Svět ruskýma očima 697

 

Gruzie odolala eskalaci vztahů s Ruskem a sklízí plody

Ljubov Stěpušova

1. února 2023

Přes administrativní nátlak Západu odolala Gruzie novému růstu napětí s Ruskou federací a vytvořila s ním výhodné hospodářské vztahy. Přestala sloužit zájmům Západu.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že má ke Gruzii úctu za to, že tato nevelká země a její vláda mají odvahu říci, že se budou řídit vlastními zájmy a zájmy svého hospodářství. Uvedl to v průběhu každoroční závěrečné tiskové konference dne 18. ledna.

Skutečně to vypadá, že Tbilisi zaujímá vyvážený postoj ve vztazích s Moskvou. Například vedení Tbilisi nezrušilo kontrakt s ruskou firmou Metrovagonmaš na nákup vagonů pro metro v Tbilisi.

Business Media informují, že zástupce primátora Tbilisi Irakli Chmaladze vysvětlil, že by nákup přechodem k jinému dodavateli zdražil o 30 až 35 %. Proto se pokračovalo v jednání se stávajícím dodavatelem, aby byly zájmy Gruzie co nejvíce zohledněny.

Již před tím náměstkyně premiéra Tea Culukianiová ohlásila, že Tbilisi neuvažuje o vojenské pomoci Kyjevu a „nepřipustí své zavlečení do vojenského střetu“. Polskému Sejmu klade za vinu nepřátelské chování vůči Gruzii. Jedná se o rezoluci, v níž polský Sejm vyzývá Gruzii, aby povolila gruzínskému zločinci Saakašvilimu léčit se v zahraničí.

Velvyslanec Ukrajiny řekl o možné evakuaci občanů Ukrajiny z Gruzie, pokud by byly obnoveny přímé lety z RF, což se projednává.

Předseda vládnoucí strany Gruzínský sen Irakli Kobachidze uvedl: „Mohu říci, že Ukrajinci by potřebovali evakuaci, pokud bychom na Ukrajinu poslali Buky. Byla by to přímá účast Gruzie ve vojenském konfliktu. Byl to Kasjanov, velvyslanec Ukrajiny v Gruzii, který nás nabádal ke vstupu do války a v tomto případě bychom z Gruzie museli evakuovat nejen Ukrajince, ale i Gruzínce.“

Kobachidze si myslí, že EU ponouká Gruzii  k tomu, aby otevřela druhou frontu proti RF, ale Gruzie je neutrální země.

V Gruzii se objevily proruské strany

Gruzínská strana Konzervativní hnutí zorganizovala konferenci na téma „Krize na Ukrajině: Následky pro Gruzii, Rusko a další země bývalého Sovětského svazu„. V tiskové zprávě se říká, že Gruzie je pod neustálým nátlakem a provokacemi kvůli zavlečení do konfliktu na Ukrajině. Avšak gruzínský lid si uchovává neutralitu, což je optimální strategie.

Internetové noviny Ridus citují předsedu strany Giorgiho Kardavu: „My všichni dobře rozumíme, že se nejedná o konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Bohužel, v tomto střetu působí Ukrajina jako proxy sila kolektivního Západu. Nyní lze říci, že tato civilizační konfrontace příznivců jednopolárního světa v čele s USA a Ruskem a dalšími zeměmi se snaží být středobodem.“

V kterémkoliv jiném postsovětském státu, krom Běloruska, dokonce i v zemích Eurasijského hospodářského svazu, by taková slova byla důvodem ke stíhání a démonizaci.

V Gruzii se ukotvil konsenzus elit

V roce 2021 přijel do Gruzie Saakašvili, aby zorganizoval převrat a ustavil prozápadní vládu. Stalo se to, že konsenzus gruzínských elit dokázal zabránit nové eskalaci vztahů s RF. Saakašvili byl zadržen, odsouzen a sedí. Kdyby měl úspěch, potom by ve stupňujících se událostech na Ukrajině Tbilisi bez rozpaků bralo nazpět Abcházii a Jižní Osetii. Otevřelo by to pro Rusko druhou kavkazskou frontu. Právě proto nezískala Gruzie status kandidáta EU, přičemž Moldavsko a Ukrajina ano.

Ekonomika Gruzie roste rychleji než čínská

Gruzie nelituje, protože obchod a cestovní ruch s RF i tranzit z EU jsou příznivé. Zásluhou toho vzrostl v roce 2022 HDP Gruzie o 10,1 %, jak odpovídá předběžným údajům zveřejněným Národní statistickou službou Gruzie dne 31. ledna. Za prvních devět měsíců vydělala Gruzie přibližně 2,2 miliardy dolarů, včetně peněz z převodů a z turismu s Ruskem.

Obchodní obrat mezi Gruzií a Ruskem se v lednu až listopadu 2022 zvýšil o 49,2 % ve srovnání se stejným obdobím 2021 a byl 2,2 miliardy dolarů. Export z Gruzie do Ruska se zvýšil skoro o 9 %.

Z Gruzie do Ruska bylo v lednu až listopadu 2022 vyvezeno 84,5 tisíce tun minerálních a sladkých vod, skoro 69 tisíc tun přírodního hroznového vína a 57,4 tisíce tun železných slitin, dále pak 10,5 tisíc tun alkoholických nápojů atd.

Gruzii čeká hospodářský růst, podle předpovědi MMF dosáhne v roce 2023 výše 6 %.

Moldavsko mělo v roce 2022 pokles HDP o 10 % a Ukrajina o 30 %.

Převzato z Pravda.ru

***

Dotěrný Evropský soudní dvůr se nemůže odpoutat od Ruska

Alexandr Mezjajev

7. února 2023

Západ soustavně vyzývá k izolaci Ruska, k jeho vyhoštění ze všech mezinárodních institucí. Existuje záležitost, která předvádí zvláště propracovanou formu rozštěpeného myšlení. V březnu 2022 Rusko oficiálně odešlo z Evropského soudu pro lidská práva (ESCP). Poté nastala směšná situace. Tato instituce vyloučila Rusko ze svých řad a začala tvrdit, že bez ohledu na vyhnání musí Rusko i nadále dodržovat jeho rozhodnutí. ESCP spadá pod Radu Evropy.

Zdálo by se, že jeden rok postačí k tomu, aby se přestaly dělat hlouposti. Jenže v novém soudním roce se ukázalo, že vše pokračuje. Je vidět, že hysterie je chronickou nemocí evropských úřadů, soudce nevyjímaje.

Nový soudní rok začal ohlášením rozhodnutí Velkého senátu proti Rusku a tiskovou konferencí prezidentky ESLP Siofry O‘Learyové (Irsko). Když už Rusko není členem Rady a neúčastní se ani Evropské úmluvy o lidských právech, rozhoduje ESLP i nadále v neprospěch Ruska. Zde je zajímavé i to, že soudce pro tuto věc za RF je soudkyně z Německa. Jmenována byla oficiálně bez souhlasu Ruska. Je to jakási frau Anja Seibert Fohr.

Velká komora ESLP určila, že žaloby Ukrajiny a Nizozemska jsou možné. Znamená to, že je možné obvinit Rusko „z únosu dětí“, jak na Západě nazývají odvezení dětí z Donbasu na léčení do Ruska. Jsou i jiná divoká obvinění.

Prezidentka ESLP oznámila, že Rusko bylo vyloučeno z Rady Evropy jakožto „stát agresor“. Hlavní soudkyně ESLP tak předvedla, že hlavní soudní orgán Rady Evropy nebude nestrannost ani imitovat. Když soudkyně O‘Leary ani nezpozorovala, že Rada Evropy vyloučila stát, který už není jejím členem. A označit stát za viníka bez soudu je už příliš. To je projev právní války proti Rusku. Náruživí soudci ruského státu jsou ochotni rozdupat samotné základy justice.

Předsedkyně ESLP řekla, že bude pokračovat v projednávání žalob, v nichž je účastno Rusko. K 1. únoru 2023 takových bylo skoro 17 tisíc a byly to hlavně žaloby ruských občanů. Ale existuje i případ, kdy RF žaluje Ukrajinu za válku kyjevského režimu proti obyvatelům Donbasu. Jestliže předsedkyně označila Rusko za agresora, o jaké nestranné a nezávislé projednávání může jít? Mimochodem, totéž platí i o čtyřech žalobách Ukrajiny proti Rusku a o dvou mezistátních žalobách  Gruzie proti Rusku.

Podle předsedkyně ESLP jsou „hlavní prioritou“ práce soudu žaloby na Rusko. Na většinu budou uplatněna typová rozhodnutí, která byla již vynesena v analogických případech.

Je zde jedna udivující okolnost. Rusko, nehledě na otevřeně vedenou válku proti sobě, oznámilo, že zaplatí své příspěvky Radě Evropy za leden až březen 2022 ! Mírně řečeno je toto rozhodnutí sporné. Nedá se vysvětlit ani právním perfekcionismem. V judikatuře se vyskytují pojmy jako vyšší moc nebo závažná změna okolností, která vylučuje jakoukoliv odpovědnost, tím spíše finanční závazky.

Před několika dny podal Vladmir Putin do Státní dumy návrh zákona o ukončení celé řady mezinárodních dohod Rady Evropy, mezi nimi i Evropské úmluvy o lidských právech a mnoha doplňujících protokolů. Patnáctý, poslední protokol k evropské úmluvě vstoupil pro RF v platnost v srpnu 2021. Bohužel to ukazuje na snahu Ruska být členem evropského právního systému až do smutného konce.

Přitom Rusko zůstává účastníkem mezinárodních univerzálních dohod o lidských právech a základních svobodách. V oboru lidských práv se nedá spoléhat na mezinárodní smlouvy více než na ruské právo. Hlavní práce musejí být udělány v ruském národním právu.

Převzato z Fondsk.ru

***

Ztrácí Rusko vliv v Asii?

Kamran Gasanov

9. února 2023

Australský Lowy Institute zjistil, že se Rusko v seznamu nejvlivnějších zemí v Asii umístilo až na pátém místě. Před ním jsou USA, Čína, Japonsko a Indie.

Experti australského institutu každým rokem hodnotí podle 130 kritérií osm klíčových trendů: Vojenský potenciál a spolupráci v obraně, hospodářství a ekonomické vztahy, vliv diplomacie a kultury a stabilitu a zajištění zdroji. Vzhledem k hospodářské stabilitě, zdrojům a odolnosti vůči sankcím a jadernému vyzbrojení spadá Rusko do seznamu vůdčích zemí v Asii. Avšak proto, že index zahrnuje mnoho kritérií, bohužel Rusko pouští před sebe jiné regionální síly.

Rusko – to je Asie?

Jedna z hlavních příčin nižšího obrazu Ruska v Asii není politika, ani trend země. Je to geografie. Podle Australanů je Rusko na periferii Asie a jeho vliv v regionu je tím skutečně omezen. Prostý pohled na mapu ukáže, že veškeré dopravní trasy mezi Evropou a Asií, mezi EU a Čínou a mezi EU a Japonskem, třemi největšími obchodními hráči, jdou mimo RF.

Zato maličký Singapur, kontrolující strategický Malacký průliv, se dobře na tranzitu přiživuje. Nehledě na svoji nepatrnou velikost zaujímá podle vlivu v Asii osmé místo.

Další důležitá věc je to, že tři země mají víc obyvatel než Rusko. Japonsko se jim velmi blíží.

Podíl Ruska na HDP v regionu

Problémy, které omezují vliv Ruska, jsou také ekonomika, finance a měkká síla. Podle HDP, ať už to počítáme nominálně, nebo podle parity kupní síly, stojí Rusko až za USA, Čínou, Japonskem a Indií.

Dolar a jen jsou ve skutečnosti rezervní měny a rupie hraje tuto roli pro země svého subregionu. Kromě toho jsou Tokio, Šanghaj a New York světovými finančními  velkoměsty. Ruská města v seznamu vůbec nejsou. V exportu jsou Čína, USA a Japonsko rovněž světovými velmocemi.

Měkká síla Ruska

V diplomacii a měkké síle je na tom Rusko dobře. Vytvořilo řadu svazů a bloků, jako je Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti – CSTO, Eurasijský ekonomický svaz – EEU, Šanghajská organizace pro spolupráci – ŠOS a seskupení BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika), dále systémy partnerství s neutrálními zeměmi, jako je Ázerbájdžán, i s těmi, které mají vazby na USA a NATO, jako je Turecko, Saúdská Arábie, Katar a Spojené arabské emiráty.

V posledních letech se upevňuje vliv Ruska na Blízkém východě a v Africe. Avšak v měkké síle není i přes ohromný potenciál tolik realizováno. Indie s jejím Bollywoodem a Jižní Korea s jejími capepops se vyšvihly a Rusko s Dostojevským, Čajkovským a baletem není ani v první desítce.

Dnes není situace ani u největších asijských gigantů ideální. Čína se právě vymanila z následků lockdownu. Japonsko stárne a USA se zprotivily celému světu svojí destruktivní činností. Přitom Rusko je na pátém místě, ač se proti němu kvůli Ukrajině postavilo 50 zemí.

Při pohledu do budoucna je potřeba chápat, že budoucnost světové politiky se nachází v Asii. Podle hlavních ukazatelů – finance, demografie, ekonomika a armáda – se posouvá zejména do Asijsko-pacifického regionu. Pokud jsme nyní soustředěni na sankce a události na Ukrajině, musíme si uvědomit, že zítra budeme muset vést boj tisíce kilometrů od Donbasu. Musíme o tom uvažovat a zabývat se rozvojem Dálného východu tak, aby to neudělali jiní.

Převzato z Vestikavkaza.ru

5 22 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
82 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
orinoko
12. 2. 2023 17:28

Dodneška jsem to nepobral. Rusko vlastní několik nejkratších cest několika směry. A nechá si nadávat do hovad. Tak např Poblati je směrem na Asii úplně na úrovni bideta. Gdo jsem? Odkud jedu? A kudy kam?
Český debil ofsem těžce dohání ztrátu. Gdo jsem? Kdo mě jebe? A kam?

orinoko
12. 2. 2023 17:45

Velké doporučení pro ruské TV stanice.
Organizace preteku pro 5 Čížků na pěti dráhách s neoznačenými 5ti cily.
Připravit, pozor, teď!!!!!!
Pokud není vytipován a označen aktuální cíl, tak štábní český kripl zabloudí v půlce u zlaté žíly a serve se mezi sebou, která díra je ta pravá. Ani lézt do prd@le tento zoufalý pronarod neumí.

https://youtu.be/7At97DCCHtI

Last edited 1 rok před by orinoko
Gatta
Gatta
12. 2. 2023 18:34

Mimo politiku … muzika

Jak moc se liší americký bluegrass od ruské lifové ??
A nemyslím jen ten březový hájek.

Lide toho maji všude hodně spolecného.

https://www.google.com/url?q=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DoMh2Slc06Yk&sa=U&ved=2ahUKEwjn45f9y5D9AhW7QvEDHUl4AzQQtwJ6BAgKEAE&usg=AOvVaw0Oz5e9wW2sm_bCIomMsIr-

orinoko
12. 2. 2023 19:03

Na Haliči dostali u Ugledaru Rusové na prd@l. Dlouho mlčeli a teď blábolí. Vjec je přitom docela jednoduchá! Kripla, který velel akci a který o ní rozhodl, by měl negdo okamžitě suspenzorovat. Ale to v KremROLI nehrozí. Přichází jaro!! A s ním staré ruské minely. To zase bude na OM nablito.

jb
jb
Reply to  orinoko
12. 2. 2023 21:25

Uvidíme, da-da, hlavně nepanikař!

Mysli na budoucnost.

Na Puškinovu budoucnost ruské civilizace:
https://outsidermedia.cz/svet-ruskyma-ocima-693/#comment-115168

Vo to go, da-da, panimaješ?

? :)

Last edited 1 rok před by jb
Irena
13. 2. 2023 7:35

Tak nám ten týden „pěkně“ začíná: Americké ministerstvo zahraničí (Státní department) vyzvalo americké občany, aby nenavštěvovali Rusko a opustili ho, pokud se nacházejí na území Ruské federace. Podobné varování bylo vydáno loni v září. https://t.me/new_militarycolumnist/101328 Spojené státy plánují vyslat na území Ruska a států SNS militanty, aby provedli teroristické útoky proti diplomatům, státním úředníkům, bezpečnostním činitelům a armádě. / Služba zahraniční rozvědky RF/ https://t.me/new_militarycolumnist/101330 Ukrajinské formace od časného rána masivně ostřelují obytné čtvrti Doněcka z raketometů (nejméně 20 střel) a dělostřelectva NATO ráže 155 mm. https://t.me/new_militarycolumnist/101331 Z kanálu Slovanský svět: !! Priatelia, pred niekoľkými dňami bol otrávený náš drahý brat,… Číst vice »

fajt
13. 2. 2023 8:08

docela lůzr je Bašár, teď je mu asi dost jasné, že jeho země bude navždy v dupě … a on taky. ..)

orinoko
Reply to  fajt
13. 2. 2023 12:35

Jj, a pro nekritické pitomce: Právě běží ruský přímý přenos o bojích na Haliči a o všem, co s tím souvisí. Tak například část výroby je údajně převedena do válečného módu – tři směny 7 dní v týdnu, ale nějaký podstatný podnik funguje v neděli jen dopoledne. Kak eto vazmožna?
A kritické otázky jen prší. Už žádné rohlíky pro pitomce.

fajt
Reply to  orinoko
13. 2. 2023 14:04

na příští volby báťušky cara si kreml chachaři určitě vypůjčí software od neoconů, už i prostý mužík dost remcá a ukazuje na brutal nepravosti, které nejsou vidět ani u bander kokainisty zelenského – njn, současné Rusko není alternativou ani pro africké diktatury. ..)

jb
jb
Reply to  fajt
14. 2. 2023 22:48

Volodin: více než 60% těch, kteří opustili Rusko, se vrátilo zpět

„Zradit znamená učinit volbu, se kterou bude muset žít, vrátí se zpět – je příležitost pracovat zde,“ zdůraznil řečník. 

https://tass.ru/obschestvo/17044271

Last edited 1 rok před by jb
orinoko
13. 2. 2023 13:36
orinoko
Reply to  orinoko
13. 2. 2023 17:35

Co vadí, kreténi? Že je Putin na ženské? Hovada!! Zaplaťpámbuu.

Botičky od Diora
Botičky od Diora
13. 2. 2023 14:58

Tento článek:

https://politikus.info/events/149908-pervyy-priznak-civilizacii.html

mě dost překvapil svojí jednoduchou moudrostí. Jeho závěr nikoli.

orinoko
13. 2. 2023 20:15

Je slyšet ogóň. Ale stejné nešvary jako u ukrobotů, kde jsou jejich „úspěchy“ míchány dokonce s válečnými hrami pro děti a puberťáky.
Kromě zimního období je tam i podzim.

https://www.youtube.com/watch?v=nfTpHMI0hR4

leviathan
leviathan
13. 2. 2023 21:40

Pochopitleně že RF musí přednostně řešit domácí problémy s pátou kolonou Euroatlantidy. K tomu ještě vynucenou militarizaci jako aktuální základ udržitelnosti. Také sběr usvědčujících dukumentů zločinů proto lidskosti a napomáhání k nim je klíčová záležitost pro dokončení denacifikace. Přitom již pracuje na 1. porioritě a odezvou je obrovský zájem o členství v BRICS+. To vše jsou nutné předpoklady k následnému budování logistických tras do celého světa, očištěného od nacismu, agresivního militarismu a od všech forem zločinů proti lidskosti a jejich strůjců a podporovatelů.

jb
jb
13. 2. 2023 22:18

00:02:05 Zemětřesení v Turecku a Sýrii
00:17:55 Západní tanky a letadla na Ukrajině. Zelenského Eurotour
01:12:45 Hersh obvinil americké úřady z podkopávání Nord Streamu

https://fct-altai.ru/qa/video/vopros-otvet-ot-13-fevralya-2023-g

jb
jb
Reply to  jb
14. 2. 2023 20:35

Hersh obvinil americké úřady z podkopávání Nord Streamu

OSN nemá mandát vyšetřovat podkopání – explozi Nord Streamu

OSN nemůže zahájit vyšetřování explozi – výbuch Nord Streamu, protože k tomu nemá mandát. Toto vysvětlení poskytl oficiální zástupce generálního tajemníka světové organizace Stéphan Dujarric.

14. února předložili ruští poslanci Státní dumy návrh výzvy OSN s návrhem na provedení mezinárodního vyšetřování podkopání – explozi Nord Streamu.
https://www.vesti.ru/article/3203976
. . .

Cha

orinoko
13. 2. 2023 22:41
orinoko
13. 2. 2023 23:12

Tohle může být zajímavé i když tuším formu i obsah. Jenom by mě zajímalo, čím naladuji dědka, aby neměl rotující výpadky. Hlavně žádná překladatelka. To by s ním mohlo flaknout.

https://www.pokec24.cz/politika/budte-opatrni-21-unora-promluvi-putin-a-biden-k-vyroci-zahajeni-nwo/

Botičky od Diora
Botičky od Diora
14. 2. 2023 9:45

High-level-trolling:
Zakladatel a šéf soukromého spolku hudebníků Wagner Jevgenij Prigožin pro CNN vysvětlil, proč společnost přestala angažovat ruské vězně: v současnosti se podle něj zvažují žádosti o zaměstnání asi milionu amerických občanů :-)))

orinoko
Reply to  Botičky od Diora
14. 2. 2023 11:39

Přijmout, ale rozredit. A podmínka? 100 kg maximálně.

Irena
14. 2. 2023 15:16

Krvavý Valentýn: 14. února 1945 padaly na Prahu americké bomby Američané provedli během druhé světové války celkem tři nálety na Prahu. K tomu nejtragičtějšímu a nejvíce kontroverznímu došlo 14. února 1945, o život tehdy přišlo přes 700 lidí. Z amerických zdrojů vyplývá, že na Prahu zaútočilo 62 bombardérů. Jednalo se o letouny B-17 Flying Fortress, které vysypaly na město asi 152 tun pum. Nálet trval jen pár minut, uvádí se, že od 12:25 do 12:34, následky však byly tragické. Z vojensky významných cílů byly zasaženy jen dvě nádraží. Konkrétně Smíchovské a Vršovické, obě však jen lehce. Pumy konaly dílo zkázy… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Irena
14. 2. 2023 15:47

Dnes je to 80 let od osvobození Vorošilovgradu. Nyní se město jmenuje Lugansk, ale během svátečních oslav, stejně jako 2.února ve Stalingradu, se mu staré jméno znovu vrací.

comment image

jb
jb
14. 2. 2023 21:12

https://twitter.com/i/status/1625395455810043904: USA: Všichni honí UFO a média skrývají skutečnost, že Ohio zažívá katastrofu jako v Černobylu po vykolejení vlaku (…) Novináři, kteří o tom informují, jsou zatýkáni… Cha! Ministr dopravy Pete Buttigieg je „znepokojen“ dopady vykolejení vlaku poblíž East Palestine, uvedl v prohlášení pozdě v pondělí – dny poté, co byli obyvatelé nuceni se evakuovat kvůli úniku toxických chemikálií. https://www.breitbart.com/politics/2023/02/14/pete-buttigieg-concerned-impacts-ohio-train-derailment/ s videem: „masivní peklo, hrozba „katastrofické“ exploze po vykolejení vlaku ~ 50 vozů“ od Hannah Bleau (sic) . . . Jo, ještě: další dva vlaky, jeden vezoucí „nebezpečné materiály“, vykolejily v Texasu a Jižní Karolíně v USA. Ve městě Houston… Číst vice »

Last edited 1 rok před by jb
jb
jb
Reply to  jb
16. 2. 2023 12:46

Nehoda není náhoda Ve Spojených státech došlo k další mimořádné události s chemikáliemi. Závažná mimořádná situace v americkém státě Oklahoma. Video: v USA vzplála obrovská nádrž s chemikáliemi: https://www.5-tv.ru/news/420818/ogromnaa-cisterna-sotravlausimi-vesestvami-vspyhnula-vssa/ Závažná mimořádná situace v americkém státě Oklahoma. Vzplála tam obrovská nádrž s chemikáliemi. Kvůli hrozbě výbuchu museli být evakuováni místní obyvatelé a zaměstnanci okolních podniků. Mimochodem, v nedávném filmu „White Noise“ od Netflixu předpověděl příběh další nedávné katastrofy ve Spojených státech – vlakového neštěstí v Ohiu. Události na obrázku téměř úplně opakovaly skutečnou situaci, doslova políčko po políčku. Stát stále nedokáže zvládnout následky. Dva týdny po havárii vlaku byla voda a… Číst vice »

Last edited 1 rok před by jb
jb
jb
Reply to  jb
16. 2. 2023 18:00

Ve Spojených státech došlo k další mimořádné události s chemikáliemi

V americkém státě Florida, kde vzplál sklad s plasty, bojuje s plameny už několik hodin více než 80 hasičů. Jedná se o třetí velkou chemickou katastrofu černobylského typu během jednoho měsíce. Místní média informovala, že v blízkosti skladu jsou sudy propanu.

Hořící sklad se nachází ve městě Kissimmee. Plocha požáru v tuto chvíli dosáhla 21 tisíc metrů čtverečních, na oblohu stoupají mraky štiplavého černého kouře. Místním obyvatelům se doporučuje, aby neopouštěli své domovy. https://life.ru/p/1559195

jb
jb
14. 2. 2023 21:57

Íránský prezident přijíždí do Číny Íránský prezident Ebráhím Raísí přijel v úterý ráno na třídenní návštěvu Číny, uvedla agentura IRNA. Podle íránského prezidenta potřebují obě země získat přesnou představu o svých schopnostech, zejména v obchodní a ekonomické sféře. Raisi poznamenal, že Írán a Čína spolupracují v různých ekonomických, energetických, finančních a měnových oblastech. Návštěva se koná na oficiální pozvání čínského prezidenta Xi Jinpinga. . . . Ruku v ruce „Tváří v tvář současným složitým změnám ve světě a historii se Čína a Írán navzájem podporují a spolupracují v solidaritě,“ poznamenal čínský prezident. Xi dále uvedl, že Peking „je proti vnějším… Číst vice »

Last edited 1 rok před by jb
Irena
15. 2. 2023 6:44

Takže nejenže Scholz posílá 14 a 88 tanků, Zelenskij už se vůbec netají tím, kdo bojuje proti Rusku:

Prezident Ukrajiny Zelenskij svým výnosem udělil název „Edelweiss“ 10. samostatné horské útočné brigádě ozbrojených sil Ukrajiny.

Dříve měla podobný název 1. horská pěší divize Wehrmachtu.

https://t.me/new_militarycolumnist/101432

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Irena
15. 2. 2023 8:38

Nacistická symbolika čísel „14“ a „88“ je Vám určitě známá:

comment image

Musí proběhnout denacifikace celé Evropy, jinak je po nás.

jb
jb
16. 2. 2023 12:00

Ha, další sviňa! Surkov řekl, že nedoufal v realizaci Minských dohod! Bývalý asistent prezidenta Ruska Vladislav Surkov řekl, že při vypracovávání minských dohod nepočítal s jejich realizací. Řekl to v rozhovoru s Alexejem Česnakovem, vědeckým ředitelem Centra pro politickou konjunkturu. Rozhovor pana Surkova se skládá ze čtyř otázek, na které pan Surkov odpovídá jednoslabičně – „ano“ a „ne“. Kanál obsahuje následující text rozhovoru: „1. Před rokem, týden před začátkem SVO, jste předpovídal, že Rusko rozšíří své západní hranice. Jste spokojeni s tím, jak se to dělá? – ANO. 2. Považujete akce naší armády za efektivní? – ANO. 3. Při práci… Číst vice »

Last edited 1 rok před by jb
peter.
Reply to  jb
16. 2. 2023 22:18

Šedá eminencia,v každom okamihu stál pri Putinovi.V rokoch,keď Donbas bojoval,bol kurátorom LDNR.Má zasvinené ruky krvou vyvraždených opoľčenských komandírov.
Zaujímalo by ma.čo dnes robí jeho konfábel Plotnickij.

jb
jb
Reply to  jb
20. 2. 2023 15:31

Odhalení bývalé: vtipálci mluvili s Angelou Merkelovou

Snad jediné, o čem Merkelová mluvila přímo, byly Minské dohody. Zopakovala vlastní tezi, které se chopil i bývalý francouzský prezident Francois Hollande. A Porošenko to mimochodem také prohlásil…

Více zde https://www.vesti.ru/article/3212773 (i s videem)

Last edited 1 rok před by jb
jb
jb
Reply to  jb
20. 2. 2023 15:55

Snad jediné, o čem Merkelová mluvila přímo, byly Minské dohody

Aby ne, bába je opatrná!
Ale v tomto, už dřívějším prohlášení (o MD), je babča krytá.

Krytá NÉKÝM – tedy silně.

peter.
16. 2. 2023 21:15

Pri dobýjaní Bachmutu,zostali Prigožinovi muzikanti bez munície!
https://politikus.info/v-rossii/150018-korrupcionery-mogut-postavit-krest-na-chvk-vagner-reakciya-prigozhina-na-otsutstvie-boepripasov.html
Páni generáli sa po ďalšom „výbuchu“ pod Ugledarom zrejme dohodli,že nemožno dopustiť aby po víťazstve v Soledare,zaznamenali Wagnerovci úspech aj v Bachmute!
Nie nadarmo dnes Putin vydal nariadenie,ktorým sa zrovnoprávňujú s pravidelnou armádou RF všetky jednotky bojujúce na fronte proti Banderbande! Týka sa to aj dobrovoľníkov Donbasu a PMC Wagner!
Putin bojuje nielen proti ukrajinským nacistom podporovaným „spojeným Západom“,ale aj proti generálom z GŠ a ako sa zdá aj proti ministrovi vojny RF Šojguovi ! Vzájomné animozity medzi ním a Prigožinom sú všeobecne známe!

Last edited 1 rok před by peter.
jb
jb
Reply to  peter.
16. 2. 2023 22:14

Prigožinovi muzikanti bez munície! Prigožin oznámil obchvat „slavných kanceláří“ Moskvy kvůli munici Jevgenij Prigožin: Budu obcházet kanceláře, dokud bojovníci nedostanou munici Bojovníci ČVK (SVS) «Vagner», kteří napsali výzvu k MO s žádostí o dodání munice, jsou „skvělí bojovníci“, kteří „v žádném případě nezdiskreditovali ministerstvo obrany“, řekl zakladatel soukromé vojenské společnosti Jevgenij Prigožin. Řekl, že on sám „obešel všechny známé kanceláře v Moskvě“ s touto záležitostí a že se tím bude zabývat, dokud „kluci nedostanou vše, co potřebují“. „I když budu spoután v jedné z kanceláří a uvězněn za takzvanou diskreditaci armády,“ dodal Prigožin. Podle Prigožina se zejména setkal v moskevské… Číst vice »

jb
jb
Reply to  peter.
23. 2. 2023 8:56

„Dnes v 6 hodin ráno bylo oznámeno, že začíná přeprava munice. S největší pravděpodobností se vlak pohnul. Zatím na papíře, ale jak nám bylo řečeno, hlavní papíry již byly podepsány,“ cituje tisková služba slova zakladatele soukromé vojenské společnosti.

https://www.kommersant.ru/doc/5841637
Prigožin oznámil zahájení dodávky munice pro ČVK (SVS) «Vagner»

fajt
17. 2. 2023 10:50

https://twitter.com/i/status/1626285272114536451 – tak to je špatně, musí prosit své politické vedení o materiál, to vedení, které zahájilo horkou válku a politicky ji stále více živí. ..

PPK
PPK
Reply to  fajt
17. 2. 2023 18:34

Klídek, tenhle člověk to úspěšně vyřeší a NATO na Ukrajině zvítězí!
Wunderwaffen NATO právě nastupují

Wunderwaffe NATO právě nastupuje.jpg
jb
jb
17. 2. 2023 22:34

Klídek, tenhle člověk to úspěšně vyřeší  Joe Biden v souvislosti s výročím ruského zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině hodlá v tyto dny vést telefonické rozhovory s vůdci Velké Británie, Itálie a Francie. Podle Johna Kirbyho, koordinátora strategické komunikace Národní bezpečnostní rady Bílého domu, je kromě telefonických rozhovorů s Rishi Sunakem, Emmanuelem Macronem a Georgem Melonim ve Washingtonu naplánováno setkání s německým kancléřem Olafem Scholzem. . . . Joe Biden zatím neplánuje setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským během jeho návštěvy Polska, řekl John Kirby, koordinátor strategické komunikace v americké Národní bezpečnostní radě. Kirby řekl, že nyní „v harmonogramu této… Číst vice »

Last edited 1 rok před by jb
jb
jb
Reply to  jb
17. 2. 2023 23:17

Bidenova návštěva Polska je naplánována na 20. až 22. února
comment image
Klídek, tenhle člověk to úspěšně vyřeší 

Připomeňme, že Kreml oznámil, že Vladimir Putin 21. února promluví k Federálnímu shromáždění Ruské federace. Poselství bude reflektovat současnou situaci, stejně jako základy koncepce nové zahraniční politiky Ruska, kterou se prezident Ruské federace chystá podepsat.

Ve skutečnosti se třeba ukáže, že k výročí SVO budou Putin a Biden mluvit současně, Putin v Moskvě a Biden v Polsku.

https://tochka.press/2023/02/10/87625/

Last edited 1 rok před by jb
jb
jb
Reply to  jb
19. 2. 2023 14:07

Ve skutečnosti se třeba ukáže, že k výročí SVO budou Putin a Biden mluvit současně, Putin v Moskvě a Biden v Polsku

Celá země, a tolik lidí na světě, čeká na prezidentský projev. Vladimir Putin promluví k Federálnímu shromáždění a vlastně ke všem ruským občanům 21. února ve 12:00.

Sledujte vysílání na televizních kanálech „Россия 1“, „Россия 24“, na mediální platformě „Смотрим“ – 21. února ve 12:00.

https://www.vesti.ru/article/3211383

Last edited 1 rok před by jb
jb
jb
Reply to  jb
21. 2. 2023 9:38

Vladimir Putin 21. února promluví k Federálnímu shromáždění Ruské federace

Projev prezidenta Ruské federace Vladimira Putina k Federálnímu shromáždění

https://tv.mail.ru/moskva/channel/1271/203008346/

jb
jb
Reply to  jb
21. 2. 2023 10:06
Last edited 1 rok před by jb
jb
jb
Reply to  jb
21. 2. 2023 10:12

kravatu má fialovou – Putin

orinoko
Reply to  jb
21. 2. 2023 11:44

Tomu říkám vysoce adhesivní šestá priořiť.

jb
jb
Reply to  orinoko
21. 2. 2023 12:28

Myšlenky ti táhnou hlavou jako vlaky
Ty vlaky jsou prázdný, tvoje hlava taky

Ty vlaky se táhnou víc než rok
Ty se marně snažíš držet krok

Vlaky přece mají řád a smysl
Měla by je mít i tvoje mysl
©
Vlaky v hlavě https://www.youtube.com/watch?v=aaph6AGKor0

orinoko
Reply to  jb
21. 2. 2023 12:50

Klasika. Když blbec nemá vlastní myšlenku, tak zásadně loví v cizím , a to do konce preventivně s několika nickity.

orinoko
Reply to  jb
21. 2. 2023 12:52

Nevím jak je to možné, ale jednoduchá odpověď spadla do jakéhosi schvalovacího procesu. Otázka zní Proč? Myslet si můžu leccos. Například to, že to tu funguje jak u Fialovy kravaty.

Last edited 1 rok před by orinoko
orinoko
Reply to  jb
21. 2. 2023 12:06

Jen tak na okraj: Viděl jsem nějaké záběry, kterak z letadla nesl atomový kufřík Putinovi zrádce Rogozin. Koncepční studia sic!! pracují s utkvělými představami a vlastní virtuální realitou, jíž chybné podstatné – řadící páka. Zato o paka není nouze.

jb
jb
Reply to  orinoko
21. 2. 2023 12:43

Ještě, ještě – eště: https://youtu.be/aaph6AGKor0?t=389 !

Last edited 1 rok před by jb
orinoko
Reply to  jb
21. 2. 2023 12:56

Stále kvoká… a OM je stále kratší o 2000 kónů měsíčně. Tomu říkám empatie s říznými reverzním chodem.

jb
jb
Reply to  orinoko
21. 2. 2023 13:02

OM je stále kratší o 2000 kónů měsíčně. Tomu říkám empatie s říznými reverzním chodem.

Nebuď bláhovej – snaž se radši držet krok! :-)

orinoko
Reply to  jb
21. 2. 2023 13:28

A ty hubu, klaVESNICI.

jb
jb
Reply to  jb
22. 2. 2023 10:21

Kreml In

http://kremlin.ru/events/president/news/70565
Vladimir Putin promluvil k Federálnímu shromáždění 21. února 2023

(video + záznam textu)

jb
jb
Reply to  jb
22. 2. 2023 10:49

Kreml In

Ruský prezident přitáhl pozornost celého světa

Více zde https://ria.ru/20230222/putin-1853571021.html
Putin odpálil informační bombu
. . .

Reakce a tak podobně – „celého“ světa.

jb
jb
Reply to  jb
24. 2. 2023 8:01

Vladimir Putin promluvil k Federálnímu shromáždění 21. února 2023

Video s českým dabingem
https://www.youtube.com/watch?v=23H5JfR4XbU

jb
jb
Reply to  jb
22. 2. 2023 12:09

kravatu má fialovou – Putin

MOSKVA, 22. února. /TASS/. Ruský prezident Vladimir Putin potvrdil, že Rusko čeká na návštěvu čínského prezidenta Xi Jinpinga a vyjádřil naději, že setkání vůdců dá další impuls k rozvoji bilaterálních vztahů mezi Moskvou a Pekingem.

https://tass.ru/politika/17117707 Putin potvrdil, že Rusko čeká na návštěvu Xi Jinpinga
. . .

Globální dialog

Last edited 1 rok před by jb
jb
jb
Reply to  jb
22. 2. 2023 12:51

Globální dialog

=

Putin vede dialog s GP

jb
jb
Reply to  jb
22. 2. 2023 12:57

Putin vede dialog s GP

Na bázi: vzkaz – odkaz

=

bezstrukturně

jb
jb
Reply to  jb
22. 2. 2023 13:10

Na bázi: vzkaz – odkaz = bezstrukturně

Xi Jinping je jen listonoš (pošťák).
Pouze jeden z listonošů…z báze:

vzkaz – odkaz

jb
jb
Reply to  jb
22. 2. 2023 13:50

Xi Jinping je jen listonoš (pošťák).
Pouze jeden z listonošů…z báze:
vzkaz – odkaz

…a GP je za membránou – samozřejmě, neviditelný a skryt.
. . .

Zkrátka: pán Nikdo či Někdo (jak kdo chce) – je ten GP

Last edited 1 rok před by jb
jb
jb
Reply to  jb
22. 2. 2023 21:45

Globální dialog

MOSKVA, 22. února. /TASS/. Státní duma na středečním zasedání jednomyslně přijala zákon o pozastavení účasti Ruska ve Smlouvě o snížení počtu strategických útočných zbraní (START, START-3).

Dokument předložil Státní dumě ruský prezident Vladimir Putin. Podle návrhu zákona je smlouva START pozastavena a rozhodnutí o obnovení účasti Ruska na smlouvě přijme prezident Ruské federace. Zákon vstupuje v platnost dnem úředního vyhlášení.

https://tass.ru/politika/17115579

jb
jb
Reply to  jb
22. 2. 2023 22:44

Globální dialog _ vzkaz – odkaz…a GP je za membránou

Zkrátka řečeno prostě a jednoduše:

Kdo z koho?
O tom to je!
. . .

Škoda, že: na to je Putin sám ©
(skoro)

Last edited 1 rok před by jb
jb
jb
Reply to  jb
22. 2. 2023 22:57

Kdo z koho? O tom to je!

=

Kdo koho převeze!?!
. . .

A pravidla Hry nastavil – určil GP
(Bohu žel)

Last edited 1 rok před by jb
jb
jb
Reply to  jb
24. 2. 2023 10:27

Globální dialog

Nejvyšší čínský diplomat Wang I se setkal s tajemníkem ruské bezpečnostní rady Nikolajem Patruševem a poté hovořil s Lavrovem a Putinem. Patrušev poznamenal: „Kurz k rozvoji strategického partnerství s Čínou je absolutní prioritou ruské zahraniční politiky.“ Wang Yi, ne tak tajemně, dodal: „Moskva a Peking potřebují synchronizovat své hodinky.“

Sami Číňané vycítili vody a rozhodli se k ofenzívě a předložili koncepční dokument Iniciativy pro globální bezpečnost.

Citováno ze zdroje https://www.unz.com/pescobar/putins-civilizational-speech-frames-conflict-between-east-and-west/
. . .

Čínská opice, pozorujíce dění na stromě, (mimo) bokem – se pohnula.
Viz: zavětřila (vycítila vody) + předložila:
https://english.news.cn/20230221/75375646823e4060832c760e00a1ec19/c.html (v článku P. E.)

Last edited 1 rok před by jb
jb
jb
Reply to  jb
28. 2. 2023 11:11

Globální dialog

00:05:50 Poselství Putina – 2023

https://fct-altai.ru/qa/video/vopros-otvet-ot-27-fevralya-2023-g

Osvětlení, vyjasnění – v délce cca 1 1/4 hod.
. . .

Patří to asi do tohoto šuplíku (vlákna, komentáře).
„Tak ať je to hezky pohromadě“

:-)

Last edited 1 rok před by jb
jb
jb
Reply to  jb
28. 2. 2023 19:20

Globální dialog
00:05:50 Poselství Putina

v překladu (do češtiny) – najdete zde:

https://vk.com/video/@irenaaneri obvykle (mmj), většinou tak za 5 dnů po „vypusku“.

jb
jb
Reply to  jb
22. 2. 2023 15:05

k výročí SVO budou Putin a Biden mluvit současně, Putin v Moskvě a Biden v Polsku

Bublina „Bidenových varšavských prohlášení“, která byla pilně nafouknuta, praskla.

A mimochodem: náhlá návštěva Zelenského vypadala jako políček do tváře Andrzeje Dudy, který čekal a připravoval se na příjezd amerického gentlemana.

Nyní k představení. Biden vyzval Rusy, aby se vzdali, a postavil svůj projev na neustálé opozici vůči Putinovi. Pokud ruský prezident ve svém projevu ani nezmínil Bidenovo putování v zákoutích demence, pak ve Varšavě Putinovo jméno znělo v každé větě.

https://www.fondsk.ru/news/2023/02/22/puzyr-lopnul-bajden-ne-vpechatlil-58583.html Praskla bublina – Biden neudělal dojem

Last edited 1 rok před by jb
jb
jb
Reply to  jb
22. 2. 2023 15:19

Biden neudělal dojem

Globalčik Biden – vše dle scénáře (hlavního)

jb
jb
Reply to  jb
23. 2. 2023 10:45

k výročí SVO budou Putin a Biden mluvit současně

Načasování je (bylo) také dobré:

Měsíc v novu – ve starověké mytologii tato fáze symbolizuje smrt
https://www.fondsk.ru/news/2023/02/22/volchij-voj-pri-chernoj-lune-58585.html

…a zároveň – vznik (zrození) něčeho nového, viz
https://outsidermedia.cz/svet-ruskyma-ocima-697/#comment-115362

Last edited 1 rok před by jb
jb
jb
Reply to  jb
23. 2. 2023 11:54

Globalčik Biden – vše dle scénáře (hlavního)

A druhý globalčik Trump přitakává:

NEW YORK, 22. února. /TASS/. Náměstkyně ministra zahraničí pro politické záležitosti Victoria Nuland a další úředníci ministerstva zahraničí tlačili Ukrajinu do NATO a podporovali povstání v této zemi po celá desetiletí, a nyní je svět na pokraji třetí světové války. Uvedl to v úterý bývalý americký prezident Donald Trump ve video vzkazu ze své sociální sítě Truth Social.

Více o tom, co Trump právě řekl, je zde https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17112917

jb
jb
Reply to  jb
23. 2. 2023 12:21

…druhý globalčik Trump přitakává

Cha,
a už to lítá sem a tam, sem a tam okolo – okolo celé zeměkoule!
Onen: vzkaz – odkaz:

https://outsidermedia.cz/svet-ruskyma-ocima-697/#comment-115365
. . .

Onen: „vzkaz – odkaz“
=
akce a reakce (taky)

Last edited 1 rok před by jb
jb
jb
Reply to  jb
3. 3. 2023 17:43

Cha, a už to lítá sem a tam, sem a tam okolo – okolo celé zeměkoule!

DOMINIQUE DE VILLEPIN: „ČAS PRACUJE PROTI ZÁPADU“ https://outsidermedia.cz/narody-a-staty-ctyrikrat-jinak/#comment-115497
+
navazující níže – La France de Basque
=
Patří to asi do tohoto šuplíku (vlákna, komentáře).
„Tak ať je to hezky pohromadě“ :-)

Last edited 1 rok před by jb
jb
jb
Reply to  jb
24. 2. 2023 8:24

a už to lítá sem a tam, sem a tam okolo – okolo celé zeměkoule

Mike Whitney: KOALICE OCHOTNÝCH POD VEDENÍM USA PŘEDZNAMENÁVÁ ROZPAD NATO

https://cz24.news/mike-whitney-koalice-ochotnych-pod-vedenim-usa-predznamenava-rozpad-nato/

jb
jb
Reply to  jb
24. 2. 2023 10:56

Globalčik Biden – vše dle scénáře (hlavního)
A druhý globalčik Trump přitakává

Republikánská kongresmanka Marjorie Taylorová Greeneová z Georgie říká, že takzvaný „národní rozvod“ je nutný, aby se zabránilo občanské válce.

Píše Newsweek:
https://www.newsweek.com/marjorie-taylor-greene-says-national-divorce-needed-avoid-civil-war-1782890
. . .

Dvě Ovetonova okna jsou otevřena: národní rozvod + občanská válka

jb
jb
Reply to  jb
28. 2. 2023 18:35

k výročí SVO Colin Hackett Kahl potvrzuje. Zástupce šéfa Pentagonu Colin Kahl řekl, že konflikt na Ukrajině může trvat příští tři roky. Informuje o tom TASS. „Neznáme trajektorii konfliktu. Konflikt může skončit za šest měsíců, nebo možná za dva nebo tři roky,“ řekl Kahl. https://www.gazeta.ru/army/news/2023/02/28/19855327.shtml . . . Potvrzuje už řečené, viz níže. A nyní, když hodnotí celý tento komplex, bývalý poradce plukovník Douglas McGregor oznamuje tento scénář: válka mezi Ruskem a Ukrajinou bude trvat třicet měsíců. Dvacet čtyři měsíců jsou dva roky, [třicet měsíců] je dva a půl roku. Odkud toto číslo pochází? A toto číslo je potřebné k plnému rozjezdu amerického… Číst vice »

Last edited 1 rok před by jb
jb
jb
19. 2. 2023 12:52

Západ začal mluvit o „konci světa“ po bezpečnostní konferenci v Mnichově Mnichovská bezpečnostní konference naznačuje, že další situace ve světě bude eskalovat. Napsal to novinář novin Politico Matthew Carnitznig. Carnitznig se domnívá, že situace na konferenci zůstává nervózní, protože její účastníci očekávají „konec stávající struktury světového řádu“. Jako příklad uvedl chování představitelů z Německa, kteří všemi možnými způsoby ukazovali, že Německo má zájem na pokračování konfliktu na Ukrajině. „Některým účastníkům atmosféra v přeplněném hotelu Bayerischer Hof, kde se setkání koná, připomínala rok 1938. Ve stejném roce se v bavorském hlavním městě konala konference, jejímž výsledkem byla neslavná Mnichovská dohoda, podle… Číst vice »

jb
jb
Reply to  jb
21. 2. 2023 9:34

1938. Ve stejném roce se v bavorském hlavním městě konala konference, jejímž výsledkem byla neslavná Mnichovská dohoda

00:03:25 Mnichovská dohoda – 2023

https://fct-altai.ru/qa/video/vopros-otvet-ot-20-fevralya-2023-g