Několik otázek spolkové kancléřce Angele Merkelové

Paní kancléřko německé vlády.

dovolte mně, občanovi sousedního státu, jehož osud jste se rozhodla jako německá  kancléřka řídit, položit vám několik otázek v souvislosti s migrací z muslimských zemí směřující do Evropské unie.

 1. Dostala jste jako tzv. křesťansko-demokratická politička od německého obyvatelstva většinový mandát k neomezenému otevření dveří migrantům z muslimských zemí a k přičlenění Turecka k EU?
 2. Jakým právem a s jakým mandátem jako německá kancléřka vnucujete jiným zemím, které mají své premiéry, a jejím občanům své politické představy ohledně migrace? Je to demokratické?
 3. Je v Německu zvykem pozvat si do svého domu hosty a tyto pak vnucovat skrze protesty, vydírání a hrozby svým sousedům, kteří si domů tyto hosty nepozvali?
 4. Kde jste byla v době, když vojska západní koalice ochotných (v Německu vládnete nepřetržitě od r. 2005) ničila domovy dnešních migrantů a zasela v jejich domovině permanentní násilí, strach, nebezpečí a nejistotu? Proč jste se stejnou razancí s jakou dnes vnucujete ostatním evropským státům přijímání migrantů, nevnucovala tehdy evropským zemím okamžité ukončení válečných angažmá v cizích zemích? Mohlo se tím předejít dnešní migrační záplavě.
 5. Opakovaně tvrdíte, že tato migrace je přínosem. Mohla byste rozvést a podpořit konkrétními argumenty toto své tvrzení? Konkrétně třeba údaji z následujících oblastí:
 • Jak ovlivňuje příliv migrantů z muslimských zemí snižování nezaměstnanosti v Německu a jaká je dlouhodobá perspektiva v souvislosti s očekávanou automatizací výrob zejména v odvětvích s nízkými nároky na kvalifikaci?
 • Jak ovlivňuje příliv těchto migrantů zvyšování vzdělanostní úrovně německého obyvatelstva?
 • Jak se snižují sociální výdaje německého státu v souvislosti s touto migrací? A jaká je dlouhodobá prognóza?
 • Jak příliv migrantů (většinově s požadavkem zavedení práva šaría) zvyšuje úroveň demokracie v Německu? Konkrétně jak zlepšuje emancipaci žen v politice, v hospodářských funkcích, v rodině, jak přispívá ke zlepšování soužití s menšinami jiné sexuální orientace, jiného náboženského vyznání?
 • Jaká je perspektiva integrace muslimských přistěhovalců do německé společnosti, jaká je reálně platnost německého práva v no go zónách?
 • Vy skutečně věříte, že tito frustrovaní přistěhovalci ze Západem rozbitých zemí a jejich početné potomstvo čelící perspektivní nezaměstnanosti bude s láskou opečovávat německé důchodce?
 • Jak přispívá (konkrétně na statistických datech) muslimské přistěhovalectví ke snižování kriminality v Německu? (třeba v oblasti vražd, násilných trestných činů, loupeží, krádeží, sexuálně motivovaných trestných činů…) a ke snižování výdajů v oblasti ministerstva vnitra, státní bezpečnosti, obrany, zpravodajství a pod.?
 • Jak přispívá přistěhovalectví z muslimských zemí ke snižování výdajů na německé školství, zdravotní péči, péči o nezaměstnané, důchodce?
 • Jaký je poměr příjmů z daní muslimských přistěhovalců k výdajům na tuto entitu ze všech fondů uvedených výše?
 • Co se stane, jestliže se nenaplní vaše vize o tom, že muslimské přistěhovalectví je přínosem ale naopak se do budoucna ukáže, že je přítěží a nebezpečím?

Váš nevděčný zahraniční poddaný

Přejít do diskuze k článku 5 komentářů