Svět ruskýma očima 293

 

Osvobození Polska: co si nechtějí připomínat lidé bez svědomí

Nikolaj Mališevskij

15. března 2015

Polsko bylo před sedmdesáti lety osvobozeno čtyřmi fronty Rudé armády (1. a 2. běloruský a 1. a 4. ukrajinský). Silami těchto čtyř frontů se rozhodovalo najednou několik navzájem propojených úkolů. Krasnoarmějci v Polsku poráželi nepřítele a osvobozovali jej a zároveň se připravovali k útoku na Berlín. Rovněž zachraňovali o pomoc prosící angloamerické spojence, u kterých nastalo těžké období v důsledku ofenzívy v Ardenách a Vogézách ze strany zbytků SS a „invalidních“ týlových složek Wehrmachtu. Hitlerovské Německo bylo povzbuzeno ofenzívou na Západě, a proto rozkázalo za každou cenu udržet Polsko. Od Serocku po Jaslo operovalo 30 elitních divizí, 2 brigády a mohutná varšavská posádka, která měla 4 pevnostní pěchotní prapory. Mimo to mělo nacistické Německo k dispozici 50 praporů z dalších polských měst. Mezi Vislou a Odrou bylo 7 mohutných obranných linií, podle Německa nedobytných.

Hlavní obranná linie byla prolomena hned v prvních dnech útoku 1. běloruským frontem. Za 5 dní osvobodila sovětská vojska Varšavu. Protivníkova obrana byla prolomena v délce 500 km a do hloubky 150 km. Churchill psal Stalinovi: „Jsme nadšeni vašimi slavnými vítězstvími. … Přijměte naši nejvroucnější vděčnost a blahopřání k historickým hrdinským činům.“

1. ukrajinským frontem byl osvobozen starobylý Krakov a poté následoval postup na německé území. Začátkem února byl velkolepý úspěch završen.

Bohužel, současné Polsko si nechce připomenout známá Churchillova slova: „Bez ruské armády by bylo Polsko zničeno, nebo uvrženo do pozice otroka a polský národ by zmizel ze povrchu země. Ale udatná ruská armáda Polsko osvobodila, žádná jiná moc ve světě by to nedokázala.“ Dnes se v Polsku snaží mlčet i o tom, že za osvobození od nacistů zaplatilo životem přes 600 tisíc sovětských vojáků.

Zapomněli představitelé hrdého polského národa, že byli považováni za podlidi, stejně jako ostatní Slované? Na vstupech do veřejných budov a parků měli nápisy „Für Hund und Polen verboten!“ (Pozn. překl.: i psi byli jmenováni dříve než Poláci)

Zapomněli, že za nacistické okupace ztratilo Polsko 21,4 % obyvatel. Právě na území Polska bylo nejvíce továren na smrt.

Zapomněli, že Němci zničili přibližně 40 % polských budov ve městech a na vesnicích, třetina obyvatel zůstala bez střechy nad hlavou a bez jídla.

Zapomněli na materiální pomoc, kterou dostávali od Sovětského svazu na obnovu po válce. Zapomněli, že se Sovětský svaz ve prospěch Polska po válce zřekl nároků na německý majetek v Polsku a přepustil Varšavě 15 % reparací a 15 průmyslových zařízení transportovaných z Německa.

Zapomněli, že když se v lednu 1945 vydával v Sovětském svazu chleba na lístky, šly odtud do Polska zdarma dodávky šedesáti tisíc tun obilí. Možná, že díky tomuto ruskému obilí zůstali mnozí polští rusofobní politici na živu nebo vůbec přišli na svět.

Zapomněli, že jen zásluhou pevného postoje Sovětského svazu, přesněji Stalina, je současná polsko-německá hranice na Odře a Nise. Tím má Polsko přístup k Baltu a své území větší o více než 100 tisíc km čtverečních – na úkor průmyslově rozvinutého území bývalého východního Německa.

Zapomněli, že v těžkých dobách 80. let Sovětský svaz pomohl Polsku nenávratnou částkou 7 miliard konvertibilních rublů a počátkem devadesátých let mu Rusko prakticky odpustilo dluh 5,3 miliardy konvertibilních rublů. …

Dnes toto vše polští politici nazývají sovětskou okupací a dovolují chuligánům ničit památníky a zneuctívat hroby padlých sovětských vojáků. Na Ukrajině podporují ideové následovníky  Bandery, jehož bojovníci masakrovali desetitisíce Poláků jen proto, že to byli Poláci. Lidé bez paměti a svědomí se sami odříkají své historie. Odříkají se i památky toho, kdy v lednu 1945 společně sovětští a polští vojáci vztyčili vlajku vítězství nad Varšavou.

Převzato z Fondsk.ru

***

Americká media: Proruská strana v Polsku počítá se zemědělci

17. března 2015

Henry Foy ve svém článku ve Financial Times pojednává o polské straně Změna (Zmiana), která se zasazuje o nový vztah k Moskvě. Tato strana odmítá, že by bylo Rusko účastno v konfliktu na Ukrajině, odsuzuje západní sankce a vyzývá k partnerským vztahům s Vladimirem Putinem. U Varšavy to vyvolává zmatek, protože většina Poláků je naladěna protirusky.

Podle autora by strana Zmiana mohla při podzimních volbách získat 10 % hlasů a tak umožnit změnu politického kursu Polska. Vůdce strany Mateusz Piskorski tvrdí, že politické vedení Polska nese odpovědnost za užívání „jazyka konfrontace, jazyka třetí světové války“. Řekl: „Vojenský vpád nebyl, byl rozpad ukrajinského státu.“ … „Jsme proti této rétorice. Jsme proti všem, kteří tvrdí, že musíme jít do konfliktu s Ruskem a že Rusko je agresivní imperialistická mocnost.“ Piskorski je přesvědčen, že pro Varšavu musí být důležitější těžké postavení polských zemědělců vyvolané snížením vývozu do Ruska, než události na Ukrajině.

Zmiana se už projednává v Radě národní bezpečnosti Polska. Ministr zahraničí Schetyna označil Zmianu za „jasně proruskou“, a proto „je potřeba být mimořádně bdělí na to, kdo podobné strany platí a v koho zájmu pracují“.

Piskorski odmítá, že by byl „agentem Kremlu“ a že jeho strana je placena Moskvou. Podle něho je absolutně neopodstatněné, že by se mohlo Polsko stát cílem ruské vojenské agrese. Foy tvrdí, že je v Polsku větší podpora proruské strany nemožná, avšak pracovník Varšavské univerzity Jablonski si myslí, že až 15 % Poláků by mohlo vyjádřit nesouhlas s vládou. Byli by to občané, kteří se bojí rozpoutání války ve středu Evropy a polští zemědělci postižení zavedením hospodářských sankcí.

Piskorski uvádí: „Stále více lidí cítí, že nastal čas vytvořit politickou alternativu. Jsou krajně znechuceni zahraniční politikou a především východní politikou polské vlády.“

Převzato z RT.com

***

Ve volbách v Izraeli prohrál … Barack Obama

Dmitrij Minin

19. března 2015

Izraelské volby ze 17. 3. 2015 byly pro Netanjahua rozhodně nejtěžším obdobím v jeho politické kariéře. Přesto získal naprosto přesvědčivé vítězství a největším poraženým je Obama. Tyto volby zůstanou ve vědomí Izraelců jako volby s největším vměšováním USA do jejich záležitostí.

Washington se nepokrytě zasazoval o preferenci Netanjahuova protivníka ze středolevé Strany práce Jicchaka Hercega. Mobilizovalo se na jeho podporu. Analytici veřejného mínění soustavně prohlašovali, že „lidé jsou z Bibiho unaveni“ a žádají změnu. Likudu věštili propad a sionistickému táboru mocné vítězství. Americká administrativa otevřeně přiznávala, koho chce vidět v Izraeli u vlády. Heslo bylo: „Jen ne Bibi.“

Věc došla tak daleko, že se v americkém senátu oficiálně objevila iniciativa k vyšetřování finančního vměšování Obamovy administrativy do izraelských voleb. Ukazuje se, že zahraniční prostředky přicházely prostřednictvím známých organizací, jako je Nový izraelský fond a One Voice. Ke koordinaci této činnosti byla speciálně vytvořena nezisková organizace Victory-2015, kterou šéfuje bývalý poradce Obamy Jeremy Bird. Sionistický tábor ještě několik dní před volbami předstíral podle výsledků průzkumů, že předstihuje Likud, a na první místo postavil obnovení plných partnerských vztahů s USA. To právě byla podstatná chyba. Ukázalo se, že Obamovou blízkovýchodní politikou jsou unaveny  nejen arabské země, ale i „nepotopitelná letadlová loď“ USA – Izrael.

Washington, který se dříve vyhýbal zbytečné angažovanosti k některé ze stran, se najednou zachoval ukvapeně. Důvod byl v tom, že na rozdíl od Likudu se opozice jevila být ochotna pomoci blízkovýchodnímu urovnání. Jenže krom slovního vyjadřování ochoty obnovit jednání s Palestinci neměli mnozí z opozice k nějakým skutečným ústupkům chuť.

Obama nemá Netanjahua rád. Ten například dal najevo, že se mu jeví výsledky práce administrativy USA , včetně Arabského jara, jako katastrofální. Při svém vystoupení v Kongresu ostře odsoudil tajné snahy Bílého domu dohodnout se s Íránem na jaderné záležitosti a ukončit sankce. Obama mu zřejmě také nemůže odpustit, že při prezidentské kampani v roce 2012 otevřeně podporoval jeho soupeře Romneye a v předvolebním klipu se s ním ukázal se slovy: „Svět potřebuje americkou sílu a ne omluvy“. Obamova samolibost je známá a v mezinárodním kursu USA hraje i určitou roli.

Rozpory mezi dvěma strategickými spojenci narůstají i v jiných důležitých otázkách. Izrael se stává velkým producentem plynu a není nadšen z „břidlicové revoluce“ v USA a z amerického dumpingu světového trhu s energetickými surovinami. Izrael nemá možnost orientovat se na vývoz plynu, obzvláště v konkurenci s Íránem.

Likud získal ve volbách 30 mandátů (jeden a půl krát více oproti předpokladu) a sionistický tábor 24 mandátů. Oproti dřívějšímu zastoupení si Likud v Knessetu polepšil o 40 %, což je největší nárůst této strany od roku 1981. Ruskojazyčná komunita většinou hlasovala pro Likud.  Představitel jejích zájmů (sám se tak uvádí) Avigdor Lieberman má se svou stranou Náš domov = Izrael jen skromné výsledky. V takovém prostředí je autorita USA a Obamy velmi nízká, a proto ruští Izraelci podpořili Likud.

Před volbami se hovořilo o potřebě sestavit vládu národní jednoty ze zástupců obou táborů – pravého i levého. Izraelský prezident by takový kabinet podpořil. Ovšem jasné vítězství Netanjahua umožňuje sestavit méně barevnou „národnostně-religiozní“ koalici, k níž nejspíš dojde. Netanjahu oznámil, že již hovořil s vůdci stran, které by chtěl v koalici mít zastoupeny. Jedná se o strany Židovský domov, Kulanu, Náš domov – Izrael, ŠAS a Židovstvo Tóry. Budoucí koalice může mít 67 poslanců z možných 120, což představuje stabilní situaci.

Dalším překvapením voleb byl výsledek politických stran Arabů, izraelských občanů mimo okupovaná území. Ti poprvé vystoupili s jednotnou kandidátkou a do parlamentu dostali rekordní počet svých zástupců – 14.  Člen ÚV OOP Mustafa Barghouti ocenil konsolidaci Palestinců uvnitř Izraele i přes jejich ideologické rozdílnosti. Nyní bude hlas Palestinců v Knessetu podle něj hlasitěji slyšet.

Zároveň jeden z vůdců Palestinců  blízký Mahmúdu Abbásovi Saíb Irikát 18. března kriticky okomentoval výsledky voleb. Podle něho „svědčí vítězství Netanjahua o tom, že na izraelské straně není pro nás partner k dosažení míru“. Situace se opět může stát napjatou. Mluvčí Hamasu v zahraničí požadoval, aby po vítězství Netanjahua „Palestinská autonomie i Fatah bez odkladu ukončily spolupráci s okupačním režimem v oblasti zajištění bezpečnosti a energičtěji směřovali k rozhodnutí o obnově palestinské jednoty“.

Dá se rovněž čekat, že Netanjahu zvýší nátlak na Obamovu administrativu ve věci Blízkého východu a že bude žádat odpověď na její „ne zcela korektní jednání“ v průběhu právě ukončených voleb. Vše to za dost významného vlivu v USA působící izraelské loby. To Washingtonu ještě více ztíží už tak dost zamotanou blízkovýchodní politiku.

Převzato z Fondsk.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
78 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
humbru
humbru
22. 3. 2015 17:11

Jak blízké si naše národy a jak rozdílně pojímaná historie

fajt
fajt
22. 3. 2015 17:23

http://www.ulozto.cz/xyAxyobD/mesto-44-miasto-44-pol-2014-avi – poslední polský válečný film, který pojednává o waršavském povstání očima mladých dobrovolníků – kdo má rád válečné story, bude udiven reálností bojových scén, ostatní si to mohou pustit po první výstřel ( sami poláci zde ukazují, jak jejich zemská armáda, i po brutální okupaci fašisty stále nevěřila sovětské armádě a to na takové úrovni, že si sama připravila jatka ) , pak je to kanonenfuter a hezky z blízka. ..)

fajt
fajt
22. 3. 2015 18:08

http://www.novarepublika.cz/2015/03/banksteri-v-detroitu-odrezali-obcany-od.html – Kevyn Orr zavedl do Detroitu přímou diktaturu banksterů a odřezal od rozhodování volené orgány města, aktivity a občanské organizace, které se ve zbankrotovaném městě snažily udržet normální život. Není to jediné velké město v USA, které umírá a kapitalisti na něm mrchožroutsky hodují – tohle co nevidět příjde i do západní Evropy a to přes východní americké kolonie.

Béda
22. 3. 2015 19:36

http://www.hlavnespravy.sk/counterpunch-„americky-kluc-k-uspechu-rozdeluj-a-panuj/583563

Stále viac európskych a zaoceánskych politikov, analytikov a médií začínajú chápať, kde je sever a v čom príčina väčšiny svetových konfliktov. Postupne prichádzajú na to, kto financuje a cvičí teroristov a snaží sa rozoštvať EÚ a Rusko…

Béda
22. 3. 2015 19:41

http://cz.sputniknews.com/svet/20150322/142378.html …krajina dostává miliardy jako pomoc ze Západu, náhradou ale nedává nic, píše zpravodaj listu Die Welt Eduard Steiner. Ukrajina prosí stále více peněz ze Západu a dostává je. V odpověď se Kyjev vzdává reforem a už prohlašuje, že pravděpodobně nebude moci dluhy zaplatit“, podotýká novinář. Po „oranžové revoluci“ z r. 2004 byla naděje, že Ukrajinu čekají „základní přeměny“, výsledky však byly neradostné, píše Steiner: po deseti letech zůstává v zemi z hlediska systému všechno při starém. Mj. oligarchie nejenže nebyla likvidována, ale vystoupila na kvalitativně novou úroveň. Jak příklad uvádí Steiner Igora Kolomojského, jednoho z nejbohatších lidí země, který… Číst vice »

mirror
mirror
22. 3. 2015 20:50

Tady Polák vysvětluje, co se jim nelíbí na Rusech
http://www.ntv.ru/peredacha/Spisok_Norkina/m43043/o316497/
V kostce, oni si stěžují, že si po osvobození nemohli vybrat politicky režim, který by jim nebyl vnucen. Třeba by chtěli režim, který by jim umožnil začít pracovat na válce s Ruskem.

peter.
22. 3. 2015 20:56

Irena napsal

Psaki bude mít očividně „důstojnou“ náhradu
http://politikus.ru/video/46194-psaki-otdyhaet-chelovek-kotoryy-ee-zamenil-porazil-dazhe-byvalyh-zhurnalistov.html

To je dobre,že tam dali tohoto človeka.Viacej sa toho dozvieme.Je naivný a málo ostražitý.Novinári si ho budú vychutnávať podobne ako Psaki.
Nechcem byť vtieravý ale zase sem dám video ktoré považujem za veľmi dôležité pre pochopenie toho,čo USA sledujú.Friedman je hlavným stratégom USA politiky.Preto prikladám jeho slovám veľkú váhu. :
https://www.youtube.com/watch?v=8tD71d6wcwY#t=270

Sio
Sio
22. 3. 2015 21:07

: z diskuse :-) :
↑ №2 vovk Вчера, 22:28 верните нам Псаки!иначе введем санкции на КАКА-КОЛУ!!!!

peter.
22. 3. 2015 21:11

No. Sranda musí byť aj keby otca vešali,ako sa hovorí.No bude chýbať.Jej hlúposť bola očarujúca.

hudryper
hudryper
22. 3. 2015 21:19

peter. napsal Nechcem byť vtieravý ale zase sem dám video ktoré považujem za veľmi dôležité pre pochopenie toho,čo USA sledujú.Friedman je hlavným stratégom USA politiky Vážený Peter , tohle video by si měl poslechnout každý člověk,který se u nás pouští do politiky a jemuž v případě,že povyroste na nějakou limitní úroveň budou učiněny první „přátelské“nabídky. Pokud má takový člověk rozum a úctu alespoň sám k sobě,zejména zdánlivě přátelské nabídky na cokoli spojené s prvními částkami v hotovosti zásadně odmítne. Nebude ve své politické kariéře protlačován,velmi pravděpodobně se mu nepodaří zaujmout vyšší pozici,bude ale klidně spát a až se poměry zase… Číst vice »

peter.
22. 3. 2015 21:25

Vyjadril ste to presne.Ríša,nadradenosť…hnus.

Sio
Sio
22. 3. 2015 21:39

Říká se, že přinejmenším mnozí Němci, cítí vinu a stud za fašistickou minulost Německa, za to, jak se nechali jejich předkové zmanipulovat a způsobit takové hrůzy, jaké lidstvo zažilo ve 2. světové válce. A příčina? Nacionalismus, nebo lépe snad nacismus. Zblbnutý národ dal volnou ruku nejhorší zběři, která v něm byla. Sadistům a psychopatům všeho druhu. Přesně to se teď děje na Ukrajině, mírnější variantu vidíme v Polsku. Přinejmenším na Ukrajině je jasné, že tento nacismus nerozdmýchávají ukrajinští vlastenci, ale kyjevská banda, jak je nazývá Pjakin, přímo řízená z USA. Kdo to nevidí, je jednoduše slepý. Kyjevská banda bude „vlastenecky“… Číst vice »

Alena
Alena
22. 3. 2015 21:50

pozor na český nacismus

Sio
Sio
22. 3. 2015 21:51

K povýšeneckému nacionalismu – nacismu. Jistěže vznikl na něčem podobném kmenové soudržnosti, která byla podmínkou přežití. Ale jak byla podmínkou přežití národa integrace do kmenů, tak byla podmínkou i integrace do státních celků. Problém nastává, když si třeba Polák začne myslet, že je lepší, než Rus a Čech že je lepší, než Slovák. Nebo naopak. Když se vynoří skupiny lidí, které začnou národem manipulovat a založí svou moc nad ním hlásáním jeho vyjímečnosti (s plným vědomím, že je to podvod) a snaží ho nasměrovat proti jinému národu. To je nacismus. Rozdělení lidstva na lidi, pololidi a třeba nelidi na základě… Číst vice »

Alena
Alena
22. 3. 2015 21:56

takové vyhraněné prostředí přispívající k nacismu doprovází nejprve okřikování a zesměšňování lidí s jinými názory, pak autocenzura, následně cenzura, pak pálení knih atd.

PPK
PPK
22. 3. 2015 22:32

Ad RO a též poslední Pjakin – tentokrát téměř souhlasím se vším, co říkal. Nejednota politické strategie nadnárodních a finančních elit USA (Obama, demokraté, AIPAC) a amerických nacio elit (republikáni, Biden, Cheney, McCain, Nulandová, Bushové, ale též i Clintonová) orientovaných především násilně vojensko velmocensky. Tam je evidentně problém, protože válčit s cizími státy nelze bez neomezeného dostatku peněz na ty války – a o tom rozhodují židovští finančníci, nikoliv vojáci – mentálně jednoduší kovbojové. A tak ti mohou nyní tak akorát dělat cvičení a demonstrovat sílu ježděním podél hranic s Ruskem a po evropských státech nyní už zdrženlivých a méně… Číst vice »

peter.
22. 3. 2015 22:37

Sio napsal Méně nápadné, ale po hlubším vhledu stejně jasné je to v případě Polska, ale i Slovenska a dokonce i těch bojovníků za Zemi moravskou. Sio Porovnávať ukrajinský nacionalizmus so slovenským alebo moravským je veľmi eufeministicky povedané-nepatričné.Na Slovensku som sa za posledných povedzme 15 rokov nestretol ani s náznakom animozity k Čechom.Takže sa nedá povedať ani to,že nejaký,hoci latentný odpor k nim je u Slovákov prítomný.To isté sa dá povedať o Moravákoch.V oboch prípadoch sa žiadalo iba o rešpekt k národnostným právam a citlivejší prístup k nim od tzv.staršieho brata,Čechov.Dnes je všeobecne známe,že k rozdeleniu našich národov nedošlo z… Číst vice »

mirror
mirror
22. 3. 2015 22:58

Sio napsal
Národ, který nejpozději do roka zjistí, že umírá hlady a zimou, že přichází o své muže ať už tím, že zahynuli ve válce nebo se schovali buď do EU nebo do Ruska před mobilizací, zcela neodvratně vystřízliví.

Sio, vy máte s Ruskem zkušenosti. Navštívil jste nějakou domácnost na ukrajinské vesnici a viděl jste, co mají při hostině na stole? Ukrajinci přetrpí léta a vládu nepoloží. V městech místní panstvo bude s národem zacházet velmi opatrně.

Sio
Sio
22. 3. 2015 23:26

: Za Sovětů v 80-tých na Ukrajině rozhodně nikdo hladem netrpěl. Nevím, jak opatrně, kde nic není ani čert nebere. Však uvidíme.

mirror
mirror
22. 3. 2015 23:35

Sio napsal

: Za Sovětů v 80-tých na Ukrajině rozhodně nikdo hladem netrpěl. Nevím, jak opatrně, kde nic není ani čert nebere. Však uvidíme.

Netvrdím, že měli hlad. Na stole byl chléb, zelenina, ryby a různě barevné tekutiny.

mirror
mirror
22. 3. 2015 23:36

Sio, proč nemluví ukrajinsky?
https://www.youtube.com/watch?v=Pqi3rR_k5sg&t=666
Co říkáte moderátorce?

Sio
Sio
22. 3. 2015 23:45

@peter.: Abychom si porozuměli. Nacionalismus – stupeň zblbnutí národa elitami v naci smyslu. Na stupnici 1 – 10 je ukrajinský nacionalismus momentálně na 10, polský na 7, český na 2, moravský asi taky na 2, Slovenský možná také. Nicméně v době dělení republiky byl Slovenský na nejméně 5 (vzpomeňte na podporu Mečiara, pomlčkové války atd.) a český a moravský tak na 3. Byl by výše, tak se to celé posune nahoru a byli bychom v sobě. Není to vina ani méněcennost Slováků, prostě vaše elity v té době nutně rozdělení potřebovaly (kvůli sobě), Klaus pochopil, že mají dostatečně zblbnutý národ… Číst vice »

Sio
Sio
23. 3. 2015 0:03

@peter.: Žádný Moravák, který je při smyslech, nenazve Čechy staršími bratry. Mimo jiné i proto, že Morava je starší, než Čechy. Ale hlavně, nikdo se tu jako mladší bratr necítí. Slováci to občas udělají ba i Češi to někdy řeknou o Slovácích, ale je to nesprávně. Jsme víc, než bratři, jsme jeden národ, vlády, elity a hajzlíci všeho druhu nás stále přesvědčují, že ne. O rozdíly v řeči nejde, některé moravské dialekty jsou od češtiny dál, než slovenština. Mentalita sice není 100% stejná, ale podobná je. Copak se třeba jihočeši neliší od severočechů? Mentalitou, jazykem – jistě se dost rozdílů… Číst vice »

Béda
23. 3. 2015 3:53

Alena napsal pozor na český nacismus Alena, jaký český nacismus máte na mysli? Někdo se nadřazuje nad Moraváky, upírá jim politická práva, vnucuje jim své zájmy, upírá jim možnost rozhodovat na „svém“ (Češi mají taky „své“ území a přispěli k tomu rukou nerozdílnou moravští i čeští politici) území o sobě, potlačuje jejich jazyk, kulturu, přepisuje a překrucuje jejich historii, páchá na nich genocidu? O čem to sakra mluvíte? Kdo jsou Sobotka, Langer, Nečas, Němcová, Čunek, Škromach, Palas, Zeman, Topolánek…? Nejsou to snad Moraváci? Když vám ke štěstí chybí pouze zemské zřízení tak si ho prosaďte třeba skrz stranu pana Hýska.… Číst vice »

Béda
23. 3. 2015 4:39

Alena, ještě něco. Nezdá se vám, že v poslední době se stupňují pokusy o překreslování historie jak Čechů tak Moravanů, že někdo hází z nějakého důvodu záměrně vidle mezi Čechy a Moravany, že se někdo snaží záměrně přepsat „DNA“ – slovanské kořeny a kulturní identitu, sebepojetí a hodnotové rámce slovanů a postavit je vzájemně proti sobě? Co jiného jsou multikulturalizace, záměrné spouštění migračních vln radikálů (ať islamistických, tak nacistických), napouštění éteru válečným „humanismem“, kultem peněz, násilí, promiskuitního sexismu, obohacování jazyka cizími novotvary, vaření žáby pro válečný kanonenfutr, smířlivost v „vatikánskou“ a „sudetoněmeckou“ restitucí, z Čechů se plíživě stávají viníci 2.SV… Číst vice »

Béda
23. 3. 2015 4:49

http://www.zvedavec.org/vezkratce/10112/

Úsporná opatření: Chudí ztratili 86 % příjmů, bohatí 17-20 %

Řecko: Důsledky úsporných opatření:
Chudí ztratili 86 % příjmů, bohatí 17-20 %.
Daně vzrostly chudým o 337 %, bohatým o 9 %.

To je výsledek studie, která analyzovala na 260.000 datových záznamů o příjmech a daních od roku 2008 do roku 2012.

zajoch
23. 3. 2015 5:03

Jenom připomenu. Autor prvního článku o nevděku Poláků k Rusku není Rus, ale běloruský historik, žijící v Minsku.

Béda
23. 3. 2015 5:07

zajoch napsal

Jenom připomenu. Autor prvního článku o nevděku Poláků k Rusku není Rus, ale běloruský historik, žijící v Minsku.

Polský stát, polští politici vždycky byli a zůstali „kapitolou sami pro sebe“. Čeští politici by měli pečlivě vážit nkolik jsou zájmy polského státu totožné se zájmy českého státu – jeho bezpečnosti, územní svrchovanosti etc..

Béda
23. 3. 2015 5:08

Na ten zjevný kontrast ve vztahu Polska k Německu a k Rusku po tom co v historii mezi Polskem a oběma sousedy proběhlo jsem v minulosti upozorňoval mnohokrát.

Béda
23. 3. 2015 5:11

Alena,

kdoví jestli by moravské zemi zůstala v rámci Velkoněmecké říše nějaká samosprávní hvězdička po naplnění konečného řešení české otázky, kdy by již na území protektorátu nežili žádní Češi ni Moravané ergo žádní slované.

fajt
fajt
23. 3. 2015 7:11

Koukám všude sama Morava :-) , škoda, že už tady za krátko nebude – už dnes je to země, která sobě nevládne a lidé jsou k zemskému osudu a dobrým tradicím neteční, skuteční moraváci, kteří měli fištróna zemi ( přímo kokotlinu ) opustili a realizují se jinde, zůstala masa, která se moravsky sebevědomě nenajde, i lidsky je to dost bída, natož aby tady proběhla nějaká kolektivní opravdová spolupráce ( sounáležitost ) za tvořením důstojné budoucnosti. ..)

Admirál
Admirál
23. 3. 2015 7:14

Irena napsal

Psaki bude mít očividně „důstojnou“ náhradu
http://politikus.ru/video/46194-psaki-otdyhaet-chelovek-kotoryy-ee-zamenil-porazil-dazhe-byvalyh-zhurnalistov.html

Psaki – to je ta horákyně, co se chtěla vylodit v Bělorusku?

Ta je dobrá, a je jasné, že její náhrada musí mít minimálně její úroveň.

Je to sice zábavné, ale jen potud, dokud si člověk neuvědomí, že na moci mají podíl lidé podobné úrovně.

Žijeme velmi nebezpečně

peter.
23. 3. 2015 7:25

Sio napsal Masaryk to vymyslel dobře A kto sa opýtal Slovákov či to bolo dobre? 1915 -Clevelandská dohoda -federatívne usporiadanie.(Ojeb) 1918 – Pittsburgská dohoda – autonómia pre Slovensko (Ojeb) 1945 – Košický vládny program – opustenie čechoslovakizmu,uznanie svojbytnosti Slovenska,vzťah Čechov a Slovákov na princípoch rovný s rovným (Ojeb) 1946 – voľby vyhrala KSČ,na Slovensku Demokratická strana. 1948 – po februári paternalistický prístup zo strany Českých elít k Slovensku(Novotného vyjadrenia o Slovensku) 1990 – mediálna masáž o peňazovodoch z Čiech na Slovensko,kto na koho doplácal,ať si jdou a z druhej strany -dosť bolo Čechov atď.Likvidácia zbrojárenskej výroby na Slovensku,privatizácia – čsl.námorná… Číst vice »

fajt
fajt
23. 3. 2015 7:34

Kdysi jsem byl přesvědčený, že slováci budou následovat osud čechů, ale musím říci, že přeci jenom tento národ má tužší kořínek, a to ne politickou reprezentací ( i když ta je taky trochu jinde), ale hlavně na základní elementární úrovni, rodinou ( i když taky dostávali a dostávají globalizačně a kapitalisticky na frak). ..)

Alena
Alena
23. 3. 2015 8:02

taktéž mi připadá, že dobrý vítr vane z východu. Češi jsou nejpragmatičtější, nejméně vlastenečtí, obávám se, zda nejdřív jako Slované nezaniknou

Aleš
Aleš
23. 3. 2015 8:29

“ Piskorski je přesvědčen, že pro Varšavu musí být důležitější těžké postavení polských zemědělců vyvolané snížením vývozu do Ruska, než události na Ukrajině.“ To je zásadní omyl, na kterém se politika stavět nedá. Těžké postavení polských zemědělců velice souvisí s událostmi na Ukrajině. Jen ty události mají jinou kauzalitu, než prezentuje polská propaganda. Pokud dnes jsou Polákům lhostejné osudy lidí na Ukrajině, zítra budou lhostejné ve světě osudy lidí v Polsku. Nepoučitelný to národ.

hudryper
hudryper
23. 3. 2015 9:55

Alena napsal Alena • 23. Březen 2015 taktéž mi připadá, že dobrý vítr vane z východu. Češi jsou nejpragmatičtější, nejméně vlastenečtí, obávám se, zda nejdřív jako Slované nezaniknou AlenaCitovat Pokud se už,paní Aleno,tak nestalo ! Co přežilo z předbělohorského českého etnika po třicetileté válce ? 30 % ? A přežili ti co se nedali a bojovali,nebo ti,kteří se za ně schovali a pak kolaborovali ? Národní obrození cosi dohnalo,ale světová válka a hlavně kdo na ni v české kotlince vydělal,vrhla české vlastenectví zase zpět.Nástup fašismu spojený s emigrací těch Čechů,kteří šli bojovat a ne se jenom ulejt se svýma prachama… Číst vice »

lomikel
lomikel
23. 3. 2015 10:12

slovaci narodne uvedomeli, no aspon podekovat by bylo slusne, prvni republika vas vytahla z uher, po druha valce jste se stali z porazeneho statu vyteznim, to jste se predtim take jen „oddelili“ . jo nebyla fererace dotazena, nebyla ani za komunistu kde vase nejlepsi kadrove reservi spoludelali z Prahy mormalizaci ( ktera byla prehnanou a neadekvatni reakci po stabilizaci situace silou), si rikam ze nebyla dotazena protoze vedeli jak by to dopladlo jak propojene bylo hnuti za rozdeleni s cizi moci. Slovensku bylo pomozeno konstitucne i ekonomicky, mohlo si vyspet v zavetrni Ceskoslovenska (ne v zavetrci cechu ale v zavetri… Číst vice »

Alena
Alena
23. 3. 2015 10:19

lomikel- to je ten český nacismus, co předvádíte

lomikel
lomikel
23. 3. 2015 10:23

alena tu reje do cechu ze nejsou dost vlastenecti, na druhe strane ze nepodporuji vlastnecke snahy moravani.cz( neplest s Moravany ..). To budte spise rada, vlastenecti ukrajinci v to Donbasu podporuji o sto sest …. Jde o rovnovahu, nalezeni toho co prinasi neco vsem. Rovnovahu mezi vnimani sebe sama jako clena nejake sociokultini skupiny, vnimanim sebe same jako soucast statu. Pokud je celkova linii diskursu u moraven.cz vedena ve smeru zly cesi utlacuji moravany a nedovoli jim aby se rozvinuly tak se neni o cem bavit. Pokud si hledate zastupny duvod vasi osobni ci spolecenske mizerie tak resenin od nej… Číst vice »

aram
aram
23. 3. 2015 10:23

Alena – myslím, že zase přeháníte.

peter.
23. 3. 2015 10:24

lomikel napsal
spon podekovat by bylo slusne, prvni republika vas vytahla z uher, po druha valce jste se stali z porazeneho statu vyteznim, to jste se predtim take jen „oddelili“ .

Tak po prvé – Bez Slovenska by nebolo ani Česko.
po druhé – nikto nepopiera výraznú pomoc Čechov Slovensku a Podkarpatiu v začiatkoch existencie spoločného štátu.
po tretie – slovákštát vznikol rozhodnutím Hitlera a keby nevznikol,tak by si jeho územie rozobrali Maďari s Poliakmi
a po štvrté – tomu druhému rozdeleniu napomohli aj také názory,aké ste tu práve odprezentovali.

peter.
23. 3. 2015 10:26

peter. napsal
Tak po prvé – Bez Slovenska by nebolo ani Česko.
po druhé – nikto nepopiera výraznú pomoc Čechov Slovensku a Podkarpatiu v začiatkoch existencie spoločného štátu.
po tretie – slovákštát vznikol rozhodnutím Hitlera a keby nevznikol,tak by si jeho územie rozobrali Maďari s Poliakmi
a po štvrté –tomu druhému rozdeleniu napomohli aj také názory,aké ste tu práve odprezentovali.

Pre doplnenie – K mobilizáciám pred Mníchovom pristúpili Slováci s rovnakým odhodlaním brániť spoločnú vlasť ako Česi.

lomikel
lomikel
23. 3. 2015 10:29

alena – vazne ?:), zacinam mit dojem ze diskuse s vami ma asi takovy smysl jako s pany z Kyjeva. a ted vazne, podekovani je vec slusnosti, k nicemu nezavazuje, jen nastavuje dobre vztahy. Neni to podekovani me ale tem kteri, bez rozdilu narodnosti a jazyka pracovali a umirali za to aby dnes existovalo vyjadreni statnosti na uzemi Cech, Moravy, Slezka a Sovenska. Presne opacne vztahy nastavuje neustale lamentovani nad cechy a utlacovanim slovaku. Dnes uz nejde o nic jen o ty vztahy. Pripomina mi to jak dnesni elity stale hazeji vse na komunisty ktery byly formalne odstaveni od moci… Číst vice »