Svět ruskýma očima 340

 

Převratný únor: Od návštěvy Kissingera k setkání dvou církví

Nina Leonťjeva

11. února 2016

Autorka článku besedovala s Alexandrem Sobjaninem, vedoucím pracovníkem v Asociaci příhraniční spolupráce a členem rady Centra strategické konjunktury.

Otázku proč přijel Kissinger do Moskvy a zda to bylo spojeno s globálními strategickými úkoly a jejich řešením zodpověděl A. Sobjanin takto: „Samozřejmě, že je návštěva důležitá, Kissinger je „těžká váha“ americké politiky. Bushové přicházejí a odcházejí a takoví lidé, jako je Henry Kissinger zůstávají. Takové návštěvy se netýkají nějakých soukromých záležitostí. Vždy jde o závažné plány a nikdy se při nich nejedná o obchody. Nejčastěji jsou probírány složité otázky: nikdy rusko-americké záležitosti, ale rusko-americké akce ve světě, války, světové trhy, revoluce.“ Podle Sobjanina to vypadá tak, že jedna strana sdělí své úmysly: „uděláme to a to a žádáme vás, abyste to přijali a my jsme zase připraveni přijmout určité akce v určitém okruhu“. Vždycky se mluví naprosto konkrétně.

Při posledním setkání hovořil Kissinger nepochybně o Blízkém východu. Jistě nepřijel kvůli Rusku, ropě nebo Ukrajině. Rozložení světových sil se tvoří na Blízkém východě. Americký politik je i dnes v dobré intelektuální kondici. Velmi rozvážně a přemýšlivě vypadal i v Gorčakovově nadaci, kde dával interview. Dnes se v politickém establishmentu mnohé mění. Svět se prudce žene ke zničení stávajícího finančního systému. V takových podmínkách ti, co vládnou ohromnými penězi, rozpočtem celých států, hledají možnosti jejich uchování, aby pracovaly i po zničení stávajícího finančního systému a nastolení nového.

USA se nyní snaží formátovat svět do postdolarové formy. Je zřejmé, že tento svět nebude globální. Nejspíš bude jednotný v duchu Vladimira Ivanoviče Vernadského. USA formují prostor BRICS, což není protiamerický projekt. S týmem Vladimira Putina vytvoří unikátní tandem spolupráce a přes krajně agresivní rétoriku směrem k Rusku současně spolupracují ve všech nejdůležitějších otázkách a nejcitlivějších sférách, nevyjímaje války, ropu, investice a technologie. Vytvářejí se různé ekonomické prostory, které budou existovat a mít svou váhu i v epoše po dolaru. Američané budou všude hlavní: v BRICS prostřednictvím Číňanů, v Transpacifickém partnerství (TTP) prostřednictvím arbitrážních soudů americké justice. USA toto všechno připravují dnes.

Ekonomika USA neuvěřitelně rychle kumuluje zahraniční dluh. Zachránit už ji není možno, dokonce ani když se rozvrátí celý Blízký východ. Poprvé od občanské války v USA, přesněji po získání nezávislosti (umožnil ji král Jiří IV.), se dvě skupiny Američanů spojily ne na život, ale na smrt. V takovém světě nemůže být prostor pro obě najednou. Jde o klan Clintonů a klan Bushů. V tomto smyslu budou možná nadcházející volby v USA poslední, protože potom bude Amerika úplně jiná než ta dosavadní, trvající půl století. V této bitce má větší šanci Clintonová. Jediná možnost Bushů, jak zvítězit, je zničení politického nepřítele seriozními politickými prostředky, ne cestou PR, ne v médiích, ne v boji každého Američana, ale prostřednictvím velkých peněz, velké války.

Kissinger nyní zastupuje klan Bushů a přijel, aby se Rusko vyjádřilo, co je mu blíže: nový globální světový řád podle Clintonova klanu, nebo spíše národně orientovaný postoj Bushů, za kterým stojí Kissinger. Přijíždí s touto informací a má právo se na místě rozhodovat. Je zřejmé, že tzv. světový řád Clintonů a všelikých společenství typu Sorosovy nadace jsou pro Rusko méně přijatelné než ropní magnáti, vojáci a Jihoameričané od Bushů. Kissinger přijel do Ruska právě v době, kdy se v USA do sebe pustily dvě skupiny bankéřů a vedou válku, v níž není prostor pro džentlmenské jednání. Ten, kdo prohraje, bude mít na krku veškeré astronomické desítky bilionů dluhů a veškeré ztráty. Amerika jde ke dnu neuvěřitelnou rychlostí, a jak rostou dluhy, musí tedy u sebe nezbytně někoho zničit, aby na něho mohly být dluhy naloženy. Kissinger přijel kvůli tomu.

Ekonomicky je Rusko nevelký hráč, ale zato vojensky a politicky mimořádně důležitý. Rusko bylo klíčové při vzniku Fedu v USA, ruské válečné námořnictvo bylo rozhodujícím faktorem vítězství nezávislých USA a znemožnilo trestní výpravu imperiální flotily Velké Británie k potrestání separatistů, což dopomohlo ke vzniku USA. Rusko bylo tedy zásadní pro vznik USA a Fedu.

Nyní přichází třetí epochální moment, kdy Rusko může určit osud USA. To je schopna přinášet a projednávat jen nejvyšší elita Spojených států, kterou za klan Bushů představuje Kissinger. Takovéto záležitosti jsou nesmírně významné a dochází k nim tak jednou za jeden a půl století. Klan Bushů dnes potřebuje pro vítězství nad klanem Clintonů ruské peníze, ruské ozbrojené síly, ruskou politickou podporu ve světovém prostoru. Potom budou zničeny celé hordy bankéřů, na něž budou přesunuty všechny dluhy USA a světových bank. Za to jsou ochotni dát Rusku důležitou podporu v jiných sférách.

Rusko k tomu není dosud připraveno. V jeho domácí politice převažuje jiný přístup – ať vše kvete, nic není třeba uklízet. I liberálním silám v Rusku dává stát větší granty, než dávali Američané a Evropané. V takové situaci je Rusko ve všem slabší. Podle toho, co ví, si Sobjanin myslí, že u ruské vyšší elity na úrovni generality převládá přání, aby veškeré zaplacení příštího utahování opasků nebo výdaje za válku dolehly na ekonomiku a oni si nadále užívali blahobytu. Děti v Americe a v Evropě , majetek, aktiva a peníze rovněž v Americe a v Evropě. Na úrovni plukovníků, ministra obrany, GRU, FSB, ministra mimořádných situací a dalších je chápání jiné než na úrovni generality těch samých struktur.

Kissinger nepřijel do Ruska jen jako vyjednavač a jako podporovatel Vladimira Putina proti Owenově zprávě, jak se domnívají někteří v Rusku. On nejen vyjednává, ale zároveň je oprávněn přijímat na místě rozhodnutí. V USA probíhá boj o prezidentské křeslo a je to boj na život a na smrt, protože ekonomika takto nemůže existovat. To za prvé.

Za druhé: jakápak podpora Putina? Copak má slabou pozici? V Rusku proti němu nestojí ani elita, ani lid, ani silové složky. Po mnichovském proslovu Putina všichni na Západě stáli „jako opaření“. A jestliže premiér nejbohatší německé země Bavorska ignoroval stanovisko Merkelové a odjel s Putinem podepisovat dokumenty…

Kissinger řekl: „Dlouhodobé zájmy obou zemí si vyžadují takové uspořádání světa, v němž by se současné otřesy a nestabilita změnily v novou rovnováhu – všechno více mnohopolární a globalizované.“ Rovnováha zde není míněna jako něco, co je zcela zdařilé. Rozumí se tím nový formát vztahů jednotného vzájemně závislého světa, „v němž všichni budou přítomni všude“, civilizovaný prostor, který má konkrétní vůdce států, jako jsou USA, Rusko, Čína, Indie, Německo, atd. Blíže k Rusku je klan Bushů, kde hrají značnou roli Němci a Jihoameričané, je spolehlivější. Kissinger jel do Ruska jako k potenciálnímu spojenci. Nemohou být nikdy přátelé. Ale spojenci ano.

Co se týče nového obchodního bloku TTP, v němž není zastoupeno ani Rusko ani Čína, a o němž Obama řekl: „TTP umožňuje Americe, nikoli  takovým zemím jako je Čína, psát pravidla hry pro 21. století, což je obzvláště důležité pro natolik dynamický region, jakým je asijskopacifický“, tak to je v první řadě problém Japonska, a ne Číny, a to ze strany arbitrážních soudů ve věci denacifikace a desuverenizace právního prostoru Japonska. Geopoliticky budou z TTP těžit Spojené státy a Vietnam. Japonsko nejvíc ztratí.

V Číně dnes není problémem partnerství v TTP, ale problémy uvnitř země. Čínská komunistická strana slíbila lidu zajistit bohatý život. To znamená, že se lidé budou orientovat na osobní obohacení, podobně jako tomu bylo v letech 1988 a 1989 v SSSR, kdy vznikaly akciové společnosti, družstva, atd. a přišlo nevyhnutelné zničení Sovětského svazu. Zapojila se energie mas. V Číně se po této  cestě pustili právě v době, když se svět začal obracet k válce. Čínská ekonomická sláva, gigantické investice, ekonomický růst – to je osudová chyba. Číňané myslí jen na obohacení, ne na tanky.

Setkání Patriarchy moskevského a veškeré Rusi Kirilla a papeže Františka na Kubě byla epochální událost. Měla i své zvláštnosti. Například po útoku amerických bank utrpěla Vatikánská banka ztráty. Katolický finanční systém musí být bezpečný a zajistit to může Rusko. Nejdůležitější při setkání na Kubě bylo, že se setkaly dvě církve. Znamenalo to odmítnutí proselytismu, ekumenismu a dosažení vzájemného pochopení a spojenectví k odpovědi na vznikající nebezpečí. Z nich dvě hlavní jsou: ztráta smyslu pro náboženství v životě člověka a společnosti a agresivní proudy v islámu. Nejdůležitější cíl je vrátit člověku víru v život. Ruská pravoslavná církev a katolická církev navrhují odvrátit se od ekumenismu, respektovat a ochraňovat odstup a rozdílnosti a chránit jeden druhého.

Kuba byla vybrána zcela účelově. Je to země, která si udržela upřímnou katolickou víru bez obřadností, a místo, kde je největší pravoslavný chrám za hranicemi. Setkání patriarchy a papeže na Kubě lze srovnat s první návštěvou ruského patriarchy v Číně, která ukázala, že Rusové mají respekt k Číňanům a k jejich mentalitě bez jakéhokoliv proselytismu.

Převzato z Pravda.ru

***

Běženci jako spouštěč celoevropské krize

Petr Iskenderov

18. února 2016

Prohlubující se konflikt ohledně běženců vyvolal u čtyř zemí Střední a Východní Evropy úmysl uzavřít svoje hranice a tím zablokovat balkánskou trasu, kterou se migranti valí do Evropy. Ale po stránce politické zde první housle hraje Rakousko.

Slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák uvedl, že dokud není zpracovaná společná evropská strategie, je ochrana vlastních hranic států nacházejících se na balkánské trase zákonná. Z iniciativy Německa byl zemím EU vnucen systém kvót na příjem migrantů a ten nezabral, a to ze dvou hlavních příčin. Za prvé to byl spěch při vypracování takového opatření, které se dotýká zájmů Evropanů. Za druhé je armáda běženců stále doplňována z válčící Sýrie vinou nebezpečných kroků Turecka. Lajčák jménem všech čtyř zemí „Visegrádu“ zdůraznil, že se na Turecko nelze spoléhat ani ve věci běženců, ani co se týče jiných problémů celoevropského významu. A systém kvót, proti kterému Slovensko od samého počátku vystupovalo, je „doplňujícím stimulem pro migraci“, řekl Lajčák přímo.

Loni nikdo na názor Bratislavy nebral ohled a ona sama v debatách v Bruselu nevyužila právo veta. Mohla by být ignorována i nynější demarše „čtyřky“. Avšak mávnout rukou nad Rakouskem se zastáncům „jednotné Evropy“ jen tak jednoduše nepodaří. Rakousko je jednou za stěžejních zemí politické integrace Evropy a její hospodářské síly. Proto je upozornění Rakouska, že po vyčerpání kvóty 37 tisíc běženců uzavře své hranice, zdrcující. Podle listu Der Spiegel je postoj pěti zemí Východní a Střední Evropy „otevřenou konfrontací“.

Po vyčerpání kvóty má být uzavřena balkánská trasa, a to musí udělat i Makedonie, jak se vyjádřil rakouský ministr zahraničí Kurz. Přitom slíbil neponechat makedonskou vládu s tímto problémem osamocenou. Rakouská vláda podle jeho slov vyšle pod velení Makedonie policisty i vojáky a poskytne jim v uzavření hranic nutnou pomoc. Balkánská trasa nevede jen přes Makedonii a Srbsko, ale především z Turecka přes Řecko. Zde se smotává pro Evropu nebezpečný uzel kvůli vztahům Řecka s Tureckem a také kvůli jednání Ankary.

V posledních dnech vystoupilo s iniciativou NATO. Uzavřelo dohodu s evropskou pohraniční agenturou Frontex o tom, že lodě NATO budou hlídkovat a signalizovat poplach, jestliže zaznamenají v Egejském moři lodě s běženci. V Bruselu se domnívají, že se tak umožní jejich rychlé a bezproblémové navrácení do Turecka, dokonce i pokud budou zadrženi v řeckých teritoriálních vodách. Válečným lodím NATO budou velet – Němci. Německá vláda dala souhlas k ozbrojenému zajímání běženců, a to i v řeckých teritoriálních vodách, ač se staví jako nejlepší přítel migrantů, ač je baštou demokratických hodnot EU a zastánkyní „otevřené společnosti“. Jedná se o desítky tisíc lidí. List Liberation uvádí, že na řecké ostrovy v Egejském moři dorazilo od začátku roku z Turecka postupně 70 tisíc běženců.

NATO si v Egejském moři nevšímá pouze migrantů. Narušuje i řecký vzdušný prostor. V roce 2015 se tak stalo více než 2000krát.

Řekové vidí svoji situaci ještě hůře. Podle politologa Sefertsise může hlídkování NATO v Egejském moři narušit křehkou geopolitickou rovnováhu. Jednak nastane nebezpečí zvýšeného napětí kolem syrské krize a krom toho dojde k těžké zkoušce vztahů mezi Řeckem a Tureckem v otázce teritoriálních vod v Egejském moři. Sefertsis k tomu říká: „Teoreticky mají lodě NATO odhalovat lodě s migranty a vracet je do Turecka. Je však častým případem, že je skutečná námořní hranice blíže než ve vzdálenosti 6 mil. Která země bude potom upřednostněna? Rozhodnutí v této věci poté posílí buď pozice Athén, nebo Ankary.“

Zostřující se rozpory mezi Německem a Rakouskem, růst nespokojenosti zemí Visegrádu, eskalace napětí mezi Řeckem a Tureckem, snaha NATO dostat se stále blíže k oblasti operace ruských leteckých a kosmických sil v Sýrii, to vše jsou mimořádně nebezpečné aspekty celoevropské krize, kterou se Brusel i Washington snaží svést na humanitární problémy migrantů.

Seznam již existujících i potenciálních konfliktů pokračuje. Například Evropská komise žádala od ukrajinské vlády, aby na Ukrajině rozmístila 100 tisíc migrantů ze Severní Afriky a Blízkého východu. V Bruselu se domnívají, že Kyjev musí takto předvést svou připravenost plnit dohodu o asociaci do EU. Srbsko zase figuruje jako jedna z nejpravděpodobnějších oblastí pro vytvoření regionálního centra pro rozmístění běženců v Jihovýchodní Evropě. Těch běženců, které u sebe nechtějí Rakušané, Poláci, Maďaři, Češi ani Slováci.

Převzato z Fondsk.ru

***

Akce Turecka v Sýrii – to není válka, ale provokace

Jevgenij Krutikov

20. února 2016

Turečtí vojáci přešli 200 metrů blíže ke kurdské vesnici Afrin a začali budovat obrannou pozici. Vypadá to jako agrese, ale není to tak děsivé. Podle médií kopou turečtí ženisté zákopy, mají k dispozici buldozery a stavební techniku. Turecká armáda zároveň ostřeluje příhraničí a okolí Afrinu i okolí strádajícího Azazu. Svědčí to o další spirále konfrontace nejen vůči Sýrii, ale i vůči oblastem s obklíčenými džihádistickými oddíly na severu provincie Aleppo.

Před pěti dny byla vládní vojska vyslána k šíitským enklávám Zahra a odřízla opozici od turecké hranice. Až dosud jsou obklíčené skupiny, které vyzývají Ankaru k pomoci prostřednictvím džihádistů a opozice, ničeny. Afrin je dnes důležitější pro Kurdy, hlavní protivníky Ankary,  než pro syrská vládní vojska. Dá se předpokládat, že skupina Oddílů národní obrany ze Strany demokratické jednoty (mají i ženské oddíly) je v kontaktu s vládními silami a s ruskými leteckými a kosmickými silami. V Afrinu žilo před válkou asi půl milionu obyvatel, většinou Kurdů.

Cílem útoku Kurdů je jednak vytlačit odtud „umírněné“ a džihádisty, ale také získat přístup k území podél turecké hranice, které je dosud zabráno IS. Pokud se to Kurdům zdaří, mohou uvažovat o spojení s Kobane, kterou dosud úspěšně brání.

Turecko zaspalo a ocitlo se před neřešitelným dilematem: jít do otevřené války, nebo jen sledovat, jak vládní vojska a Kurdové postupně tlačí do pouště na severozápad od Aleppa a od hranice s Tureckem zbytky džihádistů a IS. Damašek je zde v přesile tak, jako nikdy v průběhu mnoha minulých měsíců, komunikace džihádistů je kriticky oslabena a jsou prakticky obklíčeni.

Zprávy o překračování hranic tureckou armádou mají spíše než na Damašek, Moskvu a Kurdy působit na Ankaru. Příkladem může být posílení turecké armády o saúdské letectvo. Dvě stíhačky se špatně vycvičenými piloty (pro Saúdy je to příznačné) – to je dozajista slabá podpora, ale podle titulků ve zprávách účinná.

Džabhát an-Nusra a ostatní jsou už připraveni opustit velká města, jako tomu například bylo v Máraa, kde se otevíral poslední únik na sever k turecké hranici. Domnívali se, že tam není tak pevná fronta a že se využije k propagandě o „hrdinské obraně před tyranským Bašarem  Asadem“. Přitom těsně kolem Aleppa neprobíhaly žádné zvláštní boje, a to ani ve městě, kde se nachází strategický objekt – elektrárna. Vládní síly za podpory ruských leteckých a kosmických sil a v kontaktu s Kurdy šikovně drobí, vytlačují a obkličují džihádisty a proturecké síly. Pro opozici už nemá smysl udržovat si kousky Aleppa.

Anglojazyčné zdroje srovnávají obklíčení džihádistických skupin s bojem o Sarajevo. Je to víceúčelový propagandistický tah. Z pohledu Západu se Sarajevo rovněž utkalo s „totalitním režimem“, bylo v podstatě muslimské a dokonce tam kdosi obzvláště šikovný stačil vyhlásit džihád. Nakonec město zachránila vojska NATO, a to se zřejmě předpokládá, že se stane i s džihádistickou částí Aleppa.

Turecké dělostřelecké ostřelování příhraničního pásu obsazeného Kurdy se nezdá být masivní, jak to tvrdí džihádisté. Dosud turecká armáda celkem nic podstatného nezmohla a nepřipravuje se k tomu. Zprávy o údajné mobilizaci nepřicházejí z jižní nebo střední Anatolie, kde by to bylo rozumné a celkem by to korespondovalo s plány generálního štábu, ale většinou z bohatých měst na pobřeží Černého moře. Konkrétně od zástupců národnostních menšin napojených na obchod s Ruskem a silně znepokojených situací. Část turecké propagandy se zaměřuje na ruskojazyčné obyvatele. Zprávy o turecké mobilizaci a hrozící pomstě „těmto ruským“ přinášejí Ázerbájdžánci a rozšiřují Ukrajinci. Chovají nenávist k „těmto ruským“ a jsou dobrovolnými pomocníky Ankary.

Už dlouho se hovoří, že Turecko je ve své zahraniční politice hysterické. Ale současné kopání zákopů kolem hranice se zdá být maximem toho, co může Ankara v zóně konfliktu udělat. Proniknutí do vzdálenosti 200 metrů na území Sýrie není ani tak „akt agrese“, jako snaha tureckých ženistů udělat si možnou linii obrany v lepší pozici a nic víc než výhodnou hranici v poušti. Možná, že to ani nenařídil velitel brigády, ale jen velitel ženijní roty.

Dosud se není třeba domnívat, že zde popsané jednání Turecka znamená vpád do Sýrie, či přípravu k němu. Ovšem Damašek může to, co dělá ženijní rota, považovat za agresi. Z historie je známo, že pro zahájení otevřené války to může být jak dost, tak málo. Avšak syrská vládní armáda bude sotva útočit na turecké ženisty bez koordinace s celkovým strategickým plánem. Nakonec se zde nejedná o zónu, za kterou odpovídá syrská armáda. Kurdové si dělají nárok na vlastní myšlení.

Všeobecná nervozita svádí k převádění jakéhokoliv detailu do strategického rozměru a k jeho zdůrazňování propagandou. Damašek i Moskva mají dostatek informačních zdrojů, aby mohly turecké jednání, záměry a možnosti v reálném čase vyhodnotit. Kurdové jsou nejspíš v přímém kontaktu s hlavními vojenskými centry v Sýrii. Podstatné je – nepodělat se strachy.

Převzato z Russiapost.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
60 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
M.C.
22. 2. 2016 7:44

Jojo, Kissinger je sice starý, ale velmi znalý a kompetentní, s ním se může v této oblasti málokdo rovnat. To ovšem neznamená, že by to nebyl podrazák a vychcanec. Jestliže mluví v některých momentech smířlivěji než Kerry, je to dáno tím, že zná lépe mapu a neztrapňuje se jako Kerry předváděním své nekompetentnosti. Pokud se týká podělávání, na řadě je Erdogan a spol. Sami sebe zahnali do kouta a ještě zamíchali kartami i Spojeným státům. Kopání postavení na syrském území je doslova a do písmene kopáním jámy sobě samému. Až Turci zákopy dokončí a islamisté do nich zalezou, zahážou je… Číst vice »

orinoko
orinoko
22. 2. 2016 8:03

Do Syrie udajne miri 5 000 prislusniku cinskych elitnich jednotek. – Nocni a Sibirsti tygri. Maji nejen podporit Rusko a Asada , ale take pomoci zajistit realizaci povalecne rekonstrukce Syrie , na niz Cina uz vyclenila 30 bilionu dolaru.
Zdroj – Pentagon a mne nezname emericke noviny.

orinoko
orinoko
22. 2. 2016 9:35

Prave jsem shledl video Hizballahu, kde sniper behem 2 minut poslal na vecnost 6 Ohavovych drateniku. A to presto, ze se po prvnim a druhem exitu snazili ostatni nekam vyparit.
Tenhle ma NATO, aby ustrelil tu teroristickou palici zvici Davutoglu.

TomATom
TomATom
22. 2. 2016 9:43

orinoko napsal

Do Syrie udajne miri 5 000 prislusniku cinskych elitnich jednotek. – Nocni a Sibirsti tygri. Maji nejen podporit Rusko a Asada , ale take pomoci zajistit realizaci povalecne rekonstrukce Syrie , na niz Cina uz vyclenila 30 bilionu dolaru.
Zdroj – Pentagon a mne nezname emericke noviny.

je to ono?: http://www.politicsforum.org/forum/viewtopic.php?f=42&t=164177
:-)

Eric Jade
Eric Jade
22. 2. 2016 10:06

„V Číně dnes není problémem partnerství v TTP…“ – tak s většinou těch zemí mají prostě bilaterální obchodní smlouvy, s preferencí použití národních měn. „… ale problémy uvnitř země. “ Tak Čína má vnitřních problémů celou řadu, ale ta následující to rozhodně není. „Čínská komunistická strana slíbila lidu zajistit bohatý život. To znamená, že se lidé budou orientovat na osobní obohacení.“ To, že je ten kritický problém? Ve velkoměstech je v průměru západní životní úroveň (ale drtivá většina jich pořád umí máknout, protože konkurence je taková, o jaké se evropské populaci ani nesnilo). Vesnice zase počítají to, že současná generace… Číst vice »

orinoko
orinoko
22. 2. 2016 10:13

TomATom , fotka je stejna, info patrne take, ale tam nebyla mapa. Tamto bylo nejak usa-politics-today.

Aleš
Aleš
22. 2. 2016 12:22

„Ekonomicky je Rusko nevelký hráč“ Lež, jako dvě věže. Z evropského hlediska je na podobné úrovni jako Evropská unie celá. Čím nižší je jeho efektivita a množství výroby, tím víc zdroji využívanými i využitelnými oplývá. A vývoj efektivity i množství jde také pro ně pozitivním směrem, přestože je mu bráněno různými jejich podpindosníky. Je pravda, že jeho geopolitická a vojenská váha výrazně převažuje ekonomickou, ale ta není plně zanedbatelná ani v globálním měřítku. – Jebb Bush odstoupil, Kissinger splnil misi? Kerry se „dohodnul“ s Rusy na příměří. Zda podmínky budou pamatovat na jeho respektování Tureckou a Saúdskou stranou? Proč Merkelová,… Číst vice »

zajoch
22. 2. 2016 13:13

Aleši nevím kde berete takovou jistotu k vašemu rezolutnímu vyjádření ohledně ekonomické role Ruska. Díváte se na věc z hlediska emoce, nebo máte objektivní ekonomické podklady? Nevím, ale snad i v zemi s bohatými přírodními zdroji tomu nemusí odpovídat hospodářská síla státu. Sama bych se na konstatování, že je Rusko ekonomicky nevelký hráč dívala tak, že jestliže musí Rusko věnovat takovou část svého národního důchodu na vojenské účely, je logické, že mu na jiné už tolik nezbývá. Navíc se Rusko snaží uspokojovat své občany i po stránce sociální (alespoň to tak čtu). To také něco stojí. Podívejte se na Ukrajinu.… Číst vice »

hudryper
hudryper
22. 2. 2016 13:50

zajoch napsal
Nevím

Rusko skutečně není ekonomická velmoc,to bez ohledu na to,kolik ze svého národního důchodu musí „obětovat“ na přípravu světové války pro dobu, kdy už se jí nebude moci vyhnout . Rusko je
vojenskou supervelmocí a jednotou Rusů podporujících Putina,jeho ekonomické výsledky,navíc
podvazované oligarchy s dětmi a penězi mimo Rusko,jsou dost slabé. Kdyby nebylo několika šťastných opatření,jako npř. rozdávání půdy v rozsahu 1 ha na zájemce a z toho vyplývající schopnost samozásobování,bylo by při oligarchickém stylu řízení ruských oblastí lidem podstatně
více „skučno“.

Aleš
Aleš
22. 2. 2016 14:07

Emoce + logika. Objektivní makroekonomické relevantní ukazatele nemám, to byla čistá střelba. Ale logika mi říká. Proporce o kolik větším je vývozcem důležitých surovin a proporce jak moc vlastizrádně tu působí elity oproti třeba sousedním státům (jak velkou výtěž z těch surovin Rusové mají + množství). Hrubý domácí produkt nevztažený na obyvatele. Sponzoring ruských firem významných sportovním podnikům. Sberbanka masivně pronikající na náš trh. Počet největších firem v TOP 100. Trpí města hrající v Rusku KHL stejným syndromem jako Detroit? Jak se tam mají naši sportovci? Je to čistě jen záležitostí jejich přeplácení na úkor obyvatel, že tam chtějí hrát… Číst vice »

Béda
22. 2. 2016 14:18

K prvnímu článku: 1/ Jeb Bush volby po prohře v primárkách v Kalifornii vzdal a odstoupil. 2/ Bushem reprezentované politické křídlo není národně orientované – byl to Bush, který po 11. září 2001 odstartoval bezprecedentní násilníckou expenzi USA po celé planetě. (Jeho křídlo mohlo mít prsty dokonce v samotné dalekosáhlé konspiraci 11/9) 3/ RF že není ekonomická velmoc? Rusko na kterém je životně závislá celá Evropa? Rusko, které má největší planetární zdroje surovin, dřeva, sladké vody, půdy? 4/ papež, který pohřbívá svou církev a je vstřícný k muslimské invazi, to je případ sám o sobě. Tento reprezentant hierarchie mezinárodních hrabivců… Číst vice »

Béda
22. 2. 2016 14:19

oprava: JB po prohře v primárkách v Karolíně …

Aleš
Aleš
22. 2. 2016 14:28

hudryper: na příkladu Řecka můžeme sledovat rozdíl, kdy makroekonomické prognózy varovali, že kroky Syrizy nebudou mít vliv na řeckou ekonomiku. A reálně? Lidé se mají trochu líp. O to jde. To je skutečná SÍLA. A moc.

zajoch
22. 2. 2016 14:33

Bédo, rozhodně se s vámi nechci přít, ale nedalo by se to co vy zde vyjmenováváte ohledně bohatství Ruska nazvat spíše „surovinová velmoc“ než ekonomická velmoc? Nevím, ale ty dva pojmy mi nesplývají, každý znamená něco jiného.
Ovšem připomínám, že se nezastávám autora článku.

Aleš
Aleš
22. 2. 2016 14:40

Béda: Papež, který chce sjednotit církve není sebevrah. Co je dobrého na plotu mezi Mexikem a USA? Co když chce odpálit jen tu úchylnou hierarchii pomáhající mocným. Jeho výsledkem může být třeba svatořečení Jana Husa jako jednoho z největších myslitelů v dějinách křesťanství. On to možná ještě neví, stačí, když se mu zavčas do rukou dostanou vhodné spisy.
A vztah k muslimům. Vztah k miliardě lidí na planetě musí být pozitivní. Pro řešení migrační krize dělá jako protiválečný aktivista papež víc než hordy nácků.
Ne papež, ale Angela Merkel je spoluviníkem.

Béda
22. 2. 2016 14:48

Aleš napsal Béda: Papež, který chce sjednotit církve není sebevrah. Co je dobrého na plotu mezi Mexikem a USA? Co když chce odpálit jen tu úchylnou hierarchii pomáhající mocným. Jeho výsledkem může být třeba svatořečení Jana Husa jako jednoho z největších myslitelů v dějinách křesťanství. On to možná ještě neví, stačí, když se mu zavčas do rukou dostanou vhodné spisy. A vztah k muslimům. Vztah k miliardě lidí na planetě musí být pozitivní. Pro řešení migrační krize dělá jako protiválečný aktivista papež víc než hordy nácků. Ne papež, ale Angela Merkel je spoluviníkem. Aleši, já nepsal o Mexiku ale o… Číst vice »

Béda
22. 2. 2016 14:54

zajoch napsal Bédo, rozhodně se s vámi nechci přít, ale nedalo by se toco vy zde vyjmenováváte ohledně bohatství Ruska nazvat spíše „surovinová velmoc“ než ekonomická velmoc? Nevím, ale ty dva pojmy mi nesplývají, každý znamená něco jiného. Ovšem připomínám, že se nezastávám autora článku. zajoch, Surovinová a ekonomická velmoc se nevylučují. Rusko prostě je velmoc (je to dokonce supervelmoc, která se rezolutně postavila USA a celému spolku jejich podržtašek. Stát, který není velmocí by toto nikdy nemohl udělat. Rusko čelá uměle vyvolaným a zinscenovaným sankcím celého západního světa. To samo o sobě vypovídá o tom, jestli Rusko je anebo… Číst vice »

hudryper
hudryper
22. 2. 2016 15:25

Eric Jade napsal „Čínská ekonomická sláva, gigantické investice, ekonomický růst – to je osudová chyba. Číňané myslí jen na obohacení, ne na tanky.“ – eh, tak tohle je fakt extra mimo mísu. Pokud tedy Číňané na armádu kašlou, tak jsem měl posledních deset let halucinace. Jsem rád,že jste jako člověk,který prožil v Číně léta,uvedl věc na správnou míru. Vždyť celý ten překvapivý přerod marxisticko-Maova socialismu v režim ,v němž KSČ otevřela zemi investicím ze západu byl dán uvědoměním si ,že technologickou ztrátu Číny oproti západním zemím a USA nelze dohnat jen vlastními silami.Pokud se měla Čína v budoucnu ubránit tlaku… Číst vice »

Viky
Viky
22. 2. 2016 16:31

Zajochu – „“Bédo, rozhodně se s vámi nechci přít, ale nedalo by se to co vy zde vyjmenováváte ohledně bohatství Ruska nazvat spíše „surovinová velmoc“ než ekonomická velmoc? Nevím, ale ty dva pojmy mi nesplývají, každý znamená něco jiného.““ Tak, tak Zajochu. Jedno je potenciál, v podobě přírodních zdrojů, ale také lidských a to druhé využití. I když ekonomika vytváří velké HDP, ještě to nemluví tak úplně o její síle. Je Saudská Arábie bohatá země? (blbá otázka), ale je to také silná ekonomika?! Pokud je její tvorba HDP zásadně spojena jen s jedním segmentem ekonomiky, tak moc silná není. I… Číst vice »

Béda
22. 2. 2016 16:43

Viky podle mého názoru nejlépe o tom, jestli je nějaká země ekonomickou velmocí vypoví: 1/ míra soběstačnosti dané ekonomiky (jinými slovy míra závislosti na dovozech klíčových komodit jako jsou – strategické suroviny, potraviny, energie, voda (řekl bych že zde si RF nestojí vůbec špatně a jsounastartovány pozitivní trendy – i přes uměle vyvolané a přiživované ekonomické sankce) 2/ míra zadluženosti a schopnost splácet dluh (zde si Rusko taky rozuhodně nestojí nijak špatně) 3/ závislost jiných zemí na ekonomice státu který posuzujeme 4/ podíl dané ekonomiky na světové ekonomice – toto je jediná oblast, kde se prozatím Rusko výrazně neprojevuje (míněno… Číst vice »

Béda
22. 2. 2016 16:47

Dovětek k bodu 4: některé ekonomiky navíc jsou z velké části tvořeny virtualitou, nikoliv reálnou ekonomikou. Došly již tak daleko, že do ekonomického produktu zahrnují šedou ekonomiku, organizovaný zločin, „výkony“ bankovního sektoru…

Béda
22. 2. 2016 17:06

5/ možná by za zmínku ještě stála oblast podílu dané země na hitech technologiích ve světě. Zde má RF rozhodně ještě co dohánět, ovšem ani v tomto segmentu ji nelze klasifikovat, že by nebyla velmocí. Rozhodně je na špici ve vojenských a kosmických technologiích, v jaderném výzkumu a pod. )zaostává v nevojenském výzkumu a aplikacích vojenského výzkumu do oblasti nevojenské. V mnoha dalších oborech sice časově zaostává, ale vývoj zrychluje a dosahuje pozoruhodných výsledků (viz vlastní navigační systém, pokrok v počítačové technice atd..) – samozřejmě ekonomické sankce motivované politicky omezují ruské možnosti zapojit se hlouběji na participaci a mezinárodní kooperaci… Číst vice »

zajoch
22. 2. 2016 17:29

Milý Bédo, myslím že nepochybujete o tom, že Rusku fandím, že bych mu přála samé úspěchy, ale bohužel je asi tak stoprocentně nemá. Potvrzuje to i Pjakin, ale mluví se o tom i v mnohých ruských webech. Něco o tom vypovídá i to, že ruské finančnictví je v postavení závislém a Putinovi se dosud nepodařilo s tím něco udělat, ač se snaží. Píšu zde jen to co kde vyčtu, samozřejmě z jiného zdroje informace nemám. Rusko je přírodou bohatě obdařeno, je to ohromná země i po odtržení ostatních republik, to vím také, to mu umožňuje postavit se světovému zlu, ale… Číst vice »

Béda
22. 2. 2016 17:35

zajoch,

Rusko a blahobyt jeho obyvatel, pozitivní trendy v ruské ekonomice se snaží zcela záměrně snižovat a sabotovat světový parazit č.1 uměle vyvolanými politicky motivovanými ekonomickými sankcemi.

Béda
22. 2. 2016 17:48

Jinak – píši to zde opakovaně. Trendy v kapitalismu (a je úplně jedno o který kapitalistický stát jde) jsou obecně nastaveny na KONCENTRACI soukromého vlastnictví v rukou omezeného počtu jedinců (t.j. na postupnou monopolizaci vlastnictví a moci nejdřív na národní úrovni a posléze v rámci konkurenčního boje na globální úrovni). S tím souvisí růst ROSTOUCÍ NESOUMĚŘITELNOSTI ve vztahu světa bohatých a chudých (tato existuje bez rozdílu ve všech kapitalistických státech) , kde na jedné straně se koncentruje extrémní blahobyt, na druhé chudoba a postupné ZADLUŽOVÁNÍ. To jsou obecné vlastnosti každého kapitalismu. Rostoucí dluh působí jako permanentní inflační páka (je potřeba… Číst vice »

Bety
Bety
22. 2. 2016 17:49

Z toho prvního článku tryská touha po tom, aby Amerika zůstala č.1.
Podpindosníci – ona i on.

Béda
22. 2. 2016 18:11

http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/nemecky-ministr-vnitra-pripravil-ultimatum-evropske-unii/ „…Německý ministr rovněž ostře kritizuje imigrační politiku sousedního Rakouska, které oznámilo svůj úmysl přijmout jako denní maximum 80 uprchlíků a ještě 3200 migrantů propustit na území Německa. „Pokud si někdo myslí, že přenese dodatečnou zátěž na Německo, nebudeme to nekonečně tolerovat. Nesouhlasíme s tím,“ zdůraznil de Maizière.“ Co si to vůbec němečtí političtí prostituti dovolují? Jsou to jejich hosté – pozvala si je Makrela k sobě domů. Makrela ani nějaký Maziére či jiný německý pučmidrát nereprezentuje EU ani žádnou jinou zemi kromě Německa. To není žádná dodatečná zátěž Německa – je to zátěž, kterou si na sebe přivolali Němci… Číst vice »

Béda
22. 2. 2016 18:21

K tureckému Hitlerovi: „Turecko má právo provádět operace nejen v Sýrii, ale také na jakémkoliv místě, kde jsou teroristické organizace, které se zaměřují na Turecko, řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan…“ V tom případě i Sýrie má takové právo vůči zemím odkud do ní proudí teroristé a tudíž může podnikat útoky na turecké území.

Sio
Sio
22. 2. 2016 19:34

orinoko napsal

Do Syrie udajne miri 5 000 prislusniku cinskych elitnich jednotek. – Nocni a Sibirsti tygri. Maji nejen podporit Rusko a Asada , ale take pomoci zajistit realizaci povalecne rekonstrukce Syrie , na niz Cina uz vyclenila 30 bilionu dolaru.
Zdroj – Pentagon a mne nezname emericke noviny.

No, 30 biliónů dolarů je myslím 1,5 násobek ušáckého HDP, ale jinak zajímavá zpráva.

Sio
Sio
22. 2. 2016 19:43

hudryper napsal Rusko skutečně není ekonomická velmoc,to bez ohledu na to,kolik ze svého národního důchodu musí „obětovat“ na přípravu světové války pro dobu, kdy už se jí nebude moci vyhnout . Rusko je vojenskou supervelmocí a jednotou Rusů podporujících Putina,jeho ekonomické výsledky,navíc podvazované oligarchy s dětmi a penězi mimo Rusko,jsou dost slabé. Kdyby nebylo několika šťastných opatření,jako npř. rozdávání půdy v rozsahu 1 ha na zájemce a z toho vyplývající schopnost samozásobování,bylo by při oligarchickém stylu řízení ruských oblastí lidem podstatně více „skučno“. Rusko má problém v řízení státu. Putin dělá co může a dělá to dobře, ale stále ještě… Číst vice »

peter.
22. 2. 2016 20:27

Nejaký zádrhel alebo čo:
http://medzicas.sk/bitva-o-khanasser-syrske-ardeny/
Do toho ešte „peremirje“….dúfam,že Rusi vedia čo robia.
https://spravy.owl.sk/detail/tak-toto-je-gol-teroristi-a-hrdlorezi-z-al-nusry-ziadaju-osn-o-ochranu-pred-ruskym-bombardovanim-521560758023868
Ak som dobre porozumel výsledkom rokovania o prímerí,tak Rusko s ním súhlasí s výnimkou IS.To by ale znamenalo,že teroristi z F.al-Núsra dosiahli svoje.

zajoch
22. 2. 2016 20:44

Peter slyšela jsem to tak, že najen pro IS, ale i pro al-Nusra nebude příměří platit. V našich zprávách.
Podívejte se sem, tady to máte přímo na ruském:
http://www.fondsk.ru/news/2016/02/22/sovmestnoe-zajavlenie-rossijskoj-federacii-i-soedinennyh-shtatov-ameriki-v-kachestve-sopredsedatelej-mezhdunarodnoj-gruppy-podderzhki-sirii-o-prekraschenii-boevyh-dejstvij-v-sirii-38754.html
Tam je rovněž, že nebude příměří pro an-Nustra a jiné teroristické organizace, uznané za teroristické RB OSN.

peter.
22. 2. 2016 21:08

zajoch napsal
ale i pro al-Nusra nebude p

p.zajoch:
Tak to je dobre.Len v článku z vášho odkazu sa píše,že prímerie sa nebude
vzťahovať na ISIL,al-Nusrá a na „všetky organizácie,ktoré RB OSN vedie ako teroristické“.Z tých ktoré tvorili opozíciu Assadovi už časť bojuje na strane Assada a problém mám s tým,že neviem koho teda sa vlastne to prímerie týka.Rusi už viac krát vyzvali USA,aby im oznámili,kto sú tí,čo bojujú proti Assadovi a nie sú vedení ako teroristi.No odpovede sa Rusi nedočkali.
Tak s kým vlastne je to prímerie uzatvorené?

Eric Jade
Eric Jade
22. 2. 2016 21:45

hudryper napsal Pokud se měla Čína v budoucnu ubránit tlaku USA,musela si osvojit moderní technologie,a to nebylo možné jinak,než vsadit na chamtivost a snaze vyhnout se drahé pracovní síle západními podnikateli a korporacemi. V tradiční čínské medicíně je pravidlo, že vše může být jak lékem, tak jedem. Záleží jen na dávkování a současném stavu pacienta. Paralelně s tím pak jde Dengovo okřídlené „je jedno, jakou má kočka barvu, hlavně že chytá myši“. Krom pozvednutí ekonomiky, získání technologií a vytvoření vlastní vývojové základny se Číně od začátku 80. let povedlo něco, co je téměř na úrovni zázraku – pozvednutí několika set… Číst vice »

tožtak
tožtak
22. 2. 2016 22:10
Viky
Viky
23. 2. 2016 6:31

Peter, – „“Tak s kým vlastne je to prímerie uzatvorené?““ No, možná máte trochu klamnou představu o celé věci. Ale ta otázka je hodně moc dobrá, jde na kořen problému. Peter, k příměří je třeba se PŘIHLÁSIT, přitom jsou z toho předem vyloučeni ti, kteří jsou v OSN vedeni jako teroristé. ISILovci, nebo Nusráči jsou předem vyloučeni. Kdo se nepřihlásí k příměří a bude pokračovat v boji, bude nadále zařazen mezi teroristy. Ne podle nějakého soupisu, který druhá strana zpochybní. Fakticky. To vůbec neznamená konec bojů, ale donutí to jednotlivé skupiny ukázat tvář. Je to skvělý tah diplomacie RF. Tah,… Číst vice »

Irena
23. 2. 2016 7:06

Viky napsal
Peter, – „“Tak s kým vlastne je to prímerie uzatvorené?““ No, možná máte trochu klamnou představu o celé věci. Ale ta otázka je hodně moc dobrá, jde na kořen problému.

Peter, já bych jenom k Vikimu dodala, že přitom musela ruská strana tu americkou chytit za koule, jinak by tam Putin neřekl, že ten telefonát byl iniciativou ruské strany. Navíc se také ukáže, nakolik si lídr bojové koalice USA dokáže poradit se svými „spojenci“, třeba s panem Erdoganů.

Aleš
Aleš
23. 2. 2016 10:27

Irena: Až mouřenín poslouží, může jít. USA se buď postaví na stranu mouřenína a budou riskovat rozpad NATO a válku s Ruskem (a Čínou?!) anebo nechají mouřenína napospas osudu. A to udělají, pokud nehodlají spáchat sepuku.

Aleš
Aleš
23. 2. 2016 10:32

M.C. napsal Jojo, Kissinger je sice starý, ale velmi znalý a kompetentní, s ním se může v této oblasti málokdo rovnat. To ovšem neznamená, že by to nebyl podrazák a vychcanec. Jestliže mluví v některých momentech smířlivěji než Kerry, je to dáno tím, že zná lépe mapu a neztrapňuje se jako Kerry předváděním své nekompetentnosti. Pokud se týká podělávání, na řadě je Erdogan a spol. Sami sebe zahnali do kouta a ještě zamíchali kartami i Spojeným státům. Kopání postavení na syrském území je doslova a do písmene kopáním jámy sobě samému. Až Turci zákopy dokončí a islamisté do nich zalezou,… Číst vice »

peter.
23. 2. 2016 10:37

Viky napsal
k příměří je třeba se PŘIHLÁSIT

O to práve ide.Už sa prihlásili „nusráči“(požiadali priamo OSN.Tak som zvedavý,kto ešte.

fajt
fajt
23. 2. 2016 11:01

M.C. napsal
Jojo, Kissinger je sice starý, ale velmi znalý a kompetentní, s ním se může v této oblasti málokdo rovnat.

kissinger je hlavně starý jewrej sionista a jidášův předek z pravého kolena, no a někteří neopouštějí své návyky a kleptomanské radovánky ani když je pánbůh drží pod krkem – nechť je mu země olovem. ..)

Viky
Viky
23. 2. 2016 12:16

Ireno-„“Navíc se také ukáže, nakolik si lídr bojové koalice USA dokáže poradit se svými „spojenci“, třeba s panem Erdoganů.““ Domnívám se, že toho má US pod kontrolou moc málo. Ano, stáli u zrodu problému, ale jaksi již před časem začal žít problém svým vlastním životem. Oni už nějakou dobu opatrně podporují něco, co si dělá svoje vlastní bábovičky. Přiznat to? Emeričani?! Kdyby netoužili zbavit se svých teroristických dítek, asi by předváděli více „principiální postoj“. Erdoušek se zmítá, provokuje a vyhrožuje. A když jeho rétorika začne napadat US a pokouší se vydírat pomocí letecké základny…. Petrojeoví švejci střídavě vyslovují podporu, aby… Číst vice »