Vyzobáno z webů za leden 2020

*Ivo Šebestík: Sedm miliard lidí na této planetě má úplně identické potřeby a zájmy. Mír, spolupráce, důstojnost a slušné životní podmínky. Všechny spory, konflikty, války, ničení a krveprolití působí hrstka šílenců, kteří mají hypertrofované ego, obrovskou moc a prostředky, nulovou míru solidarity a odpovědnosti, a především neuznávají žádné hranice svých zisků. Bez hranic je též i jejich posedlost. Kdyby demokratické státy byly skutečně demokratické, tedy kdyby jejich vlády a parlamenty dělaly to, k čemu byly zřízeny, tedy respektovaly vůli obyvatel, pak by se moc šílenců na Zemi výrazně omezila. Demokracie tedy zůstává nadále jakýmsi alespoň částečně účinným lékem na šílenství poměrů. Jen kdyby se nám, chudinka neduživá, alespoň maličko uzdravila!

*Nerovnost a nejistota dosáhly takového stupně, že neofašistický populismus je jedinou reálnou možností, jak mohou rentiéři, plutokrati a elity nadále těžit z rentiérského kapitalismu, který si pěstují od 80. let. Je to neodvratný důsledek období, kdy vlády a mezinárodní instituce prosazovaly finanční deregulaci a ekonomickou liberalizaci.

*Michail Chazin: Poznamenávám, že hlavním cílem liberální elity je totální zlodějna, protože nic jiného neumí. Tato zlodějna pokračuje i teď, jen v 90. letech privatizovali majetek a nyní státní funkce. Fungování elitních skupin je velmi stabilní a nelze je tak snadno vyměnit. To je dobře viditelné na příkladu Trumpa, který není schopen instalovat svoje lidi ani na pozice nejbližších pomocníků, a pokud se mu to podaří, tak jeho lidi docela rychle likvidují.

*Jan Vítek: Evropa už nemůže dál ponechat ochranu své bezpečnosti Spojeným státům. Dnes je na nás, abychom vzali na sebe odpovědnost a zaručili bezpečnost a tudíž evropskou svrchovanost. Zatlačovat Rusko od Evropy je velká strategická chyba, protože je zatlačujeme do izolace, která zvyšuje napětí. Totéž platí o dráždění čínského draka. Také zde postačí už jen málo (třeba odstavit Huawei od amerických polovodičů), aby okénko příležitosti obchodního smíru se zavřelo a Peking se rozhodl odepsat Washington a uzavřít plnokrevnou alianci s Moskvou, včetně vzájemné vojenské pomoci. Tato aliance převrátí světovou politiku. Představte si mezinárodní krizi, ve které Rusko a Čína vytvoří jeden blok. Dopad bude podstatný a do jisté míry nepředvídatelný. Pro Západ bude psychologicky spojovat strach z Ruska s nezranitelností obrovité Číny. Washington bude čelit skutečnému ohrožení a národy střední a východní Evropy, zklamány Bruselem a lákány manou čínských investic, se obrátí na východ. Jedna epocha zemře, druhá se narodí. Vznikne nový svět. Ne všem se v něm bude líbit, ale co s tím pořídíš. Slyšíme už jeho kročeje jak sestupuje po schodišti času.

*Petr Žantovský. V jedné studii jsem se dočetl, že doktrína americké zahraniční bezpečnostní politiky není o tom zvítězit v té válce a změnit navždy režim v dané zemi. Ale jde o to tam vyvolat rozruch, krizi, konflikt a rozvrat, do něhož se pak skvěle vstupuje, investuje, vydělávají se tam peníze a vyváží demokracie.

*Podle ekonoma Miltona Friedmana mají nadnárodní hospodářské společnosti jedinou společenskou odpovědnost – zvýšit zisky. To byl zdravý rozum byznysu zvláště v době Ronalda Reagana nebo Margaret Thatcherové. Od té doby, píše Guardian dále, vedla finanční deregulace a digitalizace k tomu, že kapitál bez závazků určuje osudy globální ekonomiky.

*Vlk: Liberalismus tvrdí, že pokroku není možno dosáhnout spoluprací, ale jenom soupeřením. Že individualismus, sobectví a chamtivost jsou přirozenými průvodními jevy takového stylu života, nebylo nutné nějak zvlášť zdůrazňovat. Liberalismus selhal a zjevně končí a globalismus v křečích obchodních válek také. Vzpomínám na slova Václava Klause, který vysvětloval (přesné znění jsem nedohledal, takže při zachování smyslu volně parafrázuji): Z hlediska komodity je knihovna naplněná stovkami svazků totéž, jako stejné objemové množství toaletního papíru.

*Nacher: Rozdíl mezi demokracií a liberální demokracií je asi tak stejný jako mezi aktem a pietním aktem.

*Jaroslav Ungerman: Tržní ekonomika je také – a nejen – o vítězích a o poražených. To je její podstata. Ovšem nezapomínejme, že určitá část občanů – a nemusí být ani malá – za mzdu nepracuje. Nejde jen o důchodce, ale o majitele realit, podnikatele, rentiéry a podobně.

*Japonská centrální banka v rámci programu kvantitativního uvolňování nejen vesele monetizuje japonský dluh, ale stává se i významným akcionářem řady velkých japonských firem, to už je krok, který si zasluhuje velkou pozornost. Je to první krok ke znárodnění, nebo ne? Jakou roli bude centrální banka u těchto firem hrát? Začne se aktivně spolupodílet na jejich řízení, nebo bude jen „pasivně“ držet akcie v portfoliu? A jaký vliv to bude mít na celý akciový trh?

*Banky působící v Česku mají zase radost, že v prvním pololetí dosáhly čistého zisku 46 miliard korun a druhé pololetí jistě nebude horší. Souhrnná radost zahraničních investorů dosahuje každoročně hodnoty kolem 300 miliard korun, které si posílají pěkně domů. Česko je proto hodnoceno jako nejlepší rito v OECD.

*Podle grafu uveřejněného na Politico a přetištěného Britskými listy přichází k nám ze Západu kapitál ve výši 2 % a odchází téměř 8 % českého HDP. Klondike jak vyšitý.

*Oskar Krejčí: Pokud jde o Macronovo prohlášení, že NATO se změnilo v obchodní organizaci, tak tento názor sdílím. Dnes se Severoatlantická aliance změnila především na kšeftování s americkými zbraněmi.

*Ministr zahraničí USA Mike Pompeo zkritizoval politický systém Číny. Oznámil, že čínský národ tento model údajně nechce. „Čínská komunistická strana nabízí svým lidem a světu úplně jiný model vládnutí. Je to vládnutí jedné strany leninismu, ve které musí každý přemýšlet a jednat tak, jak si to přejí komunistické elity. Není to budoucnost, kterou chci já. To není budoucnost, kterou by chtěli jiní demokraté. Není to budoucnost, kterou chtějí čínští lidé. Čínští lidé, kteří milují svobodu, nechtějí tento model.“ Pompeo přitom neuvedl, kde údaje o takovém rozpoložení čínských občanů získal. Dodal však, že Spojené státy si uvědomily, jak je vůči nim a jejich hodnotám Komunistická strana Číny nepřátelská.

*Oskar Krejčí: Americká hegemonie se v současnosti opírá o tři sloupy: Ekonomiku, a to především rolí dolaru; vojenský potenciál; zábavní průmysl. Podle Stockholmského institutu pro výzkum míru vojenské výdaje Spojených států činily v roce 2018 na hlavu 1985,5 dolarů, zatímco v Číně to bylo 176,7 dolarů a v Rusku 426,4 dolarů na hlavu. Přestože nejvíc lidí na světě mluví čínsky, angličtina je jazykem celosvětové komunikace. Globální kapitalismus produkuje pro všechny sociální vrstvy masovou kulturu, která utváří jejich světový názor mnohdy víc než vzdělání. Americký životní způsob je standardem, kterým se vše ostatní poměřuje. Především individualismus a hledání jednouchých řešení. USA jsou továrnou na sny, která každoročně produkuje víc než 600 filmů. I když filmová výroba tří asijských zemí (Indie, Čína, Japonsko) je větší, globální trh vstřebává především americké iluze o životě středních tříd a cestě k individuálnímu úspěchu. A pak jsou tu počítačové sítě a hry, kde je rovněž patrna převaha angličtiny. Podle dostupných statistik je v současné době ve světě 2,5 miliardy nejrůznějších her. V nich převládají konfliktní příběhy, ve kterých dominuje řešení sporů v duchu Divokého západu. Nejrůznější střílečky, akční a dobrodružné hry řeší situace bez ohledu na právní či morální normy, pouze s ohledem na pozici a výzbroj. Hodnotu má jen prohra nebo vítězství. Nadvláda angličtiny a export amerického životního způsobu představuje nejsilnější prvek americké moci. V Česku loni z 50 nejnavštěvovanějších filmů jich bylo 35 ze Spojených států, o programové skladbě veřejnoprávní televize nemluvě. V této oblasti se rozhoduje, zda se v souvislosti s růstem životní úrovně čínský životní způsob podvolí tomu americkému. Na druhé straně rozevírání sociálních nůžek, kriminalita, masová deprese a odcizení mocenské elity v samotných Spojených státech stavějí limity politické využitelnosti amerického zábavního průmyslu.

*Koncem roku 1996 John F. Tefft, americký velvyslanec v Moskvě, zvedl ruce k nebi a prohlásil, že bez americké pomoci „bychom viděli podstatně jiné Rusko nežli nyní.“ Tefft byl kariérní pracovník ministerstva zahraničí. O Rusku nevěděl moc, ale radil se před odletem mimo jiné s uznávanou znalkyní ruského impéria, příští americkou ministryní Madeleine Albrightovou, rozenou jako Marie Jana Korbelová, která zastávala (a zastává) názor, že Rusko má v podzemí příliš mnoho drahokamů na jednu zemi, a mělo by se o ně podělit. Tefftovi se zamlouvalo Jelcinovo Rusko, které během jednoho desetiletí přišlo o klíčová odvětví v průmyslu, ztratilo víc jak třicet procent svého hrubého domácího produktu, prošlo šokovou terapií, prodělalo několik záchvatů inflace a trpělo epidemii chudoby.

*Výkon ruské ekonomiky mezi lety 1991 a 1998 klesl o zhruba čtyři desítky procent. USA vsadily na to, že po rozpadu SSSR „ex-sovětské“ Rusko (které si Západ předtím ztotožňoval se SSSR) „ztratilo“ kolapsem Sovětského svazu cca 23,8 procenta území, 48,5 procenta obyvatel, 41 procent HDP, 39,4 procenta průmyslového potenciálu, 44,6 procenta vojenského potenciálu. Naopak v USA byla, hlavně od roku 1993 za prezidentství Billa Clintona, kladná bilance státního rozpočtu. Ta byla pozitivní kromě zásluh vlastního hospodářského růstu i právě díky vysávání Ruska na základě „Dohod o sdílení produkce“. Ty uzavřela Jelcinova vláda a prakticky umožňovaly to, aby zahraniční společnosti vysávaly zdroje státu a nedalo se s tím nic dělat. Tato absolutně pro Rusko nevýhodná ujednání de facto kopírovala logiku dohody o těžbě zlata z roku 1925. Společnost Lena Goldfields, mající za cara 66procentní podíl na těžbě zlata v Rusku, dostala do vínku od Lva Davidoviče Bronštejna (Trockij), předsedy sovětské koncesní komise, podíl 93procentní. Trockij se tehdy rozhodl prodávat hromady zlata a koncese, aby se udržel kurz téměř bezcenného rublu, který se v inflační explozi zhroutil v roce 1926 a zůstal nekonvertibilní až do roku 1991.

*Myšlenka kolektivizace začala být v roce 1927 realizována. 400 tisíc zemědělských podniků místo 25 milionů malých hospodářství bylo prvním krokem na cestě k Velkému průlomu Stalina. Ano, právě jemu patří myšlenka, že SSSR by měl v průběhu desetiletí dohnat sto let, o které zaostával za průmyslově vyspělými zeměmi Západu. Právě tehdy zaznělo známé: „Jinak nás rozdrtí…“ Za této situace by byl SSSR bez rychlé a nelítostné stalinistické industrializace odsouzen k zániku. Na Západě to dokonale chápali, a proto proti Rusku zahájili i hospodářskou válku, kterou se současnými sankcemi nelze srovnávat. Iniciátorem byly jako obvykle Spojené státy. Jejich ministr zahraničí Robert Lansing to už v roce 1919 jasně vyslovil jako první: „Zardousit bolševiky! Rozvratem a hladomorem!“ A tak v roce 1925 (jen rok poté, co byla do oběhu uvedena zlatá desetirublovka), Amerika, Británie a Francie zavedly proti SSSR „zlatou blokádu“ a od té doby nemohl SSSR na Západě nakupovat zboží ani za zlato.

*V roce 2017 ruské vývozy potravin (19 miliard dolarů) předčily vývozy zbraní (16 miliard dolarů).

*Vměšování do politického života jiných zemí a změny režimu se vyplácí. Jedním z mnoha důkazů byl puč na Ukrajině, kterým byl svržen demokraticky zvolený po Rusku šilhající president Viktor Janukovyč a na jeho místo mrtví z Majdamu pomohli dosadit proamerického Petro Porošenka. „Byla to naše nejlepší investice,“ pochvalovala si Hillary Clintonová, tehdejší americká ministryně zahraničí. „Za půl miliardy dolarů jsme získali celou zemi.“

*Ukrajina na 10 let předá své státní železnice německé Deutsche Bahn… ukrajinský premiér Hončaruk současně v Davosu zahraničním investorům vysvětlil, že k úspěchu na Ukrajině jim stačí dvě slova… „Sláva Ukrajině!“… ale to jsme už zase zpátky u Bandery… Tož tak…

*V Davosu promluvil George Soros, který Trumpa označil za „podvodníka“ a „totálního narcise“, jehož slabosti „využije“ Čína… který nemá žádnou strategii proti Íránu, přehřívá ekonomiku atd. atp.… mimochodem, Soros vyčlenil miliardu dolarů na „liberální vzdělávání“, které se zaměří na boj proti klimatu a „diktátorům“ typu Trumpa, čínského Sia a indického Modiho… fascinující…

*Letko: Americký herec Robert de Niro nazval před prezidentskými volbami kandidáta na prezidenta USA Donalda Trumpa idiotem, psem, prasetem, lumpem, bláznem a dalšími vulgárními výrazy. Nejmocnější světovou mocnost současnosti řídí psychopat, blázen, případ pro psychiatra. Tak to vidím já i ten Niro. V tom se celkem shodneme. Společnost lidí s rozumem by poskytla Donaldovi svěrací kazajku, neb je nebezpečný sobě a svému okolí, nemocná společnost bez rozumu mu však poskytne tlačítko na zničení světa.

*V nové knize amerických publicistů Philipa Ruckera a Carol Leonnigové je popsáno Trumpovo setkání s indickým premiérem Naréndrou Módím, kde americký prezident prohlásil, že Indie přece nesousedí s Čínou, tudíž si překvapený Módí ze schůzky odnesl závěr, že Trump není seriózní partner a nelze na něj spoléhat, načež Indie rychle ochladila své diplomatické vztahy se Spojenými státy.

*Evropa podepíše novou obchodní dohodu s USA, protože „nemá na výběr“, libuje si Trump po davoském setkání s šéfkou EU… jíž pohrozil dalšími dovozními cly… podle šéfky EU je dohoda možná „už během několika týdnů“… fascinující…

*Tereza Spencerová přirovnává vraždu Sulejmáního „jako kdyby někdo zabil šéfa CIA nebo Mosadu.“

*„Generál Kásem Solejmání během delšího období zabil nebo ošklivě zranil tisíce Američanů a připravoval zabití mnoha dalších… Ale byl dopaden! Byl přímo nebo nepřímo zodpovědný za smrt milionů lidí, včetně nedávného velkého počtu protestujících zabitých v samotném Íránu,“ napsal šéf Bílého domu v prvním podrobnějším komentáři k zabití íránského generála.

*Pentagon uvedl, že útok byl proveden na „přímý rozkaz prezidenta“. „Kásim Sulejmání zabíjel Američany, měl být zlikvidován už dávno,“ prohlásil na twitteru Trump. Americký prezident zapomněl dodat, že Sulejmání určitě nezabíjel Američany v Americe, ale mohl je potkat pouze v zemích, kde neměli co dělat. Považuji za legitimní zabíjet nepřítele, který bombarduje vlast či zabíjí spoluobčany jen proto, aby měl levnější benzín.

*Trump svým sponzorům vysvětlil, že íránský generál Solejmání krátce před svým zabitím „mluvil nehezky“ o Americe… „Jak dlouho jsme to ještě měli poslouchat? Jak dlouho to ještě budeme poslouchat?“… tolik k Sulejmáního „plánům“ zaútočit na čtyři americké ambasády…

*Poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost Robert O’Brien prohlásil, že cílem vraždy íránského generála Kásima Sulejmáního bylo „zabránit dalšímu krveprolití“. „Bylo to naplánováno, aby bylo zabráněno dalšímu krveprolití, byla to obranná akce,“ řekl O’Brien v průběhu telefonického briefingu pro novináře. Označil jednání USA za „sebeobranu“.

*Při útoku zahynulo dle celkem 25 osob a 55 bylo zraněno, a to jak z doprovodu gen. Sulejmáního, tak z delegace, která jej přijela přivítat(!). Hromadná vražda v Bagdádu 4. 1. 2020 je nejlepším důkazem navýsost nebezpečného směřování USA.

*Buď dnes Bílý dům vyklidí své vojenské základny z islámského regionu, nebo by měl jít na trh a objednat rakve pro své vojáky.

*Americký výklad mezinárodního práva a, samozřejmě, i lidských práv a toho, co je humanitární nebo jím není, je velice pružný. Někdy se zdá být až zmatený a chaotický.

*Díky mezinárodním sankcím Írán aktuálně těží minimum své ropy. Ta spokojeně odpočívá v podzemí a čeká na americké osvobození a demokracii, uvedl jeden čtenář.

*Íránský parlament schválil návrh zákona, který označuje celou americkou armádu za „teroristickou entitu“, Írán loni označil ústřední velení USA za teroristickou organizaci a vládu USA za sponzora terorismu, což je zrcadlovou odpovědí na to, že USA zařadily na černou listinu Íránské revoluční gardy.

*Podle odborníků je Varšava druhým největším kupcem amerických zbraní po Saúdské Arábii.

*Anekdota z bitvy u Waterloo. Velitel dělostřelectva přišel k Wellingtonovi a zeptal se ho, zda střílet po Napoleonovi, který byl na přední linii a byl v dosahu britského dělostřelectva. Wellington odpověděl: „Samozřejmě, že ne! Velitelé tu nejsou proto, aby se na ně střílelo“.

*Sanders: Už sedmnáct let válčíme v Afghánistánu a 15 let v Iráku…, zatímco 30 milionů Američanů nemá nemocenské pojištění, naše infrastruktura se rozpadá, a statisíce talentovaných mladých lidí si nemohou dovolit vysokoškolské vzdělání.

*Spojené státy pořád bojují v šesti válkách – v Sýrii, v Afghánistánu, v Iráku, v Jemenu, v Somálsku a v Libyi. Žádná z těchto válek nemá nic společného s bezpečností Spojených států.

*Šiřitelé humanity a demokracie ohněm a mečem…

*Vít Klíma: Židovská lobby je v případě Donalda Trumpa rozdělená. Pokus o jeho odvolání z funkce prezidenta řídí tři lidé: Adam Shiff, předseda kongresového výboru pro tajné služby, Daniel Sachs Goldman, odpovědný za výslechy svědků, a Jerrold Nader, předseda kongresového Justičního výboru a hlavní autor žaloby. Tato „svatá trojice“ má jeden společný rys, o němž se v USA z opatrnosti mlčí, a to že všichni tři jsou židovského původu. Trump sám by se nikdy neodvážil na tuto pozoruhodnou „náhodu“ upozornit, napsal renomovaný izraelský list Haaretz, kterému to naopak nečinilo sebemenší potíže. Všímavému deníku také neuniklo, že i dva korunní svědci Gordon Sondland a Alexander Vindman jsou Židé.

*USA „mohou uvolnit vedoucí vojenskou pozici ve světě, což bude špatné pro svět i pro nás. Kvůli té představě nespím,“ konstatuje britský ministr obrany Ben Wallace…

*A šéfka Evropské komise, bývalá ministryně obrany SRN Ursula von der Leyenová hlubokomyslně oznámila „připravenost podpořit ty, kteří v konfliktu zůstávají klidní a rozumní“. Koho tím myslela, není jasné.

*Proč zachraňujeme banky ale ne planetu? Na to bych mohl odpovědět slovy Jana Kellera: „Kdyby byla ekologie výnosná, byli bychom zelení až za ušima.“

*Na konci 10. století si kníže Měšek I. vzal za ženu Doubravku Přemyslovnu a Polsko zamířilo k římsko-katolickému pojetí křesťanství. Přibližně v téže době se velký kníže Vladimír I. oženil se sestrou byzantských císařů Annou Porfyrogennétou a Kyjevská Rus se vydala k ortodoxnímu chápání křesťanství. Na přelomu 16. a 17. století byla ruská zem v zajetí. Tento rozklad ruské státnosti využila Reczpospolita, spojení Království polského a Velkoknížectví litevského, když podpořila vlastní nástupce na ruský trůn. Napřed takzvané Lžidimitryje. Po vystřídání samozvanců měl ruské zemi přinést klid polský vladař Zikmund III. Vasa, „z Boží vůle král polský, velkokníže litevský, ruský, pruský, mazovský, žmuďský, livonský a také dědičný král Švédů, Gótů a Vandalů“. Vznikl obrovský stát, ale jeho vladař, místo aby zemi přinesl kýžený mír, začal na Rusi s katolizací. V letech 1609 až 1618 probíhala otevřená rusko-polská válka. Zikmund III. nechal v září 1610 korunovat za ruského cara a velkoknížete veškeré Rusi svého syna Vladislava IV. Válka pokračovala, až se koncem roku 1618 díky lidovému povstání vzdal polský garnizon v moskevském Kremlu. Den národní jednoty, státní svátek Ruské federace, který se slaví 4. prosince, je vzpomínkou právě na tuto událost.

*Na konci první poloviny 17. století kozácký hetman Bohdan Chmelnický požádal ruského cara Alexeje I. o ochranu. Propukla třináctiletá rusko-polská válka, do které se v určitých fázích zapojily Švédsko, Turecko a Krymský chanát. Na jejím konci Moskva pokročila ve sbírání zemí Kyjevské Rusi a získala strategicky významný Smolensk, velkou část dnešního Běloruska, levobřežní část dnešní Ukrajiny, tedy území na východ od Dněpru, a to včetně celého Kyjeva. Po druhém dělení Polska, za vlády Kateřiny Veliké, se i pravobřežní Ukrajina stala součástí Ruského impéria.

*Při návštěvě pravoslavné katedrály se prý řeč stočila i na apoštola Pavla, který vykonal cestu do Damašku. Pokud by prý tuto pouť podnikl Trump, „i on by se stal úplně normálním,“ zažertoval Bašár Asad. „Tak ho pozvěte, on tu cestu určitě zvládne,“ zasmál se Putin a slíbil, že pozvání určitě předá… Drobný střípek z překvapivé Putinovy návštěvy syrského Damašku, jak ho popisují ruská média. Měl ilustrovat jen odlehčenou náladu, s níž ruský prezident přijel? Nebo snad zmínkami o Trumpovi i něco víc? Putin se u Asada zjevil 7. ledna, kdy pravoslavní křesťané slaví své Vánoce. Oficiálně měl „strávit svátky s ruskými vojáky“, nicméně přitom se setkal se syrským prezidentem a dalšími politickými i vojenskými lídry a navštívil muslimské i křesťanské svatyně.

*V Rusku počínaje lednem zrušili 1259 zastaralých sovětských zákonů a předpisů, v dohledné době chce vláda zrušit dalších 3600 norem…

*Marek Pavka ve své eseji vysvětluje, proč je Česká republika vlastně „ústavní diktaturou“, která ustanovuje věčnost politického pořádku v zemi. Tehdy Rychetský připomněl článek 9 (2) ústavy s tím, že jeho prostřednictvím nedovolí změnu polistopadového vývoje. Česká klauzule věčnosti, čl. 9 (2) ústavy: „Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.“ Rychetský není žádný apolitický soudce, byl aktivním vysoce postaveným politikem, který vystřídal čtyři politické strany. Německý právní teoretik Carl Schmitt k tomu podotýká, že „ústavní soudnictví není nic jiného než politika prováděná justicí“. Přesvědčení o věčnosti a nezměnitelnosti politického uspořádání – „tisíciletá říše“, „na věčné časy a nikdy jinak“ – je koneckonců základním konstitutivním rysem tyranie.

*„Patříme na Západ“. To sice Štefec nevyvrací, ale vysvětluje to po svém. „Ano, to je pravda. I když nejspíš jinak, než si nemyslící uživatelé této floskule představují. Spíše než na Západ patříme jako stát ekonomicky a tím i sociálně Západu. Hlavně Německu, Francii a Holandsku. Politicky patříme USA, jestli se v případě ČR dá o nějaké politice vůbec mluvit,“ dodává. V příspěvku také bohužel zdůrazňuje, že naší republice jako státu, „a tudíž i nám, občanům, na jejím území už neříká ‚pane‘ téměř nic, včetně pitné vody“. Zamýšlí se ale také nad tím, co nám kdy „patření na Západ“ nebo „patření k Západu“ přineslo dobrého „‚Ochranu‘ Německa, jemuž jsme byli našimi tehdejšími západními ‚spojenci‘ 30. 9. 1938 svěřeni do ‚bezvýhradné péče‘? Za 6 let stála 1000krát více životů českých občanů, než ‚ochrana‘ vojsky VS za celých 22 let. Počítaje v to i oběti dopravních nehod,“ píše. V závěru ještě podotkl, že pokud jde o „patření Východu“, pak máme nejspíše na mysli patření tomu Blízkému a Střednímu. „Jedněmi z největších investorů do nemovitostí v ČR jsou v současné době bohatí šejkové ze Saúdské Arábie, Emirátů a dalších arabských zemí. Asi tak,“ napsal.

*Němci za války vyslali do boje přes 700 divizí a zhruba pět set jich bylo poraženo na východní frontě.

*Martin Koller: Celkem bylo především z Ukrajiny a Běloruska odvlečeno jako levné a otrocké pracovní síly 4 978 000 lidí. V sovětských zdrojích uvedené materiální ztráty jsou pro Středoevropana nepředstavitelné. Němci zničili, nebo těžce poškodili 1700 měst, 70 000 vesnic, 6 milionů dalších obytných budov, 32 000 průmyslových závodů, 98 000 kolchozů (obdoba JZD), 1 876 sovchozů (obdoba státních statků), 2 800 strojně-traktorových stanic, 84 000 škol, 40 000 nemocnic a léčebných zařízení, 65 000 kilometrů železničních tratí a 14 000 mostů. Bez ohledu na řeči o své kulturnosti vykradli a zničili řadu muzeí.

*Podle Kyjeva je v „lidových republikách“ Donbasu stále ještě 184 ukrajinských válečných zajatců… sorry, Ukrajinců „nezákonně zbavených svobody“… mimochodem, Kyjev hodlá začít rozprodávat věznice, protože jich prý má „víc, než jich je zrovna potřeba“…

*Maďarský předseda vlády Viktor Orbán prohlásil: „Naše země nekolonizovala Blízký východ, naopak Blízký východ kolonizoval nás.“

*Egyptský prezident Abd al-Fattáh as-Sísí řekl, že „pokud budete pokračovat ve výuce radikálního islámu, vstoupíte do války s nemuslimskou částí lidstva“. Myslím, že v některých muslimských zemích došlo k poznání tohoto jevu. Navíc se domnívám, že mýtus o chalífátu silně děsí mnoho arabských zemí, které nechtějí, aby jejich hranice zmizely a rozpustily se v islámském chalífátu.

*Počet civilních a vojenských obětí na Středním východě překročil podle jednoho odhadu pět milionů lidských bytostí.

*Pilíře americké demokracie, které stály jako neotřesitelné skály v bouřlivém světě téměř 250 let, se zhroutily v noci, ve které zvolili Trumpa, a nemohou být obnoveny, pokud nebude vyloučen z veřejného prostoru, uvedl Jennings. Pouze jedna osoba stačí k tomu, aby zničila veškerou víru v demokracii zrozenou z geniálních myslí Jamese Madisona, Thomase Jeffersona, Alexandra Hamiltona a Johna Adamse.

*V současnosti se mnozí lidé z řad zahraničněpolitického establishmentu ve Washingtonu shodují na tom, že většinu světových problémů lze připsat buď údajnému trvání Pekingu na budování nového, hanebného světového řádu zahrnujícího „všechno pod nebesy“, nebo lstivým pokusům Moskvy roztahovat svá chapadla od Madagaskaru přes Libyi možná až do Ameriky. Takže ruští „panáci“ a čínští „užiteční idioti“ se, jak se zdá, nacházejí za každým rohem.

*Co najednou Washington proti WTO má? (WTO – světová obchodní organizace v Ženevě.) Oproti diplomatům prezident Donald Trump nechodí kolem horké kaše. Řekl z obrazovky Fox News svým spoluobčanům: „WTO byla založena, aby přinášela prospěch všem kromě nás… Prohráváme žaloby, téměř všechny žaloby, které jsme ve WTO podali.“ To není tak docela pravda, ale tato poznámka je ukazatelem toho, jak moc Trump nemá rád WTO a celosvětový obchodní systém, neboť je považuje za přežité, protože přestaly sloužit svému stvořiteli a mecenáši.

*Představa, že si Irák koupí od Ruska zbraně protivzdušné obrany, musí být pro Spojené státy naprosto nepředstavitelná a jako výsledek po téměř dvou desetiletích okupace této země nesnesitelná. A to ještě neskously, že si tento systém koupil člen NATO Turecko. Krátce po obnovení rozhovorů o nákupu ruských protiraketových systémů S300 prý Irák uvažuje, že by vzal rovnou S400.

*Kaczyński: Německo a Rusko nelze porovnávat. V Berlíně sedí demokraticky zvolená vláda, platí tam zákony a morálka. O Rusku se to nedá říci. Rusko musí také zaplatit, požadavky Polska v této otázce „nemají promlčecí lhůtu“.

*Ivo Šebestík: Někteří politikové z KDU-ČSL chtěli, aby se nekonečná míra německých vin z období druhé světové války neřešila, zato aby se dořešily z té velké viny odvozené následné viny české způsobené na vysídlených sudetských Němcích.

*A nyní k tomu mnohem zajímavějšímu sestřelení, což je íránský let 655 z Teheránu do Dubaje. Raketa vypálená z vojenského křižníku USS Vincennes v roce 1988 zabila 290 lidí, včetně mnoha dětí. Vláda USA odmítla jakoukoli vinu. George Bush, tehdejší viceprezident Spojených států, řekl: „Nikdy se nebudu omlouvat – je mi jedno, co jsou fakta … nejsem ten typ, který se bude pořád omlouvat za postoje USA.“ Navzdory „chybě“ byla posádce křižníku udělena medaile a kapitán byl vyznamenán Legií za zásluhy „za mimořádně záslužné chování při výkonu vynikající služby velícího důstojníka“. Připomeňme přesně opačnou reakci hlavního velitele íránských gard, který prohlásil, že by raději zemřel sám na místě obětí.

*Zatímco Izrael povolil svým občanům cesty do Saúdské Arábie, Saúdové držitelům izraelských pasů vstup na své území briskně zakázali.

*Zástupce velitele amerických sil v Iráku a Sýrii, generál Grynkewich, má za to, že šíiti jsou mnohem horší než Daeš…

*Hlavně, jak dneska odlišit přítele od nepřítele?… fascinující…

*Britská policie odmítá zveřejnit údaje o pohybu prince Andrewa zamotaného do pedofilní sítě nebožtíka amerického miliardáře Epsteina… prý by to ohrozilo národní bezpečnost Británie…

*Tajemství úspěchu je slušnost a upřímnost. Jakmile se jich zbavíte – dosáhnete všeho.

*Plných 90 procent příslušníků onoho vyhlášeného „jednoho procenta“ nejbohatších lidí planety je se svým životem „naprosto“ nebo „velmi“ spokojeno… a pak že si štěstí za prachy nekoupíte…Tož tak…

*Máme dnes snad nejvíce politických stran a hnutí v historii, ale leckdy nemáme koho volit. Co je nám platný rychlý růst mezd, pokud ceny domů a bytů rostou ještě rychleji? K čemu nám pomůže růst platů, pokud si za výplatu koupíme méně než před pěti lety?

*Hrbatý Lejzr vyčítá pánubohu, že po každém dni, kdy tvořil svět, konstatoval, že vše bylo dokonalé – a co tedy poví svému hrbáči Lejzrovi? I zželelo se pánubohu hrbáče Lejzra, rozhrnul nebesa a pravil: „Však se na sebe podívej, Lejzr. Jako hrbáč jsi taky dokonalý!“

*Jezuita Bergoglio z mého pohledu již dlouhou dobu dokazuje, že jeho úkolem na papežském stolci je rozvolnění a postupný rozklad křesťanství a tradičních evropských hodnot. Nejvýraznějším dokladem toho je jeho bezmezná podpora a protežování muslimských migrantů v jejich cestě do Evropy, ať už formou pravidelných proklamací, pardon kázání, nebo činů. Nedávno ve Vatikánu nahradil Krista na kříži vestou utopeného migranta, do kostelů ve Vatikánu nechal umístit pohanské předměty a bohy z Jižní Ameriky. Dřívější líbání nohou afrických vůdců, umývání nohou migrantů, nebo psychopatické odstrkávání věřících, kteří chtěli políbit jeho prsten nevyjímaje.

*Ivo Šebestík: Když Karel Veliký nabídl pohanským Sasům klidný život v poddanství, ovšem s pravou vírou v srdci, dali mnozí pohané přednost tomu nechat si utnout hlavu katem, který stál i se špalkem hned vedle křesťanského kněze. Kříž, nebo špalek. Jak prosté…

*Nějakou dobu se spekulovalo, kdo že je oním tajemným zájemcem, jemuž ruský Gazprom prodal své akcie za pět miliard dolarů… nyní se ukazuje, že si je Gazprom prodal sám sobě.

*V důsledku amerických sankcí je ruská ambasáda ve Washingtonu už dva roky bez počítačové sítě, protože USA nevpouštějí do země ruské ajťáky, aby to vše zprovoznili… Rusko zvažuje, že by technickému personálu vydalo diplomatické pasy, ale ani to není zárukou ničeho… fascinující…

*Petr Fiala, překvapivý vítěz volebního klání na předsedu ODS, kde se – podobně jako jeho montypythonský předchůdce Colin „Bomber“ Harris – vítězně utkal sám se sebou. První místopředsedkyně Alexandra Udženija prohrála sama se sebou.

*To je nějaké zaklínadlo?: „Progrese mediální demence pod vlivem rozpadu diskurzu v digitálním prostoru.“ Božínku, ke komu a o čem mluví Kartous autor tohoto článku?

*Česká televize má nyní šest kanálů a téměř tři tisíce zaměstnanců, podobně jako BBC.

*Stačí chvíli sledovat, co jsou s to „lídři demokratického světa“ vypouštět veřejně z úst, a je vám naprosto jasné, že k totálnímu ponížení a rozkladu západní civilizace žádných ruských dezinformací netřeba ani trochu.

*Největší íránská textilka vyrábějící státní vlajky jede na plný výkon… vyrábí americké, britské, izraelské a jiné vlajky, aby je demonstranti mohli v ulicích pálit… fascinující… Tož tak…

*Opsáno z facebooku: Prosím vás, já už jsem starší člověk, ale nevíte někdo: to chození po městě v teplákách, to je ještě pořád kulturní pokleslost nebo už nadřazenost?

*Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, všechno ostatní je made in China.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
2 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
paskal
paskal
3. 2. 2020 13:30

Každý měsíc se nemohu dočkat tohoto krásného a vtipného shrnutí dění v našem panoptiku zvaném (jen buhviproč) svět. Nemám čas a ani schopnost tak často brouzdat v časoprosotoru a sledovat to, co který z vyvolených, žel i mocných a stejnou měrou nezodpovedných a nekulturních krasoduchů zase vypustí do éteru. Vyzobáno bych nazval vysekáno širočinou. Přičemž tento nástroj by se měl použít na některé hlavy autorů bláznivých výroků. Je s „obdivem“, co někteří (bez sebemenšího uzardění) vypustí z otvoru pod nosem. Ten „obdiv“ se však každou chvilku může změnit v čirou hrůzu. Hitler se učil řečnit prý v v Mnichově v… Číst vice »

racek
racek
4. 2. 2020 0:49

No, musí to dát moc práce. Dík za to. nes jsem četl před spaním..