Výchova debilů v Čechách

To byl včera zase na ČT 1 zmatený slovní pořad paní Jílkové, slepený z jílu obvyklého klišé. Všechny účastníky však musíme omluvit, neboť prošli vzdělávacím systémem, který zastávají, kritizují, a který chtějí v lepším případě naivně zvelebit.

Jsou tedy v pozici podobné osobám, které jsou smrtelně nemocné rakovinou, a která nad nimi převzala moc a oni ji chrání a chtějí zlepšit její životní poměry.

Nějak se pozapomnělo, že po roce 1989 vyřvávali nastrčení mediální politici a odborníci, že nechtějí občany vychovávat. Nechtěli být přece zlí jako ten komunistický režim, protože nastala svoboda a demokracie. Tito zločinci a provokatéři již občanům neřekli, že občany nechtějí vychovávat (rozuměj pozitivně), ale sprostě zneužívat, což je ovšem výchovou (rozuměj negativní). A tak se rozjel světově osvědčený a vysoce výnosný byznys s výchovou debilů i u nás, abychom mluvili jenom za sebe.

Ten výchovný a vzdělávací systém můžeme možná správně pochopit, když si uvědomíme, že jeho účelem je rafinovaná moderní genocida. Toto však zdárný absolvent tohoto systému obvykle nijak nepřipustí. A ani nemůže, neboť nemá k dispozici duševní výbavu, která by mu to umožnila. Byl o ni totiž dotyčným vzdělávacím systémem pečlivě připraven.

My, vzdělaní lidé, se téměř všichni podvědomě domníváme, že lidé, zvířata, rostliny a vůbec celá příroda jsou nedokonalé. Jsme nešťastní, že nejsou podle našich přání a představ šťastní. Proto se snažíme veškerý živý a mrtvý inventář planety předělávat, a hlavně co nejvíce sprostě zneužívat.

Naším ďábelstvím nepokřtění lidé, domorodci, pohani a nevzdělané děti jsou podle našeho vědomého nebo podprahového přesvědčení nevyvinutí, zaostalí a duševně omezení tvorové. A nikdo z nás tuto nábožnou víru nevytříská. Takto uvažuje vzděláním ušlapaný, překrytý a zakonzervovaný bytostný mrzák, který je skrytý v nás, a kterého lidově nazýváme debilem.

Pokud tento zlostný skřet dostane dostatek peněz, majetku, alkoholu, drog a jiných pohonných hmot, rychle z něj vyrůstá monstrum, u kterého děláme, že si nevíme rady. Ten proces genocidy a růstu obludy nazýváme svobodným rozvíjením osobnosti. Tato se nesmí nijak omezovat v nejnižších pudech, protože na jejich růstu je v naší demokracii založena celá její politika i ekonomika.

Svině skrytá v lidech se nesmí fyzicky trestat, neboť by neprospívala ve svém růstu. Hůl nebo rákoska byly jako výchovné prostředky kategoricky zavrženy, neboť přivádějí vědomí člověk k jeho tělu. A my přece požadujeme, aby vědomí našich hostitelů bylo odpoutáno od jejich podvědomí (těla), neboť toto je základem jejich manipulování.

Všechny reklamy, i ty vydávané za televizní noviny nebo vzdělání, takto fungují. Vytvářejí v lidech živočišné reflexní odezvy, obsahují apely na vědomí a podvědomí, na vzděláním deformovaný rozum a neustále cukrované a bičované pudy. Ten vychvalovaný rozum je ve službách nejnižších podprahově izolovaných pudů. A tyto jsou ovládané upířím ekonomickým systémem a obludným monstrem potměšilé demokracie, svobody, pravdy, lásky a vítězství genocidy nad lidskou bytostí.

Vyrábíme z dětí a mládeže debily, které sprostě občansky i ekonomicky zneužíváme. Když je materiál vyhořelý, nahradíme je jiným. Vytěsníme jej třeba imigranty, kterým jsme naší kulturou, politikou, ekonomikou a civilizací zničili jejich vlast. Zdánlivě jde o peníze (jejich virtuální fikci), ale ve skutečnosti se jedná o životní sílu, jejíž vnitřní energetika uniká mdlého zrakům vysávaného konzumního stáda.

V dnešní době pokročilých technologií není potřeba mačkat z lidí krev pomocí Drákulova vysávání krve, fyzické práce, sociální bídy a nouze. Globální průmysl je schopen vyrobit a obchod je schopen poskytnout svému hostitelskému rukojmí nadbytek laciných náhražek potravin, zboží, služeb, osob, sexu, zábavy a jiných komodit.

Pořadu zmíněné televizní dámy jsem nevěnoval úplnou pozornost. Proto jsem si asi nevšiml, že by se v něm hovořilo o zevních příčinách, o vlivu masových médií, informačních technologií, reklamy a propagandy (včetně demagogie vydávané za vzdělání) na děti a mládež. Mám však tušení, že to tam asi vůbec nezaznělo. Těmito výdobytky postižení občané své dealery a závislosti přece brání. Generace rodičů vychovávané bez pořadové, pracovní a tělovýchovné kázně by stejně nevěděly, co chybí jim a jejich dětem.

A nová generace moderních otroků bude nové pořádky i jejich vládce chránit. Již jsme si přece zvykli, že i na základních školách jsou tvrdé drogy. Mládež nadšeně vítá legalizaci rekreačních drog. Půjde směle vpřed a zpátky ani krok proti svým rodičům, vychovatelům, přátelům a učitelům, kteří to s ní myslí upřímně a vážně. Omezují ji přece v rozvoji jejich osobnosti, brání ji v přijímání svobody a demokracie plnými doušky.

Nechybí studentům, kteří šikanují nešťastnou a slabou učitelku, tělesná námaha, práce a pohyb? A proč bychom je vlastně trestali? Zasluhují přece pochvalu, jsou dobře vychováni a vzděláni. Útočí přece na slabšího a zneužívají slabšího, což je principem našich vyřvávaných hodnot, morálky, ekonomiky, svobody a demokracie.

Správně koncipovaná tělesná výchova dětí a mládeže rozvíjí vnitřní bytost člověka a má vliv především mravní, neboť učí sebekontrole, vytyčuje si usměrňování a ovládání pudů, vede k omezování rozmařilých sklonů, míří ke skromnosti, zodpovědnosti, spolupráci, neohroženosti a jiným vlastnostem, které jsou s genocidní demokracií a její parazitní ekonomikou v naprostém v rozporu. Což není „vznešeným“ cílem těchto záhrobních hyder vyplenit přírodu a lidskou bytost?

Kdo má lidské tělo, je prý občanem, ať je jakákoliv sviní. Vyjma ovšem Hitlerů, Stalinů a jim podobných masových řezníků, které jsme si sami jako hady vychovali na své hrudi pomocí námi tolik vyzdvihované svobody, demokracie a trhu, určených ovšem jen pro ty, kteří si na to dostatečně hodně nakradli.

Omámené masy udržované v konzumním léčebném spánku se zděsí, až pozdě procitnou a poznají, v jakém pekle vlastně žijí. Zatím fanaticky namyšlená společnost vezoucí se na výletním Titaniku považuje extrémní asociální jevy, takové jako například šikana učitelů a rodičů, alkoholizmus a narkomanie, za ojedinělé špičky ledovce, za malé vady na úžasné kráse uměle nasvíceného panoramatu ráje.

Vyspělost společnosti nehodnotíme podle úrovně parazitizmu, egoizmu a majetku jejích nejbohorovnějších, nejchamtivějších a nejvyšších jedinců, ale podle úrovně bytostné bídy jejích nejnižších členů. Jak můžeme upřímně zachaňovat cizí lidi, když své vlastní lidi systematicky a účelově potápíme?

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
36 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
J. Hruška
J. Hruška
12. 3. 2016 11:34

Jo. Správně pojmenovaný problém.

fajt
12. 3. 2016 12:48

a to jde do světa !. ..)

Sio
Sio
12. 3. 2016 13:06

J. Hruška napsal

Jo. Správně pojmenovaný problém.

Souhlas. Je to dokonce horší a záludnější.

idiotronic
12. 3. 2016 13:33

Občas narazíte na web, kde se zvažuje, nebo přímo vzpomíná konkrétní krátký výpadek civilizace. V této zemi se konzumuje maximum alkoholu na osobu, lze tedy po výpadku distribuce (přednost mají potraviny a voda) během několika dní zažít epidemii absťáku lihu, (delirium nevyjímaje), benzodiazepinů, tabáku a jiných drog, jejichž uživatelé nejsou dnes nijak nápadní. Najednou budou hledat svoji drogu.Samozřejmě, všude zavřeno…

Dolmen
Dolmen
12. 3. 2016 14:38

Autor sice pláče na správném hrobě, ale objevil to, co mnozí jiní již o dost dříve. Namátkou mohu jmenovat třeba Františka Koukolíka. Pokud vezmeme v úvahu, že množina lidských bytostí sestává zhruba ze tří kategorií – zombie, démon, člověk – tak potom v této kapitalistické demokracii mají démoni – Koukolík je označuje jako dominantní deprivanty, volné pole působnosti při produkci submisivních deprivantů. Vhodného materiálu je dost – všichni z kategorie zombie. Jenom kategorie člověk se vzpírá převýchově…proto je na tuhle kategorii vždy zaměřen jakýkoliv druh fašismu a snaží se jí zlikvidovat v první řadě.

Lena
Lena
12. 3. 2016 17:35

Dolmen napsal Autor sice pláče na správném hrobě, ale objevil to, co mnozí jiní již o dost dříve. Namátkou mohu jmenovat třeba Františka Koukolíka. Pokud vezmeme v úvahu, že množina lidských bytostí sestává zhruba ze tří kategorií – zombie, démon, člověk – tak potom v této kapitalistické demokracii mají démoni – Koukolík je označuje jako dominantní deprivanty, volné pole působnosti při produkci submisivních deprivantů. Vhodného materiálu je dost – všichni z kategorie zombie. Jenom kategorie člověk se vzpírá převýchově…proto je na tuhle kategorii vždy zaměřenjakýkoliv druh fašismu a snaží se jí zlikvidovat v první řadě. Co platné, že to mnozí… Číst vice »

hudryper
hudryper
12. 3. 2016 17:53

Lena napsal
Pěkné názvy ty „submisivní dominantní produktivní deprivace zombie fašismu“ od pánů docentů a profesorů.

Leno,něco je tam navíc. Buď submisivní,nebo dominantní. Kategorie člověk se vzpírá tlaku k jeho
zotročení ,nesmí se nechat koupit,nesmí prodat svou duši,musí odolávat lákadlům.Pokud tak nečiní , dobrovolně se řadí do stáda ovčanů.

Lena
Lena
12. 3. 2016 17:58

hudryper napsal
Leno,něco je tam navíc. Buď submisivní,nebo dominantní. Kategorie člověk se vzpírá tlaku k jeho
zotročení ,nesmí se nechat koupit,nesmí prodat svou duši,musí odolávat lákadlům.Pokud tak nečiní , dobrovolně se řadí do stáda ovčanů.

„Buď a nebo“ je fikcí, zrovna tak jako kategorie „člověk“ nebo „duše“. Takové fikce nemůže odolat lákadlům, které sama vytváří. Pokud se snaží odolávat těm lákadlům, tak je na dobré cestě to poznat. Snadné to ovšem nebude. A kolikrát skončí v péči dr. Koukolíků, Chocholoušků, Uzlů, Halíků a jiných šmejdů? Tolikrát, kolik je listí na stromě…..A to je docela optimisticky málo.

Dolmen
Dolmen
12. 3. 2016 19:57

To Lena: Ono se s tím nic moc dělat nelze. Zhruba 75 až 80 % lidí je z kategorie zombie a ti jednají pod vlivem emocí a společensko-kulturních návyků. Právě tyhle společensko-kulturní návyky vytváří prostředí, v němž žijeme. Těžko může pozitivně na lidi působit prostředí společnosti, v níž je za národního hrdinu a génia prohlášen zhýralý opilec a pokrytec a v níž jsou neustále zdůrazňována tzv. lidská práva, avšak ve velmi podivných konotacích. Závěr je jasný – v téhle společnosti s tím nelze dělat vůbec nic a nelze ani očekávat směrování k nějakému pozitivnímu vývoji, spíše naopak. Těm, kteří patří… Číst vice »

Lena
Lena
12. 3. 2016 20:45

To Dolmen: Samozřejmě souhlasím. Zrovna jdou v TV ty Užovky, sedí to k tomu článku, ale nemám čas to sledovat. Kdo neměl např. „na krku“ narkomana, neví o čem to tu v té dementní sebrance zombie, slušně nazývané občanskou společností, vůbec jde, a v jaké je zubožném a otřesném stavu…..slzy vyschly, zbylo jen skřípání zubů…

Sio
Sio
12. 3. 2016 20:52

Lena napsal
Co platné, že to mnozí objevili o dost dříve. V tom je ta tragedie, že ačkoliv to mnozí objevili o dost dříve, další to příliš neobjevují. Pěkné názvy ty „submisivní dominantní produktivní deprivace zombie fašismu“ od pánů docentů a profesorů. Možná bychom potřebovali, aby obyčejné mámy, tátové, učitelé a další věděli bez těch praštěných vědeckých popisů a názvů jaká čertovská hra se s nimi hraje, na což jim stačí „selský rozum“ a svoji spoluúčast v té čertovské hře omezovali. Zatím v ní chtějí povětšinou uspět a spolupracují na své zkáze…

Máte úplnou pravdu.

Sio
Sio
12. 3. 2016 21:18

Irena napsal http://politikus.ru/articles/71842-pismo-stalinu-ot-geroya-sssr-podpolkovnika-gosudarstvennoy-bezopasnosti-orlovskogo.html Ano, jsou takoví lidé. A není jich zase tak málo, i když ne každý z nich je navíc tak schopný. Dnes se jim ovšem moc dobře nevede. Hned po sametu se staly kromě Jiráskových knih u nás (víme, od kud vane vítr) také romány „Jak se kalila ocel“ a „Daleko od Moskvy“. Jako kluk jsem je četl, byly o něčem podobném, tak jsem si na ně vzpomněl. Příběh Orlovského je ve velmi podobném duchu. Ale kam se tohle hrabe na dnešní thrillery, že? Ty svou prázdnou bezduchostí na celé čáře poráží všechna taková díla a lidské osudy.… Číst vice »

Béda
12. 3. 2016 21:25

http://www.nwoo.org/2016/03/12/heiner-gehring-kontrola-mysli-cast-1/ Přednáška je rozdělena na dva díly. V prvním díle se pojednává o klasických technikách kontroly mysli: 1. propaganda v hlavních médiích a různé metody 2. podprahové zprávy a sdělení v TV, rádiu a hudbě 3. klasická kontrola mysli – vymývání mozků, lobotomie, chirurgie mozku, elektrošoky 4. pokročilá kontrola mysli a elektromagnetické vlny 5. implantáty 6. pokročilé metody kontroly mysli v SSSR, NDR a Polsku Podrobněji se pak rozebírá kontrola lidí strachem a vinou, používání anglicismů a manipulace s jazykem, propaganda a lži NATO, sekty a falešné statistiky, přijímání do zednářské lóže. Proč někdo potřebuje sbírat data a sledovat chování… Číst vice »

hudryper
hudryper
13. 3. 2016 7:54
hudryper
hudryper
13. 3. 2016 8:00
Martin (už bez taky m)
13. 3. 2016 8:18

Ach ta „Jarní únava“… hlavně u mozkových závitů… Vážení, JDE S TÍM VŠÍM NĚCO DĚLAT! I jen hrstka SPOLUPRACUJÍCÍCH LIDÍ KTEŘÍ SE NAVZÁJEM AKTIVNĚ VĚDOMĚ PODPORUJÍ zastaví lavinu těch „nelidí“… Nezlobte se, ale i onen Mersejev musel vědět proč na prostřílených nohou dělal další a další kroky…. Hudryperův odkaz na nicnedělání většiny Lidí včas, či vůbec je přesný. „Hlavně nic neriskovat, udržet si svůj standart…“ Pěkně děkuji za takové „lidi“! Budu ty „kroky“ dělat až do konce. Bez ohledu na to, kolik „lidí“ bude tvrdit, že „nelze s tím udělat nic“… a psát o podmínkách, KTERÉ přitom I ONI SAMI… Číst vice »

fajt
13. 3. 2016 10:07

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/397470-ma-sanci-byt-novym-slovenskym-premierem-a-rika-strop-pro-prijimani-prerozdelovanych-migrantu-je-nula.html – V tom, že je postavena na přerozdělování, na sociálních balíčcích, na eurofondech, na množství daní a na rozdávání. Buďme upřímní – společnost nedokáže dlouhodobě vyžít ze sociálních balíčků a z vlaků zdarma. To, co potřebujeme, je ulehčit tvorbu hodnot. Ty, kteří jsou v naší společnosti tvořiví a snaživí, musíme ctít a hledat možnosti, jak jim ulehčit jejich snažení, nikoliv jim házet klacky pod nohy. To, co říkám, dělá pravice a to je podle mě jediné, co dokáže dlouhodobě fungovat … mno, mají se na Slovensku na co těšit, po tomhle experimentu vidím dalším premiérem ( a celkovým náčelníkem… Číst vice »

PPK
PPK
13. 3. 2016 10:42

Dolmen napsal Těžko může pozitivně na lidi působit prostředí společnosti, v níž je za národního hrdinu a génia prohlášen zhýralý opilec a pokrytec Zajímavé je, že v pořadu, komentovaném v článku, byly úspěšně od-ignorovány např. tyto důležité otázky: 1/ Proč se v pedagogickém vzdělávání a v systému školství už 25 roků chodí po špičkách kolem pojmu AUTORITA UČITELE? Proč se na učiteli požaduje, aby si autoritu budoval, ale zároveň – s pokrytectvím typickým pro funkcionáře soudobé demokratury – se tiše živí podmínky pro existenci jejich všesměrové šikany vnucováním nevhodných forem inkluze a umělého vytváření zbytečných zaměstnaneckých pracovních míst kvalifikačně nedefinovaných… Číst vice »

Sio
Sio
13. 3. 2016 11:17

Béda napsal kontrola Bédo, jste těžce pod kontrolou víte to?:-) Jak jste zmiňoval ty anglicismy vzpomněl jsem si na debatu okolo slova hoax a napadlo mě zjistit, kolik anglicismů jste v příspěvku použil. Tady jsou, nevylučuji, že jsem nějaký nepřehlédl: kontrola – control – řídit, řízení, přezkoumávání, dozor, dohled, ověřování klasický – classic – vytvořený klasikem; vynikající, formálně dokonalý technika – technique – metoda , technický postup rádio, lobotomie, chirurgie, elektrošoky, elektromagnetické, statistický, data, aromatické, substance, cigareta … Jak vidno, bez anglicismů a jiných cizích slov by byl problém vůbec ten příspěvek napsat. Ale můžete to napříště zkusit. Samozřejmě, tam,… Číst vice »

Béda
13. 3. 2016 11:27

Sio napsal Bédo, jste těžce pod kontrolou víte to?:-) Jak jste zmiňoval ty anglicismy vzpomněl jsem si na debatu okolo slova hoax a napadlo mě zjistit, kolik anglicismů jste v příspěvku použil. Tady jsou, nevylučuji, že jsem nějaký nepřehlédl: kontrola – control – řídit, řízení, přezkoumávání, dozor, dohled, ověřování klasický – classic – vytvořený klasikem; vynikající, formálně dokonalý technika – technique –metoda , technický postup rádio, lobotomie, chirurgie, elektrošoky, elektromagnetické, statistický, data, aromatické, substance, cigareta … Jak vidno, bez anglicismů a jiných cizích slov by byl problém vůbec ten příspěvek napsat. Ale můžete to napříště zkusit. Samozřejmě, tam, kde to… Číst vice »

aram
aram
13. 3. 2016 11:34

No ono to Sio všechno nebudou tak úplně původně anglické výrazy, jde o to , kdo od koho přebíral. Třeba kontrola, klasický, technika můžou být stejně tak dobře původu francouzského vzhledem k tomu jak se píšou. Chirurgie je ale stopro původu francouzského, protože anglicky je to surgery. Myslím, že nešlo o to, že se přejímá, ale o to, že se přejímá i tam, kde to není nutné. Třeba Němci se přejímání velmi bránili a to až tak, že to naopak bylo nepochopitelné jako např. TV – Fehrnseher.

Sio
Sio
13. 3. 2016 14:37

Béda napsal
Pane Sio,

rozhodující je přece účel/cíl (třeba propagandistický) pro který se daného anglicismu podprahově používá, nikoliv že jde o slovo běžně zaužívané nahrazujícíjiné slovo se stejným významem bez podprahového poselství.

Moc nerozumím, nějaký příklad?

Sio
Sio
13. 3. 2016 14:43

aram napsal No ono to Sio všechno nebudoutak úplně původně anglické výrazy, jde o to , kdo od koho přebíral. Třeba kontrola, klasický, technika můžou být stejně tak dobře původu francouzského vzhledem k tomu jak se píšou. Chirurgie je ale stopro původu francouzského, protože anglicky je to surgery. Myslím, že nešlo o to, že se přejímá, ale o to, že se přejímá i tam, kde to není nutné. Třeba Němci se přejímání velmi bránili a to až tak, že to naopak bylo nepochopitelné jako např. TV – Fehrnseher. Ale samozřejmě, mnoho anglických slov má původ ve francouzštině a velmi mnoho… Číst vice »

aram
aram
13. 3. 2016 17:05

Sio, nevím jak to myslel Béda, ale já se domnívám, že jsou skutečně slova pro která český ekvivalent existoval už dříve než přišly např. PC . Vidíme a slyšíme to dnes denně jako třeba shop. Nedávno mně rozesmál jeden kuchař v rozhovoru, který prý cosi vaří day bye day (nebylo by angl. správněji day after day?, ale co možná se díval v TV na Step bye step) přičemž den za dnem nebo denně? je podle mne mnohem lepší, ale je to holt jen česky.

Sio
Sio
13. 3. 2016 17:42

aram napsal Sio, nevím jak to myslel Béda, ale já se domnívám, že jsou skutečně slova pro která český ekvivalent existoval už dříve než přišly např. PC . Vidíme a slyšíme to dnes denně jako třeba shop. Nedávno mně rozesmál jeden kuchař v rozhovoru, který prýcosi vaří day bye day (nebylo by angl. správněji day after day?, ale co možná se díval v TV na Step bye step) přičemž den za dnem nebo denně? je podle mne mnohem lepší, ale je to holt jen česky. Chápu. Ale o to mi přece jde. Která slova byla převzata z angličtiny, protože někdo… Číst vice »

zedd
zedd
14. 3. 2016 4:41

Jazykovědci dnes musí chrochtat blahem. Nejen, že jim digitální éra přinesla dříve nemyslitelné nástroje sběru a analýzy dat, ale i zcela novou jazykovou niku, která se překotně rozvíjí a v posledních letech se přímo týká většiny populace. Počátky jsou vždy těžké a někdy komické. Windows Explorer se mohl v CZ mutaci jmenovat Rozvědčík – což má své nepopiratelné kouzlo. Naopak důsledné klepání případně poklepávání v dokumentaci Windows bylo čistě a pouze trapné – klepání lze jistě myší docílit, nicméně kliknutí je zde natolik foneticky výztižné, že převáží jakýkoliv jiný pohled. Ten pokus byl navíc učiněn v době, kdy se u… Číst vice »

idiotronic
14. 3. 2016 6:14

Pan Sio si správně všiml, že kontrola a ,,control“ se v češtině a angličtině tak docela nekryjí. Ještě horší je to u výrazů ,,technika “ a ,,technologie“. Žurnalisti, kteří si prosadili, že nebudou maturovat z matematiky, fyziky, chemie a podobných pavěd, ti je běžně zaměňují jako ekvivalenty, ačkoli ani z angličtiny nelze přeložit ,,technology“ jako ,,technologie“. (MIT je vysoká škola technická, nikoli technologická). K překladu je potřeba rozumět kontextu. V 70. létech minulého století k nám pronikla tato diskuse z německých (elektro) časopisů a celkem logicky, slovo opsalo řecko-francouzsko-německo-český oblouk. Zmínění žurnalisté přejímají slovo, které už je jednou ( z… Číst vice »

Aleš
Aleš
14. 3. 2016 11:28

Výchově dívek a hochů v Čechách nepomůžeme prázdnými debatami o používání anglicismů, germanismů apod. ale jak říká Martin. Alou ven. A rozvíjet smysluplné podněty páně Čenka a některých diskutérů. Nedá mi, ač neosloven, budu rozvíjet pěkný a věcný komentář. Napadl mi jeden relevantní důvod, proč nejsou zrušeny testy. Školství kleslo tak hluboko, že již v řadě předmětů učitelé nemají možnosti a neumějí hodnotit výsledek vzdělávacího procesu jinak než formou primitivního testu. Aspoň nějaké, byť blbé výsledky reflexe (zčásti i sebereflexe) než žádné… Od dob, kdy pan komentátor sám učil, asi nějaká doba uplynula, a divil by se, kam až ten… Číst vice »

Lena
Lena
14. 3. 2016 14:21

Nevím, jak vy, ale mám pocit, že se ve svém „životním“ (umrtvujícím) prostředí, vlastně hrobě, zmítáme a nenacházíme kolem sebe žádné jedince ochotné a schopné spolupráce. Tak na sebe zoufale voláme přes Internet (zde OM), ale jinak jsme pečlivě obaleni hlínou z těch všech „živých“ mrtvých, kteří nás paralyzují a snaží se zabránit, abychom se setkali, spolupracovali sociálně fyzicky, minimalizovali životní náklady a vytvořili silnější organizační jednotky, které by alespoň z části odolávaly tomu mrtvolnému marasmu, agresivitě prostředí a produkovaly vyšší kvalitu člověka. Iluze… Vzdělané lidi je obvykle potřebné napřed pře-vzdělávat (nechtějí), saturovat či relativizovat vzdělání, které dostali, doplnit jej… Číst vice »

hrk
hrk
14. 3. 2016 14:47

Leno, díky za slova: – na sebe zoufale voláme přes Internet (zde OM), ale jinak jsme pečlivě obaleni hlínou z těch všech „živých“ mrtvých, kteří nás paralyzují a snaží se zabránit, abychom se setkali, spolupracovali sociálně fyzicky, minimalizovali životní náklady a vytvořili silnější organizační jednotky, které by alespoň z části odolávaly tomu mrtvolnému marasmu, agresivitě prostředí a produkovaly vyšší kvalitu člověka. Díky autorovi za článek! V nejmenované škole jedné učitelce střihl žák facku. Rodiče přispěchali s bumážkou z PPporadny, že chlapec má nějaké psych. problémy. Chlapec není grázl, špatná je učitelka, měla se k němu chovat podle diagnózy. – jo,… Číst vice »

Ladislav Hinner
Ladislav Hinner
15. 3. 2016 15:47

„Když protivník říká : nepřejdu na vaši stranu, já v klidu odpovídám, tvoje děti k nám už patří. Tyto překonáš. Tvoji potomci ale stojí v novém táboře. Zakrátko nebudou znát nic jiného, než toto nové společenství“. Toto pronesl na adresu politických protivníků ve svém projevu 6.listopadu 1933 Adolf Hitler.