Trestnost popírání genocidy

V řadě vyspělých států jsou postupně přijímány zákony proti zpochybňování, popírání a vykonávání genocidy. Jenom u nás jsme jaksi pozadu. Genocida je zločinem proti lidskosti. Je to úmyslné a systematické ničení lidské společnosti nebo její části.

Jako bývalý učitel tělocviku jsem již dnes v nezaslouženém důchodu. Je to důchod nezasloužený, protože jeho výše ani zdaleka neodpovídá množství ani kvalitě práce, kterou jsem pro společnost poctivě odvedl. Je však již taková doba, že se starými lidmi zachází jako s obtížným hmyzem nebo odpadem. Dnes se všemožně podporuje zrychlené stárnutí a vymírání populace. Toto navíc nachází mohutnou odezvu u mladých lidí, kteří se za své mládí stydí.

Kdo z dnešních mladých by netoužil být co nejdříve dospělým, aby se zbavil nepříjemného šikanování v rodině a ve škole, a mohl si užívat plnými doušky konzumu, svobody a demokracie? Čím více bude populace starší, vyžilejší a bezmocnější, tím lépe se jí systém zbaví.

Celý život marně bojuji proti trestné činnosti, které se dopouští nejenom občané, ale i všemožné instituce mediální, školské, zdravotní, ekonomické, výrobní a jiné. Většinou se jí všichni dopouštějí zcela vědomě a úmyslně, a to dokonce i formou organizovaného zločinu. Naše orgány činné v trestním řízení však pohodlně spí.

Zmíněnou trestnou činností je zpochybňování, popírání a vykonávání genocidy. Myslím, že během čtení tohoto článku se zločinu zpochybňování a popírání genocidy dopustí většina jeho čtenářů. Mnozí nebudou ochotni nijak připustit, že se genocidě na sobě i druhých věnují aktivně.

Jak mnozí upřímní vědci marně upozorňují, populace není postižena jenom přirozenou degenerací, ale především degenerací umělou, která je nezodpovědným poškozováním lidského genomu, genocidou, jenž je způsobována technickým, průmyslovým a civilizovaným způsobem života. Aktivně se jí účastní všechny oficiální instituce a úplně všichni občané. Občané, kteří se jí totiž nechtějí účastnit, nemají žádnou šanci přežít. Jsou vystaveni brutální diskriminaci ze strany okolí, rodiny, společnosti, státního zřízení i nadnárodních komplexů.

Vyjmenovávat všechny formy a způsoby genocidy, kterým jsou vystaveni občané od narození do své smrti, generaci za generací, by vyžadovalo rozsáhlou práci, proto zmíníme jen některé.

Výchova v rodině a vzdělání ve škole jsou podřízeny přípravě a přizpůsobování mladé generace pro život ve vysoce genocidním prostředí průmyslového způsobu života (monokulturnímu velkochovu). Jde především o duševní deformaci způsobenou vštípením pojmové soustavy do mozku (mysli).

U malých dětí je činnost mozkové hemisféry (většinou levé) zodpovídající za formální abstraktní myšlení cíleně předimenzována, zatímco činnost mozkové hemisféry (většinou pravé) zodpovídající za obsahové myšlení je nemilosrdně retardována. Zároveň s násilným tlumením činnosti obsahové mysli vzniká zdravotní a tělesné postižení mladého organizmu. Děti tím ztrácejí radost z bytí a z pohybu. Odtud vede přímá cesta k zdravotnímu postižení, nepohyblivosti, obezitě, alkoholizmu, narkomanii, trestné činnosti a jiným asociálním a nehumánním jevům, které poškozující zdraví, genom a práva všech občanů.

Zmiňovat životní prostředí je snad zbytečné, neboť jak uznávají odborníci i široká veřejnost, naše životní prostředí je nevratným způsobem zamořeno. Vzduch, voda, země, rostliny, zvířata i lidé jsou kontaminováni. Plyn, který dýcháme, je jedovatý. Toxický materiál vydávaný za potraviny, které jsme nuceni jíst, jsou jedovaté. Volný pobyt v zdevastované přírodě se stal životu nebezpečným (alergie, komáři, klíšťata, sinice aj.). Vystavení se přímému slunečnímu světlu hraničí se sebevraždou.

Životní styl samotných občanů nelze nazvat jinak nežli sebevražedným atentátem. Není snad nutné zmiňovat zdravotní újmy vznikající například z kouření tabáku a konopí; z pití alkoholu, kávy a čaje; z užívání drog, léků a jiných přípravků (antikoncepce, erekce aj.); z nadměrného požívání cukru a soli; z osobní chemické hygieny a kosmetiky a z mnohých jiných příčin.

Genocidu systematicky působenou průmyslovou digitalizací lidského života a informačními technologiemi není nutné připomínat. Právě na ní spolupracují čtenáři tohoto trestního oznámení. Nejen že, zcivilizovaní lidé již dávno ztratili mimosmyslovou komunikaci a vnímání, ale pomocí technických a elektronických přístrojů ztrácejí i zevní smyslové, komunikativní a duševní funkce.

Doufám, že se mnohem povolanější a vědecky fundovanější specialisté z různých oborů, například ze zdravotnictví, školství, práva, politiky, tělovýchovy a jiných, zodpovědně ujmou náležitého řešení mnou nastíněné problematiky, za kterou bývají dobře placeni z prostředků všech občanů, jež spolupomáhají geneticky decimovat.

Přejít do diskuze k článku 21 komentářů