Svět ruskýma očima 334

 

Ukradení Evropy

Dmitrij Sedov

4. ledna 2016

Iniciátoři TTIP připravili veřejné mínění na její podpis tento podzim. Realizace bude znamenat změnu situace ve světové ekonomice a následky bude mít v celém systému mezinárodních vztahů. Příprava je utajována a pracuje na ní Úřad obchodního zmocněnce a Evropská komise EU. Vše se podobá spíše spiknutí než diskusi o principech volného obchodu. Veřejnosti jsou předkládána málo srozumitelná prohlášení „příslušných orgánů“, nebo úniky do medií. Plánovaná dohoda byla stručně oznámena na stránkách EK až v únoru 2015. Zato evropské sdělovací prostředky kontrolované nadnárodními korporacemi jedou na plné obrátky a snaží se veřejnost přesvědčit, že je dohoda k jejímu prospěchu. Veřejnost přesvědčování příliš nevěří. Proč by s tím jinak byly dělány takové tajnosti? Kolem tématu zuří informační boj a hora dezinformací.

Práce na projektu začaly před třemi léty. Nyní se rýsuje určitý obraz. Na transatlantickou zónu volného obchodu připadne 46 % světového HDP. Tvrdí se, že dohoda má v budoucnu „odstranit cla, omezit služby, umožnit lepší přístup k otevřeným trhům a usnadnit investice“.

Evropské unii má dohoda otevřít širší přístup na americký trh veřejných zakázek, má zachovat zákaz dovozu geneticky upravených organismů (GMO) a hormonálně ošetřeného hovězího masa a uznání zeměpisných ochranných známek potravin.

Spojeným státům TTIP slibuje volnější přístup amerických zemědělských produktů do Evropy, bezcelní vývoz automobilů a pokračující zákaz zapojení zahraničních dodavatelů v některých odvětvích průmyslu, například v průmyslu námořním.

Jenže unikla informace, kterou zveřejnily německé Die Zeit, a to je sedm kapitol dohody, z nichž je například patrno, že článek 14 dohody obsahuje pravidla zakazující vládám „znárodnění nebo vyvlastnění, není-li to nezbytné pro veřejné blaho, v rámci řádného soudního řízení, na nediskriminačním základě, s výplatou kompenzací“. Znamená to přímé ohrožení hospodářské suverenity národního hospodářství. Pokud by ke znárodnění došlo, potom podle článku 14(2) musí být zaplacena kompenzace v souhlase s reálnou tržní cenou … plus úroky na komerční sazbu stanovenou na tržním základě. Takže – nedoporučuje se znárodňovat.

Dále je rozpracované tak zvané ustanovení pro řešení sporů mezi investory a státem, které má více omezit kompetence státu v ekonomice. Je to ve skutečnosti „jednosměrka“, kdy korporace mohou napadnout politiku vlády, ale ani vláda, ani soukromníci nemají stejná práva vůči korporacím.

Proti dohodě vystoupil vedoucí organizace „Globální spravedlnost dnes“ Nick Durden. Poukázal na to, že se dohoda připravuje tajně a stovky lobbistů z nadnárodních korporací dostávají slovo. Ti se snaží rozvrátit demokratické řízení a nastolit paralelní systém, v němž vláda bude odpovědná korporacím a ne naopak. V dohodě se plánuje ochrana zahraničního kapitálu a omezení suverenity států, které ji podepsaly. Malému počtu právníků sedících v cizích arbitrážních soudech je projevena důvěra a bezprecedentní moc interpretovat i anulovat zákony podepsaných států.

Stejně diskriminující je přístup k finančním záležitostem. Smlouva omezuje právo států přijímat zákony v oblasti řízení a pravomoci pojišťovnictví a bankovnictví. Dean Baker, vedoucí Centra ekonomických a politických výzkumů (CEPR) uvedl: „Řeči o tom, že hlavním cílem této dohody je volný obchod, jsou dezinformace mimořádného rozsahu. Již dnes jsou tržní bariéry mezi EU a USA minimální a dokument je spíše určen k tomu, aby zavedl pravidla omezující možnosti národních vlád a místních správ určovat normy bezpečnosti, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a práva spotřebitelů.“

TTIP přinese užitek především americkým korporacím. Ony mají nízké vlastní náklady a mohou ve velkém útočit na trh EU a podřídit si jej. Ekonom Jeronimo Capaldo zhodnotil důsledky přijetí TTIP pro EU. V prvních deseti letech dojde k významným ztrátám evropského čistého vývozu. Tak se sníží výnosy z práce. Nejvíc ztratí Francie. Přijde o 5500 EUR na jednoho pracovníka, Severní Evropa o 4800 EUR, Velká Británie o 4000 EUR, Německo o 3400 EUR. V Evropské unii zmizí 600 tisíc pracovních míst, dále mnoho malých zemědělských hospodářství a dojde ke zvýšení deficitů státních rozpočtů.

Ušetřena nezůstane ani kultura. Podle podmínek dohody například americký filmový průmysl může po příchodu na evropský trh požadovat stejné dotace jaké mají evropské firmy, tedy ve Francii francouzské, v Německu německé. Přitom evropská filmová produkce přežívá v konkurenci s Hollywoodem jen zásluhou dotací. Ve všech evropských státech se rozvoji národního filmového průmyslu pomáhá. Přijetím TTIP to bude likvidováno. Stejně dopadne divadlo, orchestry, veřejná TV studia, rozhlasové stanice a nakladatelství. TTIP také předpokládá, že státní univerzity nebudou dostávat peníze ze státní pokladny. Musí na tom být stejně jako soukromé.

Veřejnost protestuje. Petice proti uzavření transatlantického paktu má přes 3 miliony podpisů. Desetitisíce lidí přišlo na demonstrace. Podle španělské poslankyně Europarlamentu Albiolové je TTIP „uragán, který smete práva občanů“. Množství protestujících roste a vlády Evropy se je snaží neutralizovat. Loni v červenci odmítla EK registrovat mezistátní občanskou iniciativu STOP TAFTA (další název TTIP). V březnu 2015 bylo speciálním šetřením Bundestagu vyhlášeno, že rady německých měst a obcí nemají právo zkoumat obsah TTIP, jinak porušují zákon. Jenže už před tímto datem byla dohoda posuzována ve 113 městských a obecních radách a všude byly přijaty negativní rezoluce.

Vůdci velkých politických stran vypadají jako by byli zhypnotizovaní. Dokonce němečtí sociální demokraté jednají bez ohledu na nebezpečnost TTIP. Předseda SPD Sigmar Gabriel na jejich sjezdu prohlásil, že „SPD přijímá TTIP s určitými výhradami“. Dnes se SPD dostala do stavu, kdy boří německý sociální systém. Zato se v Německu zvedá hlas protestu menších stran (Die Linke, Zelení), odborů, společenských organizací nezávislých na nadnárodních společnostech. Bude-li koncem roku 2016 dohoda přijata vládami členů EU, bude následovat ratifikace v parlamentech. To bude vyvrcholení boje a podle výsledků bude zřejmé, jestli se americkému býku podařilo ukrást Evropu.

Převzato z Fondsk.ru

***

„Prorocká výstraha“ Kaddáfího se potvrdila – britské vydání

7. ledna 2016

Muammar Kaddáfí upozorňoval bývalého ministerského předsedu Velké Británie Blaira na nebezpečí islámského extrémismu pro Evropu. Ukázalo se to po rozšifrování telefonátů obou politiků mezi sebou. K rozhovoru došlo 25. února 2011, kdy v Libyi už byly nepokoje a plukovník chtěl zabezpečit zemi před bojovníky al-Kájdy.. Řekl: „Neútočíme na ně, to oni útočí na nás. Chci Vám říci pravdu. Situace je zamotaná a vše je jednoduché. V Severní Africe se objevily spící buňky organizace al-Kájda. Spící buňky v Libyi jsou podobné těm, které byly v Americe před 11. zářím.“

Dále uvedl: „Obstarali si zbraně a zasévají hrůzu mezi lidmi. Lidé nemohou vycházet z domů. … Není reálný obraz, nejsou zahraniční korespondenti. Žádali jsme všechny světové reportéry, aby přijeli a viděli skutečnost. Jsou to ozbrojené bandy. … S nimi se není možné dohodnout.“ Nato varoval: „Chtějí kontrolovat Středomoří a potom napadnou Evropu.“ Tehdy Blair mluvil o nutnosti mírového urovnání.

Po třech týdnech od tohoto rozhovoru začala koalice západních zemí, včetně Velké Británie, bombardovat Libyi. Vedlo to ke svržení libyjského vůdce. Podle britského vydání The Telegraph Blair dvakrát Kaddáfímu volal a snažil se jej přesvědčit, aby Libyi opustil.

The Telehgraph uvádí, že se Kaddáfího varování potvrdilo. Nyní jsou mnohá libyjská území pod kontrolou islámských extrémistů napojených na IS. Podle předsedy Výboru pro zahraniční záležitosti Crispina Blunta naznačují v současné době dostupné důkazy, že západní politici byli ve věci intervence s ohledem na zájmy Libye i na zájmy Západu méně prozíraví než libyjský vůdce.

Převzato z Rusvesna.su

***

Financial Times: Za podpory RF začíná Bašar Asad s porážkou jedné z posledních bašt prozápadních povstalců

9. ledna 2016

Armáda prezidenta Asada začíná za podpory ruského letectva dobývat ztracený jih Sýrie. Financial Times uvádějí, že tento krok může nejen oslabit jednu z bašt povstalců, ale také ohrozit rovnováhu na hranici s Izraelem. Akce syrské armády v tomto místě překvapila zahraniční teroristické organizace, USA i samotné syrské povstalce. Měli zato, že se Moskva neodváží rozšiřovat svůj vliv na území sousedící s Izraelem.

Financial Times píší: „Povstalci z Jižní fronty aliance Sýrie říkají, že byli rovněž překvapeni, když se stali terčem nové kampaně: jejich síly jsou řízeny Vojenským operačním velitelstvím sestaveným Araby a západními vojenskými silami, včetně USA.“

Vstup syrských vládních vojsk a zvláště libanonského Hisballáhu do prostor poblíž Golanských výšin může vést ke střetu s Izraelem, který v současnosti výšiny kontroluje. Úder je veden na město Sharm El Sheikh Maskin, ležící strategicky na jedné z hlavních tras zásobování z jižního města Deraá do Damašku. Ztráta tohoto města bude znamenat ztrátu celého jihu.

Dále Financial Times uvádějí, že Izrael i Rusko mají zájem vyhnout se konfliktu a mnozí analytici mají za to, že jsou Moskva a Tel Aviv domluveni. Podle novin má na rusko – syrské operaci zájem i Jordánsko.

Na Jižní frontu se dávno pohlíží jako na jednu z posledních bašt t. zv. umírněných povstaleckých sil v Sýrii. Vítězství na této frontě definitivně upevní postavení Asada před tím, než dojde k dalším mezinárodním jednáním. Agentury informují, že v tuto chvíli je El Sheikh Maskin z více než z poloviny pod kontrolou vládních vojsk, která v posledních dnech odrážejí snahu o protiútok povstalců.

Převzato z Warfiles.ru

***

Německá policie dostala pokyn „nezveřejňovat“ kriminální činy migrantů

Alexandr Grišin

9. ledna 2016

Místní lidé sestavují oddíly domobrany proti migrantům a nespoléhají na vládu.

Ve věci běženců je německá vláda zmatená. Ještě donedávna Němci Merkelové ohledně nich tleskali a neuvědomili si, že se mohou stát oběťmi. Po událostech v Kolíně nad Rýnem se doslova probudili ze spánku. Sestavují domobranu. Přitom vláda předvádí bezmocnost. Starostka Kolína nad Rýnem poradila Němkám, aby nenosily „vyzývavé oděvy, aby neprovokovaly“, aby chodily ve skupinách a držely se od migrantů nejméně na vzdálenost napřažené ruky. Už to samo Němce dopálilo. Merkelová vystoupila s návrhem zjednodušit deportace těch, kteří porušují pravidla. Křečovitě prohlásila: „Myslím, že existují známky toho, že změny musejí nastat“ a dále uvedla, že ministr vnitra a ministr spravedlnosti posuzují jak jednodušeji a rychleji učinit změny v justici. Dosavadní zákony totiž umožňují deportace až těch utečenců, kteří byli odsouzeni nejméně na 3 roky a tam, kam jsou deportováni, jim nesmí nic hrozit.

Veškerá prohlášení, sesazení šéfa policie v Kolíně nad Rýnem a jeho dočasné penzionování je ve skutečnosti komedie pro uklidnění publika. Korespondenti Bildu zjistili, že situace je právě opačná. Vždyť německé policii je dán pokyn nezveřejňovat kriminální činy běženců.

Vysoký úředník justice ve Frankfurtu nad Mohanem prozradil: „Kriminální činy, z nichž jsou podezřelí lidé s cizím občanstvím, zaregistrovaní v příjímacích centrech běženců, hned odkládáme stranou. Vedení dalo přísné pokyny nezveřejňovat takové případy a informace podávat jen na přímou žádost zástupců medií.“ Toto svědectví nepřímo potvrdil také pracovník ministerstva vnitra Hesenska, který varoval, že by  negativní informace o běžencích mohla být zneužita pravicovými extrémisty a namířena proti těm, kteří skutečně hledají ochranu.

Vláda předvádí nejen bezmocnost, ale skutečně dává policii pokyn zavřít oči nad problémem a veřejnosti naznačuje, že v nejbližší budoucnosti  nelze spoléhat na struktury zajišťující zákonnost. Pokyn „nezveřejňovat“ se ve skutečnosti rychle promění na „neregistrovat a nevyšetřovat“. V současné evropské realitě se princip „nic nevidím, nic neslyším, nic nepovím“ stal jedinou variantou vlády na největší dnešní problém nejen Německa, ale celé EU. Není alternativa a perspektivy EU jsou stále chmurnější.

Převzato z Kp.ru

57
Komentujte

avatar
53 Comment threads
4 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
16 Autoři komentářů
BédaSioorinokoStanpeter. Autoři posledních komentářů
  Odebírat  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na

Warning: sprintf(): Too few arguments in /data/web/virtuals/52128/virtual/www/domains/outsidermedia.cz/wp-content/plugins/wpdiscuz/templates/comment/class.WpdiscuzWalker.php on line 190

Warning: sprintf(): Too few arguments in /data/web/virtuals/52128/virtual/www/domains/outsidermedia.cz/wp-content/plugins/wpdiscuz/templates/comment/class.WpdiscuzWalker.php on line 190

Warning: sprintf(): Too few arguments in /data/web/virtuals/52128/virtual/www/domains/outsidermedia.cz/wp-content/plugins/wpdiscuz/templates/comment/class.WpdiscuzWalker.php on line 190
Béda
Člen
Béda

Jak si oligarchové naporcovali Ukrajinu – včetně Donbasu: http://e-republika.cz/tiki-read_article.php?articleId=3467 .Byli lidé, kteří do toho šli s národoveckými ideály buditelé národa: Andrej Purgin, Alexej Mozgovoj a Pavel Dremov. Ale jak víme, Mozgovoj a Dremov už byli zavražděni, Purgin je zbaven moci. Moskva spolu s Kyjevem zničila všechny výhonky lidové samosprávy a republiky se vrátily k autoritářskému vedení s imitací národovectví. Vůdci, představitelé, kteří mohli představovat nějakou konkurenci současným manažerům, ti už byli zabiti. V Lugansku vládne Plotnický, člověk Jefremova a Kralevské oligarchické skupiny, která zabrala Luhanskou oblast, s výjimkou Stachanova a Alčevska, které jim přímo nepatří. To vědí všichni. To byl… Číst vice »

peter.
Člen
fajt
Člen
fajt
QQ
Člen
QQ

Dival jsem se dnes na nize uvedene video a napadlo me pritom, ze cerni a muslimsti uprchlici jsou vitani jako spasitele evropske kultury a ekonomiky a tito bili lide na videu (viz hlediste) a zaroven krestane vizazi nam velmi podobni a mluvici dokonce podobnou reci jako my, dodavajici nam (zvlaste v zime) zivotodarne energie i celorocne energie pro nasi ekonomiku (ropa, plyn), maji byt nasimi uhlavnimi neprateli a na rozdil od stedre dotovanych vetrelcu na ne dokonce uvalujeme sankce?? A pritom tito bili krestane bojuji s nasazenim svych zivotu a za sve sankcionovane penize(!) za ukonceni az neuveritelne nasilneho extremismu… Číst vice »

peter.
Člen

Na Donbase zabili ďaľšieho veterána – veliteľa.Plukovníka Kononova (Kot)zastrelil snajphttp://www.kresy.pl/wydarzenia,bezpieczenstwo-i-obrona?zobacz/w-centrum-doniecka-zginal-komendant-separatystow-er.

Alena
Člen
Alena

kombinace TTIP a masového přistěhovalství bude pro státy Evropy smrtící. Údajně vřící kotlík pro vznik nového evropského národa, ve skutečnosti gheta a oddělené společnosti, ovšem všechny bezmocné vůči nadnárodním oligarchickým strukturám

fajt
Člen
fajt

peter. napsal

Na Donbase zabili ďaľšieho veterána – veliteľa.Plukovníka Kononova (Kot)zastrelil snajphttp://www.kresy.pl/wydarzenia,bezpieczenstwo-i-obrona?zobacz/w-centrum-doniecka-zginal-komendant-separatystow-er.

a nebude ani poslední, bohužel. ..

peter.
Člen

fajt napsal
a nebude ani poslední, bohužel. ..

http://rusvesna.su/news/1452373913

Béda
Člen
Béda

peter. napsal

Na Donbase zabili ďaľšieho veterána – veliteľa.Plukovníka Kononova (Kot)zastrelil snajphttp://www.kresy.pl/wydarzenia,bezpieczenstwo-i-obrona?zobacz/w-centrum-doniecka-zginal-komendant-separatystow-er.

Vraždí je ze skrytu. Neměli američtí instruktoři cvičit pro kyjevské fašisty diverzanty a snajpery?

Bety
Člen
Bety

Na Novinkách je pěkný rozhovor s historikem a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou k přistěhovalecké krizi. V kombinaci s TTIP a jejími následky pro Evropu….
Podle mého je nejvyšší čas vypadnout z toho bezzubého, bezradného a ochromeného slepence nazývaného EU.

fajt
Člen
fajt

peter. napsal
http://rusvesna.su/news/1452373913

bez ruského ( byť skrytého) souhlasu by to nešlo, takže to je taky vizitka toho, co vlastně dnešní Kreml představuje – tedy rub NWO mince, možná na první pohled vypadá jako naděje a něco pozitivně lepšího, ale v zásadních krocích se pevně drží starého a provařeného dogmatu, když se snaží někdo uniknout a opravdově nastolovat odluku od světových globálních darebáků, tak Moskva nemá slitování a velmi rozhodně eliminuje ty nejschopnější oponenty. ..)

fajt
Člen
fajt

Bety napsal Na Novinkách je pěkný rozhovor s historikem a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou k přistěhovalecké krizi. V kombinaci s TTIP a jejími následky pro Evropu…. Podle mého je nejvyšší čas vypadnout z toho bezzubého, bezradného a ochromeného slepence nazývaného EU. v podstatě jsme jako generace těžce selhali, uvedli jsme na piedestal moci to nejhorší co se v lidské společnosti nacházelo a nachází a jsme pro falešný klid, pohodlí a budoucnost svinstva dokonce schopni obětovat další generace… možná by bylo na čase začít jednat i podle jiného hesla, než které nám bylo hloupě vnuceno, že v obraně vlastní integrity a lidství… Číst vice »

Irena
Člen

Bety napsal

Na Novinkách je pěkný rozhovor s historikem a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou k přistěhovalecké krizi. V kombinaci s TTIP a jejími následky pro Evropu….
Podle mého je nejvyšší čas vypadnout z toho bezzubého, bezradného a ochromeného slepence nazývaného EU.

http://www.novinky.cz/domaci/391360-historik-vlastimil-vondruska-pokud-islam-ovladne-evropu-bude-to-kvuli-nasi-slabosti.html

Béda
Člen
Béda

Spisovatelé, vědci, vynálezci, lékaři, jaderní fyzici, inženýři, učitelé dělají nejenom amatérské gynekology německým ženám ale svádějí také čilý konkurenční boj navzájem mezi sebou: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Uprchlicke-horko-nekonci-V-Nemecku-neutuchaji-hadky-a-bitky-416520

Člen

Cenzurované video: Očitý svědek událostí v Kolíně popisuje tak trochu jiný příběh, než popisují média – https://www.youtube.com/watch?v=aJyj1jZljKM http://www.nwoo.org/2016/01/10/nemecky-policista-mame-prisny-zakaz-informovat-o-zlocinech-uprchliku/ http://www.securitymagazin.cz/zpravy/zadatele-o-azyl-v-nemecku-nesmi-byt-stigmatizovani-znasilneni-je-prejmenovano-na-tezke-sexualni-obtezovani-1404048485.html Souhlasím se závěrem J. Bašty k těmto událostěm jež nazval příznačně testosteronová demence a které mají společné dva prvky – kulturní a etnický původ pachatelů a neschopnost policie tyto trestné činy vyšetřit, dopadnout útočníky a obvinit je ze žhářství a pokusu o vraždu,obecného ohrožení a žhářství,či loupeže, znásilnění a sexuálního obtěžování. Pro budoucnost Evropy totiž může být neochota či neschopnost trestat podobné zločiny osudová. Nejsou-li si lidé před zákonem rovni, v sebeobraně začínají uvažovat v kategoriích viny kolektivní. Odtud je už… Číst vice »

Člen

Pouliční boje na Silvestra v Berlíně
2015 / 2016. Mladí muži z rodin přistěhovalců stříleli pyrotechnikou po sobě, kolemjdoucích a projíždějících vozidlech. Kdo se této noci ocitl na Hermannstraße v části Neukölln, nebyl ušetřen.

https://www.youtube.com/watch?v=TMCiUvMy8pc

peter.
Člen

Musíme sa naučiť tancovať tak,ako nám prišelci budú pískať.
http://politikus.ru/uploads/posts/2016-01/thumbs/1452433490_rrnsapero.jpg

Alena
Člen
Alena

tak nám začala nová vlna útoků na premiéra a další uniklé e. maily- viz novinky. Po tom, co jsme zažili po útocích na jiné veřejné osoby- Paroubek, Rath, je ta kampaň zřejmě na objednávku od politických konkurentů. Negativní kampaň, přestávka- to se opakuje několikrát a několik měsíců, pak utišení a následně vyvrcholení. Parlamentní volby jsou v roce 2017, předvolební kampaň začíná

http://www.novinky.cz/domaci/391402-hackeri-zverejnili-dalsi-e-maily-a-vyhrozuji-sobotkovi.html

Béda
Člen
Béda

Alena napsal

tak nám začala nová vlna útoků na premiéra a další uniklé e. maily- viz novinky. Po tom, co jsme zažili po útocích na jiné veřejné osoby- Paroubek, Rath, je ta kampaň zřejmě na objednávku od politických konkurentů. Negativní kampaň, přestávka- to se opakuje několikrát a několik měsíců, pak utišení a následně vyvrcholení. Parlamentní volby jsou v roce 2017, předvolební kampaň začíná

http://www.novinky.cz/domaci/391402-hackeri-zverejnili-dalsi-e-maily-a-vyhrozuji-sobotkovi.html

Jenom taková myšlenka. Sobotka JE a NENÍ pro kvóty. Co když někdo chce významnou změnu? Kdo z mocných by to mohl být? Kdo ze (vše)mocných odposlouchává internet, snaží se řídit české soudnictví a politiku?

Magnus Maximus
Host
Magnus Maximus

V danou chvíli je jedno, jestli je web nacistický, jak tam píšou. Především je třeba se zajímat, jestli jsou ty maily pravdivé. A zdá se, že ano. Připravují na nás pěkné svinstvo, viz. například zde:
http://aeronet.cz/news/video-multikulti-snehurka-pro-deti-na-ct-podle-noticek-poradce-premiera-sobotky-unikle-emaily-opravdu-dokazuji-ze-ct-toci-pohadky-pro-deti-podle-tezi-poradcu-premiera-a-zajmu-nwo/
Ve státní správě by bylo potřeba udělat generální čistku od sluníčkářů. Sobotka mezi ně patří.

Béda
Člen
Béda

Béda napsal
Jenom taková myšlenka. Sobotka JE a NENÍ pro kvóty. Co když někdo chce významnou změnu? Kdo z mocných by to mohl být? Kdo ze (vše)mocných odposlouchává internet, snaží se řídit české soudnictví a politiku?

Co když se někomu zdá být Sobotka málo promigračně akční?

Alena
Člen
Alena

Magnus Maximus napsal
Ve státní správě by bylo potřeba udělat generální čistku od sluníčkářů. Sobotka mezi ně patří

nemůžeme si dělat iluze. Naše nová republika je postavena na zlodějnách a našim západním loutkovodičům to začne vadit pouze tehdy, pokud loutečky neskáčou, jak páníček píská. I alternativní weby a perspektivní politické strany mohou být už nyní pod dohledem nadnárodních institucí.
Lze vůbec najít osobu, která by nepodlehla korupčnímu prostředí a hájila zájmy státu? Zdá se , že to chce prvky švýcarského politického modelu, to jest referenda o zásadních otázkách a přímou odpovědnost politiků. Kdo to ale prosadí?

Béda
Člen
Alena
Člen
Alena

Béda napsal
Co když se někomu zdá být Sobotka málo promigračně akční?

takhle bych to neviděla. Položila bych si otázku, kdo bude mít prospěch z propadu ČSSD? Ano, které vůči migraci vede líbivou politiku. Šéf souhlasí s národem, jeho pilní mravenečci jsou sluníčka- viz Zlatuška a spol.

aram
Člen
aram

Béda napsal
Co když se někomu zdá být Sobotka málo promigračně akční?

Přijde mi to skoro jako nejvíce pravděpodobné. BS lavíruje a někomu možná dochází trpělivost, tak je třeba přitlačit na pilu. Nebo si snad máme myslet, že tomu, kdo ty e-maily zveřejnňuje jde o naše dobro?
To na to zase budeme koukat jako za zelena utržení a necháme si nakukat všechno co si někdo usmyslí jako s Rathem či Paroubkem jak výše podotýká Alena? Za sebe říkám, že si dám velebacha než na něco skočím.

Béda
Člen
Béda
orinoko
Člen
orinoko

Lidi, nekdy mi pripominate male deti. Svet ruskyma ocima … a tady se resi cesky Nejvyssi skin ceskymi bulvami. Jinde asi neni vhodnejsi misto. Davova psychoza , delani na vetsi hromadu … jak fronta na maso u dveri Supraphonu. Hlavne, ze se nespletl fajt a neoznacil se jako – tecka nebo toz-tak … Sem patri navedeni na clanek Terezy Spencerove na Literarkach o Syrii … anebo mapy uzavirajiciho se kotle v syrske Latakii. Anebo ruske roboticke systemy nasazene k podpore ofenzivy syrske armady. – Jde o pozemni „cmelaky“ , kteri na sebe prebiraji roli terce, jsou schopny se branit a… Číst vice »

Aleš
Člen
Aleš

Zajímalo by mne, jestli u Izraele jde taktéž o rozpor mezi bezpečnostními složkami a kapitálem, který obchoduje s IS, nebo obrat zahraniční politiky ve vztahu k Rusku, Sýrii a IS nebo jen drobnou účelovou dohodu?

peter.
Člen

Stratford :FBS RF vykonáva na Donbase čistku a likviduje veliteľov „Nezákonných ozbrojených zložiek“,ktoré sa vymykajú spod kontroly Kremľa.Ešte nedávno týchto ľudí považovali Rusi (aj Európa) za hrdinov.Dnes sú to „nezákonné ozbrojené zložky“.Hnus!!!
V článku sa píše,že sa tak deje na základe toho,že dohody z Minska sa predĺžia aj na rok 2016,počas ktorého je Rusko pripravené na ústupky.Zavraždení a k odchodu z Donbasu donútení velitelia by sa podľa Kremľa ústupkom nepodriadili.Najnovšiu vraždu plukovníka Kononova teda nemá na svedomí ukrajinský snajper,ale specnaz FBS RF.
http://apostrophe.com.ua/article/politics/2016-01-10/kreml-menyaet-taktiku-i-nachal-zachistki-v-dnr-lnr—chastnaya-razvedka-ssha/2889

fajt
Člen
fajt

peter. napsal peter http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/nowy-sojusz-w-ue-z-udzialem-polski-wracaja-echa-slow-j-kaczynskiego-z-2011-r/0yk22e – zajímavá iniciativa Kaczynského ( pokud je mi známo, tak naposledy rozvíjel teorii budoucí Evropy, která bude svéprávná a nebude pod drsným vlivem jak američanů tak i rusů – tím jsou míněni oligarchové těchto korporací, kteří jsou v tuto chvíli v konkurenčním klinči – a že si Evropští mocní uvědomí svou sounáležitost v rámci své svébytnosti, kterou posílí a postaví na dnešní světovou úroveň mocenského ovládání společnosti) – je taky známo, že po smrti svého bráchy ve Smolensku ( ve které mají prsty jak američané tak i rusové ) je velmi nedůvěřivý k současným světovým velmocím… Číst vice »

peter.
Člen

fajt napsal zajímavá iniciativa Kaczynského ( pokud je mi známo, tak naposledy rozvíjel teorii budoucí Evropy, fajt: Ja neverím ani Poliakovi ani Maďarovi.Ani jeden z nich sa nikdy netajil svojimi pretenziami na územie Slovenska.A máme s tým aj svoje skúsenosti.Nechcem prepadnúť pocitu,že každý kto sa nejakým spôsobom postaví diktátu EU alebo USA,je priateľom Slovenska.Častokrát ide len o populizmus,lebo v súčasnosti sa neodváži postaviť Washingtonu resp.Bruselu,ani jeden z postsocialistických štátov.Znamenalo by to pre ne ekonomickú smrť. Budúcnosť vidím jedine v napojení sa na RF.(obrovský trh a obrovská materiálna základňa,etnická príbuznosť,spoločné korene).Preto ma tak se..e,keď vidím,kam vedú Rusko všetci tí oligarchovia a… Číst vice »

fajt
Člen
fajt

já vám rozumím ( a z vaší národní pozice i chápu, že oba dva vámi vzpomenuté národy ve vás vyvolávají silné obavy) , ale vypadá to, že v Evropě to nakonec bude stylem každý sám za sebe ( národnostně i státně) a kdo tomu neporozumí a jejich elity zaváhají a nebo se nechají ( zase ) uplatit ( tentokráte sousedy) , tak taky mohou klidně zaniknout ( už neplatí původní geopolitické a územní záruky ) a přes jejich území se posune hranice ( tohle dnes opravdu hrozí ), no a mám za to, že Rusko ( vládnoucí sorta oligarchů) Evropu… Číst vice »

peter.
Člen

Stan napsal

…píše ukrajinský server, mělo by se pro pořádek dodat.

Píše ukrajinský server,dodávam pre poriadok.

hudryper
Člen
hudryper

fajt napsal
vypadá to, že v Evropě to nakonec bude stylem každý sám za sebe ( národnostně i státně) a kdo tomu neporozumí a jejich elity zaváhají a nebo se nechají ( zase ) uplatit ( tentokráte sousedy) , tak taky mohou klidně zaniknout ( už neplatí původní geopolitické a územní záruky ) a přes jejich území se posune hranice ( tohle dnes opravdu hrozí ),

Tohle není špatný odhad naší blízké budoucnosti. Myslím,že by bylo načase pracovat na vzniku
ČSFR. Já bych hlasoval ve prospěch Fica na prezidenta hned po Zemanovi.

peter.
Člen

hudryper napsal
Tohle není špatný odhad naší blízké budoucnosti. Myslím,že by bylo načase pracovat na vzniku
ČSFR

+++ !
Inak si nás rozoberú ako maslo 2.akostnej triedy.SR aj ČR.

fajt
Člen
fajt

hudryper napsal
Tohle není špatný odhad naší blízké budoucnosti. Myslím,že by bylo načase pracovat na vzniku
ČSFR. Já bych hlasoval ve prospěch Fica na prezidenta hned po Zemanovi.

já jsem taky pro – ale ať to, proboha, vyjde od lidí ( a jejich skutečných potřeb ) a není to jenom další politický paskvil. ..)

fajt
Člen
fajt

peter. napsal
+++ !
Inak si nás rozoberú ako maslo 2.akostnej triedy.SR aj ČR.

jj, už si na kotlinu brousí zuby i ti, kteří to ani neměli nikdy v plánu – ale nesmíme se moc divit, když tady proběhla tak masívní církevní restituce, která dala sektám obrovské i územní majetky, které ji nikdy nepatřily. ..)

fajt
Člen
fajt

http://megazine.cz/2016/01/slovensky-vedec-objevil-v-srdci-ekvadorskeho-pralesa-chodici-stromy-tento-objev-ohromil-cely-svet/ – to nejcennější, bývá v lidském světě taky to nejlacinější, ale velmi zajímavý námět, jak utratit zbytečné a falešné losy kapitalistického kasína. ..)

peter.
Člen

Stan napsal

…ukrajinský provládní server, jak jsem zjistil.

Ukrajinci by si radšej prisvojili zásluhy za to zabíjanie veliteľov a chválili by sa tým.Ostatne o možnosti práve takéhoto ukončenia konfliktu na Donbase(kapitulácia) písal aj ruský server.Odkaz naň som sem dal,niekedy v polovici decembra,reagoval naň Sio.Diskutovalo sa na tému Vražda P.Drjomova a iných veliteľov.Okrem toho túto variantu považujem za pravdepodobnú aj bez odkazov na ruský alebo ukrajinský server.

idiotronic
Člen
idiotronic

fajt napsal
hudryper napsal
Tohle není špatný odhad naší blízké budoucnosti. Myslím,že by bylo načase pracovat na vzniku
ČSFR. Já bych hlasoval ve prospěch Fica na prezidenta hned po Zemanovi.

Možná jsem od tématu, ale o možném sloučení ,,v delší časové perspektivě“ mluvil roku 1993 nějaký Miloš Zeman… V TV archivu to někde bude.

peter.
Člen

peter. napsal
…ukrajinský provládní server, jak jsem zjistil.

Ja žiadny ukrajinský protivládny server nepoznám,čím nechcem tvrdiť,že taký nemôže existovať.

orinoko
Člen
orinoko

Doporucuji Zvedavce. Je tam velmi dobre shrnuti mnoha poslednich udalosti v Syrii. Poslednich az k lednu 2015.
Ten clanek je docela zasadni, jsou tam i mapy.
Dopustim se velkeho Rouhani – God bless great Syria.

orinoko
Člen
orinoko

Neco jsem chtel, ale kdosi vedle mi skocil do arie … a je nejspis vymalovano. Snad neco v tom smyslu , ze izrazid a obrezany saud si definitivne padli do naruce. Tak dlouho se nenavideli, az ve svoji perverzi k okoli, dosli do svych vlastnich utrob, ktere ovsem na podobny kolchoz nejsou zavedeny. Izrael je na tom stejne jako totalne debilni Emerika, a to presto , ze jeho skolstvi je mimo kategoricke srovnavaci metody. Cim to je? Volbami. Takrikajic svobodnymi. Zdrogovany Izraelita a jeho cernossky boss vodeny na remenu otroka maji v koncovce stejny udel. – Pocit svetoveho prdu. A… Číst vice »

Béda
Člen
Béda

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/energeticka-valka-mezi-ukrajinou-a-ruskem-pokracuje/

Rusko neobnoví smlouvu na dodávku elektrické energie na Ukrajinu potvrdilo ruské ministerstvo energetiky.

Ukrajina se bude muset obejít bez pravidelných nákupů z Ruska, a to i v případě zhoršení problémů s topením v případě chladného počasí.

Smlouva na dodávky elektřiny byla podepsána 30. prosince 2014. Pak se strany dohodly na dodávku 1500 megawattů do sítě Ukrajiny. Ve stejné době, byla uzavřena dohoda o dodávkách energie na Krym. Smlouva byla platná až do 1. ledna 2016…

(Inu, jak se do lesa volá…)

orinoko
Člen
orinoko

Emericka b-lejna se na jednanich o Syrii snazi krome dohody o odchodu Asada vynutit jakysi plan na obnovu Syrie pod vedenim jakehosi dopredu stanoveneho konsorcia. Rus se s nimi o podobnych kloakach a vydutich mysleni odmita bavit. To je dobre. Jednak zakladni dohoda o Syrii pravi , ze o svem osudu rozhodnou sami Syrane a jednak cas nehraje pro tu bleduli v pritmi Bile chyse. Prave zacala finalni bitva o zbytek Allepa jako metropole, byla dobyta strategicka Salma v Lattakii, kde syrsky vladni vojak stal naposledy v roce 2012. Rusove pokropili dalsi cisterny a nakladaky Daese i Erdragona mrtvou vodou… Číst vice »