Úvaha cynického nevzdělance

Mám rád paradoxy. Předesílám, že všechno, co zde čtete, je nepravda, eo ipso nepravdou je také…

Není objevem, že žijeme v době exploze informací, v nichž často hrají prim informace explozivní, formující mysl i životní sféru způsobem obtížně předvídatelným. Nicméně je nezbytné virtuální vhled do času příštích opakovaně kriticky otevírat nevyhýbajíc se žádnému problému, zejména těm nejvíce zapovězeným a zároveň se ptát, proč mnohá témata jsou ostrakizována a nejsou ve veřejné diskusi odborníků na pořadu dne.

Některá témata jsou nám naopak předkládána a vnucována neodbytně denně, zahlcují veřejný informační prostor, aby současně vytlačovala jiná. Není to zdaleka jen kampaň Green dealu, která bezpočet pohlaví přiměje k trpkému pousmání nad absurdnostmi obtěžujícího politického příkaznictví. Produkujeme nadbytek oxidu uhličitého, ohrožujeme planetu, proto pro začátek zbytný hovězí dobytek zredukujeme (Holandsko a další země) a maso budeme vozit z Argentiny nebo taky ne a krmit se budeme brouky, plyn ze Sibiře kupovat nechceme (chceme prodávat), nahradíme jej dovozem ze zámoří, sluníčkem, větry a svetry. Bifteky podraží, množina konzumentů se scvrkne, neboť nedostatek plynu jim vyhnal z kapes a možná i je samotné vyžene z fabrik, vše jako oběť pro zelenou planetu. Prdí nejen skot, ale i lidé a jejich úbytkem budou i krávy přebytečným živočišným druhem. Skutečné řešení je v nedohlednu, proto se ptejme komu a čemu to slouží. Třeba právě k tomu, co se cynicky pokusím popsat.

Tak se vraťme k jednomu zapovězenému. Malthus měl před dvěma staletím starosti o přesilu lidstva rostoucí geometrickou řadou nad pouze aritmetickou řadou mohutnící produkci, a jistě si byl vědom také surovinové konečnosti naší planetky. V jeho době (1766-1834) cestovatelé objevovali a sami byli domorodci objevování, aby to pro objevované domorodce skončilo obvykle kolonizací, ale na důsledky dnešní obousměrné globální informovanosti myslet nemohl. V mnoha afrických chatrčích se slaměnými střechami dnes nesmí chybět televizor, aby se domorodci alespoň chvíli mohli kochat pohledem na blahobyt bílých, stejně, jak jsme kdysi my toužebně shlíželi na holywoodské manekýny. Obdivný pohled sice nějakou chvíli udrží diváky v příjemném vzrušení, podobně jako na divadelním představení, ale dříve nebo později se promění obdiv v touhu nápodoby nebo spoluúčasti, v horším případě závist, zlobu a uvědomění, že oni jsou neúměrnými plátci jiných životů. A toto rozhořčení je využito těmiž, kteří je zneužívali a teď je ponoukli k přemístění.

Zvažujme a ptejme se se vší odpovědnosti k zachování důstojného, trvalého a variabilního života lidského rodu, co se může (musí?) stát, jak bude změněn náš život, kdo a z jakých pohnutek, za jakým cílem a co všechno i koho je připraven obětovat.

Jak jsem naznačil v předchozím, předloha k očekávané formě života lidské společností je dána a také nabízená, s vidinou naplnění tužeb zase pod kuratelou Západu. Naděje, ale i zmatek a chaos je nastaven, aniž jsou diskutovány limity. Představme si ale, že limity nejsou a většina rostoucí osmimiliardové světové populace na všech kontinentech bude žít růstem růstu, jen planeta to jaksi nepochopila.

Nekonečný vesmír je polem připraveným k nekonečnému lidskému zkoumání, jehož dílčí současnou výslednicí je rozsáhlá transformace lidské produktivní činnosti. Automatizace a robotizace vyřadí z pracovních aktivit valnou část lidí, kteří se snadno stanou nejen nepoužitelnými a nadbytečnými, ale i množinou vyděděnců, nebezpečných pro fungování nové společnosti. Řešením je eliminace potenciálně nežádoucího společenského segmentu, přičemž kardinálním problémem je hledání realizovatelného způsobu, který musí být mnohovrstevný a vysvětlitelný jako přirozený i nevyhnutelný proces. Pokrok nezastavíš… a tak se mezi konspirátory stala mantrou „Zlatá miliarda“. Je to cíl? Nic není nemožné!

Zdá se, že jsme svědky neobyčejného pokusu souběhu panglobálních útoků na lidstvo, kterým se zatím nedokážeme bránit. Pokud by byl zájem na zachování mnohovrstevného života lidské společnosti v trvale udržitelném prostředí, byly by jednotlivé procesy, považované za skutečný či vymyšlený přínos (Green deal, umělá energetická krize), rozloženy v čase a mnohé další, jako rozklad rodiny a zásadní hodnotové změny, odmítnuty. OONi (viz článek „Jenom ne strach“) se dlouhodobě připravovali na útok proti lidstvu a v závětří jejich uvažování je Nietzscheho Nadčlověk, ačkoli by to bylo to poslední, k čemu jsou ochotni se přiznat. Jenže rozvoj genetiky umožní úpravy lidského genomu v míře, kterou si už sice umíme představit, ale vzpíráme se tomu uvěřit, protože nemalá část dnešní populace se ocitne v pomyslném seznamu nadbytečných.

Praktiky eugeniky jsou stejně staré jako lidstvo samé a každá společnost musí mít zájem o zdravý genofond a dnešní genetické výzkumy a objevy jsou lákavým návodem k využití. Mocní budou postaveni před rozhodnutí selektivního uplatnění programu genetického vylepšování, ale nebudou to mít jednoduché, protože se nutně setkají s odporem. Bude rozhodovat bohatství, kmenová sounáležitost? Nejspíš obojí. Po rozdělení lidstva a eliminaci neužitečných může dojít ke genetickému rozdělení populace, a nový druh člověka může mít zablokovanou schopnost přirozeného rozmnožování s původním (dnešním) člověkem.

Lze očekávat, že i nadlidé budou v pozdější etapě svádět vzájemné soupeření a dojde k další hierarchizaci nové společnosti, ale to už budou zbytkoví lidé dislokování do rezervací, jak to popsal Huxley. Zdánlivě je to ještě dlouhá cesta, ale OONi nemyslí v intervalech volebních období, ale dopředu na staletí, nepodceňujme je! A jak jdou na to? Cokoli chtějí prosadit ovšem snadno uskuteční cíleným rozdáváním dluhových financí a spolupráci sluhů, spoluúčastných vědomě či nevědomě na sebelikvidačním procesu, protože mají v rukou nejen finanční, ale i mediální svět a ovládají dav vědomou manipulací.

Evropský člověk byl napaden se zvláštní intenzitou, a ačkoli jeho natalita je nízká, obyvatelům byla zapovězena ochrana in situ (v místě výskytu) a naordinována nejen vstřícnost k výměně genofondu, ale důrazně doporučena, neboť Evropa je prý na pokraji vyhynutí. Lze snadno dovodit, proč je bílý Evropan předmětem záště. Domnívám se, že je to obava před vzedmutím odporu proti NWO, Agendě 2030 i Pařížské dohodě, „vinou“ všeobecné vzdělanosti a neblahých zkušeností s totalitou. Proto je veden razantní útok proti vlastenectví a vzdělání, snaha o převrácení tradičních hodnot, likvidace rodiny, „ochrana“ menšin, LGBTQ+, polyamorie a zejména příprava na zrušení hotovosti i osobního vlastnictví, s přechodem na vlastnictví sdílené, ovšem jen mezi bezmocnými konejšenými nepodmíněným příjmem jako prostředkem utlumení sociálního neklidu způsobeného deindustrializací. Poškození plynových potrubí NS 1 a 2 bezohledně a programově uvrhlo Evropany do dlouhodobé energetické nouze.

Mnohé kroky a události jsou jednotlivě řešitelné, zdánlivě epizodní, ale v souběhu je lze označit jako totální útok na lidstvo.

Podivné válčení na Ukrajině pokračuje a mohlo by se zdát, že Putinova invaze je motivovaná mimo jiné také antisemitismem, bojem proti oligarchům Porošenkům, Achmetovům, Kolomojským a dalším. Je to nepravděpodobné, protože již v roce 2005 židovský advokát obhajující Chodorkovského, Robert Amsterdam, na podobnou námitku odpověděl záporně, neboť jak řekl, sám ví něco o Putinově původu. Neobvyklým způsobem vedená operace má své tragické důsledky v devastaci rozsáhlého území, přesunu obyvatel, a naše část Evropy bude strádat nejvíce. Vše může být součástí programu a Čína je jeho laboratoří.

Rusko je velkou zásobárnou surovin a Západ, pokud by se k nim dostal cestou rozdělení regionu, prodloužil by své dynamické přežívání nejméně o půl století. Zdá se, že ke střetu je odhodlán. Případnou parcelací Ukrajiny a anexi její částí Polskem či Rumunskem by se prostor (Trojmoří?) stal součástí krajin NATO… a obětovaná Evropa by se snadno ocitla ve válce a bude zde horko, navzdory nedostatku tepla.

Znovu připomínám Heideggerovu přípravu připravenosti, právě ta nám fatálně chybí, neboť často neposuzujeme aktuální příběhy v kontextu. Smutný čas adventní je připomínkou, že člověk si nesmí hrát na Boha.

4.5 15 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
14 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
kolokol
kolokol
8. 12. 2022 6:54

Ukrajina je jistě součástí plánu. Nebo spíš plánů. Jak dalece si ty plány protiřečí nebo jdou ruku v ruce a kdo za nimi stojí je otázka, na kterou těžko odpovědět. Každý odpovídá podle svých možností, každému se dostane odpovědi podle jeho potřeb… nebo tak nějak

zart
zart
10. 12. 2022 7:18

Konspirační teorie (mizerný odraz konspirační praxe) mají svůj půvab.
Např.:
1) USA se tajně domluvili s RF na zničení EU.
2) Země je placatá, nikdo z lidí nevnímá a nedokáže, že je kulatá – jenom vás budou krmit cizími informacemi z druhé, třetí a bůhvíjaké ruky.

Gatta
Gatta
10. 12. 2022 20:17

Má někdo optimističtější vysvětlení pro podivné děni posledních roků – v Evropě zvláště ???

Aleš
Aleš
10. 12. 2022 21:07

God Save The King dostal Katar. Duha gól prostě nedá…

peter.
11. 12. 2022 6:48

Si myslím,že zodpovednosť za celé to svinstvo by mal prijať hlavne Putin! Ak by ruská armáda zasiahla na Ukrajine už v r.2014,tak Mariupoľ nemusel byť zničený a Rusi by boli vítaní kvetmi až po samotný Kyjev. Deti Donecka mohli žiť a tých cca 350 tisíc ruských a ukrajinských vojakov ktorí zahynuli od 24.2.2022 tiež! Namiesto toho začalo zabíjanie komandírov donbaského opolčenia ako napr.Mozgového,zranených povstalcov ktorí sa liečili v Rusku vydávala ruská administratíva späť na Ukrajinu ukrajinskej administratíve,kde ich čakalo v lepšom prípade ponižovanie a bitie,v horšom prípade smrť. Putin sa mohol zachovať presne tak ako Izrael! Oni najskôr obsadili palestínske… Číst vice »

Last edited 1 měsíc před by peter.
Gatta
Gatta
Reply to  peter.
11. 12. 2022 7:54

… a nikdy neměl uznat puč na Majdanu – z toho vycházet !!!!

Dolmen
Dolmen
Reply to  Gatta
11. 12. 2022 8:09

Uznal pučistickou vládu a tím si dobrovolně svázal ruce.

Dolmen
Dolmen
Reply to  peter.
11. 12. 2022 8:07

Rozkolísané lavírování, jaké předvedl VVP v otázce Donbasu a Ukrajiny, každou vyhraněnou situaci jen zhorší, tehdy je potřeba ukázat naprosto jasnou rozhodnost. Historie nebude posuzovat VVP kladně v otázce Donbasu a Ukrajiny – má zde na svědomí spoustu zbytečných obětí.

Dolmen
Dolmen
Reply to  Dolmen
11. 12. 2022 13:31

Ještě doplním, že se Putin zpronevěřil své zásadě – „je-li boj nevyhnutelný, udeř jako první.“

fajt
fajt
Reply to  peter.
11. 12. 2022 8:12

👍 Peter, hlavně by vůbec nebylo dobrý ( pro skutečně ruskou věc), aby kapitulaci ruské armády ( která se tak nějak rýsuje) před kolektivním západem ( použiju Vovův technický termín) vedl samotný Putin, ten nadělal už škod poměrně dost ( můj názor je, že všechna jeho činnost je plánovaný záměr, kde je on hlavní figurkou projektu ). .. pamatuješ Plotnického ? ( který byl rozebírán i tady Igor Plotnickij: Analytická zpráva | Outsider Media ), který nakonec pod tlakem okolností a faktů připustil, že se podílel na likvidaci jednoho z nejschopnějších opoločenských velitelů, Alexandra Bednova, s volacím znakem Batman, kterého… Číst vice »

peter.
Reply to  fajt
11. 12. 2022 8:35

Som si istý,že Merkelovej otvorené priznanie spôsobí rozhodnejší postup ruskej armády na Ukrajine.Som presvedčený aj o tom,že Rusko tú vojnu vyhrá do konca tejto zimy.Merkelová vlastne zabránila uzatvárať ruskému vedeniu akékoľvek dohody s USA a NATO a Putin bude musieť dosiahnuť tie ciele,ktoré deklaroval pred začatím vojny na Ukrajine! Denacifikácia,demilitarizácia a neutralita Ukrajiny.Merkelovej priznanie mu nedáva žiadnu inú možnosť.
Rusko vojnu o Ukrajinu vyhrá !

fajt
fajt
Reply to  peter.
11. 12. 2022 8:57

Peter, přijímám tvou sázku 🤝 dle mého Putin nemusí ( a nemůže) vůbec nic, jak už jsem napsal, on je pouhou figurkou v projektu – spíše by mě zajímala vůle jeho řídících, jak dalece a jakým způsobem chtějí rozpad Ruska hnát – pokud jde o Merkelovou a její dohody, tak jenom připomenu, že je dnes politickou mrtvolou s nicotným vlivem na globální prediktory … no a o současné ukrajinské kolomajzně pronesu tolik – Putin a jeho speciální operace, u které stále není jasný cíl a ani způsob vedení boje – kdyby takhle vedl válku proti Hitlerovi Stalin, tak by druhá… Číst vice »

kolokol
kolokol
Reply to  fajt
12. 12. 2022 8:34

Já bych prohlášení Merkelové vůbec nepodceňoval, jenom proto, že je už mimo vysokou politiku. Byla tenkrát u toho a na rozdíl od dnešních německých politiků měla aspoň nějakou úroveň.