Svět ruskýma očima 306

 

Od Bilderbergu ke GULAGbergu: Globální elita buduje elektronický koncentrační tábor

Olga Četverikova

16. června 2015

Od 11. do 16. června se v rakouských Alpách v Telfesu konalo 63. zasedání Bilderbergského klubu. Zvláštní bylo, že se konalo ihned po setkání „sedmičky“, které proběhlo 7. až 8. června a po V. sjezdu vedoucích světových a tradičních náboženství v Astaně (10. až 11. června). Projednávala se stejná záležitost, jen pod jinými úhly pohledu a na jiných úrovních. Takto fungují mechanismy globálního řízení.

Náplní G7 byl především boj s terorismem a Islámským státem, regulace finančních trhů, upevnění WTO, vytvoření Transatlantického partnerství (USA-EU), boj proti daňovým únikům, proti Ebole a za čistou „globální ekologii“.

Náboženské shromáždění v Astaně se konalo pod heslem „globální etika“.

Shora uvedená část bilderbergského shromáždění se konala veřejně. Reálné mechanismy kontroly pak byly v Telfesu projednávány za zavřenými dveřmi a s dodržováním obzvláště přísného utajení. Silnice k hotelu byla uzavřena, hlídána z vojenských kontrolních stanovišť, kolem hotelu bylo zablokováno mobilní telefonické spojení i přesto, že je v zemích EU používání k tomu potřebné techniky nezákonné. Každý, kdo by byl přistižen v oblasti tohoto zabezpečení, by byl pokutován částkou 500 EUR, anebo uvězněn na dva týdny.

Na shromáždění v Telfesu byli přítomni zástupci hlavních medií, ti ovšem o zasedání mlčí. Mezi nimi byli i kanadský novinář a vydavatel National Post Andrew Coyne, šéfredaktor Bloomberg News John Mykltueyt, šéfredaktorka Ekonomistu Zanzi Minton Beddoesová (svého času pracovala pro bankstery MMF). Přítomen byl i hlavní ekonomický analytik Financial Times, zastánce centrálních bank Martin Wolf a Rona Ferhed, vedoucí BBC a jedna z vedoucích bankovního konglomerátu HSBC. Když byla jmenována do čela BBC, zahájili vůči ní někteří podílníci HSBC trestní stíhání za pomoc při praní špinavých peněz pro teroristy a mexické drogové kartely.

V amerických i britských sdělovacích prostředcích je silná cenzura, pracují navzájem v spolehlivé součinnosti v úzkém spektru politických postojů a v jasně stanoveném rámci.

Seznam přítomných na shromáždění klubu a vyznačená témata postačují i přes jeho uzavřenost k určení hlavního směru diskuse. Sdělena byla tato: Evropská strategie, globalizace, Řecko, Írán, Blízký východ, NATO, Rusko, terorismus, Velká Británie, USA, volby v USA, nebezpečí použití chemických zbraní. Ovšem podle skladby účastníků byla hlavní pozornost věnována „umělé inteligenci“ a „současným ekonomickým problémům“.

Přítommni byli i Henry Kissinger, generální tajemník NATO Stoltengerg a vedoucí hlavních bank a společností. Společnost Google byla zastoupena třemi osobami: prezident Schmidt, viceprezident Hassabis a Regina Duganová, jedna z členek vedení. Ta od poloviny roku 2009 do března 2012 vedla Agenturu Pentagonu DARPA, odpovědnou za rozvoj a podporu moderních technologií využitelných v amerických vojenských silách. Dnes řídí „speciální projekty“ společnosti Google Motorola Mobility.

Duganová je důsledná zastánkyně systému totálního sledování. Aktivně propaguje svůj projekt tetování v podobě náplasti, což je tištěný obvod s anténou a párem senzorů a může fungovat jako složka biometrické identifikace. Byla vyvinuta společností MC 10. Sama ji na ruce má. Další metodou, jejíž přípravu vedla, je biometrická identifikace osoby prostřednictvím mikročipu ve formě tabletky. Ta zavedena do organismu vysílá 18-bitový signál podobný encefalogramu. Funguje jako klíč při připojení telefonu nebo počítače. Tablety jsou certifikovány americkým Úřadem zdravotního dozoru na potraviny a léky (FDA). Vyrábí je kalifornská společnost Proteus. Podle jejich autorů může člověk bezpečně přijímat po celý život až 30 těchto tabletek denně.

DARPA se kromě mikrosystémů zabývá také strategickými technologiemi (spoje, ochrana informačních sítí, elektronický boj, stabilita systémů, kybernetické útoky), ale i biologickým výzkumem v oboru bioinženýrství, včetně genetického, a aplikacemi neurověd. Spolupracuje s Googlem a spolu s NASA uvádí do života transhumanistické projekty vyvinuté v Singularity University se sídlem v Silicon Valley. Jedná se o studie k vytvoření kontrolních technologií na lidskou mysl a vytvoření umělé inteligence.

Podle šéfa společnosti Google Schmidta je soukromý život přežitkem minulosti a je třeba dospět k úplné elektronické kontrole. Plánuje přeměnit Google na „Velkého bratra“. V oblasti „elektronického vládnutí“ nastal značný pokrok. Globální elita zcela vážně přijala program naprostého přebudování společnosti i člověka na základě ideologie transhumanismu ve značně krátké době, s omezením a později likvidací práva na soukromý život. Bilderbergské setkání v roce 2013 ukázalo, že klub vstoupil do fáze důležitých transformací. Tím, že uzavřel unii s Google, se Bilderberg poznenáhlu změnil na Googleberg. Svou pozornost upnul na mentální války a kontrolu lidí.

Kromě pronikání do lidských myslí má Google v plánu vytvoření soukromých měst. Oznámil to jeho druhý vedoucí Larry Page. Hodlá založit na národních vládách nezávislé zóny, které mohou zkoušet pravidla sociálního soužití. Tak se má objevit nový nástroj na změnu světa, korporativní správa, řízení zajišťující totalitní režim s dokonalým dozorem. Počítá především s rozvíjejícími se zeměmi, kde jsou u vlády kořistnické tlupy, které svým občanům nedovolují podnikat a odsuzují je k chudobě. Google jim slibuje právo na majetek a na právní stát. Vláda by se zde měla vzdát své správy. Zákon umožňující vytvoření autonomních zón (ZEDE) je již přijat v Hondurasu. V těchto zónách je možno odmítnout centralizované občanské a komerční právo a dosadit si právní systém podle své volby. Na zřízení podobných zón se připravuje Salvador a Kostarika.

Hlavní nástroj totální elektronické kontroly jsou elektronické peníze. Bankovní kruhy v posledním roce otevřeně posuzují myšlenku prudkého omezení a dokonce i úplného zrušení hotových peněz. Kenneth Rogoff z Harvard university loni vyzýval ke zrušení fyzické měny, aby se znemožnily „daňové úniky a nezákonná činnost“ a aby se lidem znemožnilo vyzvedávat své peníze, pokud se úrokové sazby blíží nule. Bývalý ekonom Bank of England Livesey tvrdí, že k bezhotovostní společnosti lze dojít jen „přinucením všech používat jen elektronické prostředky, které jsou k dispozici jen na státem registrovaných bankovních účtech hlídaných a dokonce přímo kontrolovaných státem“. Nedávno vrchní ekonom Citigroup Buiter žádal úplné zrušení hotových peněz z důvodu „řešení problémů světových centrálních bank se zápornými úrokovými sazbami“.

V centru pozornosti setkání Bilderbergu byla otázka hotových peněz. Nikdo nenapíše, jaká opatření byla přijata. Ekonom Martin Armstrong byl jediný, kdo napsal o tajné poradě zástupců ECB, Fedu a centrálních bank Švýcarska a Dánska v Londýně letos koncem května. Dokázal doložit, že tentýž Rogoff a Buister hodlají vystoupit před centrální banky s podporou myšlenky likvidace veškeré hotovosti, „aby nebylo možno cokoliv kupovat nebo prodávat bez povolení vlády“.

Dokud bojovníci a politici globální elity vrhají do chaosu občanské války nejen jednotlivé státy, ale celé regiony, dokud mobilizují lidstvo k bojům proti virům a epidemiím připraveným právě touto elitou, bude se krok za krokem budovat jednotný systém „elektronických vlád“, založený na jednotné elektronické databázi obyvatelů celého světa. Každý občan obdrží vlastní pevný identifikační kód – osobní číslo jednotného mezinárodního standardu. To umožní vytvořit jednotnou distribuční databázi, v níž budou v reálném čase shromažďovány, ukládány a automaticky analyzovány informace o různých sférách života každého jedince, včetně těch nejdůvěrnějších. Pro řídící struktury musí být život člověka naprosto průhledný.

Osobní číslo musí být vneseno do univerzální elektronické karty, která bude v elektronické podobě obsahovat veškeré informace o člověku a bude plnit funkci soustředěného dokumentu o pasu, řidičském průkazu, penzijním, zdravotním a obecném pojištění, platební schopnosti, cestovních dokladech a podobně. Elektronická karta bude klíčem ke všem údajům a se zavedením mikročipů podle Duganové budou lidé pod neustálou kontrolou globálních správců.

Banky, tajné služby, Pentagon a Google pracují v těsné součinnosti. Připravují elektronický GULAG, v němž není místo pro stát ani pro národní suverenitu a není ani svoboda osobnosti. Pro ně je všechno pouze prostředkem k dosažení hlavního cíle – absolutní vlády.

Převzato z Fondsk.ru

***

22. června se historie opakuje jako fraška

Ljubov Ljulko

18. června 2015

Stálí zástupci v EU se rozhodli prodloužit sankce proti Rusku. Musí to ještě schválit ministři zahraničí EU na svém setkání 22. června. Datum je to symbolické, ovšem dnes se změnilo ve frašku. EU si zavedla program sebezničení, kdykoliv může vybuchnout zevnitř – v Řecku, Finsku nebo v Maďarsku.

Od Moskvy se nedomohli Donbasu, a proto Washington vyhlásil přitvrzení sankcí. Má se jednat o řadu opatření – další seznam jmen a společností s omezením vývozu ruských energetických surovin a vyloučení Ruska z mezinárodního systému vypořádání. Evropané rozhodnutí Bílého domu nezmírnili a nařídili obstavit ruský majetek v Belgii a Francii.

V atlantickém bratrstvu je to tak, že všichni členové musí nejprve vstoupit do NATO. Přitom se zaváží „zaručit vnitřní orientaci na západní blok všemi prostředky, dokonce i pokud voliči vyjádří nesouhlas“.

Voliči žádají něco jiného. Znepokojuje je „evropská solidarita“ vzhledem k Rusku, rovněž nekontrolovatelná migrace z problémových zemí a nárůst sociální nerovnosti spolu s vysokou nezaměstnaností. Sociální disproporce se stává katastrofální. Spokojeni jsou jen gayové. Některé země EU vykazují po stránce makroekonomické nevýznamný růst, ale jiné hynou pod dluhy a nutností sociálně zajistit imigranty z Iráku, Sýrie, Kosova, Afghánistánu a Severní Afriky. V posledních sedmi letech se nepřetržitě snižují dlouhodobé investice. Příčina je v nedůvěře mezi zeměmi EU.

Pew Research Center informoval, že jen 28 % obyvatel v šesti nejrozvinutějších zemích EU považuje ekonomické podmínky své země za dobré. Dotaz byl vznesen na 6028 osob z Francie, Německa, Itálie, Polska, Španělska a Velké Británie. Ty představují 70 % obyvatel EU a 74 % HDP EU. Jen 24 % respondentů si myslí, že se hospodářství jejich zemí bude v příštích 12 měsících zlepšovat. Největší důvěru ve výhody „hlubokých hospodářských svazků s EU“ mají v Německu (59 %), nejmenší v Itálii (11 %). Nadpoloviční většina by považovala za přínosné, kdyby posílil vliv netradičních euroskeptických stran – PODEMOS ve Španělsku, Pět hvězd v Itálii a UKIP ve Velké Británii.

Evropa eskaluje konflikt s Ruskem v podmínkách absolutní nepřipravenosti k boji s extrémismem Islámského státu. Zahraniční politika EU narušuje její kompaktnost, ničí ji její vlastní rozpory. Mimořádně napjatá je situace v Řecku, kde se jedná o obecně známé dluhové záležitosti. Země nedostane půjčku, neboť odmítá snížit mzdy a penze a zvýšit DPH na elektřinu. Řecká vláda připravuje Řeky na odchod z eurozóny, její centrální banka se o tom již vyjádřila. List Financial Times počítá s tím, že návratem k národní měně ztratí jednota EU smysl. Podle listu přijde časem na pořad dne otázka členství v eurozóně i v dalších zemích EU.

Pro strategický rozvoj Evropy přijde nebezpečí po skončení studené války. Málokterá vláda si dokáže situaci představit a zhodnotit reálné, nikoliv vymyšlené nebezpečí. Kupříkladu maďarský ministerský předseda Orbán se rozhodl postavit kolem své hranice se Srbskem 4 metry vysokou stěnu (175 km), aby se zabránilo přílivu nelegálních migrantů. To je konec schengenské zóny. Pokud evropští úředníci zatlačí na „diktátora“, jemuž v kuloárech summitu uštědřili políček, může odpovídajícím způsobem reagovat demarší o vystoupení z EU. Už se o tom zmínil.

Ostatní dosud mlčky trpí, ale jsou na pokraji povstání, například Finsko, jehož ekonomika je napojena na Rusko. Jeho export se v prvním čtvrtletí snížil o 34 procent, o 700 milionů EUR. Počet turistů z Ruska se snížil o 50 %. Jak zareagují finští výrobci, pokud Rusko zruší embargo na dodávky řeckých potravin?

Igor Morozov, senátor a člen výboru Rady Federace pro zahraniční záležitosti uvedl: Setkání 22. 6. bude nejednoznačné, ministři mohou mít různé názory a myslím že Řecko, Maďarsko a možná i jiné země projeví svůj nesouhlas s pokračováním sankcí.“

Agalbi Šchagošev, člen výboru pro zahraniční záležitosti Státní dumy RF se vyjádřil, že dnes EU praská ve švech a vůdci Evropy musejí uvažovat o  národních zájmech a ne o trvání sankcí. „Pochopit, že trvání sankcí bude zesilovat hospodářskou krizi v Evropě. To musí vůdce přimět k uvažování o jejich skončení.“ Sankce Západu nejsou posvěceny sankcemi RB OSN a jsou nezákonné. Pokud Západ prodlouží sankce na principu vzájemnosti, „budeme na ně odpovídat“.

Šchagošev dále uvedl: „Nám to nezpůsobí škodu, naopak, naši výrobci potravin dnes říkají, že je embargo třeba rozšířit. USA a EU nás chtějí zadržovat, ale docilují opačný výsledek, protože my budeme kosmickou rychlostí rozvíjet spolupráci s BRICS a Euroasijskou unií. V blízké době sankce každé zemi uškodí. Ale v dlouhodobé perspektivě naučí Rusko přinejmenším se rychleji organizovat a zabývat se novějšími technologiemi.“

Rusko se na sankce začalo připravovat ještě před jejich uvalením. Státní dluh byl snížen na minimum, byly odstraněny americké cenné papíry a začalo se s deoffshorizací země. Krize bude překonána s minimálními ztrátami. Rusko se nevzdalo Donbasu, nekapitulovalo a vyvíjí se stabilním kursem. Pokračováním sankcí to Západ jenom konstatoval.

Převzato z Pravda.ru

***

Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum 18. až 20. června

21. června 2015

Zástupci ruského byznysu, politické elity a 450 zahraničních společností projednali otázky světové ekonomiky, zahraničních investic, protikrizových opatření a úvěrové politiky.

Ani jeden z šéfů zahraničních společností neodmítl účast na fóru. Jediný, který se nemohl účastnit, byl vedoucí společnosti Cisco, který ve stejné době předával funkci svému nástupci.

Na fóru bylo podepsáno 205 dohod za 293 miliard RUB. Účastnilo se jej přes 10 tisíc osob ze 120 zemí, z toho bylo více než 200 ředitelů společností.

Leningradská oblast podepsala tři investiční dohody v hodnotě 42,2 miliardy RUB. Největší z nich je na výstavbu závodu na výrobu hnojiv se společností EuroChem.

Rusko nebude brát v úvahu sankce při jednání se zahraničními společnostmi. Vláda bude vstřícná ke všem obchodním projektům, ať pocházejí ze zemí, které zavedly sankce proti Rusku, nebo nikoliv. Podmínkou je pouze stav neodporující zákonu.

Rusko a Řecko chtějí protrhnout režim sankcí. Obchodní obrat mezi oběma zeměmi se značně snížil. Řecko má povinnosti v rámci EU, ale situaci v potravinářském průmyslu zlepšit lze. Musí se věnovat pozornost sektoru, který není sankcionován a tím je výroba masa a oleje. Možnost je i ve zřizování společných podniků na zpracování zemědělské produkce.

V rámci fóra se setkal Vladimir Putin s Alexisem Tsiprasem. Dohodli se, že pracovníci obou zemí posoudí dodávky zemědělské produkce do Ruska s ohledem na současné potravinové embargo.

Převzato z News.mail.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
50 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Dana
Dana
21. 6. 2015 14:49

„Rusko nebude brát v úvahu sankce při jednání se zahraničními společnostmi. Vláda bude vstřícná ke všem obchodním projektům, ať pocházejí ze zemí, které zavedly sankce proti Rusku, nebo nikoliv.“
———
To jsou ty „rajcata“, ktere dal Lavrov Kerrymu v Soci.
Nadnarodni spolecnost Eurochem sidlem ve Svycarsku tedy dostane pristup k ruskemu fosfatu v Kazachstanu.
V globalnim meritku:
Eurochem-BASF-Monsanto…

Sio
Sio
21. 6. 2015 18:58

Pozoruhodné, nevěděl jsem, že tam mají stále Leningradskou oblast. Ale opravdu, je to na wiki.

leho
leho
21. 6. 2015 19:32

Vzhledem k tomu, že zde si přispěvovatelé velmi často kopírují linky v ruštině a dále k faktu, že drtivá většina české populace rusky neumí, by mne docela zajímal profil návštěvníků tohoto webu. Odkud znají tak dobře rusky? Mluví rusky doma? Jsou to Rusové? Mají nějaký jiný vztah k Rusku, např. jsou zaměstnanci ruských firem? A co jejich minulost, byl v rodině nějaký agent KGB či ruský voják či důstojník? Nebo jsou tito přispěvovatelé činní v akci typu „aktivní opatření FSB“? Bohužel, tohle lidé určitě nepřiznají. Nezbude tedy, než se domnívat. Škoda. Ale já se tak domnívám…

fajt
21. 6. 2015 19:54

Béda napsal http://www.isstras.eu/cs/2015/06/17/asymetricka-odpoved-ruska-megazbran/ hezké, ale očekával bych spíše prohlášení, že ruský genštáb má všechny zájmové globál prediktory a elitáře spolehlivě ztotožněné a zeměpisně zarastrované, zbraňově zafixované ( ti určitě nebudou čekat na území, které se má stát hypotetickým cílem ruského odvetného útoku ) a při jakémkoliv pokusu napadnout Rusko půjdou bez zaváhání hlavně po nich ( takhle straší i chudáky, kteří se v dnešním feudalismu pouze vezou či mu dělaj jenom potravu ), krom toho jak ukázala nedávna historie je taky důležité mít v pohodě vlastní kádry ( tř. takový Sacharov, otec vodíkové pumy sovětů, měl podobný plán odvetného útoku… Číst vice »

orinoko
21. 6. 2015 20:04

Spiklenecký teoretik lehoVISTA. To je pane v řiti, když se emerickým kulkám protrhne pytlík ve stylu – podle sebe soudím tebe. Na videu je pro nás Čížky ruština srozumitelnější než angličtina, kór ta vidlácká z Emeriky. Ale hlavně – proč nemilujeme Emeriku, že? A proč bychom měli? Ani nevím – pokud jde o mě osobně – co emerického kromě software, muziky a některých knih mám vlastně k dispozici. Nejlepší pak je, když se emerické nebo japonské značky ke mně přihrnou z Číny. To opravdu miluju. A co mám z Ruska? Především nevylízané zpravodajství. A relativní naději, že svět nebude kráčet… Číst vice »

aram
aram
21. 6. 2015 20:09

leho napsal Vzhledem k tomu, že zde si přispěvovatelé velmi často kopírují linky v ruštině a dále k faktu, že drtivá většina české populace rusky neumí, by mne docela zajímal profil návštěvníků tohoto webu. Odkud znají tak dobře rusky? Mluví rusky doma? Jsou to Rusové? Mají nějaký jiný vztah k Rusku, např. jsou zaměstnanci ruských firem? A co jejich minulost, byl v rodině nějaký agent KGB či ruský voják či důstojník? Nebo jsou tito přispěvovatelé činní v akci typu „aktivní opatření FSB“? Bohužel, tohle lidé určitě nepřiznají. Nezbude tedy, než se domnívat. Škoda. Ale já se tak domnívám… Svatá prostoto.… Číst vice »

mirror
mirror
21. 6. 2015 20:31

leho napsal dále k faktu, že drtivá většina české populace rusky neumí Milý příteli, ruština se už 25 let neučí, ale rusky bude rozumět ještě dost lidí. Se čtením to bude horší, ale poslech si lidé zachovali. Je to hrozba pro vás. Bojovat proti Rusům ve velké většině nepůjdou. V první světové válce zbíhaly kompletní jednotky s muzikou a ve druhé jste Čechy na frontu pro jistotu neposílali. Na Rusi si troufnou snad jen ti, kdo měli prarodiče u Němců jako vy. Ochotni budou také vlastizrádci, kteří se nechali naverbovat k západním tajným službám. Uvítal bych kdybyste nám popsal, jaké… Číst vice »

Irena
21. 6. 2015 20:32

Týdenní zprávy – opět velmi poučné
https://www.youtube.com/watch?v=Bk2VPX6D5OY

mirror
mirror
21. 6. 2015 20:32

Na Rusy leho samozřejmě!

Irena
21. 6. 2015 20:35

…a zase v ruštině. Chudinka Leho, zase utře.

Sio
Sio
21. 6. 2015 20:43

leho napsal Vzhledem k tomu, že zde si přispěvovatelé velmi často kopírují linky v ruštině a dále k faktu, že drtivá většina české populace rusky neumí, by mne docela zajímal profil návštěvníků tohoto webu. Odkud znají tak dobře rusky? Mluví rusky doma? Jsou to Rusové? Mají nějaký jiný vztah k Rusku, např. jsou zaměstnanci ruských firem? A co jejich minulost, byl v rodině nějaký agent KGB či ruský voják či důstojník? Nebo jsou tito přispěvovatelé činní v akci typu „aktivní opatření FSB“? Bohužel, tohle lidé určitě nepřiznají. Nezbude tedy, než se domnívat. Škoda. Ale já se tak domnívám… Kdo byli… Číst vice »

Béda
21. 6. 2015 20:49

leho,

jste směšný. Platí to samé též pro linky v angličtině? Je každý kdo rozumí anglicky anebo čte anglicky podle vás americký anebo britský špion? Jinak pro vaši informaci, každý kdo absolvoval základní školní docházku v Československu před rokem 1989 rozumí rusky alespoň částečně – konečně ruština je slovanský jazyk a má rozhodně víc společného s češtinou než angličtina, která mezi slovanské jazyky nepatří.

mirror
mirror
21. 6. 2015 20:49

Irena napsal
…a zase v ruštině. Chudinka Leho, zase utře.

leho, zařiďte si ve firmě kurzy ruštiny. Ruština je podobná polštině, slovenštině, některá slova mají základ ve francouzštině a němčině. Nemusíte být leho jazykovým polyglotem, ruština je nám blízká. Vezměte videa, které otitulkovala Irena, trénujte poslech. Slovíčka si pečlivě zapisujte. Nejlépe navštivte nějaký bordel s Ukrajinkami (slušné Ukrajinky mi prominou, ty sedí doma a starají se o děti a staré rodiče) a zařiďte si osobní kurzy konverzace. Každá inzeruje znalost také ruštiny.

mirror
mirror
21. 6. 2015 20:51

Sio napsal
Pasekáři na Valašsku.

Sio, nepocházíte z Lašska? Nemáte to popletené.

Martin (už bez taky m)
21. 6. 2015 20:52

Měl jsem na ZŠ hodiny ruštiny navíc, dále roky na gymnáziu, a i přes politruky jsem k tomuto jazyku zesískal žádnou averzi. Líbí se mi i jeho zpěvnost, měkkost i tvrdost, bohatost výrazů. Část převzatých z francouzštiny kterou jsem kdysi trochu vládl… Takže ne agent, ale člověk který s tímto jazykem nemá potíže – i domýšlet si neznámé dle kontextu… Zbytek je o čtení a filmech, naposlouchání. A trošku i „živá ruština“ občas jde slyšet. Žádná kouzla, když se jazyk líbí a je i původem blízký, tož není problém. Google teda zásadně na ruštinu nepoužívám, v překladu přes anglofonní nástroj… Číst vice »

leho
leho
21. 6. 2015 20:58

aram napsal Svatá prostoto. Jednak zdejší uživatelé zhusta používají to co je socialistické školství kdysi naučilo. A dobře, když si pamatují i po desítkách let. A druhak nejsou žádná béčka víme? Tohle https://translate.google.cz/u lehů neznají ? Arame, samozřejmě translate.google.com známe, ale také víme, že překlady z gůglu nejsou zdaleka přesné a číst je je utrpení. Socialistické školství rusky v mnoha případech jistě naučilo, kromě mého případu, samozřejmě, jelikož jsem od ranného dětství měl k Sovětskému svazu velmi negativní vztah a i kdyby naučilo, tak 25 po plyšáku už normální člověk, tedy pokud ruštinu nepoužíval, ji dávno zapomněl. Takže, vy jste… Číst vice »

mirror
mirror
21. 6. 2015 21:21

leho napsal
Socialistické školství rusky v mnoha případech jistě naučilo, kromě mého případu, samozřejmě, jelikož jsem od ranného dětství měl k Sovětskému svazu velmi negativní vztah a i kdyby naučilo, tak 25 po plyšáku už normální člověk, tedy pokud ruštinu nepoužíval, ji dávno zapomněl.

leho, mi vychází, že jste musel po osmileté školní docházce vyjít ze šesté třídy a hned jste se stal disident. Ani do učení na zedníka vás nevzali. Pochopit princip olovnice vám nešlo. Za boha jste si nezapamatoval, kolik vápna potřebujete na 10 lopat písku. Obdivovat US Army vám šlo, viďte!

hudryper
hudryper
21. 6. 2015 21:34

Konečně se nám leho představil. Svým dojemným zájmem o náš morálně politický profil se zařadil mezi darebáky,kteří ničili a otravovali život slušným lidem za normalizace -mezi kádrováky.Možná, že i do kádrových materiálů pracovitě přispíval a je dnes už jedno jestli prostřednictvím svého estébáka,nebo kádrováka v podniku,kde dělal. Z toho,co dnes pustil o sobě vyplývá,že jeho účast na diskusích OM může mít pouze jeden z následujících motivů : 1. leho je fízl pracující pro některou z příslušných organizací se svou kvalifikací češtiny. Snadná práce- a tak si zvolil nick, o němž byl přesvědčen,že nejlépe vystihne jeho nasazení-že bude mít LEHY !… Číst vice »

mirror
mirror
21. 6. 2015 21:45

leho napsal
Americkou angličtinu slyšíte všude na špičkových vědeckých konferencích a na nejlepších světových univerzitách. Nejvíc světových vzdělanců mluví americkou angličtinou, pokud známo že.

leho, tady se mýlíte. Nejsrozumitelnější angličtinou hovoří Britové. Američané huhňají tak, že musíte dávat bedlivý pozor, aby vám něco neuteklo. Často Američané nejsou Američany, ale jsou to Indové, Pákistánci a Číňané se stopami přízvuku z mateřských jazyků.

tožtak
tožtak
21. 6. 2015 22:32

leho napsal
Americkou angličtinu slyšíte všude na špičkových vědeckých konferencích a na nejlepších světových univerzitách. Nejvíc světových vzdělanců mluví americkou angličtinou, pokud známo že.

Kurva co mi to jen připomíná.
Aha už vím.
„Pravici a ODS volí ti chytří, kdežto levicové strany jen hlupáci.“

Starý doktor
22. 6. 2015 4:56

Ministerstvo zahraničí USA doporučilo velvyslanectví v Estonsku učit se ruštinu, ne estonštinu

Vedení ministerstva zahraničí USA poukázalo na nízkou úroveň znalostí ruského jazyka na svém velvyslanectví v Tallinnu a navrhuje zavést povinnou zkoušku z ruštiny a z estonštiny ji zrušit.
Americký velvyslanec v Estonsku obdržel od svého vedení z ministerstva zahraničí seznam 35 připomínek a podnětů k práci podřízeného rezortu. O výsledcích kontroly inspektorů informovala agentura RIA Novosti.

Více http://www.novarepublika.cz/2015/06/ministerstvo-zahranici-usa-doporucilo.html

Starý doktor
22. 6. 2015 4:59

„Izolace Ruska“: Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum navštívil rekordní počet návštěvníků Fóra se zúčastnili zástupci 120 států. Celkem bylo během SPIEF podepsáno 205 dohod, memorand a smluv v celkové výši 293,4 miliardy dolarů. Kobjakov upřesnil, že to je množství peněz, které nepodléhá obchodnímu tajemství. Počet účastníků Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra (SPIEF) činil tento rok 10 tisíc osob. „Výsledky akce, kterou jsme společně absolvovali, jsou skutečně působivé. Fóra se zúčastnilo, a je to bezprecedentní množství návštěvníků, nikdy dříve jsme nezaznamenali takové číslo, více než 10 tisíc osob, “ cituje agentura jeho slova. Řekl také, že v rámci SPIEF se konalo více než… Číst vice »

Irena
22. 6. 2015 5:01

Něco pro Leha s anglickými titulky. Užijte si to.
http://politikus.ru/video/52715-vrag-u-vorot.html

aram
aram
22. 6. 2015 7:40

1. „samozřejmě translate.google.com známe, ale také víme, že překlady z gůglu nejsou zdaleka přesné a číst je je utrpení“ ale jděte, že by produkt am. mozků nebyl stoprocentní? viz “ A co Internet aby se šířily i ty nejujetější nesmysly světem? A nezapomeňte na Holywood a televizní seriály, vaše česká i jakákoliv jiná konkurence jaksi taksi nestačí. A co třeba věda a letectví? A taky spotřební výrobky musí někdo vynalézt a udělat prototyp, kde jinak než v tý vaší Emerice, že? A mobil máte? Komunikační technologie, kabelovka, atd. Odkud že to k vám přišlo? Hmmm…“ nemáte v tom trochu hokej?… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
22. 6. 2015 12:25

Pokládám se za normálního člověka. Ruštinu jsem nikdy úplně používat nepřestal – proč taky? Změny v 89 pro mne nebyly motivovány protirusky. To až VAŠI agenti naverbovaní mezi VÁMI ODKOJENÝMI BEZCHARAKTERNÍMI ZMETKY učinily podzěji kvůli brainstormingu 22 a více let „normálním“ na Rusko a Rusy nadávat… Mám pro vás špatnou zprávu leho: jel jsem onehdy vlakem, ve vedlejším čtyřoddělení seděla mladá ruská rodi s dětmi. Učili děti anglicky, byla to docela prča s jakou radostí a láskou vyslovovali komkentáře ve své rodné řeči… Vypadali jako „rodina budoucnosti“ – rozhodně radostněji a klidněji než většina uštvaných našinců kolem. Na těch bylo… Číst vice »

Sio
Sio
22. 6. 2015 14:06

mirror napsal
Sio, nepocházíte z Lašska? Nemáte to popletené.

Mirrore vy jste bambula. Mám předky na Valašsku, dodnes tam za svou rodinou jezdím.

orinoko
22. 6. 2015 15:01

Shrnu pro Irenu, a nejen pro ni:

Soudruh „leho“ jede na českém alternativním webu kurevskou havaj, přičemž ať dělá co dělá, švejkovy podvléKAČKY ze sebe nestáhne ani v posledním předklonu hromadné sprchy v desátém podzemí emerického Penegánu.

http://www.presstv.ir/Detail/2015/06/22/417011/US-march-Charleston-bridge

Že by první výhonky emerického jara?

orinoko
22. 6. 2015 15:12

Soudruhu leho, ty to nejspíš nepamatuješ , ale Emerika byla dobyta několikrát.
Tohle je tzv. druhá britská invaze.

https://www.youtube.com/watch?v=Th3ycKQV_4k

orinoko
22. 6. 2015 15:42

Emeriku dobývalo mnoho britských oddílů různě. Tady ti první se účastnili už PRVNÍ britské invaze.

https://www.youtube.com/watch?v=Rp6-wG5LLqE

Tihle vlezli do Emeriky způsobem, který my Čížci popisujeme úslovím – tvrdě na dělohu.

https://www.youtube.com/watch?v=HQmmM_qwG4k

A tito při vší své potemnělosti zírali nad tím, že Yankee je schopen za doláč klidně skočit přímo do rakve. – Autentický výrok.
My Čížci to nemusíme dále rozvádět.

https://www.youtube.com/watch?v=44hNwWCKgpI

orinoko
22. 6. 2015 16:41

A na závěr pro soudruha leha. Soudruhu, Evropa … KDYŽ BUDE CHTÍT … tak si emerického cucáka naloží do osobních, kdy bude chtít. Kdopak je závislejší na sobě navzájem – USA nebo EVROPA?
Nikdo nemá rád pistolníky, kteří donekonečna poučují druhé o stavu tohoto světa a drží mu Colt u myšlení. To je , soudruhu, i tvůj případ.
Evropě jenom chybí lidi s kuráží. Tam nahoře. Jinak je na tom daleko lépe než USA.
A toto je tzv. třetí britská invaze do Emeriky.

https://www.youtube.com/watch?v=dztdRzWxMo4

https://www.youtube.com/watch?v=RSNmgE6L8AU

A Austrálii serete jakbysmet

https://www.youtube.com/watch?v=ejorQVy3m8E

Starý doktor
22. 6. 2015 19:33

Вооружённый конфликт Донбасc 22.06.2015 Новости Новороссии Донбасс Украина Россия ДНР ЛНР
https://www.youtube.com/watch?v=QEhvM8bRNHg

leho
leho
22. 6. 2015 23:25

Orinoko, ty vaše odkazy na britský bigbít je pokrytectví že to mlátí dveřma. Vždyť vy jste tuhle zvrhlou buržoazní zábavu zakázali a všechny nejlepší český bigbíťáky pozavírali anebo vyhnali ze země. A rozhodně takovéhle dobývání mi absolutně vůbec ale vůbec nevadí. Naopak, je skvělé. Ale co já se s váma vůbec bavím, že… Martin: Koukněte se třeba na toto – ne tak výpravné efekty a expolze, bitevní scény, ale nádherně zahrané LIDSKÉ role, postavy. Opravdu nádhera pod rudou hvězdou, symbolu těch nejhorších genocid jakých lidstvo kdy poznalo. Och tak lidské, že se mi oko zarosí. Děkuji, já neztrácím komunistickými válečnými… Číst vice »

Béda
23. 6. 2015 1:27

leho,

otázkou je, jestli neoliberalismus jako nejvyšší stadium vývoje kapitalismu, kde nejflexibilnější kapitalisté na volném trhu získali absolutní společenskou dominanci, by neměl být taktéž klasifikován jako hnutí potlačující práva a svobody. (politické i ekonomické – jestli to třeba není maskovaný korporátní fašismus).

Béda
23. 6. 2015 4:20

leho,

ještě otázečka. Vysvětlete prosím, jak je možné, že korporátní kapitál a oligarchie měly v minulosti i dnes (podpora a ochranná ruka nad nacisty na Ukrajině, Španělsko, Chile, Řecko – černí generálové…) tak blízko k fašismu a nacismu a proč náckové a fašouni tak neradi komunisty a levici.

Sio
Sio
23. 6. 2015 4:25

: Vaše povědomí o genocidách je ubohé. Dovolte mi tedy, abych vás poučil. Autory jako SoLŽEnicyn vylhaná mnohonásobně zkreslená čísla o obětech stalinismu jsou jedna věc. Ovšem skutečná čísla o genocidách, na kterých vyrostla dnešní americká civilizace, jak se zdá, nevíte.
Tak tedy:
Genocida indiánů třeba zde:
http://www.energytalisman.eu/cz/americti-indiani-pocty-domorodcu-obyvatel-ameriky-americkych-indianu-kolonizace-rezervace-genocida.html
Hladomory v Indii způsobené Brity v průběhu jejich koloniální vlády:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
1769 – 1773 – bengálský hladomor 7 – 10 mil. obětí
1875 – 1900 – 27 mil. obětí smrti hladem – http://scepsis.net/library/id_2289.html
Válka ve Vietnamu:
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_ve_Vietnamu
Stačí?

Martin (už bez taky m)
23. 6. 2015 15:23

Já to tady psal pro ostatní, k „leho“ výplodům se nevyjadřuji. V jednom z posledních dílů „lehogenocidních“ stíhačů pod rudou hvězdou na které jsem zde dával odkaz SSáci mlátí sestřelenou sovětskou pilotku židovského původu… Ona si ale strhne nápis „JUDE“ z hrudi, a symbolicky si raději doběhne pro kulku – než aby čekala na popravčí četu lehových „civilizovaných“- kteří „sžigali jevrejev po tysjačach v děň“ (fonetický kvazipřeklad pro lehozapomněnky)… Takže Sověti (Bělorusové, Rusové, Ukrajinci, Kazaši…) kteří bojovali proti vypalování svých vesnic a střílení civilistů, srovnávání svých měst se zemí a šílenému mučení jako „mongoloidní nelidi“ měli nejspíše raději vše „nadřazené… Číst vice »

zajoch
23. 6. 2015 16:42

Škoda, že se tu značce leho podařilo odklonit diskusi mimo téma bloku článků. Ač je oponování tomuto zřejmě trollu kvalitní, přece jen jsem čekala, že se odborníci vyjádří například k první stati o elektronickém sledování a o snaze zavést pořádek Velkého bratra.
Siovo připomenutí genocidy prováděné Američany na Indiánech a dalších národech nemůže vyvrátit nikdo. Před časem vyšel na Zvědavci přehled všech válek, které rozpoutaly USA. Je to dlouhý seznam.

Martin (už bez taky m)
23. 6. 2015 19:02

Paní zajoch, pokud by tohle prošlo, je s lidstvem i Lidskostí konec. Jakápak svoboda, společnost, právo, bezpečnost, osobnost, osobní rozvoj, pohoda života, různorodost… To není elektronický GULAG, to je především VYKRÁDÁNÍ MOZKŮ ON-LINE, naprosté otroctví. Je zřejmé, že „lidé“ kteří toto prosazují UŽ NEJSOU LIDÉ… A Lidé by se měli začít aktivně bránit. Například tím, že budou tvrdě hájit hotové („anonymní“) peníze… Vyžadovat svobodu, skutečné právo a osobní bezpečnost. Zneužití těch dat různými lumpy je nepochybně možné. Je to plán na úplné zotročení lidí a zlomení jakéhokoliv odporu. Matrix je proti tomu sranda… Naštěstí nepochybuji, že jim to nakonec nevyjde… Číst vice »

Sio
Sio
23. 6. 2015 19:11

Martine, šmírování s hrozbou zostuzení nebo jiného trestu na základě získaných informací je druh násilí. A jak víme, je to řízení na šesté prioritě. Může to přinést rychlé výsledky, ale stabilní řízený systém ne. Dostane se to dříve nebo později do rozporu s pátou (časovou, dějinnou) prioritou a šestou, nejvyšší, světonázorovou. Lidé nebudou věřit tomu, co se je snaží znásilnit. Jediné, co můžeme dělat, je učit lidi rozpoznávat, jak s námi manipulují, jaké nástroje k tomu používají a proč to dělají. O zbytek se dříve nebo později postarají sami.

orinoko
23. 6. 2015 20:01

Svérázná odpověď Martinovi.

https://www.youtube.com/watch?v=Rd1pd90SgM4

leho
leho
23. 6. 2015 23:33

Zajoch: Siovo připomenutí genocidy prováděné Američany na Indiánech a dalších národech nemůže vyvrátit nikdo. To je pravda, co se nestalo není možné ani vyvracet. Májovky nejsou žádná historická díla. Zajoch: Před časem vyšel na Zvědavci přehled všech válek, které rozpoutaly USA. Je to dlouhý seznam. Na Zvědavci se člověk opravdu dozví ledajaké bludy. Viz například článek Mám radost jako malý kluk. Že prý jsem z Herndonu ve Virginii, kde jsem v životě nebyl, a že Nezvědavci šéfuje jakýsi Baron z Colorada, o kterém nemám ani tušení. A vy tomuhle pomatenci věříte. Ach jo… Martin: To není elektronický GULAG, to je… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
24. 6. 2015 6:28

Bylo by velmi užitečné mít tady skutečného oponenta. A nemusel by to být ani zcela distingovaný člověk.,, Už jsem tu inzeroval, že jsem kdys v „nastávajícím grantovém období“ (jiné zdroje pro NNO v ochraně přírody začátkem 90-tých let nebyly, neboť stát nezkorumpovaným za Klause a Dlouhého nepustil chlup, naopak, a „firmy“ právě začali přebírat nadnárodní zmetci) jsem v počátku organizované ochrany přírody spolupracoval s američany. Tenkrát snad ještě těmi „přesvědčenými naivy“, v době kdy jak píši i novináři ještě byli použitelní. Velice rychle vystřízlivěli všichni, a začala léta odporu, ústupových bojů… Díky nim a obětí několika desítek členů vedení ochranářských… Číst vice »