Uzbrojme se!

Ne, nepřepsal jsem, titulek neměl znít „Ozbrojme se!“, ale skutečně „Uzbrojme se!“ To je totiž to první, co mě napadlo, když jsem viděl nadpis textu Romana Jocha Evropské konflikty neskončily následovaný větou v perexu: „Pro Česko z toho plyne jediné: zbrojit, zbroji, zbrojit.“

O Jocha jako takového ovšem nejde, ten je v tomto případě jen tlampačem šířícím teze jistého Američana George Friedmana o současné Evropě, který však Jochovi nepochybně mluví z duše. Základní Jochem kvitovaná Friedmana teze, kolem níž se celý jeho text točí, zní: „Být bohatý a slabý jako Evropa je nebezpečná kombinace.“

Ten text je ovšem založen na nevyřčené premise, že síla je ctnost a právo, jediná skutečná síla je síla zbraní a válka je přirozená a tudíž nevyhnutelná, zatímco mír je anomálie; relativně dlouhé období míru v Evropě pak je podle Jocha nikoliv úspěchem, ale selháním toho, co nazývá levicovým liberalismem (z jeho extrémních pravicově konzervativních pozic se tak ale musí jevit úplně všechno).

Další – ovšem opět nevyřčenou – premisou se zdá být přesvědčení, že jedinou reálně možnou a žádoucí formou lidské interakce je konfrontace, zatímco kooperace nemá ve světě podle Jocha zjevně místo. Z toho pak logicky plyne i posedlost zbrojením a agresivní akumulací a retencí zdrojů. Možnost, že by se Evropa o část svých přebytků rozdělila s těmi, kteří jsou existenční nouzí nuceni o ně usilovat v Evropě, je pro Jocha zřejmě nejenom nemyslitelná, ale přímo nemravná.

Jak je to tedy s tím uzbrojením? Velmi jednoduše – čím víc budeme zbrojit, tím víc budeme zdánlivě silní, ale chudí, protože zbrojení spotřebovává zdroje. Zdánlivě silní proto, že společnost vyčerpaná zbrojením a militarismem bude pouze působit silácky navenek, uvnitř bude slabá a zranitelná.

Akcent na zbrojení má i další rizika – moci, kterou armáda, resp. celý vojensko-průmyslový komplex takto získá, se již nebude chtít vzdát. A aby si ji udržel, aby před veřejností obhájil vojenské výdaje a přesvědčil o nutnosti investovat do armády místo do školství a zdravotnictví, bude potřebovat nepřítele. A bude ho potřebovat tak moc, že ho bude hledat a vytvářet. Čím více zbraní a vojáků, tím větší pokušení je použít jich k „preventivním“ úderům.

Joch se mýlí, zbrojení není řešením bezpečnostních problémů, zbrojení je jejich příčinou. Kdyby mohli, tak by nás lidé jako Joch uzbrojili.

Převzato z blogu Tribun

Přejít do diskuze k článku 21 komentářů