Svět ruskýma očima 601

 

Pařížská dohoda o klimatu jako největší aféra století, aneb Climategate

Valentin Katasonov

28. února 2021

V době masivního rozšíření internetu a sociálních sítí není problém přesvědčit lidi o čemkoliv. Před přibližně padesáti lety se rozhodla globální elita deindustrializovat světovou ekonomiku. Rozhodnutí bylo odůvodněno v dokumentech Římského klubu a podepřeno teorií „postindustriální společnosti“ představené v jiných výpočtech. Jedním z nich je doktrína globálního oteplování pod vlivem skleníkového efektu, způsobeného emisemi do atmosféry z průmyslu, dopravy, zemědělství domácností (CO2, metan a řada dalších plynů).

Začátkem sedmdesátých let byl skleníkový efekt hypotézou. Existovala i druhá hypotéza o postupném ochlazování planety. Kolem toho byly vědecké diskuse, které v osmdesátých letech již řídly. Bez viditelného důvodu se dostávala do popředí hypotéza skleníkového efektu a oteplování klimatu. Koncem osmdesátých let se z hypotézy stala „teorie“ a oteplování klimatu se prezentovalo jako klimatická katastrofa. Media a kinematografie s pomocí zastánců této teorie děsily lidi apokalyptickými obrazy; druhá světová potopa byla zdůvodňována táním polárního ledu.

Celá ta ohromná práce byla přípravou ke konferenci OSN o životním prostředí a udržitelném rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992. Na zmíněné konferenci byla přijata  Rámcová konvence o změně klimatu, oteplování klimatu a klimatické katastrofě jako výsledku antropogenních a technogenních aktivit. Bylo to přijato jako axiom, který nepotřebuje dokazování.

Potom jednala OSN podle plánu přijatého v Riu. V roce 1997 byl připraven a dán k podpisu Kjótský protokol, který určil konkrétní kvóty na emise CO2 a pro jednotlivé země stanovil dobu pro dosažení nařízených úrovní emisí. Na Pařížskou konferenci o klimatu v prosinci 2015 se sjely delegace dvou set států a jurisdikcí. Výsledkem konference byla Dohoda o klimatu, která předpokládala dosažení nulových emisí skleníkových plynů do poloviny 21. století.

Nově zvolený prezident USA Trump odmítl účast USA v Pařížské dohodě. Když nyní přišel do Bílého domu Biden, ihned ve svém druhém pracovním dni řekl, že se USA do Pařížských dohod vracejí. Dal najevo, že USA jsou připraveny šéfovat světovému hnutí v boji s klimatickou katastrofou. Ale došlo k faux pas. V únoru uhodily v Texasu i v jiných státech USA mimořádné mrazy. Několik desítek lidí zemřelo na podchlazení a tisíce jich omrzlo. Čtyři miliony obyvatel byly bez elektřiny.

V únoru se opět objevily teorie o dlouhodobém ochlazování planety. V Americe je i přes diktát v oficiální vědě  dost vědců, kteří odmítají teorii oteplování. Bývalý prezident  Akademie věd USA Seitz bojoval proti teorii oteplování mnoho let a sedmnáct tisíc amerických vědců podepsalo proti podvodu kolektivní petici. Člen ruské akademie věd Andrej Kapica poskytl rozhovor na téma globálního oteplování a ozonové díry – vědeckých mýtů. On stejně jako Seitz a tisíce dalších vědců říká, že Kjótský protokol a Pařížská dohoda jsou podvody  v zájmu světové oligarchie a že tendence stojící za těmito dokumenty znamenají podlou hrozbu lidstvu a těžký úder jeho budoucnosti.

Z digitálního prostoru byly odstraněny všechny informace zpochybňující dogma o klimatickém oteplování. Jeden příklad. Tato skandální událost byla před deseti lety nazvána Climategate. Centrum skandálu bylo Oddělení klimatologie Climatic Research Unit, CRU univerzity ve východní Anglii, které je jedním ze tří hlavních dodavatelů informací o klimatu do mezivládního panelu pro klimatickou změnu při OSN – The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Jde o klíčový útvar OSN pro klimatickou tématiku.

V listopadu 2009 šířily neznámé osoby  prostřednictvím internetu archivní soubor s informací, která se ztratila ze zmíněného Oddělení klimatologie. Kritici teorie antropogenního oteplování se s tím seznámili a dospěli k závěru, že výchozí data této teorii neodpovídají a že některé údaje byly skryté a jiné překroucené. Ukázala se i přípravna potřebných informací. Například dne 16. listopadu 1999 psal ředitel Oddělení klimatologie Jones: „Právě jsem užil Mikeův trik z časopisu Nature a dodal skutečné teploty v každé kolonce … abych zatajil pokles.“ Dne 11. března Jones pohrozil redaktoru časopisu Climate Research. Byl rozdrážděný tím, že redaktor umožňuje publikovat v časopise specialistům s alternativními názory.

Ukázalo se napojení spolupracovníků Oddělení na ty, kteří se v dalších zemích zabývali konstruováním „teorie oteplování“. Ukázalo se, že jde o širokou mezinárodní síť. Zastánci teorie oteplování například snižovali teploty na zemi v době středověku, aby současné teploty působily jako velmi vysoké.

Ohledně skandálu kolem Oddělení klimatologie  se provedly desítky prověrek různými komisemi, ale byly jen formální. Stejně formální byly i závěry komisí. Proto americká agentura pro životní prostředí napsala, že „jde o otevřenou diskusi vědců pracujících na otázkách, které vznikají při shromažďování velkých a složitých souborů dat“.

V roce 2017 unikl soubor FOIA2011 s pěti tisíci písmeny o objemu 173 MB. Soubor byl zveřejněn na serveru Sinwt.ru. Tady žádné inspekce a prověrky nebyly. Škodlivá činnost Oddělení klimatologie nebyla potrestána.

Dosud „silikonová mafie“ vyčistila na internetu vše, co se k tomuto skandálu vztahovalo. Existují podrobné studie Johna Costelly The Climagate Emails. Jsou i autoritativní informační zdroje, které mnoho let odhalovaly  lež zvanou „klimatická katastrofa“.

P.S. Jeden zajímavý fakt uvádějí Trumpovi životopisci, a to, že ve své době byl nastávající prezident USA žhavým zastáncem teorie klimatického oteplování. Až do roku 2010 se neseznámil s materiály o Climategate. Potom se jeho postoj v této věci radikálně změnil. Přestal věřit oficiálnímu pohledu a po příchodu do Bílého domu oznámil, že USA v Pařížské dohodě o klimatu účinkovat nebudou.

Převzato z Fondsk.ru

***

Deoffshorizace pokračuje. Na řadě je Švýcarsko a Nizozemí

Konstantin Dvinskij

2. března 2021

Ministr financí pokračuje v důsledném plnění příkazu Vladimira Putina o deoffshorizaci ruské ekonomiky, kdy se přehodnocují a ruší smlouvy o dvojím zdanění se státy, do kteých si ruské podniky navykly vyvádět peníze.

Jestliže Sulivanov s ministerstvem financí něco správně udělají, potom i přes nesouhlas s jeho liberálně monetární ideologií to bude vítáno.

Pro ruskou ekonomiku je dosud velmi naléhavým problémem odliv kapitálu. V roce 2020 šlo o 47,8 miliard USD. Podle současného kursu je to přes 3,5 bilionu rublů. Pokud by tyto peníze nebyly investovány do reálného sektoru, potom by se zachovaly na bankovních účtech.

Ministerstvo financí už přezkoumalo otázku dvojího zdanění s Kyprem, Maltou a Lucemburskem a své ovoce to přineslo. Ještě se nedá mluvit o hromadném přeregistrování domácích společností z offshore do Ruska, ale něco už nastartovalo. Uhelní oligarchové začali vyvádět své společnosti z Kypru a registrovat je ve Vladivostoku.

Dosud existují populární země s daňovými ráji, a to Nizozemí, Švýcarsko a Hongkong. Prakticky po celý rok 2020 jednalo ministerstvo financí s Nizozemskem, aby ho přesvědčilo ke zvýšení daně z dividend na ruskou částku (15 %). Pohrozilo, že jinak dojde k přezkoumání dvojího zdanění s touto zemí, případně s úplným přerušením. Výsledek zatím není, Amsterodam revizi odmítl. Ministerstvo financí vydalo zprávu, že bude Státní dumě v březnu předložen návrh zákona o ukončení dohody o dvojím zdanění s Nizozemskem. Nyní Moskva začíná jednat o revizi daňových zákonů se Švýcarskem a Hongkongem.

V čem je tato věc důležitá. V Nizozemsku jsou registrovány mnohé ruské IT společnosti a mnoho maloobchodů. Jako výrazné příklady je možno uvést Yandex, X5 a Magnit. Yandex neplatí svým akcionářům dividendy a tak nedochází k odlivu kapitálu. Zato u maloobchodu je odliv ohromný. Právě samotný Magnit vyplatil loni za 9 měsíců svým akcionářům 24 miliard RUB.

Ukončení dvojího zdanění s Nizozemskem dává naději, že se i maloobchod začne hromadně přeregistrovávat do Ruska. V každém případě existuje podobný příklad. Loni změnila registraci síť hypermarketů Lenta a přešla z Kypru na ostrov Okťjabrskij u Kaliningradu.

Převzato z Russiapost.su

***

Američané chtějí modernizovat obranu NATO na účet Polska

Alexandr Staver

1. března 2021

V obraně země není možno experimentovat a slevovat s poukazováním na hloupost protivníka. Hloupí protivníci z principu nejsou. Dělají chyby a my je do nich tlačíme. Jenže druhá strana dělá totéž.

Svéráznou odpovědí na zprávy o výsledcích vojenských cvičení „Zima 20“ v Polsku a o starších plánech NATO k Rusku je článek amerického analytika, novináře a sloupkaře z The National Interest Johna Rossomanda.

Rusko jednoduše NATO roztrhá

Po rozboru cvičení Zima 20 dochází Rossomando k závěru, že NATO nemá ve skutečných bojových akcích v Pobaltí a v Polsku šance. Píše, že Rusko jednoduše NATO roztrhá. U polské armády připomíná přítomnost dosud jen plánovaných letounů páté generace F-35, systémů protiraketové obrany Patriot a raketových systémů se střelbou salvami HIMARS. Znamená to, že síly, které má Polsko k dispozici, nemohou dlouho odolávat ruským a běloruským vojskům. „V případě války ruská a běloruská armáda zabere území NATO podél hranic a takto roztrhnou síly aliance na polovinu. To rozdělí logistické uzly spojující Polsko s Litvou.“

Závěr amerického novináře se dal čekat.

Polsko začne bez odkladu nakupovat v USA nejmodernější zbraně a maximálně u sebe zvyšovat přítomnost amerických vojáků. Jednoduše řečeno, objednávat za peníze evropského státu výrobky amerického vojenského průmyslu.

Docela komicky působí seznam ruských zbraní, které by musela  polská armáda v nejbližší době překonat. Rusko posílilo a modernizovalo Západní vojenský okruh, v němž jsou „soustředěny nejkompetentnější vojenské útvary“ země, vybavené moderními tanky T-90 a T72B3M, obrněnými transportéry  BTR-82 a BMP-3, stejně jako složitými systémy protivzdušné obrany, mezi nimiž jsou i protiletadlové komplexy Tunguzka, Pancir-S1 a S-400.

Vojenský analytik je skutečně znechucen, že NATO, které převyšuje Rusko v počtech skoro ve všech položkách, od osob, až po hospodářskou sílu států aliance, není ve skutečnosti připraveno vést na východě válku.

Je potřeba ihned všechno změnit, jinak…

Samozřejmě, že po vyjmenování všech „ničemností“ Ruska k Západu musel autor poukázat na cesty , kterými by se měli ubírat generálové NATO, aby mohli vhodně bránit evropskou civilizaci před východními barbary. Nejprve doporučil změnit koncepci války s Ruskem. Nebude se válka klasicky vyhlašovat, nebudou se připravovat jednotky k ofenzívě a nedojde k soustředění skladů s municí a pohonnými hmotami na hranicích a nebudou ani další opatření. NATO musí udeřit nečekaně. „Současně na zemi, na moři i ve vzduchu, v kosmu i v kybernetickém prostoru.“ Patřičně a od prvních hodin musí být vyřazeny objekty jaderných sil, nejschopnější vojenské bojové složky, systémy obrany, energetické objekty, komunikace, vojenské a státní řízení, systémy průzkumu a bojového řízení.

Problém je jen jeden a tím je ruská protivzdušná a protiraketová obrana. Nikdo nevyřadil z nebezpečných směrů nejpropracovanější komplexy elektronického boje. Ke všemu nebudou na nebi bojovat kluci na předpotopních letadlech, ale bojoví piloti nejméně tak zdatní jako ti západní.

Podobně působivě se jeví další rada amerického novináře. Je nezbytné obnovit zásobovací linky z doby studené války. Určitá neznalost politického zeměpisu z té doby se dá Američanovi odpustit. Není Varšavská smlouva, to znamená, že nikdy nebyla.

Zde není jasné, jaké prostředky jsou Evropanům doporučovány k praktickému obnovení válečné infrastruktury.

Krátké závěry

Američtí i evropští analytici udivují svojí vírou, že příští válka, pokud bude, bude pokračováním druhé světové války. Hlavní boje budou vedeny především na ruském území. Území USA zůstane nedotčené. Evropa Rusko rozbije svými silami. Atd.

Ještě více zaráží nechuť číst válečnou doktrínu protivníka. Je s podivem, že většina analýz je založena  na tom, že Rusko nezahájí boje dříve, než bude napadeno jeho území. Ale v ruské doktríně taková možnost je. V případě reálného nebezpečí pro Rusko bude jeho úder první. Navíc může Rusko při reálném nebezpečí pro zemi  zaútočit jadernými zbraněmi v rámci preventivních opatření.

V ruské doktríně je zakotven i přechod od politiky potlačování k politice zastrašování. A že má Rusko zbraně, které jsou zárukou opravdového poškození území USA a kterékoliv další země, pravděpodobní protivníci Ruska také vědí. Před válkou nebudou žádná území chráněná. Ani jedna země nebude mít zajištěný týl. Současná koncepce i jen lokální války hovoří o povinnosti zničit nejen vojenské síly, ale i vojenský průmysl a infrastrukturu.

Je s podivem, že členové aliance nechápou jednoduché skutečnosti. Válečné řečnění, zbrojní závody, posuny NATO na východ, všechno to znamená odvetnou reakci z opačné strany. A jakákoliv chyba systému, lidský faktor i provokace mohou naší planetě způsobit ne toliko zničení a smrt určitého počtu lidí, ale i zmizení celých států a národů.

Převzato z Topwar.ru

***

Německo v březnu ukončí karanténu a zruší lockdown

Dmitrij Sedov

4. března 2021

Německo se rozhodlo k návratu ze všeobecné karantény k normálnímu životu v průběhu března. Stalo se tak na distanční konferenci vlády a ministerských předsedů všech federálních zemí. Konference dne 3. března trvala 11 hodin. Byl připraven plán, „cestovní mapa“ ke zrušení izolace po celé zemi. Základem plánu je postupné zeslabování v závislosti na rozsahu  a úrovni nemocnosti v jednotlivých okresech. Tam, kde je výskyt nemoci pod 50 (50 lidí na 100 tisíc obyvatel) půjde uvolnění nejrychleji. Při stovce bude opatrnější a nad stovku bude proces zabrzděn. Hlavní zvláštnost je ve zrušení dřívějšího požadavku epidemiologů řídit se při zeslabování indexem 35.

Merkelová po konferenci řekla, že i přes nebezpečí třetí vlny nemocnosti se vláda rozhodla o omezení kvůli únavě společnosti. Řekla: „Nastala doba ulehčit lidem život.“

Komentáře médií nehovoří o přípravě nové vlny protestů proti karanténě. Má být další masová manifestace hnutí  „Myslet napříč 7/11“ dne 4. dubna ve Stuttgartu. Protesty se mají zesilovat v souvislosti s přípravou oslavy katolických Velikonoc a začne se 24. dubna.

Merkelová řekla: „Dnes můžeme mluvit o naději na přechod do nové etapy a je to velmi odpovědná fáze.“ Obává se šíření britské mutace, což by mohlo vést ke zrušení uvolňování. Proto žádá o stálé respektování disciplíny. Jedno z největších nebezpečí vidí v tom, že Němce opustí zdrženlivost.

Bavorský předseda vlády Söder žádá o obezřetnost. Domnívá se, že vláda má důležité nástroje: Testy a očkování. Ale ani jedno z toho není připraveno v požadovaném rozsahu. „V testech nejsme tak daleko, jak bychom chtěli, a s injekcemi jsme rovněž za zahraničím.“ Dále uvedl: „Je potřeba rychle vytvořit infrastrukturu, ale je jasné, že není dost času. Dodávky dostatečného množství vakcín se očekávají až v dubnu.“

Uvolnění musí být provázeno posílením testování. Od příštího týdne budou moci všichni občané SRN bezplatně absolvovat expresní testy, ale je málo očkovacích center. Vyvíjí se a brzy bude k dispozici individuální test. Uvažuje se o očkování rodinnými lékaři. Čeká se, že dojde k rozhodnutí očkovat osoby nad 65 let vakcínou AstraZeneca.

První uvolnění přijde 8. března. Budou se moci setkávat rodiny s počtem 5 dospělých a neomezený počet dětí do čtrnácti let, což dříve nešlo. Otevřou se obchody s knihami, s květinami a se zahradnickými potřebami, ale musejí se dodržovat hygienické podmínky. Jestliže budou během dvou týdnů výsledky kladné, otevřou se kavárny, divadla, kina a sportovní zařízení vnitřní i venkovní. Ale počítá se s možností zvláštního přibrzdění pro případné nebezpečí. Veškerou organizaci kolem uvolnění má na starosti ministerstvo zdravotnictví.

V dubnu se očekává velké množství masových akcí kvůli jarním svátkům a kulturním a sportovním událostem. Merkelová řekla, že „jaro 2021 musí být jiné než jaro 2020, musí být svobodné“.

Převzato z Fondsk.ru

5 13 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
4 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
idiotronic
7. 3. 2021 16:50

Výraz ,,Silikonová mafie“ je nepřesně přeložen již v ruském textu, o silikony tam nejde, jde o křemík (kremnij), existenci mafie tím ovšem nikterak nezpochybňuji.. Ale s názvoslovím bude v nevzdělané české soudobé společnosti ještě sranda, až se povede řeč o SiC, pro nějž má sice čeština název ,,karborundum“, ale jen ve významu ,,karborundum brousek, za korunu kousek“. Pro anglický ,,siliconcarbide“ nemá jednoslovného nic. Ani česká wikipedie netuší, že SiC je perspektivní polovodičový materiál, kde se (ovšem nikoli v Česku) produkují tisíce typů MOSFET , resp. IGBT tranzistorů protože fungují pro vyšší napětí a při vyšších teplotách , než součástky křemíkové.… Číst vice »

SiC MOSFET.jpg
Irena
8. 3. 2021 8:04

Zajímavá reportáž ze Středoafrické republiky, kde Rusové pomáhají místním zbavit se nezvaných hostů. Jak to ve skutečnosti vypadá, když o tom člověk nečte jenom v nějakých připitomnělých krátkých zprávách, pokud vůbec…

https://www.youtube.com/watch?v=ePnd-OahJ8U

Od 56:17 do 1:08:00