Vernisáže na webu aneb Chvála nul a jedniček

Vernisáž jest slavnostní otevření či zahájení nějaké výstavy, na jejímž počátku bývá pronesen krátký úvodní projev a závěrem bývá menší či větší občerstvení. Je docela nepředstavitelné, že by jeden člověk mohl zavítat na všechny vernisáže v naší republice (třeba jen i kvůli tomu občerstvení), protože jich v jednom jediném dnu může proběhnout v různých místech třeba i dvacet. No a sledovat vernisáže probíhající někde jinde ve světě už prostě není v lidských silách, i kdyby to bylo přenášeno třeba přímým přenosem na nějakých webových stránkách. Můžu to sice zaregistrovat, ale prohlédnout si vystavená díla nelze časově přes kdovíjakou snahu zvládnout. Úplně stejné je to se slavnými mistry minulosti. Mám sice doma všelijaké obsáhlé dějiny výtvarna, ale když si zadám do vyhledávače nějaké proslulé jméno a vyskočí mi k prohlížení tisícovka a i více reprodukovaných obrazů jednoho každého výtvarníka, tak prostě nelze prohlédnout všechno. Teoreticky – kdybych prohlížel jeden obraz jednu minutu (zvětšoval, zmenšoval, zaměřil se na detaily…), tak na ty miliony výtvorů by nestačilo ani sto let.

Jindřich Chalupecký (výtečný teoretik umění) už v době reálného socialismu upozorňoval na problémy s umístěním té spousty nově vznikajících děl a kladl nerudovskou otázku: Kam s tím? Kam ta díla umístit? Galerie, muzea, výstavní síně jsou přeplněné. Stavět nové? To by musela být snad každá druhá budova v každém městě (i městysu) muzeem, galerií, výstavním sálem a parky přeplněné skulpturami.

V minulosti to bylo jednoduché, díla vznikala pouze na objednávku církve, šlechty a vznikající buržoasie, když nebyla objednávka, tož malířské a sochařské řemeslnické dílny nefungovaly, nepracovalo se, pouze se sháněla objednávka. A že by si někdo výtvarničil jen tak pro sebe, ze záliby, jako je tomu dnes, tož to dříve nepřipadalo v úvahu, barvy a mramor byly docela nákladnou záležitostí. Však také výrobci umění byli vysoce vážení a dobře honorovaní řemeslníci. Dnes to jsou šašci, komedianti a klauni v tom negativním a pejorativním slova smyslu.

Salvador Dalí to pro sebe vyřešil docela jednoduše – nechal si ke své poctě postavit obrovské muzeum, kde jsou shromážděna snad všechna jeho díla. Výstavními sály nás provází osobně (virtuálně) sám veliký Salvador překypující životem. Mohl si to dovolit, neboť byl světoznámým výtvarníkem a skutečně uměl to výtvarné řemeslo stejně dokonale jako staří renesanční mistři, bezproblémově by se i tehdy malováním dobře uživil. Sice za rok zvládl namalovat pouze tak dva tři obrazy, ale zato měl jistotu, že za to bude v dolarech zaplacena fantastická suma, patřil mezi nejlépe placené umělce tehdejšího světa. Choval se sice jako cvok, ale ty šokující bláznivosti v chování měl dobře promyšlené – televize a noviny s oblibou jeho výtržnosti a vylomeniny zveřejňovaly. Ovšem dělat cvoka kvůli popularitě a prachům? No jak kdo, že? Jeho naprosto řemeslně dokonalá díla patří do škatulky zvané surrealismus, a ten já nemusím, nějak mne surrealismus neoslovuje ani v literatuře. Akorát beru na milost ty jeho tekoucí hodiny (lívance?).

To mám raději dada. Dada je lidové, buranské, vulgární, kdežto surrealismus je sice také dada, ale už učesané, učené, profesorské, univerzitní, je to vykastrované dada bez špetky humoru a srandy, prostě kraviny, blbosti a pitominy tvářící se převelice vážně a důležitě, ale jsou to fakticky pouhé volovosti (voloviny a blbosti – Hoff). Já osobně považuji za dadaisty nejenom ty z Curychu a Paříže z let 1916, nýbrž mám širší záběr. Do historie dadaismu se určitě zapíší naši dnešní senátoři, tedy ne úplně všichni, ale většina to rozhodně bude. Můžeme k nim přiřadit i mnohé poslance parlamentu a mnohé šéfy nejenom Karlovy univerzity.

Čistočisté dada je i postmoderní filosofie. Už jenom fotoportréty postfilosofů ukazují na dadaisty výrazem obličeje, očí či vlasů. No a jejich myšlenky jsou superdada, tak třeba odmítají jako zvrácenost osvícenství a racionalitu, čímž vlastně odmítají existenci objektivní reality i existenci objektivních morálních hodnot. V jejich textech si přečteme absolutně bezobsažná sdělení bez začátku a konce. Samozřejmě logicky odmítají i nadřazenost rozumu. Dle Waltera Benjamina není cílem řítit se dál ve vlaku pokroku, ale naopak zatáhnout za záchrannou brzdu dějin. Jejich texty se čtou jako surrealistický dadaismus. Jsou to texty těchto pánů: Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Michel Foucault, Richard Rorty, Wolfgang Welsch, Peter Sloterdijk, Gilles Deleuze a jejich guruové Husserl a Heidegger. Zkuste se začíst do jejich textů, budete překvapeni, jsou lepší než texty Tristana Tzary, zakladatele dadaismu, se kterým hrával v Curychu v kavárnách šachy Vladimír I. Lenin. Holt se nudili, zatímco císařové (řízeni bankéři) řídili hépening zvaný I. světová válka, kde se francouzští, němečtí, ruští, čeští a italští dělníci a učitelé vzájemně zapichovali bajonety a stříleli po sobě ze zákopů. A to už ale srandovní dada holt není, že?

Prvními dadaisty jsou nicméně taoisté (Mistr Čuang) ze čtvrtého století před naším letopočtem. A copak François Rabelais (1483-1553) není dadaista? Je! A vynikající! (Břicho nemá uši a nedá se naplnit pěknými slovy.) No a takový Lucius Apuleius a jeho Proměny (Metamorfózy) překládané jako Zlatý osel je dada na druhou či na třetí nebo lépe na entou, a to je z prvního století po Kristu. Neodolám a uvedu několik vět z toho slavného románu. Zámožný a vzdělaný mladík Lucius se seznámí s čarodějnicí a ta mu prodá čarodějnickou létací mast. Ovšem Lucius se omylem natře jinou čarodějnickou mastí a promění se v osla. Toho ukradnou zloději, prodají ho, hrozí mu kastrace i porážka, musí ve mlýně pohánět žentour a také sloužit nemravným kněžím bohyně Kybelé, plus spousta drobnějších příběhů, kterými se Boccaccio nechal inspirovat v Dekameronu. Samozřejmě nemohu vynechat současného vynikajícího dadaistu – mého přítele Karla Hoffa s jeho dadarománem T+Ť.

Kam tedy ta nově dennodenně vznikající díla umístit? Snadné a jednoduché řešení – máme přece internet. Jindřich Chalupecký už nemusí mít obavy kam s tím, kam se umístí všechna výtvarná díla, všechny skulptury, veškerá literatura a všelijaká vědecká pojednání – vše pohltí internet a zpřístupní tak veškerá data zdarma všem, kdo projeví zájem. Jakmile by někdo chtěl zpoplatnit nějaká data např. fotografie, reprodukce obrazů a soch, knihy, divadelní představení, filmy, ale i vědecká pojednání atp., tož výsledkem chamtivosti je způsobení neexistence oněch dat, jsou sice na internetu, ale v podstatě nejsou, neexistují, nikdo si na ně totiž neklikne. Uživatel internetu přece nebude platit dvakrát. Hamižník si ona data může strčit do… ocelového nedobytného trezoru.

Do vyhledávače uvedu jméno výtvarníka a okamžitě si můžu začít prohlížet snad všechna jeho díla. Knihy o výtvarnu či všemožné dějiny umění mít v doma ve své vlastní knihovně postrádá smyslu. Navíc ve starších knihách jsou pouze černobílé reprodukce. Domácí knihovny akorát zabírají místo, však jsem také moji knihovnu přestěhoval do beden na půdu stodoly (to se myši pomějí), vždyť kteroukoliv knihu si můžu přečíst z obrazovky počítače, kde je čtení mnohem pohodlnější, můžu si zvětšit velikost písmen, nemusím obracet stránky, stačí klikat, holt je to mnohem komfortnější.

Nedávno vyměnil ministr kultury šéfa Národní knihovny v Klementinu. Jako študentík jsem kdysi byl v rámci exkurze v barokním sále oné knihovny, no, ohromující dojem, doklad vznešenosti a bohatství. Knihy psané na pergamenu, středověké glóby, staré tisky, které ovšem dnes už nikdo nečte. Proč taky, že? Dokonce dnes už nejsou potřebné ani veřejné knihovny. K zániku slavné antické společnosti přispěla největším dílem církev katolická, ta taky rušila školství a veřejné knihovny (papež v zastoupení pánaboha má vždy pravdu, nač školy a knihy), zakazovala divadla (samé nemorálnosti) a veřejné lázně (nahota a sexuální nepřístojnosti) a vodovody (člověk má dbát o duši a nikoliv o čistotu těla, tělo je hříšné, nač udržovat akvadukty).

Ta podobnost s dnešní realitou je ovšem nepatřičná, my máme lepší náhrady, přece umět číst a počítat není potřeba, máme internet, texty přečte místo nás PC, divadelní nemorálnosti a sexuální nepřístojnosti si můžeme promítat po večerech doma sedíce v křesle a popíjejíc víno, kořalku či nějaké jiné omamné prostředky. Ten rozdíl od dekadentní říše římské je nebetyčný, no ne? Nebo není?

Nač a proč umět číst, je to vůbec k něčemu? Být negramotným znamená vyrovnat se středověkým králům, císařům a šlechtě, ti ve většině nebývali gramotní, nato přece měli studované sluhy. Ani dobyvatel a likvidátor slavné říše Inků markýz Francisco Pizarro se neuměl podepsat, a co dokázal! Nač se cosi učit, mám přece meč, tudíž mám vždy pravdu. Dnes už meč nepotřebují, ani pravdu papeže, už mají mnohem silnější a účinnější prostředky – mají pod palcem televizi a tisk.

Jsem rovněž přesvědčen o tom, že navštěvovat dnes galerie a muzea taktéž postrádá smysl. Kdysi dávno jsem v Praze vždycky navštívil snad všechny existující galerie. V Drážďanech v galerii Zwinger jsem prohlížením proslavených obrazů strávil půl dne a byl jsem nadšený. Samozřejmě jsem měl v úmyslu navštívit i Ermitáž, Treťjakovskou galerii, Louvre, Prado, Uffizi, Sixtinskou kapli, Koloseum, Machu Picchu či Cuzco v Peru… Tato přání jsem si už ale nesplnil. A kdybych dnes měl možnost si je splnit, tož bych je nevyužil. Jako turista být utahaný chůzí, trpět žízní, platit nehorázné vstupné a třeba jako návštěvník v Sixtinské kapli stejně vidím houbelec. Není lepší sedět doma v křesle a pustit si filmové záběry, kde jsou k vidění nejenom celkové pohledy ale i detaily? Podobně to mám s hudbou. Na vstupenku či lístek na koncerty kde vystupuje Maria Calas, Anna Netrebko, Grigory Sokolov, Dmitri Hvorostovsky, Glenn Gould, Valentina Lisitsa či Ervin Nyiregyhazi… bych stejně neměl finance, a beztak je YouTube lepší, mohu přitom popíjet kafé a různě se protahovat, procvičovat svaly… a vidím a slyším mnohem víc než z třicáté řady hudební síně.

Na vernisáž přijde řekněme tak maximálně stovka milovníků výtvarna, ale prohlédnout si vernisáž na webstránkách mohou řádově tisícovky očí diváků. Umění a věda se přestěhovala na internet a ten samozřejmě zpřístupní i všelijaké volovosti. Třeba se tam dovíme, že Bezruč nenapsal Slezské písně, že mu rukopisy přišly anonymně poštou, že ani Shakespeare nesepsal slavné divadelní hry, alébrž to místo něho psal přítel yxz, dokonce ani Šolochov nesepsal Tichý Don, nýbrž mu kdosi ve vlaku potajmu předal balíček rukopisů. Víme jistojistě, že Homér nikdy nežil, ale víme také jistojistě, že byl slepý. Literární věda je kouzelná. Ale i z vědeckých pramenů se též dovíme, že naše Zeměkoule je dutá a uvnitř má ještě jednu zeměkouli a ta vnitřní je mnohem větší než ta vnější. No kravin i tam nalezneme neúrekom. No a internetová fóra, to je věc, to je něco! Kdesi jsem četl, že internetová fóra svojí estetikou připomínají převrácený kontejner s odpadky. Holt si asi musíme zvyknout, je to typicky demokratické, každý má přece právo se vyjádřit, ale měl by se alespoň vždycky podepsat. Přitom i ti anonymové ví, že není problém zjistit autora a přesto se snaží zveřejnit různé zhovadilosti.

Chvála nul a jedniček

Vynález internetu naprosto neuvěřitelně fantasticky změnil svět. Proběhla tedy třetí zásadní revoluce. První revolucí byl vznik zemědělství. Druhá byla revoluce průmyslová. No a ta třetí revoluce začala vznikem internetu. No a to bude ta moje chvála nul a jedniček. Vždyť co obsahuje počítač? Pouze nuly a jedničky, tedy naprosto primitivní věci, se kterými se uměl hrát už i Pascal (1623-1662), neboť sestrojil mechanický kalkulátor schopný rychle sčítat a odčítat. Pascal jich pak během života nechal vyrobit ještě více než 50 kusů, různě zdokonalených. To byla úžasná pomůcka pro královské administrátory a bankovní úředníky, navíc se takový kalkulátor nemohl zmýlit, nemohl udělat chybu. Byl to geniální vynález. Proto po něm byl nazván programovací jazyk Pascal.

Počítače v současnosti vykonávají nejenom matematické úkony, ale dokáží přímo neuvěřitelné věci. Co do počítače vložíme, to tam už zůstane a je kdykoliv k dispozici. Počítač tedy pouze vylepšuje či přímo nahrazuje lidskou paměť, člověk zapomíná, pc nikoliv, mozek je schopen pojmout pouze určité kvantum poznatků, kapacita PC je málem neomezená. Má ideální paměť. Poznatky jsou rychlostí světla okamžitě k dispozici, takže nejenom urychlují lidské myšlení, ale dokáží rozkazovat i všelijakým strojům, třeba řídí raketové bomby, kosmické družice a různé satelity, samořídící automobily, tisk 3D, 5G sítě, plus nanotechnologie a genetika…

Lze data vymazat? Jistěže lze. Vzpomínám si, jak kdysi dávno chtěl ředitel školy vyhodit nějaké zastaralé už nepotřebné písemné dokumenty, tak podal žádost. Dostal z okresu povolení s tím, že každý dokument je nutné dvakrát (třikrát?) okopírovat a zaslat do státního archivu tam a tam. V počítači se také asi stejným způsobem smazávají data.

Jenom tak zhruba uvedu nějaké další málem neskutečné schopnosti počítače a internetu, které ale vzbuzují obavy. Na webech čtu často takovéto strašidelné titulky: Soukromý život přestal existovat. Totální ztráta soukromí. Víme, kde jste a kde jste byli. Víme všechno, co děláte. Ale to je přece normální funkce počítače. Úkolem počítače je zaznamenat a uchovat v paměti kdy, kde a kam jsme jeli autem, přece jsme zadali úkol – najdi nejvýhodnější trasu z mého místa třeba do Zlámané Lhoty, počítač to ve zlomku vteřiny najde a upozorňuje: Na křižovatce zaboč vpravo, tady jeď rovně, atp. Samozřejmě že všechno se zapíše do paměti, jak číslo auta, tak rychlost jízdy. Jdeme nakupovat, PC zaznamená vše, co jsme nakoupili i kolik jsme zaplatili, zapíše přesný datum a čas. Jdeme procházkou po ulici, kamera nás sleduje a zaznamenává náš pohyb i v čase. Nelze potom zalhat, že jsem byl v onen čas třeba v lese či v kině. Tohle všechno počítač dovede. Pro zločince je také výhodné vědět, kde se právě kdo nachází, PC určí místo s přesností na 50 centimetrů, no a pak pošle na to místo bombičku či dron s kulometem. Technika dokáže najít jehlu v kupce sena. Zavraždit někoho v davu je brnkačka. Zajisté lze přesně zjistit, kdo vydal takový rozkaz. V paměti počítače je takový vrah samozřejmě zapsán, ale nikdo nemá zájem o zveřejnění jména, je to holt státní tajemství.

Ale ztráta soukromí také není nic nového pod sluncem. Ještě donedávna žila většina obyvatel ve vesnicích, až vlastně do 2. světové války, teprve pak nastal úprk z vesnic do měst za lepším. No a já jsem vesničan, takže vím, jak to na dědině chodilo, vždyť tam každý o každém věděl snad všechno, i co má k snídani. Takový učitel přesně věděl už hned v první třídě, že tenhleten žák bude nadaný či nenadaný úplně stejně jak jeho otec a děda, na to se mohl spolehnout. Jistěže bývaly i výjimky, ale velmi řídké. Takže i když tehdy nebylo žádné kamerové a digitální šmírování, přesto neexistovalo žádné soukromí – všichni věděli všechno o všech. A samozřejmě se našli i vtipálci vymýšlející různé pomluvy, ale takový pomlouvač byl hnedle odhalen a všichni jeho řeči ignorovali, takže si sám sobě škodil, nikdo ho pak nebral vážně. Dnes je nazýván trolem. Zajímavé je, že i dnes se najdou rádobyhistorici popisující detailně kdy, kde a s kým spala Božena Němcová a že si Mácha zapsal šifrovaně pár pornovět. No a co? Přečíst si Babičku a Máj ovšem akosi nestihli. Takový Jan Novák s knihou Kundera, Český život a doba patří také do této kategorie pomlouvačů.

Takže pokud někdo píše, že dnes neexistuje žádné soukromí, tak vlastně žije v době před sto lety. Dnes můžeme klidně tvrdit, že vše je zapsáno v počítačích, ale musíme také dodat, že přístup k těmto datům je dovolen pouze osobě pověřené soudní mocí a nikdo jiný přístup nemá. Jestliže se k těm datům dostane někdo nepovolaný, je to trestný čin. Řeči jako že vláda nás může sledovat, jsou nesmyslné, máme přece zákony. A když někdo zákony obchází a nedodržuje, páchá závažnou trestnou činnost. Když kancléřku sledovala dokonce cizí tajná služba a zaznamenávala každý její prd, tak je něco velice shnilého v takovém státě.

Bradáčová nařídila několikaleté sledování Davida Ratha a tajné služby skutečně přišly na trestný čin korupce ve výši sedmi milionů korun. Což ovšem nejsou žádné peníze, jak pronesla kdysi známá poslankyně za VV. Ta sledovačka stála stát mnohem více než těch mizerných sedm miliónků. Bradáčová ovšem nikdy nenařídila sledování gaunera Bakaly ani např. Rittiga a podobných, a tam šlo o krádeže v desítkách miliard. (Milion má tolikto nul 1.000.000, miliarda má zase tolikto nul 1.000.000.000, a to je tedy setsakra rozdíl!) Z případu Ratha můžeme vyvodit dvě možnosti – buď je Bradáčová absolutně neschopná anebo kryje velké zločince, jiná možnost není. Nebo přece jen je něco na její obranu? Nebo je spíš něco příliš shnilého v naší republice? Na malou ščudlu si troufnou, ale tučné štiky nechají na pokoji, tam by mohli přijít k úhoně, že? Odhadl bych, že paní Bradáčová sice zachránila pro stát sedm milionů, ale ono slavné odhalení korupce přišlo stát minimálně desetkrát víc. Zaplatili to zajisté velmi rádi daňoví poplatníci a žurnalisti měli žně. Sledováním vznikla státu mnohonásobně větší škoda než ta samotná korupce. To jsou ty hodnoty liberalismu v praxi. Za úspěšné odhalení a ukončení celé monstrózní akce dostali aktéři zajisté vysoké odměny odpovídající několikanásobně odhalené výši korupce. Logicky z toho vyplývá, že stát je tedy násobně větší korupčník.

Osobně si myslím, že o nějakou korupci v podstatě ani nešlo, šlo pouze o likvidaci Davida Ratha. Inteligencí vysoce převyšoval okolí a bylo málem jisté (evidentní), že se stane šéfem socdemáků a získá ve volbách pro stranu oněch třicet procent. Tomu přece bylo nutné zabránit. David Rath bude sestavovat vládu – to byla hrůzná představa i v samotné sociální demokracii. I president Zeman dal vědět, že Ratha nemusí, vždyť by to byl rovnocenný intelektuální soupeř a mladší, že?

Co PC technika zjistila o kancléřce a o Rathovi, totéž pochopitelně zaznamenává i o nás bezejmenných. Ovšem bude mít někdo zájem to číst, poslouchat či sledovat kamerové záznamy? Ani náhodou, vždyť je to banální, všichni dělají totéž, vidím jednoho (třeba sebe) a tak vlastně vidím, můžu vidět, všechny ostatní. Počítač dokonce bude vědět všechno nejen o tom, kdo používá internet, ale i o tom kdo se záměrně vyhýbá používání PC techniky, není prostě úniku! Mně je docela líto právě těch lidí z tajné policie a prokuratury, kteří musí pracovně poslouchat každý můj prd či moje opilecké blábolení. Takovou pracovní náplň by většina normálních lidí odmítla jako nedůstojnou. Tuto práci mohou dělat pouze lidé zvláštního ražení s kachním žaludkem.

No a jsme u financí. Prý mince a bankovky jsou hmatatelným symbolem svobody, suverenity a nezávislosti. S tím se ovšem nějak neztotožňuju, pro mne je nejdůležitější ne že mám doma v šuplíku hromadu papírových bankovek a mincí, ale výše konta v bance. Takový středověký šlechtic měl doma v okované truhlici spoustu zlaťáčků, otevřel víko, mohl se prohrabovat zlatem a cítit se bohem. Kdežto obyčejný nenápadný židovský finančník doma neměl skoro žádnou hotovost, i vybavení bytu bylo spíše skromné a prosté, a přesto mohl financovat rozvoj třeba hutnického průmyslu či stavby železnic, o čemž šlechtic ovšem neměl ponětí. V popřevratové době se v igelitce potajmu předávaly uloupené prachy, kdežto spisovatel Hrabal přinesl stávkujícím studentům peníze v síťovce, aby to každý viděl.

Myslím si, že zanedlouho reálné peníze (papírové bankovky a mince) přestanou existovat, vždyť mnohem výhodnější a praktičtější je platit kartou, navíc člověk nemůže ztratit peněženku a ani mu nemůže být ukradena. A že každý pohyb osobních financí bude zaznamenán? No a copak to je omezování svobody? Jistě, pro zloděje a podvodníky to bude omezení jejich svobody beztrestně okrádat spolubližní. Určitě to ale bude výhodné pro státní správu, neboť bude okamžitě informována o pohybu financí všech podnikatelů a obchodních společností, v podstatě nebude možné realizovat jakékoliv finanční podvody, no a to je snad kladná a prospěšná záležitost, no ne? Nebo se mýlím? I mezistátní finanční vyrovnávání bude transparentní a bleskurychlé. I oligarchové budou nuceni jednat čestně, nebudou-li, skončí v base. Pro hotovost v šuplíku a peněžence nenalézám ani jediný klad. Hotovostní peníze se stanou minulostí.

Další ošemetnou záležitostí jsou volby a konání referend. Nějak moc nerozumím té neochotě zavést volby přes počítače. Bylo by to skoro zadarmo, málem žádné finanční náklady, ale také nemožnost podvodného hlasování. Máme kolem deseti milionů obyvatel, každý z nás má přiděleno osobní rodné číslo, pro PC program je to naprosto jednoduchá záležitost. Kdo odvolil, počítač zaregistruje a volit podruhé nedovolí, okamžitě oznámí pokus o podvod. Kdo nemá počítač, zajde na obecní úřad, kde zmáčkne tlačítko ano či ne. Úředník ručí, že osoba a rodné číslo souhlasí a „dá razítko“. Výsledky mohou být zveřejňovány průběžně a koncem poslední minuty doby voleb jsou k dispozici okamžitě výsledky. Dokonce lze po uzávěrce okamžitě publikovat i jména a rodná čísla obyvatel, kteří se voleb odmítli účastnit. Referenda mohou být vyhlašována třeba i čtyřikrát za rok. Bylo by velice vhodné, levné, rychlé a naprosto logické tento způsob voleb zavést. Jaké důvody se uvádí proti? Žádné důvody jsem nečetl, nejsou ani zveřejněny, asi žádné nejsou, je pouze averze k PC.

Naši bratia Slováci řeší problém diplomových prací opsaných z jiných diplomek. Umělá inteligence, tedy jednoduchý počítačový prográmek, snadno a bleskurychle najde odkud a z čeho co bylo opsané, ale tentýž prográmek snadno najde odkud bylo opsáno to, z čeho bylo opsáno ono, atd. atd. Potom dojdeme až k opisování z antických, egyptských, sumerských, akadských… autorů. Přece nemůžeme chtít, aby z více než deseti tisícovek každoročně sepsaných diplomovek byly samé originální nápady, to by byl náš národ složený ze samých geniálních nadlidí. Takže se vůbec nedivím, že většina těch diplomových a doktorských prací se rovná kvalitou běžnému článku v bulvárním tisku.

My výtvarníci to máme snadné a bezproblémové. Klidně kopírujeme už existující díla, přidáme tam čárku, tečku či podpis a vydáváme to za vlastní originál, no a co? Existuje prográmek Pinterest – to si kliknu na obrázek s tím, že se mi líbí a příští den dostanu email se stovkami podobných obrázků různých autorů z celého světa. Podobný počítačový program vyhledává hudební skladby dle mého vkusu. Jsem s tím naprosto spokojený, počítač myslí za mne. Žijící výtvarníci mají většinou své vlastní webové stránky, já bohužel neumím stránky vytvořit, snad se to ještě naučím, pak budu dávat pouze odkaz. A tak teď ještě ukazuji výtvarno z poslední doby na OM. Jsou to rozměrné malby 1m × 1,5 m, protože už mám problémy se zrakem a miniatury jsou nyní pro mne obtížné.

1

3

Akt zelený

Dva před obrazem

Dámy u spiritistického stolečku

Dvě dámy

Kompozice 5

Kubistické zátiší 5

On a ona

Rudé poupě

Schází jen barvy

Tao kresby ve vzduchu

Möbiova páska a já

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
53 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
hudryper
hudryper
9. 8. 2020 8:35

Skvělá úvaha ! V pasáži o financích mi tam přece jen cosi chybělo.Totiž ono naprosto moderní pojetí sociální situace člověka totálně závislého na svém bankovním účtu,resp. na neomezeném právu s tímto účtem pracovat.Jde o vzpurného intelektuála se záhumenkem ? Tož mu zastavíme čerpání z konta a necháme ho nějakou dobu žít jen z jeho úrody ! A kdyby ani to nestačilo,necháme ho „progolodať“, kterýžto verdikt s oblibou používal soudruh Brežněv během normalizace poˇ68 pro nakládání se svými kritiky doma i v Československu. V situaci bez hotových peněz se dají podobná „opatření“ zařizovat skoro bez námahy velících soudruhů. Rychle,snadno,bez odvolání. Nebude… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  hudryper
9. 8. 2020 12:30

Jen pár poznámek: Mobiova páska je velmi zvláštní úkaz. Obzvlášť když se v ose stříhá dál a dál. U Kačera je úplně jedno, jak po technické stránce budou volby v USA probíhat. Donaldováním na Twittru ušetřil druhé straně spoustu práce. Naposledy se zaskvěl tvrzením , že on jako prezidentista byl na Rusko nejtvrdší ze všech minulých bílých zemlJANEK. Co vypustil ze svojí huby , nikdy nenastalo. Teď naposledy perlil v souvislosti s výbuchem v Bejrútu. Prý bomba. Emerické zelené mozky se od toho distancovaly. Pořádně se neví nic, ale on jako expert na výbuchy a Covid měl tak jasno od… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  orinoko
9. 8. 2020 12:33

A ještě něco: U obrázků jde po jedničce trojka. Trojka, název žádný. Přitom já osobně právě tam vidím Covid 19.

J. W.
J. W.
Reply to  hudryper
10. 8. 2020 10:16

Už je to hotovo! Vaše soukromí neexistuje: https://www.youtube.com/watch?v=vVJLaraFApI Volby na Internetu – skvělé!! Už nemusíme nikam chodit volit, už nemusíme vůbec volit. Ajťáci to dělají za nás a bez nás (centrála v Mnichově). Ostatně jako už dnes udělají za nás již všechno. Nám mrtvolám stačí dát jen před hubu displej a už to všechno vnímám, myslí a jedná samo za nás. Všechno je dnes už tak chytré, inteligentní, smart a na sm(a)rt, že by se z toho jeden úplně posaral. Za Brežněva, to byly zlaté časy! Ach to byla úžasná svoboda a demokracie, o kterých se nám dnes ani nezdá.… Číst vice »

J. W.
J. W.
Reply to  hudryper
10. 8. 2020 19:26

Jo jo, za komárů, za Knírače (Brežněva) a Jelítka, to bylo veselo, byla svoboda a demokracie, mnohem větší, než dneska. Mysleli jsme, že je zle, a bylo dobře. Digitalizace a debilizace, to jsou dvě strany jedné mince. První zákon trvale udržitelného růstu ekonomiky: Digitalizuj blbce a dělej z nich blbce stále větší. Digitální volby, to bude úžasné. Nebudeme muset vůbec volit, volební výsledky se budou počítat samy. Ostatně budou vznikat jako vždycky, jen to nebude tak namáhavé, složité a nákladné. A pro vrchnost zbyde více pěněz z rozpočtů, bude šťastnější, což nás obyčejné pitomce bude velice oblažovat. Nestačí jenom jedna… Číst vice »

leviathan
leviathan
9. 8. 2020 9:16

Da, da. Negramotná vrchnost opět nic netuší. Jinotaj jako „přece to primitivní historikum“. Ještě že máme binární data a z nich informace volně dostupné na internetu. Není ale ten binární svět zeměplochou? Komu jsou ti Ploštěnci vlastně dobří? Papežům a kardinálům hrajícím si na Bohy? Jednoduchá pravidla Zeměplochy nějak kolidují se složitými pravidly našeho světa, tak složitými, že si ani neuvědomujeme, jak je ten první krok snadný – zrušit článek 10a ústavy ČR (článek 2 ústavního zákona 110/2004 již vykoná své sám). Hrát v šachy je jen výjimečně státotvotný čin…

Patrik
Patrik
10. 8. 2020 0:55

Příliš komplikovaný a navíc stále velmi přízemní popis naprosto jednoduchého faktu: Jednička a nula = „Já jsem konec i začátek“. Že tato věta byla vložena i do úst Ježíše, to nic nemění na tom, že její podstata je v tom, že 1) Celý Vesmír se pohybuje v kruhu a 2) Zkuste na kruhu poznat „konec a začátek“, tzn. nulu (můžeme stejně tak použít 360. stupeň kruhu) a po ní jedničku. Bod „nula“ přitom vždy existuje a spolu s ním existuje to, co se jmenuje tzv. posvátná geometrie Vesmíru a s ní tzv. posvátná řeč čísel. Jednička a dvojka přitom jsou… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
10. 8. 2020 1:36

Téze, antitéze, syntéza https://aeronet.cz/news/video-nove-celosvetove-nabozenstvi-ktere-ma-koreny-v-iranu-a-ktere-nadchlo-uz-masaryka-a-benese-a-islam-jako-predstupen/ Aktuálním je Libanon – po Sýrii další hlavní spojenec Íránu ke vstupu na Středozemní moře. Stagnace stavu „sunnité vs. šíité“ už je v Libanonu kvůli plánům GP s Íránem neúnosná, Libanon je třeba dostat na stranu šíitů/Íránu. A „náhodou“ mandát nad řešením situace získala Francie a „náhodou“ se Macron okamžitě dostavil na místo … No, to by jeden nevymyslel… Ale oprava – vymyslet by to nejlépe mohl loutkovodič všech francouzských prezidentů, francouzský žid Attali, podle kterého židé už nejsou potřební, protože po 3 tisíci letech splnili svou roli Citace: Otázka : “Závěrem lze říci, že ve… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
10. 8. 2020 22:07

Dnešní Pjakin hned v úvodu komentuje Libanon – a už obrázková upoutávka videa potvrzuje můj pohled: Sýrie-Írán-Macron-Francie-Izrael. Pjakin m.j. říká, že Macron neměl jinou možnost, než se pro zájmy Globalistů do Libanonu okamžitě dostavit, dále říká, že lidé místo úklidů a obnovy města se vrhli do demonstrací, k tomu také říká to, co já už dlouho zdůrazňuji-že totiž po konci Osmanské říše si území Palestina (myšleno celé území, nikoliv to, co z něj zcela účelově jako „Palestina“ zbylo) mezi sebou rozdělili britští a francouzští Rothschilldové, což je obrázek, kdy Libanon a Sýrie patřili pod mandát Francie Pjakin to říká jinými… Číst vice »

no one
no one
Reply to  Patrik
11. 8. 2020 20:39


Dnes pouze rychlý vstup.
Kdo chce a má tu možnost, zde je zajímavý pohled na „výbušné“ dění https://www.facebook.com/janka.stastna.35/posts/320973615691894
Je ve velké shodě s mým pohledem a koneckonců i s Vaším včetně toho, že má Libanon po demisi jeho vlády jít přes Francii na ruku Íránu (Vašimi slovy přes francouzské Rotschildy na ruku velkému šiítskému „Izraeli“ od Nil až po Tigris)

PS: Díky mockrát za vložení odkazu k filmu „Desátá mocnina“. Sice si pamatuji, že jsem ho měl někde uložený, ale bylo to už déle a prostě mi zapadl.

Patrik
Patrik
Reply to  no one
13. 8. 2020 8:32

@no one „Výbušné dění“ – dobré shrnutí, díky za odkaz, který mi ladí nejen s Pjakinem, ale především s mým mnohem starším astro-pohledem a tedy s principem Jang a Jin, který je o tom, že když k moci nastupuje Východ (Měsíc-půlměsíc), Západ (Slunce) logicky musí ustoupit, skončit. A Izrael, jakožto hlavní součást dominance USA, musí proto skončit spolu se Spojenými státy. Což ale neplatí pro Jeruzalém (hlavní to Sion, od kterého byl sionismus jen odvozen a i to jen načas, než bude zrušen jakožto hlavní nástroj kapitalismu a než bude všude prosazen marxismus), který má být nově převeden pod islám,… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
13. 8. 2020 8:42

PPS: Bombastický článek Aeronetu o tom, jak Izrael v Bejrútu dokonce snad odpálil atomovou bombu, dostává docela na frak informacemi o Nitroprillu v článku, kde nesouhlasím se závěry autora, ale kde jsou pozornosti hodné v něm uvedené maily: https://vlkovobloguje.wordpress.com/2020/08/11/par-poznamek-jeste-k-libanonu-aneb-co-se-z-mainstreamu-nedozvite/ Čímž se dostáváme k tomuto: https://www.bellingcat.com/news/mena/2020/08/04/what-just-blew-up-in-beirut/ A co docela ladí i s informacemi níže, část cituji: „Podle řady médií, včetně americké stanice Fox News, která cituje nejmenované zpravodajské zdroje, Hizballáh neoficiálně ovládá i bejrútský přístav, kde došlo k úternímu výbuchu. Údajně tam skladuje i zbraně a také ledek, který dlouhodobě používá jako výbušnou složku bomb. Podle izraelského serveru IntelliTimes vyvezl v… Číst vice »

Tom1622
Tom1622
Reply to  Patrik
13. 8. 2020 18:47

Jenom poznámka k tomu vlkovi . Čistý dusičnan amonný obsahuje cca 35% dusíku . A to je údaj u těch hnojiv , ne obsah dusičnanu . Takže je prakticky 100% ( samozřejmě ne doslova , nic není 100% )

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
13. 8. 2020 8:58

„Přátelé“ Ruska jedou: „Maďarsko nakoupí za 22 miliard rakety od americké zbrojovky“. Pompeo směr Polsko (a Praha a Vídeň), Maďarsko (pobočka Vídně spolu s Prahou) směr USA… Přeloženo: projekt „Astana“ (plán SSSR 2:0) jede přes Trojmoří a Spojené státy v roli policajta světa se v tom stále hodí… A už čekám jen další oslavný článek Aeronetu a Protiproudu na Orbána – pro mě loutku globalistů, obdobnou té, kterou byl N. Farage (Aeronetem rovněž oslavovaný jako ten, který porazil globalisty… cha…) Informace znamenají moc. A informace nejsou o líbivých slohovkách, ale ani o tom, jak na alternativě dostávají pěkně na frak… Číst vice »

no one
no one
Reply to  Patrik
14. 8. 2020 21:40

@Patrik „„Přátelé“ Ruska jedou: „Maďarsko nakoupí za 22 miliard rakety od americké zbrojovky“. Pompeo směr Polsko (a Praha a Vídeň), Maďarsko (pobočka Vídně spolu s Prahou) směr USA… Přeloženo: projekt „Astana“ (plán SSSR 2:0) jede přes Trojmoří a Spojené státy v roli policajta světa se v tom stále hodí…“ Přesně to jsem si říkal, když jsem uviděl tyto zprávy, těch 22 miliard mi to potvrdilo. Přece jen USA je pořád ještě centrum koncentrace řízení euroatlantického křídla GP, takže proč je nevyužít tam, kde se to dá. „Izraelská anexe zajordánských území se nekoná – „Obrovský průlom! Historická mírová dohoda mezi našimi… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  no one
15. 8. 2020 7:26

@@@ no one To „přátelství“ Izraele s Egyptem, ale především s Jordánskem (jedním z nejvlivnějších hráčů na globální scéně) dostalo právě nedávno na frak, když jordánský král vypověděl přílohu k mírové smlouvě s Izraelem, cituji: „Jordánský král Abdalláh v neděli PŘEKVAPIVĚ oznámil Izraeli, že NEOBNOVÍ část společné mírové dohody z roku 1994, která Izraelcům umožňuje využívat dvě zemědělské oblasti u hranic. Řekl to zrovna v den 23. výročí zavraždění izraelského premiéra Jicchaka Rabina, který mírovou smlouvu podepsal s Abdalláhovým otcem Husajnem. Co to pro Izrael znamená? Pronájem jordánské půdy o rozloze asi 400 hektarů na severu Izraele pod Galilejským jezerem… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
15. 8. 2020 9:02

Aktualita k dění: Na jedné straně jakoby výhra USA přes Izrael a SAE (spojenectví se sunnity) , na druhé prohra USA v OSN: „Američané narazili v OSN, nedokázali prodloužit zbrojní embargo vůči Íránu“ „https://www.seznamzpravy.cz/clanek/americane-narazili-v-osn-nedokazali-prodlouzit-zbrojni-embargo-vuci-iranu-116117 Jó, jaderná dohoda s Íránem je jednou daná a přes ní vlak nejede…. A v antizraelské OSN i EU mají jasno… A ještě jedna aktualita: „Polsko podpoří občanskou společnost a nezávislá média v sousedním Bělorusku, oznámil dnes před poslanci premiér Mateusz Morawiecki. „Na uskutečnění tohoto programu plánujeme v prvém roce vynaložit 50 milionů zlotých (asi 297 milionů Kč),“ řekl šéf vlády s tím, že do této… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  no one
15. 8. 2020 7:45

K „Pompeo směr Polsko“ aktualita o Bělorusku:
„Běloruské protesty se koordinují přes kanál NEXTA, jeho zakladatel i šéfredaktor žijí v Polsku“
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/belorusko-protesty-nexta-alexandr-lukasenko-bbc_2008121711_jgr

Jó, ty bíločervené vlajky (Polsko a Bělorusko) jsou na stejné vlně – na vlně rozbušky proti Rusku… A dle mého velmi snadno dochází k záměně, kdy ještě jde o zájmy neoconů a kdy už o zájmy globalistů – ty zájmy totiž nejednou velmi splývají. O to více stojí za pozornost výše odkazované video Pjakina m.j. se slovy : „Bělorusko a Kazachstán jako kyjevská banda“

no one
no one
Reply to  Patrik
15. 8. 2020 13:10

@Patrik Děkuji za dovysvětlení, tak nějak jsem tušil, že to přátelství mezi Izraelem a Egyptem/SAE/Jordánskem bude opravdu jen naoko , protože by to jinak nesedělo. To s tím Trumpem a volbami už mi ale nedošlo. Jinak Lukašenko pořád v kontaktu s Putinem: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3162228-lukasenko-chce-volat-putinovi-toto-uz-neni-jen-hrozba-pro-belorusko-rika-o-protestech Praha odmítá Lukašenkovy slova, že by protesty byly řízené z Česka, ovšem jistý a mnohým známý pan Kolář tak trochu přiznal barvu (v čase od 17:36) https://www.youtube.com/watch?v=rmJC_ZV8hxo&feature=youtu.be&t=1056&fbclid=IwAR0qT6lxMV7DwzRvJ4GSbZbrZIf2y1FW3Rmr6K4f28STOakuvIhL4mwdKTY Pompeo v Polsku: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3162231-tisic-vojaku-pro-varsavu-pompeo-v-polsku-podepsal-dohodu-o-obranne-spolupraci „Kromě setkání s polskými představiteli má dnes (Pompeo) na programu také účast na ceremonii u příležitosti stého výročí bitvy u Varšavy, v níž polští vojáci porazili… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  no one
16. 8. 2020 6:46

@no one „Bělorusko jako zvláštní případ“ – „Aby se tam zachovalo marxistické řízení, výslovně marxisticko-trockistické, tedy žádné komunistické ani sovětské, ale vyloženě marxisticko-trockistické, odsud také plynou všechny ty problémy v řízení Běloruska. //Co se týká toho Běloruska, tak když Sovětský svaz rozčlenili, byla Bělorusku takříkajíc přiřazena role agitačního rudého koutku.“ Pjakin – altajský seminář http://leva-net.webnode.cz/products/altajsky-seminar-v-v-pjakina-belorusko-jako-zvlastni-pripad/ Mockrát Pjakin zmiňoval (samozřejmě mezi řádky), proč pro řešení Ukrajiny byl zvolen zrovna běloruský(!) Minsk . Právě Bělorusko je totiž důležitou spojnicí globalistického projektu „Astana“, tzn.proto i účast Lukašenka na summitu 57 muslimských zemí v Astaně (viz komentář níže „13.8., 21:45“). Lukašenko svou politikou „ani… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
16. 8. 2020 7:04

PS: „Bělorusko jako zvláštní případ“ – to můžeme vidět i v tom, že Bělorusko jako snad jediné nepřistoupilo (nemuselo přistoupit?) na hru „koronavirus“. Ba dokonce zatímco v Rusku se vojenská přehlídka 9. května nemohla konat, v Bělorusku proběhla
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/belorusko-alexandr-lukasenko-oslavy-vyroci-druha-svetova-valka-den-vitezstvi_2005091451_onz

orinoko
orinoko
Reply to  Patrik
16. 8. 2020 8:29

Ty seš jedlej. Vážně . Nestačím zírat jak to místní intoši zobou. Na Bělidle se nenosily roušky, protože se tam Lukáš endo protéza ocitl v rauši. Roušky jsou mimochodem ve hře protestu, protože se ukazuje, že ten dement batka – otecko – poklasnej – bobr Něguš … je ochoten ohrozit vlastní národ klidně i ebolou a Putinovi tím ukáže, že se ho nebojí. Na Bělidle se otevřely možnosti daleko dříve, než si Klempák re Produktor vůbec uměl představit. Díky debiilitě Lukáše endo protézy. Ten je už ted de facto vyřešen. Jde jen o stupen elastiCITY. Pokud už musí útočit i… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
16. 8. 2020 9:44

@no one Ještě k návštěvě Pompea a jeho „Rusko a Čína představují hrozbu“. Vybavil se mi dávný článek k H. Kissingerovi: „Kissinger, můj letitý kolega z Centra pro strategická a mezinárodní studia, si je vědom proamerických elit uvnitř Ruska a vypracovává pro ně „čínskou hrozbu“, kterou mohou použít v jejich úsilí přivést Rusko pod křídla Západu. Pokud se jim to podaří, ruská svrchovanost bude ta tam, stejně jako svrchovanost jakékoliv jiné země v alianci s USA.“ http://www.zvedavec.org/komentare/2017/01/7146-co-ma-v-planu-henry-kissinger.htm Převést Rusko pod křídla Západu se nepodařilo, a to ani přes Kissingerovo detente: http://studena.valka.cz/detente1.htm Proto běží jiný scénář – Rusko a Čína jako… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  Patrik
16. 8. 2020 13:47

Tady se testuje tzv. umělá inteligence. No konečně mi to dochází. Na novém základě pojede třeba nová podoba rulety. To miluju. Vyseru h@vno a pak se na něj do sanitária dívám, jestli jsem kabel položil správně do globálu nebo do neocoloniálu. Tak abychom šli do obrazu: Co se to teď na Bělidle hraje? Je to úplně jasné. Klasické ruské gorodky. Něguš L zbuntoval část svojí armády a posílá jí na Litevské hranice. Pokud by padlo Bělorusko, na řadu by přišel Královec. NATO teď tahá za KISSingrovy pozdní žížaly. Jak chce NATO válčit v Bělorusku, když má za p@delí ruské kaťuše.… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
17. 8. 2020 12:32

K Bělorusku navazuji na zprávu „Maďarsko nakoupí za 22 miliard rakety od americké zbrojovky“. K dění v Bělorusku je to totiž aktuální zpráva v tom smyslu, jakými přáteli jsou Orbán a Lukašenko – viz červen 2020: Orbán sa stretol s Lukašenkom, s Bieloruskom chce prehĺbiť vzťahy https://svet.sme.sk/c/22419842/viktor-orban-sa-stretol-s-alexandrom-lukasenkom-v-minsku.html Ve věci pohledu na dění v Bělorusku slepota světu vládne, až se to nedá číst – přitom by stačilo tak málo: Odpovědět si na otázku, co spojuje Lukašenka a Orbána… A i ten Babiš jedno činí, po jiném volá, ale u něj za tím vidím hlupotu a stejnou slepotu, jakou předvádějí nejrůznější „analiťiky“….… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
17. 8. 2020 14:36

Co Lukašenka a Orbána spojuje, dopovím později.

no one
no one
Reply to  Patrik
17. 8. 2020 20:47

@Patrik Když čtu diskuze ohledně Běloruska, tak se dají rozlišit 3 názorové tábory: 1. tábor – v souladu s demonstranty proti Lukašenkovi, „Lukašenko musí odejít, aby mohla přijít do Běloruska demokracie, EU a Západ zachrání Bělorusko atd., pokud ruský agresor vtrhne na běloruské území, bude to druhý 1968 rok, ať Lukašenka rozdupe dav a Putin dopadne podobně, diktátor Putin to určitě zahraje tak, že pomůže diktátorovi Lukašenkovi, svému druhovi, udržet se u moci (zajímavé, že jim nedojde, proč zrovna až teď dochází v Bělorusku k nepokojům, když je Lukašenko u moci už čtvrt století). Oproti Ukrajině, kde demonstranti mávali EU… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  no one
17. 8. 2020 21:09

@no one Cituji tuto část Vašeho komentáře: „Co se týče Lukašenka a Orbána a co je spojuje? Za mě to je formát Astany, Bělorusko viz výše ve Vašich komentářích, a Orbán, tam je to jasné, jeho kamarádíčkování s Tureckem, kdy vše dělá ve prospěch GP (kradmá islamizace východní Evropy přes Astanu, důležitá role ve Nové hedvábné stezce a spojenectví s Čínou). “ Moc Vám za to děkuji – tak to vidím i já, že je to formát Astany, kterým jsme u Číny/Íránu. A protože se mi zatím nedaří dohledat další odkazy, tak k Lukašenkovi a Číně narychlo tento z roku… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
18. 8. 2020 6:28

K Lukašenkovi a Číně ještě toto: Bělorusko-čínský raketový systém Polonaise: „Připomeňme, že projekt Polonaise byl vyvinut BĚLORUSKÝM průmyslem ve spolupráci s některými ČÍNSKÝMI podniky. Továrna na traktory Minsk Wheel dodala požadovaný podvozek, další běloruské podniky vyrobily další požadované jednotky a střelivo vytvořila Čína. Díky využití zahraničního vývoje a lokalizaci výroby těchto zbraní se Běloruské republice podařilo v co nejkratší době vytvořit požadovaný model vojenské výzbroje s poměrně vysokými charakteristikami.“ https://churilovocity.ru/cs/chto-predstavlyaet-soboi-novaya-reaktivnaya-sistema-zalpovogo-ognya/ Raketomety Polonéz do Ázerbájdžánu: https://www.militarybox.cz/news/raketomety-polonez-do-azerbajdzanu/ „Spojené arabské emiráty, Katar a také Kuvajt a Saúdská Arábie patří mezi běloruské zákazníky, potenciálními kupci jsou Kazachstán, Turkmenistán a v poslední době také Ázerbájdžán.… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  Patrik
18. 8. 2020 7:14

Tak to se mi ulevilo. Až se spustí mejdan na Bělidle, tak z té továrny zbyde velké kulové. Budou se nosit fangle a Čínan si připíše další obří ztrátu vedle mnoha dalších. Fabrika půjde do soukroma , pokud to bude chtít záchud , anebo cu grunt, ož vyjde nastejno. Čínské pokrokové patenty si připíše záchud stejně jako Kačer Tik tok.
Je to tak jenoduché. Bělodebil konečně dostane svoje eurosny, a už ted by měl nakupovat stany. Pod místními chmatáky prudce podraží živobytí tak, že to Lukáš endo protéza slízne podruhé. Jestli ještě bude naživu.

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
18. 8. 2020 7:20

PS: Aneb „Společně jsme silnější“
https://www.consilium.europa.eu/cs/infographics/towards-stronger-eastern-partnership/

Ukrajina, Bělorusko (pobaltské země Litva, Lotyšsko, Estonsko už jsou „hotové“), dále Moldavsko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán (Arménie a Ázerbájdžán nedávno opět velmi aktuální) – to to na západní a jihozápadní hranici Ruska jede, nemalou součástí všeho je i dění v Libanonu, spojenci Íránu, jelikož především přes Arménii a Ázerbájdžán a Libanon vede íránská cesta do Evropy tu přes Černé, tu přes Kaspické, tu přes Středozemní moře … Šachista Putin ale všechny vody ošetřil – a to Krymem počínaje a historickou Kaspickou dohodou prozatím konče…

no one
no one
Reply to  Patrik
19. 8. 2020 20:46


Velmi zajímavé informace – Informace, hezky to všechno sedí do sebe, díky! A vůbec, patří Vám obrovský obdiv za to, že dokážete mit tak veliký informační přehled.

Patrik
Patrik
Reply to  no one
20. 8. 2020 7:05

@no one Cituji Pjakina: „Takže tady máme takové dva projekty – projekt islamizace Evropy a projekt přestavby SSSR“. Přeloženo: jde o vůdčí roli Íránu (společně s Čínou) a o plán „SSSR 2:0″a to je shrnuto v projektu „Astana“. Proto video Pjakina, ze kterého cituji, považuji za zásadní jakožto mozaiku, do které stačí už jen zasazovat kamínky. Video je v článku z července 2017 zde https://aeronet.cz/news/nemecko-at-se-uci-turecky-je-nejvyssi-cas-vychodni-evropa-a-zeme-v4-treti-pokus-o-evropsky-chalifat-belorusko-a-kazachstan-jako-kyjevska-banda-valerij-pjakin-a-projekt-astana-video/ a stačí se držet v článku popsané optiky a je jasné, že na dění v žádné zemi kolem západních a jižních hranic Ruska se nelze dívat odděleně, ale naopak v kontextu především toho, že se… Číst vice »

no one
no one
Reply to  Patrik
23. 8. 2020 13:19


Souhlas, když člověk ví, jak vypadá konečný obrázek (proces), je mnohem jednodušší zasadit jeho určitý díl (informaci) na správné místo. Umění je ale tu informaci najít, dostat se k ní.

A co se týče podobného pohledu, věřím, že těch lidí je víc. Mezi nimi např. těch, kteří skutečně pochopili KOB a DOTU (ani jedno jsem zatím nestudoval, ale už dlouhou dobu se na to chystám), a to teď nemluvím o těch, kteří se povyšují na diskuzích levanetu apod.

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
13. 8. 2020 20:42

Izraelská anexe zajordánských území se nekoná –
„Obrovský průlom! Historická mírová dohoda mezi našimi dvěma skvělými přáteli, Izraelem a Spojenými arabskými emiráty,“ uvedl na Twitteru americký prezident Donald Trump.“
https://echo24.cz/a/SGGA6/historicky-prulom-spojene-arabske-emiraty-uznaji-izrael

Tak to bude zajímavé – SAE se historicky staly třetí muslimskou zemí, která se přidala na stranu Izraele. Hlavní závěr, který z toho plyne, je ten, že spor „sunnité vs. šiité“ má přednost před sporem „Izrael vs. Palestina“. Palestina je v šoku, Írán je v šoku…
Více se mi sem narychlo nevejde.

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
13. 8. 2020 20:56

„Lukašenko naléhavě odletěl do Moskvy,“ odhalil účel návštěvy politolog Rogimov https://www.dialog.ua/world/213165_1597266149 Může se zdát, že to s historickou dohodou Izraele nesouvisí, ale připomeňme si dnes i velmi aktuálního Lukašenka,a to na summitu Organizace islámských zemí, což je organizace, která je druhou největší po OSN a která sdružuje 57 islámských zemí a kde světe div se, se tohoto summitu zúčastnil i běloruský prezident : https://sputnik.by/columnists/20160418/1021842421.html A když Lukašenko „naléhavě“ odletěl do Moskvy, tak to znamená, že věci nejdou nejdou tak, jak si globalisté představovali…! Nemluvě o velmi vlažném blahopřání Putina k volebnímu vítězství Lukašenka – viz „Signál od Putina“ https://aftershock.news/?q=node/893943 A… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
13. 8. 2020 21:15

Připomenutí Lukašenka v těchto souvislostech není od věci m.j. i v tom smyslu, že se narodil 30.8.1954 a že tedy současné výbušné vesmírné aspekty se jej subjektivně velmi týkají, a to týkají až tak, že je to na osobní životní revoluci, ve které ovšem nemá být aktivním hráčem, ale nově subjektem, který bude hledat vlastní sebezáchranu. Přesto si myslím, že tento ego-hráč svou pozici ustojí, ač ze svého ega bude muset hooodně slevit …

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
13. 8. 2020 21:45

Pro úplnost: Pjakin o summituv Astaně, kterého se zúčastnil i onen Lukašenko: „00:44 A teď již přejdeme přímo k vašim otázkám. V první otázce vás, Valeriji Viktoroviči, prosí okomentovat summit Organizace islámské spolupráce o vědě a technologiích, který se konal v Astaně. Co znamená tato událost? Tato událost znamená pro globální politiku velmi, velmi mnoho, ale bohužel nepozoruji náležité reakce, ani náležité pochopení této události u našeho politologického takříkajíc výkvětu. O formátu Astany již mluvím dlouho. A neustále opakuji, že pokud budou opomíjet vznikající formát Astany, tak na to nakonec stát i ty korporativní skupiny, které zastupují všichni ti politologové,… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
13. 8. 2020 21:28

Informace, které k tématu stojí za pozornost, byť úsudek ať si každý udělá sám podle toho, nakolik je schopen číst mezi řádky:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947-90-ct24/220411058130813/obsah/783775-dohoda-sae-a-izraele

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
10. 8. 2020 9:46

Dávná Sofia – Kleopatra jako Isis: „Kleopatra byla v Alexandrii prohlášena královnou králů a nechala se titulovat Nea Isis – NOVÁ ISIS Ona a Caesarion měli vládnout Egyptu, Kypru a KoiléSÝRII Caesarion byl oficiálně vyhlášen jako legitimní manželský syn Kleopatry a Julia Caesara Alexandros Hélios obdržel ARMÉNII, Médii a Parthii, Ptolemaios Filadelfos SÝRII, Foiníkii a Kilikii, Kleopatra Seléné obdržela africké državy Egypta a Kyrénaiku.“ http://www.starovekyegypt.net/kleopatra-kralovna-s-vizi/kleopatra-rozhodujici-bitva-s-octavianem-se-blizi.php „Dva Římy padly, třetí stojí a dalšího už nebude“ – o to běží (viz role Ruské pravoslavné církve, role Arménie a s ní Sýrie a Íránu, v neposlední řadě role projektu „Astana“). A proces „Od… Číst vice »

zart
zart
10. 8. 2020 7:46

Všechno je to výborné a skvělé. Včetně pohledů páně Kadubcova. Jen na okraj, problém je v mínění nás obyč přiblblíků, které považujeme u sebe za správné (ideální), a které podsouváme všem, zejména svým nepřátelům (nepřátelům nás jako přátel), kterým vyčítáme, že naše mínění a náš pohled podvádějí. Přiblble předpokládáme, že s nimi máme nějakou společenskou smlouvu (základ té právní, ještě více podvodné), ačkoliv každá smlouva je přece základem a principem podvodu. Například toto vyjevuje, již jenom věta vytržená z kontextu, že „Bradáčová sice zachránila pro stát sedm milionů, ale ono slavné odhalení korupce přišlo stát minimálně desetkrát víc“. O to… Číst vice »

orinoko
orinoko
10. 8. 2020 17:42

Místní sprasitel Kačer.

http://casopisargument.cz/?p=30909

Admirál
Admirál
14. 8. 2020 11:23

Tohle rozhodně stojí za…

Tohle rozhodně stojí za zaznamenání:
http://www.novarepublika.cz/2020/08/nevidana-vzpoura-insider-globalistu…

Tady je vidět, jak na ohnutých faktech jsou postavené naprosto nesmyslné vývody a na těch vývodech dalekosáhlá ekonomická a společenská rozhodnutí vedoucí minimálně EU do… ehm, bezvýznamnosti.

orinoko
orinoko
Reply to  Admirál
14. 8. 2020 16:18

Ten odkaz je funkční napůl. Nic se nezjeví konkrétně. Ani podpindonosník. A mě samotného nenapadá , o co může jít. A to tam chodím vcelku jako na pivo.

orinoko
orinoko
Reply to  Admirál
14. 8. 2020 16:57

To musíš takhle: Situace je kritická, praví řev na Bělidle.

https://www.bbc.com

Už i na Sputniku je větší Tug of War..

orinoko
orinoko
Reply to  Admirál
14. 8. 2020 17:59
orinoko
orinoko
16. 8. 2020 7:22

To jsou katastrofální pasty furt dokola , v nichž se minulé dokazuje budoucím, které ještě nenastalo, a nikdy také nenastane. Ale to není můj problém. To je problém Fausta. Lukáš endo protéza na Bělidle běží o život jako Lola. Nejhorší zatím ustál, a to především tak, že do Ruska vrátil zatčené Rusy, které htěla Halič. To je první rána scénáři sametu na Bělidle, do kterého jako světový idiot vlétl český babák přímo torpédově. Sám sobě zadělal na Lukáše endo protézu. Babochlap z Bělidla, toho času v Litvě, chce zítra předání moci na Bělidle. Takhle rychle to nezvládal ani Véna Napytelník.… Číst vice »

Gatta
Gatta
16. 8. 2020 8:38

Článek tradičně velmi obsáhlý a zahrnující komplexně tolik témat k diskuzi, že těžko vybrat na co disksně reagovat. Tedy jen dvě poznámky – názory. Pro žijícího autora (tvůrce) je často životně důležitá finanční stránka „po tvorbě“ – tedy prodej díla, náklady knih, počet návštevníků výstav a filmu … a poplatky za autorská práva. Prozemřelého autora (tvůrce) je dúležité jen, jestli jeho dílo žije mezi lidmi a „vstoupilo do obecné kultury společnosti“. Pokud bude spojeno s s autorovým jménem – co může být větší úspěch. Z tohoto pohledu bych zachoval autorcká práva pouze tvůrci a pouze po dobu jeho života. Žádný… Číst vice »

orinoko
orinoko
16. 8. 2020 9:36

Abych problém BěLIDLA dorazil do konečné podoby, tak je třeba také sdělit, jaké další záměry má záchud v dlouhodobější perspektivě s BěLIDLEM. Kromě atom bordelu by rád na slovanské území umístil i svojí vlastní zhmotnělou tmu, tu současnou i budoucí, aby Rusa popřípadě donutil bojovat s černým problémem a tím nasr@l Afriku i Portland. Novodobý drag nach osten s černou kápí. Co NATO globální předák? Má o tom vůbec šajna? NATO chce na Rusa vysadit ženskou válku typu Vlasta, Šárka a ted čekají na ožralého Ctirada. Že by Mašína? Ted čtu i ruskou opoziční literaturu a nespokojené militantní Rusy. To… Číst vice »

orinoko
orinoko
16. 8. 2020 15:12

Všude boží nadělení, jen tady se testuje umělák. Nějak mu ale docházejí baterie.
Blíží se nám slavné výročí. Babák a inkasista z ringu budou muset blejt poevropsku. To víte , hodnotový žebřiňák.
Na Václaváku se bude hajlovat … pardon havlovat … ve velkém. Ze Špalíčku prohovoří bakchus poSSelt, někdo si hned pod ním pohoní správně zahnutý europyj, a ta SUKA z Bělidla nám ukáže svůj duhový kosoobrazec.
Kristepane, čeho se ještě dožiju?
Že by černoprdelník Halík emigroval? Tomu nevěřím.

Bety
Bety
Reply to  orinoko
16. 8. 2020 20:37

Kde jsou ty časy, kdy v létě byla okurková sezóna, maximálně se v Jadranu proháněl žralok a ohrožoval české turistky.