Diskuze k článku


 • Hox • 8. června 2017

  GP si hraje na Boha, ale GP není Bůh, to je omyl.

  Jména nejsou důležitá (neznám je), důležité je pochopit podstatu jevu zvaného GP, a to člověk pochopí, když pochopí co je to Plná funkce řízení. Řízení totiž nezačíná dáváním rozkazů nebo tvorbou nějaké řídící struktury, řízení začíná tím, že si nějaký subjekt (intelekt) uvědomí nějaký nový faktor, který vyvolává potřebu řídit, a následně teprve následují další etapy Plné funkce řízení:

  2) vytvoření návyku rozpoznávání toho faktoru v budoucnu
  3) stanovení cílů ve vztahu k tomu faktoru
  4) vytvoření koncepce dosažení těch cílů
  5) integrace nové (parciální) koncepce do celkové koncepce (např. máme už 10 faktorů a své cíle s nimi, teď jsme objevili 11. faktor, stanovili cíl a potřebujeme koncepci dosažení všech cílů pro nyní 11 faktorů)
  6) vytvoření struktury, která bude koncepci dosažení našich cílů realizovat
  7) kontrola práce struktury, optimalizace koncepce pro změny podmínek
  8) v případě dosažení cílů, uvolnění zdrojů a zrušení struktury, její konzervace atp.

  to znamená, ve hlavě každého řízení je vždy
  1) identifikace faktoru, který vyvolává potřebu řídit
  2) stanovení CÍLŮ

  vše ostatní se od toho odvíjí až poté a je určeno k realizaci těchto cílů.

  Příklad triviální: jsme zahrádkáři a jednoho dne si uvědomíme, že protože soused postavil stodolu která stíní a způsobuje větší vlhkost, letos nám úrodu sežerou slimáci, když nic neuděláme (= identifikovali jsme nový faktor prostředí)

  příklad o něco méně triviální: uvědomíme si, že pokud necháme buržoazní kapitalizmus rozvinout, lidé sežerou planetu jako kobylky, je třeba ho tedy poslat na stránky historie a nahradit systémem, který nebude tak nesmyslně spotřebovávat zdroje a zatěžovat ekosystém, pokud to neuděláme, tak časem zmizí lidstvo jako druh.

  Ten subjekt,

 • mm • 8. června 2017

  asi tak, hoxi. Na rozdíl od pana Kadubce, je Pjakin i dobře informován. Což lze posoudit především poslechem originálu v ruštině.

 • Hox • 8. června 2017

  pokr.
  ten subjekt, který si uvědomil faktor z příkladu 2, a uvědomil si ho někdy na začátku 19. století, je subjekt, který realizuje konceptuální moc ve vztahu k celému lidstvu, to znamená že určuje dlouhodobé strategické cíle, identifikuje nové faktory prostředí atd.

  Z logiky věci totiž vyplývá, že v každé společnosti se Plná funkce řízení (=stanovování dlouhodobých cílů a identifikace faktorů prostředí) NĚJAK realizuje, a pokud není žádný viditelný subjekt, nese tuto funkci nějaký vnější subjekt nebo subjekt v utajení.

  Globální prediktor je subjekt, který realizuje konceptuální moc (první etapy Plné funkce řízení) ve vztahu k lidstvu jako celku.
  Konceptuální moc je autokratická, nedá se koupit ani předat, každý se může jen sám vypracovat na potřebnou úroveň chápání a svou aktivitou konceptuální moc realizovat, je to něco jako konkurs tvořivosti – kdo nabídne lepší alternativu a lepší řešení, toho řešení se realizuje.

  Ve vztahu k problému buržoazního projektu a kapitalizmu se GP pokoušel situaci řešit následovně:

 • Hox • 8. června 2017

  – podporou a propagací marxismu, jakožto informačního modulu, který měl v perspektivě iniciovat světovou marxistickou revoluci, která by kapitalistům „zakroutila krky“.
  Jelikož kultura je informačně-algoritmický systém, zavedením nové informace, informačního modulu, který ovlivní nové generace, lze v perspektivě 50-80 let zavedením nějakého informačního modulu do společnosti (marxismus v tomto případě) efektivně řídit chování společnosti a směřování budoucnosti, jedná se o jednu z metod realizace konceptuální moci, jako moci ideí nad společností, a moci těch, kdo ty ideje umí formovat.

 • Hox • 8. června 2017

  Důležité je pochopit, že GP má PROTILIDSKÉ cíle, cílem jeho koncepce je globální kryptootrokářská společnost, ve které si otroci nebudou uvědomovat, že jsou otroci, do této fáze jsme se dostali v posledních 100-200 letech (finanční zotročení, kulturologické vymývání mozků atd.)

 • PPK • 8. června 2017

  Díky, pane Kadubče! Mám rád, když někdo řekne to správné „slovo do pranice“.

  Konceptuální moc, potřebná úroveň chápání, uvědomění si nějakého nového faktoru, vyvolávání potřeby řídit a mít návyk rozpoznávání toho faktoru … Hmm, a co bude dál? Že prý .. určení dlouhodobého strategické cíle, identifikace nových faktorů prostředí, plná funkce řízení, hhh …

  Inu, mnoho učeně prediktorských slov … a nic z toho, jestliže hlasatel těch frází pořád – a za každou cenu – zůstane u vyhýbání se základní ose marxismu a to skutečnosti, že veškeré žití člověčího plemene na této planetě je vždy určováno jen tím, zda a jak je řešena nebo neřešena sociální otázka jeho existence.

  Proč? Protože teprve od tohoto hlavního problému – od definice sociální otázky – se odvíjí její vyřešení a teprve od definice toho řešení se odvíjí definice právního a tím i politického systému státu. Státu – suverénního, řídícího a bezpečnostního systému života národa s jedním hlavním jazykem na určitém území.

  A úspěšná ekonomika pro všechny v tom státě? Ta je podmínkou řešení sociální otázky, kdy jejím základem není pouze spekulace a byznys, ale jen a jen lidská práce. Číňan to ví – a že se mu dnes daří, toho je příčina i důsledek, že pilně pracuje, umí si to organizovat a výsledky té práce si umí uchránit! Proto tam dnes za ním dolejzají byznysmeni, finančníci a další (ne)+ziskoví paraziti celého kapitalistického světa!

  Takže, zkusme přestat obcházet realitu světa – materialismus naší existence a sociální aspekty marxismu a definujme už konečně věci reálně a bez nějakého záměrně vymyšleného prediktora jakožto nejvyššího zakukleného otrokáře a zjednodušme to: Svět ovládají nezodpovědní ale organizovaní(!) paraziti tehdy, pokud je jim dovoleno krást lidem práce sociální spravedlnost jejich životů.

 • racek • 8. června 2017

  Ono je to těžké. Já jsem ateista a ve spiknutí obecně nevěřím. No jo, ale když člověk se podívá blíže, ony ty konspirační teorie, zejména ty starší, ukazují být proklatě pravdivé . Příklady jistě znáte. No a ten Prediktor, bohužel, začíná být jedna z možností. A že to způsobuje NECO nebo NĚKDO, sama myšlenka se do toho mýho zastaralýho mozku neodbytně vlamuje. Třeba ti emigranti, to snad už hodně lidí připouští. A ty různé inkluze, ničení rodiny, likvidace kvalitního školství, no řekněte. Ty arabská Jara, podpálení Balkánu, Středního východu??
  A co je ten Prediktor? Skupina, myšlenka, přírodní zákon (konec konců to prohlašovali marxisté), osoba … tako to opravdu nevím. Ale je to fakt divné.

 • Hox • 8. června 2017

  racek napsal

  Ono je to těžké. Já jsem ateista a ve spiknutí obecně nevěřím. No jo, ale když člověk se podívá blíže, ony ty konspirační teorie, zejména ty starší, ukazují být proklatě pravdivé . Příklady jistě znáte. No a ten Prediktor, bohužel, začíná být jedna z možností. A že to způsobuje NECO nebo NĚKDO, sama myšlenka se do toho mýho zastaralýho mozku neodbytně vlamuje. Třeba ti emigranti, to snad už hodně lidí připouští. A ty různé inkluze, ničení rodiny, likvidace kvalitního školství, no řekněte. Ty arabská Jara, podpálení Balkánu, Středního východu??
  A co je ten Prediktor? Skupina, myšlenka, přírodní zákon (konec konců to prohlašovali marxisté), osoba … tako to opravdu nevím. Ale je to fakt divné.

  GP se snaží eliminovat bílou rasu cestou kulturologických zbraní, zařídit ať sama vymře, je to součástí projektu likvidace buržoazního liberalismu cestou zmizení samotných nositelů téhle ideologie a jejich nahrazení biomasou z Afriky.

 • PPK • 8. června 2017

  Hox napsal
  GP se snaží eliminovat bílou rasu cestou kulturologických zbraní, zařídit ať sama vymře, je to součástí projektu likvidace buržoazního liberalismu cestou zmizení samotných nositelů téhle ideologie a jejich nahrazení biomasou z Afriky.

  Lituji, ale mám pochybnosti, týkající se logiky tohoto tvrzení: Jak totiž víme, dnešní svět se snaží ovládat čistokrevní nositelé ideologie buržoazního liberalismu. Scházejí se utajeně v různých Davosech a Bilderber-zích, přičemž oni sami jsou výhradně součástí bílé rasy a vyznavači (pokud už) nějaké formy judaisticko-křesťanské ideologie – a to vše s náruživou podporou Frantíka z Vatikánu. Že by snad právě proto tito všichni elitáři do budoucna kulturologicky plánovali vlastní lidskou i mocenskou sebevraždu a realizovali dovoz černé muslimské a šamanistické biomasy z Afriky jen proto, aby pak sami museli provést konverzi k sunnitskému salafistickému islámu? Aby pak i vládnoucím muslimům za to platili zakát jen proto, aby je ti imámové vůbec nechali žít? Oni totiž ti džihádisté nikdy nezapomenou na kampaně typu LGBT apod… Ale jinak, jako konspirační teorie sborové a excelentní sociálně třídní sebevraždy euroatlantických elit – krom logiky – to ovšem nemá chybu, pokud ovšem mezitím euroatlantické elity odletí třeba s nějakými reptiliány na Mars…

 • idiotronic • 8. června 2017

  racek napsal
  ateista a ve spiknutí obecně nevěřím

  Ale klidně věřte! Vždyť sousloví ,,pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“,
  ,,trh bez přívlastků“ nebo ,,kupónová privatizace“ jsou podvodné žvásty, ve které
  nevěřili zejména ti, kdož je uvedli do oběhu. Všichni, kteří užívají mezer v zákonech,které sami navrhli, jsou spiklenci (solární baroni,řepkaři). Podrobněji se o tom rozepisuje například Ivan David v článku Teorie a praxe spiknutí
  http://www.prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/sloupky/teorie-a-praxe-spiknuti

 • idiotronic • 9. června 2017

  drhne to
  http://www.novarepublika.cz/2014/04/teorie-praxe-spiknuti.html

 • Gatta • 9. června 2017

  Nedávno jsem někde četl citát (teď to nedohledám) ve smylu:
  „Chcete-li, aby vám lidé uvěřili, musíte jim říct něco neuvěřitelného“.

  Léty prověřená praxe – s nějakým tím „bohem“ pracují přece všechna náboženství. Takové universum pro všechno neznámé a nevysvětlitelné. A také na zakrytí svých omylů.

 • Hox • 9. června 2017

  PPK napsal
  Lituji, ale mám pochybnosti, týkající se logiky tohoto tvrzení: Jak totiž víme, dnešní svět se snaží ovládat čistokrevní nositelé ideologie buržoazního liberalismu. Scházejí se utajeně v různých Davosech a Bilderber-zích, přičemž oni sami jsou výhradně součástí bílé rasy a vyznavači (pokud už) nějaké formy judaisticko-křesťanské ideologie – a to vše s náruživou podporou Frantíka z Vatikánu. Že by snad právě proto tito všichni elitáři do budoucna kulturologicky plánovali vlastní lidskou i mocenskou sebevraždu a realizovali dovoz černé muslimské a šamanistické biomasy z Afriky jen proto, aby pak sami museli provést konverzi k sunnitskému salafistickému islámu? Aby pak i vládnoucím muslimům za to platili zakát jen proto, aby je ti imámové vůbec nechali žít? Oni totiž ti džihádisté nikdy nezapomenou na kampaně typu LGBT apod… Ale jinak, jako konspirační teorie sborové a excelentní sociálně třídní sebevraždy euroatlantických elit – krom logiky – to ovšem nemá chybu, pokud ovšem mezitím euroatlantické elity odletí třeba s nějakými reptiliány na Mars…

  Popsal jsem to co už se několik desítek let děje, vy to nevidíte?
  – kult drog, volné lásky, rozvolnění mravů
  – útok na rodinu, juvenálka
  – propagace LGBT
  – propagace rapu a dalších toxických subkultur
  – pozitivní diskriminace menšin, import islámských migrantů
  – likvidace školství
  – perzekuce bílého pracujícího heterosexuálního muže
  – teror politické korektnosti

  výsledek je dopředu daný, pokud se v západní Evropě neprobudí: fyzické vymření nositelů téhle liberální ideologie, nebo jejich masakr ze strany muslimů, kteří budou tvořit dostatečnou část obyvatel, nebo přechod k fašismu a likvidace naopak muslimů (projekt Breivik, který v současné době studuje politologii – příprava na budoucí roli nového Hitlera, pokud bude třeba)

  tj. v logice problém není, jen popisuji to co už se reálně děje, váš „problém s logikou“ spočívá jen v tom, že považujete za „majitele systému“ ty, kdo jsou reálně jen vykonavatelé, takže vám to pak nedává smysl.
  Vy nevidíte, že „elita“ EU cíleně importuje migranty (miliony) a likviduje budoucnost vlastních národů? Bez spolupráce „elity“ EU by nebylo možné dovézt sem 2 miliony arabů a afričanů.
  Pokud je ovšem nebudeme považovat za „vrchol pyramidy“, ale jen za vykonavatele vůle globálního zákulisí, které se snaží vyřešit nutnost likvidace buržoazního projektu cestou fyzické eliminace stoupenců této ideologie, pak vše zapadne na svá místa. První pokud zlikvidovat buržoazní projekt byl marxismus a světová revoluce, ten selhal.

 • japrvni • 9. června 2017

  pane Kadubec, než příště napíšete článek plný pochybností a neznalostí, tak si zagůglujte. Podívejte se na video p. Pjakina, sice 3 roky staré, kde ale jasně vysvětluje, o čem mluví: https://www.youtube.com/watch?v=tzFVEuZibes&feature=youtu.be

 • karpi • 9. června 2017

  Kdo je GP?
  A kdo je jenom sebevzhlíživej pseudointelektuální vocas?

 • peter. • 9. června 2017

  Odkedy odišiel Sio,tak ma už táto téma nebaví.Bola diskutovaná nie raz a tak si myslím,že už k nej bolo napísané všetko.Napriek tomu si Pjakina pozriem vždy a rád.Len jeho analýzam nepripisujem význam v zmysle „povedal to Pjakin,preto to musí byť pravda“.
  Keď tu bol Sio,tak tie diskusie o Pjakinovi,KOB a DVTR mali „šťavu“.

 • karpi • 9. června 2017

  Takže kdo je to GP?
  A kdo je SPV?

  viděl jsem video zvící délky 1 hodiny a 14 minut k tomu a pořád nevím.
  Ale připadám si tak nějak lehce unaven až naplněn. Možná jsem odvedl těžkou intelektuální práci, když jsem se prodral (víceméně) houštinami tolika cizích a nesrozumitelných slov, tak nově a nezvykle pospojovaných a (víceméně) tuším o čem byla řeč (o pyramidách).
  Anebo jsem jenom další sebevzhlíživej pseudointelektuální vocas? (SPV)? Takovéhle spojení by se tedy moc nezamlouvalo. Spíše jenom DV (důvěřivej).

  Důležité je nezapomínat:
  „TO, ŽE NĚČEMU NEROZUMÍM, JEŠTĚ NEZNAMENÁ, ŽE TO NĚCO ZNAMENÁ“

  Je to tu pořád dokola…

  Marxismus jako modulu velkého prediktora… Takže kdo si teda koupil toho Marxe? Zlí židé, nebo prediktor??

  „A co je ten Prediktor? Skupina, myšlenka, přírodní zákon (konec konců to prohlašovali marxisté), osoba … tako to opravdu nevím.“
  Přírodní zákon, nebo osoba… hodinky jako holinky. Vědomí jako bezvědomí. Vypadl vám z toho ještě bůh.

  @PPK díky, díky že tu jste. Světélko rozumu na konci tunelu tohodle blouznění.

  Pouze v jednom bych trochu nesouhlasil: „definice sociální otázky“ jako základ pro všechny další odpovědi.. Myslím že i ta sociální otázka z něčeho vyplývá. A to z prvotní otázky filozofické. Hmota nebo duch? Co je prvotní? A jde vůbec o dualitu? Ať si nad tím mudrujeme jak chceme, a ať to JE jak chce, VŠECHNY pozorovatelné, tedy materiální, indikátory nám ukkazují jenom jedním směrem. Mudrování, idealismus a dualismus je jenom únik. Člověk potřebuje únik. Tím více, čím je realita méně snesitelná. A někdy pak už jenom to dělá život k žití. Ale společnost, jako materiální entitu, je lepší zařídit podle poznaných a dokázaných materiálních hledisek.

  Jenom pozor na ty, kdo VÁM ÚNIK NABÍZḮ. %%%

 • karpi • 9. června 2017

  %%%
  Jenom pozor na ty, kdo VÁM ÚNIK NABÍZḮ.
  Kdo unikne natolik, že se nechá vodit za prediktora a nechá sebou vrtět, ten je vocas.
  O nic menší než když se nechá vodit za neviditelnou ruku trhu.

  – řízená migrace a ty další odrážky jsou realita. Materiální realita.
  Byla způsobena řetězem špatných rozhodnutí, špatnými (z tohoto hlediska) lidmi. Tedy politikou. A v této rovině hledejme řešení. Únik z roviny materiální, z roviny kde je třeba začít konat a řešit, do nějakých vyšších prediktorských sfér nic nezmění, pouze prodlužuje a utvrzuje stávající stav. Ať už GP existuje, či nikoli, není to v žádném případě entita v dosahu naší moci. Tedy řešitelná. Tak řešme na co stačíme, ať se celej slavnej velkej prediktor třeba – ať dělá co umí.

  UFO by byla taky realita, kdyby se ji podařilo prokázat. ( Osobně to vidím jako velice pravděpodobné, až jisté, ale snad někdy v budoucnu.) Zatím to je jenom pojem pro něco, co neexistuje. Točí se o tom filmy, vydělává to strašlivý prachy – ale neexistuje to. Až příjde doba, že ufo „vstoupí“ do našeho světa materiální, prokazatelné existence, stejně budeme asi všichni překvapeni naivitou svých předběžných fantazií..

  Prozatím mi stačí jediné: nenechat se vodit za svou pýchu. Za svého prediktora. Nebýt SPV.

  (oml, zase se mi to trochu protáhlo a zpřeházelo..)

 • karpi • 9. června 2017

  …jo a ještě díky, samozřejmě, panu Kadlubcovi. Souhlasím plně, včetně toho nápadu s Hegelem. (Jak ostatně, doufám, vysvítá z mých příspěvků výše.)

 • Gatta • 9. června 2017

  Re kapri – celé dobré – souhlas.
  Zvláště povedené:

  „TO, ŽE NĚČEMU NEROZUMÍM, JEŠTĚ NEZNAMENÁ, ŽE TO NĚCO ZNAMENÁ“
  To by mělo viset nad vchodem do každé galerie moderního umění a nad vchody mnoha škol humanitních oborů :-)

  “ … nenechat se vodit za svou pýchu.“ – těžký problém většiny intelektuálů a intelektuálek.

  „Tak řešme na co stačíme, ať se celej slavnej velkej prediktor třeba – ať dělá co umí.“

  PS
  Svoje k tomu GP jsem už napsal výše.

 • Velekněz Ratata • 9. června 2017

  Nelze odolat:

  ČARODĚJKA (jme se s velkým důrazem říkat z knihy)
  Jedničku vem,
  v deset ji změň,
  dvojku dej ven,
  s trojkou se těš,
  to zbohatneš.
  Čtverku, tu pryč!
  Pět jako šest,
  malá to čest,
  sedmička spíš,
  osmu tam piš;
  devět je víc,
  deset je nic.
  Toť násobilka kouzelnic.

  FAUST
  Jak v horečce ta baba mele.

  MEFISTOFELES
  To ještě dávno není celé,
  vždyť já to znám, jak dál to v knize zní;
  já proplýtval s ní mnohé chvíle,
  neb dokonalé matení,
  to pro moudré je taj a stejně pro zpozdilé.
  Hle, nový kousek s dávnou tradici,
  neb každý věk tu moudrost míval,
  vždy jednotkou a trojicí
  blud místo pravdy rozšiřován býval.
  Tak žvaní se, tak učí, den co den;
  kdo by chtěl blázny vyrušovat?
  Mníť člověk obvykle, jak slova slyší jen,
  že při nich musí si též něco představovat.

 • PPK • 9. června 2017

  Hox napsal
  Vy nevidíte, že „elita“ EU cíleně importuje migranty (miliony) a likviduje budoucnost vlastních národů? Bez spolupráce „elity“ EU by nebylo možné dovézt sem 2 miliony arabů a afričanů.

  Ale vidím, vidím a už hodně dávno, ba i článek jsem už o tom zde na OM před časem psal ..

  Hoxi, opravdu nechci být neuctivý a nechci rovnou psát, že debata s Vámi je prakticky vždy jen ztrátou času. Ale je to tak, protože evidentně OM čtete pouze asi jednou za rok. Nelze totiž smysluplně reagovat na Vaše diskusní vstupy, v nichž druhým jen podrobněji a jiným slovosledem široce zopakujete jejich vlastní názory a pak na nich požadujete, aby „to“ už konečně pochopili. Klima takové „diskuse“ je pak už zralé buď jen na psychiatrickou diagnózu nebo na prostředí rituálů nějaké sekty. Apropos, kdo – který „prediktor“ konkrétně jménem – řídí např. Putina? Kdo v ČR jmenovitě řídí Zemana a kdo Babiše?? A jak to dělá? (O sobotkovi nepište, to víme)

  @karpi – díky za uznání!, sociální otázku teoreticky analyzoval už Masaryk (je to celé na internetu, stačí zadat do googlu); když to ale pro stručnost velice zjednoduším, tak by se možná dalo konstatovat: Máme-li být schopni žít, pracovat a také být alespoň trochu šťastni, musíme jíst hmotnou potravu, aby tělo žilo. Duchovními představami to přímo řešitelné rozhodně není, krom pár jedinců nadaných fantazií pro psaní scénářů tv seriálů při výhodné autorské smlouvě. Pak jo, to by šlo. Anebo, jak už jsem psal výše, založit si sektu a nechat se živit věřícími ovečkami jako jejich guru. A žvanit cokoliv. To by také šlo.

  Bez uplatnění sociálních tezí Marxe to nastolení sociální spravedlnosti zřejmě nepůjde. Marxismus a socialismus imho neselhal, jen zatěžoval vůdce národů přílišnou zodpovědností. Proto byl v Rusku Gorbačovem prodán a Jelcinem prochlastán a v ostatních zemích opuštěn směrem k výhodě soukrom-ničení prostřednictvím maximalizace zisků při nulové zodpovědnosti za socializaci ztrát a škod, které vždy zaplatí všichni svými daněmi.

 • Irena • 9. června 2017

  PPK a víte, že si ve svých příspěvcích protiřečíte? Jednou napíšete, že si přeci bílí vládci světa nepodříznou pod sebou větev, aby si znečistili Evropu Afričany a muslimy, a potom napíšete, že vidíte, jak právě bílá elita (stojící samozřejmě na stupínku o něco níže) nám sem tyto Afričany importuje? Oni si tedy pod sebou tu větev dobrovolně neřežou? Vaše zacházení s pojmy DVTŘ a zejména zcela jasný despekt, který v tomto ohledu dáváte najevo svědčí pouze o tom, že o ní nic nevíte a i Pjakin několikrát opakoval, že z jeho videí se o ní dost nedozvíte. Přistupujete k tomu totiž rovnou tak, že jde o hovadiny, a že vás už nemá co kdo čemu učit. Platí to v tomto ohledu i pro pana Kadubce. Mohu vám pouze poradit, abyste se tedy těmto tématům jednoduše vyhýbali, jestliže vás natolik iritují. Nikdo a nejméně její autoři také nikdy netvrdil, že jde o pravdu v poslední instanci. Ovšem smysluplné diskuse se od vás nedočkali. A dále se k tomu nebudu vyjadřovat, neboť beztak budu považována v tomto ohledu za osobu „zainteresovanou“ :-)

 • Hox • 9. června 2017

  @PPK

  Napsal jsem názory a argumenty (k nikomu osobně se nevyjadřoval), vy jste mě napadl, to o něčem svědčí. Jestli nemáte argumenty kterými byste mohl reagovat, snadná pomoc – nereagujte.

  Co se týká mých příspěvků, snažím se vysvětlovat v kostce, kdo chce ten z nich něco pochopí, kdo nechce chápat nebo nemůže, nepochopí, o roli Stalina a marxismu a jejich roli v historickém procesu jsem už napsal jinde mnoho článků, není problém si to najít.

  Co se týká klima diskuse, pak si zkuste zhodnotit jaké klima vytváříte sám, na rozdíl od vás nikoho nenapadám za odlišné názory.

  Co se týká konce první odstavce s otázkami na prediktory, pak samotné formulace jsou mimo a smyslplně se na ně odpovědět nedá, protože tak to nefunguje. Odpověď zní: žádný a nikdo. Ovšem jak rozlišit jednoho zákeřného „nikdo“ od jiného, to už je jiná věc a vyžaduje určité samostudium.

  O spravedlivost samozřejmě jde primárně, problém je v tom, jak odlišit kdy se pod hesly o spravedlivosti, pravdě a lásce skrývají zcela jiné cíle, a kdy je snaha o spravedlivost upřímná, že ano… znáte/máte nějaký globální projekt, který by řešil současnou světovou krizi, kromě toho, ze kterého pochází termín GP?

 • Hox • 9. června 2017

  Marxismus není řešení, protože jeho filosofie je vadná (antidialektická) a jeho ekonomická teorie nevědecká (metrologicky neprůkazná), takže v praxi nelze použít k dosažení toho, co marxismus deklaruje jako cíl, takže se v praxi jedná o imitační projekt, jen další formu kryptootrokářství, o něco méně okatou, než současný systém.

 • Velekněz Ratata • 9. června 2017

  Hoxi, nezlobte se, ale kdyby Vám kdokoli zkritizoval DVTŘ takovými … zkratkami, s jakými jste vyrukoval na marxismus, sesypete se tu na něho všici jak slepice na flus – a právem.

 • Béda • 9. června 2017

  Pjakin se jak čert kříži vyhýbá jednoduchému zjištění, že v kapitalismu vládnou a vždycky vládly špičky velkokapitálu. (skryté majetkové suprelity kupř. Rothschildové a Rockefelerové, kterým patří megabanky a skrze podíly největší světové korporace a mediální uskupení. Tito úkolují své podržtašky, Soroše, ředitele korporací, šéfredaktory médií. Veřejně se o všemocných „vševlastnících“ v médiích téměř nic nedovíte. Jenom v alternativě o nich občas probleskne drobná zprávička.

  Pjakin to zakrývá zcela promyšleně protože i Rusko patří ke kapitalistickým států, – má své multimiliardáře – oligarchy nižšího ranku, kterých část se nechce podrobit západní majetkové suprelitě.

 • Béda • 9. června 2017

  Hox napsal

  Marxismus není řešení, protože jeho filosofie je vadná (antidialektická) a jeho ekonomická teorie nevědecká (metrologicky neprůkazná), takže v praxi nelze použít k dosažení toho, co marxismus deklaruje jako cíl, takže se v praxi jedná o imitační projekt, jen další formu kryptootrokářství, o něco méně okatou, než současný systém.

  Ale jdi ty, brepto!

 • Hox • 9. června 2017

  Velekněz Ratata napsal

  Hoxi, nezlobte se, ale kdyby Vám kdokoli zkritizoval DVTŘ takovými … zkratkami, s jakými jste vyrukoval na marxismus,sesypete se tu na něho všici jak slepice na flus – a právem.

  Podobnými zkratkami nikdo DVTR zkritizovat nemůže, protože podobnými problémy netrpí. Pokud chcete beze zkratek a detailněji, je kniha „Dialektika a ateizmus: dvě neslučitelné podstaty“, která obsahuje kapitolu – kritiku marxismu a jeho filosofie, a ukazuje kde je tam problém.

  Na to, že ekonomická teorie marxismu je metrologicky neprůkazná poukázal už Stalin v díle Ekonomické problémy socialismu v SSSR, když psal „… musíme se zbavit i takových pojmů jako nadpráce a nadprodukt, a nahradit je novými, odpovídajícími pojmy. Mohli jsme tento stav trpět do současnosti, ale dále nelze.“

 • Béda • 9. června 2017

  Béda napsal

  Pjakin se jak čert kříži vyhýbá jednoduchému zjištění, že v kapitalismu vládnou a vždycky vládly špičky velkokapitálu. (skryté majetkové suprelity kupř. Rothschildové a Rockefelerové, kterým patří megabanky a skrze podíly největší světové korporace a mediální uskupení. Tito úkolují své podržtašky, Soroše, ředitele korporací, šéfredaktory médií. Veřejně se o všemocných „vševlastnících“ v médiích téměř nic nedovíte. Jenom v alternativě o nich občas probleskne drobná zprávička.

  Pjakin to zakrývá zcela promyšleně protože i Rusko patří ke kapitalistickým států, – má své multimiliardáře – oligarchy nižšího ranku, kterých část se nechce podrobit západní majetkové suprelitě.

  Koneckonců v každé třídní majetkově antagonisticky diferencované společnosti vždycky vládly majetkové suprelity – faraoni, králové, císaři, v kapitalismu Rothschildové s rockefellery a spol..

 • Hox • 9. června 2017

  Béda napsal
  Ale jdi ty, brepto!

  defektnost (antidialektičnost) marxistické filosofie se projevuje například v tom, že hlásá souboj protikladů, zatímco v realitě neexistuje souboj (absolutních) protikladů nikdy, existuje vždy jen interakce různorodostí. Například, válčí mezi sebou dvě mocnosti, a v pozadí stojí třetí síla, která manipuluje oběma ke svým cílům… kde je tu souboj protikladů?
  Další defektní formulace je o negace negace, zatímco v realitě probíhá proces, následnost změn, transformací, spirála vývoje, a i když někdy může mít místo i negace předchozího výsledku, je to jen parciální část širšího procesu. Tenhle „zákon“ zaměňuje celý proces jeho částí. Do formulky tohoto zákona se vejde i situace, že další negace v řadě nebude posun na novou úroveň, ale krach.

 • Hox • 9. června 2017

  Béda napsal
  Koneckonců v každé třídní majetkově antagonisticky diferencované společnosti vždycky vládly majetkové suprelity – faraoni, králové, císaři, v kapitalismu Rothschildové s rockefellery a spol..

  Skutečně si myslíte že faraoni vládli?

 • Béda • 9. června 2017

  Hox napsal
  Podobnými zkratkami nikdo DVTR zkritizovat nemůže, protože podobnými problémy netrpí. Pokud chcete beze zkratek a detailněji, je kniha „Dialektika a ateizmus: dvě neslučitelné podstaty“, která obsahuje kapitolu – kritiku marxismu a jeho filosofie, a ukazuje kde je tam problém.

  Na to, že ekonomická teorie marxismu je metrologicky neprůkazná poukázal už Stalin v díle Ekonomické problémy socialismu v SSSR, když psal „… musíme se zbavit i takových pojmů jako nadpráce a nadprodukt, a nahradit je novými, odpovídajícími pojmy. Mohli jsme tento stav trpět do současnosti, ale dále nelze.“

  HaHaHa!

  Prý „Dialektika a ateizmus: dvě neslučitelné podstaty“. A s čím je tedy slučitelná dialektika? S islámem, s Biblí, s Konfuiciánstvím? S jakým opiem lidstva? S nějakým novým náboženstvím o tajuplném Globálním prediktorovi?

 • Ladislav Hinner • 9. června 2017

  Hoxovy komentáře jsou důvodem k zamyšlení, jdou k meritu problému a zdánlivě k nelogickým závěrům. Je možno nahlédnout, že strom je rozvětven a nesedíme všichni na jedné větvi, pokud už na té naši pouze nevisíme…

 • Béda • 9. června 2017

  Hox,

  jednota a boj protikladů, negace negace, přerůstání kvantity v novou kvalitu. Jak se to slučuje s náboženskými dogmaty?

 • Gatta • 9. června 2017

  Re Béda – vždy vládli a vládnou ti „silní“, tedy lépe řečeno ti „nejsilnější“, kteří když uchopili moc tak následně ustanovili taková opatření a pravidla, aby jejich moc stále rostla a stala se prakticky neohrozitelnou.

  Většinou cestou majetkovou a cestou zákonně represivní (jen komunisti se časem začali naivně domnívat, že jim vedoucí úlohu na věčné časy zajistí jeden článek v ústavě).

  Přiznat lidem veřejně tento trvalý fakt by ovšem vedlo buď k jejich beznadějné rezignaci, nebo k hrubému násilí.
  A tak se prostě mlží a mlží …

 • Béda • 9. června 2017

  Béda napsal

  Hox,

  jednota a boj protikladů, negace negace, přerůstání kvantity v novou kvalitu. Jak se to slučuje s náboženskými dogmaty?

  Náboženství vždycky sloužilo jako pomocný prostředek k zakonzervování stávajícího mocenského statu quo, vždycky paralyzovalo mělo za cíl paralyzovat revoltu a přinášet církevním prostředníkům „Božím“ na Zemi materiální a hlavně mocenský (zejména v oblasti vědomí veřejnosti) prospěch. Otupovalo mysl, vymezovalo bariéry – tabu pro rozumové poznání, házelo klacky pod nohy změnám stávajícího řádu.

 • Alena • 9. června 2017

  Gatta
  „TO, ŽE NĚČEMU NEROZUMÍM, JEŠTĚ NEZNAMENÁ, ŽE TO NĚCO ZNAMENÁ“
  ale bylo by dobré nejprve nastudovat si to, co na konci každé analýzy nabízí pan Pjakin, a pak teprve tvrdit, že to neexistuje.
  Zdá se, že GP, i přes nedostatek kádrů, bude s námi manipulovat ještě hodně dlouho. Používá totiž metody, které zapřísáhlí marxisté zesměšňují, ač podvědomě se podle nich řídí. Prostě jsme jako děti, plácáme si své bábovičky a necháme se ovládat

 • Hox • 9. června 2017

  Dobrý postřeh, se žádným z uvedeného, protože to jsou také jen formy ateismu (idealistického). Ale člověk, kterému funguje mozek a nezavírá oči před realitou, ten musí časem dojít k tomu, že nějaká vyšší síla, organizující princip, být musí, že čistě materialistický pohled na svět je defekt ve vnímání reality, chyba úsudku.

 • Hox • 9. června 2017

  Béda napsal

  Hox,

  jednota a boj protikladů, negace negace, přerůstání kvantity v novou kvalitu. Jak se to slučuje s náboženskými dogmaty?

  nijak, taky jsem to nikde nenapsal… volba „materialismus vs idealismus“ je totiž volba ze dvou lží, ani jedno neodpovídá realitě.

 • Béda • 9. června 2017

  Tak jakou konkrétní dialektiku máte na mysli? A jak do ní zapadá váš globální prediktor? Co to je? Jaký Deux ex machina? Z čeho plyne jeho všemocnost. Jestliže není odvislý od majetku, který mu umožňuje kupovat si cokoliv – soudy, policejní aparát, politiky, média, ovlivňovat ekonomiku, průzkumy veřejného mínění, detektivní agentury, ratingové agentury, průzkumy veřejného mínění … tak o co opírá svoji neomezenou moc? O svoji vševědoucnost, o svoji věčnost nebo o co? Podléhá globálnímu prediktorovi – jeho vlivu, zákonitostem etc i Rusko?

 • Béda • 9. června 2017

  Hox napsal

  Dobrý postřeh, se žádným z uvedeného, protože to jsou také jen formy ateismu (idealistického). Ale člověk, kterému funguje mozek a nezavírá oči před realitou, ten musí časem dojít k tomu, že nějaká vyšší síla, organizující princip, být musí, že čistě materialistický pohled na svět je defekt ve vnímání reality, chyba úsudku.

  Tak tajemná „vyšší síla, organizující princip“ – to je ta „dialektika“?

 • Hox • 9. června 2017

  Dialektiku jednak jako obecné zákonitosti života, jednak jako metodu nalézání pravdy cestou pokládání návodných otázek.
  GP není všemocný, a co se týká prostředků, řekněme to takto, že má v kapse ty kdo mají peníze, může je ovládat. Rusko realizuje vlastní globální koncepci, který je neslučitelná s biblickou koncepcí GP, takže mu nepodléhá, oba dva hráči (GP i Rusko) manévrují a musí brát ohled na názory druhého.

 • Velekněz Ratata • 9. června 2017

  Hoxi: díky, četl jsem. Jestli trochu zparafrázuji styl autorů, tak speciálně z této kapitolky jsme si udělal závěr, že
  1) DVTR by chtěla být tím konečně pravým komunismem a konečně pravou dialektickou dialektikou (samo o sobě, nic proti tomu)
  2) filosoficky je někde u pragmatismu (nic proti němu),
  3) s marxismem se vypořádává (převážně) cupováním dogmatických příruček (zase, nic proti tomu, ale to není tak těžké, s tím bychom si asi nějak taky nějak poradili oba)
  4) ale okamžitě se dopouští týchž hříchů, které vytýká „marxismu“, operuje abstrakcemi a příklady na efekt: jaký jiný smysl má v textu tohoto druhu třeba přivolávat si na pomoc augerechnet Lebesgueův integrál – a nespokojit se, když už to musí být, s méně „sofistikovaným“ poukazem na to, že integrální počet je taky abstrakce, ale užitečná – pokud tedy nejsem schopen obratem vysvětlit, co „to“ vůbec je a proč je to pro můj výklad podstatné ?? (To je skoro to, z čeho si dělají srandu Sokal a spol., ale od ničení „humů“ či „lyriků“ jsou zde jiní. Mně to připomíná spíš Popperovu „nefalsifikační“ kritiku Marxe, která se taky přinejmenším střílí do nohy , jak bylo vícekrát dokázáno.

  Malá ukázka, zkrácené odpovědi na otázku „proč Marx říkal, že není žádný marxista“
  (http://leva-net.webnode.cz/products/dialektika-a-ateizmus-dve-nezlucitelne-podstaty/)

  1) väčšina marxistov si neosvojila tie metódy odhalenia vedeckej pravdy a «konšpiračných metód», ktoré ovládal samotný K.Marx – ?? – (a tým skôr, že ho neprevýšili v ich ovládaní) – ?? – (…)

  2) samotnému K.Marxovi boli cudzie ideály vykorenenia vykorenenia vykorisťovania človeka človekom, vyhlásené v marxistickej doktríne, ktorá v skutočnosti – ?? -sledovala a stále sleduje presne opačné ciele (…)

  Tohle konkrétně moc povedené není. Jiné věci ano.

 • PPK • 9. června 2017

  Irena napsal

  PPK a víte, že si ve svých příspěvcích protiřečíte? Jednou napíšete, že si přeci bílí vládci světa nepodříznou pod sebou větev, aby si znečistili Evropu Afričany a muslimy, a potom napíšete, že vidíte, jak právě bílá elita (stojící samozřejmě na stupínku o něco níže) nám sem tyto Afričany importuje? Oni si tedy pod sebou tu větev dobrovolně neřežou? Vaše zacházení s pojmy DVTŘ a zejména zcela jasný despekt, který v tomto ohledu dáváte najevo svědčí pouze o tom, že o ní nic nevíte a i Pjakin několikrát opakoval, že zjeho videí se o ní dost nedozvíte. Přistupujetek tomu totiž rovnou tak, že jde o hovadiny, a že vás už nemá co kdo čemu učit. Platí to v tomto ohledu i pro pana Kadubce. Mohu vám pouze poradit, abyste se tedy těmto tématům jednoduše vyhýbali, jestliže vás natolik iritují. Nikdo a nejméně její autoři také nikdy netvrdil, že jde o pravdu v poslední instanci. Ovšemsmysluplné diskuse se od vás nedočkali. A dále se k tomu nebudu vyjadřovat, neboť beztak budu považována v tomto ohledu za osobu „zainteresovanou“

  @Irena – považuji za slušnost odpovědět, ale jinak v této diskusi už opravdu skončím. Vyhrazuji si pouze respekt mého práva na názor.

  Takže: On je tam jeden podstatný LOGICKÝ rozdíl: Rozdíl v popisu mezi určitým dějem a mezi jeho následky: Plánovat a realizovat dovoz černé muslimské „biomasy“ – to je konstatování, přičemž všichni vědí, že se to už děje – a existuje o tom výrok ve zcela jasné větě oznamovací, což ihned pozná každý.

  Jestliže jsem však napsal OTÁZKU (cituji): „Že by snad právě proto tito všichni elitáři do budoucna kulturologicky plánovali vlastní lidskou i mocenskou sebevraždu a realizovali dovoz černé muslimské a šamanistické biomasy z Afriky jen proto, aby pak sami museli provést konverzi k sunnitskému salafistickému islámu?“ … tak to je ale – opakuji – VĚTA TÁZACÍ a navíc ještě lehce ironická s důrazem na fakt, že by tím ti politici (plánováním a realizací dovozu černých muslimů) připravovali sebevraždu nejen jiným, ale v konečném důsledku nakonec i sami sobě. Pokud ovšem – mezitím neodletí na Mars s nějakými reptiliány. A pozor, prosím, to je výrok ironický, zvaný nadsázka.

  Co je tedy na tom nejasného a kde je jaký protimluv? A kde se údajně „otírám“ o nějaké DVTŘ, když tam ode mne není o DVTŘ ani písmenko? Anebo, že by ta Vaše reakce byla v duchu přísloví (řečeno velmi slušně) „Kdo se cítí, ten se vtípí?“.

  Tak to ano, to by potom ovšem logiku mělo. Problém však je v tom, že ideologické doktríny KOB a DVTŘ mne už dávno přestaly zajímat, protože podle mého názoru to je svého druhu politické náboženství, neřku-li extrém, fantazie a bludy.

  Vadí-li Vám však tento můj názor, tak klidně napište, že mé názory jsou také bludy a já to určitě v klidu přežiju. Vždyť jsou to jen slova, že. :-)

  —–
  pozn.: @Béda – ano, souhlasím a mám stejný názor.

 • Martin (už bez taky m) • 9. června 2017

  Čistě materialistický pohled člověka obvykle alespoň jednou v životě „přejde“…
  Většinou „alespoň jednou“…
  Samoorganizující princip nemusí být trvale neměnný (co už je trvalé), může sám procházet obdobími, etapami „vývoje“ (změn).
  Za „materiálno“ lze „pohlédnout“ právě např. prostřednictvím vědy. Věda se většinou naivně pokládá za úzce spojenou s „materiálnem“, ale není tomu tak…
  Nejen jídlem jsme „živi“, ač bez něj samozřejmě žít nemůžeme. „Potřebná“ dávka „ingrediencí“ je pro každého odlišná, i v tom jsou naše úžasné možnosti. Snaha člověka (lidi) ovládat pramení mj. z vědomí strachu ovládajících že o svou kořist přijdou. Tak se vytvářejí „systémy typu TINA.
  Já bych jen nerad, aby TINU vyznávali jako „společný základ“ lidé vzdělaní v marxismu.

 • Béda • 9. června 2017

  Hox napsal

  Dialektiku jednak jako obecné zákonitosti života, jednak jako metodu nalézání pravdy cestou pokládání návodných otázek.
  GP není všemocný, a co se týká prostředků, řekněme to takto, že má v kapse ty kdo mají peníze, může je ovládat. Rusko realizuje vlastní globální koncepci, který je neslučitelná s biblickou koncepcí GP, takže mu nepodléhá, oba dva hráči (GP i Rusko) manévrují a musí brát ohled na názory druhého.

  Mohl byste trochu konkrétněji – personifikovat kdo ovládá podle vás klany Rockefellerů a Rothschildů – kteří „mají prostředky“.

  Že mají ruské špičky – ekonomické, politické své skupinové zájmy ve světě o tom žádná. Tvrdíte, že ruská koncepce je neslučitelná s biblickou – v jakém smyslu? Pokud vím Putin navštěvuje bohoslužby, hlásí se k pravoslaví…

 • Béda • 9. června 2017

  Martin (už bez taky m) napsal

  Čistě materialistický pohled člověka obvykle alespoň jednou v životě „přejde“…
  Většinou „alespoň jednou“…
  Samoorganizující princip nemusí být trvale neměnný (co už je trvalé), může sám procházet obdobími, etapami „vývoje“ (změn).
  Za „materiálno“ lze „pohlédnout“ právě např. prostřednictvím vědy. Věda se většinou naivně pokládá za úzce spojenou s „materiálnem“, ale není tomu tak…
  Nejen jídlem jsme „živi“, ač bez něj samozřejmě žít nemůžeme. „Potřebná“ dávka „ingrediencí“ je pro každého odlišná, i v tom jsou naše úžasné možnosti. Snaha člověka (lidi) ovládat pramení mj. z vědomí strachu ovládajících že o svou kořist přijdou. Tak se vytvářejí „systémy typu TINA.
  Já bych jen nerad, aby TINU vyznávali jako „společný základ“ lidé vzdělaní v marxismu.

  Víte, pane Martine (platí i pro Hoxe)

  já se snažím vycházet z logiky a vyhýbat se zbytečným tajemnům a abstrakcím, dvoj-troj a vícesmyslům. A pokud možno argumentovat věcně.

  Jinak čistě akademicky. Věda je závislá – i ta nejabstraktnější na MATERIÁLNU. Na materiálním lidském mozku, na pokroku v materializované technologii, na materiálních impulzech, které jí udávají směr, při ověřování hypotéz (kdekoliv i v kosmu)…

 • Hox • 9. června 2017

  Béda napsal
  Mohl byste trochu konkrétněji – personifikovat kdo ovládá podle vás klany Rockefellerů a Rothschildů – kteří „mají prostředky“.

  Že mají ruské špičky – ekonomické, politické své skupinové zájmy ve světě o tom žádná. Tvrdíte, že ruská koncepce je neslučitelná s biblickou – v jakém smyslu? Pokud vím Putin navštěvuje bohoslužby, hlásí se k pravoslaví…

  Jistě, globální zákulisí, globální prediktor… na názvu až tak nezáleží. Jména neznám a nezná je asi nikdo, a kdyby znal, tak neřekne. Protože o ně nejde. Jde o to že kolem sebe můžeme pozorovat řízení nějakého subjektu, který realizuje konceptuální moc ve vztahu k lidstvu jako celku, z toho vyplývá, že ten subjekt existuje, podobně jako z faktu přítomnosti vodovodní přípojky vyplývá fakt, že existuje subjekt, který ji vytvořil, i když ho nemusíme znát.

  Pokud si položíte otázku například typu „kdo určuje dlouhodobé strategické cíle společnosti, kdo určuje to, o co budeme usilovat“? Zjistíte že ve veřejné (viditelné) oblasti takový subjekt není, ale přesto nelze říct, že neexistuje. Někdo to zjevně dělá. O metodách, kterými GP ovládá své „pěněženky“ mám nějaké dohady, ale není to podstatné, je to technická záležitost a v otázce globální politiky to nemá na nic vliv, stačí vědět že ten vliv má, jinak by šlo dost složitě vysvětlit například to, že bankéři čile sponzorovali marxisty a trockisty v Rusku, kteří plánovali světovou revoluci a odstranění právě těch, kteří je v reálu financovali.

 • Hox • 9. června 2017

  ad neslučitelnost biblické a ruské koncepce. Biblický projekt je o nastolení globálního kryptootrokářství, což defakto vidíme kolem sebe dávno. Ruský projekt je o spravedlivosti a vzájemně výhodné spolupráci, odstranění parazitování jedněch na druhých jako jevu. Je logické, že cíle těchto dvou koncepcí jsou vzájemně se vylučující.

 • Béda • 9. června 2017

  Hox napsal
  Jistě, globální zákulisí, globální prediktor… na názvu až tak nezáleží. Jména neznám a nezná je asi nikdo, a kdyby znal, tak neřekne. Protože o ně nejde. Jde o to že kolem sebe můžeme pozorovat řízení nějakého subjektu, který realizuje konceptuální moc ve vztahu k lidstvu jako celku, z toho vyplývá, že ten subjekt existuje, podobně jako z faktu přítomnosti vodovodní přípojky vyplývá fakt, že existuje subjekt, který ji vytvořil, i když ho nemusíme znát.

  Pokud si položíte otázku například typu „kdo určuje dlouhodobé strategické cíle společnosti, kdo určuje to, o co budeme usilovat“? Zjistíte že ve veřejné (viditelné) oblasti takový subjekt není, ale přesto nelze říct, že neexistuje. Někdo to zjevně dělá. O metodách, kterými GP ovládá své „pěněženky“ mám nějaké dohady, ale není to podstatné, je to technická záležitost a v otázce globální politiky to nemá na nic vliv, stačí vědět že ten vliv má, jinak by šlo dost složitě vysvětlit například to, že bankéři čile sponzorovali marxisty a trockisty v Rusku, kteří plánovali světovou revoluci a odstranění právě těch, kteří je v reálu financovali.

  Aha, takže když někdo do baráku přivedl trubku a já nevím kdo to byl, tak by to mohl být globální prediktor. A tak je to asi se vším, kde neznám autora – iniciátora. To je důkaz existence „globálního prediktora“.

  No tak o tom, kdo určuje globální dění – třeba ve FEDu, v Trilaterální komisi, v Bilderbergu v uskupeních Skull and Bones, v Římském klubu, Davosu se ledacos proslýchá. Podstatné je aby si někdo dal práci a vystopoval společného jmenovatele – společný integrující prvek a hlavně toky financí a společný zájem.

  Pokud jde o sponzoring ruských revolucionářů, kdysi jsem někde četl, že klíčové v kapitalismu a v kriminalistice je vystopovat motiv – kdo jaký prospěch při tom sledoval. V případě sponzorů nacismu, bolševické revoluce, Majdanů a barevných „revolucí etc.. V případě sov. Ruska se mi zdá, že z počátku Lenin ke prospěchu německých sponzorů ukončil ruskou účast v 1.SV a ve prospěch sponzorů své revoluce obecně vyhlásil NEP. Jiná otázka je, jestli revolucionáři naplnili očekávání svých sponzorů. (Kupř. Stalin se nejeví, že by jejich zájem – parcelaci ruského nerostného bohatství západním podnikatelským oligarchickým špičkám naplnil). To Borek Jelcinů na tom byl „lépe“ a Putin – to je nepřítel svobody, demokracie a západního lichváře málem stejný jak Stalin.

 • Béda • 9. června 2017

  Hox napsal

  ad neslučitelnost biblické a ruské koncepce. Biblický projekt je o nastolení globálního kryptootrokářství, což defakto vidíme kolem sebe dávno. Ruský projekt je o spravedlivosti a vzájemně výhodné spolupráci, odstranění parazitování jedněch na druhých jako jevu. Je logické, že cíle těchto dvou koncepcí jsou vzájemně se vylučující.

  Jenom bych se zeptal. Pravoslaví to je taky biblický projekt, anebo se biblickému projektu vymyká? A jak je na tom pravoslaví se Starým zákonem? Taky by mě zajímalo jaký byl vztah pravoslaví k carskému samoděržaví, nevolnictví . Čistě jenom z hlediska spravedlnosti, odstranění parazitování jedněch na druhých. Taky co soudí pravoslaví o kapitalismu, oligarších, bezdomovcích a jak zapadá do vámi popisovaného „komunistického“ kapitalistického projektu.

 • Hox • 9. června 2017

  Myslím že pointa mého argumentu byla jasná – pokud existují hodinky, existuje někde i hodinář který je vyrobil, i když jeho jméno neznám. Pokud pozoruju globální řízení nějakého subjektu, pak je jasné že ten subjekt existuje, i když ho neznám, když navíc je logické a zákonité, že existuje, protože nějaké řízení se realizuje vždy, otázka je jen, zda jsme schopni identifikovat subjekt, který řídí.

 • Hox • 9. června 2017

  Béda napsal
  Jenom bych se zeptal. Pravoslaví to je taky biblický projekt, anebo se biblickému projektu vymyká? A jak je na tom pravoslaví se Starým zákonem? Taky by mě zajímalo jaký byl vztah pravoslaví k carskému samoděržaví, nevolnictví . Čistě jenom z hlediska spravedlnosti, odstranění parazitování jedněch na druhých. Taky co soudí pravoslaví o kapitalismu, oligarších, bezdomovcích a jak zapadá do vámi popisovaného „komunistického“ kapitalistického projektu.

  Částečně, aniž si to samo uvědomuje. Bible je skoro stejná, pravoslavná i římská. V pravoslavné je jedna kniha navíc, která je u římské církve jen deuterokanonická (kniha moudrosti krále šalamouna).
  Co se týká zbytku, nedá se to vysvětlit na omezeném prostoru, pokud máte zájem tak třeba zde: http://leva-net.webnode.cz/products/historie-prekladu-bible-do-rustiny-podmena-svateho-pisma-jako-nastroj-agrese-biblickeho-projektu/

 • Gatta • 9. června 2017

  Re Alena:
  „TO, ŽE NĚČEMU NEROZUMÍM, JEŠTĚ NEZNAMENÁ, ŽE TO NĚCO ZNAMENÁ“ – tenhle citát se mi moc líbí sám o sobě a to vúplně obecné rovině – to budu šířit.

  K Pjakinovi a GP.
  Víceméně se shoduji s panem Kadubcem. Pozn – na jednu jeho otázku už pan Pjakin odpověděl, když minule popisoval, jak i děje antických Athen řídil GP.

  Jistě je snadné a svůdné si každou moc perzonifikovat a její chování si polidštit. Nejen antika a křesťanství, ale dokoce i židovský neviditelný Jahve má standardní lidské vlastnosti.
  Známý je také argument všech věřících: „Tento svět přeci musel NĚKDO stvořit“.
  Podobně tedy tento svět musí i „NĚKDO“ řídit. Třeba nějaký GP …

  Ono je to ale možná třeba jako se slovem „láska“. Kdo ji viděl, je to božská síla, nebo jen bioekelektronové přenosy informací v mozku … ? Nikdo dodnes neví. Přesto ji všichni důvěrně znají a s tímto pojmem se velice dobře dá pracovat jako se skutečnou věcí.
  Tedy taková „matematická substituce“ pro vyjádření skutečných, mnohem složitějších procesů a veličin, mnohdy i neznámých.

  A zde bych ve věci GP, té síly která řídí svět, hledal vysvětlení spolu s panem Kadubcem (mimo jiných) především u Marxe, Darwina a mého oblíbeného Machiavelliho.

  Obecně mám rád, když u mystických nauk, pravidel a pouček nacházím funkční racionální základ a normální životní praktičnost.
  Tedy proč zavádět mystiku tam, kde to není nutné? Nebo to možná pro někoho nutné je. Aby to lidé snáze pochopili, nebo aby to naopak vůbec nepochopili. Nevím …

 • Hox • 9. června 2017

  @velekněz ratata:

  s tím marxismem to zas tak jednoduché nebude, kdo kromě Stalina a nich (VP SSSR) poukázal na metrologickou neprůkaznou základních kategorií marxistické ekonomie?

  Co se týká argument o tom že používají neužitečné abstrakce, to je přece jiný případ, ne? V jednom případě je řeč o tom, že nepoužitelné abstrakce leží v základu teorie jako její základní pojmy, a v druhém případě se jedná o subjektivní výtku, že použili „příklad na efekt“ (já si to nemyslím) a nějaký argument, kde v základu KSB leží nějaké „neužitečné abstrakce“ nevidím.

 • Béda • 9. června 2017

  Gatta napsal

  Re Alena:
  „TO, ŽE NĚČEMU NEROZUMÍM, JEŠTĚ NEZNAMENÁ, ŽE TO NĚCO ZNAMENÁ“ – tenhle citát se mi moc líbí sám o sobě a to vúplně obecné rovině– to budu šířit.

  K Pjakinovi a GP.
  Víceméně se shoduji s panem Kadubcem. Pozn – na jednu jeho otázku už pan Pjakin odpověděl, když minule popisoval, jak i děje antických Athen řídil GP.

  Jistě je snadné a svůdné si každou moc perzonifikovat a její chování si polidštit. Nejen antika a křesťanství, ale dokoce i židovský neviditelný Jahve má standardní lidské vlastnosti.
  Známý je také argument všech věřících:„Tento svět přeci musel NĚKDO stvořit“.
  Podobně tedy tento svět musí i „NĚKDO“ řídit.Třeba nějaký GP …

  Ono je to ale možná třeba jako se slovem „láska“.Kdo ji viděl, je to božská síla, nebo jen bioekelektronové přenosy informací v mozku …? Nikdo dodnes neví.Přesto ji všichni důvěrně znají a s tímto pojmem se velice dobře dá pracovat jako se skutečnou věcí.
  Tedy taková „matematická substituce“ pro vyjádřenískutečných, mnohem složitějších procesů a veličin, mnohdy i neznámých.

  A zde bych ve věci GP, té síly která řídí svět, hledal vysvětleníspolu s panem Kadubcem(mimo jiných) především u Marxe, Darwina a mého oblíbeného Machiavelliho.

  Obecně mám rád, když u mystických nauk, pravidel a pouček nacházím funkční racionální základ a normální životní praktičnost.
  Tedy proč zavádět mystiku tam, kde to není nutné? Nebo to možná pro někoho nutné je. Aby to lidé snázepochopili, nebo aby to naopak vůbec nepochopili. Nevím …

  :)

 • Velekněz Ratata • 9. června 2017

  Řiditelná byla i vzducholoď hraběte Zeppelina. Do určité míry, jak bylo dokázáno v Hospodě na mýtince. Nehledě na to, že pozorujíce její řízení sebepečlivěji, závěru o původním určení latexových membrán bychom se nikterak nedobrali.

  Čuš – teď jsem vybavil, co mi to vlastně připomíná: četli jste Strugackých Volny tiší vítr ?? Přece tohleto m-u-s-í dělat Poutníci.

  Nedoložená anekdota o údajných prvních slovech malého Einsteina, při pohledu na kompas: „Kolem tý věci musí bejt něco, co s ní hejbá“.

 • Béda • 9. června 2017

  Vím že vůbec nic nevím. Jediné co vím, že za vším je potřeba hledat samoorganizujícího se GP (ten ví všechno ale není to Bůh). Teď se omluvám, musím bohužel za povinnostmi.

 • Velekněz Ratata • 9. června 2017

  Hox napsal

  @velekněz ratata:

  s tím marxismem to zas tak jednoduché nebude, kdo kromě Stalina a nich (VP SSSR) poukázal na metrologickou neprůkaznou základních kategorií marxistické ekonomie?

  Co se týká argument o tom že používají neužitečné abstrakce, to je přece jiný případ, ne? V jednom případě je řeč o tom, že nepoužitelné abstrakce leží v základu teorie jako její základní pojmy, a v druhém případě se jedná o subjektivní výtku, že použili „příklad na efekt“ (já si to nemyslím) a nějaký argument, kde v základu KSB leží nějaké „neužitečné abstrakce“ nevidím.

  Vzhledem k pokročilé odpolední hodině se mám chuť se zeptat: A povedzte, milý Hox, čo vy si tu predstavujete pod tým „metrologické“?? Ale to jen proto, že debata o tomto by byla nadlouho. „Za oněch časů rétoři Terentius a Gabundus čtrnácte dnů a nocí debatovali o vokativu od ego a nakonec sáhli ke zbraním.“ (ovšem tam se taky píše, že se tím zabývali, aby snáze zapomněli, jak vypadá svět)

  Do základních kategorií marxistické ekonomie se přeci strefovali mnozí, Stalin a VP SSSR na to nemají monopol. Budu poslední, kdo by popíral, že to není zrovna vyfutrovaná stavba a že Marx při vší genialitě byl polírem, který to ve finále bulnul a nechal na „Fredovi“. Viz třeba myslím i zde publikované články od Tejkla. Akorát že ona žádná ekonomie není vyfutrovaná stavba. (je to to samé, co s tím Popperem, na Marxe bere měřítka, která sám neplní). Ano, se Stalinem je to zajímavé. Tím se hodně zabývá prof. Katasonov (nikoli prediktorián ??) Klidně vám ale přiznám, že to, jak Katasonov popisuje Stalinovy přístupy, že to tak nějak intuitivně koreluje s vašimi popisy pragmatického (podle mě) založení DVTR.

  Základní otázka, na kterou by nemělo být tak těžké odpovědět, ale je: K čemu to jako má být celé dobré ?? Řízení je řízení, a DVTR není jeho jediná teorie (nechcete to doufám pojímat tak, že není řízení kromě Řízení a Pjakin jeho prorok). Řízení je ale technika, systém instrumentů. Je buď efektivní, nebo neefektivní, ale je mu jedno, co se řídí. Je hodnotově neutrální. Cíl = to co lze pojímat v kategorii hodnot, je stanoven mimo tento systém, z hlediska systému představuje vstup. Anebo je to jinak a cíl (axiomy) jsou nějak schované už v tom systému. Che Guevara rád dával k lepšímu paradox: „Naše metody ospravedlňují náš cíl.“ Jak je to s vámi a proč ??

 • Bety • 9. června 2017

  Myslím že hlavní chybou téhle diskuze je to, že si myslíte, že aby byla teorie dobrá, musí být stoprocentní, neprůstřelná. A to žádná teorie není, ani nemůže být, protože potom to není teorie, ale víra. KOBáci hlásají, že jedině praxe je kritériem pravdy a s tím souhlasím. Jejich teorie řízení je velmi dobrá a odpovědnost na všech stupních, ověřování v praxi atd. to nemá chybu. Fakt, že Stalin hospodářsky přivedl zemi k mimořádným úspěchům a rozkvětu, přičemž nestavěl na dogmatech, pokud se v praxi neosvědčily, tuto teorii potvrzuje.
  To, že mně, odmalička ateistce, trochu drhne ten Boží záměr, mi nebrání v tom uznat, že ateisté tvoří na této zemi menšinu, a že se tudíž většina lidí zřejmě ani v budoucnu nějaké víry nevzdá. Pokud by to vedlo k sociálně spravedlivé společnosti, tak ten Boží záměr klidně odsouhlasím.
  A globální prediktor? Je to termín. Je stejně tak vágní, nebo přesný jako mocichtivé a majetku chtivé elity. Jejich záměrem je udržet si získané za každou cenu. A že je nemůžeme identifikovat jmenovitě to má svůj důvod. I krále lze popravit. Pokud zůstanou skryti, tohle jim nehrozí. Rozhodně je nenajdeme v žebříčcích nejbohatších lidí světa, ani v tom Bilderbergu, protože pak by jim to nebezpečí hrozilo. Různé korporace a holdingy jsou tak nečitelné, že majoritní vlastníci jsou vlastně nedohledatelní. A že z nás všemi možnými způsoby dělají otroky je snad mimo diskuzi. Taky bych je chtěla adresně nenávidět a nejen to.
  Jenže jediný způsob jak se jim postavit je nenechat se zotročit.

 • Bety • 9. června 2017

  A nenechat se zotročit je také v tom, že si uvědomíme, že hlavní otrokáři jsou něco jako krtci. Že se nic neděje samo sebou. A jednou je vyhrabem a dáme jim sežrat vlastní medicínu.

 • Velekněz Ratata • 9. června 2017

  Ještě než se po Bédovi rovněž odeberu za jinými povinnostmi, pokládám za nutné přičinit: S tím Hegelem pan Kadubec ve vší úctě mířil na lišku, ale trefil Maryšku. Bez Hegela a objektivního ducha bychom se z marxismu netěšili ani vteřinu. Je-li to komu slabý argument, troufám si dodat, že objektivní duch u Hegela rozhodně svět „neřídí“, a ani vlastně nemá transcendentní atributy. Je to v podstatě „duch dějin“. (Je snad pochopitelné, že Hegel, už s ohledem na tradiční věrouku a pořádek v Prusku nevykřikoval z bedničky od mýdla, že to myslí t-ááákhle a jestli to opravdu docvaklo i Hansovi tamhle vzadu).

 • Hox • 9. června 2017

  Bety, díky, váš příspěvek je tu douškem čisté vody :)

  @Ratata: dobré je to třeba k tomu, že na to, abychom se nenechali zotročit, musíme chápat jak se řídí sociální supersystémy (společnosti) a takové řízení poznat, jinak pro nás to řízení bude neviditelné protože nebudeme chápat, že je to řízení. A k tomu slouží DVTR, abysme dokázali detekovat procesy řízení.

 • Alena • 9. června 2017

  Gatta napsal
  Tedy proč zavádět mystiku tam, kde to není nutné? Nebo to možná pro někoho nutné je. Aby to lidé snáze pochopili, nebo aby to naopak vůbec nepochopili. Nevím

  to není o pochopení mystiky , ale o neviditelné světy, zde nazývané egregory, ale o tom už zde byla jednou diskuse, tenkrát ještě se Siem.
  Netřeba v tom hledat tajemno, pouze poznání, že i naše procítěné myšlenky se neztrácejí, ale zachycují a sílí společně s myšlenkami podobnými, a zpětně nás ovlivňují.
  Takže máme egregor např, fotbalových fanoušků, katolické církve, atd.atd.
  Koneckonců i ty církve o tom vědí a zneužívají ve svůj prospěch

 • mm • 9. června 2017

  https://www.youtube.com/watch?v=uhEjknAP7Sg&feature=player_embedded o nic jiného v životě nejde

 • Béda • 9. června 2017

  Hox napsal
  defektnost (antidialektičnost) marxistické filosofie se projevuje napříkladv tom, že hlásá souboj protikladů, zatímco v realitě neexistuje souboj (absolutních) protikladů nikdy, existuje vždy jen interakce různorodostí. Například, válčí mezi sebou dvě mocnosti, a v pozadí stojí třetí síla, která manipuluje oběma ke svým cílům… kde je tu souboj protikladů?
  Další defektní formulace je o negace negace, zatímco v realitě probíhá proces, následnost změn, transformací, spirála vývoje, a i když někdy může mít místo i negace předchozího výsledku, je to jen parciální část širšího procesu. Tenhle „zákon“ zaměňuje celý proces jeho částí. Do formulky tohoto zákona se vejde i situace, že další negace v řadě nebude posun na novou úroveň, ale krach.

  Hox,

  cože to? Jednota a boj protikladů. Kupř. válčí USA v Iráku – jsou to svojí podstatou oba kapitalistické státy – křesťanský a islámský a válčí v podstatě o iráckou ropu a americký protektorát nad Irákem. Jednota a boj protikladů. Výsledek té války ve finále může po nabalení kvantity (další války USA v jiných muslimských zemích a souběžné navazující důsledky skončit zcela novou kvalitou – může dojít ke světové válce se zcela jiným mezinárodněpolitickým uspořádáním a hierarchií, jinými vlastnickými vztahy, za určitých okolností k vnitřní proměně USA, islám se může stát dominantní světovou ideologií, vývoj se může zcela změnit.

  Jaká antidialektičnost marxistické filosofie? Marxismus je přece propojený systém filosofie, ekonomie a historického materialismu. Kapitalističtí apologeti se snaží „vynalézt kolo“. Jsem zvědav na tu spravedlivou společnost s oligarchy multimiliardáři a otroky, případně nezaměstnanými a bezdomovci. Celé to DVTŘ a KOB je jen a pouze o zakrytí podstaty kapitalismu. Namísto Boha vytvořili tajemného GP. Přitom celou lidskou společnost tvoří, ovlivňují, vývoj usměrňují lidi, úroveň výrobních sil, kvalita a rozvoj výrobních vztahů, sociální procesy, revoluce, revolty vynucující si změny… Ani „GP“ – podle mně největším všemocným vševlastníkům – Rothschildům a Rockefellerům a jim podobným nevychází vždycky všechno do puntíku. Nevyšlo jim to v případě bolševické revoluce, ani v případě Ruska po „barevných“ Hadrácích, protože „Sparta“, …. jak by řekl laďa Větvička. Protože přišel Putin a pokusil se jim do toho hodit vidle. Putin ale neslibuje žádnou systémovou změnu kapitalismu. Putin nemění systém v jinou kvalitu. Putin přináší pouze úsilí o změnu v přeobsazení hierarchie kapitalismu. Putinovo Rusko i západní kapitalismus = kvalitativně

 • Béda • 9. června 2017

  kapitalismus s oligarchy, nádeníky, bezdomovci, žebráky a nezaměstnanými.

 • Hox • 9. června 2017

  Jste se svým hodnocením KOB úplně mimo, ale už jsem to tu vysvětloval víckrát, takže to nemá smysl psát znovu, a každý si to může sám přečíst a udělat si názor. Je to demagogie, kritizujete nějaký vlastní výmysl, který nemá s KOB nic společného.

 • Béda • 9. června 2017

  Tak mi tedy pane Hoxi prozraďte. Řídí se Vladimír Putin KOB a DVTŘ? Jestliže ano, o co usiluje v Rusku i ve světě? jaký spravedlivý systém chce vytvořit a jakou roli v něm sehrává – má sehrát pravoslaví? Budou v tom systému kapitalisticky hierarxhizované společenské řídy – = multimiliardáři vedle nezaměstnaných, žebráků, bezporizorných a levné pracovní síly? Co bude vytvářet neparazitující církev (pravoslavná, muslimská…? Z čeho bude žít, jakou roli bude mít ve společnosti – ve školství, v politice, jaký podíl v ekonomice…?)

 • Hox • 9. června 2017

  nevím co bych vám poradil kromě toho si něco z KOB přečíst, protože kdybych se něco pokusil vysvětlit, asi to pochopíte špatně, nic ve zlém. Pokud si třeba myslíte, že KOB „kryje podstatu kapitalismu“, přečtěte si tohle:

  http://leva-net.webnode.cz/products/ford-a-stalin-o-tom-jak-zit-lidsky/

 • Hox • 9. června 2017

  tamtéž se také kryje odpověď na otázku, jaký ekonomický a finanční systém vidí KOB jako optimum, a kapitalismus to tedy není, ani to není systém, kde by se předpokládala existence věcí jako spekulativní sektor a podobné věci. Myslím že princip „parazitování jednoho člověka na druhém je nepřijatelné v jakékoliv podobě“ mluví dostatečně výmluvně.

 • Hox • 9. června 2017

  Co se týká Putina, řekněme to takto, koná tak, jako kdyby KOB velmi dobře znal, a neudělal nic, z čeho by se dalo usuzovat, že je proti, a udělal mnoho věcí, ze kterých se dá usuzovat že je pro.

 • Béda • 9. června 2017

  Tak jsem si to přečetl. Hned v úvodu výhrůžky typu: „… V případě, že si nějaká právnická nebo fyzická osoba zákonem stanoveným způsobem tato autorská práva přivlastní, pocítí odplatu za tuto krádež v podobě velmi nepříjemné „mystiky“ přesahující hranice právní vědy….“ Co to jako má být?

  Pak zatahování Marxe pronikání západního kapitálu do SSSR. Co s tím měl Marx společného? Marx popsal již ve své době globalizaci. A Lenin to dovedl takřka k dokonalosti. Samosebou ruský trh, nerostné bohatství Ruska bylo vždycky velkým tahákem pro západní oligarchii. Bylo tomu tak v době světové hospodářské krize, je tomu tak i dnes. Velký kapitál prostě podniká vždycky tam, kde mu z toho kyne zisk a podle Lenina prodá i provaz tomu, kdo jej později na tom provazu pověsí. Vidíme, že největší soukromé korporátní firmy i dnes podnikají v Rusku nehledě na nějaké sankce – ty platí pouze pro malé a slabé kapounky, ne pro ty, coj sou tak velcí, že „nemohou padnout“.

  Jinak v tom článečku jsem se nikde nedočetl podrobnosti o blízkosti Stalinismu a Fordově koncepci – mimochodem Ford měl sympatie, financoval a podnikal taky ve 3.říši.

  PS: pozor aby ta globalizace nakonec nebyla ISLAMIZACE.

 • Hox • 9. června 2017

  Tak určitě jste si to nepřečetl celé, je to kolem 300 stran, to o čem mluvím je někde v druhé polovině.
  Proč to na začátku brát jako výhružku, chystáte se to nějak přivlastňovat, záměrně deformovat atd.? Je to prostě informace, netýká se nikoho kdo má s knihou dobré úmysly, může ji klidně i fyzicky vydat pro účely zisku, do té doby, dokud tam tuhle informaci nechá (copyright). Svůj může dát za to.

  Proč „pozor aby z toho nebyla islamizace“, co vás k podobnému výroku vede?

 • Béda • 9. června 2017

  Hox napsal

  Tak určitě jste si to nepřečetl celé, je to kolem 300 stran, to o čem mluvím je někde v druhé polovině.
  Proč to na začátku brát jako výhružku, chystáte se to nějak přivlastňovat, záměrně deformovat atd.? Je to prostě informace, netýká se nikoho kdo má s knihou dobré úmysly, může ji klidně i fyzicky vydat pro účely zisku, do té doby, dokud tam tuhle informaci nechá (copyright). Svůj může dát za to.

  Proč „pozor aby z toho nebyla islamizace“, co vás k podobnému výroku vede?

  Protože islám, se nějak zázračně globálně začal šířit, poté co prediktoři zatli své drápy mezi muslimy. Nyní zachvacuje Evropu a v delší perspektivě to s islámem nevypadá optimisticky ani v Rusku, které si nyní částečně vylepšuje přírůstky obyvatel díky úprku Ukrajinců z fašounské západní UkraDiny.

  Wiki: „…Druhým významným náboženstvím je sunnitský islám, jejž vyznávají zejména turkické národy a etnické skupiny Kavkazu. Podle sčítání lidu z roku 2002 tvoří muslimové 10 % (14,5 mil.) z tehdy celkové 143 miliónové ruské populace. Duchovní v evropské části Ruska hovoří až o 20 miliónech přívrženců. „Etničtí muslimové“, tj. národy tradičně muslimské, tvoří většinu populace v sedmi regionech Ruské federace podle sčítání lidu z roku 2002: v Ingušsku (98 %), v Čečenské republice (96 %), v Dagestánu (94 %), v Kabardino-Balkaria (70 %), v Karačajevo-Cherkessia (54,6 %), v Baškortostán (54,5 %), v republice Tatarstán (54 %)…“

 • Béda • 9. června 2017

  Hox,

  jinak zaujala mě zejména ta velice neobvyklá forma výhrůžky: v podobě velmi nepříjemné „mystiky“ přesahující hranice právní vědy….“ Co to má být? Zkuste mi to nějak polopaticky vysvětlit pane Hoxi.

 • Hox • 9. června 2017

  Islám v Rusku a islám jinde je velký rozdíl, islám byl v Rusku vždy, stál u zrodu Ruské říše, jeden z těch dvou (Minin a Požarský), kdo v roce 1612 vedli národní obrození proti Polákům byl Tatar, jestli to byl i muslim si nyní nevybavuju, zdá se mi že ano. Muslimové v Rusku nemají skoro nic společného s tím, co představuje islám v Evropě nebo jinde, až na zanedbatelné množství fanatiků (důsledek ideologické práce wahhábistů a západních tajných služeb), které se potírá extrémně důrazně a tvrdě samotnými muslimy.
  To jsou jen takové rusofobní demagogie šíření určitou částí fiat alternativy, že Rusko se islamizuje a podobné kydy – islám byl v Rusku vždy a nikdy nepředstavoval nějaký problém.

  Co se týká islámu obecně, existuje něco jako dlouhodobý antikoránický projekt GP, jehož součástí je šíření extremistické verze (pseudo) islámu a islámský chalífát na území Evropy; co se týká dnešní extremistické varianty islámu, to je prakticky plně práce západních zvl. služeb za posledních 100-200 let, a dodnes je v režii Západu.

  Co se týká toho copyrightu, to je asi tak stejná „výhružka“ jako informace, že vysoké napětí kope.

 • Béda • 9. června 2017

  No, co si asi mám myslet o článku který začíná takovou výhrůžkou, že? Že tam byl islám od hlubokého středověku to je mi velice dobře známo. S tím taky vůbec nepolemizuji. To je zcela mimo diskusi – o to se nikdo nepře.

  Zarážející je to rychlé šíření islámu – i v Rusku. Jeho podíl (jedno jestli šiítské anebo sunnitské verze velice rychle narůstá) ve společnosti. Jinak – korán je nereformovatelný a jistě víte co je „nejsvětějším“ posláním každého muslima, kdekoliv?

  Nevím jestli jste si někdy poslechl přednášky prof. Billa Warnera o islámu: viz třeba https://www.youtube.com/watch?v=QfB6m8SQebc

 • Jura11 • 9. června 2017

  Včera jsem se chtěl zapojit do diskuse, ale nešlo mi přihlásit se do ní.
  Dnes když vidím tu smšť příspěvku, tak to možná již nemá cenu. ….

  Pokud už někdo kouká na Pjakina, tak by měl vyslyšet jeho časté zakončení pořadu: „Studujte knihy vnitřního prediktoru. Znalosti jsou moc, berte moc do svých rukou“. …. v nich jsou odpovědi na všechny zde položené smysluplné otázky.

 • Bety • 9. června 2017

  Bédo, při vší úctě, nějak vás nechápu. Zdá se vám uctívání úspěchů bolševiků a „Znalosti jsou moc, berte moc do svých rukou“ autostrádou do kapitalismu? A to, že vyčítají nějaké chyby marxismu, pokud jsou přesvědčeni, že je tyto chyby do toho kapitalismu dovedly, považujete také za cestu do kapitalismu?
  Sami nevíme, jak si poradit s našimi korupčníky, oligarchy a zrádcovskými politiky, zato víme, že Putin jde na to špatně?? Dokázal toho zatím málo??
  KOB se podle mého snaží vytvořit v Rusku základnu lidí, kteří se nenechají opít rohlíkem a to je snad špatné???

 • Go • 9. června 2017

  Pjakin ale zase rekne ledacos, protoze si da praci a vi kde hledat. Tam nahore se nad nim kdosi rozhorcuje. Mozna je ten svetovy ci globalni prediktor az moc tajemny, obcas vsemocny, ted ma problemy s americkou elitou. No, nevim. Jedno vim, ze ten pan hodne vi a hodne rekne. Jenom nevim, zda ty otazky, co mu zadava asi modeator si nepripravuje sam. I kdyby, je zajimave si ho poslechnout. At s prekladem ci v originale.

 • peter. • 9. června 2017

  Go napsal
  Jenom nevim, zda ty otazky, co mu zadava asi modeator si nepripravuje sam. I kdyby, je zajimave si ho poslechnout. At s prekladem ci v originale.

  Vyberá mu ich moderátor z tohoto:
  https://fct-altai.ru/qa/question

 • Go • 9. června 2017

  Hox napsal

  Jste se svým hodnocením KOB úplně mimo, ale už jsem to tu vysvětloval víckrát, takže to nemá smysl psát znovu, a každý si to může sám přečíst a udělat si názor. Je to demagogie, kritizujete nějaký vlastní výmysl, který nemá s KOB nic společného.

  Cetl jsem vicekrat jedno. Gorbacov neco rozoral a ze jelcin to zvoral. Pry byl na tom az silene, zacal desne pit a dokonce mel nekolik pokusu, podriznout si zily. To jsem cetl. A dale jsem cetl, ze ac byl dosazen namikama, presto nakonec asi pochopil, ze zeme se rozpada a jde ke dnu. Ohlasil sefum, ze musi odstoupit a ze se zaruci za solidnihi a vyhovujiciho nastupce. Dostal souhlas. Jenomze o nim podstracil Putina. A ten i pred jedno obdobi Medvedeva dotahl Rusko skoro tam, ked vyznamem byl SSSR, coz bylo dilo Stalina. A jak ten byvaly sef izraelske nejake rozvedky, Kedmi, rekl, ze nechape Rusy, ze ho, Stalina zatracuji. Za to, ze z negramotne rise, kde elita umela jenom francouszky a i nemecky, kdy navic vyznamni americti Zide zakormidlovali ti ruskou revoluci jinam smerovala k rozpadu i Ruske federace, vyrobil a za kratky cas, svtovou mocnost. A ze na pr. Francouzi velebi Npoleona. No na rozdil od Stalina, ac Napoleon poskodil kde hoho, nejvice poskodil Francii i tim, ze nechal padnou cele 3 rocniky muzu. A presto po Francii jsou ruzna muzea a stanky ohledne jejich velikana. No v Rusku se dodnes ohledne Stalina porad prou. A Chruscov je z toho venku.

 • Martin (už bez taky m) • 9. června 2017

  Pjakin má své místo, a nedělá vůbec špatnou práci, naopak.
  Vystupuje především pro Rusy.
  A DVTŘ má k blábolům daleko.

 • Béda • 10. června 2017

  Již pouze 2 připomínky a jsu zas do !ilegality“.
  1/ v Rusku pokud jde o ekonomiku je co? J kapitalismus s ROVNOU (nikoliv progresivní daní) . A rovná daň znamená v kapitalismu co? Extrémní růst polarizace bohatství ve společnosti a tím také extrémní nárůst moci na jedné a závislosti na druhé straně. (Pjakin se tím nezabývá ale zabývá se „tajnosnubnými“ prediktory)
  2/ z diskuse na N.republice – převzato: „Jelikož jsem byl zvědavý, KDO to je vlastně V.V.Pjakin, zagůglil jsem trošku a našel pár základních informací o něm. Zde je překlad vytvořený přítelem Google:

  Pjakin Valerjijy Viktorovič – Narozen 7.5.1963. Koncepční práce v nadační technologií (St. Petersburg) – řídí zastoupení FTC v regionu Altai.

  V roce 1990 se podílel na tvorbě Liberálně demokratické strany Sovětského svazu, později Liberálně demokratické strany Ruska (LDPR). Zastoupeny v Koncepci Liberálně demokratické strany veřejné bezpečnosti.

  Od roku 1991 do prosince 1996, náměstek prvního tajemníka krajského výboru Altai ideologie Liberálně demokratické strany, informací a analytických prací.

  V roce 1997 se podílel na tvorbě lidového hnutí „Za Bogoderzhaviu“ (NDKB) a zahraničních organizací NDKB v Altai Kraji a Altajské republice. Člen ústřední rady, předseda Altai regionální pobočky NDKB.

  V roce 2000 se podílel na tvorbě koncepční strany „Jednota“. Člen předsednictva Ústřední rady, předseda Altai regionální pobočky (do roku 2002).

  Od roku 2001 šéfredaktor koncepčních a analytických novin „Мѣра за меру“ a šéfredaktor webu KPE.

  Od roku 2004 pracuje v Nadaci konceptu technologií (St. Petersburg) – řídí zastoupení FTC v regionu Altai.

  Od konce roku 2011. Valerij Viktorovič vede semináře na téma Koncepce veřejné bezpečnosti (KOB) a Obecná teorie managementu (DOTU), …

 • Jura11 • 10. června 2017

  Béda napsal
  Béda napsal
  Béda napsal Béda napsal J kapitalismus s ROVNOU (nikoliv progresivní daní) . A rovná daň znamená v kapitalismu co? Extrémní růst polarizace bohatství ve společnosti a tím také extrémní nárůst moci na jedné a závislosti na druhé straně. (Pjakin se tím nezabývá ale zabývá se „tajnosnubnými“ prediktory) 2/ z diskuse na N.republice – převzato: „Jelikož jsem byl zvědavý, KDO to je vlastně V.V.Pjakin, zagůglil jsem trošku a našel pár základních informací o něm. Zde je překlad vytvořený přítelem Google: Pjakin Valerjijy Viktorovič – Narozen 7.5.1963. Koncepční práce v nadační technologií (St. Petersburg) – řídí zastoupení FTC v regionu Altai. V roce 1990 se podílel na tvorbě Liberálně demokratické strany Sovětského svazu, později Liberálně demokratické strany Ruska (LDPR). Zastoupeny v Koncepci Liberálně demokratické strany veřejné bezpečnosti. Od roku 1991 do prosince 1996, náměstek prvního tajemníka krajského výboru Altai ideologie Liberálně demokratické strany, informací a analytických prací. V roce 1997 se podílel na tvorbě lidového hnutí „Za Bogoderzhaviu“ (NDKB) a zahraničních organizací NDKB v Altai Kraji a Altajské republice. Člen ústřední rady, předseda Altai regionální pobočky NDKB. V roce 2000 se podílel na tvorbě koncepční strany „Jednota“. Člen předsednictva Ústřední rady, předseda Altai regionální pobočky (do roku 2002). Od roku 2001 šéfredaktor koncepčních a analytických novin „Мѣра за меру“ a šéfredaktor webu KPE. Od roku 2004 pracuje v Nadaci konceptu technologií (St. Petersburg) – řídí zastoupení FTC v regionu Altai. Od konce roku 2011. Valerij Viktorovič vede semináře na téma Koncepce veřejné bezpečnosti (KOB) a Obecná teorie managementu (DOTU), …

  Již pouze 2 připomínky a jsu zas do !ilegality“.
  1/ v Rusku pokud jde o ekonomiku je co?

  Není to úplně přesně položená otázka …. Rusko (a v tuto chvíli žádná země světa) není plně suverénní ve své činnosti, takže musí hrát hru, kterou pro něj dříve připravil Globální prediktor (proto tam stále funguje kapitalismus).

  V současnosti teprve o svou suverenitu bojuje.

 • Béda • 10. června 2017

  Jura11 napsal
  Již pouze 2 připomínky a jsu zas do !ilegality“.
  1/ v Rusku pokud jde o ekonomiku je co?

  Není to úplně přesně položená otázka …. Rusko (a v tuto chvíli žádná země světa) není plně suverénní ve své činnosti, takže musí hrát hru, kterou pro něj dříve připravil Globální prediktor (proto tam stále funguje kapitalismus).

  V současnosti teprve o svou suverenitu bojuje.

  A tajnosnubný GP připravil Rusku také rovnou daň , aby čím rychleji dostihlo v polarizaci bohatství a moci „civilizovaný“ Západ?

 • Jura11 • 10. června 2017

  Béda napsal
  A tajnosnubný GP připravil Rusku také rovnou daň , aby čím rychleji dostihlo v polarizaci bohatství a moci „civilizovaný“ Západ?

  GP pracuje trochu jinak než si (podle všeho) představujete:
  GP vytváří tendence.

  Rovná daň obecně netlumí zvyšování sociálních rozdílů (na rozdíl od progresivní daně). Obecně tak zvyšuje nestabilitu systému, který může směřovat ke krachu nebo revoluci.

  V Rusku oligarchové však po období Jelcina neplatili vůbec žádné daně, takže zavedením rovné daně a přinucením je platit aspoň něco (jinak skončí jako Chodorkovskij) se stát z krátkodobého hlediska stabilizoval (byť v dlouhém výhledu bude potřeba se jí zbavit.
  Je třeba nezapomínat na to, jak malý měl Putin zpočátku manévrovací prostor (komentáře komentátorů při jeho nástupu – Nikdo nechce být ruským premiérem, protože ta země spěje k rozpadu, jen proto se jím mohl stát nikým neznámý Putin)

 • Béda • 10. června 2017

  Jura11,

  zajímavé, že Pjakin vždycky vykládá politické procesy, hledá a vykládá procesy řízení ale ekonomické podstatě společenských procesů (které pokládal kupř. Marx za klíčové) se vyhýbá.

  Také by mě zajímalo co dělal tajuplný pan Pjakin před rokem 1989. Nikde jsem se toho nedopídil.

 • Béda • 10. června 2017

  Jura11,

  Rovná daň přímo katapultuje majetkovou a mocenskou nerovnost ve společnosti. A otrockou závislost nevlastníků, zadluženců, lidí odkázaných pracovat kvůli holému přežití , lidí bez perspektivy vydaných doslova na milost a nemilost všemocným vševlastníkům. Tohoto si všiml již Marx – a v Rusku to velice úspěšně zavedli a udržují. Ta nerovnost, vztah otrocké závislosti se soustavně prohlubují.
  A oligarchie úměrně svému soustavnému bohatnutí (ne jenom v Rusku) opouzdřuje své společenské panství. Skrze státní moc, vytváření řádu, pravidel, nových institucionálních změn, i pomocí vykladačů nového řádu, bohoslovců, případně vykladačů – bohoslovců…. (liberálních Bogoděržavců anebo jiných šarlatánů, či jak se to v Rusku jmenuje) Takže v zásadě nic nového pod sluncem. Klasický kapitalismus známý již za Marxe.

 • Hox • 10. června 2017

  Béda, pokud si přečtete tohle (není to dlouhé), možná pochopíte jaká je v Rusku reálně situace a o co jde Putinovi: http://leva-net.webnode.cz/products/o-perspektivach-globalni-civilizace-o-rusku-a-usa/

 • Hox • 10. června 2017

  V Rusku neslouží státnost byznysu, ale byznys státnosti, kdo nespolupracuje s Putinem a neinvestuje nabyté prostředky do toho, co je třeba státu, ten si je neudrží, kompromat je na všechny. Více v tom linku výše.

 • Béda • 10. června 2017

  Hox napsal

  Béda, pokud si přečtete tohle (není to dlouhé), možná pochopíte jaká je v Rusku reálně situace a o co jde Putinovi: http://leva-net.webnode.cz/products/o-perspektivach-globalni-civilizace-o-rusku-a-usa/

  Jdu si to přečíst ale víte co mě odrazuje až odpuzuje? Ta forma jakési vševědoucí nadřazenosti. Ty „mystické“ výhrůžky nad právní rámec (váš předešlý odkazovaný článek) – to skryté šarlatánství v pozadí. Již to samo mě nabádá k ostražitosti.

 • Miky • 10. června 2017

  Měl bych pár poznámek:
  1/ Pokud chce někdo vystopovat GP, tak by přece neokonům stačilo napíchnout telefon Kissingera a za chvíli by měli celou síť GP pohromadě:-))
  2/ Odkazy na to, že všechno je v tolstých knigách KSB mi připomínají věřící. Ti, když neví na něco odpověď, tak řeknou, ať čtu Bibli, že tam to všechno je. Přece celá skutečnost nemůže být tak složitá, aby to napsal do 10 tolstých knig a ještě dalších 20 knig dovysvětlujících. Tak proč to nenapíšou do jedné 200 stránkové knihy a tu by si možná někdo přečetl.
  3/ Zákon času způsobuje to, že je stejně na všechno pozdě. Ve světě je tolik informací a tolik protichůdných zájmů, že už to stejně ukočírovat nepůjde. Takže než bych dočetl ty tolstyje knigy, tak už bude po všem. Zákon času způsobí, že se všechno MUSÍ zhroutit. Uřídit to už nepůjde. Přece ta frekvence času nemůže stoupat donekonečna!

 • Béda • 10. června 2017

  Tak k první části – zcela potvrzuje, že v Rusku vládne bankovní moloch a lichváři, kteří koncentrují ve svých rukou stále větší bohatství a moc.

  Druhá část o liberalismu (liberálfašismu, či co). Není pan Pjakin, který se podle internetu sice narodil již v r. 1963, ale vypadá to že ve veřejném prostoru a profesně politicky se narodil až v r. 1990 – tak trošinku LIBERÁL?

 • Béda • 10. června 2017

  Jinak celé mi to připomíná náboženskou perspektivu posmrtného života. Prozatím to vidím takhle. Milí Rusové, situace je vážná nikoliv ovšem zoufalá. Vedení země na vás myslí, ale musíme se potýkat s venkovním nepřítelem. Právě proto zde skrytě vládnou lichváři a velký kapitál. Nemůžeme zavést daňovou poroogresi a musíme jim podstrojovat. Vydržte! jednou se to jistě změní. Když ne v to mto životě, tak po smrti. Vaše děti se již budou mít lépe. A když ne ony, tak jejich děti. A mezitím budou lichváři dál úročit a zadlužovat, oligarchové rozšiřovat své říše a impéria v Rusku i mimo ně. A vy se musíte „dočasně“ uskrovnit. Hlavně ne daňovou progresi – tím bychom to všechno podělali.

 • Martin (už bez taky m) • 10. června 2017

  Rusko není ideál.
  Ale Rusko je naděje.
  A je zajímavé, že „Západ“ naději vždy dokázal akorát ukrást, přivlastnit si a vydávat ji za svou…
  Kdekoliv, kdykoliv, jakkoliv…
  Bédo, já si myslím, že -v určitém slova smyslu- byl průběh u nás po 89 horší než 90-tky v Rusku. Ano, nebylo to tak surové, bylo to více ulhané, ano bylo to bez mnoha těch mrtvých- tam asi i miliónů.
  Ale kdo řekl, že to nebyla „teprve první etapa“??
  A co čeká „starou dobrou“ Evropu nyní?
  Je nás tu hromada lidí, a co jsme vymysleli?
  Rovnou daň v ODS, restituce u Lidovců, „náš nejlepší ekonom“ dělá víte pro koho, výrobu máme víte kde, výzkum, vývoj, a školství otáčíme- kam??
  Ano- v kolonii kterou je třeba na otrockou práci- v té se přitahovaly šrouby pomaleji. U zdroje surovin obyvatelstvo nepotřebovali…
  Jenže to byl stav tehdy.
  Dnes??
  Kde jsou ony „sny“ o „samostatnosti“, o „uvolnění tvůrčího potenciálu“, o… samostatných malých a středních firmách??
  Ano, nějaké jsou, ano našli se tak šikovní že si poradili…
  A co ti ostatní, ti „méně šikovní“?
  Společnost v ČR se kastuje podle příjmů a majetku tempem nebývalým hloub a hloub.
  Kde jsou ti, co se rozdávali pro „nový lepší stát, lepší společnost“??
  Dnes jsou zapomenutí a za voly, za neschopné, za nepřizpůsobivé, za „nemakačenky“.
  Každý „nový“ politik nám předvádí CO?
  Pjakin není „Písmo svaté“, ale není to hlupák a zlý člověk.
  Některé názory jsem vždy bral s rezervou, ale celkově je DVTŘ víc než jen „zajímavá“.
  Marxismus -leninismus pro mne není, a nikdy nebyl. Už to myslím ani nedožene. Má nosná témata, má myšlenky, má co říci.
  Ale jako koncept „cesty za lepším“ selhal.
  Možná právě pro to, že v lidech podcenil to horší, a soudruzi to pak chtěli „lámat přes koleno“…
  Realismus Putina je mnohem rozumnější.
  Raději jdu nabouchat kosu, i když prší…

 • Béda • 10. června 2017

  Martin,

  já neříkal, že je pan Pjakin špatný člověk. Neznám ho, jenom to co prezentuje – i to pouze částečně – již dávno to nesleduji.

  Jestli měl pravdu o kapitalismu Marx anebo ji mají Bogoděržavci či GP (podle mně Rohschildové, Rockefellerové a spol.) to ukáže až čas.

 • Hox • 10. června 2017

  Béda, nechápu nějak tu logiku „výhružek“ … vše co tam je napsáno je to, že pokud to někdo ukradne, nebo záměrně překroutí smysl, vloží do jiného kontextu, vytrhne z kontextu … může nést následky. Čím se to liší od oblíbené cedulky „kdo tuto věc ukradne, tomu ruka upadne“? A je to snad výhružka?

 • Jura11 • 10. června 2017

  Béda, nechápu nějak tu logiku „výhružek“

  Jestli znáš pana Tadesco alias tomáš marný alias René Koukal … tak toto „zjevení“ si nějaké věci z Pjakina a KSB přejímá do svého busines plánu ohlupování svých oveček a právě překrouceně.

  Takže takovým jako on je toto sdělení na začátku každé knihy určeno.

 • Viky • 11. června 2017

  Hoxi,
  „“Marxismus není řešení, protože jeho filosofie je vadná (antidialektická) a jeho ekonomická teorie nevědecká (metrologicky neprůkazná), takže v praxi nelze použít k dosažení toho, co marxismus deklaruje jako cíl, takže se v praxi jedná o imitační projekt, jen další formu kryptootrokářství, o něco méně okatou, než současný systém.““
  a
  „“Na to, že ekonomická teorie marxismu je metrologicky neprůkazná poukázal už Stalin v díle Ekonomické problémy socialismu v SSSR, když psal „… musíme se zbavit i takových pojmů jako nadpráce a nadprodukt, a nahradit je novými, odpovídajícími pojmy. Mohli jsme tento stav trpět do současnosti, ale dále nelze.“ „“
  —————–
  Hoxi, už dlouho jsem se tak vydatně nesmál. Víte Hoxi, já se nesměji Vám, protože reprezentujete jiný názor, než mám já. Smích vyvolává skrytá demagogie Vašich slov. Nevíte o čem mluvím? Naznačím Vám to. -Na to, že ekonomická teorie marxismu je metrologicky neprůkazná poukázal už Stalin v díle Ekonomické problémy socialismu v SSSR…- Nic, Hoxi? No, například to, že VŮBEC nepochybujete o správnosti slov soustruha Stáálina. Nijak je neprověřujete. Jste si zřejmě jist tím, že Stáálin správně aplikoval blbou teorii. Kterou je tudíž nutné změnit.(raději zcela zavrhnout!) A jinak to být nemůže? např. teorie bez větších omylů, zato její výklad a „uskutečnění“ omyly přesycen. Víte Hoxi, kupříkladu pronásledování a popírání genetiky, či kybernetiky, svědčí o hodně primitivním výkladu marxismu. Ne, tohle opravdu neříkáte, nic Vám nepodsouvám. jen mi to celé připomíná jiná zdůvodnění – Za poslední místo mohou trenéři, rozhodčí, boční vítr, špatné střelivo, špatná puška, pomluvy a intriky… Jen střelec ne. –

 • Viky • 11. června 2017

  Martine –„“Marxismus -leninismus pro mne není, a nikdy nebyl.““ Myslíte? Nebudu Vám zde předvádět nějaký „výluh“ podstatného z marxismu. Ale možná byste se divil, s kolika myšlenkami se můžete bez problémů ztotožnit.
  zjednodušeně – Marx tvrdí, že je špatné, když si vlastníci výrobních prostředků přivlastňují na základě vlastnictví výrobních prostředků hodnoty vytvořené prací jiných. Také se to dá říci tak, že produkt je vytvářen společensky, ale jeho užití takovým není. Nabízí zespolečenštění výrobních prostředků jako cestu k odstranění rozporu. (zde je Marx nejčastěji napadán) Sám fakt zespolečenštění je věc ne příliš jednoduchá, a hlavně se nedá jednoduše nahradit vyvlastněním a zestátněním. (i to zde má své místo, ale není to něco jediného a absolutního.)
  Martine, mnohem současnější ekonomické teorie již oddělují výrobní prostředky od poskytování pracovních příležitostí. Tvrdí, že práce není „dávána“ zaměstnavatelem, ale pouze zprostředkována. Což vyvrací Marxe? kdepááák! Říkají pouze, že nabídka práce a její cena nezávisí výhradně na vlastníkovi výr. prostředků. ani vlastnictví, ani „prostřednictví“ na trhu práce (práce jako ekonomická aktivita, ne pracovní místo) nedává nikomu právo omezovat „nevlastníky“ ekonomicky ani politicky.
  O tom, že se majetek (výrobní prostředky také) shromažďují stále více ve stále užší skupině „mocných“ snad není pochyb. S ním i politická moc a vliv. Tak v čem se Marx mýlil? Že není již zde na Západě proletariát v podobě 19. století? není. Nahradila ho tzv. „nová chudoba“. Formy a podoby známé Marxovi se mění. Obsah zůstává. Moc na základě přivlastněných prostředků, bezmoc těch ostatních.

 • Hox • 11. června 2017

  Viki, sprška útoků, argumentace nulová, k tématu jste se vůbec nevyjádřil, jakoby bylo všechno jasné.

  „VŮBEC nepochybujete o správnosti slov soustruha Stáálina. Nijak je neprověřujete.“

  Jak o tom můžete cokoliv vědět, jak můžete vědět, jakým způsobem jsem k tomu došel a jak si to ověřil? Jste manipulátor, místo abyste napadl názor, snažíte se dehonestovat osobu.

 • Bety • 11. června 2017

  Viky, nechci nějak snižovat marxismus, ale co to je jiného než demagogie, když vypichujete jednotlivé chyby, které se sovětskému vedení přihodily- jako je např. ta kybernetika. Marxismus vedl ke vzniku socialistických států, to je bez debaty. Ale těžko mohl být naprosto bez chyb, už jen proto, že byl příliš obsáhlý a ve svém počátku čirá teorie. Že při jeho uvádění do praxe to leckde drhlo, že si různí lidé vysvětlovali jeho teze různě snad nepopřete. Vždyť už počátky sovětského státu byly plné soupeření různých frakcí a přitom všechny na marxismus přísahaly.
  Stalinská frakce (bolševici) se přes všechny nedostatky může pochlubit takovými úspěchy, že byste jim snad přehodnocení některých tezí mohl odpustit.
  Mimochodem rozkvět byrokracie a skutečné zbrzdění vývoje počítačů si může jako svůj „úspěch“ bezesporu připsat až Chruščovovské vedení a jeho následníci.

 • Martin (už bez taky m) • 11. června 2017

  Viky zdravím.
  Jako ročník 1970 o tom taky něco vím. Ale nejen paní Bety zde píše o „přehmatech praxe i teorie“ (má parafráze).
  Jaxi není celý svět stejný. Nejednou jsem se pozastavoval nad dogmatismem. Například úplnou likvidací soukromých výrob a provozoven, firem jdoucí až do naprostých důsledků. Bez diskuse podlomila tvořivost, nápaditost.
  Mi se líbí tvrzení připisované mj. současnému vedení RF kolem VVP v tom, že každý národ si má najít svou cestu. Nemám nic proti určitým majetkovým, rozdílům, mám hodně proti nesouměřitelností těchto rozdílů a šancí.
  Bezmoc nemajetných nezpůsobila absence přijetí myšlenek marxismu (s mnohým problém nemám), ale maximalizace imperialismu, jakási „globální imperializace“ chcete-li.
  Opravdu pamatuji zkostnatělost normalizace i „myšlenkovou nirvánu“ kádrů druhé poloviny osmdesátých…
  Ten systém byl rozložen, to ano – ale sám spěl k úpadku.
  Ztratil důvěru lidí, ztratil jejich masovou podporu- a proto si jej -bohužel zcela a bez adekvátní náhrady lepším – nechali vzít… Nechali si jej vzít jako JIM NEPŘÁTELSKÝ… Ano, mnohé podvedli, zblbli, lhali, některé i odstranili. Ale přesto: ten systém si to „prohrál u lidí práce sám“… Byl jsem vždy člověk práce, tak alespoň trošku taky vím.
  Ano, nemám problém s mnohými myšlenkami Marxismu, idejemi, teoretickými částmi. Ale jako celek: promiňte – je jiná doba.
  Lidé se pohybují v odlišném prostředí. Kdo v prostředí „4 technologické revoluce“ (maximalizaci robotizace) bude potřebovat „masový proletariát“? Kde se podějí ony „výrobní prostředky“?
  Jistě – mnohé bude dál stejné, koneckonců i tu králíkárnu si mohu dál „sbouchat sám“ – mám-li z čeho a plot.
  Ale fregatu, automobil či rychlovlak už sám nevyrobím. Totéž v případě mnoha složitějších chemikálií, léčiv, etc.
  ANO SOCIALISMU, ale jinak.

 • peter. • 11. června 2017

  p.Kadubec!
  Kedysi som sa otázkou „kto alebo čo je GP“zaoberal aj ja.Odpovede sa mi nedostalo,tak ponúkam len svoj názor,ktorý som si utvoril z vyjadrení Pjakina.
  Tak GP nebude ani Boh,ani Svetový Duch.Keď vezmem do úvahy vyjadrenie Pjakina,že V.M.Zaznobin sa s GP osobne stretol v Ríme a že on(Pjakin) totožnosť GP nemôže odkryť kým na to V.M.Zaznobin nedá súhlas,tak mi s toho vychádza,že GP je človek z mäsa a kostí,teda obyčajný smrteľník.Ďalšiu indíciu poskytol Pjakin vo svojom vstupe zo dňa 30.5.2017,keď hovoril o Brzezinskom a Kisingerovi.V tom príbehu ide o to,že Kisinger počas Brzezinského prejavu demonštratívne vstal a odišiel zo sály.Na Brzezinského dotaz prečo odchádza,Kisinger odpovedal,že „na túto chvíľu som čakal 30 rokov“.
  Týmto Pjakin akoby naznačoval,že Kisinger je buď sám GP,alebo má ku nemu veľmi blízko.(Už to tu niekto spomenul).
  Čo sa týka toho či KOB-isti veria v Boha alebo nie,tak podľa KOB-istu Jefimova Boh existuje a existuje aj reinkarnácia.Jefimov bližšie nešpecifikoval toho kobáckeho Boha,no prezradil,že on stále pri sebe nosí Korán.Nemyslím si,že kobistickou vierou je islam,no domnievam sa,že by mohlo ísť o baháizmus.
  Osobne si myslím,že GP je len vymyslená persóna slúžiaca ako pomôcka pri popularizácii učenia KOB a vysvetľovaní procesov odohrávajúcich sa v geopolitike.

 • Viky • 11. června 2017

  Martine,
  pod valnou většinu Vašich slov se bez problémů podepisuji. I když jsem starší než Vy, dobu před převratem jsme oba prožívali ve velmi podobném prostředí. Já v dělnické profesi v průmyslu. Znám tudíž nálady uvnitř této sociální vrstvy. Snažil jsem se přesvědčit své okolí, aby se překotně nezbavovali jednoznačných výhod výměnou za nereálné pozlacené sliby….
  Martine, napsal jste: – je jiná doba.
  Lidé se pohybují v odlišném prostředí. Kdo v prostředí „4 technologické revoluce“ (maximalizaci robotizace) bude potřebovat „masový proletariát“? Kde se podějí ony „výrobní prostředky“? — Jiná doba? Je. Ale jiná doba se dá dobře vztáhnout na věci v díle Marxe dobově poplatné. Patří mezi ně např. Komunistický Manifest. Je to věc dobově poplatná, ale jako historický dokument důležitá, přímo neocenitelná. Silné prvky „sociálního státu“ lidem nedal hodný strýček knížepán, ale musel k tomu být donucen. Tohle určitě stojí za zapamatování.
  „masový proletariát“- tohle začíná v Západoevropském prostředí odumírat zhruba v polovině 20.století. Prudce poklesla potřeba nekvalifikované pracovní síly, kvalifikovaní začali být mnohem lépe placeni. Místo proletariátu se začíná zhruba v 70. letech formovat vrstva „nové chudoby“ Příslušníci této vrstvy společnosti se cítí patřit mezi střední vrstvu společnosti, ale ekonomicky na atributy „středních“ už nedosáhnou. Svým způsobem na ně platí definice proletariátu, leč v okamžicích radikalizace je najdete převážně mezi stoupenci ultrapravých proudů.
  „výrobní prostředky“ – pojem musíte trošku rozšířit. Zde úplně stačí dát výrobní do závorek.
  Ale klidně můžete přeškrtnout „proletáři všech zemí spojte se!“ a napsat „lidi, neblbněte, a nevzdávejte se svých těžce vybojovaných práv!“
  ANO SOCIALISMU, ale jinak. – no, ano Martine.

 • Viky • 11. června 2017

  Bety, no možná jsem i demagog. Že nevypisuji plný kontext… vlastně buďte ráda.
  Někdy je další kontext lépe vynechat (a ponechat si určité iluze)
  —přes všechny nedostatky může pochlubit takovými úspěchy, že byste jim snad přehodnocení některých tezí mohl odpustit.— Bety, já takto neuvažuji. Nemám emotivní vztah k úspěchům, nebo provalům sovětského vedení. Tedy odpouštění, promíjení – na to já nejsem úplně ten správný. Ke genetice a kybernetice klidně můžete přiřadit i sociologii. Nálepky buržoazní pavědy se zbavila poměrně později.
  Omyly, přehmaty, chyby jsou normální jevy doprovázející jednotlivce i společnost. Hodně zlé je, když jsou vydávány za skryté úspěchy a cestu vpřed. A klidně je položí na stejnou hromadu s opravdovými úspěchy. Když při prosazování některých nehorázností používají soustavně kouzelné zaklínadlo “ z hlediska marxismu-leninismu…“ dokáží vám obsah marxismu i Lenina dokonale znechutit. Marx ani Lenin s tím nemusí mít nic společného. (ostatně, kybernetika se rozvíjela potichu i v SSSR. v tichosti, za zavřenými dveřmi, a bez požehnání ÚV a ideologů. )

 • karpi • 12. června 2017

  1) „TO, ŽE NĚČEMU NEROZUMÍM, JEŠTĚ NEZNAMENÁ, ŽE TO NĚCO ZNAMENÁ“ – je opravdu výborný citát. Pochází z knihy Jamese Monaco: Jak číst film. Vyrovnává se tam tímhle způsobem s postmoderními, hyperintelektuálními kritiky filmu.

  2) K Pjakinovi už jsem já, i někteří ostatní, řekl vše. Zkuste knihy kvalitní, které se netočí v kruhu. Sice nejsou tak tlusté, ale alespoň Vám něco dají.

  3) Pro marxisty zde, kteří hledají co s naukou o kapitálu dnes: Thomas Piketty: Kapitál pro 21.století – Obsáhlý, ale polopatický a veskrze srozumitelný výklad co se s kapitálem děje dnes, kam to směřuje a co s tím.

  4) Pro místní nekonečné apologety a vzývače kapitalismu a nerovnosti: Kate Pickettová, Richard Wilkinson: Rovnováha.
  Nejspíš se nenecháte přesvědčit ani tímto výzkumem, ale zkuste to.

  2) Pro otevřené ateisty zde: Doporučuji knihu Lyall Watson: Nadpříroda. Autor, přírodovědec, i když snad věřící, vědecky korektním způsobem (nepřistihl jsem jej, že by ne) nahlodává a rozšiřuje tupě rigidní materialistické pojetí světa.

 • Gatta • 12. června 2017

  Alena napsal
  to není o pochopení mystiky , ale o neviditelné světy, zde nazývané egregory, ale o tom už zde byla jednou diskuse, tenkrát ještě se Siem.
  Netřeba v tom hledat tajemno, pouze poznání, že i naše procítěné myšlenky se neztrácejí, ale zachycují a sílí společně s myšlenkami podobnými, a zpětně nás ovlivňují.
  Takže máme egregor např, fotbalových fanoušků, katolické církve, atd.atd.
  Koneckonců i ty církve o tom vědí a zneužívají ve svůj prospěch

  Re Alena – Neviditelné světy a spol.

  Se slovem „egregor“ ( jiné) jsem se mimo jiné setlkal už před mnoha lety v serii knih ruského autora o Karmě. https://www.knihcentrum.cz/karma-zivot-bez-konfliktu
  Tedy tento způsob popisu dějů znám – a soudím, že pan Pjakin tu knihu asi taky četl a čerpal z ní.
  V těchto věcech jsem v podstatě agnostik a tyhle popisy a pojmy beru jako takovou tu „matematickou substituci“. Tedy v životě použitelnou, mnohdy velmi užitečnou, v principu třeba i z určité části dobře funfující, ale … pořád je to jen nějaká naše pomocná teorie pro jevy nám neznámé.
  Ať na mě ale nikdo nechodí s popisem barvy a váhy dvanáci mých jednohmotných těl, s popisem jmen a zasedacím pořádkem archandělů, počtem a přesným vymezením duchovních úrovní vyspělosti, počtu nebes … … … prostě s tím, abych všechny ty teorie neznámého bral „jako, že to tak je úplně doopravdy a že to někdo ví to dokonce přesně“. V tom případě by mě mohli přesvědčit jen klasické a kdykoli opakovatelné důkazy. A ty žádný odborník, náboženský guru a ni světec zatím nepodal …

  Tedy i ten „egregor“ – jako pojem dobré, ale pokud začnečme „věřit“ !, že někde oravdu existuje jako předmět (byť jemnohmotné podstaty) – tak se dostáváme někam úplně jinam.

 • Vlastik • 21. srpna 2017

  Mám známého taktéž se pomátl a GP je pro něj super učení, při každé diskuzi se začne tvářit jako, že ON coby student učení GP ví…..ví úplné hovno, jen se z něj stává čistej rasista a antisemita. O tomto je tato teorie vyvolat v lidech nenávist podle barvy kůže a vyznání.
  Jo, měsíc je umělý a dutý, první partner ženy dává genetický kód dětem partnerky ač je otcem Xtý partner, židé jsou geneticky upravená rasa a podobné hovadiny pan Pjakin hlásá a holt se najdou pitomci, kteří místo žití vibrují jak umřou :-) Metrix inspiroval tohoto guru pitomců :-)

 • Jura11 • 28. srpna 2017

  Vlastik napsal

  Mám známého taktéž se pomátl a GP je pro něj super učení, při každé diskuzi se začne tvářit jako, že ON coby student učení GP ví…..ví úplné hovno, jen se z něj stává čistej rasista a antisemita. O tomto je tato teorie vyvolat v lidech nenávist podle barvy kůže a vyznání.
  Jo, měsíc je umělý a dutý, první partner ženy dává genetický kód dětem partnerky ač je otcem Xtý partner, židé jsou geneticky upravená rasa a podobné hovadiny pan Pjakin hlásá a holt se najdou pitomci, kteří místo žití vibrují jak umřou Metrix inspiroval tohoto guru pitomců

  Vlastíku, slova „měsíc je umělý a dutý“ svědčí o tom, že tvůj kamarád sleduje pana Tadesca a ne Leva-net.
  Pan Tadesco alias tomáš marný alias René Koukal, … je známý tím, že vezme reálně existující věc a kolem ní vytvoří blábol, za účelem ohlupování svých oveček (prodej předplatného, předražených rekvizit – např. krystalů, knih, pořádání přednášek).
  To, co pak tedy povídá o GP jsou pravděpodobně z velké části výmysly.