1. 1. 2013                 1890,4

1. 1. 2014                 1640,2

1. 1. 2015                   911,1

1. 2. 2015                   967,3

K 1. únoru tohoto roku byl podíl měnového zlata v devizových rezervách Ukrajiny 15,1 %. Další podstatné složky devizových rezerv jsou oběživo a vklady – 20,8 % a investice do cenných papírů – 63,9 %. V přehledu je uvedena hodnota zlata, avšak devizové zlato NBU je fyzické zlato (standardní slitky), zlaté swapy a zlaté depozity. Aby vypadaly informace přesvědčivě, uvádějí ukrajinské finanční úřady množství zlata také v  trojských uncích, tunách. K 1. 1. 2015 byla zlatá zásoba 0,76 milionu uncí a k 1. 2. 0,77 milionu uncí.

Loni došlo k prudkému snížení, asi o 45 %. Jak to bylo se zlatými rezervami Ukrajiny v roce 2014? Ukrajina a MMF odůvodňují snížení zásob zlata jeho prodejem, zejména na podzim. Nakonec prý zůstalo 23,64 tuny. NBU vysvětluje, že třetina zásob zlata se prodala kvůli „optimalizaci struktury devizových rezerv“. K tomu se mnozí odborníci staví s nedůvěrou. Zde je celá statistika záludná. V devadesátých letech se začala statistika zlatých zásob falšovat, aby se zakryly nezákonné machinace s ním. Na těch se účastnil především Bank of England a Fed. Padělané statistiky umožňují zakrýt krádeže ze zásob Centrální banky a státní pokladny a jeho přesun do sejfů největších soukromých fondů a bank.

Mezinárodní nevládní organizace GATA (Gold Anti-Trust Action Committee) prošetřuje tajné operace takzvaného zlatého trustu, který provozuje rozkrádání zlata, s nímž se potom na trhu manipuluje. Ovlivňuje tak celkovou situaci na světovém finančním a měnovém trhu. Zlatý trust je důležitým nástrojem finanční oligarchie budující nový světový řád.

Jeden ze způsobů, umožňující falšovat evidenci zlata, je připojení zlaté rezervy k fyzickému zlatu, což se dohromady nazývá měnové zlato. V sejfech centrální banky nemusí žádné zlato být, může se odvézt do jiné země a označit jako rozmístěné. Nejspíš se do centrální banky takové zlato nikdy nevrátí, avšak stále je považováno za měnové zlato. Takováto akce byla pravděpodobně učiněna s ukrajinským zlatem. Znalci z GATA jsou přesvědčeni, že světová finanční oligarchie zlodějsky útočí na zlatou rezervu každé země, která se dostane do těžké hospodářské situace. Ukrajina je pro takové rabování ideálním objektem.

V listopadu 2014 řekla guvernérka NBU, že na Ukrajině prakticky fyzické zlato nezůstalo. Po podzimním prodeji jej v devizových rezervách zbylo asi 1 %. Pravděpodobně hovořila jen o zlatu v sejfech této banky. Oficiální statistika udávala 8 % všech ukrajinských rezerv (988,6 milionů USD).

Po státním převratu a nástupu loutkové vlády Jaceňjuka v březnu 2014 odletělo v noci na 7. března z kyjevského letiště Borispol neregistrované přepravní letadlo. Svědkové akce – zaměstnanci letiště – uvedli, že před odletem k němu přijela 4 obrněná bezpečnostní vozidla a dva nákladní mikrobusy Volkswagem. Všechny bez SPZ. Z nich vystoupilo 15 osob oblečených do uniforem, s maskami a neprůstřelnými vestami. Někteří byli ozbrojeni automaty. Do letadla naložili asi 40 beden. Vše se událo ve spěchu a po naložení letadlo okamžitě odstartovalo. Zaměstnanci informovali vedení letiště, ale dostali pokyn „nelézt tam, kde se jich to netýká“. Po nějaké době se do ukrajinských sdělovadel dostala zpráva od jednoho z pracovníků zrušeného ministerstva příjmů a poplatků. Podle něj byly z nařízení nové ukrajinské vlády odvezeny veškeré zlaté rezervy země do USA. Před těmito událostmi bylo v rezervách NBU zlata za 1,8 miliardy USD, což představovalo asi 40 tun.

Jedna z verzí říká, že se 7. března neodváželo zlato, ale historické cennosti. Mělo to být dohodnuto mezi vládami USA a Jaceňuka. Washington mu prý slíbil pomoc při získávání úvěru z MMF. Údajně je hodnota ukradených historických památek mnohonásobně vyšší než cena zlata, z něhož jsou vyrobeny a činí 20 miliard USD.

Vlády Ukrajiny i USA celou věc na letišti Borispol tají. Bývalý poslanec Oleg Carjov požádal ministerstvo kultury Ukrajiny o prověrku vykradení Kyjevského národního muzea ruského umění bojovníky tzv. domobrany. Stejné žádosti byly odeslány Generální prokuratuře Ukrajiny a tehdejšímu zplnomocněnému prezidentu Ukrajiny Turčinovovi. Vše bez odezvy.

Neodpovídá ani vláda USA. Jeden z vedoucích GATA Chris Powell se na „ukrajinské zlato“ dotázal na Fedu, který deponuje zlato cizích států. Následovala odpověď: „Žádost týkající se zlatých slitků musí být adresována majiteli. Musíte se na vyjasnění záležitosti obrátit na NBU Ukrajiny.“ Chris Powell se obrátil také na ministerstvo zahraničí USA, odkud jej odkázali na Fed. Poté rozeslal svoje žádosti do NBU, na velvyslanectví Ukrajiny v USA  a na misi Ukrajiny v OSN. Odpovědi byly nejasné a nic  nevysvětlily. Nakonec vedoucí GATA došel k závěru: „Složitost získání přímé odpovědi plně dokazuje to, že bylo ukrajinské zlato skutečně odvezeno do USA.“ Na webových stránkách GATA ještě uvádí, že se ukrajinské zlato v sejfech Fedu nezdrží dlouho. Kradený majetek půjde dále, až se dostane do sejfů bank malé skupiny lidí ze světové finanční oligarchie.

Převzato z Fondsk.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
106 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Béda
15. 3. 2015 15:05

„Pomoc“ MMF, to je jako když do lánu obilí vlétne obří roj sarančat. Jak je možné, že to západoukrajinci nevidí? Anebo nejsou schopni to ani cítit, když jim snižují důchody, zdražují energie, ukrajinská měna střemhlav padá, nezaměstnanost roste? Copak je ničení a rozkrádání země nějaký ekonomický program?

arpi
arpi
15. 3. 2015 15:45

Béda napsal

„Pomoc“ MMF, to je jako když do lánu obilí vlétne obří roj sarančat. Jak jemožné, že to západoukrajinci nevidí? Anebo nejsou schopni to ani cítit, když jim snižují důchody, zdražují energie, ukrajinská měna střemhlav padá, nezaměstnanost roste? Copak je ničení a rozkrádání země nějaký ekonomický program?

A není to tady u nás v Česku podobné? A vidí to Češi? Ani po pětadvaceti letech to spousta lidí nechce vidět…

orinoko
orinoko
15. 3. 2015 17:39
Béda
15. 3. 2015 17:49

orinoko napsal https://www.youtube.com/watch?v=GRTzPHSCWYA To je přece jasné, že na ně nemají. Zatímco USA vedly komerční války „proti terorismu“ VP využil mezičas na technickou modernizaci armády. Dnes je RF v oblasti konvenčních zbraní o koňskou délku před USA. Mají nejlepší letadla, nejlepší PVO, nejlepší protilodní střely, vynikající obrněnou techniku a vrtulníky a hlavně mají prostředky REB, které z veškerých sofistikovaných elektronických hraček USA, kterými decimovali menší a slabší státy dělají jenom nepoužitelné harampádí. Krom toho Rusové jsou tradičně velice srdnatí bojovníci a mají excelentnéí velení. A v oblasti jaderných zbraní jsou zcela srovnatelní s USA. Vojensky jsou neporazitelní. Navíc z USA… Číst vice »

Velekněz Ratata
Velekněz Ratata
15. 3. 2015 18:40

Včera, ve věku „o několik hodin“ nedožitých 78 let (nar. 15. března 1937 v osadě Usť-Uda ve Východosibiřské oblasti) zemřel ruský spisovatel Valentin Rasputin. Bývá přiřazován k proudu „vesnické prózy“, ale svým zejména psychologickým mistrovstvím ho daleko přesáhl. Jeho knihy byly přeloženy do mnoha světových jazyků, i u nás jsou známé Loučení (orig. Proščaňje/Loučení s Maťorjoj – Maťjora je vesnice zatopená při stavbě Bratské přehrady) Poslední lhůta, Žij a nezapomínej. „Dovolte, abych vám připomněl, že vlastenectví – to není jen stálý pocit nezrušitelného, pokrevního vztahu k rodné zemi, ale že je to především povinnost k zemi, k péči o její… Číst vice »

pupik
pupik
15. 3. 2015 19:46

kokiho-blog.webnode.cz/blog/

peter.
15. 3. 2015 20:17

Tieto kreatúry pripravovali majdan už od konca II.ww.
https://www.youtube.com/watch?v=VSfiCsa48_Y

ducatista
ducatista
15. 3. 2015 22:36

Béda napsal To je přece jasné, že na ně nemají. Zatímco USA vedly komerční války „proti terorismu“ VP využil mezičas na technickou modernizaci armády. Dnes je RF v oblasti konvenčních zbraní o koňskou délku před USA. Mají nejlepší letadla, nejlepší PVO, nejlepší protilodní střely, vynikající obrněnou techniku a vrtulníky a hlavně mají prostředky REB, které z veškerých sofistikovaných elektronických hraček USA, kterými decimovali menší a slabší státy dělají jenom nepoužitelné harampádí. Krom toho Rusové jsou tradičně velice srdnatí bojovníci a mají excelentnéí velení. A v oblasti jaderných zbraní jsou zcela srovnatelní s USA. Vojensky jsou neporazitelní. Navíc z USA na… Číst vice »

Aleš
Aleš
16. 3. 2015 8:03

Sponzor čezké fotbalové ligy, sázková společnost Synot, jedna z našich oligarchických struktur, má ve znaku trojzubec. Majdanský oligarcha Kalousek žvaní o oligarchizaci naší politiky. Sjezd ČSSD potvrdil majdanizaci strany. Juncker chce společnou evropskou armádu. Obávám se, že ne kvůli společné obraně, ale jako koordinaci útoku na Rusko. Fico se namáhal cestou k nám asi zbytečně. Občané, máme dva a půl roku na sestavení kandidátek a kampaň nové strany podobné Syrize. Doba uteče rychle. I když se nevyplní varovné hlasy ohledně jaderné války. Mám pocit, že hnutí Změna usnulo předčasně na vavřínech.

peter.
16. 3. 2015 10:11

Aleš napsal

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/364330-putin-naridil-bojovou-pohotovost-severni-flotily-cvici-se-likvidace-vysadku-v-arktide.html

Deje sa toho oveľa viac.Zdá sa,že v pohotovosti je celá armáda RF.V minulom týždni sa niečo vážne muselo stať.Celé to dusno a napätie je znepokojujúce,ako by sa na nás niečo zlé valilo.Dajbože,aby som sa mýlil.
http://politikus.ru/v-rossii/45643-vladimir-putin-prikazal-privesti-v-polnuyu-boegotovnost-severnyy-flot-ryad-soedineniy-zvo-i-vdv.html

orinoko
orinoko
16. 3. 2015 10:33

Hosi, co jste tak vyjukani. Iracky Tikrit je obklicen spratelenym vojskem, do stredu mesta zatim nevstoupilo proto, ze nechce zbytecne obeti na svoji strane. Spratelene vojsko oficialne pozadalo Hizballah o vyslani jednotek na Mosul. Hizballah ma zkusenosti s takovym terenem. Izrael by o tom mohl mluvit cele hodiny. Emericky Daes dostava na prdel. U Zidu v Izraeli to vypada na cervenoupro Bibiho.

orinoko
orinoko
16. 3. 2015 10:37

Iran uvedl do pohotovosti cast svych vojenskych kapacit a Cina udelala totez. Venezula zahajila vojenske cviceni. U ni hledejte klic k udalostem.

orinoko
orinoko
16. 3. 2015 10:39

Nejaka cerna prdel dostava vyprask a stava se nevyzpytatelnou. Tot zdroj vseho.

fajt
fajt
16. 3. 2015 11:12

Putin očekával jaderný útok neoconů ( jeho zpravodajské služby se moc nepletou ), moment překvapení nebyl ( jinak to goldman sachs rothschilds než ze zadu ani neumí ) a tak jim uvadl i černý úd – snad nová vojenská strategická doktrina Ruska tento problém brzo vyřeší, aneb tak dlouho se straší a vytahuje packa na druhé, až se prostě a jednoduše černoch preventivně udeří a jeho zbytečně nadstandardní pelech rozjebe. ..)

Bety
Bety
16. 3. 2015 11:15

peter. napsal Tieto kreatúry pripravovali majdan už od konca II.ww. https://www.youtube.com/watch?v=VSfiCsa48_Y Peter, je to strašně deprimující. Jak je možné, že jsme jim vůbec kdy na ty demokratické žvásty naletěli? Dalo by se argumentovat tím, že jsme neměli dost informací. Dobře, ale teď je máme, a lidé před nimi pořád zavírají oči, je mi z toho zle. A kdybyste viděl učebnici pro 9. třídu ZŠ – nejnovější dějiny…. Víte, učebnice mají sílu a ještě účinnější jsou filmy a videohry. Mladou generaci programově vedou k tomu, aby opovrhovali komunismem, socialismem a vůbec levičáctvím v kterékoli podobě . Divíme se, jak mohli tu… Číst vice »

fajt
fajt
16. 3. 2015 11:29

ducatista napsal Ač fanda ruské techniky, tak rozhodně bych netvrdil, že jsou v konvenčních zbraních o koňskou délku před USA. Naopak, Rusové musí dotahovat náskok,který si Američani vytvořili v devadesátých letech, kdy RF po desetiletí neinvestovala do vývoje. V pozemních silách jsou srovnatelní, letecké síly však zatím nemají odpověď na F 22 Raptor. To se změní zařazením Su T-50 v roce 2016. ta cca asi stovka ( ze dvou stovek vyrobených ) bojeschopných raptorů toho na obloze moc neudělá , krom toho si američané nevyrobili snad poruchovější stíhačku, která je tak špatně udělaná, že dokonce tráví své piloty zplodinama (… Číst vice »

Aleš
Aleš
16. 3. 2015 11:39

Bety napsal Peter, je to strašně deprimující. Jak je možné, že jsme jim vůbec kdy na ty demokratické žvástynaletěli? Dalo by se argumentovat tím, že jsme neměli dost informací. Dobře, ale teď je máme, a lidé před nimi pořád zavírají oči, je mi z toho zle. A kdybyste viděl učebnici pro 9. třídu ZŠ – nejnovější dějiny…. Víte, učebnice mají sílu a ještě účinnější jsoufilmy a videohry. Mladou generaci programově vedou k tomu, aby opovrhovali komunismem, socialismem a vůbec levičáctvím v kterékoli podobě . Divíme se, jak mohli tu mládež na Ukrajině tak zblbnout, že je pro ně nacismus přitažlivý.U… Číst vice »

orinoko
orinoko
16. 3. 2015 12:05

To ducatista: Připojuji se k fajtovi. Celé to zázračné emerické army prevoschoditelstvo je dost hodně virtuální realita. Zmíněný emerický sajrat nebyl nikdy nikde , kde šlo opravdu o kejhák, nasazen. A to se týká všech těch jejich stealth apod. Soudruzi kamarádi, věřte nevěřte, ten negr nám předvádí jenom pentagonův Hollywood. F22 – piloti v něm omdlévají, a cikáni doteď nezjistili proč. Nový F lightning, to je neskutečný průser. Pražská Blanka /panenská/ … Ježíši Kriste jenom to ne … pannu jsem měl jen jednou v životě, a nejsem hrd … tedy pražská Blanka to je jen český čajíček ve světle army… Číst vice »

peter.
16. 3. 2015 12:12

Bety napsal Mladou generaci programově vedou Podľa mňa sa deje to,čo sa zákonite stáva porazeným.Víťaz diktuje svoje podmienky a presadzuje na dobitých územiach svoje predstavy o tom aké zriadenie má na týchto územiach fungovať a aké hodnoty musia porazení vyznávať.Porazený bol vďaka p.Gorbačovovi socialistický blok,aj s Ruskom.Rusko zase vďaka Putinovi zdvihlo hlavu a odmieta sa podrobiť.A tak víťaz,ktorý má v rezerve (v talóne) uložené všetky tie -izmy,komunizmom počnúc,fašizmom a nacizmom končiac,si vybral práve tie posledne menované v presvedčení,že mu môžu pomôcť napraviť hlavu Putinovi a Rusku.To o čom píšete je obyčajná technológia moci, pomocou ktorej sa udržiavajú podrobené štáty v… Číst vice »

orinoko
orinoko
16. 3. 2015 12:30

Ve světle toho, co se dneska všude odehrává, došlo pruhovanému negrovi, pruhovanému Židovi a bílým pruhovaným negramotům / ale těm nejspíše nikoli/ , že jde do tuhých. A tak si chtějí chránit svojí beztak holou prdel. Víte to vůbec? Pruhovaný negr chce vojensky udeřit na Venezuelu a Bolívii. Jenže … doba je jinde. Rus je zaháčkován, Čína tam má svoje investice … a hlavně RusPutin prohlásil před lety: Potřebujeme čas do roku 2015. Čína vojensky finišuje , Irán přebírá vůdčí roli na Středním východě, a co Bibi? To bude doma rajt! Je to starý podpantoflák. Venezuela už nebude žádnou novou… Číst vice »

peter.
16. 3. 2015 12:48

orinoko napsal Ve světle toho, co se dneska všude odehrává, došlo pruhovanému negrovi, pruhovanému Židovi a bílým pruhovaným negramotům / ale těm nejspíše nikoli/ , že jde do tuhých. A tak si chtějí chránit svojí beztak holou prdel. Víte to vůbec? Pruhovaný negr chcevojensky udeřit na Venezuelu a Bolívii. Jenže … doba je jinde. Rus je zaháčkován, Čína tam má svoje investice … a hlavně RusPutin prohlásil před lety: Potřebujeme čas do roku 2015. Čína vojensky finišuje , Irán přebírá vůdčí roli na Středním východě, a co Bibi? To bude doma rajt! Je to starý podpantoflák. Venezuela už nebude žádnou… Číst vice »

dixi
16. 3. 2015 12:55

orinoko, kéž máte pravdu.

fajt
fajt
16. 3. 2015 13:10

peter. napsal
S tým sa dá súhlasiť,len je tu otázka.Čo ak pre tých ktorých ste uviedol už neexistuje iná možnosť ako rozpútať veľkú vojnu?Oni toho sú schopní,čítal som,že“ elity“ sveta horúčkovito skupujú pozemky a nehnuteľnosti v odľahlých končinách sveta(N.Zéland a pod.).Ja osobne mám naozaj pocit ohrozenia a najhoršie je,že tej hrozbe sa nijako nedá čeliť.

Tam Bulava taky doletí . ..)

Aleš
Aleš
16. 3. 2015 13:26

ori: Z dějin víme, že k vyhlášení války je dobrá jakákoliv záminka. Přesto tvrdíme, že nejdůvtipnější je takováto: Sešel se izraelský kabinet, aby se poradil o špatné hospodářské situaci v zemi. Ministr hospodářství přednesl svůj plán: -Nevidím jiné východisko, než vypovědět válku Spojeným státům. Válku přirozeně prohrajeme, potom nám dá Amerika půjčku na obnovu a budeme se mít tak dobře jako teď Německo! Všichni pokládají plán za vynikající, ale ministr obrany je opatrnější. -A co budeme dělat, když nedejbože vyhrajeme?! (Omlouvám se za kopii vlastního silvestrovského příspěvku, ale. Hitlerovo válečné dobrodružství bylo sponzorováno, přestože se dopředu počítalo s Hitlerovým (ne)úspěchem.… Číst vice »

peter.
16. 3. 2015 13:42

Generál Nikolaj Vatutin.Hrdina ZSSR,veliteľ armády a 1.ukrajinského frontu ktorý oslobodil Kyjev.Zabili ho príslušníci UPA streľbou zo zálohy.Je pochovaný v kyjevskom Michajlovskom parku a na hrobe stojí jeho pamätník.Jeho 85 ročná dcéra Elena Nikolajevna Vatutina žijúca v Prahe oznámila,že dostala telefonát z kyjevskej vlády,ktorým jej bolo oznámené,že v predvečer výročia víťazstva nad fašistickým Nemeckom bude pomník Vatutina odstránený a pokiaľ sa nedostaví pre pozostatky svojho otca,budú tieto spálené v krematóriu.
Ani sa mi to nechce komentovať.
http://ukraina.ru/news/20150316/1012420234.html

orinoko
orinoko
16. 3. 2015 14:08

Já nevím, proč jste tak ouzkoprsí. Všichni máte kádrové nároky na naše polibdíry , ale v žádné funkci nejste. Zažil jsem Stropnického in natura, osobně. On není tak vylízaný a tak zbabělý, jak se mu tu podsouvá. A to platí i o jiných. Jsou pod mnohasměrovým presem. Tak Stropnický například řekl, že Evropa na Ukrajině zkurvila , co mohla. On to řekl hedvábněji. To soudruh Havel už by dávno bombardoval. Klidně i svoje letiště. A kádrování levice … já nevím, jestli to mám vůbec otevírat. Tady se žije v předminulém století. A k tomu nekonečné sýčkování, strach z pruhovaného negra… Číst vice »

Aleš
Aleš
16. 3. 2015 14:09

Pokud to skončí u spálení dávno pohřbených ostatků, nebude to ještě tak závažné, i když je to jasná předzvěst. Ale pokud mojí rodině již před víc než rokem vyhrožoval jeden člen vedení TOP 09/ Starostů a nezávislých upálením, to již závažné bylo. A ani nebylo k smíchu, když k dvěma předvánočním tragédiím, které stihli naše blízké, se ta dotyčná osoba vyjádřila natěšeně na to, kdo bude další. Béda na sousední diskusi dobře připomněl Řezankův včerejší článek.

ducatista
ducatista
16. 3. 2015 14:15

orinoko, fajt: znáte to, nikdy nepodceňuj nepřítele:-) Ruské letectvo potřebuje dozbrojit a T-50 bude /jakkoliv nemám rád anglikanismy, tak tady to prostě sedí/ „game changer“.

Aleš
Aleš
16. 3. 2015 14:26

ori: Já mám strach „jen“ z jaderné apokalypsy. A to je dostatečný důvod k obavám. Každým dnem menší a menší. Za rok budou stíhačky 6. generace, za 2 roky protiraketový deštník.
A někteří bývalí republikáni v USA zjistí, že jsou na stejné lodi jako někteří demokrati a stejně tak Evropani či Rusové. To bude teprve fičák. Kdo čím zachází, tím také schází.

orinoko
orinoko
16. 3. 2015 14:32

F22? Nikde to nikdy nebojovalo a také nikdy nebude. Na eliminaci není nutná ruská Pak Fa. Pokud by tím sajratem chtěli napadnout Rusko, tak ten sajrajt bude vyřízen jiným způsobem, než jsou letecké souboje. F22 má jakýsi efektivní rádius a pak je konečná. Ve vizuálním kontaktu , čili souboji, si je podávaly německé Tajfuny jako toasty na rohu sedmé avenue. Manévrovatelnost F22 a Suchoje 35 jsou jako Poláci na koních proti německým Tygrům.
F22? To je velké nebezpečí, že dojde k prozrazení, že za hodně peněz je hodně málo muziky. Musíte sledovat i TV kraksnu pro celkový obraz.

orinoko
orinoko
16. 3. 2015 14:37

Po šesté generaci přijde sedmá atd. , atp. A pak přijde hajný, a všechny z lesa vyžene.Všechno má svoje limity. Ty nejmarkantnější jsou ve čmrdlíkách. Atomová válka? No a co? Mám kamaráda, který tvrdí, že nás obludé je jako much , a že je třeba nějaký repelent. My tu nebudeme, ale život půjde dál. Příroda si poradí. Jako to udělala vždycky.

orinoko
orinoko
16. 3. 2015 14:41

Už musejí s pravdou ven. V Iráku už dokonce lítají iránské stíhačky. Kde je ta negrova koalice 60ti států, které srdnatě útočí na Daeš?

http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/saddamomva-hrobka-v-iraku-je-po-bojich-znicena-telo-zmizelo/r~2a2e0b32cbcc11e494a20025900fea04/?u

peter.
16. 3. 2015 14:58

Tak sa pozrime na fakty.
Ozbrojené sily RF,Číny, Iránu a Venezuely sú v bojovej pohotovosti.V Iráku, Sýrii a Líbyi prebiehajú boje.Arménsko sa chystá napadnúť Azerbajdžan,na Ukrajine vyhlásil Porošenko Minské dohody za porušené a teda pre neho nezáväzné.No a po Európe špacíruje US armáda so 700 Abramsami.Viac už to vojnou smrdieť nemôže.

petr
petr
16. 3. 2015 15:00

Suchoj T – 50 …a fantastičtí piloti – EROSALON Paříž 2014. Ukázka nejmodernější Ruské stíhačky Suchoj T-50 (s přezdívkou Ruské UFO).
Stroj má neuvěřitelné manévrovací schopnosti, dokáže letět dozadu, stát ve vzduchu apod. Volají ho i postrachem amerických stíhaček, neboť překonává americké letouny ve všech parametrech .
To už není letadlo, ale UFO – u nás v TV ani tisku se to neobjeví – aby náhodou lidi neposlali naše politiky do důchodu (či jinam) a slavné gripeny do šrotu.
http://www.liveleak.com/view?i=77e_1389637750

Aleš
Aleš
16. 3. 2015 15:09

Jaký je vlastně rozdíl mezi těmi stvůrami z pravého sektoru a tím tvým kamarádem? I tací přispívali do Sedmé generace. Kteří se otevřeně hlásili k redukci počtu obyvatel na planetě jako řešení globálních problémů lidstva. Nacisti chránili zubry v Bílé věži. Příroda se brání. Ale je zranitelná jako my. Pokud nás chcou nahnat do řeže vyzbrojeni výtisky Rudého Práva se slovy Alexandra M. či Jiřího P., tak nám zkáza F 22 moc nepomůže. Já mám rodinu a chci se s ní radovat ze života a ne být něčí kolaterální ztrátou. Větší klacek do ruk pacifistů a vypnutí šťávy generátorům šmrdlíků.… Číst vice »

orinoko
orinoko
16. 3. 2015 15:10

Naše vláda povolila průjezd emerických army sraček , když si to samy zacálují. A veřejnost žádá o shovívavost. Asi tuší proč.
Takže si to shrneme: Do Čech se budou valit ve dvou proudech negroidní křižáci , aby se setkali u Prahy . A na Vítkově dostali na prdel.
Já to vítám. Pruhovaný negr nemůže udělat více, aby tu lidi protiamericky nasral. Doufám, že v koloně za pruhovanými obrňáky pojede co nejvíce českých pravicových hovad, aby to mělo grády.

Slobo
Slobo
16. 3. 2015 15:11

dusno a napätie …
je znepokojujúce, ako by sa na nás niečo zlé valilo.
Dajbože, aby som sa mýlil. ( napisal Peter )

„Bože daj rozumu,
aj timto https://nb-no.facebook.com/Norwegianarmy

Prosba od Slobo

fajt
fajt
16. 3. 2015 15:21

peter. napsal Podľa mňa sa deje to,čo sa zákonite stáva porazeným.Víťaz diktuje svoje podmienky a presadzuje na dobitých územiach svoje predstavy o tom aké zriadenie má na týchto územiach fungovať a aké hodnoty musia porazení vyznávať.Porazený bol vďaka p.Gorbačovovi socialistický blok,aj s Ruskom.Rusko zase vďaka Putinovi zdvihlo hlavu a odmieta sa podrobiť.A tak víťaz,ktorý má v rezerve (v talóne) uložené všetky tie -izmy,komunizmom počnúc,fašizmom a nacizmom končiac,si vybral práve tie posledne menované v presvedčení,že mumôžu pomôcť napraviť hlavu Putinovi a Rusku.To o čom píšete je obyčajná technológia moci, pomocou ktorej sa udržiavajú podrobené štáty v pokore k svojim vládcom.A aby… Číst vice »

Vaska
Vaska
16. 3. 2015 15:24

Peter – ale víc to smrdět může – pravděpodobný důvod zmizení Putina – jde do tuhého – bud SS vyvolá válku nebo neoconi co to říděj padnou http://orgo-net.blogspot.cz/2015/03/jaderne-strely-uk-jsou-pripraveny-k.html

orinoko
orinoko
16. 3. 2015 15:24

Petře, to ovšem není poslední typ ruského Suchoje.

https://www.youtube.com/watch?v=dggtma54dZc

Tenhle se nakonec nebude vyrábět.

https://www.youtube.com/watch?v=H1wXsygQTVA

Vaska
Vaska
16. 3. 2015 15:32

k těm F-22 – SU-35, T-50 mají vyžší rychlost, větší manevrovací schopnost a radar kterej tu SS sračku zachytí – takže ta neviditelnost jím je platná akorát při utocích na banánové republiky