Svět ruskýma očima 560

Írán potlačil COVID-19 a vytlačuje USA z Blízkého východu

Inna Novikova, Jurij Kondratěv

17. května 2020

Politolog a odborník na Blízký východ Mais Kurbanov promluvil o situaci v Íránu, proč se jeho hospodářství úspěšně rozvíjí i přes americké sankce a pojednal i o dalších věcech.

Čím Írán žije? Jaký průmysl je tam rozvinut?

Prakticky všechna odvětví jsou dobře rozvinutá, hospodářství roste skutečně a ne jen podle bilancí jako ve většině jiných zemí. K předním patří automobilový a potravinářský průmysl a zdravotnický průmysl na nejvyšší úrovni. Dobrá a všem lidem dostupná je zejména zdravotní péče. Proto se země úspěšně vypořádala s koronavirem. Íránci jsou navíc schopni pomoci i jiným zemím, a to i se zařízeními na umělou ventilaci plic. Nedávno vypustili družici, zcela bez zahraniční pomoci. Američanům je to proti mysli, soustavně je obviňují z všemožných hříchů a špatných skutků. O satelitu tvrdí, že má špatné vybavení a špatný a přerušovaný signál. Říkají to ze závisti a zloby, protože sankční politika neplní svůj úkol. Ohledně vojenského průmyslu v Íránu není, kromě jaderných zbraní, nic co by se v zemi nevyrábělo. Je pravděpodobné, že kdyby Íránci chtěli, vyrobili by v krátké době i jaderné zbraně. K tomu nespějí už proto, že nejvyšší vůdce  Íránu Alí Chamenejí to považuje za velký hřích.  Naopak, Íránci vyzývají celý svět k odmítnutí těchto zbraní. V zemi silně prosperuje zemědělství. Do Ruska se odtud vyváží mnoho v Rusku nedostatkových potravin. V těch nejsou GMO a ani není možné, aby byly, tyto praktiky jsou tam trestné. Celá společnost by se proti výrobci s GMO postavila. Mají ve světě jedny z nejkvalitnějších potravin.

Co Spojené státy provádějí v Íránu?

Stále jej obviňují a sankcionují a soustavně vyhrožují použitím síly a dokonce ji i používají. Nedávno došlo zase k jednomu incidentu, po němž Američané oznámili, že budou na íránské lodě v Perském zálivu útočit. Na to jim Írán odpověděl, že jeho loď byla na naplánovaném hlídkování v Perském zálivu ve svých teritoriálních vodách. Byla doma, ale co tam dělali Američané? Ti vlezou všude. Nikdo se tomu už nediví. Trump dal skutečně příkaz ničit lodě, které se přiblíží k americkým lodím. Americký prezident nesmí dávat příkazy  bez Pentagonu, protože není profesionál a válečnictví nerozumí. Potom se za to omluvili s tím, že chtěli říci něco jiného. Jenže íránské lodě jsou mnohem rychlejší než americké. Írán ve své odpovědi řekl něco na způsob: Jen to zkuste a dostanete patřičnou odpověď. Američané cítí, že ztrácejí vliv na Blízkém východě, a proto se uchylují k agresivním a propagandistickým krokům. Na rozdíl od nich jde Írán dopředu. Na Blízkém východě se těší velké vážnosti, v Sýrii, v Iráku i v Libanonu. Některé státy se na něj nyní obracejí, aby jim pomohl ve vnitropolitických konfliktech. Od Američanů se všichni odtahují, dokonce i Afghánistán, který se Američané mnoho let snažili na Írán poštvat a dnes mu navrhuje přátelství. Američané mají strach, že Írán uzavře Hormuzský průliv. Na světové ekonomice by se to negativně odrazilo, prakticky ale na americké. Průlivem prochází 40 až 50 % uhlovodíků. Írán na tuto možnost několikrát upozornil. Nyní by s Íránem ráda navázala družbu Saúdská Arábie a může k tomu dojít. Nedávno se podobně stalo s Irákem, s dřívějším úhlavním nepřítelem, který je nyní nejbližším spojencem. Stále více zemí Blízkého východu se vymaňuje z vlivu USA i celkově Západu, začínají dělat samostatnou politiku. Američané stále více zuří, stále více vyhrožují, ale reálně mohou méně a méně.

Převzato z Pravda.ru

***

„Okupanti v NDR“. Jak se v Německu snaží převychovat východní Němce

Andrej Sidorčik

19. května 2020

Teze o tom, že osvobození zemí střední a východní Evropy Rudou armádou nebylo ve skutečnosti osvobození, ale „nová okupace“, stále naléhavěji zní v evropských mediích. V Německu je to určeno hlavně pro obyvatele východní části země.

Vnucené přátelství

Sovětská vojska ze Skupiny sovětských vojsk v Německu nazval televizní kanál MDR „okupanty“. Autor materiálu Derthe Hanisch říká: „Rusové v NDR až do jejich odchodu byli v očích mnohých především okupanty. Lidi rozčilovaly jejich manévry, cesty a pole poškozené vojenskou technikou a rovněž důstojnické ženy, které od rána skupovaly v obchodech všechno. Když vojáci nakonec odešli, bylo už dávno zapomenuto nějaké přátelství. … „Ve školkách a školách se dětem vyprávělo o Sovětském svazu a od roku 1951 byla ruština povinným předmětem.“

Obyvatelé NDR trpěli po celá desetiletí „přátelstvím“ vnuceným „útočníky“. Takže se zhroucení socialismu v NDR a sjednocení Německa podle nich mělo stát opravdovým osvobozením. Ale novináři z MDR jsou udiveni, že se z východního Německa hlasitěji než z jiných regionů země ozývá volání po zrušení protiruských sankcí a po zlepšení vztahu k Moskvě. Na otázku, proč tomu tak je, odpověď není. Historik Zilke Satyukov předpokládá, že je to spojeno s minulostí NDR, která jejich pocity ovlivňuje.

Nepřátelské vstřebávání

Je nelogické, že východní Němci cítí přátelství k těm, které považovali za „okupanty“. V lednu 2020 napsala novinářka Catherine Zeddigová, původně z NDR: „Čteme ruské knihy, známe opravdu fantastické ruské pohádky, velké ruské romány, známe ruské skladatele i spisovatele a dokonce i ruská jídla. … Dnes je ke všemu ruskému i dřívějšímu sovětskému nedůvěra. Asi se to pojí s osobností Putina. Ale proč pro nás není problémem užívat výplody americké kultury? Proč prezident USA se žlutými vlasy i psychikou (a také politikou) rozmazleného dítěte je pro nás přijatelnější?“

Sjednocení Německa nebylo sjednocení, ale nepřátelské zabrání ze strany NSR. Východní Němci byli považováni za chudé zbloudilé příbuzné velkoryse přijaté bohatým strýčkem. „Příbuzný“ se musel vzdát dřívějších ideologických postulátů svých vůdců a celé své čtyřicetileté historie, okamžitě prohlášené za „temnou socialistickou minulost“. Jednalo se o republiku, která měla mnohem horší startovací pozici a přitom se v osmdesátých letech stala šestou zemí Evropy z hlediska průmyslové výroby, což bylo strojírenství, elektrotechnika, elektronika, optika a výroba nástrojů. Lidem bylo finančně dostupné vzdělávání vysoké úrovně, kvalitní medicína a dobrá životní úroveň. Byla to výkladní skříň socialismu.

Vnucená ztrátovost

Hospodářská krize osmdesátých let a nestabilita „sovětského staršího bratra“ samozřejmě oslabila důvěru východních Němců na správnost zvolené cesty. Avšak sliby „ráje“ ve sjednoceném Německu, na které naletěli ti, co bourali berlínskou zeď, se ukázaly jako podvod. Ještě po třiceti letech od sjednocení zůstává Německo „wesi“ a „ossi“. Tuto nerovnováhu není možno odstranit a tak se východním Němcům neustále vykládá o tom, jak se sjednocením zbavili stávajícího „děsu“. Materiál předložený Pentagonem k 75. výročí porážky nacistického Německa uvádí: „Oblasti Západní Evropy osvobozené spojeneckými vojsky se stanou vzkvétajícími demokraciemi a země na Východě osvobozené budou po desetiletí okupované sovětskými vojsky.“ Taková historie je vnucována jak občanům bývalé NDR, tak i občanům bývalého socialistického tábora. Jenže východní Němci to už přijímat nechtějí. Táží se: „Proč nás považují za nešťastné chudáčky, horší než wessi? Proč jsou sovětská vojska okupanti a americká osvoboditelé a dobrodinci?“

V roce 2018 bylo v Německu 35 tisíc amerických vojáků a přibližně 3 500 britských. V posledních letech prý kvůli nutnosti „odstrašovat Rusko“ počty rostou. Spojené státy mají v Německu válečné základny, letiště, výcviková centra a ke všemu i jaderné zbraně.

Edward Snowden potvrdil, že americké speciální služby mají úplný dohled nad německými politiky, včetně Merkelové. Skandál kolem toho se rychle ztratil z pozornosti a podle německého státního zastupitelství není možno obvinění prokázat. Washington ukazuje bez skrupulí Německu jeho místo. Oficiální Berlín nesmí hájit svoji linii v žádné zásadní otázce. Už dlouhé roky se Německo drží pro něj krajně nevýhodných protiruských sankcí. Berlín coby garant ukrajinského urovnání ani jednou nevyvinul tlak na Kyjev, i když je jasné, čí vinou proces přešlapuje na místě. Němci nejsou ani schopni bránit Severní proud 2, který je právě pro ně výhodný. Nezávislost Německa v roce 2020 je nezávislost na vodítku, které má v rukou washingtonský pán. Budou mít německá media odvahu charakterizovat americké vojáky jako okupanty a přátelství s USA nazvat vnuceným? Dne 26. srpna 1978 se vydal do vesmíru spolu s kosmonautem Valerijem Bykovským německý kosmonaut Sigmund Jähn na lodi Sojuz-31. Tohle byla ta opravdu nevídaná a nemyslitelná krutost sovětských „okupantů“.

Převzato z Aif.ru

***

Čína může americké satelity oslepit lasery

Jevgenij Striž

21. května 2020

Velitel kosmických sil USA upozorňuje, že v budoucích konfliktech bude Čína možná cílit na americké špionážní satelity a nejspíš k tomuto účelu vyvíjí své družice.

Jako odpověď vyvíjejí společně  SPACECOM a Národní zpravodajská agentura (řídí americkou flotilu zpravodajských družic) komplex opatření k ochraně orbitální skupiny družic.

Co sdělil generál Raymond

Na schůzce organizované Mitchellovým institutem pro letecký a kosmický výzkum vystoupil podle medií generál Raymond s připomínkami: „Čína vyvíjí energetickou zbraň. Mezi energetickými zbraněmi mohou být lasery, které mohou ‘oslepit’ naše satelity. Jedná se o naši ‘flotilu’ satelitů KH-11.“

Co je o plánech Číny známo

Satelity KH-11 obíhají kolem země v průměrné výšce 321 km. Pozemní laser se prý může do takové výšky  dostat, ale musí být mimořádně silný, protože jeho schopnost zasahovat ovlivňují různé okolnosti (mraky, srážky).

Podle názoru Raymonda pracuje Čína nejen na laserech, ale i na družicích schopných sestřelovat jiné. Říká: „Vyvíjejí také dost složité orbitální systémy s dvojím určením.“ Ty jsou podle vojáků nejprve klasifikovány jako „nádoby na odpad“, to znamená, že jsou určené k likvidaci na orbitách nahromaděného haraburdí. Jenže k tomu využívají nejnovější zbraňové technologie.

Jak reagovat a co očekávat

Spolehnutí americké armády na satelity – od GPS až po prostředky komunikace a špiony – učinilo nezbytným jednoduchý fakt: Má-li země protivníka, pustí se nejprve do likvidace jeho satelitní sítě. USA navrhují jako odpověď některá opatření: Vyvinout technologii „maskování“ satelitu na orbitě, vyrobit maličké satelity určené jako bodyguardy, které by se samy zasáhly v případě ohrožení hlavního satelitu.  Nakonec by mohla být nejefektivnější ochranou před „válkou satelitů“ koncepce vzájemného zaručeného zničení. Každá země, která ničí satelity, ztrácí nakonec i své vlastní. To zasáhne nejen armádu, ale i civilní sektor, od výroby po komunikační společnosti a obyčejné lidi, jimž komunikace nebude fungovat.

Právě to brzdí velké „války satelitů“.

Převzato z Military pravda.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
17 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
orinoko
23. 5. 2020 20:01

Emíci jsou magoři. Na orbitu je už teď takového bordelu, že nějaké jeho doplnění jen zhorší celou situaci. Kdyby v současné Indii nevládli kreténi, tak prostě čtveřice států je už nad možnostmi emerických serepetiček. Světové obludárium číslo jedna. Vymknuté. mozky, cinknuté peníze, debilita jako státní program a naprostý úpadek kultury.

Patrik
Patrik
23. 5. 2020 23:49

„Írán potlačil COVID-19 a vytlačuje USA z Blízkého východu“ – tak to zase jednou je analiťika jako blázen, obzvláště tedy věta, že Írán vytlačuje USA z Blízkého východu. Jestli totiž někdo vytlačuje USA z Blízkého východu, tak je to Rusko, přičemž Írán pro to kromě pro globalisty žádoucích mediálních výkřiků (a to včetně volání, ať Evropa přijímá více uprchlíků) neudělal vůbec nic. Vyhánění USA z Blízkého východu totiž začalo vstupem Ruska do Sýrie na podzim 2015, a to s tou památnou větou Putina „Jestli draka neizbežna, nado biť pervým“ . Putinovi totiž bylo jasné, že červencovou jadernou dohodou s Íránem… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
24. 5. 2020 0:18

Shrnu to ještě takto: To se to Íránu proti USA vyskakuje, když má za zády Británii (a vídeňskou Kalergiho Panevropu). Hlavní otázka v tom ale je, jestli si Írán uvědomuje, že Británie (i vídeňská Kalergiho Panevropa) není proti Rusku o nic méně, než Spojené státy.

Putin to ví, proto když hned po vstupu Ruska do Sýrie v říjnu 2015 (a po pronesení zcela zásadního projevu v OSN, a to za zcela výjimečného čtvrtého krvavého úplňku, tzv. tetrády, která pro židy vždy byla velmi špatným znamením) dva tajtrlíci světu předvedli to globalistické divadlo
https://www.youtube.com/watch?v=QbC-LMHwRyE&feature=youtu.be
Putin na to odpověděl takto:
comment image

orinoko
24. 5. 2020 6:57

První íránský ropný tanker vplul do vod Venezuely. Předtím nad ním převzaly ochranu venezuelské stíhačky, teď už plavidla. Jj, globální svět je katastrofální úchylák. Do Venezuely ovšem nemíří ropa, nýbrž zpracované produkty jako benzín. V důsledku sankcí nemá potřebnou kapacitu na zpracování. Na druhou stranu emerický kripl musel nakoupit těžkou sirnatou ropu v Rusku, protože si zakázal dovoz venezuelského ekvivalentu. Z těžkých frakcí ropy se produkují mnohé známé koncovky jako třeba asfalt. Tomu říkám ekonomika!! Pro Venezuelu je to východisko. z nouze, ale pro kripla s přehazovačkou je to zajisté vrchol jeho politického i ekonomického umu. Kam se hrabou komunisti.Tohle… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  orinoko
24. 5. 2020 9:14

Vliv Íránu ve světě stoupá a s ním i íránské sebevědomí tak, až se Írán asi pozapomněl, když právě téměř oficiálně oznámil, že podporuje zbraně pro Palestinu : „Veřejná zmínka o íránských dodávkách zbraní Palestincům je ale podle agentury Reuters neobvyklá. Slovní útok proti Izraeli Chameneí dnes pronesl u příležitosti posledního pátku postního měsíce ramadánu. Výpad kromě Izraele odsoudila Evropská unie, i Spojené státy. „Boj za osvobození Palestiny je povinnost a věc ISLÁMSKÉ SVATÉ VÁLKY. Sionistický režim je rakovinný nádor regionu. Dlouhou dobu trvající sionistický virus BUDE ODSTRANĚN“ řekl Chameneí.“ Zdroj: https://eurozpravy.cz/zahranicni/blizky-vychod/chamenei-izrael-je-nador-a-je-treba-proti-nemu-bojovat.1767b2e3/ Nedávno Putin řekl, že Izrael je rusky hovořící… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
24. 5. 2020 9:51

PS: „Výraz apokalypsa ve skutečnosti znamená odhalení tajného vědění“ – to je věta z videa odkazovaného výše „Poslední bitva“. A jaká je souvislost s DOTU a dehermetizací? Dehermatizace je rovněž o odhalení tajného vědění a taková práce byla jako úkol Kanadou a Spojenými státy uložena Rusku/SSSR ještě před rozpadem SSSR. A jaká je pointa v naší době, kdy Židé po 3000 letech už nejsou žádoucí? Za všechno mohou Židé, zničte Židy a to tak, že definitivně. Ale skutečně tím budou zničeni i původní nositelé toho „tajného vědění“, tzn. ti hlavní manipulátoři a tedy architekti světa, co se pasovali na bohy?… Číst vice »

orinoko
24. 5. 2020 10:22

Katastrofální dezinterpretace událostí. Pokud někdo směšuje Žida, Izrael, sionismus, spiritismus, okultismus a primitivismus, tak samozřejmě může. Izrael nejsou jenom židi, jeden sionista hlásá „Výpad na východ“ – to jest okupaci cizích území, pejzatý Žid jede bez problémů politiku apartheidu, přičemž historicky tato skupina obyvatel vykradla kdejakou kmenovou rozprávku včetně jediného Boha. Perský král Kýros /nebo který to byl/ udělal jednu katastrofální chybu. Putin místo coltu používá především diplomacii. Kdo to nechápe, tak je vůl. Ježíši , maminko, to je ale krásné dítě. Přitom z kočárku čumí palice právě převinutého vlka. Jj, svět podle Garpa. Jestlipak měl globální. prediktor na držce… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  orinoko
24. 5. 2020 12:11

„Perský král Kýros /nebo který to byl/ udělal jednu katastrofální chybu.“ – jakou chybu máte na mysli? Jestli tím myslíte to, že zachránil pouze Judejce a Izraelity nechal na pospas tomu „osudu“ (plánu), kterým měli být vysláni do celého světa a ovládnout všechny národy a země přes lichvu, tak souhlasím, že to byla chyba. A to o to větší, že po tří tisíci letech se moci ujímá Judea – pro svět zvaná Palestina, resp. část území, která z původního území Palestina po cca 6 století pod vládou Osmanů a od roku 1920 pod vládou Británie, zbyla. Ale pokud Vám to… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
24. 5. 2020 22:58

Místo Koněva socha habsburské císařovny https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020052411987505-praha-6-se-bude-pysnit-novou-sochou-nahradi-odstraneny-pamatnik-marsala-koneva/ Tak to nám ta panevropská Kalergiho Vídeň, ve které „náhodou“ vznikla jaderná dohoda s Íránem a po které je Mogheriniová v Íránu vařená a pečená, zatímco Írán volá, ať Evropa přijímá více uprchlíků, pěkně jede. Vídeň totiž letos (v tom roce korony) budeme mít v Praze hned dvakrát: ke 400. výročí Bitvy na Bílé hoře budeme mít obnovený Mariánský sloup http://www.novarepublika.cz/2020/02/cesko-oslavi-400-vyroci-bitvy-na-bile.html a k tomu dokonce tedy i tu sochu Marie Terezie Jó, budování nové Perské říše (Evropa, Afrika, Írán) schválené jako „Globální strategie“ hned za dva dny(!) po brexitu, je naplňováno pěkně nenápadně –… Číst vice »

orinoko
24. 5. 2020 10:42

Apokalypsa je výtvor současných youTUBERÁKŮ. Kalypso /calypso/ je karibský tanec , jemuž vtisknul rys Apofis. YouTUBERÁCI
z toho vytvořili staŽENINU Apokalypsa. A to ve chvíli , kdy uviděli Apofisovu sestru Hypofýzu.

Botičky od Diora
Botičky od Diora
25. 5. 2020 18:38

Erdragon má problém. A very big problem :-)
Tajemné MiG-29 vstoupily do přímého střetu s Tureckem
https://vz.ru/world/2020/5/25/1041249.html

orinoko
Reply to  Botičky od Diora
25. 5. 2020 19:02

„Náš“ Haftar v Libyii utrpěl několik těžkých úderů od regulerní osmanské armády. Je na ústupu. Potřebuje přeskupit svoje síly.Rusko promptně reagovalo letadly.
Ale hlavně: Putin zvedl aparát, do kterého se krafe. Emerickému debilovi zvěstoval, jestli chce mít v severní Africe druhou Sýrii, tak ať klidně dál čumí. Rus se na blbovi z NATO učí, jak to bude vypadat , až to bude hot. Dodneška to nepochopila ani ta πca z díry.
A tak se stalo, že tureckému kriplovi někdo promptně kydal z USA, ať neohrožuje veliká tajemství soudruha Pavla.

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  orinoko
26. 5. 2020 18:16

πca z díry :-))))

Martin (už bez taky m)
27. 5. 2020 13:50
Martin (už bez taky m)
29. 5. 2020 8:41

Donbass aktuálně:
«Привыкли жить в парадигме военных действий»: почему власти Украины заговорили о ликвидации администраций ДНР и ЛНР
https://russian.rt.com/ussr/article/750292-ukraina-lnr-dnr-donbass

Martin (už bez taky m)
29. 5. 2020 19:57

Каков же смысл жизни? — Осипов А.И.
https://www.youtube.com/watch?v=rmGZ4hmTkn4