Svět ruskýma očima 570

Vojenské námořnictvo Ruska se navrací do dalekých moří

Vladimir Prochvatilov

26. července 2020

Dne 20. července letošního roku se Vladimir Putin zúčastnil slavnostního ceremoniálu zahájení výstavby dvou univerzálních výsadkových lodí na loděnici Zaliv v Kerči. Ten samý den byly na Sevmarši v Severodvinsku založeny víceúčelové jaderné ponorky Voroněž a Vladivostok a v Severní loděnici v Sankt-Petěrburgu fregaty Admirál  Jumašev a Admirál Spiridonov. Tak v Rusku začala najednou stavba šesti lodí pro dálkovou námořní zónu.

Vladimir Putin sledoval ve videokonferenci zakládání válečných lodí v Sverodvinsku a Sankt-Petěrburgu. Podle jeho slov „se jedná o nové lodě v nové podobě“ a mohou být po zkouškách ještě vylepšovány.

Výsadkové lodě založené v Kerči jsou určeny k přepravě a k námořnímu výsadku (do 1000 námořníků). Mohou být užity jako velitelské štábní lodě, úderné skupiny, nebo lodě PVO skupiny. Priboj jsou neviditelné lodě. Jsou těžko zachytitelné radary zásluhou originální konstrukce nadstavby, jejich zachytitelnost se dá srovnat s nevelkými hlídkovými čluny.

Univerzální výsadkové lodě jsou mnohem lepší než francouzské Mistraly. Jsou o 21 metrů delší, o metr širší, mají 1,5krát výkonnější pohon, výtlak je rovněž 1,5krát vyšší a mají o 15 % vyšší maximální rychlost. Mistraly mají relativně slabé dělostřelecké a kulometné vybavení a starý systém PVO. Potřebují podporu letectva. Priboj má dva raketové systémy, Pancir-M tři protiletadlové raketové a dělostřelecké systémy (Broadsword) a stomilimetrové  dělostřelecké zařízení A-190. Jsou schopny od útoku ze vzduchu chránit nejen sebe, ale i další lodě.

Mistral je stavěn pro náklad 16 víceúčelových vrtulníků, 4 výsadkových člunů, 450 námořníků a 60 lehkých obrněnců. Soběstačný je do 30 dní. Priboj je projektován na přepravu 1000 osob, 75 obrněnců, 20 vrtulníků a 6 výsadkových člunů. Dopluje až 11 500 km. Může být použit pro kterýkoliv region až do severních šířek a do vzdálených míst od zásobovacích základen.

Spojené státy dnes mají 8 výsadkových lodí Wasp. Mohou přepravovat a vysazovat na nevybavené břehy expediční prapor námořní pěchoty, řídit výsadek, poskytovat výsadku leteckou podporu a evakuovat raněné. Na palubě Waspu jsou tři výsadková plavidla na vzduchovém polštáři, smíšená letecká skupina sestávající z šesti stíhaček AV-8B, Harrier-2, F-35B a 36 vrtulníků. Letos v červenci daly USA do provozu druhou univerzální výsadkovou loď Amerika, která je silnější než Wasp. Staví se třetí taková loď. Amerika může vozit 1870 členů námořní pěchoty. Tyto lodě mají silné zbraně a leteckou peruť.

Rusko dokáže stavět univerzální výsadkové lodě stejného výkonu po vybudování ohromného suchého doku (485x114x14 metrů) – komplexu  pro stavbu lodí Zvězda ve městě Bolšoj Kameň v Přímořském kraji. Ve skutečnosti se jedná o lehké letadlové lodě. Suchý dok je speciální bazén oddělený od hlavní vodní plochy nepropustným uzávěrem. Z něho je možno čerpat vodu a dostat se k ponorné části nasucho. Uplatní se při čištění a opravách lodí. Po ukončení prací se uzávěr otevře a loď se může přesunout do moře.

Suchý dok v Bolšom Kamni je jedno z největších hydraulických zařízení na světě a klíčový prvek druhé etapy budování loděnice Zvězda. Zde bude možno stavět letadlové lodě a super tankery o libovolné tonáži. Jedinečný zde umístěný jeřáb Goliaf má nosnost 1200 tun. Uvedení doku do provozu je plánováno na letošek. Bude se tu stavět atomový ledoborec Rossija projektu Lídr.

Rossija bude nejmohutnější lodí ve světové historii lodního stavitelství. Projekt Lídr bude základem ruských ledoborců nové generace. Jeho délka bude 210 metrů, šířka 47 metrů a ponor 13 metrů. Bude mít dva atomové reaktory, 4 turbíny a 4 veslovací elektromotory. Celková kapacita elektrických mechanismů je 120 MW. Zmůže led o tloušťce větší než 4 metry v rychlosti 2 uzly. V Severním ledovém oceánu bývá tloušťka ledu do 4 metrů. Rossija dokáže provázet komerční flotily i ruské výsadkové lodě ledové třídy kamkoliv v Severním ledovém oceánu v kterémkoliv ročním období. Tímto způsobem bude zajištěna převaha ruských ozbrojených sil v Arktidě nad jakýmkoliv nepřítelem.

Rozměry suchého doku v Bolšom Kamni dovolují stavět současně dvě letadlové lodě, nebo univerzální výsadkové lodě třídy Amerika. Kapacity loděnic mohou umožnit stavbu velkých hladinových lodí a zanedlouho, až bude dokončen suchý dok, zde stavět letadlové lodě i univerzální výsadkové lodě obdobné americkým.

Úplně to nahradí možnosti lodní výstavby v Nikolajevu. Rusko se jednoznačně vrací mezi největší námořní mocnosti.

Převzato z Fondsk.ru

***

Plody nenávisti. V Polsku usekli hlavu soše maršála Rokossovského

Andrej Sidorčik

31. července 2020

V mnoha východoevropských zemích přerostlo přepisování dějin do maniakální války s památníky na všech úrovních.

V polském městě Legnica na západě země někdo neznámý zničil památník sovětského maršála Konstantina Rokossovského. Šestisetkilogramová skulptura zmizela z podstavce. Zástupce starosty města vyzval občany, aby poskytli informace, které by mohly být se záležitostí spojeny. Po čase přišla zpráva, že památník leží na okraji města. Sochu našli policisté bez hlavy a bez maršálské hole.

Památník s těžkým osudem

Byl vytvořen místním sochařem Augustynem Dyrdou a odhalen v listopadu 1987. Nahradil bystu maršála, která z uměleckého pohledu nabyla příliš zdařilá.

V říjnu 1992 schválila místní správa sejmutí bronzového památníku, což se skutečně stalo. Měl být roztaven. Avšak koupil jej místní sběratel Michal Sabadach. Skulpturu umístil do svého soukromého muzea. Na soukromém pozemku byla chráněna před vandaly. Každoročně dne 9. května se u ní scházeli ti, kteří ctili Den vítězství a uvědomovali si zásluhy Rudé armády ve vítězství nad nacismem.

Jak šly roky, rozhodl se stárnoucí Sabadach postarat se o monument a zachovat jej pro budoucnost. Předal jej místní správě. Rokossovského umístili na místním hřbitově vedle hrobů sovětských vojáků. Jeho status byl zvláštní, byl prohlášen za součást místního muzea mědi.

Od carského poddůstojníka po maršála Vítězství

Rokossovský, rodem Polák z Varšavy, měl těžký život. V roce 1917 vstoupil statečný carský poddůstojník mezi bolševiky. Vyznamenal se během občanské války a stal se vojákem z povolání. Jeho kariéra a málem i život skončily v období „Velkého teroru“, kdy byl vězněn. V roce 1940 jej osvobodili, rehabilitovali a obnovili jeho práva.

Ve velké vlastenecké válce začínal jako velitel 9. mechanizovaného sboru. Při náporu v prvních měsících války musel ustupovat. Až v bitvě o Moskvu dostal Leninův řád. Potom se účastnil všech velkých bitev války – Stalingradské, Kurské, operace Bagration i bitvy o Berlín. Jakožto velitel 1. Běloruského frontu vedl osvobozování Polska. Po skončení války vytvořil Severní skupinu sil se štábem v Legnici. Až do roku 1949 byl vrchním velitelem Severní skupiny vojsk.

Ministr obrany

Maršál pomáhal při tvoření nové polské armády a při obnově národního hospodářství. Proto se prezident Bierut obrátil v roce 1949 na Stalina se žádostí o povolení jmenovat Rokossovského ministrem obrany Polska. Byl jím sedm let. Polsky mluvil výborně a mezi Poláky byl populární. Ovšem nacionalisté v ilegalitě a západní media jej považovali za „Stalinova místodržícího“. Za jeho působení se z polského vojska stala mohutná bojová jednotka se základnou vojenských vysokých škol a s efektivním obranným průmyslem. Z funkce odešel na vlně antistalinismu. Nový polský vůdce Gomulka žádal na Moskvě odstranění „stalinského maršála“. Chruščov schválil přání Poláků (ač nebylo jednomyslné) a Rokossovský z Polska odjel.

Rokossovský proti Bór-Komorowskému

Rokossovský je Poláky považován za jednoho z viníků porážky Varšavského povstání v roce 1944 s tím, že prý zastavil vojsko a pozoroval, jak hitlerovci povstalce ničí.

Maršál měl nepříznivý názor na činy vůdce povstání polského generála Bór-Komorowského: „Velení Armiji Krajovej udělalo ohromnou chybu. Vedeme vojenské akce v Polsku, jsme síla, která v nejbližších měsících Polsko osvobodí a Komorowski se svými stoupenci se sem navalí jako zrzavý v cirkuse – jako klaun, který se v aréně objeví v nejnevhodnější chvíli a přijde zabalený do koberce. … Kdyby se tu mluvilo o klauniádě nemělo by to význam, ale jedná se o politickou avantýru a ta stojí Poláky sta tisíce životů. Je to ohromná tragédie a nyní chtějí vinu za ni svalit na nás. Bolí mě pomyslet na tisíce a tisíce lidí padlých v našem boji za osvobození Polska. Samotná myšlenka na to, že se snad bojíme  Armiji Krajovej, je hloupá až po idiotismus.“

A zase hyeny

Fakt, že nezávislost byla Polsku navrácena Rudou armádou a ne formacemi londýnské exilové vlády, nikoho v Polsku neznepokojuje. Stejně jako to, že současná Legnice byla do roku 1945 německým Liegnitzem. Porážka Třetí říše a následné postavení SSSR umožnilo rozšířit polská území na Západ.

Dnes se západní okrsky Polska nazývají „Vrácená země“, ale ve Varšavě nechtějí pamatovat na to, kdo je skutečně vrátil.

Ničení sovětských památníků v Polsku má takový charakter, že se proces jeví jako nezvratný. Pošklebování se nad sochou maršála Rokossovského je čin, který je ponižující především pro Polsko.

Krátká historická paměť vede vždy k opakování nejtěžších chyb. Churchill kdysi nazval Polsko „hyenou Evropy“. Tato reinkarnace polského státu ukončila svoji historii zcela žalostně. Poláci, kteří odřízli hlavu bronzovému Rokossovskému jsou také hyenám podobni. Bylo by dobré, kdyby se seznámili s tím, co se stalo jejich předchůdcům.

Převzato z Aif.ru

***

Ministerstvo obrany zkouší na lodích NATO v Černém moři podvodní roboty

24. července 2020

Ruští vojenští specialisté testují v Černém moři podvodní roboty, které zjišťují lodě i ponorky protivníka. Loď černomořského námořnictva určená pro testování se vrátila do Sevastopolu ze severozápadního úseku Černého moře, v němž cvičily lodě NATO.

Ministerstvo obrany uvedlo: „Vojenský technický experiment na testování monitorovacího systému situace pod hladinou s využíváním různých robotických komplexů prováděli specialisté ministerstva obrany RF, závodů obranného průmyslového komplexu a odborníci vojenského inovačního technického městečka ERA. Zkoušky měly ukázat jak dobře mohou nové podvodní roboty sledovat vedle velkých objektů i ty malé roboty protivníka. Ruský komplex sestává ze dvou autonomních bezpilotních podvodních aparátů: jeden za pomoci sonaru s bočním průzorem nebo více paprskového sonaru hledá cílové objekty v moři a na dně a druhý, inspekční, má možnost fotografovat a pořizovat videa. Mohou určit a předat souřadnice cílových objektů.

Na cvičení NATO s Ukrajinou v Černém moři s názvem Sea Breeze 2020 bylo hlavní námořnictvo NATO: 20 lodí a průzkumný proti lodní letoun P-8A Poseidon. Trénovalo se v západní části Černého moře a lodě připlouvaly těsně k teritoriálním vodám Ruska u poloostrova. Byla vybrána oblast, v níž se těží plyn pro Krym.

Kvůli tomu se v tomto rajonu zdržuje větší počet ruských válečných lodí, které manévry NATO sledují. Zkušební loď Viktor Čirokov je v černomořském námořnictvu od roku 2017. Je vybavena ponorným jeřábem k noření podvodních zařízení a je určena pro zkoušky torpédového vybavení a prostředků hydro akustického odrušení. Je velmi vhodná pro zkoušení podvodních robotů.

V ruské ekonomické zóně u pobřeží Krymu se demonstrativně odehrávala cvičení Sea Breeze 2020. NATO považuje tuto zónu za ukrajinskou. Ruská strana nemůže proti lodím formálně nic dělat, cvičení je v neutrálních vodách u Krymu. Ukrajinská strana si stěžovala, že ruské lodě neodbytně alianci naznačují, že nemá u břehů poloostrova co dělat. Ukrajinský vojenský portál oznámil, že při manévrech připlula bulharská korveta Bodri těsně ke Krymu a hlídkový člun pohraniční služby FSB ji žádal, aby rajon opustila. Velitel ruské lodě údajně nazval přítomnost Bodri ve výlučně ekonomické zóně Ruska provokací a řekl, že rajon je uzavřen.

V Národním obranném a kontrolním středisku RF oznamují, že sledují torpédoborec USA USS Porter, který vplul 19. července do Černého moře. Podle náměstka ministra zahraničních věcí Gruška oslabuje aktivita NATO v Černém moři regionální bezpečnost. Ukrajina, Gruzie a NATO tvrdily, že aliance v regionu musí být kvůli omezování Ruska.

Převzato z Eadaily.com

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
19 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Martin (už bez taky m)
3. 8. 2020 12:08

RF kdykoliv potopí cokoliv v Černém moři co bude chtít.
Od papírové lodičky po ten torpédoborec…
To co „Západ“ „právně“ uznává či ne – to už v RF nikoho soudného nezajímá.
Nyní v RF – vč. Krymu- platí „Popravki“…

orinoko
3. 8. 2020 12:40

Ta minela s Mistrály byla velmi poučná. Ale i jinde. ON je dodneška funkční, a v naprosté vylízanosti. S Polskem bych si teď nelámal hlavu. Tam stejně nepoznáte , který vůl je větší, jestli národovec nebo liberátor. Docela v pohodě pohoršeně otáčejí hlavu i na babu merkHELL a lezou jí na nervy více, než my tušíme. Zatímco u nás právě teď rozprostřeli v Praze buzerantské doskočiště, tak v Polsku pálí LGB či jak se to jmenuje – vlajky. Jejich chvíle teprve přijde , a bude zcela interní. Svého druhu Turecko. Zvláštně se vyvíjí situace kolem Bogatyně u frýdlantského výběžku. Tam… Číst vice »

orinoko
Reply to  orinoko
3. 8. 2020 17:29

Máte někdo ánunk , jak vypadá duhový workšop?

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  orinoko
5. 8. 2020 11:23

Hříb se zamiloval do koláře. Asistoval novotný.

orinoko
3. 8. 2020 17:26

Kam s tím? Lítají v tom Rusové , tak sem. Upozorňuji předem , že v hotelové restauraci působím rozruch jako nějaký tichý blázen svými výbuchy smíchu. Ať nečte ten, kdo má problémy se srdcem. Vlastně jsem k tomu přišel náhodou jinde, kde se vyškytl staronový problém. Něco takového umíme stvořit snad jen my Češi. Netušil jsem, jaká nálož humoru tomuto národu pořád zůstává. To je námět na celého nového Šekspéra.

http://www.idnes.cz/technet/vesmir/apollo-11-let-na-mesic-nasa-fotografie-pristani-na-mesici.A190711_182934_tec_vesmir_pka/diskuse/

Bety
Bety
3. 8. 2020 18:25
Martin (už bez taky m)
3. 8. 2020 19:30

Десантник XXI века. С неба – в бой…
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ysIoaLOhg8c&feature=emb_logo

orinoko
Reply to  Martin (už bez taky m)
3. 8. 2020 20:43

Tak se vracím z piva a o něco se musím podělit. Můj někdejší spolužák ze základky , dneska věřící , prohlásil, že Putin je nejlepším politikem na tomto současném světě.
Není to na výmaz? A k dovršení všeho také řekl s ohledem na diskusi tady nebo kde, že jediným echtovním českým prezidentem byl Hácha .
Není to na další výmaz? To není špičkování admina, jen technický dotaz na obecný problém země české.
Nebude to zajímat České elfy?

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  orinoko
5. 8. 2020 11:06

Kdyby někdo pochyboval o tom, je-li V.V.Putin nejlepším politikem tohoto tisíciletí, ať nazve někoho jiného, kdo udělal pro svůj stát a národ víc než ruský prezident. Takový není, proto ten kvíkot-vzlýkot partnerů po červencové „popravce“ :-)
„Hácha – jediným echtovním českým prezidentem“ ? Pro katolíky a jejich „krysí stezky“ určitě. Bohudík Norimberské zákony ještě platí. Žádná tolerance vůči fašistům, jinak bude Norimberk 2.0. Což partnery potřebuji jako kalousek drbání.

Martin (už bez taky m)
5. 8. 2020 10:05

Донбасс. Оперативная лента военных событий 05.08.2020
https://anna-news.info/donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytij-05-08-2020/
Сводка событий в Сирии и на Ближнем Востоке за 4 августа 2020 г.
https://anna-news.info/svodka-sobytij-v-sirii-i-na-blizhnem-vostoke-za-4-avgusta-2020-g/

orinoko
5. 8. 2020 18:15

Libanon 911. V konečném výsledku.

https://colonelcassad.livejournal.com/6071776.html

Botičky od Diora
Botičky od Diora
10. 8. 2020 12:12

Poté co 2700 tun ledku v mžiku zničily celou ekonomiku Libanonu, po světě začali kontrolovat kde ještě a jak se ten ledek skladuje.
V Oděse, v portu „Jižní“ u ukrodebilů, našli prošlých 10.000 tun…
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=yltkllS4JwM&feature=emb_logo
Hledá se šikovný svářeč :-))) pak to bude slyšet aj v Praze.

Jinak aktivní účast české vlády na běloruském majdanu je vskutku pozoruhodná.

orinoko
Reply to  Botičky od Diora
10. 8. 2020 14:08

Čau, nemůžu všechno stíhat … prosím Tě, co to bouchlo – a není to tak dávno – v tom Texasu. Nějaká farma či co. Snad tam žili i Češi. Rána jak z dědské pistole. A hromada škody. O auto nešlo.
Jen tak na okraj: Halič dneska je skladištěm všech myslitelných světových průser. Vlastně si to ani nedokážeme představit. To je tavící tyglík. A ten inteligenční kvocient ukrobotů je přímo výstavní skříní Záchudu.

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  orinoko
10. 8. 2020 16:37

Máš ještě dobrou paměť, v Texasu to žije: exploze + následný požár v továrně na hnojiva v texaském městě West, kde žije velké množství potomků českých přistěhovalců, zabil 15 lidí a na 160 jich zranil. Stalo se to 17. dubna 2013. Dříve, při výbuchu na francouzské nákladní lodi Grandcamp v americkém přístavu Texas City zahynulo 581 lidí. Na lodi explodovala umělá hnojiva, konkrétně dusičnan amonný. Stalo se to 16. dubna roku 1947, čili docela dávno. Sleduj pokusy o majdan v Bělorusku a kroucení se české vlády proti obvinění ze zasahování do voleb a z organizování majdanu: „Zaznamenali jsme – a… Číst vice »

orinoko
Reply to  Botičky od Diora
10. 8. 2020 16:52

V Bělorusku je to česká kontinuita. Pamatuji , jak se tam do obrodného procesu už hodně dávno cpal sametový spacák, český inuita, herr Rumljunge. Vedl nějaké velezrádné řeči o blahodárnosti majdanu a nabízel, že jim tam bude pást krávy.
Vůl.

Tom1622
Tom1622
Reply to  Botičky od Diora
10. 8. 2020 19:01

Detonační rychlost ANFO je 1100-2200 m/s . To v Bejrůtu bylo zřejmě rychlejší . Čert ví co tam skladovali .

orinoko
11. 8. 2020 5:01

To by se jeden načekal. V Bělorusku na kulové, ale pořád lepčí než haličský pozdní sběr. Západ kvičí , jak prase před porážkou , a to proto, že se přiblížil soumrak Haliče. Ta bude v budoucnu rozebrána sousedy minimálně na sféry vlivu, protože se tam neděje to, co má. Globální predikce zatím selhává. Válka s Ruskem se nekoná, Donbas není rozbuškou, a pokud snad ano, tak ukroboti přijdou o Mariupol a dojde k přímé vazbě Krymu s Donbasem. V podstatě není problém ukroboty normálně zabrat, ale kdo bude tu chamrad živit? V Bělorusku evidentní korova bez těljonka , takto levoboček… Číst vice »