Výchova debilů v Čechách

To byl včera zase na ČT 1 zmatený slovní pořad paní Jílkové, slepený z jílu obvyklého klišé. Všechny účastníky však musíme omluvit, neboť prošli vzdělávacím systémem, který zastávají, kritizují, a který chtějí v lepším případě naivně zvelebit.

Jsou tedy v pozici podobné osobám, které jsou smrtelně nemocné rakovinou, a která nad nimi převzala moc a oni ji chrání a chtějí zlepšit její životní poměry.

Nějak se pozapomnělo, že po roce 1989 vyřvávali nastrčení mediální politici a odborníci, že nechtějí občany vychovávat. Nechtěli být přece zlí jako ten komunistický režim, protože nastala svoboda a demokracie. Tito zločinci a provokatéři již občanům neřekli, že občany nechtějí vychovávat (rozuměj pozitivně), ale sprostě zneužívat, což je ovšem výchovou (rozuměj negativní). A tak se rozjel světově osvědčený a vysoce výnosný byznys s výchovou debilů i u nás, abychom mluvili jenom za sebe.

Ten výchovný a vzdělávací systém můžeme možná správně pochopit, když si uvědomíme, že jeho účelem je rafinovaná moderní genocida. Toto však zdárný absolvent tohoto systému obvykle nijak nepřipustí. A ani nemůže, neboť nemá k dispozici duševní výbavu, která by mu to umožnila. Byl o ni totiž dotyčným vzdělávacím systémem pečlivě připraven.

My, vzdělaní lidé, se téměř všichni podvědomě domníváme, že lidé, zvířata, rostliny a vůbec celá příroda jsou nedokonalé. Jsme nešťastní, že nejsou podle našich přání a představ šťastní. Proto se snažíme veškerý živý a mrtvý inventář planety předělávat, a hlavně co nejvíce sprostě zneužívat.

Naším ďábelstvím nepokřtění lidé, domorodci, pohani a nevzdělané děti jsou podle našeho vědomého nebo podprahového přesvědčení nevyvinutí, zaostalí a duševně omezení tvorové. A nikdo z nás tuto nábožnou víru nevytříská. Takto uvažuje vzděláním ušlapaný, překrytý a zakonzervovaný bytostný mrzák, který je skrytý v nás, a kterého lidově nazýváme debilem.

Pokud tento zlostný skřet dostane dostatek peněz, majetku, alkoholu, drog a jiných pohonných hmot, rychle z něj vyrůstá monstrum, u kterého děláme, že si nevíme rady. Ten proces genocidy a růstu obludy nazýváme svobodným rozvíjením osobnosti. Tato se nesmí nijak omezovat v nejnižších pudech, protože na jejich růstu je v naší demokracii založena celá její politika i ekonomika.

Svině skrytá v lidech se nesmí fyzicky trestat, neboť by neprospívala ve svém růstu. Hůl nebo rákoska byly jako výchovné prostředky kategoricky zavrženy, neboť přivádějí vědomí člověk k jeho tělu. A my přece požadujeme, aby vědomí našich hostitelů bylo odpoutáno od jejich podvědomí (těla), neboť toto je základem jejich manipulování.

Všechny reklamy, i ty vydávané za televizní noviny nebo vzdělání, takto fungují. Vytvářejí v lidech živočišné reflexní odezvy, obsahují apely na vědomí a podvědomí, na vzděláním deformovaný rozum a neustále cukrované a bičované pudy. Ten vychvalovaný rozum je ve službách nejnižších podprahově izolovaných pudů. A tyto jsou ovládané upířím ekonomickým systémem a obludným monstrem potměšilé demokracie, svobody, pravdy, lásky a vítězství genocidy nad lidskou bytostí.

Vyrábíme z dětí a mládeže debily, které sprostě občansky i ekonomicky zneužíváme. Když je materiál vyhořelý, nahradíme je jiným. Vytěsníme jej třeba imigranty, kterým jsme naší kulturou, politikou, ekonomikou a civilizací zničili jejich vlast. Zdánlivě jde o peníze (jejich virtuální fikci), ale ve skutečnosti se jedná o životní sílu, jejíž vnitřní energetika uniká mdlého zrakům vysávaného konzumního stáda.

V dnešní době pokročilých technologií není potřeba mačkat z lidí krev pomocí Drákulova vysávání krve, fyzické práce, sociální bídy a nouze. Globální průmysl je schopen vyrobit a obchod je schopen poskytnout svému hostitelskému rukojmí nadbytek laciných náhražek potravin, zboží, služeb, osob, sexu, zábavy a jiných komodit.

Pořadu zmíněné televizní dámy jsem nevěnoval úplnou pozornost. Proto jsem si asi nevšiml, že by se v něm hovořilo o zevních příčinách, o vlivu masových médií, informačních technologií, reklamy a propagandy (včetně demagogie vydávané za vzdělání) na děti a mládež. Mám však tušení, že to tam asi vůbec nezaznělo. Těmito výdobytky postižení občané své dealery a závislosti přece brání. Generace rodičů vychovávané bez pořadové, pracovní a tělovýchovné kázně by stejně nevěděly, co chybí jim a jejich dětem.

A nová generace moderních otroků bude nové pořádky i jejich vládce chránit. Již jsme si přece zvykli, že i na základních školách jsou tvrdé drogy. Mládež nadšeně vítá legalizaci rekreačních drog. Půjde směle vpřed a zpátky ani krok proti svým rodičům, vychovatelům, přátelům a učitelům, kteří to s ní myslí upřímně a vážně. Omezují ji přece v rozvoji jejich osobnosti, brání ji v přijímání svobody a demokracie plnými doušky.

Nechybí studentům, kteří šikanují nešťastnou a slabou učitelku, tělesná námaha, práce a pohyb? A proč bychom je vlastně trestali? Zasluhují přece pochvalu, jsou dobře vychováni a vzděláni. Útočí přece na slabšího a zneužívají slabšího, což je principem našich vyřvávaných hodnot, morálky, ekonomiky, svobody a demokracie.

Správně koncipovaná tělesná výchova dětí a mládeže rozvíjí vnitřní bytost člověka a má vliv především mravní, neboť učí sebekontrole, vytyčuje si usměrňování a ovládání pudů, vede k omezování rozmařilých sklonů, míří ke skromnosti, zodpovědnosti, spolupráci, neohroženosti a jiným vlastnostem, které jsou s genocidní demokracií a její parazitní ekonomikou v naprostém v rozporu. Což není „vznešeným“ cílem těchto záhrobních hyder vyplenit přírodu a lidskou bytost?

Kdo má lidské tělo, je prý občanem, ať je jakákoliv sviní. Vyjma ovšem Hitlerů, Stalinů a jim podobných masových řezníků, které jsme si sami jako hady vychovali na své hrudi pomocí námi tolik vyzdvihované svobody, demokracie a trhu, určených ovšem jen pro ty, kteří si na to dostatečně hodně nakradli.

Omámené masy udržované v konzumním léčebném spánku se zděsí, až pozdě procitnou a poznají, v jakém pekle vlastně žijí. Zatím fanaticky namyšlená společnost vezoucí se na výletním Titaniku považuje extrémní asociální jevy, takové jako například šikana učitelů a rodičů, alkoholizmus a narkomanie, za ojedinělé špičky ledovce, za malé vady na úžasné kráse uměle nasvíceného panoramatu ráje.

Vyspělost společnosti nehodnotíme podle úrovně parazitizmu, egoizmu a majetku jejích nejbohorovnějších, nejchamtivějších a nejvyšších jedinců, ale podle úrovně bytostné bídy jejích nejnižších členů. Jak můžeme upřímně zachaňovat cizí lidi, když své vlastní lidi systematicky a účelově potápíme?

Přejít do diskuze k článku 36 komentářů