Západní impérium a jeho exekutor

Latuff 2016

Shrňme typy sociopatů, kteří zde začnou od roku 2023 aktivně běhat s digitálně a mocensky upraveným Cyklonem B. V roce 2022 už nastoupili „Agenti tvrďáci“, tedy političtí a sociální psychopati. To jsou aktivní tvůrci globální chobotnice ve stylu „není jiné volby“.


Přemýšlel jsem, jak shrnout vyhlídky nadcházejícího roku 2023, ale mohl bych skončit nadpisem. Ale to je málo, tak se na celý debakl Západu podívejme blíže. Co je současné západní impérium? Termín bychom mohli vzít podle harvardských politologů a jejich knihy Empire (Hardt&Negri, 2001). Oba autoři určili proces globalizace jako hlavní imperiální hnací sílu. Po rozpadu SSSR se stalo transatlantické impérium jediným četníkem planety. Ten současně byl soudcem a katem, který prováděl popravy skrze barevné revoluce a neoliberální ničení celých států. Jako příklad může sloužit Řecko, Libye, Sýrie, Afghánistán, Ukrajina atd. Technicky vzato skončilo období klasického imperialismu, který jsem pojmenoval termínem „korporátní fašismus“. Miliardáři jako jednotlivci si vzali jako rukojmí celý stát přes nastrčené politické partaje. Pak prováděli klasickou imperiální politiku pro udržení svého finančního či jiného, globálně nastaveného podnikání.

Klasický imperialismus Západu známý od 16. století byl neoliberálně zprivatizován na konci 20. století. Tím vznikla nová imperiální politika transatlantického bloku. Ta charakterizovala vývoj zhruba do roku 2014, kdy došlo k barevné revoluci a neústavnímu puči na Ukrajině. Zájem imperiálních globalizátorů v rámci korporátního fašismu je daný heslem, že na všem se musí vydělat nejméně 3krát. Takže danou zemi vykrademe, pak ji ovládneme jako kolonii, pak ji necháme zbankrotovat a vesele jdeme loupit jinam. Mezitím v rámci „ekonomiky prokapávání bohatství“ (Trickle-down economics) směrem dolů uplatíme doma ty zchudlé hlupáky ze střední třídy, kteří se také chtějí podílet na lupu a nebohé socky pošleme úplně ke dnu. O tom byl článek pod názvem Pálení peněz střední třídy na korporátní svatbě a následné pokračování dané nástupem finančních derivátů, krizí dolaru a hypotéční krizí jako největší bankovní loupeží v dějinách lidstva, za kterou nebyl nikdo potrestán. Není divu, že globální chobotnici se ohromně zvedlo sebevědomí, když se stala novým božstvem na zemi. Režim korporátního fašismu byl imperiálně neúspěšný z několika důvodů, vyjmenujme ty hlavní z nich.

 • Fašističtí oligarchové potřebovali klasickou liberální demokracii jako fíkový list pro své lhaní a kradení.
 • Zchudlým a zblblým ovčanům v Impériu sypali do koryta skrze ničení celých států sice skoupě, ale trvale, což v dnešní situaci skončilo.
 • Za první nadcházející krize se jim vzbouřila vysoká státní byrokracie, globální korporace a vojensko-průmyslový komplex, který si jednoduše koupil prodejné liberální politiky za vyšší nabídku danou podílem na lupu.
 • Pak už nejde jet imperiální „byznys jako obvykle“, protože zaniklý korporátní fašismus se opíral o autoritářský konsensus vzniklý v rámci národního státu, a ne globálního impéria anonymních korporací.

Jenže Rusko se podařilo za pomoci neoliberálních oligarchů z Ruska a Západu zničit a vykrást jen z poloviny. Přišel Putin a jeho klika „nových peněz“, která tomuto loupení zvenku nadřadila národní zájmy Ruska. A stejně polovičatě to dopadlo s Čínou, Indií, Íránem a dalšími zeměmi. Jejich elity odmítly přijmout Washingtonský konsensus, který neoliberálně zničil všechny poddané státy. Zvláště špatně dopadly ty z nich, které vedli a už nevedou mafiáni z východní Evropy.

Pád korporátního fašismu a nástup Deep state

Pádem korporátního fašismu střihnutého socialismem daného na způsob italského Mussoliniho (viz článek O fašismu, racionálně) se k moci dostala nová podoba impéria Západu, která se nazývá termínem Deep state. Překládám to termínem „česká“ či „globální chobotnice“. Tento systém charakterizují následující znaky:

 • Zánik státu jako klasického imperiálního hegemona 19. a 20. století a klasických dvou světových válek konaných za tímto bohulibým účelem.
 • Konec klasické politické levice a sociálního státu, který fakticky už nepřežil ani korporátní fašismus.
 • Politicky koupená, intelektuálně líná a ideologicky zblblá levice v neoliberálním systému nemohla chudým nabídnout nic, co by nepodepsalo korporátní jedno promile vládnoucích miliardářů.
 • Uchopení politicko-ekonomické moci zanikajícího státu skrze státní byrokracii a vojensko-průmyslový komplex.
 • Konec hry na blahobyt, nastolení válečné ekonomiky a společnosti. Takže platí, že „dobře“ bylo naposledy za korporátního fašismu a ten už šel na smetiště dějin.
 • Nastolení orwellovského státu měkké totality, kde budou očipovaní ovčani šťastní jako blechy a stejně tak pitomí.
 • Vznik systému trvalého a totálního Mobilmachung. Ve společnosti je organizována trvalá a permanentní mobilizace všech podřízených a zmanipulovaných subjektů za holé přežití tzv. „lidstva“.

Podívejme se na fialovou pětikolku v Česku jako vzorný příklad české chobotnice. Cizím anonymním mocnostem teď prodáváme stát a jeho krizové řízení. Přes nastrčené strany pětinásobné demolice už nevládne „Ano-Babiš-Agrofert“, ale podivné souručenství zlodějů, provinčních nemakačenků a ideologicky zblblých simpletonů s profesorským titulem na čele. Jejich načalnici se nechají řídit telefonem přes bůhví jaké poradce, které násobí prodejné neziskovky s pravou nebo levou ideologií. Obojí verze neziskovek je nihilistická. Napravo placení simpletoni chtějí neoliberálně zničit poslední zbytky národní suverenity pod heslem minimálního státu, kde se přestanou platit daně. Tím proslulo Haiti a také to tam podle toho vypadá. Levice chce „zachránit planetu“ podle Gréty a podle ideologie „Great reset“ řízené transatlantickými ideologickými komedianty. Takže budeme jíst cvrčky naložené v čokoládě za šest stovek, běhat s importovanými pandami kolem koupených čínských větrníků a západního Lolita-expresu. Po nulovém populačním přírůstku daném vakcinační a ideologickou depopulací se zbytek levicově zeleného lidstva vrátí zpět na stromy. Tito revolučně-evolučně založení primáti už ani nepoznají, jaké mají pohlaví. Zvířata jsou v době říje o něco chytřejší. Ten bystřejší zbytek zelených mozků půjde společně s pravicovými otroky sloužit jednomu promile vyvolených. Ti už budou žít na oběžné dráze. Viz hezkou filmovou dystopii nazvanou Elysium. Kovidově se vykašlete na sympatického borce s hezkým ksichtem, který opět zachraňuje svět, a dobře se podívejte na začátek traileru.

Exekutor klepe na dveře globální chobotnice

Problém nového systému měkké totality založené na systému „ubavit se a proočkovat až k smrti“ není jen v jeho klasické vojenské politice dané násilným dobýváním území, surovin, energií a lidských zdrojů nutných k chodu impéria. Nový režim globální chobotnice korumpuje národní elity tím, že jim jednoduše nabídne více virtuálních peněz za zradu reálných státních zájmů. Vysoce postavení trubci v národním úlu jsou extrémně náchylní k tomu, že vyměňují reálné hodnoty za globální korálky. Po úspěšné privatizaci společného bohatství státu daného hlavně vykradením klasických veřejno-právních institucí (zdravotnictví, školství, pojištění, důchody) si tito práskaní simpletoni pak dají sami sobě imunitu. Viz systém mafiánského kapitalismu za Klause a spol. Jak je známo, záchodové peníze nesmrděly už za císaře Vespasiána. Pak ztratily imperiální vlast danou vládnoucí světovou měnou, což je nyní končící petrodolar. Jejich současný virtuální klon je určen nikoliv demokratickým bitcoinem, ale digitálními centrálními měnami. Tyto „měny“ už mají plně totalitní charakter určený anonymní globální chobotnicí řízenou jedním promile banksterů. Shrňme v bodech hlavní výzvy, které povedou k nastolení tyranie globální chobotnice v roce 2023 a během následujících let. Body vždy ukazují daný totalitní cíl a jeho dialekticky daný protiklad.

 • Digitální koncentrák jednoho promile vyvolených nad zbytkem podrobené a zmanipulované společnosti je možné vytvořit jen za předpokladu, že neustále poroste technologická úroveň a spolehlivost systémů, které tento imperiální režim udržují na živu.
 • Proti tomu ovšem mluví fakt, že nové impérium neovládá ruské suroviny s energiemi, ani asijskou a hlavně čínskou techno-práci, které tvoří nezbytnou základnu imperiální digitální nadstavby.

 

 • Klasická společnost Západu vzniklá na základě osvícenského liberálního státu z 18. století dostane nový a kompletně vymytý mozek na základě výše popsaného Mobilmachung, experimentálního očkování a genových manipulací spojených s totální kontrolou financí, „chytrých energií“ a umělých potravin, které se budou distribuovat přes individuálně určené QR kódy a stejně tak vytvořené digitální měny.
 • Jenže nové impérium tlačí na pilu tak usilovně, že ta se může zlomit. Klasická společnost Západu se vyvíjela asi 3 století a tito géniové neoliberální průměrnosti ji chtějí zmáknout do nově resetované podoby asi za dvě desetiletí. Je to „hop nebo trop“. Buď společnost Západu v této době ovládnou; nebo bude platit první bod, kdy již nebudou mít k nové totalitě potřebnou materiálně-technickou základnu. Ta se na Západě začala velmi rychle rozpadat, protože ten není zvyklý na válečnou ekonomiku, pouze na válečně řízenou společnost.

 

 • Unipolární svět korporátního fašismu musí přejít do nové totality, která bude zároveň tvořit dystopii „nového člověka“ podle geneticky upraveného designu. Tento nový „nadčlověk“ bude naprogramovaný autodestruktivními prvky určenými bodem číslo dvě. Pokud se tento exemplář vzbouří, tak toto globálně a univerzálně vyměnitelné individuum jednoduše zemře.
 • Toto je naprosto nepřijatelný model pro všechny klasické společnosti světa. Ty znají jen klasickou formu nadvlády uplatňovanou jednotlivci proti jednotlivcům, na způsob Hegelovy dialektiky „pána a raba“. Rozdíl je v tom, že nové impérium Západu řídí úplně vykolejení sociopati, kteří žijí v jimi kontrolovaném virtuálním světě. Klasičtí diktátoři a autoritativní vůdci jsou klasicky nastavení psychopati. Tito alfa-samci musí ve své globální, státní nebo jiné manéži dělat vlastnoruční pořádek. Jinak by trpěli oprávněným komplexem méněcennosti. Nový model totality by znamenal, že musí podrobit globální chobotnici, což z hlediska jejich klasicky určené sociopatie nikdy neudělají.

 

O co půjde v roce 2023? Občanský efekt zvaný „Cyklon B“

Pokud si budeme sami házet plechovky s Cyklonem B do plynové sprchovací komory, kde jsme už prakticky uvězněni, tak jsme definitivně ztraceni. Vraťme se k hlavním článkům věnovaným tomuto efektu, protože efekt cyklonu B představuje hlavní pole zápasu o budoucnost Západu.

Shrňme typy sociopatů, kteří zde začnou od roku 2023 aktivně běhat s digitálně a mocensky upraveným Cyklonem B. V roce 2022 už nastoupili „Agenti tvrďáci“, tedy političtí a sociální psychopati. To jsou aktivní tvůrci globální chobotnice ve stylu „není jiné volby“. Letos nás čeká aktivní verbuňk druhé skupiny. To jsou tak zvaní „Agenti honimírové“ poznamenaní lehkou psychopatií ve stylu: „Co se dá dělat, ale dělejme to pořádně!“ Až tam bude většina ovčanů, což udělá očkování a proxy-válka NATO s Ruskem na Ukrajině, pak nastoupí předposlední fáze, což jsou „Agenti přicmrndávači“. Ti už pojedou v totálně konformním modelu: „Dejte mi pokoj, už jsem naočkovaný, s QR kódem a minulý týden jsem přece udal svého prvního dezinformátora. To byl můj soused v paneláku, protože s ním chodím na pivo.“ Pak jsme na pekáči a půjdeme do totalitně resetované globální trouby. Jeníček a Mařenka nebyli tak hloupí. Ale to jen pohádky končívají dobře, v realitě je to většinou jinak.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

5 11 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
5 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Bety
Bety
10. 1. 2023 14:53

Kdyby jste se zeptali lidí, jednoho každého, zda chce být otrokem, k smrti se urazí. Problém je, že otrokářské, staletími poučené panstvo už nepoužívá řetězy, železné obojky a biče, které nikoho nemohly nechat na pochybách jak na tom je. A zvlášť dnes jim technologie poskytla prostředky které nejsou na první pohled vidět, nedřou a nezpůsobují viditelné rány. I ty čipy, obdoba vypalovaného cejchu, jsou téměř bezbolestné a protože mohou přinést některé pofiderní výhody, tak se ti slabší duchem div nestaví na ně do fronty. Jsou přece zodpovědní občané! A tak je to se vším. Vlády, nezodpovědné vlády, je svazují mimo… Číst vice »

orinoko
Reply to  Bety
10. 1. 2023 17:30

Dnešní blbeckove svůj slave osud považují za pokrok. V čekárně jsem zasnul nad cumenim starého dědka do mobilu. Nikde nic nového a tak si četl staré SMS. Mladé telátko, vzletnym slovem žena, cumela do mobilu Na lásku na první pohled. Asi emerickou. Nebyla ošklivá, tím překvapivější to bylo. Taková smira a debilakov. Moderní slave: Slevy na mozek v chrámech kafilérie. Sledování vlastních českých seriálů… to je hlína. Mobil přilepený na pazouru … vo tom to je. Hlavně nemyslet, to přivádí k pochybnostem… žádoucí jsou zaujaté postoje místo jasných stanovisek… Karel Kryl. Třetí a čtvrtý covid booster, o nichž se ví,… Číst vice »

zajoch
12. 1. 2023 8:35

Úvaha hodně poučná, pokud jsem správně pochopila všechno co autor píše. Ke skákáni na špek, zmiňované Bety , bych nebyla moc optimistická. Lidé se tomu dokáží vyhnout v drobných osobních věcech, ale v těch, které se týkají politiky a které řídí „vyšší elity“ je to horší. Lidé se bojí a raději nechtějí vědět. A velká část společnosti se o tyto věci nezajímá, vůbec o nich nepřemýšlí. Jak potom mají přestat skákat na špek, když mají informace jen z oficiálních sdělovacích prostředků, tytro špeky vytrvale šířících.

Gatta
Gatta
Reply to  zajoch
12. 1. 2023 9:39

Dnes je vůbec velmi nevděčné mluvit o tématech sporných, nebo o kterých by se mělo přemýšlet. Lidé se stávají náhle podráždění až agresivní, pokud jim narušíte jejich pelíšky.

Lidé chtějí vidět svět jednobarevně, nejlépe růžově.

Vždyť přeci na čemkoliv se dá najít něco pozitivního.
Aneb: „Hlavně si to umět nějak vysvětlit, aby si člověk nepřipadal jako blbec“.

pozn: nebo jeko ku..a, zbabělec, nebo nemusel myslet, nebo něco snad i udělat.

Gatta
Gatta
12. 1. 2023 10:27

Dnes je vůbec velmi nevděčné mluvit o tématech sporných, nebo o kterých by se mělo přemýšlet. Lidé se stávají náhle podráždění až agresivní, pokud jim narušíte jejich pelíšky.

Lidé chtějí vidět svět jednobarevně, nejlépe růžově.
Vždyť přeci na čemkoliv se dá najít něco pozitivního.

Aneb: „Hlavně si to umět nějak vysvětlit, aby si člověk nepřipadal jako bxbxc“.
pozn: nebo jeko ku..a, zbabělec, nebo nemusel myslet, nebo něco snad i udělat.

pozn.druhý pokus – první zablokován pro celkem neškodné slovo, které by pro mnohé mohlo být lichotkou.
Stejně se mi zdá, že ten slušňácký filtr funguje občas nějak selektivně.