Zákonodárci: Pracovníky za lži ve zpravodajství trestat nebudeme; ČT: Diváci více prostoru k vyjádření nedostanou

Včera proběhla v Senátu veřejná diskuze na téma: Televize veřejné služby – situace, perspektivy, evropské trendy. Vzhledem k účastníkům, kterými byli především pracovníci ČT, pravicoví senátoři a etablovaní novináři, jsme neslyšeli nic neočekávaného. Důležité je však vědět o procesech, které probíhají za tím a které by mohly vést k tomu, že budou mít občané na kvalitu vysílání ČT ještě méně vlivu, než doposud.

Již v dubnu jsme informovali o tom, že známé firmy z „pražské kavárny“ rozjíždějí kampaň za změnu Zákona o České televizi, která se projevila na webu svobodumediim.cz. To, že tento zákon má mnoho nedostatků a potřebuje změnu, je nepochybné. Podstatné je však to, jaká by ta změna měla být.

Tato skupina má jako hlavní cíl změnu volby členů Rady České televize, kteří jsou podle současného zákona voleni Poslaneckou sněmovnou a navrhováni jakýmikoliv spolky či organizacemi.

Podle jejich interního dokumentu (ke stažení zde) by měla volba členů Rady ČT probíhat takto:

Měl by se změnit způsob volby Rady České televize a Českého rozhlasu, aby nadále členy těchto Rad nevolila Poslanecká sněmovna, ale aby byli jmenováni předsedou Poslanecké sněmovny na základě přímé nominace zástupců respektovaných organizací a sdružení vyjmenovaných v příloze zákona, a rovněž zástupců politických stran, které získaly mandát od voličů v parlamentních volbách a zároveň mají takové zastoupení, že mají v Poslanecké sněmovně klub.

Dále je uveden seznam organizací a sdružení, které by měly nominovat svého zástupce do Rady (uvedený seznam je pouze pracovní, měl by být dále diskutován, aby žádná důležitá oblast nebyla bez zastoupení):

1. Akademie věd ČR
2. Svaz měst a obcí ČR
3. Konference rektorů
4. Českomoravská konfederace odborových svazů
5. Hospodářská komora ČR
6. Syndikát novinářů ČR
7. Český olympijský výbor
8. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
9. Český helsinský výbor
10. Asociace producentů v audiovizi
11. Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.
12. Asociace režisérů a scénáristů, z.s.
13. Herecká asociace
14. Biskupská konference
15. Ekumenická rada církví
16. Federace židovských obcí
17. Asociace profesionálních divadel ČR
18. PEN klub
19. Zelený kruh
20. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

 

Na webu svobodumediim.cz je zřejmé, že včerejší akce v Senátu byla pouze jednou z mnoha, která byla zorganizována za účelem této změny v zákoně o ČT a které jsou organizovány zásadně takovým způsobem, aby věci neznalá veřejnost měla co nejméně informací o těchto akcích, které se pak díky tomu mohou tvářit, jako že na nich mluví reprezentativní tvář odborné i laické veřejnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o aktivity vycházející od osob blízkých TOP09, tak je tento cíl zaměřen především proti mediálnímu a politickému vlivu Andreje Babiše, resp. Hnutí ANO. Připravují se tak na dobu, kdy ODS a TOP09 ztratí poslední zbytky svého vlivu v Poslanecké sněmovně. Zkorumpovat vedení několika (z velké části již zkorumpovaných) institucí je totiž pro TOP09 (americkou ambasádu) jednodušší, než poslance z (alespoň trochu) opoziční strany.

To, že se po volbách do Rady ČT v posledních letech dostali do jejích řad už jen tři osoby, které mají alespoň občas odlišný názor, než valná část televizních radních, muselo pochopitelně vyvolat na Tržišti obavu o možný budoucí vývoj a proto se zřejmě rozhodli zakročit pomocí uvedené iniciativy.

A jak jsme mohli vidět včera v Senátu (a na mnoha jejich předhoczích akcích), tak na tom intenzivně pracují za podpory některých senátorů, ale hlavně lidí z novinářského prostředí a především z vedení České televize, která pořizovala záznam, přímý přenos pro internet a poskytovala vstupy do vysílání ČT24.

Myslím si, že Rada České televize by měla být volena a odvolávána přímo občany, tak jako vedoucí osoby všech důležitých státních institucí. Myslím si, že Zákon o České televizi potřebuje řadu změn, např. mechanismus, jak by občané mohli rozhodujícím způsobem ovlivňovat, co a jak ČT dělá a vysílá. Ale hlavně si myslím, že nejdůležitější věc, která v tomto zákoně chybí, jsou sankce, resp. tresty za to, když někdo z ČT bude vědomě překrucovat skutečnost, vysílat jakoukoliv propagandu a jakkoliv manipulovat s názorem veřejnosti. To samozřejmě dělá ČT prakticky nepřetržitě.

Od diskutujících jsme se včera dozvěděli celkem zajímavé informace o veřejno-právních médiích v ostatních evropských zemích, ale to bylo tak všechno.

Podivné bylo, že z cca šedesáti až sedmdesátičlenného publika jsme byli prakticky jen čtyři, kteří jsme měli kritické komentáře k ČT, zatímco všichni ostatní se tam byli zřejmě jen zadarmo naobědvat – tj. pozvaní byli především podporovatelé.

A jak uvádí nadpis: Žádné změny, které by prospěly tomu, aby ČT pracovala ve prospěch svých majitelů a živitelů – občanů ČR, se nechystají.

 

Záznam na ČT: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000235-seminar-televize-verejne-sluzby/

 

 

 

Přejít do diskuze k článku 16 komentářů