Svět ruskýma očima 306

Od Bilderbergu ke GULAGbergu: Globální elita buduje elektronický koncentrační tábor

Olga Četverikova

16. června 2015

Od 11. do 16. června se v rakouských Alpách v Telfesu konalo 63. zasedání Bilderbergského klubu. Zvláštní bylo, že se konalo ihned po setkání „sedmičky“, které proběhlo 7. až 8. června a po V. sjezdu vedoucích světových a tradičních náboženství v Astaně (10. až 11. června). Projednávala se stejná záležitost, jen pod jinými úhly pohledu a na jiných úrovních. Takto fungují mechanismy globálního řízení.

Náplní G7 byl především boj s terorismem a Islámským státem, regulace finančních trhů, upevnění WTO, vytvoření Transatlantického partnerství (USA-EU), boj proti daňovým únikům, proti Ebole a za čistou „globální ekologii“.

Náboženské shromáždění v Astaně se konalo pod heslem „globální etika“.

Shora uvedená část bilderbergského shromáždění se konala veřejně. Reálné mechanismy kontroly pak byly v Telfesu projednávány za zavřenými dveřmi a s dodržováním obzvláště přísného utajení. Silnice k hotelu byla uzavřena, hlídána z vojenských kontrolních stanovišť, kolem hotelu bylo zablokováno mobilní telefonické spojení i přesto, že je v zemích EU používání k tomu potřebné techniky nezákonné. Každý, kdo by byl přistižen v oblasti tohoto zabezpečení, by byl pokutován částkou 500 EUR, anebo uvězněn na dva týdny.

Na shromáždění v Telfesu byli přítomni zástupci hlavních medií, ti ovšem o zasedání mlčí. Mezi nimi byli i kanadský novinář a vydavatel National Post Andrew Coyne, šéfredaktor Bloomberg News John Mykltueyt, šéfredaktorka Ekonomistu Zanzi Minton Beddoesová (svého času pracovala pro bankstery MMF). Přítomen byl i hlavní ekonomický analytik Financial Times, zastánce centrálních bank Martin Wolf a Rona Ferhed, vedoucí BBC a jedna z vedoucích bankovního konglomerátu HSBC. Když byla jmenována do čela BBC, zahájili vůči ní někteří podílníci HSBC trestní stíhání za pomoc při praní špinavých peněz pro teroristy a mexické drogové kartely.

V amerických i britských sdělovacích prostředcích je silná cenzura, pracují navzájem v spolehlivé součinnosti v úzkém spektru politických postojů a v jasně stanoveném rámci.

Seznam přítomných na shromáždění klubu a vyznačená témata postačují i přes jeho uzavřenost k určení hlavního směru diskuse. Sdělena byla tato: Evropská strategie, globalizace, Řecko, Írán, Blízký východ, NATO, Rusko, terorismus, Velká Británie, USA, volby v USA, nebezpečí použití chemických zbraní. Ovšem podle skladby účastníků byla hlavní pozornost věnována „umělé inteligenci“ a „současným ekonomickým problémům“.

Přítommni byli i Henry Kissinger, generální tajemník NATO Stoltengerg a vedoucí hlavních bank a společností. Společnost Google byla zastoupena třemi osobami: prezident Schmidt, viceprezident Hassabis a Regina Duganová, jedna z členek vedení. Ta od poloviny roku 2009 do března 2012 vedla Agenturu Pentagonu DARPA, odpovědnou za rozvoj a podporu moderních technologií využitelných v amerických vojenských silách. Dnes řídí „speciální projekty“ společnosti Google Motorola Mobility.

Duganová je důsledná zastánkyně systému totálního sledování. Aktivně propaguje svůj projekt tetování v podobě náplasti, což je tištěný obvod s anténou a párem senzorů a může fungovat jako složka biometrické identifikace. Byla vyvinuta společností MC 10. Sama ji na ruce má. Další metodou, jejíž přípravu vedla, je biometrická identifikace osoby prostřednictvím mikročipu ve formě tabletky. Ta zavedena do organismu vysílá 18-bitový signál podobný encefalogramu. Funguje jako klíč při připojení telefonu nebo počítače. Tablety jsou certifikovány americkým Úřadem zdravotního dozoru na potraviny a léky (FDA). Vyrábí je kalifornská společnost Proteus. Podle jejich autorů může člověk bezpečně přijímat po celý život až 30 těchto tabletek denně.

DARPA se kromě mikrosystémů zabývá také strategickými technologiemi (spoje, ochrana informačních sítí, elektronický boj, stabilita systémů, kybernetické útoky), ale i biologickým výzkumem v oboru bioinženýrství, včetně genetického, a aplikacemi neurověd. Spolupracuje s Googlem a spolu s NASA uvádí do života transhumanistické projekty vyvinuté v Singularity University se sídlem v Silicon Valley. Jedná se o studie k vytvoření kontrolních technologií na lidskou mysl a vytvoření umělé inteligence.

Podle šéfa společnosti Google Schmidta je soukromý život přežitkem minulosti a je třeba dospět k úplné elektronické kontrole. Plánuje přeměnit Google na „Velkého bratra“. V oblasti „elektronického vládnutí“ nastal značný pokrok. Globální elita zcela vážně přijala program naprostého přebudování společnosti i člověka na základě ideologie transhumanismu ve značně krátké době, s omezením a později likvidací práva na soukromý život. Bilderbergské setkání v roce 2013 ukázalo, že klub vstoupil do fáze důležitých transformací. Tím, že uzavřel unii s Google, se Bilderberg poznenáhlu změnil na Googleberg. Svou pozornost upnul na mentální války a kontrolu lidí.

Kromě pronikání do lidských myslí má Google v plánu vytvoření soukromých měst. Oznámil to jeho druhý vedoucí Larry Page. Hodlá založit na národních vládách nezávislé zóny, které mohou zkoušet pravidla sociálního soužití. Tak se má objevit nový nástroj na změnu světa, korporativní správa, řízení zajišťující totalitní režim s dokonalým dozorem. Počítá především s rozvíjejícími se zeměmi, kde jsou u vlády kořistnické tlupy, které svým občanům nedovolují podnikat a odsuzují je k chudobě. Google jim slibuje právo na majetek a na právní stát. Vláda by se zde měla vzdát své správy. Zákon umožňující vytvoření autonomních zón (ZEDE) je již přijat v Hondurasu. V těchto zónách je možno odmítnout centralizované občanské a komerční právo a dosadit si právní systém podle své volby. Na zřízení podobných zón se připravuje Salvador a Kostarika.

Hlavní nástroj totální elektronické kontroly jsou elektronické peníze. Bankovní kruhy v posledním roce otevřeně posuzují myšlenku prudkého omezení a dokonce i úplného zrušení hotových peněz. Kenneth Rogoff z Harvard university loni vyzýval ke zrušení fyzické měny, aby se znemožnily „daňové úniky a nezákonná činnost“ a aby se lidem znemožnilo vyzvedávat své peníze, pokud se úrokové sazby blíží nule. Bývalý ekonom Bank of England Livesey tvrdí, že k bezhotovostní společnosti lze dojít jen „přinucením všech používat jen elektronické prostředky, které jsou k dispozici jen na státem registrovaných bankovních účtech hlídaných a dokonce přímo kontrolovaných státem“. Nedávno vrchní ekonom Citigroup Buiter žádal úplné zrušení hotových peněz z důvodu „řešení problémů světových centrálních bank se zápornými úrokovými sazbami“.

V centru pozornosti setkání Bilderbergu byla otázka hotových peněz. Nikdo nenapíše, jaká opatření byla přijata. Ekonom Martin Armstrong byl jediný, kdo napsal o tajné poradě zástupců ECB, Fedu a centrálních bank Švýcarska a Dánska v Londýně letos koncem května. Dokázal doložit, že tentýž Rogoff a Buister hodlají vystoupit před centrální banky s podporou myšlenky likvidace veškeré hotovosti, „aby nebylo možno cokoliv kupovat nebo prodávat bez povolení vlády“.

Dokud bojovníci a politici globální elity vrhají do chaosu občanské války nejen jednotlivé státy, ale celé regiony, dokud mobilizují lidstvo k bojům proti virům a epidemiím připraveným právě touto elitou, bude se krok za krokem budovat jednotný systém „elektronických vlád“, založený na jednotné elektronické databázi obyvatelů celého světa. Každý občan obdrží vlastní pevný identifikační kód – osobní číslo jednotného mezinárodního standardu. To umožní vytvořit jednotnou distribuční databázi, v níž budou v reálném čase shromažďovány, ukládány a automaticky analyzovány informace o různých sférách života každého jedince, včetně těch nejdůvěrnějších. Pro řídící struktury musí být život člověka naprosto průhledný.

Osobní číslo musí být vneseno do univerzální elektronické karty, která bude v elektronické podobě obsahovat veškeré informace o člověku a bude plnit funkci soustředěného dokumentu o pasu, řidičském průkazu, penzijním, zdravotním a obecném pojištění, platební schopnosti, cestovních dokladech a podobně. Elektronická karta bude klíčem ke všem údajům a se zavedením mikročipů podle Duganové budou lidé pod neustálou kontrolou globálních správců.

Banky, tajné služby, Pentagon a Google pracují v těsné součinnosti. Připravují elektronický GULAG, v němž není místo pro stát ani pro národní suverenitu a není ani svoboda osobnosti. Pro ně je všechno pouze prostředkem k dosažení hlavního cíle – absolutní vlády.

Převzato z Fondsk.ru

***

22. června se historie opakuje jako fraška

Ljubov Ljulko

18. června 2015

Stálí zástupci v EU se rozhodli prodloužit sankce proti Rusku. Musí to ještě schválit ministři zahraničí EU na svém setkání 22. června. Datum je to symbolické, ovšem dnes se změnilo ve frašku. EU si zavedla program sebezničení, kdykoliv může vybuchnout zevnitř – v Řecku, Finsku nebo v Maďarsku.

Od Moskvy se nedomohli Donbasu, a proto Washington vyhlásil přitvrzení sankcí. Má se jednat o řadu opatření – další seznam jmen a společností s omezením vývozu ruských energetických surovin a vyloučení Ruska z mezinárodního systému vypořádání. Evropané rozhodnutí Bílého domu nezmírnili a nařídili obstavit ruský majetek v Belgii a Francii.

V atlantickém bratrstvu je to tak, že všichni členové musí nejprve vstoupit do NATO. Přitom se zaváží „zaručit vnitřní orientaci na západní blok všemi prostředky, dokonce i pokud voliči vyjádří nesouhlas“.

Voliči žádají něco jiného. Znepokojuje je „evropská solidarita“ vzhledem k Rusku, rovněž nekontrolovatelná migrace z problémových zemí a nárůst sociální nerovnosti spolu s vysokou nezaměstnaností. Sociální disproporce se stává katastrofální. Spokojeni jsou jen gayové. Některé země EU vykazují po stránce makroekonomické nevýznamný růst, ale jiné hynou pod dluhy a nutností sociálně zajistit imigranty z Iráku, Sýrie, Kosova, Afghánistánu a Severní Afriky. V posledních sedmi letech se nepřetržitě snižují dlouhodobé investice. Příčina je v nedůvěře mezi zeměmi EU.

Pew Research Center informoval, že jen 28 % obyvatel v šesti nejrozvinutějších zemích EU považuje ekonomické podmínky své země za dobré. Dotaz byl vznesen na 6028 osob z Francie, Německa, Itálie, Polska, Španělska a Velké Británie. Ty představují 70 % obyvatel EU a 74 % HDP EU. Jen 24 % respondentů si myslí, že se hospodářství jejich zemí bude v příštích 12 měsících zlepšovat. Největší důvěru ve výhody „hlubokých hospodářských svazků s EU“ mají v Německu (59 %), nejmenší v Itálii (11 %). Nadpoloviční většina by považovala za přínosné, kdyby posílil vliv netradičních euroskeptických stran – PODEMOS ve Španělsku, Pět hvězd v Itálii a UKIP ve Velké Británii.

Evropa eskaluje konflikt s Ruskem v podmínkách absolutní nepřipravenosti k boji s extrémismem Islámského státu. Zahraniční politika EU narušuje její kompaktnost, ničí ji její vlastní rozpory. Mimořádně napjatá je situace v Řecku, kde se jedná o obecně známé dluhové záležitosti. Země nedostane půjčku, neboť odmítá snížit mzdy a penze a zvýšit DPH na elektřinu. Řecká vláda připravuje Řeky na odchod z eurozóny, její centrální banka se o tom již vyjádřila. List Financial Times počítá s tím, že návratem k národní měně ztratí jednota EU smysl. Podle listu přijde časem na pořad dne otázka členství v eurozóně i v dalších zemích EU.

Pro strategický rozvoj Evropy přijde nebezpečí po skončení studené války. Málokterá vláda si dokáže situaci představit a zhodnotit reálné, nikoliv vymyšlené nebezpečí. Kupříkladu maďarský ministerský předseda Orbán se rozhodl postavit kolem své hranice se Srbskem 4 metry vysokou stěnu (175 km), aby se zabránilo přílivu nelegálních migrantů. To je konec schengenské zóny. Pokud evropští úředníci zatlačí na „diktátora“, jemuž v kuloárech summitu uštědřili políček, může odpovídajícím způsobem reagovat demarší o vystoupení z EU. Už se o tom zmínil.

Ostatní dosud mlčky trpí, ale jsou na pokraji povstání, například Finsko, jehož ekonomika je napojena na Rusko. Jeho export se v prvním čtvrtletí snížil o 34 procent, o 700 milionů EUR. Počet turistů z Ruska se snížil o 50 %. Jak zareagují finští výrobci, pokud Rusko zruší embargo na dodávky řeckých potravin?

Igor Morozov, senátor a člen výboru Rady Federace pro zahraniční záležitosti uvedl: Setkání 22. 6. bude nejednoznačné, ministři mohou mít různé názory a myslím že Řecko, Maďarsko a možná i jiné země projeví svůj nesouhlas s pokračováním sankcí.“

Agalbi Šchagošev, člen výboru pro zahraniční záležitosti Státní dumy RF se vyjádřil, že dnes EU praská ve švech a vůdci Evropy musejí uvažovat o  národních zájmech a ne o trvání sankcí. „Pochopit, že trvání sankcí bude zesilovat hospodářskou krizi v Evropě. To musí vůdce přimět k uvažování o jejich skončení.“ Sankce Západu nejsou posvěceny sankcemi RB OSN a jsou nezákonné. Pokud Západ prodlouží sankce na principu vzájemnosti, „budeme na ně odpovídat“.

Šchagošev dále uvedl: „Nám to nezpůsobí škodu, naopak, naši výrobci potravin dnes říkají, že je embargo třeba rozšířit. USA a EU nás chtějí zadržovat, ale docilují opačný výsledek, protože my budeme kosmickou rychlostí rozvíjet spolupráci s BRICS a Euroasijskou unií. V blízké době sankce každé zemi uškodí. Ale v dlouhodobé perspektivě naučí Rusko přinejmenším se rychleji organizovat a zabývat se novějšími technologiemi.“

Rusko se na sankce začalo připravovat ještě před jejich uvalením. Státní dluh byl snížen na minimum, byly odstraněny americké cenné papíry a začalo se s deoffshorizací země. Krize bude překonána s minimálními ztrátami. Rusko se nevzdalo Donbasu, nekapitulovalo a vyvíjí se stabilním kursem. Pokračováním sankcí to Západ jenom konstatoval.

Převzato z Pravda.ru

***

Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum 18. až 20. června

21. června 2015

Zástupci ruského byznysu, politické elity a 450 zahraničních společností projednali otázky světové ekonomiky, zahraničních investic, protikrizových opatření a úvěrové politiky.

Ani jeden z šéfů zahraničních společností neodmítl účast na fóru. Jediný, který se nemohl účastnit, byl vedoucí společnosti Cisco, který ve stejné době předával funkci svému nástupci.

Na fóru bylo podepsáno 205 dohod za 293 miliard RUB. Účastnilo se jej přes 10 tisíc osob ze 120 zemí, z toho bylo více než 200 ředitelů společností.

Leningradská oblast podepsala tři investiční dohody v hodnotě 42,2 miliardy RUB. Největší z nich je na výstavbu závodu na výrobu hnojiv se společností EuroChem.

Rusko nebude brát v úvahu sankce při jednání se zahraničními společnostmi. Vláda bude vstřícná ke všem obchodním projektům, ať pocházejí ze zemí, které zavedly sankce proti Rusku, nebo nikoliv. Podmínkou je pouze stav neodporující zákonu.

Rusko a Řecko chtějí protrhnout režim sankcí. Obchodní obrat mezi oběma zeměmi se značně snížil. Řecko má povinnosti v rámci EU, ale situaci v potravinářském průmyslu zlepšit lze. Musí se věnovat pozornost sektoru, který není sankcionován a tím je výroba masa a oleje. Možnost je i ve zřizování společných podniků na zpracování zemědělské produkce.

V rámci fóra se setkal Vladimir Putin s Alexisem Tsiprasem. Dohodli se, že pracovníci obou zemí posoudí dodávky zemědělské produkce do Ruska s ohledem na současné potravinové embargo.

Převzato z News.mail.ru

Přejít do diskuze k článku 50 komentářů