Svět ruskýma očima 621

 

Velká výhra: Nová dohoda OPEC+ přinese Rusku 400 mld. rublů

Ivan Lebeděv

18. 07. 2021

18. července Rusko a další země, jež jsou členy organizace exportérů ropy, dohodly zvýšení její těžby, informuje RIA Novosti.

Je to nezbytné, aby se zrušila omezení, které v tuto chvíli činí 5,8 mil. barelů denně. Ke zvýšení objemů těžby bude docházet postupně. Od srpna t.r. se bude těžba zvyšovat o 0,4 mil. barelů měsíčně.

Vicepremiér Alexandr Novak oznámil, že díky těmto dohodám se v polovině příštího roku Rusko dostane na předkrizovou úroveň těžby ropy a také získá 400 mld. rublů příjmů do státního rozpočtu.

Převzato z Pravda.ru

***

Šéf WADA oznámil, že situace s dopingem v Rusku se změnila

21. 7. 2021

Předseda Světové antidopingové agentury (WADA) Witold Bańka se vyjádřil k situaci týkající se boje s dopingem v Rusku.

„Věřím, že situace v samotném Rusku se změnila – samozřejmě, že tam ještě jsou lidé porušující pravidla, jako v každé zemi, ale už se nemusíme potýkat s bezprecedentním systémem podpory dopingu organizované s pomocí vlády, která kdysi šokovala svět sportu,“ cituje Bańku Rzeczpospolita.

17. prosince 2020 Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) částečně vyhověl žalobě WADA na RUSADA a zbavil ruskou antidopingovou organizaci statusu shody s Celosvětovým antidopingovým kodexem. Ruští sportovci ztratili možnost vystupovat pod vlajkou a hymnou své země na mistrovstvích světa a OH do 16. prosince 2022.

Ruské úřady opakovaně odmítaly tvrzení, že v zemi existuje systém podpory dopingu ve sportu.

Už dříve bylo oznámeno, že Bańka informoval o práci na obnově statusu RUSADA.

Převzato z RT

***

Rusko očekává od Arménie podpis mírové dohody s Ázerbájdžánem

Andrej Petrov

23. 7. 2021

V tuto chvíli se pozice účastníků arménsko-ázerbájdžánského konfliktu k perspektivám poválečného urovnání zcela vyjasnily: Ázerbájdžán navrhuje Arménii uzavření mírové smlouvy, která by definitivně vyřešila všechny rozdíly a „sporné momenty“ týkající se koexistence těchto dvou zemí, a Arménie se, bez ohledu na svou kapitulaci, pokouší zakonzervovat současný status quo a prodloužit existenci v systému „ani mír, ani válka“. Jaká je v tomto tématu pozice jejich prostředníka – Ruska?

Podle slov prezidenta RF Vladimira Putina, jež pronesl v úterý v průběhu pracovní návštěvy prezidenta Ázerbájdžánu Ilhama Alijeva v Moskvě, Rusko usiluje o nastolení plnohodnotného míru mezi Baku a Jerevanem. Putin při tom obzvláště zdůraznil, že především Rusko a Ázerbájdžán o přechod na takovou cestu k míru na jižním Kavkaze usilují a Baku demonstruje svoji připravenost vyjednávat a dělat kompromisy, což je velmi důležité pro dosažení cíle.

„Jedním z nejdůležitějších otázek zůstává problém řešení situace v regionu. Vím, že tomu samozřejmě věnujete mnohem větší pozornost, a chci Vám poděkovat za to, že se nalézají kompromisní řešení. Vždy jsou to ta nejtěžší, ale pokud chceme, a my všichni chceme, nalézt řešení, musíme jít touto cestou. Dosud se nám to dařilo, za což Vám chci poděkovat,“ řekl ruský vrcholný představitel.

Další rozhovory mezi prezidenty proběhly za zavřenými dveřmi, ovšem den předtím Ilham Alijev v rozhovoru pro ázerbájdžánskou státní televizi sdělil, jak s Vladimirem Putinem posuzovali poválečné uspořádání a perspektivy mírové dohody s Arménií. „V našem přístupu nejsou žádné rozpory. My – Rusko a Ázerbájdžán – věříme, že válka skončila,  je po konfliktu, v Arménii by neměly být povoleny žádné revanšistické tendence a odteď by měl v regionu být mír. Rizika války musí být minimalizována a odstraněna, v tom mezi námi nejsou žádné rozpory, naše názory jsou stejné,“ řekl.

Ilham Alijev upozornil Vladimira Putina na pokusy Arménie zpomalit mírový proces, především pokud jde o odblokování komunikací. „Co se týče Zangezurského koridoru, řekl jsem panu Putinovi, že podle našich informací si v souvislosti s touto otázkou Arménie počíná neupřímně. … Provedli jsme s prezidentem Ruska výměnu názorů o této otázce a já věřím, že v další fázi dostaneme z Jerevanu nadějnější zprávy. Arménie „dočasně“ ukončila svoji účast v třístranné pracovní skupině. Od začátku června se tato skupina neschází. Naše pozice zůstává stabilní, Zangezurský koridor musí být bezpodmínečně otevřen. Čím dříve to Arménie pochopí, tím lépe pro ni,“ řekl prezident tiskové agentuře AP.

Nicméně, jiná cesta než mírová dohoda mezi Ázerbájdžánem a Arménií pro jižní Kavkaz a jeho okolní sousedy není. V Rusku to velmi dobře chápou a budou dělat všechno možné, aby posadili Jerevan k jednacímu stolu s Baku co nejdříve.

Převzato z Vestikavkaza.ru

***

O „nákladech“ vakcinace, které nelze skrýt

Vladimir Malyšev

23. 7. 2021

Některé údaje z oficiálních statistik USA, EU a Velké Británie

Dnes už není pochyb o tom, že covid-19 má umělý původ a že jde o produkt vytvořený člověkem v laboratořích. Stejně tak není možno pochybovat o tom, že „pandemie“, jak v březnu WHO označila výskyt koronaviru, má za cíl plošnou vakcinaci. Otázek mezitím jenom přibývá.

Plošná vakcinace probíhá přibližně půl roku a množství vážných následků očkování roste. Některé země vedou oficiální seznam takových následků, včetně úmrtí. V jiných zemích oficiální statistiky neexistují, ale jakousi evidenci se pokoušejí vést nestátní organizace. V každém případě se úřady vyhýbají tomu, aby objasnili a ocenili „náklady“; nikde se tyto „náklady“ také nestaly podkladem pro  zastavení či alespoň omezení vakcinace.

Už jsem psal o článku Josepha Mercoly Ti samí stínoví lidé… a zde se dotknu druhého jeho článku, který vyšel na počátku roku pod titulkem Vaccine Deaths and Injuries Are Secretly Buried (Úmrtí a poškození vakcinami jsou v tichosti pohřbeny).

Autor odkazuje na údaje amerického Systému evidence vedlejších účinků vakcín  (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS). VAERS je součástí systému Center pro kontrolu a prevenci nemocí  (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) a Úřadu pro kontrolu kvality potravin a léčiv  (U.S. Food and Drug Administration, FDA).

Podle stavu z 11. června 2021 bylo ve VAERS zaregistrováno 358 379 nežádoucích účinků, včetně 5 993 úmrtí a 29 871 závažných traumat.

The Wall Street Journal publikoval 22. června článek Are Covid Vaccines Riskier Than Advertised? (Jsou covid vakcíny rizikovější, než je inzerováno?). Stať odpovídá na otázku kladně: Ano, vakcíny jsou mnohem nebezpečnější, než vyplývá z oznámení „Big Pharmy“. K nejrozšířenějším těžkým následkům vakcinace (kromě smrti) patří podle WSJ tyto:

  1. Trombocytopenie (nízké množství trombocytů, neboli krevních destiček)
  2. Neinfekční myokarditida (zánět srdce), převážně u lidí do 30 let
  3. Hluboká žilní trombóza

Joseph Mercola zprostředkovává informace VAERS podle různých skupin obyvatel. Takže například mezi těhotnými ženami bylo evidováno 2 136 nežádoucích účinků, včetně 707 potratů či předčasných porodů.

„Náklady“ vakcinace jsou každopádně vyšší. Mercola nedávno vyzpovídal známého amerického rodinného lékaře ruského původu Vladimira Zelenka. Ten přiznal, že osobně ví o 28 případech smrti po injekci proti covidu, které nebyly zaregistrovány ve VAERS. Zelenko nevěří oficiálně udávanému číslu okolo 6 000 lidí zemřelých po vakcinaci. Odhaduje, že počet zemřelých může být vyšší než 100 tisíc. Zelenko říká, že má stoprocentní úspěšnost při léčení lidí infikovaných koronavirem, ale je téměř bezmocný při záchraně vakcinovaných.

Joseph Mercola dělá své vlastní odhady na základě získaných informací. Mortalita po očkování na covid-19 evidovaná systémem VAERS k 11. červnu převyšovala mortalitu více než 70 vakcín používaných v posledních 30 letech dohromady. Má přibližně pětsetkrát vyšší smrtnost než vakcína proti sezonní chřipce, která až do nedávna byla považována za nejnebezpečnější.

Zajímavé jsou i údaje, které Mercola získal o EU. V ní funguje systém registrace vedlejších účinků léků a vakcín analogický VAERS. Jmenuje se Eudra Vigilance (EV). K 19. 6. 2021 bylo v této databázi zaevidováno více než půldruhého milionu případů negativních následků vakcín proti covid-19 (1 509 266). Asi polovina všech registrovaných nežádoucích účinků (753 657) bylo vykázáno v kolonce „vážné“. Tak jsou označeny hospitalizace, dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidita. A nejhrozivější číslo je – 15 472 úmrtí.

Velká Británie, která není v EU, vede svoji vlastní evidenci. Podle stavu k 9. červnu 2021 bylo na britských ostrovech registrováno 276 867 případů vedlejších účinků po vakcinaci, včetně 1 332 úmrtí. Tato čísla jsou  uvedena na oficiálních vládních stránkách.

Pokud tedy použijeme oficiální čísla o letálních následcích vakcinace, tak v červnu souhrnný počet úmrtí v USA, EU a Velké Británii dosáhl 22 797. Je přitom jasné, že oficiálně udávané počty jsou jen vrcholkem ledovce.

Zdálo by se, že tyto údaje o obětech vakcinace musí být podkladem pro zastavení výroby a používání odpovídajících preparátů. Joseph Mercola připomíná, že v roce 2009 byla ve Spojených státech organizována vakcinace proti „prasečí chřipce“. Začaly se však objevovat nežádoucí účinky vakcín v podobě Guillain-Barrého syndromu. Tyto vakcíny byly nakonec zakázány. Přitom syndrom Gullain-Barré se vyskytoval v řádu stovek, nikoli tisíců.

Mercola upozorňuje na to, že oběti vakcinace proti covid-19 v USA se nemohou spoléhat na to, že budou odškodněné. Ve Spojených státech existuje Národní program kompenzací za způsobení škod na zdraví při vakcinaci  (National Vaccine Injury Compensation Program, VICP). Program byl vytvořen, aby zabezpečil rychlou a spravedlivou kompenzaci za škody způsobené vakcínou, ale také kvůli ochraně výrobců před odpovědností, aby je to neodradilo od dalšího vývoje vakcín. V letech 2016 až 202o byla v rámci VICP v průměru vyplaceno 661 odškodnění v celkové hodnotě 213 mil. USD (v průměru asi 322 tis. USD na každé odškodnění). Kompenzace se vztahuje na úhradu léčení a rehabilitace, ztrátu příjmů a bolestné, včetně toho predikovaného.

V březnu 2020 US Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb vyhlásilo výjimečnou situaci v oblasti veřejného zdravotnictví, což vedlo k vyloučení škody způsobené vakcinací proti covid-19 z VICP. Podle Zákona o veřejné pohotovosti obyvatelstva a přípravě na výjimečnou situaci  (Public Readiness and Emergency Preparedness, PREP) lze škody v souvislosti s následky vakcinace uplatňovat pouze v rámci jiného programu –  CICP (Countermeasures Injury Compensation Program), který je mnohem méně velkorysý a také mnohem méně dostupný. Kompenzacez CICP je velmi limitovaná, je těžké na ni dosáhnout. Za 15 let bylo z prostředků CICP uspokojeno pouze 29 požadavků, to je méně než desetina podaných.

Joseph Mercola k tomu poznamenává, že před oběťmi vakcinace proti covid-19 se dveře s nápisem VICP jednou a navždy zavřely a dveře s nápisem CICP se ještě nikomu nepodařilo otevřít.

Podle údajů k 1. 6. 2021 požádalo 1 360 Američanů o kompenzaci z CICP za těžké poškození zdraví nebo smrt způsobenou v důsledku vakcinace. 491 žádostí bylo přímo zamítnuto. Do začátku léta nebyla vyřízena ani jedna žádost. Americký profesor práva Peter Meyers označuje program CICP jako „černou díru“: „Tento tajný, netransparentní program, v němž budou rozhodovat neznámí úředníci ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb…“ Mercola píše, že i v tom nejtěžším případě – úmrtí po vakcinaci – je maximální výše kompenzace stanovena na 370 tis. USD. Přitom mnohé oběti vakcinace mají problémy typu trombóz. Jejich léčení může stát více než milion dolarů.

Jedinou nadějí pro oklamané Američany s vakcinací poškozeným zdravím zůstávají soudy. Ani tam však nelze očekávat rychlý výsledek. Některé žaloby se u soudů projednávají roky. Jak uvádí  LifeSiteNews, soudy státu i federální soudy přikázaly jenom třem hlavním výrobcům vakcín, firmám Pfizer, Johnson & Johnson a AstraZeneca, vyplatit souhrnnou částku více než 8,6 mld. USD pokut a kompenzací na urovnání desítek žalob v trestních a občanských řízeních.

Přitom se však jedná jen o platby Big Pharmy za staré „dopandemické“ případy. Ani jeden z rozsudků se dosud netýkal odškodnění za v současnosti probíhající vakcinace. Samozřejmě, že budou, ale Big Pharma kalkuluje s tím, že v době, kdy k takovým rozhodnutím dojde, výrobci stihnou na vakcínách vydělat miliardy až desítky miliard. Jen samotný Pfizer očekává, že ze svých vakcín proti covid-19 vytříská 26 mld. dolarů a vyjde z této hry s velkým ziskem.

P. S. V Rusku ani vláda, ani farmaceutické společnosti vyrábějící vakcíny na covid-19 podobnou evidenci vedlejších účinků nevedou. Rospotrebnadzor ovšemže tvrdí, že on takový monitoring provádí, ale jeho výsledky jsou neznámé. Začátkem dubna tisková agentura EUobserver  oznámila, že Evropská léková agentura (EMA), která zkoumá Sputnik V kvůli vydání povolení pro jeho použití v Evropě, získala od anonymního zdroje v Rusku interní dokumenty Rospotrebnadzoru o čtyřech úmrtích po očkování. U dalších šesti zjistili vážné vedlejší účinky. Rospotrebnadzor tyto informace dementoval, ale později se z jiných zdrojů částečně potvrdilo to, o čem informoval EUobserver. Informační nejistota každopádně nepřidává na důvěře domácím vakcínám.

Převzato z Fondsk.ru

 

4.6 17 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
2 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Botičky od Diora
Botičky od Diora
27. 7. 2021 11:26

Roger Waters, Pink Floyd, o Kubě:

https://colonelcassad.livejournal.com/6929562.html

Waters je vzácný případ talentovaného umělce se silným občanským postojem.
Pro umělce vzácná to kombinace.

Last edited 2 let před by Botičky od Diora
orinoko
27. 7. 2021 11:59

Jaksi mimo, ačkoli k věci. Čirou náhodou jsem shlédl v téééévéééé kraksně pořad o Putinovi-KGB. Poslední věta zněla. KGB má svůj stát. !!!!!!! A český debil svoje sVrbětice, v nichž ministr jurského nitra , předseda agrofertilních kompaktát, a objevitelé informační stoky v banánové Kakánii, hrají první housle ve školních uzáVĚRÁCH v rámci celého světa. A stačí přitom ještě vyhlašovat válku ruské KGB. Ty vole, to nevymyslíš. Daddy Bidet se nechal slyšet, že teprve s Putinem měl pocit, že je prezidentistou USA. To je ta hybridní war, kdy duhoví pitomci už úplně ztratili ponětí o tom, co je podstata a co… Číst vice »