Svět ruskýma očima 546

Minské pojítko mezi integrací a vícevektorovostí

Irina Cukanova

10. února 2020

Hned po výsledcích jednání v Soči oznámil náměstek ruského prezidenta Kozak výsledky jednání Putina s Lukašenkem: „Ohledně spolupráce ve věci ropy a plynu jsme se dohodli na zachování dodávek plynu v podmínkách z roku 2019. Předmětem jednání byly i dodávky ropy a zde bude vláda Ruské federace napomáhat dosažení shody s běloruskými spotřebiteli a výrobci ropy v naší zemi. Dnes nemůžeme prudce měnit podmínky regulování našeho ropného průmyslu. Ceny surové ropy určuje trh a administrativně regulovány nejsou.“

Znamená to, že Bělorusko dostalo plyn za loňskou cenu a ropu za komerční. Ruská vláda nechala cenu ropy na účastnících trhu. Běloruský prezident odjel z Krásné Poljany, aniž by učinil prohlášení pro sdělovací prostředky.

Podle Belněftěchimu je dnes cena ruské ropy 83 % světové ceny. Od roku 2024 bude pro běloruské rafinerie cena ropy shodná se světovou. V Rusku se ropné společnosti dotují státem, a to umožňuje omezovat růst cen paliva, avšak Rusko nehodlá dotovat penězi svých daňových plátců jiné státy. Bělorusko má možnost hlubší integrace v rámci Svazového státu. To by pomohlo dosáhnout toho, co si přeje Lukašenko – odebírat uhlovodíky za ceny „jako ve Smolenské oblasti“.

Návrh byl Bělorusku dán. Prohloubení integrace v rámci Svazového státu je reálná perspektiva rozvoje obou ekonomik a umožnila by vyrovnat preference u běloruských i ruských podniků. Ruská federace promyslela opatření k ochraně svých výrobců ropných produktů a vyzvala Bělorusko k prohloubení integrace ve věci unifikace daňového zákonodárství a ke směřování ke stejným podmínkám pro své rafinerie jako jsou u ruských. Jenže Minsk v tom vidí nebezpečí pro takzvanou mnohovektorovost, založenou na chybném přesvědčení, že Bělorusko musí diverzifikovat své zahraniční vztahy.

Hospodářské základy pro běloruskou mnohovektorovost nejsou, jsou jen všeobecné fráze o „rovnoprávných a vzájemně výhodných vztazích s různými státy“, „efektivitě dvoustranných vztahů“, „konstruktivní pragmatické práci ve všech směrech“, atd. Nic z toho nebylo a v roce 2017 oznámil Lukašenko, že „u nás se s mnohovektorovostí všechno nepovedlo“, ale zároveň zdůraznil, že pro Bělorusko „není jiné cesty než je mnohovektorová politika“.

Příklad toho, že mnohovektorovost nepřinesla Bělorusku za 25 let očekávané výhody: V roce 2015 nebyla Čína na takové vztahy s Běloruskem na základě bezplatnosti připravena, „ačkoliv mělo Bělorusko statut strategického partnera“. „Celá pomoc Číny Bělorusku představovala vázané úvěry, které znamenaly za vyčleněné peníze nákup čínských výrobků, technologií a využívání čínské pracovní síly.“ Je to lepší než hlubší integrace v rámci Svazové unie?

Mnohovektorovost funguje jen teoreticky, ne však prakticky. Dodávky ropy do Běloruska: Nikdo se zatím nerozhodl prodávat mu ji levněji než Rusko. Baltské státy odmítly nákup elektřiny z běloruské jaderné elektrárny.

V náhradu za skomírající mnohovektorovost v Bělorusku se objevilo politické objasnění: Je nutné zachovat svrchovanost, integrace by znamenala závislost, abychom zůstali nezávislí, musí probíhat dezintegrace! Nakonec se mluví o nebezpečí „začlenění Běloruska do Ruska“. Pouliční mítinky organizované prozápadními skupinami probíhaly pod heslem „Žádná integrace!“ V Polsku, kde také pracuje běloruská opozice, připravili „sociologii“ a distribuovali ji kanálem Belsat: „V roce 2019 se počet stoupenců svazku Ruska s Běloruskem snížil z 60,4 % na 40,4 % . Myšlenku vstupu Běloruska do Svazového státu podpořilo podle Běloruského analytického semináře v Polsku jen 12,8 % dotázaných a připojení k Rusku jen 3,7 % dotázaných.“

Průzkum Běloruského analytického semináře sleduje jednoznačný cíl: přesvědčit veřejnost o tom, že práce na prohloubení integrace v rámci Svazové unie se vede proti vůli Bělorusů.

Po setkání Putina s Lukašenkem v Krásné Poljaně se zintenzivnily „spící“ projekty ve sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích. Lhalo se o ceně ropy a plynu pro Bělorusko – samozřejmě vysoké oproti ceně pro jiné státy. Vykládají se zkazky o tom, že prohloubením integrace do Svazové unie vstoupí Bělorusko „do konfliktu se všemi zeměmi EU“, „vznikne nebezpečí války s NATO“, „ukončí se všechny svazky s jinými zeměmi“, „zastaví se rozvoj infrastruktury“, atd.

Bělorusku se nabízí zcela primitivní snůška „důkazů“ proti Svazovému státu: „do Běloruska proudí levná pracovní síla z Asie“, „přirozeně klesnou mzdy“, „přiškrtí se podnikání“, „Minsk bude tuctovým provinčním městem“, atd. Stejně škodlivá je hloupost jiného druhu: pro Rusko je prý výhodný „rozvod“ s Běloruskem.

Dva dny po jednání v Soči oznámil ujednané podrobnosti v Krásné Poljaně první vicepremiér Běloruska Dmitrij Krutoj. Podle něho bude do Běloruska dodáván ruský plyn za podmínek, které nejsou horší než dosavadní a příslušní ministři „ještě posoudí možné malé úpravy ve prospěch Běloruska“. Ropu se Bělorusko rozhodlo rovněž nakupovat u Ruské federace. K tomu řekl: “ Bělorusko nepotřebuje žádné speciální exkluzívní podmínky, chceme kupovat ropu za světové ceny a ne hůře.“ Ruský prezident Putin s tím souhlasil. Navíc slíbil, že ruská vláda poskytne všemožnou spolupráci s ruskými těžebními společnostmi. Zároveň budou zrušena omezení v přístupu k ropovodu Transněfť, což Bělorusku umožní jednat nejen s pěticí hlavních dodavatelů ropy (Rosněfť, Lukoil, Tatněfť, Gazprom něfť a Surgutněftěgaz), ale i s mnohem menšími společnostmi.

Krutoj prozradil, že se v Soči projednávaly i nižší platby za úvěr na výstavbu běloruské jaderné elektrárny a jejich odložení. Běloruská media označila jednání „za konstruktivní, normální a absolutně pracovní“.

V době jednání obou státníků v Soči se běloruská opozice setkala s ukrajinskými činiteli v kyjevské městské správě v budově, kde se 1. ledna skvěl obraz Bandery. Titulek Belsatu hlásal: „Bělorusové a Ukrajinci se domlouvali, jak se budou společně bít s Ruskem.“ Jenže se nedomlouvali Bělorusové s Ukrajinci, ale jen jejich nepatrné části. Uvažovali o vytvoření jednotné informační fronty a snili o balticko-černomořské unii. Ukrajinští účastníci setkání vyzvali běloruské kolegy, aby nespojovali Lukašenka se svrchovaností a tvůrce Bílé legie „litvin“ navrhl formovat v běloruských městech „dobrovolnické legie“ (samozřejmě podle vzoru Ukrajiny). I po převratu je současná Ukrajina strategickým partnerem pro mnohovektorové Bělorusko, jenže tento partner hodlá fungovat proti běloruské vládě.

Převzato z Fondsk.ru

***

V zemích Evropské unie se vyslovili o svém postoji v případě války mezi USA a Ruskem

Alexandr Charalažnyj

13. února 2020

Neustálé a navíc narůstající nepřátelství Washingtonu a Moskvy nutí většinu zemí ve světě volit, na čí stranu by se postavily v případě konfliktu. Stejné je to i v zemích EU. Vypadalo by to na jednoduchou odpověď, neboť většina ze států EU je napojena na USA, přinejmenším na členství v NATO. Jenže je to trochu jiné.

Koncem minulého roku byl proveden průzkum veřejného mínění organizací Pew Research Center. Výsledek ukázal, že průměrně 60 % obyvatel považuje dobré vztahy s USA za perspektivnější než dobré vztahy s Ruskem. Pokud je možno průzkumu věřit, potom čím západněji se země nachází, tím více jsou obyvatelé nakloněni Americe. V Británii a Nizozemsku je to kolem 80 %. V Bulharsku, na Slovensku, v Maďarsku a dokonce i v Polsku odpověděla nejméně polovina obyvatel, ale i více, že partnerství s Washingtonem, ale i s Moskvou musí být stejné. V České republice, Řecku, Itálii a Litvě je lidí s takovým názorem průměrně 40 %.

Zajímavější je průzkum další organizace European Council on Foreign Relations, podniknutý v souvislosti s 56. výročím Mnichovské konference o bezpečnosti, která se koná v Německu od 14. do 16. února. Dokument pro účastníky akce je nazván „Westlessness“ (bez zápaďáctví) a přinesl výsledky nečekané pro samotné organizátory. Ne méně než 70 % účastníků z osmi zemí řeklo jasně a jednoznačně: v případě válečného konfliktu USA s RF musí Evropa zachovávat neutralitu a politiku válečného nevměšování. A to dokonce i v případě, že se konflikt zvrhne na válku mezi mocnostmi. Přitom lidé tam nějak nemají na zřeteli, že pokud situace dojde až do skutečné války mezi USA a Ruskem, bude Evropa sotva dál existovat. Soudě podle průzkumu, nemají Evropané všeobecně představu, co znamená taková válka mezi jadernými mocnostmi.

Převzato z Topwar.ru

***

S USA ne: Filipíny hledají nový vojenský pakt

Ljubov Stěpušova

12. února 2020

Filipíny mohou zvážit uzavření vojenského paktu s jinými zeměmi, jak řekl jejich ministr spravedlnosti Menardo Guevarra den po ukončení hlavní dohody o obranném paktu s USA.

Manila odstoupila od první vojenské smlouvy s USA

Guevarra řekl novinářům, že v průběhu zasedání prezidentské komise „bylo připomenuto …, že můžeme posoudit možnost vytvoření analogických VFA (dohoda o rozmístění amerických vojsk a americké vojenské techniky na našem území Visiting Force Agreement VFA) s jinými zeměmi pro pokračování výcviku našich vojáků“.

Prezident Duterte oficiálně informoval prostřednictvím svého kabinetu USA o tom, že Filipíny odcházejí z dohody s USA. Někteří odborníci spojují toto rozhodnutí s tím, že senátor Ronald de la Rosa, stoupenec tvrdých opatření při boji s obchodem s drogami, nedostal americké vízum.

Dohoda VFA z roku 1998 je právním základem pro přítomnost amerických vojsk na Filipínách a stovek každoročních společných vojenských cvičení. Podle dohody musí být smlouva vypovězena alespoň 180 dní předem, což možná povede k vyjednávání mezi oběma zeměmi.

Dohoda o vzájemné obraně z roku 1951 je ohrožena

Někteří filipínští zákonodárci mají obavu, že bez VFA ztrácejí další dohody s USA smysl. Jedná se o Dohodu o rozšířené obranné spolupráci (EDCA) z roku 2014 a Dohodu o vzájemné obraně (MDT) z roku 1951. MDT vyžaduje, aby jedna strana bránila druhou v případě vnější agrese a EDCA umožňuje velkou rotaci v zemi přítomných amerických vojsk. Guevarra řekl, že Filipínci mohou vstoupit do budoucích nových dohod, které dodají „zuby i svaly“ MDT, nebo může být tato dohoda zcela odepsaná. Dodal: „Zahraniční politika je dynamická a vyvíjí se s časem.“

Americké velvyslanectví v Manile prohlásilo, že jde o vážný krok, mající vážné následky pro filipínsko-americkou alianci. Uvedlo: „Pozorně posoudíme, jak nejlépe postupovat dále k rozvoji našich společných zájmů.“

Na Filipínách vyvolává VFA spory. Levicoví a nacionalističtí politici dlouho přesvědčují, že VFA zaručuje americkým vojákům nedotknutelnost, i když mají na svědomí zločiny. Zastánci dohody tvrdí, že bez ní se Filipínci nedokáží ubránit před expanzí Číny, zvláště ve sporném Jihočínském moři.

Kdo je novým partnerem Manily?

Po inauguraci Duterteho v roce 2016 se velmi zlepšily vztahy mezi Filipínami a Čínou. Před odletem do Číny v roce 2018 prezident řekl: „Potřebuji Čínu. Především v této chvíli.“ Duterte považoval, na rozdíl od svých předchůdců, spor ohledně Jihočínského moře za více věcný, než za principiální.

Nikdo nechce být druhou Sýrií

V roce 2017 bojovali na Filipínách militanti IS, zajali rukojmí ve škole na jihu země a pokusili se ovládnout jižní provincii Mindanao. Pentagon se připravoval bombardovat jejich pozice. Události vypovídaly o tom, že se v jihovýchodní Asii formuje nové ohnisko mezinárodního terorismu, analogické syrskému. Jeho rozsah a ničivý potenciál nemusely být o nic menší než ty na Blízkém východě. Avšak rozhodné akce Duterteho na potlačení chaosu předešly vzniku „muslimského státu“.

Převzato z Pravda.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
22 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Irena
17. 2. 2020 6:35

Ve světě velké politiky je velký skandál. Ukázalo se, že posledních několik desetiletí CIA neměla problém dostat se k veškeré tajné korespondenci. Jako ranní noviny si americké vedení četlo souhrnná hlášení o tom, co si myslí a přikazují téměř všechny hlavy států. A za všechno mohou šifrovací stroje, zdálo by se, neuvěřitelně „nezávislé“ švýcarské firmy, které kupovalo 120 států. (…) Otevřeně vám tu vysvětluji, že za to, aby si CIA mohla přečíst jejich tajnou korespondenci, ty státy ještě platily, přičemž miliardy dolarů! Unikátní schéma! A také vražedné! Například Saddám Husajn a Muammar Kaddáfí byli nalezeni a zavražděni v důsledku přílišné… Číst vice »

orinoko
orinoko
17. 2. 2020 18:03

Tak, jakpak je dnes u nás doma? A ve svete? V Praze na pravacku, Staromak nám pookreje klerikalnim udem, a pitomost Prazaku dosahuje neskutečných vysin. Tady u nás v jedné hospodě , když přijde „nas“ naplaveny Prazak na pivo, tak je hádka zarucena. Všechno ví nejlepe, a s ním celá ta pitomá Praha. Ovšem u stolu je prý jediny, a proti němu zbytek. To musí být velmi stresující. U mě si nebyli jisti, a tak jsme probrali všechno mozne. Pry, ty toho nějak víš! , a cumeli na OM. A teď Sýrie a Libye. V Syrii kolem Allepa Syrska armáda… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
18. 2. 2020 9:36

Boeing nedostal v lednu poprvé za 58 let žádnou objednávku. Airbus naopak hlásí nejvíce objednávek za 15 let
https://www.lidovky.cz/byznys/doprava/boeing-nedostal-v-lednu-zadnou-objednavku-poprve-od-roku-1962.A200211_194345_ln-doprava_ele
Trump zvýší cla na evropská letadla
http://casopisargument.cz/2020/02/17/trump-zvysi-cla-na-evropska-letadla/
Ať žije „sPODVODný“ „obchod“!! Vivat!!

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
18. 2. 2020 9:48

Asia Times: Američané jsou geograficky negramotní
Základní zeměpisné neznalosti Američanů představují ohrožení (nejen) národní bezpečnosti.
http://casopisargument.cz/2020/02/16/americane-jsou-geograficky-negramotni/
Evropa v kleštích velmocí
http://casopisargument.cz/2020/02/18/evropa-v-klestich-velmoci/
Druhý den na Mnichovské bezpečnostní konferenci: Macron, Pompeo a nenávist vůči Číně
http://casopisargument.cz/2020/02/18/druhy-den-na-mnichovske-bezpecnostni-konferenci-macron-pompeo-a-nenavist-vuci-cine/

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
19. 2. 2020 15:07

SPUTNIK:
Laponská přírodní rezervace – divoká a krásná
https://cz.sputniknews.com/foto/2020011811270806-laponska-prirodni-rezervace-divoka-a-krasna/

orinoko
orinoko
19. 2. 2020 15:32

Jj, v Libyi prihoriva. Ono se také může stat, že v Libyi o Libyi začnou válčit zabouzrouti a římské legie. Rusko už se to snaží zehlit. No to vite, spousta ropy. Jde o smlouvy na ni, je to přes louži. A krize na obzoru. Rusko se snaží „naseho“ Haftara brzdit, respektive zaměřit ho na skutečné teroristy, totiž na Muslimske bratrstvo. Ale když se od něj nedokáže eurofasoun Saraz odpoutat, tak je to podobne jako v syrském Idlibu. Tam ten osmansky kreten situaci nějak nezvlada, ačkoli se k tomu zavazal. A to je ten hlavní problem. Pokud turecky blb vstoupí do… Číst vice »

orinoko
orinoko
19. 2. 2020 16:05

Njn, tak mám novou hracku. Velmi zajímavé zdroje informaci. Hned mě zaujal článek Střední vychod, Rusko, rok 2025. Je to samý pákový efekt a Clausewitz, přiměřeně náklady na rozložené riziko, informace o tom, jak moc se Rusko potřebuje se Saudskou Arabii kvůli ropné cenotvorbe … Moskva ruské wagnerovce zařadila do potenciální tvorby politiky v neuralgickych místech sveta… jj, a Kaspicke moře jako výrazne odpaliste na debila, který by se rozhodl napadnout Iran. Émerika je prý dnes nejvetsi, kokrhal Duck duck. Měřeno státním dluhem , tak za něj vyletl do ještě vyšších sfer, než kdy predtim. Největší émerický debil dosáhl největšího… Číst vice »

orinoko
orinoko
19. 2. 2020 16:22

Tak jo, „nas“ Haftar je právě v Moskve, kde jedna s ruským Sojgu. Zpráva stará asi 3 hod. A v Libyii jeho armáda a wagnerovci dal útočí na sever. Kolik to v Tripolisu může být k moři kilometru? Maximálně 20 – 30, více určitě ne.
Doporučil bych ruskou bezpečnostní letku pro Haftara. Nikdo nevi, co se v Kačerove palici zase může vysypat.

orinoko
orinoko
20. 2. 2020 14:15

Émerickým khaki mozkum v Syrii tečou nervy. Blokují ruské hlídky , ty je ovšem objizdeji , a tak další emericke prase zvici Kacera, který má nulovou khaki prupravu, se snaží při jízdě Rusa vytlačit že silnice.
Měli by tam nasadit ceskeho zeleného mozka na blokaci. Ten zvládl uzavřít Tokuv kaňon emerickemu obstarozbimu khaki sajrajtu daleko efektivneji.

https://www.rt.com/news/481277-syria-russia-us-collide/

orinoko
orinoko
20. 2. 2020 18:00

Tak už se to spousti. Syrani se zastavili , aby dobře bylo, a následkem bylo o den později turecké dělostřelecké bombardování pozic syrské armady, načež Trumpova teroristicka hovada / jež mohutné vyhuluje fasistka witovska na střídačku s tvarohovou hubou/ vystartovala s ofenzivou, která syrskou armádu docela zaskocila. Požádala ruskou stranu o vzdušnou pomoc, kterou promptne dostala. Rus vyřídil trumpovu teroristickou jízdu mohutné podhulovanou tureckým Hitlerem a následovala prudká ruska demarse. Turecka pakarna se pokouší zjistit, co by mohl takový zkušební útok na ruskou základnu znamenat. My to vime, ale to HOVADO nikoli. Právě teď s napechovaymi pumpkami stojí generální mnici… Číst vice »

orinoko
orinoko
20. 2. 2020 18:03

Rusko do vzduchu poslalo dva svoje stratobombardery. A kam nám miri? Kam asi?

orinoko
orinoko
20. 2. 2020 18:18

A to pořád ještě není vsechno. Do Idlibske oblasti v Syrii míří tzv. humanitarni konvoj české NATO okupační armady, do kterého se zamichalo turecké islámské prase , aby bylo chráněno před útoky Kurdu. Právě temi, které jinak vyhulujeme, a vytirame jim jejich Dourove.
Tohle jeden nevymysli, NATO musí být hromada českých beden, kterým je absolutně u vejfuku, co je vlastně český zajem. Na palici si přípnu Hitlera a jdu válčit s Iranem. Nebo také s izrazidem? Při pitomosti, jakou právě tzv. Česká armáda projevuje, by nebylo divu, kdyby se spletla a zaútočila na Zida.
Havle! Gratuluji, dokázal jsi neuveritelne.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
20. 2. 2020 18:40

Turecký med se již v Idlibu podávat nebude…
ЦПВС: Су-24 ВКС РФ нанесли удар по террористам в Сирии
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2020220175-IPZIc.html
Americký analytik: Turecko čelí v Idlibu strategické porážce
https://cz.sputniknews.com/svet/2020022011526957-americky-analytik-turecko-celi-v-idlibu-strategicke-porazce/

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
20. 2. 2020 18:54

Pořad k 80- letému výročí „Školy speciálních sil“ ztracenému v tajze u hranic s Čínou Pěkné ukázky, jízdy na koních, skútrech, lyžích, se psím spřežením, lety na padáku i moto-paraglajdu, vznášedle… Střelba z různých „zesložiťujících“ „udělátek“, nácvik součinnosti jednotek, družstev, rot „až do automatizace“… Cvičné dobývání teroristy „zachvačenych“ lodí, objektů… Odstraňování teroristů pod vodou při použití nožů, odstraňování min, „otužování“ v díře v ledu- při -30°C. Mořští pěšáci, motostřelci, výsadkáři, snajpeři, Arktická „přípravka“… Vč. „přátel z Angoly“… „každý dobrý voják se chce stát generálem…“ Samozřejmě že ne „Dobrý voják Švejk“… :-) ДВОКУ. Школа подготовки спецназа Дальневосточное Высшее Общевойсковое Командное Училище… Číst vice »

orinoko
orinoko
20. 2. 2020 18:57

Musíme myslet jaksi , jak to POPsat? Musíme mít prostě vizi. Pravil ondon , který , co nasel tekuteho, to vychlastal, a co se dalo vyhulit, tak poslal do koure oblacku. Vůbec jsem netusil, a emericka Paka to nepochopí nigdy, že opravdu stačí jeden údajný „nas“ , který do Bílého vejvratu u padajícího stropu, pozve české Plastic People of The Universe, a do 35ti let bude vymalovano. Lidé , zpivejme společně hossana… Aplikace havloidnich vizi na nás Globus způsobila rozvrat právě te civilizace, která byla onou kuyzenou metou. Podařilo se nemyslitelne. A neodpustím si skodolibost. Velmi by mě zajímal intelektuální… Číst vice »

orinoko
orinoko
20. 2. 2020 19:27

Je to potvrzeno. Ještě jednou turecky rypak podpoří svoje teroristy, tak jeho houfnice, emericka obstarozni vozba , a německý obrněný pokrok, dostane takovou po drzce, že to ještě nevidel.
To hovado vůbec nic nechape. Za to já chápu Putina. S debily se vyjednává celkem v pohode.
Je to katastrofa. Turecky debil předvádí ve škole NATO, jak vysoko se dokáže vychcat. A český debil vedle něj predvadi, že ho prechcije.
Klucici. Metnarova chlouba. Jeden a půl kulky.

orinoko
orinoko
22. 2. 2020 21:01

Je to hrozne, ale je to katastrofa.
Rekl bych, že vůbec nechápeme, co se vojensky ve světě deje.
Vy máte na to svoje prediktory, já zase selský rozum.
Tureckemu Hitlerovi dochazi, že se nechal vyprovokovat jako irácký Saddám k akci, která má konečnou tvar. Za vším hledej zavsivenou emeriku, a Rusa , který ze sebe dělal Svejka, aby koncovce dal zamyšlenou koncovku.
Svět je přeplněny hromadou nedockavych kriplu.

Gatta
Gatta
22. 2. 2020 21:09

Kdo jednou zradí – vždycky zradí.

https://www.youtube.com/watch?v=9PDCh-wVTOQ