Svět ruskýma očima 731

 

„Východní mazanost“ Tokajeva nic nemění na ostražitosti Moskvy

Ljubov Stěpušova

29. září 2023

Když  byl prezident Kazachstánu Kasym Žomart Tokajev na návštěvě v Německu, oznámil s východní mazaností, že Kazachstán bude ve vztahu k RF respektovat západní sankce. Moskva musí být ve střehu.

Tokajev – mistr diplomacie

V Německu se účastnil summitu „C5 + Německo“ a učinil zde několik protichůdných prohlášení. Řekl, že Kazachstán bude následovat sankční režim vůči Rusku, ale okamžitě dodal, že Kazachstán není „protiruský“ a Astana se pevně drží kurzu všestranné spolupráce s Moskvou.

Objasnil, že sankční odpor je „absolutně kontraproduktivní“ z pohledu ozdravení mezinárodních vztahů. Podle jeho slov nemá Kazachstán zboží, které je pod sankcemi a do Ruska neprovádí paralelní dodávky. Země musí brát v potaz sankční omezení a podle toho udržovat kontakty s příslušnými mezinárodními organizacemi.

Znamená to, že sankce plníme, protože se na nic nevztahují, ale kontrolujeme, kdyby něco.

Ve věci sankcí je Mišustin s Kazachstánem spokojen

Úřady Kazachstánu budou i nadále dělat prohlášení o sankcích, aby prosadily zájmy svého velkého podnikání. Sankce proti Ruské federaci jsou pro Kazachstán užitečné. Přesunulo se k nim ruské podnikání, které tam platí daně a má paralelní dovoz, od kterého se Tokajev distancuje. Formálně má pravdu.

Ruský předseda vlády Mišustin sdělil, že obchodní obrat Ruska a Kazachstánu činil v roce 2022 rekordních 2 biliony rublů, a to i navzdory sankcím. Rusko má zájem na kooperaci se zeměmi Eurasijského hospodářského společenství i přes sankce, jak řekl Mišustin.

Moskva může očesat přání Tokajeva

Kazachstánské úřady pevně sedí na „dvou židlích“ a dělají to s východní vychytralostí úspěšně a ve své politice sem tam přecházejí v netajené nepřátelské akce, které napomáhají nárůstu rusofobie v zemi. Týká se to i podpory kyjevského režimu. Aby je bylo možno přibrzdit, je potřeba předvést Tokajevovi, že splnění jeho přání závisí na RF. On například navrhl německému kancléři Scholzovi, aby zvedl vývoz kazašské ropy do Německa a „pomohl zmírnit globální energetickou krizi“. A kvůli tomu  prý vytvoří „konsorcium k realizaci společných surovinových projektů“.

Kazachstán dodává Německu ropu ropovodem Družba a hodlá dodávat i nadále. Jenže je jasné, že závisí na Rusku, zda bude moci svůj úmysl realizovat.

Je potřeba vědět, že kazašské ministerstvo energetiky se obrátilo s žádostí na ministerstvo energetiky RF o zvýšení dodávek ruského benzinu a nafty na trojnásobek (a to s vědomím deficitu v Rusku). Ještě před tím žádali ruské kolegy o stanovení rozumné ceny za plyn. I deficit elektřiny vyrovnává Kazachstán dovozem z Ruské federace.

Bude Moskva svoje chyby opakovat?

Tokajevovy řeči komentovali v ruském ministerstvu zahraničí tak, že Moskva nezasahuje do vztahů Astany se třetími zeměmi a počítá se spoluprací s Kazachstánem, aby nedošlo k negativnímu posunu ve vztahu obou zemí.

Tento postoj k nezasahování už vedl k speciální vojenské operaci na Ukrajně a k ústupu z Arménie. I Kazachstán se nachází v rizikové zóně kvůli značnému počtu ruského obyvatelstva a aktivní činnosti Sorosových subjektů podněcujících kazašský nacionalismus a náboženský radikalismus.

Surovinová základna Kazachstánu náleží západním společnostem a jsou tu ložiska vzácných kovů. V blízké budoucnosti se v podmínkách čínského embarga na dodávky na Západ může o ně otevřít boj. Potom budou případné protesty Západem prakticky využity.

Je zde jedna naděje, že prohlášení ruského ministerstva zahraničí je také „východní mazanost“ Kremlu.

Převzato z Pravda.ru

***

Kolik těží Rusko diamantů, komu je prodává a proč nejsou dosud pod sankcemi

Jekatěrina Vinniková

2. října 2023

V říjnu bude známo, zda se země G7 domluví ohledně sankcí na ruské diamanty. Pokud ano, zakáže EU nakupovat ruské diamanty a zákaz zahrne do svého dvanáctého balíku protiruských sankcí. Tady bude uvedeno, kolik Rusko těží diamantů, komu prodává brilianty a proč dosud nebyla produkce diamantů pod sankcemi.

Sankce proti ruským diamantům

Ve skutečnosti již sankce proti ruským diamantům běží. Avšak nejsou natolik silné, aby udusily produkci v Rusku, nebo omezily světový export briliantů.

V únoru roku 2022 zanesl Americký úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (pod ministerstvem financí) ruskou společnost Alrosa která těží diamanty, na sankční seznam. Znamená to: Zmrazení aktiv, či přímý zákaz obchodních transakcí se společností se neplánuje. Produkce získaná do konce února 2022 nepodléhá sankcím. Doba jakéhokoliv protokolu o dohodě se společností nesmí být delší než 14 dní.

V březnu 2022 podepsal Biden výnos zakazující vyvážení neprůmyslových diamantů (tedy těch používaných k výrobě briliantů) do USA. Avšak pokud byl ruský diamant vybroušen v jiné zemi, je jeho dovoz do USA povolen.

V červenci 2023 byl do sankčního seznamu zařazen Pavel Marinyčev, nedávno jmenovaný generální ředitel Alrosy. V květnu 2023 zakázala ruské diamanty Británie.

Co je Alrosa?

Alrosa je největší společnost těžící diamanty na světě. Přesněji řečeno je to skupina společností. V první polovině roku 2023 dosáhla Alrosa zisk 1,9 miliardy rublů. Je to o 3,5 % více než v tom samém období roku 2021.

Třetina akcií společnosti Alrosa patří ruskému státu. Zabývá se těžbou diamantů v ruských a angolských nalezištích. Je třetím dodavatelem briliantů ve světě, vztaženo ke každoročnímu zisku.

Kolik diamantů se v Rusku vytěží za rok?

V roce 2022 se v Rusku vyrobilo téměř 42 milionů karátů (1 karát = 0,2 gramu). Rusko má největší zásoby diamantů ve světě a většina těžby připadá na společnost Alrosa. Za Ruskem následují Botswana, Kanada, Demokratická republika Kongo, Jižní Afrika a Angola.

Kam se ruské brilianty prodávají

Dříve než se diamant změní na briliant, musí podstoupit dlouhou cestu. Těžební společnosti posílají svoji produkci na diamantové burzy. Do roku 2021 byl největší obchodní uzel pro prodej diamantů i briliantů v Antverpách. Ruská společnost je posílala přímo do Belgie.

V roce 2021 předstihly Belgii Sjednocené arabské emiráty. Alrosa spolupracuje s dubajskou diamantovou burzou od roku 2014.

Od roku 2018 působí kancelář Alrosy na Bharat Diamond Bourse. Je to jedna z vůdčích burz ve světě.

Většina ruských diamantů se brousí v Indii, a protože ruské dodávky diamantů tvoří přes 30 % světových, je přibližně každý čtvrtý briliant na světě ruský. Velcí dovozci briliantů ve světě jsou USA, Indie, Čína, země EU, Japonsko, Hongkong a země Blízkého východu.

Uplatní EU sankce na ruské diamanty?

Evropa bude nejspíš pod nátlakem G7 a na ruské diamanty bude muset sankce zavést. Sankce již byly uvaleny na většinu ruských hospodářských oborů a podniků.

Komu nové sankce uškodí?

Takové rozhodnutí poškodí především Belgii, po jejímž úsilí dříve Evropa sankce na ruské diamanty nezavedla. Co se Ruska týká, sankce proti jeho produkci diamantů sotva ovlivní jeho zisky. Leda, že by byl vyvinut mechanismus pro vysledování země původu diamantu, a to je velmi složité. Ale protože Indie a Čína jsou na druhém a třetím místě mezi světovými kupci briliantů, není pravděpodobné, že Rusko kvůli evropským sankcím zůstane na světovém trhu bez zákazníků.

Převzato z  Vestikavkaza.ru

***

Křehké Finsko odolává s obtížemi nátlaku NATO

Jaroslav Dymčuk

27. září 2023

Po  vstupu letos na jaře do NATO klidní a apolitičtí Finové s podivem zjistili, že členství v této alianci je namáhavý, nákladný a ideologizovaný fígl. Nyní se někteří z nich ptají: Skutečně jsme to potřebovali?

Neuběhlo ani půl roku

Nyní se Finsko střetává se složitostí integrace do prostředí kolektivní obrany se všemi materiálními, právními i strategickými následky. Dosti naivní Finové před vstupem počítali s tím, že status NATO je bude krýt americkým jaderným deštníkem a umožní jim schovat se za cizí záda, a to všechno za poděkování. Ukázalo se to jako neodpustitelný blud. Nyní v Helsinkách začínají chápat, že NATO není jen drahým potěšením, ale nese také velkou odpovědnost před partnery, dodržování disciplíny a smíření se s podřízeností.

Nyní běží konzultace k podpisu smlouvy o spolupráci v oblasti obrany s USA, v níž budou uvedena plánovaná společná cvičení a zjednodušení dvoustranné spolupráce. Jde o vyjednávání. Podezřívaví a pochybovační Finové nejsou schopni určit v jaké míře a kde připustí na svém území síly Pentagonu. Samostatným tématem je to, jaké vojenské zařízení a majetek cizinců se do Finska pro potřeby aliance dotáhne. Sebevědomý postoj „ubráníme se sami, nepotřebujeme vaše vojáky“, vyvolává u Američanů masožravý úšklebek. Jestliže má Finsko s Ruskem 1500 km dlouhou hranici, jak bychom mu mohli dovolit jakkoliv se samostatně rozhodovat. Jednání probíhá dostatečně zvolna.

Ministryně zahraničí Elina Valtonenová to vysvětluje pedantickým vztahem Finů k právnímu řádu a jejich přísným dodržováním zákonů. Ve skutečnosti klame. Pomalé jednání Finů má důvod v neochotě vzdát se části vlastní svrchovanosti a obavami, že Američané přijdou do země nadlouho a s právy hospodáře. A ono to tak bude. Proces je již spuštěn. Několik stovek bodáků spojenců je již od loňského dubna ve Finsku. Legislativa země zakazuje dovoz a uchovávání jaderných prostředků boje, ale finská vláda bude muset dát svoji politiku do souladu s jadernou doktrínou NATO.

„Kam jsem se to dostal a kde jsou mé věci?“

Je charakteristické, že dříve k Rusku loajální finské obyvatelstvo od chvíle vstupu do NATO bude  podněcováno chápat Rusko jako agresívní stát. Kdysi dobrý sousedský vztah se změnil na nepřátelský a není to z viny Ruska. Ve spojitosti s tím ministr Lavrov poznamenal: „Finská vláda se sedmimílovými kroky žene do rusofobní kampaně Západu.“

Místní elita šikovně dezorientovala ve věci konfliktu Ruska a Ukrajiny prosté občany. Druhý strašák byl okolo zápasu o Arktidu, kde má Finsko velké oči. Rusko si prý uzurpuje právo na celý sever. Jestliže Finsko nevstoupí do NATO, ztratí vliv v oceánské oblasti pólu. To všechno ovlivnilo vědomí společnosti.

Nedá se hovořit o celé společnosti, ale její určité vrstvy (hlavně inteligence a podnikatelé, kteří nejsou tolik náchylní ke klamání), jsou krokem finského vedení rozčarováni. Ke všemu ještě působí ukončení dodávek levné elektřiny a surovin z Ruska, ztráta možnosti nakupovat ruský benzin a další radosti ze sankcí.

Kvůli svému obilí mě otloukají

Jak si stojí vstup Finska do NATO? Je začleněno do pozemního velitelství v nizozemském Brunssumu (odpovídá za střední a východní Evropu). Ukázalo se, že třetí článek Charty NATO praví, že prvořadý úkol obrany země leží především na zemi samé. To za prvé. A za druhé, na obranu musí být vydáváno nejméně 2 % HDP. Stálo to za všechnu tu námahu?

Článek pět – útok na jednu členskou zemi se hodnotí jako napadení všech. To ale není na prospěch Finska. Jeho partneři chtějí, aby vkládalo do kolektivní obrany NATO za svými hranicemi. Jsou to výdaje na bezpečnost cizí a nikoliv vlastní.

Peníze jsou potřeba na hlídkování ve vzdušném prostoru nad Evropou, na udržování operačního námořnictva, na účast v mnohonárodnostních misích. Helsinky musí delegovat do štábu aliance skupinu důstojníků a odvelet do horkých míst planety vojenský kontingent. „S cílem upevnění obranyschopnosti nacpali Finsku stíhačky F-35 a moderní lodě pro efektivní hlídkování v Baltu a pro boj proti ponorkám.“

Za oceánem hrají Skandinávci roli potravy pro děla

Severský stát s 5,5 milionu obyvatel toho měl už za půl roku dost. Proto měl velký zájem, aby se co nejdříve stalo členem NATO Švédsko. Ve dvou to nováčkům snadněji půjde. Švédsko je poslední stát Severní Evropy mimo alianci.

Až vstoupí (a je to věc jen technická), budou Dánsko, Norsko Finsko a Švédsko vrženy na ochranu Arktidy a baltského regionu. Již nyní dostaly za povinnost sestavit ze 250 svých vojenských letadel vzdušné síly a mj. zajistit hlídky pro Island.

Na závěr je třeba poznamenat, že „synové Suomi“ až na vzácné výjimky nejsou jako jejich pradědové, kteří na počátku čtyřicátých let svým válečným uměním částečně převyšovali „ruské Ivany“. Často jde o infantilní a slabé muže, kteří se pro armádu nehodí.

Převzato z Topcor.ru

4.5 19 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
58 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
orinoko
orinoko
8. 10. 2023 18:08

K jedné zprávě. Pokud jde o Finsko, tak už bude chybět jen někdejší tenze česko-sovětská v hokejové podobě. Tehdy jsme slavného Helmuta Balderise považovali za Rusaka, ačkoli to byl celkem úspěšný vztekloun z Poblati.

peter.
Reply to  orinoko
8. 10. 2023 19:34

orinoko!
Nevieš,či sa ten váš Rakušan nechystá vymeniť na Múzeu ukrajinskú zástavu za izraelskú?

orinoko
orinoko
Reply to  peter.
8. 10. 2023 20:51

To fakt nevím, ale jakési kouřové signály naznačují, že vláda petidemolice má povolený ritni sverac. Někdy teď měl k nám přijet Metan Yahoo, hodilo by se to. U nordickych taskaru už jí vyvěsili. Putin zabil covid lockdowny, Hamas zlikvidoval halicske mediální tresteni, PePa už nevychází ani s vlastními naklonovanymi mediatory a tlumocniky, bouří se doktoři a muzikanti – volební rezerva – a celá situace u nás paradoxně připomíná stav izraelské společnosti, kam ruští intosi utekli před realitou Halice. Ani účastníci petidemolice před ničím nikam neutecou. Jejich zaseknuty polorobot v bílé zemljance má a bude mít úplně jiné prijorite, než ochranu… Číst vice »

Gatta
Gatta
Reply to  orinoko
10. 10. 2023 18:58

Neni na co jinam navázat – SLOVENSKO dnes:

https://youtu.be/zuseS8ejndE?feature=shared

peter.
Reply to  Gatta
10. 10. 2023 20:53

Predsedníctvo strany Hlas-SD rozhodlo jednohlasne o tom,že strana bude rokovať o zostavení vlády už len so Smerom-SSD a SNS. Dôraz je na slovo „jednohlasne“! Lebo ako som sa už zmienil,tak stranu Hlas-SD tvoria hlavne dlhoroční členovia strany Smer-SD a voliči jej lídra R.Fica,ktorí po „kuciakiáde“,keď sa Fico vzdal postu premiéra v prospech Pellegríniho dospeli k názoru,že Fico už v politike skončil.Lenže Fico sa dokázal zdvihnúľ a znovu vyhrať voľby.Títo ľudia by nikdy Pelegrínimu nedovolili uzavrieť komplot proti Ficovi a spojiť sa proti nemu so Šimečkovými „progresívcami“.Pellegrini a tých niekoľko „slniečkárov,ktorí sa do strany Smer-SD v minulosti infiltrovali, si radšej rozmysleli… Číst vice »

Last edited 1 měsíc před by peter.
orinoko
orinoko
Reply to  peter.
11. 10. 2023 6:15

V nějakém vycucu zpráv zahranicnich jsem se dočetl, že Slovensko právě podminovalo celý svět. Nějak hodně se změna prožívá. Kdyby to byl konečně počátek opačného pohybu kyvadla, tak bychom mohli vydechnout – kéž by to mělo dominovy efekt.

PPK
PPK
Reply to  orinoko
8. 10. 2023 23:49

Proč včera Palestinci zaútočili, a komu se jejich útok náramně hodí do karet ?
– CZ24.NEWS

https://cz24.news/proc-vcera-palestinci-zautocili-a-komu-se-jejich-utok-naramne-hodi-do-karet/

Last edited 1 měsíc před by PPK
peter.
Reply to  PPK
9. 10. 2023 4:48

Tých dôvodov prečo Hamas zaútočil môže byť aj viac,napr. :
https://www.hlavnespravy.sk/aka-je-hlavna-pricina-utoku-hamasu-na-izrael/3282730

orinoko
orinoko
8. 10. 2023 23:52

comment image?itok=YEbZSgWm

Izvestija

Last edited 1 měsíc před by orinoko
Botičky od Diora
Botičky od Diora
9. 10. 2023 9:39

„...„synové Suomi“ až na vzácné výjimky nejsou jako jejich pradědové, kteří na počátku čtyřicátých let svým válečným uměním částečně převyšovali „ruské Ivany“. Často jde o infantilní a slabé muže, kteří se pro armádu nehodí.

Máš pravdu, pane předsedo, tady jsou ty zdegenerovaní „synové Suomi“ :

https://www.youtube.com/watch?v=sIRWnKkvpCY

https://www.youtube.com/watch?v=jRLrhI1iXAM&list=PLVBLX3R6kLJuMTY2x7FKxJxhntGPTR1hc&index=5

Jukka-Jukka-Jukkaaa :-)))

orinoko
orinoko
9. 10. 2023 10:55

Je zvláštní, jak se po posledních událostech také spekuluje o možném konci státu Izrael. Tak něco takového ehmm velmi nesdílím. Dokonce bych to osobně považoval za tragédii. Ať už se nám to líbí nebo ne, stát Izrael je součástí středně východní oblasti. Kdyby neexistoval, tak bychom ho my ehmm Češi museli vytvořit. /Pokus o vtip./ Vytlacene křesťanství aspoň trochu nahrazuje judaismus. Jenže jeho nahrazkovy SIONISMUS bohužel zatapi pod kotlem. Na mysli mám náboženskou stránku věci. Mocenska záležitost pak velmi nelogicky neodpovídá lokálním zájmům. Izrael se chová jako spratek a velmi tak připomíná jednoho petidemolicniho spratka v centru Evropy. Vyhlašujeme válku… Číst vice »

orinoko
orinoko
9. 10. 2023 12:13

Šíření neskutečných debilit a cypovin je dalším následkem překrytí strednevychodniho dění v mee eee diich.
Příklad – Proč Putin ještě neumrel? Protože je to jen zbozne přání.
Kdy bude konec válčení na Halici? Až bude Putin zbaven moci!
Svatá prostato! Kde bere ten hejvl bezmozek přesvědčení, že naslednici trůnu v Moskvě, třeba
Kadyrov nebo Rogozin, nezaveli zavřít držku hysterickemu Řípu?
Omezenost tzv. odborniku, nerkuli Kremlomloku je opět, jak jinak, dechberouci.

orinoko
orinoko
9. 10. 2023 13:07

Už teď je to definitivně jasně. Kyjevska smrduta zelenina typu Alzak se ocitla na vedlejší koleji. Proč? To je téma na jiné pojednání. Vykopana mumie Bidet je už jen atrapou na cestě zida Kolomoje, který se toho času snad pořád nachází v kriminálu. Skončila – Keliska a Pavijan, jeden z nejsmrdutejsich pokusů o otravu lidu české země. Skončil pokus udělat z Ukrobotu hybnou páku východního prostoru Eurosojuzu, který by byl samozřejmě příslušným způsobem exploatovan. Skončil pokus o převedení zida do Chazarstanu. Jenom trapný pokus o další kabalu typu Exodus. Znám osobně několik Židů. Vývojem se trápí, ale nejsou to fanatici.… Číst vice »

orinoko
orinoko
10. 10. 2023 8:30

Všechno se začíná neuvěřitelné komplikovat a Izrael může naonec dopadnou hůř, než si umí představit. Podle indických zdrojů se v Afghánistánu formuje expedice dobrovolníků Talibanu, která je ochotná vstoupit do Gazy na straně Hamasu.
Rusko zvažuje vyslání lodí do Středozemního moře jako odpověď na pohyby emerickych lodí, kterým to přikázala bidetova zhmotnela tma v souladu s názory dalšího temného stínu v Pentagramu. Jenže ouha, jestli je odkaz založen na realiich, tak má emerika před sebou rozpad jak vyšitý. Minimálně mocensky vnitrostátní jakozto parametr stability.

https://tadesco.org/uderna-skupina-letadlovych-lodi-spousti-kotvu-a-vzdoruje-bidenovu-rezimu/

orinoko
orinoko
Reply to  orinoko
10. 10. 2023 8:45

Našel jsem asi měsíc starou poznámku, když jsem si třídil hromadu papírů.
“ Jak se dneska velmi zasvěceně pozná nadcházející Třetí světová válka? Lehce!
V reklamě Zápachu všichni tancují. Jde o přípravu na závěrečnou kapitolu – Tanec v minových polích. „

PPK
PPK
Reply to  orinoko
10. 10. 2023 13:46

Mám takové prozatím nejasné tušení, že se jedná o typické chucpe podle Talmudu a starý Roberts je velice jemně vychovaný, když to vše nazývá „záhadou“.

P.C.Roberts: Útok Hamásu na Izrael je záhadný
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/p-c-roberts-utok-hamasu-na-izrael-je-zahadny/

No a když si k tomu přidám Trumpovo prohlášení, že Biden a jeho administrativa financovali útok Hamásu …

https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/trump-biden-a-jeho-administrativa-financovali-utok-hamasu/

fajt
fajt
11. 10. 2023 7:21

comment image

kvalitní medium, tomu se dá věřit, že život berou poctivě a pragmaticky, tady je svět ještě v pořádku 😉

no a máme tady další židovskou válku za ještě větší chucpe sraczku a ještě větší ranec zlata a mrtvých otroků – fakt jsou lidi tak jeblí a ustrašení, že jim sežerou všechny výkaly korporátního fašismu ??. ..)

orinoko
orinoko
11. 10. 2023 7:37

Začali se objevovat známky toho, že zidi v Izraeli hodlají udeřit na Sýrii sedice přitom na Bidetu v plovoucím srotu. Viní ji z pomoci Hamasu. Žid nebo dzihadista, v Sýrii svini oba stejně. Možná, že Izrael dostal apetit na Velký Izrael už také kvůli vodě. Tak to máme opravdu velkou šanci dožít se Třetí světové.

Last edited 1 měsíc před by orinoko
Gatta
Gatta
Reply to  orinoko
11. 10. 2023 9:35

Jestli v ní už nejsme ???

Ona ta IIWW taky nezačala u Stalingradu a u Al-Alameinu., ale útokem na Polsko (nebo spíš už německým zabráním Alsaska?) a potom „podivnou valkou“ Francie a Britànie proti Německu.
A ani tehdy se tomu ještě neříkalo „světová válka“.

Gatta
Gatta
Reply to  Gatta
14. 10. 2023 17:56

Milý mínusáci – vy k pochopeni potřebujete dvě věci:

– vidět atomový hřib na vlastní oči
– a potom ještě aby to bylo i oznámeno na ČT ve večerních zprávách.

Gatta
Gatta
Reply to  Gatta
15. 10. 2023 6:10

Oprava – „milí“ – původně to mělo být v jadnotném čísle, sle ono vás je jistě víc.

fajt
fajt
Reply to  orinoko
11. 10. 2023 11:39

comment image

to není v prd€li, to je v lidech – teprve lidi jsou v prd€li. ..)

orinoko
orinoko
11. 10. 2023 13:26

Izrazidi a ISIS – dvě půlky stejné válečné prd@le. Ukroalzak zcela vědomě dodával vojenské potřeby emerodzihadistum, aby Rusům zatapeli v Sýrii. Takové paradoxy dějin se hned tak nevidí. Co NATO slovutny Jahve? Někdejší oběť se hodlá zachovat ještě brutalneji, než jak ji poznamenal její vlastní úděl. Zidi jsou zase On the Road. Především ti z Ruska. … Rusko, Londýn, Izrael, Rusko. Někdy zidi připomínají pomatene slepice, neveda, kde vlastně chtějí být a co jsou ochotni akceptovat. Vždycky jsem já osobně akceptoval jejich – už nikdy jako ovce. To je dobře. Ale proměna ovce v brutálního predátora s genocidnim apetitem je… Číst vice »

Gatta
Gatta
Reply to  orinoko
11. 10. 2023 15:10

„….nevědí co chtějí …“ on není Žid jako Žid – a jejich přání a předsstavy se mohou zásadně lišit. ***** Jako zakladni četbu pro pochopeni problémů i dnešních izraelitů doporučuji přečíst si Bibli – Stary Zákon. Jak to bylo s tou Zemi Bohem zaslíbenou a jak k ní přišli, a jaké měli zákony a jake vztahy ve všech dobách se všemi svými sousedy. A že měli vždy jeden zásadní problém. Diky jejich šovinismu a proklamované boží výlučnost nikdy politicky neabsorbovali (třeba jako Římané) jine kmeny. Takže když se objevila nějaká tehdejší velmoc – Asyřsné, Babylon, Řím, tak se svým šovinismem… Číst vice »

Last edited 1 měsíc před by Gatta
orinoko
orinoko
Reply to  Gatta
11. 10. 2023 15:21

Jasně, už mě to také napadlo. Mám Bibli /ekumenický překlad z dob sociku/ vždycky na očích. Nehodlám rekapitulovat, kolik lidí v této zemi volilo sebevraždu jako odchod z tohoto pozemského života a …. byli to Židé, kteří se k tomuto etniku až kdovíjak nehlasili. Jakoby v sobě měli nějakou tragickou komponentu.
Dodnes si velmi dobře pamatuji, jak mi před cca 10ti lety jeden Žid napsal: Vůbec si neumíš představit, co dokáže udělat Žid Židovi.

peter.
Reply to  Gatta
11. 10. 2023 20:32

comment image

orinoko
orinoko
11. 10. 2023 15:08

Nic není náhoda, to jen škleb dějin může někdy mast.
Ve slovutne emerice dneska o válečných souborech hodně z vysoka rozhodují dva temné stíny, přímo zhmotnele tmy, ktere sviti na bílého BuuuuuVOLA ve sklepě Zlaté miliardy.
A tomuto ději seKUNDUJE bílá panna sametového ritu – tzv. Černochová. Pochází z Česka, této svetove proslulé díry, kde projde cokoli komukoli, aniž by se musel z něčeho zodpovídat.

PPK
PPK
Reply to  orinoko
12. 10. 2023 15:17

Když není žádný tzv. problém, krize nebo nepřítel, tak ani není možnost vyhlásit nějaké mocenské „opatření“, anebo rovnou válku a není tedy ani příležitost na tom všem „investičně“ a územně „vydělat“. A tak se problém, krize anebo nepřítel vymyslí, tajně se zafinancuje a zorganizuje a nakonec se celý ten podvod spustí s náležitým mediálním humbukem. A když se zadaří, tak zakrátko se začnou sypat zisky moci, území a peněz.  Na životech důvěřivých a hloupých občanských ubožáků přitom nezáleží. Hodí se např. nacionalismus, uhlík, náboženství, klima, epidemie, mezinárodní terorismus, Al-Kájdy, ISILy, Hamásy, Irány, všechno jedno. Mo-mentálně nevhodné se event. dočasně pozastaví, vyškrtne… Číst vice »

Gatta
Gatta
Reply to  PPK
12. 10. 2023 19:11

Odkaz si teprve přečtu.

Ale jinak SOUHLAS.

On stačí i jen BOJ s kysličníkem uhličitým … a je po demokracii.

Gatta
Gatta
Reply to  PPK
12. 10. 2023 19:59

Jsem dočetl odkaz. DOPORUČUJI

Nějaké myšlenky už léta slýchávám od svého křesťanského guru.
Takže pro mne nejsou tak absurdní, jak by se na prvni dojem mohlo zdát.

A co se týká státu Izrael, tak jsem zde už několikrát psal můj paranoidní dojem, který nemůžu ničím podložit, že: „Vytvoření státu Izrael je vnitrožidovský boj bohatých proti (jejich) obyčejným“.

PPK
PPK
Reply to  Gatta
12. 10. 2023 23:50

Co Netanjahu členům Knessetu své strany Likud v březnu 2019 řekl?

“Každý, kdo chce zmařit vznik palestinského státu, musí podpořit posílení Hamasu a převod peněz Hamasu, je to součást naší strategie.”

https://t.me/boris_rozhin/100366

Každý, kdo chce zmařit vznik palestinského státu.png
PPK
PPK
Reply to  PPK
13. 10. 2023 5:47

Válka mezi Izraelem a Hamásem: aktuální informace a těžké otázky – 8 října, 2023 – Obsah videa ve zkratce…
Izraelská novinářka Efrat Fenigsonová informuje o aktuální situaci v zemi a o konfliktu mezi Hamásem a Izraelem. Říká: „Tohle mi připadá jako plánovaný útok na všech frontách… je tu spousta zvláštností”. Více ve videu.

https://otevrisvoumysl.cz/valka-mezi-izraelem-a-hamasem-aktualni-informace-a-tezke-otazky/

Nejnovější podrobnosti o příčinách a okolnostech války Palestinců s Izraelem a o pohybu armády na straně Syrie a Iránu – viz články Michaela Svatoše ze dne 13.října 2023 a ze dnů předchozích:

https://www.michalapetr.com/map-1806-iranska-armada-vcera-zahajila-masivni-presuny-tankovych-divizi-do-nastupiste-k-utoku-proti-americkym-zakladnam-v-iraku-a-syrii/

sifrin
12. 10. 2023 20:23

Nedá se hovořit o celé společnosti, ale její určité vrstvy (hlavně inteligence a podnikatelé, kteří nejsou tolik náchylní ke klamání), jsou krokem finského vedení rozčarováni.
Omyl, právě inteligence a podnikatelé jsou nejnáchylnější ke klamání. Viz S. G. Kara-Murza: Manipulace vědomím.

Last edited 1 měsíc před by sifrin
fajt
fajt
13. 10. 2023 17:04

https://news.mail.ru/politics/58205283/?frommail=1 a co na to lžicar, asi jim pošle zbraně a munici rychleji než zamordovanému kuchtikovi na ukro kolomajznu. ..)

peter.
Reply to  fajt
15. 10. 2023 20:19

Ožo !
V Poľsku počítajú hlasy a vyzerá to,že PiS tie voľby vyhrá,ale vládu poskladá Tusk spolu s Treťou cestou a Ľavicou.Ty budeš informovanejší tak sa ťa opýtam,čo by sa v Poľsku zmenilo,keby vyhrala Tuskova Občianska koalícia? Bude to návrat Poľska pod krídla teplého a slniečkového Bruselu?

fajt
fajt
Reply to  peter.
15. 10. 2023 20:51

zatím jsou známé jenom „výsledky“ exit pollu, a ty, jak bylo vidět i u vás, nejsou až tak směrodatná – ale z největší pravděpodobnosti vyhrálo PiS, tedy Kaczynski, a to je pro Polsko dobře – Tusk je darebák typu Fialy ( i když český slouha západní korporátky to je opravdu velký jeblý exot, který nemá obdoby ani v zemích třetího sveta), kdy za jeho vlády z rzeczipospolitej odešlo do světa skoro tři miliony poláků a země prožívala krizi, která překonávala i časy před staným právem a Jaruzelskim – uvidíme zítra, jaké budou reálné čísla, aby se dnešní druhé místo korporátního… Číst vice »

peter.
Reply to  fajt
16. 10. 2023 5:27

Tak rozhodne „Konfederácia“.Nepoznám program tejto strany viem len,že je „proruská“a konzervatívna.Niečo ako u nás strana „Republika“alebo v ČR SPD (?).To,že je proruská,bude asi Kaczynskému vadiť….alebo nie?

fajt
fajt
Reply to  peter.
16. 10. 2023 6:38

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/wyniki-wyborow-2023-co-z-danymi-late-poll/ftd2079,79cfc278 – čeká se na tvrdá data, v tuto chvíli všichni omílají, že exit poll nakonec může mít relevanci jak na Slovensku … ale vypadá to, že referendum propadlo, to by byla pro PiS docela rána, na tom dost stavěli, to mohlo omezit při rozhodování budoucí politiky všechny partaje … ale uvidíme. ..)

peter.
Reply to  fajt
16. 10. 2023 15:30

Tak ovečky zavreté v bruselskom košiari už s radostným bľačaním vítajú poľských navrátilcov.Zdá sa,že Tusk je späť.Mimo košiar zostáva už len orbánovské Maďarsko a možno sa aj Slovensku podarí oslobodiť sa od diktátu EÚ.Píšem možno,lebo si dobre pamätám na nadšenie,ktoré kedysi vzbudzovali ľavičiari v gréckej Syrize a španielskom Podemose. Pamätám si aj na predvolebné ohnivé protiimigračné a protiúnijné prejavy Giorgie Meloni a na kotrmelec,ktorý po voľbách táto ženská predviedla. Tak len dúfam,že na rozdiel od nej si Fico si do huby nenaserie a bude tvrdo presadzovať to,čo pred voľbami sľúbil voličom svojej strany. Kaczynski to prepáli so svojou slepou nenávisťou… Číst vice »

Last edited 1 měsíc před by peter.
Gatta
Gatta
Reply to  peter.
16. 10. 2023 17:29

Pro peter

Pellegrini – dobře a srozumitelně.

https://youtu.be/f3EcJiKS364?si=KGVShJmh7YaE5TJN

peter.
Reply to  Gatta
16. 10. 2023 17:57

Ďakujem!
Môžem napísať len…uvidíme! Zo mňa sa po permanentných sklamaniach zo všetkých doterajších vlád za posledných povedzme 30 rokov,stal jeden nedôverčivý starý chlap,ktorého nie je ľahké presvedčiť slovami.U mňa rozhodujú činy. Tak si na ne počkám.

Gatta
Gatta
Reply to  peter.
16. 10. 2023 18:24

Jasně – uvidíme.

Ale, jak otevřel to, že vláda za sebe nechá alibisticky rozhodovat nátlakové nevolené skupiny to hodnotím.

Tedy, už dávno tomu jsme se o tom bavili doma se ženou – ale Pellegrini je prvni politik, co to spravně a veřejně pojmenoval.

fajt
fajt
Reply to  peter.
17. 10. 2023 7:29

takže stále platí, že vyhrál Kaczynski, a to ne o chlup, ale o dost – nechci tady teď rozebírat, jak se povedou povolební jednání a kdo bude brát zpět slova o tom, že s tímhle nikdy do vlády nepůjde ( politika je vždy svinstvo), ale jenom napíšu, že co udělal tento malý polák pro Polsko neudělal žádný polák minimálně za sto let – teď bude otázkou, jestli se rozhodne jít do další vlády jako lídr ( prostředky, jak některé uplacené a zblblé gruchy z druhých partají dostat do latě prostě má) a nebo půjde na cestu silné opozice, která nejenom… Číst vice »

PPK
PPK
Reply to  fajt
17. 10. 2023 11:32

Kačer by měl pokračovat, ale obávám se, že nakonec ve výsledku dopadne po zásahu „vyšší moci“ jako Babiš u nás.

fajt
fajt
Reply to  PPK
17. 10. 2023 15:24

Andrej to udělal dobře, češi jsou rození otroci a k tomu patří mezi nejservilnější mukly korporátního evropského lágru, on to ví a už si jede hlavně svůj byznys ( a politika mu nese hlavně bezpečnostní pojistku za poměrně levné prachy ) – v rzeczipospolitej to je přeci jenom společensky více barevnější, do toho jsou tady snahy o jakousi částečnou samostatnost a suverenitu od samotných politických servismanů, nemají zájem ( krom pojebance tuska) celou svou zemi rozdat a rozkrást a pak jenom spokojeně degenerovat za mediální kontroly globálních prediktorů. ..)

PPK
PPK
Reply to  fajt
17. 10. 2023 21:12

Vyjímečně – odkaz na Lidovky …
Kaczyńského porazily ženy. Jak zákaz interrupcí zamával s polskými volbami

https://www.lidovky.cz/svet/polsko-volby-zeny-interrupce-zakaz.A231017_214836_ln_zahranici_lsva

Pokud jde o Andreje, tak si myslím, že velmi dobře věděl, co mu vyšší moc dovolí a co už ne … a také – že by mohl přijít o část majetku v zahraničí, který nemá tak zcela pod kontrolou. Ostatně, prokázal poslušný postoj už svým chováním za tzv. pandemie. Holt, bližší košile než kabát.

fajt
fajt
Reply to  PPK
18. 10. 2023 5:00

tak na lidovky se fakt vysertte, tenhle článek má do reality tak blízko, jak vyžilá kurwa do panenství ( snad se ti psaví zmetci rychle dožijí plodů své špinavé roboty) – na Andreje jsem tady už dal jeden link, no a zrovna vám se nelíbil ( prý neaktuální ) – tam je myslím dán dost vážný důvod, kdy a proč i místní maloměšťáci a lumpenproletariát, na andrejovém finančním spídu, mu u voleb vrazili kudlu do slabin a raději si vybrali ty největší šmejdy a zoufalce za celá staletí( no a teď ať si to taky vyžerou až do dna, a… Číst vice »

peter.
Reply to  fajt
18. 10. 2023 6:06

Ja si dnešný boj žien proti zákazu interupcií spájam s feminizmom,buzerantizmom,genderizmom a podobnými pseudoľavičiarskymi vraj demokraticko – liberálnymi sračkami,ktoré v poslednom desaťročí zaplavili svet.Doteraz platné úpravy ktoré boli u nás zavedené aj v minulom režime t.j.,že potrat musí byť vykonaný do troch mesiacov gravidity,musí ho vykonať lekár a rozhodnúť o ňom musí komisia,považujem za dostatočne vyhovujúci.Dnes je na trhu dostatok antikoncepčných prostriedkov a keď sa žene zažiada zatrtkať si,tak sa na to má pripraviť.Toby som teda Kaczynskému nevyčítal,On totiž urobil pre Poľsko naozaj veľa a výsledok volieb je prácou probruselských mimovládok a bruselskej propagandy.Fico ich nápor ustál s odretými ušami,Kaczynski… Číst vice »

Last edited 1 měsíc před by peter.
fajt
fajt
Reply to  peter.
18. 10. 2023 8:09

Peter, že psychopati u ( globální) moci ze všech sil manipulují lidmi, a že k tomu používají všech dostupných a nebezpečných prostředků ( i ze své podstaty) je snad všem kriticky myslícím více než zřejmé – z toho taky vyplývá, že místní, lokální snahy některých se vymanit z tohoto obludného silového pole nebudou mít zásadní význam a nakonec i s těmi vzdornými nositeli (pragmatickými realisty) ve finále budou všichni kopírovat a definovat požadovaný výsledek řezníků lidské civilizace – takže i z tohoto pohledu nechci nějak do podrobná rozebírat a rozklíčovávat výsledky polských voleb, bude to prostě jenom ztráta energie (… Číst vice »

Aleš
Aleš
13. 10. 2023 21:08

Krásné zakončení analýzy od Jana Schneidera – Izrael- sellhání 2023
Ano, pointa je v tom, je-li kdo schopen alespoň na okamžik přestat prosazovat své pravdy a náhledy a názory a všechno ostatní odmítat, nebo dokonce označovat za hybridní nepřátelskou propagandu, a podívat se na svět očima někoho jiného … Ona ta požadovaná informace totiž někdy leží přímo na stole, všem na očích. Bývá ale nepříjemná.

PPK
PPK
Reply to  Aleš
16. 10. 2023 13:34

Prosím, prosím, byl by odkaz?

Gatta
Gatta
15. 10. 2023 6:48

Nejnovější příspěvky