Svět ruskýma očima 331

 

Vojenská základna Ruska v Oši – bašta ve Střední Asii

Nina Leontjeva

13. prosince 2015

Rozhovor s vedoucím služby strategického plánování Asociace příhraniční spolupráce Alexandrem Sobjaninem.

Oficiálně je v Kyrgyzii jen jedna ruská vojenská základna. Je to malé letiště bývalé letecké školy z Oděsy, učební část bez vojenské infrastruktury. Ta ani není potřeba, protože v Kyrgyzii není islamistické ani jiné vojenské nebezpečí. Ruská letecká základna Kant leží v místě kde ani nemá smysl. Vedle ní se nachází startovací a přistávací trasy letiště v Biškeku.

Vojenská základna je důležitý objekt, srovnatelný s Bajkonurem, ne-li důležitější. Bajkonur, to není jen kosmodrom. Rusko má v nájmu kromě něho i celé město. Je ve správě ruské vlády, jak bylo dohodnuto s Kazachstánem. Je to ruské teritorium s ruskými pohraničníky u přístupů k němu. Plnohodnotné vojenské základny má Rusko jen v Tádžikistánu a v Arménii. V Kazachstánu, v Kyrgyzii, v Uzbekistánu a v Bělorusku jsou jen vojenské objekty. Nyní se uvažuje o zřízení ruských vojenských základen i v Sýrii a ve Vietnamu, kde by měla být obnovena v přístavu Kamran.

Právní status vojenské základny je dlouhodobé vojensko-strategické plánování nejen vojenských akcí a opatření k zajištění bezpečnosti samotného ruského státu, ale i té země, v níž se základna nachází a dlouhodobé postupy (10 až 20 let) k ochraně hospodářské a státní suverenity hostitelské země. Do této kategorie dnes Kyrgyzie nepatří. Pro Rusko neznamená žádnou výzvu nebo problém, ve vojenském postavení je velmi nadějná. Jediný důvod proč zde Rusko nemá vojenskou základnu, je pouze u něj. Rusko se totiž ke svým vojenským spojencům chová dost ledabyle. Veškerá kyrgyzská elita, včetně bezpečnostních složek je proruská. Rusko své spojence k sobě málo přithuje a ruské strategické zájmy tím trpí.

Význam kyrgyzského Oše tkví v tom, že se nachází v hustě osídleném Ferganském údolí, s hustotou obyvatel podobnou jako v hustě obydlených částech Indie a Číny. Nachází se v té části Ferganského údolí, odkud se vstupuje na Pamír a může se směřovat do Číny, Indie, Pákistánu i Afghánistánu. Oš je jediné místo, odkud lze kontrolovat všechny tranzitní trasy. Takový význam měl již před třemi tisíci lety.

Oš je jediné ruské město v celé Ferganě i ve všech zemích Střední Asie. V sovětských dobách byly jedině v Oši tři rovnoprávné komunity, a to kyrgyzská, uzbecká a ruská. Připomíná sibiřská města. Je velmi klidný a nepříliš středoasijský. Jeho geopolitický význam si uvědomovalo carské i sovětské Rusko. Indicko-volžská železnice vedla z Ruska do Indie přes Oš, kde byl zřízen cvičný útvar, který připravoval i pohraničníky pro hranice Tádžikistánu s Afghánistánem, Kyrgyzie s Čínou a Kyrgyzie s Tádžikistánem. V Oši byl i největší vojenský a civilní autopark pro pamírský hlavní tah Oš – Chorog. Znamená to, že jak v carském Rusku, tak za sovětské éry byla v Oši ruská vojenská přítomnost klíčová pro ochranu ruských zájmů za ruskými hranicemi, zabezpečení ruské činnosti v asijských a středoasijských zemích a vojenské zajištění ruské ekonomiky.

Rusko v Kyrgyzii vojenskou základnu pro samu  bezpečnost ve skutečnosti nepotřebuje. V případě, že by byla pomoc potřeba, existuje dostatek právních ujednání k tomu, aby do země byl převeden dostatečný vojenský potenciál. Hlavní význam má pro velké projekty se Střední a Jižní Asií, které má vojenská přítomnost v Oši zabezpečovat. Zeměpisná poloha Oše je významná s ohledem na trasy přes Uzbekistán. Pamír je v centru mnoha ruských přepravních projektů.

Ve vojenské sféře Rusko spolupracuje s Tádžikistánem, fakticky jej po této stránce dotuje, udržuje jeho obranu. Není však  možno v Tádžikistánu, případně s jeho účastí spouštět mezinárodní projekty, dokud není spojení se Sibiří. Přes Oš bude brzo položena železnice  ze západní Sibiře přes Kazachstán a sever Kyrgyzie. Dosud musejí veškeré náklady do Tádžikistánu a tamní ruské základny putovat oklikou přes Kazachstán a Uzbekistán. Rusko má velký konzulát v tádžickém Chudžandu a v Oši v Kyrgyzii. Velký ruský konzulát v Oši trvale plní úkoly týkající se Pamíru a ochrany před dovozem drog, které se tudy vždy dopravovaly do Ruska a do Evropy.

Ruská auta v Oši nyní leží ladem. Bylo by potřeba, aby se Rusko vrátilo. Motostřelecký pluk byl převelen do Omska a pohraniční svazy na Sibiř. Zůstala mohutná vojenská infrastruktura, k jejíž obsluze jsou potřeba značné vojenské kádry. Součástí základny bylo i jezdectvo vhodné do horských terénů. Vše je dnes opuštěné. Kyrgyzie si zaslouží poděkování, o některé objekty se postarala.

Oš je ve Ferganě jediné místo s připravenou vojenskou infrastrukturou. Může tam být letectvo, pohraničníci, střelci a tankisti a další vojska mohou být přítomna v dalších důležitých místech – Batkenu a Džalalabádu na straně Uzbekistánu a ve vesnici Sary Taš směrem k Horskému Badachšánu v Tádžikistánu. Všude tam je infrastruktura pro vojenskou přítomnost.

I když v minulosti se Kyrgyzie klonila k USA, vždy byla k Rusku přátelská a spojenecká, ruské objekty se v Oši vyklízely postupně bez nátlaku na Rusy. Bylo tam několik desítek důstojníků, kteří zajišťovali informační spojení a komunikaci s místními silovými složkami a s vojáky z Tádžikistánu.

Dnes se má věc jinak. Počet vojáků je potřeba přibližně stejný jako na ruské vojenské základně č. 201 v Tádžikistánu, to je dva tisíce až dva a půl tisíce ve všech strukturách. Pohraničníci plní krom své hlavní role také kulturně-civilizační zadání, spolupracují s místními obyvateli a tvoří společné kulturní prostředí. To je mnohdy důležitější než politický vliv. Je silnějším instrumentem než všelijaká měkká síla západního střihu.

U nás je pojem „ruský svět“ silně degradován. Především za hranicemi. Vinu na tom  má bezmezná propaganda a technologie PR. Jednou z příčin jsou ruské státní struktury, které se opírají o nebezpečnou cizí americkou koncepci měkké síly. Ta je základem činnosti federální státní vlády. Takto přinese Rusko samo sobě škodu, nepřinesou ji Kyrgyzové, Tádžikové, Turkméni nebo Ukrajinci.

Ve světě existovaly dva hlavní typy kolonizace – anglosaská a ruská, ostatní jsou vedlejší. Rusové se nemusejí opičit po americké měkké síle. Jejich historický přístup k druhým národům byl vždy stejný. Rusko měnilo ekonomiku, zavedlo a rozvinulo průmysl, medicínu, dobré vzdělávání, přinášelo spravedlnost a dobrý vztah k lidem. Šlo o ruské chápání spravedlnosti a příbuzenských vztahů i rovnosti.

Záležitost vojenské základny v Oši se od roku 1999 projednává s orientalisty, analytiky, bývalými představiteli silových resortů a pohraničníky na mnohých širších setkáních. Od roku 2000 se už přijímala veškerá opatření. V roce 2005 prezident Kyrgyzie Bakiev s obnovením základny v Oši souhlasil, ale doslova další den se do země dostavili ministr zahraničí a ministr obrany USA a za tři dny Bakijev zrušil to, co bylo dříve dojednáno s RF.

Prospěch Kyrgyzie a Střední Asie ze základny v Oši spočívá v hospodářském rozvoji a hospodářských projektech ve Střední Asii a v jižních státech. Objeví se těžební závody, hutě, lidé budou mít práci a peníze a ruská posádka to všechno ochrání. Pokud by to dopadlo nyní jako za Bakijeva, mohla by být odpověď nesrovnatelně tvrdší. Potom by ve Střední Asii zvítězilo Rusko a velká hra by se přesunula za jižní hranici eurasijského prostoru, za Pandž a Amudarju. Tomu v USA rozumějí. Je možné také čekat aktivizaci velkého islámského podzemí v Tádžikistánu a Uzbekistánu, s dobře vycvičenými a zkušenými bojovníky. Jiná možnost odvrátit kyrgyzského prezidenta Almazbeka Atambajeva od proruského směru není. Je to však věc závažná.

Druhá možnost je, že obyvatelstvo bude ruskou přítomnost v Oši vítat, ale místní elity budou proti. Po dvaceti pěti letech samostatnosti jsou liberální a nezávislí. Ruskou vojenskou přítomnost může vítat prezident Kyrgyzie, protože se tak upevní režim ústřední vlády, a to nejen v Kyrgyzii, ale i v Tádžikistánu a Uzbekistánu. Tak se tři prezidenti zbaví rizika ztráty politické moci. Ale místní elity k tomu nejsou připraveny. Bude tedy možné i islámské podzemí a tajná sabotáž místních elit.

Kyrgyzský prezident Almazbek Atambajev není člověk pevný a důsledný. Strategické plány mu píší jiní. V Kyrgyzii je velmi silná škola analytiků, odborníků a politologů. Příkladem Atambajevova přístupu může být situace se železnicí. Bez návaznosti na železnici ze Sibiře by vojenská základna v Oši neměla smysl. Podpořilo ji ministerstvo dopravy Ruska, ruské železnice i ministerstvo dopravy Kyrgyzie. Prezident  Atambajev i prezident Tádžikistánu Emómalí Rahmón podepsali dohodu o stavbě železnice přes tři země. Jenže za dva měsíce začala Kyrgyzie měnit podmínky – ukázalo se, že to bylo v zájmu Číny.

Postoje Ruska dosud nejsou nikterak tvrdé. Před ním jsou strategické úkoly a po učiněném rozhodnutí už nebude cesta zpět. Alternativou k Oši by mohl být Džalalabád, město ve Ferganském údolí. Je tam méně obyvatel a více prostoru. Avšak z geostrategického a geoekonomického pohledu a vzhledem k historii a geografii je vhodný jedině Oš.

Převzato z Pravda.ru

***

Trumfové eso Donalda Trumpa

Dmitrij Minin

19. prosince 2015

Známé úsloví „nomen omen“ dobře sedí na jednoho z kandidátů pro příští prezidentské volby v USA Donalda Trumpa. Svou mistrovskou politickou hrou už převrátil všechna základní pravidla amerických volebních kampaní a přes viditelnou nepřízeň medií s jistotou vede ve všech průzkumech mezi republikánskými uchazeči o prezidentskou funkci v roce 2016.

Trumpovi soupeři se spoléhali, že jeho nedávné ostré vyhlášení ohledně zákazu vstupu do země muslimům ukáže, jak nezapadá do americké politické korektnosti. Jenomže mnozí američtí voliči jsou znechuceni ochablou a neefektivní válkou současné administrativy s terorismem, a proto jsou s Trumpem solidární. Navíc vysvětlil, že jsou jeho slova překroucená a že se týkají jen protiteroristické strategie. Se svým tématem předvolebního boje se nepřepočítal. Průzkumy ukázaly, že jeho popularita vystřelila na 41 % a jeho nejbližší rival k dnešnímu dni, Ted Cruz, dosáhl jen 27 %, jehož 63 % příznivců by navíc bylo ochotno ve volbách podpořit Trumpa. Zde je zajímavé, že takovýto miliardář má podporu 54 % amerických dělníků. Změnit to do termínu primárek, do 1. února 2016, a případně vytáhnout z pozice outsidera, favorita stranických špiček Jebba Bushe, je prakticky nemožné.

Trump zřejmě vystihl náladu amerických voličů, pro které je nyní nejdůležitější národní bezpečnost, převyšující o 20 % tradiční ekonomiku. K tomu zachytil i další americký trend současnosti, kdy bezpečnost není spojena s obnovením dřívějšího soupeření velmocí. Poukazovat na Rusko jako na nebezpečí už není vnímáno jako reálné. Život lidem ukazuje, že nebezpečí přichází od těch, kteří politiku teroru ve světě provádějí a kteří za svou existenci vděčí těm, co vládnou v USA.

V poslední televizní debatě kandidáti posuzovali vztahy mezi Washingtonem a Moskvou především s ohledem na Sýrii. Trump prohlásil, že v Sýrii musí být hlavním úkolem boj s IS a vše ostatní, včetně sesazení Bašara Asada (nazval jej špatným chlapcem), je druhořadé. „Nejdříve je nutné zbavit se IS a teprve potom začít dumat. Není možno se s Asadem střetnout, protože střetnete-li se s Asadem, střetnete se s Ruskem, střetnete se s mnoha různými skupinami.“

Proti těmto rozumným úvahám se objevilo mnoho nesmyslů. Například guvernér státu Ohio prohlásil: „Co se týká Ruska, čestně říkám, že přišel čas dát mu po nose. Až moc se v tomto světě angažuje. Musíme se mu postavit nejen tam (na Blízkém východě), ale i ve Východní Evropě, kde ohrožuje naše nejdůležitější spojence.“

Bývalá šéfka Hewlett Packard se nechala slyšet, že USA musejí s prezidentem Putinem mluvit z pozice síly a v Sýrii vytvořit bezletovou zónu. K tomu se vyslovil i guvernér New Yorku Christie. Pochlubil se, že z pozice prezidenta bude „sestřelovat ruská letadla“, pokud budou narušovat vyznačenou zónu. Není prý „takovým neodpovědným slabochem jako ten, který nyní sedí v oválné pracovně“.

Senátor za Kentucky Rand Paul (syn známého kongresmana Rona Paula) odsoudil válečnické výpady Christieho: „Potřebujeme vůdce, který je schopen soudnosti, a ne člověka natolik lehkovážného, že přímo ze scény ze sebe vychrlí: ‘Ano, budu sestřelovat ruská letadla.’ Rusko už v tomto prostoru létá. Může se nám to nelíbit, ale tak to je. Irák a Sýrie jej pozvali do svého vzdušného prostoru.“ Podle Randa Paula je vytvoření bezletové zóny „spolehlivou cestou ke katastrofě, jistá cesta ke třetí světové válce“.

Z ruského tématu se snažil vytěžit také bývalý guvernér Floridy Jeb Bush (syn George Bushe st.), který o sobě tvrdil, že je k práci s Putinem lépe připraven než Trump. Hodlá se opírat o odborníky a nikoliv o informace z televize. Jenže to vypadá, že jej poslouchá málo lidí. Američané dali přednost Trumpovi, Bush je naopak hlavní poražený.

Po debatách se uspořádal dálkový dialog mezi Trumpem a Putinem, k němuž americké vydání Politico poznamenalo, že je mezi oběma vzájemná náklonnost. Putin nazval Trumpa velmi živým a schopným člověkem, skutečným lídrem prezidentské kampaně v USA. To, že chce přejít na novou úroveň vztahů s Ruskem, je vítáno.

Trump neupadl do rozpaků a na mítinku v Ohio odpověděl, za souhlasu shromážděných, že je poctou dostat kompliment od člověka, kterého si váží nejen v jeho zemi, ale i za jejími hranicemi. Řekl, že Rusko a USA musí s terorismem bojovat spolu, musí nastolit mír a přitom nezapomínat na obchodování i na další výhody vyplývající ze vzájemné úcty. Pro Fox News ještě dodal, že mnohé konflikty a problémy ve světě jsou v důsledku vzájemné nevraživosti prezidentů obou zemí, a to je podle něho strašné.

Bylo by zbytečné cokoliv ohledně prezidentských voleb v USA předpovídat. Trump hodil výzvu selhavší zahraniční politice současné administrativy a také základům amerického stranického uspořádání. Ty hrají důležitou roli v politické historii země. Reálný boj s terorismem a normalizace vztahů s Ruskem jsou tedy trumfová esa vynesená Trumpem, která nemohou selhat. Po něm se bude muset každý americký politik zamyslet, zda je mu prospěšná protiruská rétorika a vzdorování Rusku, zda nejsou v rozporu s náladou společnosti a skutečnými americkými národními zájmy. A také s volebními preferencemi.

Převzato z Fondsk.ru

***

Alexandrov: Pokus poslat letadla RF přes Evropu – „oťukávání“

19. prosince 2015

Pokus poslat letadla RF do Sýrie přes Evropu bylo „oťukávání“ postoje Západu: jak jsou západní politici upřímní ve svém přístupu k boji s teroristy. Takto uvažuje ruský vojenský odborník, zástupce velitele dálkového letectva Leteckých a kosmických sil RF Anatolij Konovalov.

Evropské země a Turecko uzavřely svůj vzdušný prostor před ruskými letadly směřujícími do bojů v Sýrii. Ruští piloti museli nalézt trasu mimo Evropu. Základna letectva vojenského námořnictva u Olenogorska je nejsevernějším letištěm země. Umožňuje zvýšit dosah a doplňovat palivo letounů ve vzduchu. Byly momenty, kdy nebylo možno plnit úkoly ani podle druhé varianty. I za takových podmínek jsou ruští letci schopni splnit, co je potřeba.

O komentář k uzavření vzdušného prostoru pro ruské letectvo byl požádám vojenský odborník Michail Alexandrov. Uvedl: „Myslím, že to neodpovídá. Svědčí to o tom, že boj Západu s terorismem je jen deklarativní, protože pokud jsou na něj skutečně orientováni, musejí propouštět naše letadla.“ Podle něho je postoj turecké vlády jasný. Řekl k tomu: „To, že Turecko nepropouští, je pochopitelné. Vztahy s ním se prudce zhoršily, myslím, že my sami nebudeme přes Turecko nyní létat, abychom se vyhnuli incidentům.“ Dále uvedl: „Myslím, že pokus poslat letadla přes Evropu byl takovým ohmatáním postoje Západu: nakolik jsou ve svém přístupu upřímní a jak bychom s nimi mohli v tomto konfliktu reálně spolupracovat.“

Převzato z Warfiles.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
53 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
orinoko
20. 12. 2015 11:40

Emerika … njn … semeniste svetove demence. Mam takovy pocit, ze cim vyse tam nekdo v Hyjeee…RARchii stoji, tim vice je postizen tim, co jazyk-language dokaze mene a mene POPsat. Sdelit, ze o sesli v Emericke bile jedove chysi usiluje predevsim emericky politicky PUNK, je mez, za kterou se toho uz moc vymyslet neda … Je snad KAPITOLace. Radeji ne. Cim to, ze svetovi politicti panaci vypadaji , jak kdyz vypadnou z jedne a teze rite? Nikdo nema nazor, jsou to jen mluvici kebule. – S anomalii ritniho otvoru. Oni ho maji nahore. No logicky , kdyz spodem musi pridrzet… Číst vice »

orinoko
20. 12. 2015 11:52

Totalni informacni break.
Syrsky prezident Asad odletl na navstevu Iranu. Ochranu mu delaji ruska letadla a system Triumf. Prijimat bude iranska ochranka.
A nikdo ani nepipne. Zakernym zidovskym vyVOLEncem pocinaje.

orinoko
20. 12. 2015 12:38

Podcenovane jemenske sily odporu proti saudskemu NWO s minimem delaji maximum. Dve emericke obrnene chlouby typu Apac s rotorem sundali bojovnici v sandalech.
Emerika ma druhy Afghanistan. Zid se stahuje, ze nehodla poslouchat nejakou saudskou uterku, uterka neni zvykla bojovat, ta je zvykla jen korumpovat, a do Jemenu zacinaji proudit siite z celeho sveta. Podobne jako do Syrie.
Ano, The Bajbl se zacina naplnovat.
Emericky Satan, se kterym mava jeho vlastni ohon u Armagedonu se naplnuje.

orinoko
20. 12. 2015 18:07

Nejak mi to neda. Je to mimo, ale charakterizuje to situaci. Britsky vladni slizoun Kamerun prohlasil, ze je zadouci, aby zeny bojovali stejne jako chlapi v prvni linii. Ponecham stranou rozhovor emerickeho vojaka, ktery svuj omyl v emericke armade v Iraku prisel pote odcinit do rad kurdske domobrany snad v Syrii. Rekl, ze tam bojuji zenske a je o starost navic. V kulometne palbe se vetsinou sesypou a jsou nepouzitelne. Ceske Novinky prisly se slizounem a diskuse pod je celkem vyzivna. Hned zkraje se nekdo velmi duvtipne zeptal , proc do prvni lajny nejde sam slizoun. A jiny reagoval, ze… Číst vice »

peter.
20. 12. 2015 18:51

Irena napsal http://politikus.ru/events/65954-kitay-spisyvaet-rossiyskoe-pravitelstvo.html Číne sa ekonomicky darí predovšetkým preto,že tam oficiálne vládne jedna strana,čo je v ponímaní západu diktatúra,vedená totalitným režimom.Lenže práve táto forma riadenia štátu umožňuje Číne kombinovať plánované hospodárenie s trhovým,cielene a pod kontrolou zavádzať aj svoj špecifický, čínsky kapitalizmus,pri čom režim nikdy nedovolí aby sa moc prevážila na stranu kapitalistov.Oligarchovia v Číne dobre vedia,že ak prekročia hranice dovoleného,tak sa im môže ľahko stať,že ich niekde na preplnenom štadióne môžu verejne popraviť guľkou do hlavy.Na rozdiel od Ruska,sa čínski oligarchovia musia podriaďovať vládnej moci.V Rusku ako sa zdá,je tomu naopak. A tak ekonomická situácia v Rusku dospela tam… Číst vice »

Irena
20. 12. 2015 18:59

Peter, brod je ještě daleko. Podle mě to je jenom předzvěstí toho, že se konečně zbaví toho liberálního ekonomického sajrajtu, který dosud ve vládě trpěli a nechají si poradit od lidí, jako je Glazjev. Informačně na to lidi už připravovat začali.

orinoko
20. 12. 2015 19:13

To je velmi zvlastni situace. Rusko neplni dohody, selhava, je na kraji proPASTI … zatimco Cina tezce jede. Vite, co je zvlastni? Ze te prvni veci neni plny beeee a meeeeee mainstream. To je velmi podivne. A za druhe. Rusko je vystaveno bojkotu, valce na Halici a v Syrii, uz melo zkrachovat … a porad zije. Cine nikdo nesestrelil 2 letadla, nemusi celit sankcim, misto obyvatel na Krymu buduje vojenske atoly, nad kterymi se zacina blyskat, ale lide tam neziji. Ale porad je to medved, ktery dela nejhlubsi vrasky zapadnimu ohanbi. Cinska Panda zatim budi jen pozitivni emoce. Cesko-slovenske oskuhrane… Číst vice »

hudryper
hudryper
20. 12. 2015 19:27

Irena napsal Irena • 20. Prosinec 2015 http://politikus.ru/events/65954-kitay-spisyvaet-rossiyskoe-pravitelstvo.html Velmi důležitý zdroj informací o skutečném plnění se slávou podepsaných čínsko-ruských smluv. Je jasné,že moskevská vláda to má na dálném východě nesnadné,korupce vysokých úředníků a v důsledku jejich časté výměny vedou k zásadním zpožděním na ruské straně,k nedodržování slibů a tím pádem k obrovskému snížení vzájemné výměny zboží. Pád na jednu třetinu proti dřívějšku a podíl čínských investic v Rusku na úrovni 1% ze všech čínských zahraničních investic je důkazem velmi špatné práce Medvěděvovy vlády. Myslím,že článkem v Sin-hua dala čínská strana jasně najevo,že se s neplněním ruských závazků v hospodářské oblasti… Číst vice »

Irena
20. 12. 2015 19:34

hudryper napsal
Jde o velmi vážné upozornění Putinovi.

Bože není to žádné upozornění, je to nahrávka, další krok po vytyčené cestě.

orinoko
20. 12. 2015 19:44

Nejak mi to porad neda. Cina bez Ruska bude otazkou jednoho desetileti. A kde byl Kitaj? Ano , dneska se ukazuje, ze Lybie je Medvedevuv vroubek. Tech vroubku je daleko vice. Cina si hlavu nelame. Nedavno popravila svoji nadchazejici komunistickou hvezdu. Proc? Co se tam delo? Ze by rusky Medvedev? Vysilat signaly se muzou, ale otazka take je , jestli ma v Cine Komunisticka strana vse pod kontrolou. Na mistnich urovnich kvete komunisticka korupce , jak zenske pohlavi pred aktem. Bez Ruska nebude zadna cinska hedvabna stezka, a to jeste musime chapat dlouhodobou bernou rusku minci, jiz chranilo Iran. Jen… Číst vice »

orinoko
20. 12. 2015 19:52

Omlouvam se, ale nejak se mi provozne ZesRAl cinsky vyrobek . Nejak se zavaril.
To se ruskemu mobilu nestava ani nahodou.
Uz ani nevim , co jsem chtel na margo vymeny pocitu.
Snad jen , ze v Lybii Cina stahla ocas … a odepsala svoje enormni investice v teto zemi.
A takhle s celou slavnou Cinou vyjebe Zapad v celem svete. Pokud nebude mit za zady Rusa.
A to asi cele.

Irena
20. 12. 2015 19:56

Irena napsal
Bože není to žádné upozornění, je to nahrávka, další krok po vytyčené cestě.

Asi takhle, poopravila bych to, že to je vážné upozornění pro Medvěděva a spol, aby se poroučeli bez zbytečných problémů, nebo bude zle a nahrávka Putinovi pro veřejné mínění, které vidí, že s ekonomickou částí vlády to není právě to pravé ořechové a je na čase s tím něco udělat, a proto tady již delší dobu vystupuje Glazjev, aby tomu dal potřebný směr.

orinoko
20. 12. 2015 20:11

Vidim to asi takto: Pokud padne Medvedev, predsedou vlady se stane Sojgu se zvlastnimi pravomocemi k armade. Cas bezi , a Putin tu nebude naveky. Tim nemyslim umrti, nybrz moznosti kontinuity i pote, co oficialni funkce uz nebude k mani.
Putin, Sojgu, Lavrov – The Saint Russian Trinity.
Sojgu je v Rusku neuveritelne v kurzu. A vite proc? Nenosi politickou kravatu, ktera skrti.

orinoko
20. 12. 2015 20:26

A jeste … ze nevysila na Rusko svoje signaly ta bitch Merkel? Nord Stream je zatim v poho … jenom pry Rusko musi splnit jistou politickou objednavku – totiz do zprovozneni nesmi prerusit Halicsky tratovod.
Ruhrgas z Nemecka dodava trubky s prehledem. Na Nord Stream. Ja nevim , kdo dodava co na sibirskou trasu.

Béda
21. 12. 2015 6:53
Béda
21. 12. 2015 7:09

Béda napsal

Vyprávví insider https://www.youtube.com/watch?v=o8iJB8S3tbs

Řekl bych, že jde o směsici pravd, polopravd, esoteriky… Docela zajímavé.

Sio
Sio
21. 12. 2015 8:12

Irena napsal

http://politikus.ru/events/65954-kitay-spisyvaet-rossiyskoe-pravitelstvo.html

Zřejmě má Rusko stále problémy i z hlediska řízení a Číňané na ně tímto upozorňují. Putin se na to bude muset podívat.

Béda
21. 12. 2015 9:35

Zkušenosti českého policisty s migranty ve Slovinsku: https://www.youtube.com/watch?v=9gszsRpW_ps

Béda
21. 12. 2015 9:39

Český kamioňák v Calais -zkušenost s běženci v přímém přenosu https://www.youtube.com/watch?v=hRqOmNk07i0

Botičky od Diora
Botičky od Diora
21. 12. 2015 10:10

Irena napsal Asi takhle, poopravila bych to, že to je vážné upozornění pro Medvěděva a spol, aby se poroučeli bez zbytečných problémů, nebo bude zle a nahrávka Putinovi pro veřejné mínění, které vidí, že s ekonomickou částí vlády to není právě to pravé ořechové a je na čase s tím něco udělat, a proto tady již delší dobu vystupuje Glazjev, aby tomu dal potřebný směr. Nejsem si tím jistým. Dne 17.12.2015 V.Putin sdělil světu, že i když vláda plní své úkoly jen na 2/3, neplánuje personální změny. Řekl to velmi jasně a ruská veřejnost je z toho rozpačitá. A vzal… Číst vice »

Irena
21. 12. 2015 10:20

Botičky od Diora napsal Nejsem si tím jistým. Dne 17.12.2015 V.Putin sdělil světu, že i když vláda plní své úkoly jen na 2/3, neplánuje personální změny. Řekl to velmi jasně a ruská veřejnost je z toho rozpačitá. A vzal část odpovědnosti na sebe. Máte ale pravdu v tom, že „je na čase s tím něco udělat“. No víte, já si také nemyslím, že by Putin třeba inicioval předčasné volby nebo měnil vládu za pochodu, já si myslím, že si prostě postupně připravují půdu k volbám, které mají být za necelý rok. Jak víte, tak Putin není pro revoluci, ale pro… Číst vice »

fajt
21. 12. 2015 11:56

http://cz.sputniknews.com/byznys/20151221/1976497/medvedev-rf-ukrajina-dluh-pokuta.html – no jak to asi udělají. ..) – teď jsem zahlídnul na netu názor, že Medveděv byl na návštěvě Číny i kvůli dohodě o ukrajinském dluhu, kdy tak nějak podivně žádal Čínu o záruku ( Čína má na Ukrajině velké investice )ukr. pohledávky, prý byl docela chladně vypoklonkován a další den čínská media psala o ruské hospodářství ne zrovna příznivě ( v čem asi měly pravdu je to, že o ruské ekonomice toho ví více, než samotné kremelské vedení ), dokonce byl názor, že současné ruské vedení vyčerpalo svůj potenciál ( já stále říkám, že okamžité nepotrestání tureckého banditismu… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
21. 12. 2015 11:57

to Irena:
Vidím to taky tak. Dočetl jsem se, že konstituci RF sepsali yankees (4.500 zákonů made in usa!), že tyto „partneři“ řídí Centrální banku RF, že ve vládě RF v čele s iPhone-čikem Medvědevem panuje samý liberál a že se VVP může spolehnout jen na Lavrova a na Šojgua. Opakuje se to dost často a je to děsivé, naposledy včera večer ve filmu „Miroporjadok“ od V.Solovjova:

http://online-kinopokaz.ru/load/nashe_kino/miroporjadok_film_vladimira_soloveva_20_12_2015_smotret_onlajn_besplatno/17-1-0-6340

Čím dál tím víc si vážím výkonu VVP.

zajoch
21. 12. 2015 14:39

V souvislosti s článkem, na který zde upozornila Irena, možná stojí zato připomenout některé momenty z jednání Číny v nedávné minulosti, například: nesjednané využívání ruského technického vlastnictví Čínou, pokusy Číny o ošizení Ruska při nákupu jeho energetických surovin, využití sankcí proti Rusku k získání výhodných obchodních podmínek při nákupu jeho surovin. I zde v jednom článku je zmínka o změnách postoje Atambajeva k základně v Oši pod vlivem Číny. Čína není žádný iskrennyi drug Ruska, je to velmoc, která hledí jen na své vlastní zájmy a s Ruskem je ochotna spolupracovat jen pokud je to pro ni samotnou dostatečně výhodné.… Číst vice »

peter.
21. 12. 2015 14:47

zajoch napsal
Rusko je ve skutečnosti neustále ze všech stran vydíráno. I svými údajnými přáteli.

Áno!
Presne tak.

hudryper
hudryper
21. 12. 2015 14:50

Botičky od Diora napsal Čím dál tím víc si vážím výkonu VVP. Jistě, jeho výkon je obdivuhodný. Jenže znáte to ? Mnoho psů.zajícova smrt. Už kdysi,uprostřed perestrojky mne vedoucí pracovníci ruského obchodního partnera přesvědčovali,že u nich nic nebude fungovat dobře bez toho,aby ten „oráč za pluhem nemusel v okamžiku,kdy se tahouni zastaví vrazit oběma dlouhé bidlo s hákem do řiti a pak zase táhnou“. Jsem si skoro jistý,že pokud se Putin nepřeformátuje v moderního Stalina a nenastolí přiměřený strach z následků špatné práce a korupce tak,aby byl všeobecný a nezpochybnitelný, jeho tažení Ruska na světové výsluní nedojde ani ke svým,… Číst vice »

Irena
21. 12. 2015 15:12

zajoch napsal
zajoch

Jak řekl Putin, tak jde vždy o zájmy států v první řadě. Nemůžete vyčítat Číňanům, že hájí své zájmy. Asi je to pro nás již nezvyklé, protože ty naše dlouho nikdo nehájil, a to české ani celoevropské. Ovšem jsou zájmy obchodní, kdy se dá něco ze situace vytěžit a jsou zájmy strategické, a tady bych o vztahy Rusko – Čína strach neměla.

Botičky od Diora
Botičky od Diora
21. 12. 2015 15:16

zajoch napsala: Rusko je ve skutečnosti neustále ze všech stran vydíráno. I svými údajnými přáteli.

Souhlas. “Rusko má pouze dva spolehlivé spojence – armádu a námořnictvo,” tato slavná slova pronesl císař Alexandr III, předposlední car Ruska vládnoucí v letech 1881 až 1894. Také si myslím, že Rusko spolehlivé přátele mezi ostatními státy nemá. Ale kdo je má?? Commonwealth?
Vždy je jednodušší, pohodlnější a výnosnější podporovat Zlo než bojovat na straně Dobra a stádo se toho drží. Stejně jako v roce 1941 nebo jako včera v Libyi či dnes v Sýrii….

zajoch
21. 12. 2015 16:02

Zájmy čestně uplatňované jsou jedna věc a zájmy na úkor druhého jsou jiná věc. V jednání států vůči Rusku, i spřátelených států, vidím často to druhé a nikoliv jen v poslední době, ale psala jsem o tom v diskusích již před léty, když přišla řeč na Čínu. No, byla jsem označována za pesimistku.

fajt
21. 12. 2015 16:06

hudryper napsal Jistě, jeho výkon je obdivuhodný. Jenže znáte to ? Mnoho psů.zajícova smrt. Už kdysi,uprostřed perestrojky mne vedoucí pracovníci ruského obchodního partnera přesvědčovali,že u nich nic nebude fungovat dobře bez toho,aby ten „oráč za pluhem nemusel v okamžiku,kdy se tahouni zastaví vrazit oběma dlouhé bidlo s hákem do řiti a pak zase táhnou“. Jsem si skoro jistý,že pokud se Putin nepřeformátuje v moderního Stalina a nenastolí přiměřený strach z následků špatné práce a korupce tak,aby byl všeobecný a nezpochybnitelný, jeho tažení Ruska na světové výsluní nedojde ani ke svým, byť jen dílčím, cílům. ano, jsou dvě varianty, buď Putin… Číst vice »

peter.
21. 12. 2015 16:23

zajoch napsal

Zájmy čestně uplatňované jsou jedna věc a zájmy na úkor druhého jsou jiná věc. V jednání států vůči Rusku, i spřátelených států, vidím často to druhé a nikoliv jen v poslední době, ale psala jsem o tom v diskusích již před léty, když přišla řeč na Čínu. No, byla jsem označována za pesimistku.

p.zajoch:
K Číne a Iránu možno pokojne priradiť aj Bielorusko a Kazachstan.Niekedy tieto štáty pripomínajú vo vzťahu k Rusku šakala Tabákího z Kiplingovej „Knihy džunglí“.

abx
abx
21. 12. 2015 16:25

v Polsku maju prislovie – „moor zrobił swoje, moor musi odejść“. tazko povedat, ci plati aj na Putina, skor si myslim, ze nie, na Putina skor plati „nomen – omen“, cize Lenin, Stalin, Putin – osudovy trojlistok, ktory posuva epochu o vyznamny krok dopredu. Putin ma casu dost, ked to bude potrebne, sroby podotahuje. ludi mozno motivovat najmenej dvomi sposobmi, motivacia strachom z represie je az to posledne…
http://cs613418.vk.me/v613418694/1778c/klIyCL8H4Qk.jpg

fajt
21. 12. 2015 16:41

abx napsal
abx

v Polsku mají ještě jedno – każdy sobie rzepkę skrobie. ..)

Irena
21. 12. 2015 17:35

Jak Němci točí falešnou propagandu o Donbasu
od 52:38 min.
https://www.youtube.com/watch?v=82MpYKM4dNQ

abx
abx
21. 12. 2015 21:19

tak uz je prelozeny do anglictiny Putinov rozkaz armadnym silam ruskej federacie zostrelit v Syrii kazdeho, kto by ohrozoval v Syrii dislokovane ruske letecke alebo pozemne sily. davam to sem v anglictine, aby si to aj leho precital a som zvedavy, ci pochopi o co ide, co na to napise: I want to warn those who might again try to organize any kind of provocation against our troops: we have taken additional measures to ensure the security of Russian troops and air base. It is reinforced by new air force squadrons and air defenses. All our strike aircraft are now… Číst vice »

abx
abx
21. 12. 2015 21:33

fajt,
stavbari hovoria, ze sa to „utrasie“. a ludove prislovie – Dobre s dobrym a zle same.

orinoko
22. 12. 2015 10:40

Njn, tak nejak nevim. Rusko je ochotno poskytnout Iranu uver 6 miliard dolacu. Ovsem s vladnimi zarukami. Krachujici existence jako veritel. To jsou docela zajimave konfigurace.

orinoko
22. 12. 2015 16:03

Tak jakpak v diskusi? Mali malym v malem. Kterypak vul tu tvrdil, ze Iran ze Syrie stahuje svoje jednotky? Je ondon nastrojem dezinformaci? Mozne to je, hlavne , ze odkaz jaksi chybel. Ale nejen papir snese vsechno, i exkr.

Gatta
Gatta
22. 12. 2015 17:21

Zdravím všechny – a přeji všem klidné svátky a pevné zdraví (nejen) v následujícím roce.

A pro odreagování předvánočních a politických stresů přikládám trochu hudby:

https://www.youtube.com/watch?v=95AEzyWZX8I
https://www.youtube.com/watch?v=ho0AOqK0aWI

A ještě jednu „vánoční“ – o starých přátelích …
https://www.youtube.com/watch?v=d3VjTcYYdRw

orinoko
22. 12. 2015 17:40

K vanocum pridam nekolik moudrosti proverenych casem, zivotem … i hospodou. Nejsou z moji hlavy, ale ja je v hlave nosim, kdyz ostatni uz pozapomneli.

– Pro nove pratele nezapominej na stare. – pravil klasik.

– Zivot neni pericko, ale takove pero … to je zivot. – pravila dama A ta se vyznala. Ve vsem … a ze vseho.

– Polocas rozpadu lidskeho zivota pripomina sex bez vyvrcholeni. Clovek neco ceka, neb uz vi a zna. A najednou kouka … ze je na vrcholu. A pred nim uz jen tobogan. – pravil orinoko

Gatta
Gatta
22. 12. 2015 17:45

Re orinoko
Měli jsme zrovna teď úmrtí v rodině – a je to tak. Nic se nemá odkládat na „někdy“, protože to někdy nenní nikdy jisté …

https://www.youtube.com/watch?v=GP3U6Qv5Vys

orinoko
22. 12. 2015 18:05

Gatta, nehodlam psat fraze typu emerickych bestialit – to je mi lito. Pokud „se kacelo v lese“ kde uz nadesel cas , je to snad vsechno snesitelnejsi. U nas uz rodove odumrela cela starsi cast moravske vetve. Dokazali jsme se vsichni sejit jen na kulatych oslavach … a pohrbech. A je toho mene a mene. Ne proto, ze bychom o sobe nevedeli, ale proto, ze se zmenil charakter doby. Vime o sobe, ale je toho v prubehu casu pomalu na druhou odmocninu. Zjistuji, ze jsem docela obrnen vuci vanocni komerci i pocitu osameni plynouci z absence kohosi po boku. A… Číst vice »

Gatta
Gatta
22. 12. 2015 18:15

Re orinoko – je tak – zmenil charakter doby – ale se svýma mladýma a jejich příbuznýma se snažíme budovat a udržovat zase jiné a nové mosty. Bo smečka lépe přežije … :-)
https://www.youtube.com/watch?v=QDh9C3xUj5w

Vzpomínám na Vánoce na vojně – dobrovolně jsme se přihlásili do stráže – všichni nás litovali … a my tam měli božský klid vykládali si na Štědrý večer o kurvách. Jo to byl veget …