Viceprezident Pence k 80. výročí vypuknutí 2. světové války

Jsem rád, že Forum24 zveřejnilo velmi zajímavý text viceprezidenta Mike Pence ze včerejšího setkání ve Varšavě, a to při 80. výročí vypuknutí 2. světové války. Máme tak možnost seznámit se s poselstvím našeho amerického spojence, které nám jistě napomůže posílit ten správný pohled na naši minulost. Jak se to říká? Vítězové píšou dějiny?

A aby jim to Rusko nepokazilo, tak ani nebylo na seznamu pozvaných (sic!).

Kam nás měl celý projev dostat a jaký kontext měl posluchač přijmout? Že 2. světovou válku začalo Německo a Sovětský svaz, válka trvala dlouhá desetiletí, přinesla tyranii a skončila v roce 1989 a byl to vlastně boj dobra proti zlu komunismu?

Kam nás mají dostat tyto slovní nátěry?

„…dnes si připomínáme stahující se mračna 20. století, z nichž vzešla válka a vpád vojsk, po kterém následovala doba utrpení a hrdinství polského národa. Během pěti desetiletí nevýslovného úsilí a utrpení, které počalo s vypuknutím druhé světové války, neztrail polský lid naději.“

„…Je těžké pro ty z nás, kteří nejsme Poláky, pochopit rozsah hrůz, které zde před osmdesáti lety začaly prvního září 1939. Během několika týdnů si armády nacistického Německa ze západu a komunistického Sovětského svazu z východu rozdělily tuto zemi na okupační zóny.“

„…Desítky tisíc odvážných vlastenců z polského hnutí odporu padly v boji proti okupaci své země. Přes jedenadvacet tisíc synů a dcer Polska bylo zavražděno rukou komunistů v dubnu 1940 v Katyňském lese a pohřbeno v hromadných hrobech. A přímo zde v tomto městě položilo více než sto padesát tisíc polských mužů, žen a dětí své životy během pouhých devíti týdnů Varšavského povstání. Povstání, po němž následovalo úplné a cílené zničení tohoto města německými silami, zatímco sovětská vojska jen nečinně přihlížela a tento masakr umožnila. Ti, kteří povstali, zemřeli v boji za osvobození těchto krví zalitých ulic od fašismu, diktatury a hrozícího komunismu.“

„…Nikdo ale nebojoval s takovou odvahou, odhodláním a spravedlivým hněvem, jako Poláci. A ve svém desetiletí trvajícím zápasu s tyranií Polsko prokázalo, že je domovem hrdinů. Když dnes vzpomínáme na válku, která začala zde na polské půdě před osmi desetiletími, měli bychom také vzpomenout na příčiny tak ohromného konfliktu. Boj proti zvráceným ideologiím nacismu a komunismu je projevem věčného souboje dobra se zlem.“

„…Když se ale zamýšlíme nad zvráceností totalitarismu, popravčích čet, koncentračních táborů, tajné policie, státní propagandy, zničení církví a neustálého nepřátelství vůči věřícím, nelze si nevzpomenout na slova dalšího z těch, kdo žil v područí sovětské totality, ruského disidenta Alexandra Solženicyna.“

„…Během brutální války a čtyř desetiletí v komunistickém područí, jak řekl prezident Trump před dvěma lety v tomto městě, Polsko a ostatní porobené národy Evropy přečkaly snahu zničit vaši svobodu, zákony, dějiny, identitu a vaši víru. Vy jste ale svého ducha nikdy netratili. Vaši utlačovatelé se vás snažili zlomit, ale Polsko se zlomit nedalo. V červnu 1979 se jeden z neslavnějších synů Polska vrátil domů jako papež Jan Pavel II.“

„…Během šestnácti měsíců se Solidarita stala první oficiálně uznanou nezávislou odborovou organizací v celém východním bloku a pohyb, který začal během oněch devíti dnů nakonec vedl k pádu Berlínské zdi v roce 1989 a konci Sovětského svazu v roce 1991.“

„…Po desetiletí trvající zápas jejich odvaha a víra ukazovaly cestu v temnotě. Znovu jste dokázali, tady v Polsku a celému světu, že i když to může trvat desetiletí, kde je duch našeho Pána, tam je i svoboda.“

Celý projev vicepresidenta Pence můžete vidět a slyšet na webových stránkách ČT (od času 1:09)

Stanův komentář: Podle mého názoru je sledování podobných oficiálních setkání v poslední době ztracený čas. Jediné, co mě zaujalo, je, že se jednalo o pečlivě zrežírovanou akci bez účasti veřejnosti, na níž veřejnost pro několik málo televizních záběrů mělo představovat několik pečlivě vybraných lidí, u nichž bylo eliminováno riziko, že pietní akci s jasným ideovým záměrem naruší nějakým nevhodným chováním či projevy nesouhlasu. Prosím autora příspěvku, aby se mi ozval na st.blaha@gmail.com.

Přejít do diskuze k článku 60 komentářů