Svět ruskýma očima 698

 

Příčiny konfliktu. Byla ukrajinská tragédie neodvratná?

Viktor Medvedčuk

8. února 2023

Aby bylo možno pochopit, jak skončí ukrajinský konflikt, bude potřeba si uvědomit, jak začal. Ukáže se, že některým politikům nebude příjemné vzpomenout na mnohé procesy, které tragédii předcházely. Staví je to totiž do jiného světla.

Spojené státy se nedokázaly srovnat s vedením světa

Rozpad Sovětského svazu a celého socialistického bloku v Evropě dal USA jedinečnou příležitost stát se jediným světovým vůdcem. Washington jednal podle principu vybudování supervelmoci, kdy se o všem bude rozhodovat v USA a jejich „provinciích“, které by jim byly zcela podřízené. Znamená to, že Američané budou vymýšlet, řídit, formovat trendy a módu, a zbytek světa bude plnit pokyny a namáhat se pod bdělým okem amerického vedení.

Ale stalo se něco jiného. Závislostí na Spojených státech většina zemí více ztratila než získala. Přišly hospodářské krize, v některých zemích vznikla občanská válka a nastala chudoba. Právě nový řád měl odstranit ve světě chudobu a krveprolití, ale nedošlo k tomu.

Velké množství otázek nastalo v postsovětském prostoru. Hospodářský potenciál bývalých sovětských republik nerostl, ale klesal. Objevily se a zvětšovaly sociální problémy a národnostní nesnášenlivost. To předtím nebylo. Dokonce i před tím nemyslitelné ozbrojené střety. Z toho vyplývala nostalgie za dřívějšími klidnými časy, sociálním zajištěním a trvalým  hospodářským růstem. Zde zapracovala „svobodná“ media (vzor USA), která takové trendy označila za heretické a podkopávající základy světového pořádku.

Během třicet let se Rusko změnilo z dobrého žáka na oponenta Washingtonu. To z Ruska udělalo silnější, bohatší a vlivnější zemi. Naproti tomu zůstala Ukrajina zcela věrná proamerickému kursu a nakonec se stala nejchudší zemí Evropy a neúspěšně s tím bojuje. Pro Spojené státy je důležité udržet všemi silami proamerický vektor Ukrajiny, aby zakryly svůj politický bankrot. Dá se předpokládat, že jakmile Ukrajina změní svoji politickou orientaci, vezmou si z toho příklad i jiné země. Světový monopol USA se začne hroutit. Proto se USA ve věci Ukrajiny tak snaží a okrádají své občany, aby mohly dávat prostředky Ukrajině.

Proameričtí ukrajinští politici nikdy neskrývali, že jejich hlavním úkolem je nepustit Rusko do Evropy, zatlouci klín mezi Rusko a EU. Samotná EU se rozšiřovala a fungovala stále formálněji. V ukrajinských úřadech podporovala obvyklé principy závislosti. Ukrajinští úředníci věděli, že po vstupu do EU se jim zvýší platy. Kde se na to vezme, to je nezajímalo.

Nově přistupující země chtěly především ekonomického dárce a o rovnoprávnost s vedoucími evropskými zeměmi jim nešlo. EU opakuje chybu Sovětského svazu, kdy menší počet republik platil víc. V takové situaci se vedení dotovaných regionů měnilo na specialisty na vymáhání peněz z centra a ti, kteří plnili rozpočet, z toho moc neměli.

EU neměla v úmyslu přivést velkou a neuspořádanou zemi, jakou byla Ukrajina. Problém nebyl v tom, že Ukrajina byla chudá, měla přece přírodní zdroje a pracovité lidi. Ale EU nemohla zvládnout řízení zemí, které do ní vstoupily. Připojením Ukrajiny by navíc přibyl chaos, kterého už beztak bylo dost.

Jenže pustit Ukrajinu ze svého vlivu EU nechtěla. Kdyby měla být na orbitě obnoveného Ruska, potom by evropská klamná představa zkrachovala, podobně jako americká. Zničení evropského mýtu je začátkem rozpadu EU a evropská byrokracie tak ztratí svoji moc navždy.

Ale proč by jiné země, jako Rusko, měly znepokojovat zájmy evropských byrokratů? Jestliže jde stavba nové Evropy špatně a připomíná babylonskou věž, proč by to svými zájmy měly platit druhé země. Nejde jen o Rusko, ale také o řadu zemí v Asii, Jižní Americe a v Africe, které Evropu dohánějí v rozvoji technologií a v kvalitě výrobků.

Tak jako na začátku studené války existoval konflikt Východu a Západu, vznikají nyní otázky rozdělování trhů, revize měnových rozpočtů a mezinárodní dělby práce. K tomu ještě vzniká důvodné podezření, že Američané a Evropané nejsou příliš šikovní hospodáři, aby se jim ostatní národy a státy podřizovaly. Tyto věci se obvykle řeší pěstmi – vyprovokují se místní války. Není to nic nového.

Ukrajina jako polygon cizích her

V lokálních válkách obvykle mezi sebou bojují příbuzné národy, ale i jeden národ: Chorvati vs. Srbové, Rusové vs. Ukrajinci, Číňané vs. Číňané z Tchaj-wanu. Štvát jedny proti druhým je někdy složité. Ukrajince poštvávali na Rusy více než jednu generaci. Sám systém podněcování Rusů západními demokraciemi je nikoliv opomíjený, ale potichu podporovaný.

V ukrajinském konfliktu ztratila národní příslušnost svůj etnický význam, namísto toho má politický smysl. Země je v rukou lidí mimo ukrajinský jazyk. Ukrajince dělí jazyk na svůj a cizí, a to často kryje skutečné záměry.

Západ nemá zájem na rozvoji ukrajinské kultury a jazyka. Potřebuje války, které bojují za jejich zájmy, hlavně za monopol ve vůdčím postavení ve světě a ve zničení všech těch, kteří o něm pochybují. Veškeré pochyby o spravedlnosti světového panství USA jsou považovány za herezi, bláznovství a musí se tvrdě potrestat. Maskuje se to starostlivostí o ukrajinské zájmy a bojem proti ruským utlačovatelům.

Hybridní válka může využívat Rusy proti Rusům, proti zájmům ruského státu a proti přežití ruského národa. Historie ukrajinských majdanů předvádí, jak spravedlivé a nezávadné národní požadavky se pomocí manipulace převracejí na protiruské akce a krvavé jednání s oponenty. Přitom ti, kteří se účastní událostí, se stávají rukojmími a musejí podporovat pučisty. Samy události jsou směřovány proti rozvoji země a zájmům jeho lidu. Ne všichni účastníci majdanů situaci hned pochopili.

Ukrajinská historie ukazuje, že informační válka začíná dávno před samotnými nepokoji. Proniká do sdělovadel, kultury, vzdělávání, vědy, veřejného života. Ne každý si zde uvědomuje, co je ve skutečnosti municí v cizích rukou. Zkušenosti se využívají proti Rusku.

Neonacismus jako politická zbraň Západu

Neonacismus v moderní válce přichází, když prohrávají prozápadní síly. Západ si sám stanovuje  pravidla, ale nedokáže v nich zvítězit. Tak třeba Západ všemi silami brání na Ukrajině demokracii. Ale zkušenost odtud ukazuje, že pokud libovolná neprozápadní síla začne vítězit a má jméno, Západ udělá vše, aby ji zakázal. Takto dopadla například Opoziční platforma – Pro život, která začala nabírat sílu, ale po západních zásazích byla zakázána.

Avšak před těmito represemi se do médií pouštějí radikálové, kteří viní opoziční politiky, straší jejich stoupence a žádají masové udělování tvrdých trestů. Ale v tom Západ nevidí ani nabádání k neshodám, ani výzvy k násilí a nedodržování zákona. Když při majdanu šly prozápadní síly do ulic, podávala to západní média jako hrdinství a demokracii. Proruské síly v Oděse však byly za protesty v Domě odborů upáleny. I toto bylo pokládáno za vítězství demokracie.

Útočníci prozápadních sil mohou směle vyhlašovat safari na živé lidi, napadat klidné demonstrace, bít, srážet na kolena, mrzačit, zabíjet, organizovat štvanice, zabírat a ničit majetek – nikdo je nežene k odpovědnosti. Jakýkoliv pokus obyvatel bránit se těmto zločincům bude považován za agresi a separatismus.

Když na Ukrajině měla jedinou pravdu prozápadní média, byli novináři nad zákonem, vše co udělali, se ospravedlňovalo demokracií a svobodou slova. Média, u nichž se uplatní nejen prozápadní přístup, jsou označena jako propagandistická a jejich novináři jako zrádci. Takové sdělovací prostředky jsou zavírány a na novináře je konána štvanice. Obuškem je zde neonacismus používaný, když prozápadní síly prohrávají.

Zelenskyj zradil zájmy Ukrajiny za ovace Západu

Ukrajinci bojovali proti neonacismu a ničení své země. Na Donbasu se lidé beze zbraní stavěli do cesty tankům, v Kyjevě zachraňovali pomníky vojáků 2. světové války a v Oděse zahynuli v plamenech. Jenže rozsah toho, čemu museli Ukrajinci čelit, a vymývání mozků, co jim připravili zaoceánští páni, kteří měli v rukou ohromné zdroje, zkušenosti v propagandě, v manipulaci, byl ohromný. Měli povolení střílet nevyhovující. V této situaci je nenápadná opozice ve volbách v roce 2019 na druhém místě. Krym a Donbas nehlasují. Zelenskyj slibuje mír a národní usmíření. Na konci roku 2020 se ukazuje, že strana Zelenského Sluha národa ztrácí své vedoucí místo a že Zelenského asi nahradí zástupce Opoziční platformy – Pro život.

Tady Zelenskyj potřeboval  nepřátele a válku. Odložil masku mírotvůrce a rétoriku změnil na válečnou. Od této chvíle se musela Ukrajina stát horkým bodem na mapě světa. Byla uvržena do ohně kvůli přemrštěnému egu muže u moci. Velká událost, našel se vůdce, ochotný kvůli efektnímu obrazu zničit svoji zemi, získávat rating na krvi a utrpení občanů. Kvůli ovacím.

Zelenskyj je pátá kolona ke zničení Ukrajiny a Evropy

Kdyby Zelenskyj nebyl tak samolibý a ulhaný, bylo možné se válce vyhnout. Kdyby více uvažoval o prospěchu své země, o osudu ukrajinských občanů, o reálných úmyslech klíčových aktérů, mohlo se katastrofě předejít. Ale  dal přednost své roli v cizí válce. Dnes je z něho někdo kdo představuje zbraň v cizí válce, v cizí politické hře. Brání „civilizovaný Západ před východními barbary“ a dokonce mu ani nevadí stát v čele křižácké výpravy ve jménu západní demokracie.

Do své role se zřejmě tak hluboce vžil, že z ní patrně nevyjde. Vliv na skutečnou válku nemá, jenom ji mediálně doprovází. Zradil svoji zemi, vzdal ji do války a doufá ve výhru. On chce vyhrát, ale země prohrála.

Ukrajina mohla vyhrát. Zelenskyj mohl nedopustit začátek válečných akcí. Měl pro to mandát ukrajinského lidu, když ve volbách, jakožto „prezident míru“ porazil Porošenka. Měl také značnou mezinárodní podporu v podobě „normandského formátu“. Dne 9. prosince 2019 podepsal s Merkelovou, Macronem a ruským prezidentem Vladmirem Putinem Pařížské komuniké se závazkem dodržovat minské dohody. Nato od svého postoje ustoupil a znehodnotil rok mezinárodní diplomacie. Oklamal své voliče a anuloval úsilí evropských diplomatů.

Minské dohody mohly být plněny, jenže jejich plnění nevyhovovalo Porošenkovi, ani jeho následníku Zelenskému, hlavně však jejich pánům. Jestliže by se Donbas vrátil Ukrajině, změnila by se její politika. Prozápadní strany by přišly o většinu v parlamentu a dostaly by se do opozice. Z Ukrajiny by se stal neutrální stát, a to by nebylo v zájmu NATO.

Zelenskyj se nevyrovnal se zavedením pořádku ve své zemi a z problémů raději vinil Rusko, namísto své nekompetentnosti. Rozpoutal protiruskou hysterii v takové míře, že konflikt byl neodvratný. Ukrajinci se ze všech sil snažili Rusku škodit a nelitovali po tento účel žádnou oběť. Zelenskému nevadí utrpení jeho země. Západ tleská, Ukrajinci krvácejí.

Ukrajinský konflikt se skládá ze tří. Politický konflikt spočívá v tom, že všechny nezápadní země jsou ignorovány a označovány za zrádce. Etnický konflikt je v tom, že zástupci etnické skupiny, druhé co do počtu – Rusové, jsou zbavováni rodného jazyka, kultury a historie. Třetí konflikt je náboženský. Zelenskyj se středověkou divokostí vyvolal náboženskou válku. Loni bylo ukrajinské pravoslavné církvi odebráno 129 kostelů. Ukrajinská vláda tlačí obyvatele ke všem třem konfliktům s odůvodněním západní demokracií. Plní to, co si přeje Západ.

Jaký má pro Zelenského smysl jednat proti zájmům Ukrajiny přes veškeré sliby před volbami, proti míru a stabilitě v Evropě? Politika NATO sjednotila politiku Ukrajiny a kolektivního Západu. Nyní bude porážka Ukrajiny zároveň porážkou NATO. Zelenskyj nebrání postoj Ukrajiny, ale postoj NATO. Soustavně od Západu žádá zbraně na vojenskou prorážku Ruska a mír odmítá. Pro válku nemá zbraně, prostředky a organizovaný týl. Pro Evropu je to všechno těžkým břemenem. V čem je smysl toho?

Je v tom, že je pátou kolonou jak na Ukrajině, tak v Evropě. Je rozsudkem pro svoji zemi. Jako mladý a energický politik je tlačen do evropské diplomacie a pro Evropu se také stává rozsudkem. Proč si toho nikdo nevšímá? Dnes nesmějí Ukrajinci Zelenského kritizovat, přišly by represe a bezpráví. Evropanům jej nedovoluje kritizovat NATO.

Co dále?

Ukrajinská opozice, novináři a nelhostejní občané nechtěli, aby se Ukrajina stala bojovým polem. Ale prezident je zradil kvůli efektní póze, pochlebování a poplácávání po ramenou od svých „starších soudruhů“, kvůli prezentování na prvních stranách cizích publikací. Zradil voliče, historii své země, jazyk, sousední zemi.

Ovace Západu rychle skončí a ukrajinský lid mu to všechno připomene. On si myslí, že zvítězil a že nebude souzen. Chová se jako vítěz, hovoří tak. Pospíchá, asi předpokládá, že se dlouho nebude hřát na výsluní. V jeho situaci je odsouzení nevyhnutelné. Pro pokračování v banketu potřebuje válku.

Zde je jeho přání shodné s přáním Západu. Dosud je možné bojovat s Ukrajinci a Zelenskyj to úslužně poskytuje. Ale není to tak jednoduché. Evropa a USA mají různé zájmy. Válka vyčerpává hlavně EU a USA z pokračování války těží. Proto je střet zájmů EU a USA neodvratný. Zelenskyj dojí Evropu jako krávu a zanedlouho nebude vypadat tak milý a přitažlivý.

Většině světa už nebude milý a přitažlivý ani celý Západ, zlatá miliarda, která je ochotna jít proti všem svým pravidlům, odhodit masku civilizovanosti, jen aby získala výhodu a držela celý svět na uzdě. Nejspíš se to nepovede, proto připravují západní politici občany na těžké časy.

Není možné, aby se všechno neskončilo vybudováním spravedlivějšího světa, novým systémem bezpečnosti, mezinárodních vztahů a obchodu, multipolaritou a vzájemným ohledem. Možná, že někteří velmi „demokratičtí“ politici nechtějí respektovat mínění jiných, ale budou muset.

Převzato z Ria.ru

Námět: AV

***

Mučitelé vlastního lidu: Němci odstraní Scholze z politiky

Ljubov Stěpušova

15. února 2023

Německý kancléř Scholz věděl předem o plánech Bidena ztrestat německý lid zničením Severního proudu. To způsobí Scholzovi politickou smrt. Není vyloučeno, že ho na  konec budou i soudit.

Německo v otázce zničení Severního proudu mlčí

Držitel Pulitzerovy ceny, investigativní novinář Seymour Hersh, rozluštil roli CIA a osobně prezidenta Bidena ve zničení tří ze čtyř větví plynovodu Severní potok. Novinář spojil motiv jednání Spojených států s potřebou snížit komerční výhody Ruska a zvýšit své, odpoutat závislost Německa na levné ruské energii, aby se zaručilo, že Berlín podpoří Ukrajinu v konfliktu s RF.

Německo jako hlavní oběť diverze reagovalo na informaci Hershe až za pět dní. Oznámilo, že o této věci nemají žádné informace. kancléř Scholz se rovněž dosud k záležitosti nevyjádřil. Nic se nepohnulo ani ve vyšetřování věci. Jako kdyby němečtí vyšetřovatelé nezjistili přesvědčivé důkazy, usvědčující někoho z teroristického činu.

Scholz předem věděl o Bidenových plánech

Poslanec v Evropském parlamentu za stranu Alternativa pro Německo Maxmilian Krah Scholze obvinil, že předem znal plány USA: „Nedá se pochybovat, že Německo bylo předem informováno o americké sabotáži. Když se k tomu přidá ještě prohlášení ministryně zahraničí Baerbockové, že Německo je ve válce s Ruskem, tak mne nic neudivuje“, řekl poslanec.

Podle jeho slov odmítnutí ruských energetických nosičů „ničí hospodářství Německa a významně ochuzuje zemi“. Navíc „miliardy vydané Německem na tento plynový projekt jsou ztracené a koalici, která v Německu vládne, je to jedno.“

Seymour Hersh německého poslance podpořil: „Dal bych kancléři Scholzovi mnoho otázek. Zeptal bych se jej, co se dozvěděl v únoru, když se setkal s prezidentem Bidenem. Operace byla přísně tajná a prezident (Biden) nesměl nikomu říkat o našich schopnostech, ale on rád klábosí a někdy říká, co nemá.“

Podle novináře si lidé, kteří vedli diverzi, mysleli, že Biden ví, co provádí lidem v Německu, že je trestá za válku, která pokračovala špatně. Bál se, že se Německo vzdá protiruských sankcí kvůli studené zimě.

Scholz si podepsal rozsudek

Znamená to, že Scholz šel kvůli Američanům proti zájmům svého lidu, vlastnímu průmyslu a hospodářství a zatáhl Německo do války s RF.

Je samozřejmě možné vzpomenout koloniální závislost SRN na USA, tajné protokoly o povinnosti poslouchat Washington, což podepisuje každý německý kancléř při nástupu do funkce. Ale jit tak hluboko proti zájmům dnes rozklíženého Německa, to je jako podepsat si politický rozsudek smrti. Je možné i pohnání před soud, jestli dojde na žaloby německých společností a obyvatel.

Je přirozené, že Scholzova SPD dopadla v nedělních volbách do berlínského zemského sněmu mimořádně špatně. Vítězství dosáhla opoziční CDU s téměř 30 % hlasů oproti SPD s 20 %. Der Spiegel označil porážku za  historickou s poznámkou, že SPD předvedla v Berlíně svůj nejhorší výsledek v historii SRN.

Německý politolog Alexander Rahr na síti Telegram napsal: „Obyvatelé hlavního města mají dost zelené ‘diktatury’, mají dost války cyklistů proti motoristům, rozbití infrastruktury, beztrestnosti arabských klanů v hlavním městě, chaotické byrokracie, rozvratu ve školách a sociálních zařízeních, snahy o vyvlastnění nemovitostí, krátce řečeno, Berlíňané chtějí změny.“

Podle Rahra jsou ztráty SPD políčkem do tváře samotného kancléře. Dodal: „Jeho rating na federální úrovni padá. V Německu, stejně jako i v celé Evropě je mnoho krizí, s nimiž se vlády těžko potýkají.“

Převzato z Pravda.ru

4.7 20 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
49 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
orinoko
orinoko
19. 2. 2023 15:48

Malá rekapitulace velkých pravd:
Rok 1968, Československo, srpnová invaze Varšavské smlouvy. V SSSR rozhodovaly hlavně tyto persony vedené v současných pokrokově normalizačních kanálech, když víme, že daný konsensus TAM měl širší zázemí. Pochopitelně.
Brežněv, Šelest, Grečko, Podgornyj – Ukrajinci.
Jakubovskyj – Bělorus.
Kosygin – Rus.
Bilak – Ukrajina, Rusinec.

První ukrajinská invaze.
Druhá ukrajinská invaze.
První normalizace.
Druhá normalizace.

sifrin
sifrin
Reply to  orinoko
19. 2. 2023 19:29

Z velké části nesmysl. Částečně to je oprávněné, ale jenom vzhledem k tomu, že většina uvedených Rusů jsou Malorusové a Kosygin jakožto Romanovec patří k novověrcům. ALE: 1) Bilak s tím nemá nic společného ten tzv. „zvací dopis“ totiž takzvaně „našel“ Jakovlev – a to byl gauner, ten prostě zfalšoval spoustu dokumentů (mj. tzv. Paket č.1), dokonce se k lhaní sám přiznal. Takže vše, co mu prošlo rukama je nedůvěryhodné. 2) Celá akce byla dílem SSA – šlo o dohodu de Gaula a Brežněva na výstavbě ropovodu a plynovodu – a tak se podívejte na to, co čirou náhodou nese… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  sifrin
19. 2. 2023 19:48

DeBilak předal zvací dopis Selestovi na hajzlu. To je přesně to místo, kde čeští posr@nci ještě nedávno demograticky volili prezidentistu. Stalo se tak v Černé pri Cope nebo Bratislavě. Mně osobně je úplně u výfuku nějaký výzkumný sémantický materiál, jímž se mlži prostata. Uvedení se prostě narodili na Ukrajině a ještě bych zmínil Gromyka, který tvrdě rovněž požadoval obrněnou vozbu. To byl druhý Bělorus. Plešatý Šelest byl ukrobot a jestřáb non plus ultra. Za Rusy požadující zásah lze zmínit senila Suslova a Andropova, který bydlel v téže barabizne jako Brežněv. Oproti pitomcum s výbavou globálního prediktora jsem četl neoficiálně zpracovanou… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  orinoko
19. 2. 2023 21:30

Přesně, jak jsem předpokládal hned na začátku! Notorický bolševik zaujal pozici De Bilaka a hned to dal najevo. V přítmí mušlí předává svoje dislajky a líbá pleš banderovskeho Šelesta.

orinoko
orinoko
Reply to  sifrin
19. 2. 2023 22:02

Upřímně řečeno – marně se snažím vzpomenout, jestli jsem poslední dobou četl větší hovadinu. Docela marně. Zajímavé je ovšem to, jak si padli do náručí bolševici všech barev. Kovaní i odlévaní. Sovětská mocenská struktura stena nad vlastni minulou neschopností a žasne nad fabulačním vývojem krizového poučení. “ Pivo je něco jako náš chléb. “ To zajisté neřekl De Bilak, ale zfalšoval to Jakovlev. V sovětském obrnaku na mostě jistě neseděl podělany De Bilak, když okolo táhli demonstranti, nýbrž Jakovlev tam koptil Sionské protokoly. Sovětské armádě velel De Gaulle. Tak todle se doctu na OM. Po takové době není o překvapení… Číst vice »

fajt
fajt
19. 2. 2023 20:49

Разговор Пригожина с Басуриным после его «увольнения из ВС» › ПОЛИТИКУС (politikus.info) – znova zopakuju, že kremlin chazaři vstoupili napřímo do ukrajinského konfliktu taky proto, aby vybrzdili opolčence z Donbasu, kteří chtěli skutečně dojít do Kyjeva a pak nekompromisně potrestat ukrajinské fašisty – nevím, co chce zítra Vova mužíkům říkat a co jim chce zase prodat, ale nebude to rozhodně nic dobrého pro Rusko samotné, spíše to bude další krok ke globální světovládě, kde lidský život nebude mít žádnou cenu. ..)

orinoko
orinoko
Reply to  fajt
19. 2. 2023 20:54

Tak nějak. Zrovna se řeší případ Basurina. Někde jsou důležitější teoretické přípravky než letitá praxe na skutečné frontě.

fajt
fajt
Reply to  orinoko
19. 2. 2023 21:00

tak je to trochu posun k umírněnosti, před rokem ještě opolčenské velitele, kteří se na frontě orientovali, válečnému řemeslu prakticky rozuměli a měli přirozenou autoritu svých vojáků prostě násilně odstranili – dnes je odvolají ( reorganizují) a pak z nich za frontou dělají neudačniky. ..

Bety
Bety
Reply to  fajt
19. 2. 2023 22:21

Neměl byste brát každý fejk – třebaže z ruského zdroje – za bernou minci.

fajt
fajt
Reply to  Bety
20. 2. 2023 11:00

jenom lehká realita, kdybychom měli jít do hloubky a podrobněji, tak by to bylo na těžkou nevolnost. ..)

peter.
Reply to  fajt
23. 2. 2023 14:37

Je to ešte horšie !
http://www.meras.cz/2023/02/cest-vira-nato.html#more
Ostatne…podobne to popisuje aj Pjakin!

jb
jb
Reply to  peter.
23. 2. 2023 14:52

Ostatne…podobne to popisuje aj Pjakin!

I ty brebto,

čo sem tlačíš akéhosi Číhala v kamufláži přes Pjakina –
Číhala Libora.

Si debil?
Jen se ptám – nic ve zlým.
. . .

S fajtem si postavte dvojdomek, peter tečka, bude vám tam fajn.

Last edited 1 měsíc před by jb
peter.
Reply to  jb
23. 2. 2023 15:10

Tvoja žena ak nejakú vôbec máš musí mať z teba náramnú radosť! Kde ťa chytí,samý k.k.t!
Načo sa miešaš do diskusie dvoch dospelých ľudí?
Mal tvoj otec radšej meter dreva porúbať ako teba zrobiť!

jb
jb
Reply to  peter.
23. 2. 2023 15:40

Kde ťa chytí,samý k.k.t!

Díky, díky…s malou pomocí
https://youtu.be/aaph6AGKor0?t=221 , ale to už tu bylo, že jo?

fajt
fajt
Reply to  peter.
23. 2. 2023 16:16

Peter, to je nějaký provokatér od rakušana, nějaká elfí proamerická filcka – na něj zvysoka seru ( si ani nezaslouží nakopat do koulí ). ..)

článek nahoře docela trefně popisuje události a stav v Rusku – na projevu Vovy mimo jiné chyběl Prigožin a Kadyrov ( ten byl v SA ), doufám, že ruští patrioti dokáží převálcovat chazary v Kremlu, jinak sbohem a šáteček. ..)

jb
jb
Reply to  fajt
23. 2. 2023 16:50

proamerická filcka – na něj zvysoka seru ( si ani nezaslouží nakopat do koulí ). ..)

A můj názor je opačný, to jest:

že každá proamerická filcka si zaslouží nakopat do koulí.

Filcka se pozná od projevu.

Last edited 1 měsíc před by jb
zajoch
20. 2. 2023 7:48

K článku Medvedčuka: Řekla bych, že při svém hodnocení vychází z nesprávných premis. Navozuje dojem, že ukr. prez. měl možnosti ovlivnit dění na Ukajině a na něm leží vina za to, že se situace neobešla bez války. Dovede si někdo představit, že by neuposlechl pokynů ze Západu a jednal by podle vlastní iniciativy? V takovém případě by to s ním asi dobře nedopadlo. Samozřejmě, že je to zločinec, který horlivě slouží Západu a jistě dělá víc než musí a v méně závažných případech jistě uplatňuje i svoji vůli. Ale myslím, že Medvedčuk svádí odpovědnost za válku na Ukrajině na vedlejší… Číst vice »

Bety
Bety
Reply to  zajoch
20. 2. 2023 8:49

Také si to myslím. Od počátku nebyl nic jiného než figurka – ovšem figurka velmi ochotná. A teď navíc opilá falešným pocitem vlastní významnosti.

jb
jb
Reply to  zajoch
20. 2. 2023 9:21

 Ale myslím, že Medvedčuk svádí odpovědnost za válku na Ukrajině na vedlejší kolej Medvedčuk dělá vše cíleně, pracuje v cizích zájmech. Je to veš. Ukrajinský Medvedčuk je něco podobného jako Medveděv v Rusku. A asi s ním i spolupracuje (s Medveděvem)…nebo je (oba?) ovládá stejná (podobná) KKG – nebo tak něco. Zkrátka je to takový převlečený ukrajinský „vlastenec“ – ala tak něco, jako je nyní teď Medvěděv „valastenecký“ v Rusku – tedy pouze imitace. Medvedčuk má své úkoly na Ukrajině, např. jedním z úkolů je zachování školky Bendera, například. A to že navozuje dojem: „že ukr. prez. měl možnosti“ a „že… Číst vice »

Last edited 1 měsíc před by jb
orinoko
orinoko
20. 2. 2023 10:17

Do Kyjevského Maloruska dorazil bidet. A já blbec myslel, že sanitární produkce je pro tuto oblast tabu. Patří totiž do nových zdrcujících sankcí, jakými je např. Leyno.

jb
jb
Reply to  orinoko
20. 2. 2023 11:07

Do Kyjevského Maloruska dorazil bidet John Kirby kecal. Kecal, že: …Joe Biden zatím neplánuje setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským během jeho návštěvy Polska, řekl John Kirby, koordinátor strategické komunikace v americké Národní bezpečnostní radě. Kirby řekl, že nyní „v harmonogramu této návštěvy není uveden,“ hlásí RIA Novosti. Bílý dům zároveň vyloučil možnost, že by Biden navštívil Ukrajinu během cesty do Evropy….viz: https://outsidermedia.cz/svet-ruskyma-ocima-697/#comment-115264 . . . A nyní (dnes): Americký prezident Joe Biden a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se setkali v katedrále svatého Michala v Kyjevě, informoval ukrajinský deník Strana. Jak poznamenal korespondent novin Financial Times Christopher Miller na svém… Číst vice »

jb
jb
Reply to  jb
20. 2. 2023 11:11

Americký prezident Joe Biden a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se setkali 

V Kyjevě je zablokována řada ulic, zejména v blízkosti vlakového nádraží a amerického velvyslanectví.

Převzato z fkt-altaj:

Objevily se fotografie z návštěvy Američanů v Kyjevě
https://t.me/infantmilitario/92949

Spolu s Bidenem dorazil na Ukrajinu poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan,
https://t.me/infantmilitario/92948
To je persona od Clintonové
(postava od Clontonovců…z této grupy, skupiny, klanu)

Spolu s Bidenem dorazili
do Kyjeva členové izraelského Knessetu https://t.me/infantmilitario/92944

Last edited 1 měsíc před by jb
jb
jb
Reply to  jb
20. 2. 2023 12:48

o „překvapení“, kterým je příjezd „důležitých partnerů“ do Kyjeva

Biden opustil Kyjev

Biden podle amerických médií opustil Kyjev.
https://vz.ru/news/2023/2/20/1200083.html (video)

Last edited 1 měsíc před by jb
fajt
fajt
20. 2. 2023 10:59

https://twitter.com/i/status/1627611746591440899 – naprosto jasná ukázka toho, že americká korporace je naplno zapojena do války s Ruskem přes nastrčeného ukrajinského šaška – chazar kremlin asi nijak významně reagovat nebudou … možná jenom odvolají dalšího svého velitele na ukrajinském polygonu, který se vojensky v boji proti světovým fašistům osvědčil. ..)

orinoko
orinoko
Reply to  fajt
20. 2. 2023 11:26

Bidet má klasickou sCHUZI. Jak píší sami emici – pohyb klasického syfilitika. Doktoři tomu říkají – lyžařská chůze. Ale raději nezkoumaji oduševněLOST verbálních i nonverbálních interakcí Mr. prezidentisty.
Už několikrát byl na různých místech vypískán a vykricen. Zmohl se jen na kongnitivni dotaz – máte nějaké otázky? Ne? Tak alespoň obrázky?

fajt
fajt
Reply to  orinoko
20. 2. 2023 12:12

že si tam pruhovaný syfilitik zkoprnělé pochoduje jako by se nechumelilo a jediné nebezpečí, co mu z toho hrozí je pouze ze selhání jeho komické motoriky je pro mě nepochopitelné – tohle degraduje boj proti globál fašismu na pouhou frašku – tedy kdyby u toho denně neumíralo tolik lidí, a jak je vidět, jsou zabíjeni úplně zbytečně … totální humus. ..

https://www.youtube.com/watch?v=hJC4HvpWewM

orinoko
orinoko
Reply to  fajt
20. 2. 2023 12:27

To je dobrý.
Jinak jsem zkoušel email, ale vracelo se to. Ovšem při včerejším dešti a mohutných větrech bych NATO dlabal.

fajt
fajt
Reply to  orinoko
20. 2. 2023 12:51

nejde to aktualizovat – takže faajte – na stejném portálu. ..)

orinoko
orinoko
Reply to  fajt
20. 2. 2023 13:01

Pro příště. Nedělní termín jsem věděl od sázejících v hospodě. V sobotu katastrofa! Hospoda narvana a soutěžilo se v nějaké nakloněné káče velikosti šachovnice. Padaly parádní hlášky a byl jsem seznámen s velmi originálními přezdívkami. Je to skoro na povídku.
Hráči se sjeli ze čtyř měst. Mezí nimi spousta ženských.

fajt
fajt
Reply to  orinoko
20. 2. 2023 13:27

👍

tady víkend na místním morzu – klendra jak cyp a wicher ze Siberie – ale domácí warzunka, kolocze od Jiolki i faceczi i baby w dobrém rozmaru – takže v celku vydařený půl únor. ..)

orinoko
orinoko
20. 2. 2023 12:44

Bidet volal do Moskvy, aby náhodou nevzNIKL pocit, že na východ letí luftbaloon.
Hallo, jest kto nibud doma? Here is Joe Bajadera!! Bajadera…
Look …. on the road bobek…by the way… to ale cep!! A o kus dál další!! Ten pro změnu připomíná kabel. A dokonce je pod ním nálož…

fajt
fajt
Reply to  orinoko
20. 2. 2023 12:54

stačila by lehká turbulence a v pruhované kakánii by měla bažina smutek – jenže vova by měl taky utrum – prostě jsou napojení na stejnou pekelnou hadici globálního bachora. ..)

orinoko
orinoko
Reply to  fajt
20. 2. 2023 13:13

Ochmatyka bojoval těžkou bitvu. Zelenina JI musel rychle přitáhnout.

https://youtu.be/X353zs-xqSY

fajt
fajt
Reply to  orinoko
20. 2. 2023 13:20

dost oplzlé, čert ví, co se ještě dělo v banderovském bunkru. ..)

orinoko
orinoko
Reply to  fajt
20. 2. 2023 13:22
fajt
fajt
Reply to  orinoko
20. 2. 2023 13:41

ty woe … a to si dělali a dělaj prdel z Leonida … 🤦‍♂️

orinoko
orinoko
Reply to  fajt
20. 2. 2023 14:47

Celé to začíná mít stupňující se kadenci. Má skvělou tonzuru. Poté, co si netroufl vzít do Saudské Arábie svoje proslulé tupééé, tak už ho osvěcuje výrazně východní ikonografie. Tonzura vyhrála a další atributy vbíhají do cílové rovinky.
Tady to ještě kryje toopééééé!

https://www.youtube.com/shorts/hLZoPjH8bYg

orinoko
orinoko
Reply to  fajt
20. 2. 2023 14:55

Miluje matematické řády, z nichž by šílel i Malý Sheldon. A zároveň zbožňuje TŘETÍ miCROFON. Dva funkční má na pultu, ale je zvyklý držet hůl. To dá rozum.
Přijde do výrobního prostředí , sundá sako pako, a vyhrne si rukávy. Typický budovatel pětiletek typu Phantom.
S jeho H2S měla údajně veliké problémy Queen Prediktor. NATU se kupodivu nevrhal. Možná mu to Rothschild zaKÁZAL.
.

Last edited 1 měsíc před by orinoko
fajt
fajt
Reply to  orinoko
20. 2. 2023 13:47
fajt
fajt
20. 2. 2023 18:59

https://twitter.com/i/status/1627726585531928589 – doufám, že konečně dojde k nápravě ( i když to je pouze zbožné přání). ..

orinoko
orinoko
20. 2. 2023 19:08

A měsíce běží, vážení….

https://www.youtube.com/watch?v=IUjh5_dTd20&t=0s

peter.
Reply to  fajt
22. 2. 2023 12:18

By ma zaujímalo,čo za idiota ti dáva tie mínusky ! Má na to právo,ale len ak dokáže spochybniť zdroj tvojho odkazu !

fajt
fajt
Reply to  peter.
22. 2. 2023 13:54

to už, Peter, dávno neřeším ( to docela hezky popsal František Koukolík), na druhou stranu čím více mínusu, tím se asi více blížím realitě ( která je pro někoho osobně nepřijatelná ). ..)

fajt
fajt
22. 2. 2023 10:58

to orinoko – fajte@list.ru, vše o vítězném únoru. ..)

fajt
fajt
Reply to  fajt
23. 2. 2023 10:41
fajt
fajt
23. 2. 2023 10:27

Полиция Польши провела секретную операцию на Украине | 23 февраля 2023 – Новости Mail.ru – polské ozbrojené složky se i u Vágnerovců těší hlubokému respektu ( oproti ruské armáde, jako celku, oni mezi sebou nebojují, logistika dokonale funguje a spolupráce a bojová návaznost jednotlivých vojenských složek a útvarů jede na výbornou ) – je to jediná armáda v EU, která skutečně funguje. ..