Diskuze k článku


 • brtnikvbrlohu1 • 15. října 2016

  Psychiatrie není sociální věda ale přírodní věda coby součást medicíny – na tom nemění nic ani to že v minulosti tápala a mnohdy i dosud tápe v temnotách.

 • Irena • 15. října 2016

  brtnikvbrlohu1 napsal

  Psychiatrie není sociální věda ale přírodní věda coby součást medicíny – na tom nemění nic ani to že v minulosti tápala a mnohdy i dosud tápe v temnotách.

  Člověk je člen společnosti, takže žádná věda, která se zabývá jeho chováním v jeho sociálním prostředí ať už metodami zkoumajícími jeho projevy založenými na genovém/přírodním/chemickém chcete-li základě či založenými na návycích získaných životem ve společnosti nemůže nebýt sociální a výsledky jejích výzkumů nemohou nemít zpětný dopad na společnost.

 • Miloslav • 15. října 2016

  Lidé velkých peněz nerušeně vládnou světu, a to bez ohledu na maření lidských životů a ničení materiálních hodnot ve válkách. Jejich aktivity především odvádějí pozornost od skutečných problémů současného světa, mezi které patří zejména totálně nespravedlivý GLOBÁLNÍ FINANČNÍ SYSTÉM – http://miloslav7.blogspot.cz/2016/08/globalni-financni-system.html , který lidem velkých peněz umožňuje vládnout světu především k jejich vlastnímu prospěchu. Více je uvedeno např. v článku: http://miloslav7.blogspot.cz/2016/09/novy-svetovy-rad.html

 • zajoch • 16. října 2016

  To, že je psychiatrie řazena do medicíny neznamená, že nepatří také do oboru sociálního. Dělení vědy není jednoznačné. Například grantová agentura dělí vědy na tři hlavní skupiny, kde mezi t. zv. reálné vědy patří i skupinka sociální vědy (společenské) — na pomezí přírodních a humanitních věd, například ekonomie, religionistika, psychologie a sociologie. Tady je zřejmé, že si každý utřídí vědu podle svého hlediskla a podle svých potřeb. Já bych podle svého chápání zařadila do sociálního oboru i celou humánní medicínu.

 • Martin (už bez taky m) • 16. října 2016

  Něco někteří mohou chápat jako „směr“, jiní jako „obor“, atd.
  Mám rozpor s tímto – pokud by to bylo mělo být chápáno doslovně a „stroze“ (ne v širším slova smyslu): cit.:
  „Hledat zákonitosti funkcí naší psychiky, které příroda nezávisle na nás evolucí stvořila.“
  Zákonitosti funkcí psychiky se vytváří nepochybně také v souvstažnosti činnosti všech živých organismů, vč. „upgrade“, zesílení, zrychlení u skupin ve kterých případně žijí. Tedy neřekl bych že vždy „nezávisle na nás“ – možná ne vždy v případě našeho cíleného jednání.
  Také bych polemizoval s „rozlišením“ dvou hlavních skupin věd.
  Jsou jen „dvě skupiny“?? Skutečně?? Jak jsou „oddělěny“- když polopaticky řečeno /alespoň do určité míry „vše souvisí se vším“?
  Nevyvíjejí se (samy o sobě i „nám“) také v interakci „samy o sobě“ a v interakci našich poznatků o nich a „uvnitř každé zvláště i dohromady“?
  Neexistuje v prostředí něco jako „umocnina“ či „faktoriál“ pro jednotlivé vědy, vědní obory i pro všechny dohromady – a to nejen „díky náhodě, příležitosti“, i díky dosavadním výsledkům a zkoumání?
  Bezesporu každá věda či obor jsou zneužitelné – jako asi každá víra.
  Ovšem chápu, že zase a jen a pouze podle smyslu, důvodu využívání věd a jejich poznatků nikterak stroze posuzovat nelze.
  Již cca druhé desetiletí registruji cílené zneužívání medicinských poznatků i dalších zjištění v „práci s lidmi“, v onom „sociálnu“- s cílem využít známá schémata za účelem „zisku“ osobních výhod a jejich podstaty- tedy moci.
  Padla „tabu“, která dosud zajišťovala ideologie či náboženství.
  Samo o sobě by ten „pád“ vždy a všude nebyl naškodu. Ale s pádem mnohých „postulátů“ padla i směrová, názorová a morálně-mravní orientace jedinců i společenství.
  Pomůže nám z toho ven vždy JEN věda – bez určité víry??
  Po mém skromném osobním soudu: ne.

 • Irena • 16. října 2016

  Tohle je takový zajímavý článek pro úvahu:
  http://voicesevas.ru/news/26697-o-sravnenii-rossii-i-singapura.html

  Vypadá to, že v Singapuru už si lidi dokázali rozškatulkovat přesně takovým způsobem, jak si jakákoliv menšina přeje ovládat většinu. Ano je to tam pěkné, blýskavé, ale chtěl by se člověk narodit v jedné z těch jejich škatulek? Navíc je to místo s vyšší koncentrací kapitálu, to znamená, že i obslužný personál má v souladu s tím vyšší životní úroveň, což ovšem nic nemění na tom, že se stále jedná jen o obslužný personál, který může chodit jenom po přesně vymezených cestičkách, který nemá žádné slovo a který může ze dne na den zmizet ze světa, aniž by se kdo zajímal kam a proč. Jedni mají byty, kam jim auto vyveze automat a druzí v docích nakládají kontejnery. Také ta zmínka v článku, že sice nemají nárok na auto (respektive pravidla jsou nastavená tak, že si ho nemůžou dovolit, což vlastně není PŘÍMÝ zákaz, že?), ale zato mají medicínu na vyšší úrovni. Jak asi to zdravotnictví tedy vypadá? Také je krmí nepotřebnými léky, očkují kdoví čím? To je ta výhoda? Jednou jsem se potkala s jednou Bulharkou, která byla Singapurem nadšená a hned by se tam stěhovala, obzvláště teď, když ho porovná s Bulharskem v úpadku, jsou jejich čisté ulice asi něčím, co zapůsobí. Chceme je taky mít tak čisté?

 • Sio • 16. října 2016

  zajoch napsal

  To, že je psychiatrie řazena do medicíny neznamená, že nepatří také do oboru sociálního. Dělení vědy není jednoznačné. Například grantová agentura dělí vědy na tři hlavní skupiny, kde mezi t. zv. reálné vědy patří i skupinka sociální vědy (společenské) — na pomezí přírodních a humanitních věd, například ekonomie, religionistika, psychologie a sociologie. Tady je zřejmé, že si každý utřídí vědu podle svého hlediskla a podle svých potřeb.Já bych podle svého chápání zařadila do sociálního oboru i celou humánní medicínu.

  Já bych si myslel, že psychiatrie se zabývá jedním člověkem, objektem jejího zájmu jsou duševní abnormality jedince, které se snaží léčit nebo kompenzovat medicínskými prostředky, tedy asi většinou léky, operacemi atd.
  Ale určitě existuje i lepší definice.
  IMHO sociální vědy se zabývají zákonitostmi spojenými s jednáním skupin lidí ve vnitřní (v rámci skupiny) a vnější (vzhledem k jiným skupinám) interakci. Sociální skupinou v tomto smyslu mohou být třeba děti, důchodci, elity, střední třída, atd. meze se nekladou.
  Tudíž psychiatrii bych mezi sociální skupiny neřadil, interakcí zkoumaného objektu s okolím se zabývá až druhotně. Tím se zabývá spíše psychologie, i když určitý průnik zájmů se nevylučuje, třeba terapeutické skupiny v kombinaci s léky.

 • Sio • 16. října 2016

  Martin (už bez taky m) napsal

  Něco někteří mohou chápat jako „směr“, jiní jako „obor“, atd.
  Mám rozpor s tímto – pokud by to bylo mělo být chápáno doslovně a „stroze“ (ne v širším slova smyslu): cit.:
  „Hledat zákonitosti funkcí naší psychiky, které příroda nezávisle na nás evolucí stvořila.“
  Zákonitosti funkcí psychiky se vytváří nepochybně také v souvstažnosti činnosti všech živých organismů, vč. „upgrade“, zesílení, zrychlení u skupin ve kterých případně žijí. Tedy neřekl bych že vždy „nezávisle na nás“ – možná ne vždy v případě našeho cíleného jednání.
  Také bych polemizoval s „rozlišením“ dvou hlavních skupin věd.
  Jsou jen „dvě skupiny“?? Skutečně?? Jak jsou „oddělěny“- když polopaticky řečeno /alespoň do určité míry „vše souvisí se vším“?
  Nevyvíjejí se (samy o sobě i „nám“) také v interakci „samy o sobě“ a v interakci našich poznatků o nich a „uvnitř každé zvláště i dohromady“?
  Neexistuje v prostředí něco jako „umocnina“ či „faktoriál“ pro jednotlivé vědy, vědní obory i pro všechny dohromady – a to nejen „díky náhodě, příležitosti“, i díky dosavadním výsledkům a zkoumání?
  Bezesporu každá věda či obor jsou zneužitelné – jako asi každá víra.
  Ovšem chápu, že zase a jen a pouze podle smyslu, důvodu využívání věd a jejich poznatků nikterak stroze posuzovat nelze.
  Již cca druhé desetiletí registruji cílené zneužívání medicinských poznatků i dalších zjištění v „práci s lidmi“, v onom „sociálnu“- s cílem využít známá schémata za účelem „zisku“ osobních výhod a jejich podstaty- tedy moci.
  Padla „tabu“, která dosud zajišťovala ideologie či náboženství.
  Samo o sobě by ten „pád“ vždy a všude nebyl naškodu. Ale s pádem mnohých „postulátů“ padla i směrová, názorová a morálně-mravní orientace jedinců i společenství.
  Pomůže nám z toho ven vždy JEN věda – bez určité víry??
  Po mém skromném osobním soudu: ne.

  Člověk bez víry nemůže existovat. Jde o to čemu věří a nakolik si zachová zdravou skepsi. Ani věda nevysvětluje vše a už vůbec není všemocná. Navíc jakýkoli její závěr může být po získání dalších informací vyvrácen nebo alespoň relativizován. Náboženství se snaží vysvětlit vše, ale také se jim nedaří. Z určitého úhlu pohledu nevysvětlují nic.

 • Bety • 16. října 2016

  O psychiatrii jako vědě mám velké pochybnosti. Možná ta část, která je víceméně propojená s medicínou a dokáže chemicky pomoci např. schizofrenikům, nebo omezit násilnické chování… Jinak je její historie příliš plná „skvělých“ a ve své době nekriticky přijímaných a plošně aplikovaných teorií jako byla např. léčba elektrošoky či operací mozku, ostatně i u zrodu LSD a dalších drog stála teorie o pomoci duševně postiženým. A za hlavní zde považuji ono plošně – protože jen plošně přijímané teorie přináší zisk a dlouhodobé ověřování zda má ta či ona teorie své opodstatnění by místo zisku přinášelo spíše výdaje. Také si myslím, že to, že v USA má každý – tedy každý, kdo si to může dovolit – svého právníka a svého psychiatra a nejvyšší spotřeba různých oblbovacích narkotik je rovněž v USA, nevypovídá o psychiatrii zrovna nejlépe.
  Stejně je na tom ekonomika – posloucháme s otevřenou hubou a obdivem teoretiky, kteří mají vždy tu jedinou správnou teorii, a i když v praxi nefunguje, nikdy to není jejich vina, ale nás, blbých občanů, kteří jim ty nadčasové a obdivuhodné myšlenky vždycky nějak podělají.
  Praxe je kritériem pravdy a z tohoto hlediska je na tom většina společenských věd dost tristně.

 • Sio • 16. října 2016

  Bety napsal

  O psychiatrii jako vědě mám velké pochybnosti. Možná ta část, která je víceméně propojená s medicínou a dokáže chemicky pomoci např. schizofrenikům, nebo omezit násilnické chování… Jinak je její historie příliš plná „skvělých“ a ve své době nekriticky přijímaných aplošněaplikovaných teorií jako byla např. léčba elektrošoky či operací mozku, ostatně i u zrodu LSD a dalších drog stála teorie o pomoci duševně postiženým. A za hlavní zde považuji ono plošně – protože jen plošně přijímané teorie přináší zisk a dlouhodobé ověřování zda má ta či ona teorie své opodstatnění by místo zisku přinášelo spíše výdaje. Také si myslím, že to, že v USA má každý – tedy každý, kdo si to může dovolit – svého právníka a svého psychiatra a nejvyšší spotřeba různých oblbovacích narkotik je rovněž v USA, nevypovídá o psychiatriizrovna nejlépe.
  Stejně je na tom ekonomika – posloucháme s otevřenou hubou a obdivem teoretiky, kteří mají vždy tu jedinou správnou teorii, a i když v praxi nefunguje, nikdy to není jejich vina, ale nás, blbých občanů, kteří jim ty nadčasové a obdivuhodné myšlenkyvždycky nějak podělají.
  Praxe je kritériem pravdy a z tohoto hlediska je na tom většina společenských věd dost tristně.

  Bety, máte jistě v mnohém pravdu, ale nerozlišujete psychiatrii od psychologie, což je dost zásadní.

 • peter. • 16. října 2016

  Sio napsal
  Bety, máte jistě v mnohém pravdu, ale nerozlišujete psychiatrii od psychologie, což je dost zásadní.

  Sio:
  Aj ja mám sklony považovať psychiatriu za pavedu.
  https://www.youtube.com/watch?v=vW0CCxFKHnI

 • Martin (už bez taky m) • 16. října 2016

  Už tu byla, ale takových nikdy není dost…
  https://www.youtube.com/watch?v=ist0mlIeogk

 • Martin (už bez taky m) • 16. října 2016

  https://www.youtube.com/watch?v=xAqFnuvRKL0

 • idiotronic • 17. října 2016

  peter. napsal
  Sio:
  Aj ja mám sklony považovať psychiatriu za pavedu.
  https://www.youtube.com/watch?v=vW0CCxFKHnI

  Souhlasím s vámi. Do léčebny se lze schovat před kriminálem , ale pokud někdo skutečně ztrácí (schizofrenně) kontakt s realitou, tomu ještě nepomohli (říká Michal Horáček ve své knize fejetonů své matce – psychiatričce).

 • peter. • 17. října 2016

  idiotronic napsal
  pokud někdo skutečně ztrácí (schizofrenně) kontakt s realitou, tomu ještě nepomohli (říká Mi

  idiotronic:
  Psychiatria je medicínsky obor zaoberajúci sa duševnými chorobami t.j.chorobami duše.(psyché = duša,ale aj vedomie,myseľ).
  Čo však vedia psychiatri o duši,vedomí a mozgu?Kde sídli duša a vedomie a akú majú podstatu?Čo vlastne vieme o duši a vedomí?Vie sa o tom zúfalo málo.O tomto sa rozprávajú v tv diskusii psychiater,psychológ,neurochirurg,záchranár a anesteziológ.
  https://www.youtube.com/watch?v=XLLAeDTSUZA

 • Gatta • 17. října 2016

  peter. napsal
  Sio:
  Aj ja mám sklony považovať psychiatriu za pavedu.
  https://www.youtube.com/watch?v=vW0CCxFKHnI

  Četl jsem knihu „Dějiny psychiatrie“ – od nějakého známého francouzského psychiatra – tato „věda“, kulantně řečeno, skutečně vždy hóódně tápala.
  Dnes už netápe – dostala od chemiků antidepresiva jiné tlumiče, a tak každého umí pacienta úspěšně a spolehlivě „stabilizovat“, aby nebyl nebezpečný svému okolí ani sobě.
  Na vlasním životě pacienta neřku-li na kvalitě jeho života už zase tolik nezáleží …
  No, že nemluví, trochu tak nějak slintá, a 20hodin denně spí … to víte … děláme co můžeme …

 • Gatta • 17. října 2016

  Re PPK – jste napsal: „Proč si lidé tolik vymýšlejí a své výmysly jako „vědu“ prosazují? Proč tak činí, aniž by cokoliv z těch svých výmyslů byli schopni prokázat jako zákony Vesmíru, kde jedině přírodní jevy a síly kdykoliv prokazatelné jsou?“

  Jak napsal tuší Engels: „Nadpřirozeno začíná tam, kde končí poznání“.

  A kde končí poznání – začíná nejistota. A kde je nejistota, tam přichází i strach.
  A jak se chcete bránit strachu a nejistotě ?

  Je zajímavé, že v historii bylo zcela běžné, že i císaři a velcí vojevůdci se obraceli k astrologům a věštcům – nakonec,,nedávno i ryze ten praktický adolf. A kdo ví , kdo dnes? Je těžké nést odpovědnost, když jste zoufalí strachem z nejistoty.
  To pak i ta „zaječí pacička“, lunární kámen, šťasné číslo, nebo pokorná víra ve „spravedlivou prožřetelnost“, či nějaká „nová vědecká teorie“ přijde vhod …

  Tedy všechny tyto pověry a pavědy nabízejí lidem něaké vysvětlení a slibují jim nějaký způsob na snížení jejich nejistoty. Což samo o sobě je dokonce pozitivní a přínosné. Horník se nebojí do dolu, námořník se odváží vyplout na moře, student není ztuhlý strachem, protože má zrovna „šťastný den“ … – a protože se neštěstí a smůla skutečně nedějí každý den – tak to vlastně i docela dobře funguje. Zvláště když se k tomu přidá trocha opatnosti a trrocha snahy.

  Motivaci lidí, kteří profitují na této lidské slabosti – na strachu z nejistoty – tu jste popsal velmi přesně.

 • merlin • 17. října 2016

  PPK – promiňte, že budu oponovat, příkladem nechť mi je Isaac Newton, jehož práce v mechanice nebeských těles, optice, gravitace atd. byly jen odpadním produktem jeho hlavních zájmů, kterými byla jednak alchymie a jednak studium bible zvláště pak proroctví. Jen díky svým alchymistickým pokusům nahlížel na světlo jako na ,,shluky materiálních globulek,, a analyzoval ho stejným způsobem, jak nakládal s chemikáliemi. Neb si četl v Corpus hermeticum, vznikla jeho teorie optiky. Navíc se rozhodnul, že pro teologii udělá nejméně tolik co pro fyziku a matemtiku a věnoval se studiu biblických pramenů 5 až 6 hodin denně, jak sám napsal, střídaje to s alchymistickými pokusy a to vše prakticky do konce svého života. Obvzvláště ho bavilo Zjevení sv. Jana. Stejně tvrdohavě jako v jiných vědách hledal zákonitosti a analyzoval, a rovněž hledal šifry /v originálech/. Předběhl ostatně min. o 200 let některé teology Mohu Vás s určitým uspokojením informovat, že za jeden z několika možných datumů apokalypsy považuje rok 2060. Nebudu to tady rozepisovat, bylo by to dlouhé a možná by ten matematický postup zajímal jen sia.
  Zajímalo by mě, jak by Vám zrovna odpověděl na ony Vaše otázky ,,Proč si lidé tolik vymýšlejí a své výmysly jako „vědu“ prosazují? Proč tak činí, aniž by cokoliv z těch svých výmyslů byli schopni prokázat jako zákony Vesmíru, kde jedině přírodní jevy a síly kdykoliv prokazatelné jsou?,, Jak by odpověděl člověk, který napsal, že to co objevil, objevil jen proto, že stál na ramenou obrů./ V kontextu myslel ty duchovní :-))))/

 • Gatta • 17. října 2016

  Re merlin – to jsem nevěděl – ale je zajímavé, že o výsledcích jeho theologických zkoumání se nemluví ani ve škole ani v kostele. Možná – škoda času …

  Zjevení je moc zajímavé, ale od všech těch proroků, i od těch Starozákonních, je to věštění bez časových údajů takové trochu nefér.
  Jako bych dnes předvídal obrovskou, nevídanou povodeň a Vltavě … a za 5, 10, 30, 300 nebo 500 roků … „vidíte – proroctví se splnilo“.

 • Sio • 17. října 2016

  peter. napsal
  idiotronic:
  Psychiatria je medicínsky obor zaoberajúci sa duševnými chorobami t.j.chorobami duše.(psyché = duša,ale aj vedomie,myseľ).
  Čo však vedia psychiatri o duši,vedomí a mozgu?Kde sídli duša a vedomie a akú majú podstatu?Čo vlastne vieme o duši a vedomí?Vie sa o tom zúfalo málo.O tomto sa rozprávajú v tv diskusii psychiater,psychológ,neurochirurg,záchranár a anesteziológ.
  https://www.youtube.com/watch?v=XLLAeDTSUZA

  Nevím, jistě, tak jako každý medicínský obor (jak je na tom zvěrolékařství, to nevím) v některých případech škodí a může být zneužita i psychiatrie. Na druhé straně existuje milióny jasně prokázaných případů, kdy psichiatrie dokázala lidi vrátit do života a pomoci.

 • merlin • 17. října 2016

  Gatta napsal

  Re merlin – to jsem nevěděl – ale je zajímavé, že o výsledcích jeho theologických zkoumání se nemluví ani ve škole ani v kostele. Možná –škoda času …

  Zjevení je moc zajímavé, ale od všech těch proroků, i od těch Starozákonních,je to věštěníbez časových údajů takové trochu nefér.
  Jako bych dnes předvídal obrovskou, nevídanou povodeň a Vltavě… a za 5, 10, 30, 300 nebo 500 roků … „vidíte – proroctví se splnilo“.

  on se nehodí z tohoto úhlu pohledu ani církvi – v podstatě heretik, co nevěří na trojjedinost boha, vědci – fyzikové zase asi tento akcent Newtona j objevitele boží doktriny /boží mechanika z toho bokem jen tak vypadla/ potlačují. Z alchymie si posledních nejméně 400 let tropí „vzdělanci“ posměch :-)) Vlastně jediný, kdo o něm psal v minulém století, byli psychiatři :-)))) http://webapp1.dlib.indiana.edu/newton/

 • merlin • 17. října 2016

  Sio napsal
  Nevím, jistě, tak jako každý medicínský obor (jak je na tom zvěrolékařství, to nevím) v některých případech škodí a může být zneužita i psychiatrie. Na druhé straně existuje milióny jasně prokázaných případů, kdy psichiatrie dokázala lidi vrátit do života a pomoci.

  všechno může být a je zneužitý, když se chce, co si budeme povídat. Je-li vůle. Je to režimech a lidech v nich.

 • Gatta • 17. října 2016

  Re merlin – Newton byl zajisté obdivuhodný a vyjímečný duch – ale současně také jen „člověk své doby“.
  No, ani dnes nevíme jestli letící kámen řídí Bůh nebo zákony gravitace, nebo ho jestli ho řídí Bůh „svými“ zákony gravitace ? Stejne jako nevíme zda na Začátku bylo Slovo nebo Velký třesk, či zda ten Velký třesk nezpůsobilo to Slovo a zda to všechno bylo poprvé a naposledy, nebo to zde bylo už milionmilonkrát …

 • peter. • 17. října 2016

  Sio napsal
  (jak je na tom zvěrolékařství, to nevím)

  Psychiatri vo vet.medicíne nie sú.Ak správanie sa zvierat vybočuje z normy,tak sa to rieši nútenou porážkou,utratením alebo vyradením z chovu.A áno,psychiatri dnes vďaka najmä biochemikom a chemikom vedia pomôcť.Farmaceutický priemysel dodáva stále nové a účinnejšie lieky.Kým ich nemali,tak do nedávna používali napr.lobotómiu.Prestalo sa s týmto „liečením duše“až koncom 70-tych rokov.No „vynálezca“ lobotómie portugalský neurológ A.E.Moniz obdržal za túto metódu „liečenia“ duševných chorôb v r.1947 Nobelovu cenu.
  http://refresher.sk/23866-Brutalne-liecebne-zakroky-v-historii-ludstva-Lobotomia
  Oprávnene sa môžem opýtať,či možno medzi psychiatrov zaradiť aj napr.vyháňačov diabla – exorcistov(existujú dodnes).Takže na záver zopakujem,že liečiť duševné poruchy,keď nedokážeme správne definovať čo to vlastne tá duša je….no.Je diskutabilné.Liečia sa(skôr sa dá povedať,že utlmujú) príznaky,liečba je takmer výlučne medikamentózna.Vieme o duši,vedomí aj o mozgu veľký prd.

 • merlin • 17. října 2016

  jen jsem chtěla sdělit, vzhledem k článku výše, že Isaac Newton naopak z celé duše pohrdal vědci jako René Descartes, který dle jeho názoru ,,viděl jen inertní svět bez boha,,
  Myslím, že nelze paušalizovat. Další koho bych sem strčila byl Roger Bacon, Johan Trithemius, giordano Bruno a mnoho dalších, o některých jsme se učili, o jiných ne. Ale nikdy bych to ani při vší své skepsi nepojala tak jako PPK.

 • merlin • 17. října 2016

  peter. napsal
  Psychiatri vo vet.medicíne nie sú.Ak správanie sa zvierat vybočuje z normy,tak sa to rieši nútenou porážkou,utratením alebo vyradením z chovu.A áno,psychiatri dnes vďaka najmä biochemikom a chemikom vedia pomôcť.Farmaceutický priemysel dodáva stále nové a účinnejšie lieky.Kým ich nemali,tak do nedávna používali napr.lobotómiu.Prestalo sa s týmto „liečením duše“až koncom 70-tych rokov.No „vynálezca“ lobotómie portugalský neurológ A.E.Moniz obdržal za túto metódu „liečenia“ duševných chorôb v r.1947 Nobelovu cenu.
  http://refresher.sk/23866-Brutalne-liecebne-zakroky-v-historii-ludstva-Lobotomia
  Oprávnene sa môžem opýtať,či možno medzi psychiatrov zaradiť aj napr.vyháňačov diabla – exorcistov(existujú dodnes).Takže na záver zopakujem,že liečiť duševné poruchy,keď nedokážeme správne definovať čo to vlastne tá duša je….no.Je diskutabilné.Liečia sa(skôr sa dá povedať,že utlmujú) príznaky,liečba je takmer výlučne medikamentózna.Vieme o duši,vedomí aj o mozgu veľký prd.

  odmítám polemizovat o psychiatrii, nechť si každý ponechá své výhrady a předsudky. Ale až se někdo setká s opravdovým rozjetým psychotikem, což nikomu z Vás nepřeju, ať si nezapomene na to, jak jsou psychiatři hnusní, zlí a preparují mozky a ujme se toho, domluvit mu sám :-)))

 • peter. • 17. října 2016

  merlin napsal
  odmítám polemizovat o psychiatrii, nechť si každý ponechá své výhrady a předsudky. Ale až se někdo setká s opravdovým rozjetým psychotikem, což nikomu z Vás nepřeju, ať si nezapomene na to, jak jsou psychiatři hnusní, zlí a preparují mozky a ujme se toho, domluvit mu sám :-)))

  merlin:
  Ja si osobne psychiatrov veľmi vážim,lebo počet ľudí,ktorí ich pomoc potrebujú rastie geometrickým radom.A oni naozaj dokážu pomôcť,o tom niet pochýb.Moje pochybnosti sa týkajú skôr toho,či tento obor možno považovať za aplikovanú vedu akou je napr.medicína,alebo za pseudovedu,ktorá sa zaoberá niečim,čoho podstatu nepozná a nevie ani s istotou povedať,či vôbec existuje,čo to je,kde to sídli a akú povahu to má,keď s určitosťou vieme,že je nehmotná.Je to nejaké energetické pole,fotóny alebo čo?Mám na mysli onú psyché – dušu.Okrem toho si myslím,že úspechy psychiatrie sú dnes do značnej miery výsledkom pokroku v biochémii a chémii.

 • Sio • 17. října 2016

  merlin napsal
  všechno může být a je zneužitý, když se chce, co si budeme povídat. Je-li vůle. Je to režimech a lidech v nich.

  Amen. :-)

 • Sio • 17. října 2016

  peter. napsal
  Psychiatri vo vet.medicíne nie sú.Ak správanie sa zvierat vybočuje z normy,tak sa to rieši nútenou porážkou,utratením alebo vyradením z chovu.A áno,psychiatri dnes vďaka najmä biochemikom a chemikom vedia pomôcť.Farmaceutický priemysel dodáva stále nové a účinnejšie lieky.Kým ich nemali,tak do nedávna používali napr.lobotómiu.Prestalo sa s týmto „liečením duše“až koncom 70-tych rokov.No „vynálezca“ lobotómie portugalský neurológ A.E.Moniz obdržal za túto metódu „liečenia“ duševných chorôb v r.1947 Nobelovu cenu.
  http://refresher.sk/23866-Brutalne-liecebne-zakroky-v-historii-ludstva-Lobotomia
  Oprávnene sa môžem opýtať,či možno medzi psychiatrov zaradiť aj napr.vyháňačov diabla – exorcistov(existujú dodnes).Takže na záver zopakujem,že liečiť duševné poruchy,keď nedokážeme správne definovať čo to vlastne tá duša je….no.Je diskutabilné.Liečia sa(skôr sa dá povedať,že utlmujú) príznaky,liečba je takmer výlučne medikamentózna.Vieme o duši,vedomí aj o mozgu veľký prd.

  Exorcisty bych s psychiatry raději nemíchal, na tyhle koumáky moc nejsem. A souhlasím s tím, že psychiatrie často jen potlačuje příznaky, ale většinou díky i za to ne? Pokud někdo (nemyslím vy) umí víc, ať se klidně předvede. Co vím, existují zvířecí psychologové, o psychiatrech jsem zatím neslyšel. Halt, domácího mazlíčka většinou lidi nechtějí utratit …

 • Sio • 17. října 2016

  peter. napsal
  merlin:
  Ja si osobne psychiatrov veľmi vážim,lebo počet ľudí,ktorí ich pomoc potrebujú rastie geometrickým radom.A oni naozaj dokážu pomôcť,o tom niet pochýb.Moje pochybnosti sa týkajú skôr toho,či tento obor možno považovať za aplikovanú vedu akou je napr.medicína,alebo za pseudovedu,ktorá sa zaoberá niečim,čoho podstatu nepozná a nevie ani s istotou povedať,či vôbec existuje,čo to je,kde to sídli a akú povahu to má,keď s určitosťou vieme,že je nehmotná.Je to nejaké energetické pole,fotóny alebo čo?Mám na mysli onú psyché – dušu.Okrem toho si myslím,že úspechy psychiatrie sú dnes do značnej miery výsledkom pokroku v biochémii a chémii.

  Myslím, že bych mohl s úspěchem polemizovat i o tom, zda lékaři znají vždy podstatu toho, co léčí. Lidské tělo je nedeterministický prakticky nekonečný supersystém a jeho dokonalá poznatelnost je vyloučena. Mozek je asi jeho nejsložitější komponenta. Duši bych to toho netahal, cílem psychiatrie si snad ani neklade za cíl poznávat duši, nebo ano? Tím se spíše zabývají teologové, alespoň si myslím.
  Já bych hledal zcela materialisticky příčiny psychiatrických problémů v mozku a nervovém systému. A poruchy mohou být chemického rázu, snad tu hrají roli i slabé elektrické proudy. Samozřejmě také jasné organické poškození mozku, ať už díky úrazu nebo vrozené, snad už jsem na nic nezapomněl.
  Samozřejmě léky a operace jsou vzhledem k jemnosti a složitosti mozku velmi hrubými zásahy.

 • peter. • 17. října 2016

  Sio napsal
  Duši bych to toho netahal

  Tomu sa vyhnúť nedá.Pojem psychiatria bol zavedený začiatkom 19.storočia a doslova ho možno preložiť,ako liečenie duše.Psychiatria by mala byť akýmsi prepojením medzi neurovedami a psychológiou,uplatňujúc pri tom poznatky medicíny,biológie,farmakológie a zohľadňovať pri tom aj sociálne aspekty.
  Chorá duša môže spôsobiť chorobu tela(napr.žalúdočné vredy alebo infarkt).A funguje to aj naopak,choroba tela môže spôsobiť chorobu duše – tvrdia odborníci – neurovedci aj psychiatri.Takže pojem duša,duševná porucha je dosť frekventovaný a preto ho nemožno opomenúť.Ale ak je objektom skúmania psychiatrov a psychológov duša,tak je myslím legitímne opýtať sa .Čo je duša,kde sídli a ak je nehmotná,tak aká je povaha jej existencie?Ale táto otázka je nazdávam sa skôr z oblasti filozofie.Ja psychiatrov nezaznávam.Majú plnohodnotné lekárske vzdelanie, sú v dnešných časoch zo dňa na deň potrebnejší (bohužiaľ,žijeme takú dobu) a dobre,že sú.

 • Sio • 17. října 2016

  peter. napsal
  Tomu sa vyhnúť nedá.Pojem psychiatria bol zavedený začiatkom 19.storočia a doslova ho možno preložiť,ako liečenie duše.Psychiatria by mala byť akýmsi prepojením medzi neurovedami a psychológiou,uplatňujúc pri tom poznatky medicíny,biológie,farmakológie a zohľadňovať pri tom aj sociálne aspekty.
  Chorá duša môže spôsobiť chorobu tela(napr.žalúdočné vredy alebo infarkt).A funguje to aj naopak,choroba tela môže spôsobiť chorobu duše – tvrdia odborníci – neurovedci aj psychiatri.Takže pojem duša,duševná porucha je dosť frekventovanýa preto ho nemožno opomenúť.Ale ak je objektom skúmania psychiatrov a psychológov duša,tak je myslím legitímne opýtať sa .Čo je duša,kde sídli a ak je nehmotná,tak aká je povaha jej existencie?Ale táto otázka je nazdávam sa skôr z oblasti filozofie.Ja psychiatrov nezaznávam.Majú plnohodnotné lekárske vzdelanie, sú v dnešných časoch zo dňa na deň potrebnejší (bohužiaľ,žijeme takú dobu) a dobre,že sú.

  Já mám na to, co je vědecky pojatý pojem „duše“ docela jednoznačný názor. Je to něco jako software (a data) v počítači, jen samozřejmě o mnoho řádů složitější a i „počítač“ mozek funguje poněkud jinak, než ty, co známe my, je o mnoho řádů složitější. Předejdu námitkám, že ona „duše“ sídlí jen v mozku a neberu v úvahu emoce.
  1. emoce jsou také „softwarem“ v tomto „počítači“
  2. do oné „duše“ je zapotřebí započítat věškerou informaci v těle, takže i informace, které nese každá jedna buňka a dokonce i chemikálie, jako hormony, enzymy atd. Je známo, že při určitých specifických podnětech se mohou „zapínat“ i „vypínat“ (ne vytvářet) určité sekvence DNA.
  Že je nehmotná? Je informace hmotná? Podle mě ne v obecném slova smyslu. Ale zeptám se jinak. Může informace ovlivňovat pohyb hmoty? A tady je to věc názoru, může to udělat jen zprostředkovaně. Ale klidně může způsobit i jadernou válku. Je to tedy hmota nebo něco kvalitativně jiného?

 • peter. • 17. října 2016

  Sio napsal
  Já mám na to, co je vědecky pojatý pojem „duše“ docela jednoznačný názor

  To je fajn,lebo mnoho ľudí ho nemá,alebo ho má iný:
  http://www.umlaufoviny.com/index.php?a=umlaufoviny/anselm-grun-co-je-duse

 • Sio • 17. října 2016

  peter. napsal
  To je fajn,lebo mnoho ľudí ho nemá,alebo ho má iný:
  http://www.umlaufoviny.com/index.php?a=umlaufoviny/anselm-grun-co-je-duse

  Nikomu to nechci brát. Tohle je debata z hlediska náboženství. Komu se líbí, ať se ji drží, nechci to hodnotit. Neumím si ale představit, jak by se o podobné pojetí duše mohla opřít psychiatrie, aniž by se stala pavědou. Zato si umím představit, jak se o to může opřít teologie, ale tu za vědu nepovažuji.

 • peter. • 17. října 2016

  Pridám ešte názor psychológov na dušu:
  http://katpsych.truni.sk/existprob/prispevky/mraz.html
  otázky ktoré si kladie tento mladý človek:
  http://miroslavmolnar.blog.sme.sk/c/83608/Je-dusa-nesmrtelna-Kde-v-mojom-tele-sa-nachadza-dusa-alebo-mysel.html
  A názor KOB-istu V.Jefimova ktorý dokonca tvrdí,že duša je nesmrteľná a verí v reinkarnáciu.
  To video s Jefimovom už na OM bolo.

 • PPK • 18. října 2016

  Vážení, děkuji Vám za názory, které jste ve svých diskusních příspěvcích vyjádřili. Možná jsem se v článku měl vyjádřit přesněji. Nicméně, mně však nešlo o škatulkování, který z pojmů kam patří a jak ten který pojem vydefinovat. Definice je totiž také jen názor, dokud ten názor nepodložíte praktickou demonstrací jeho správnosti a jednoznačnosti. Navíc, i ta definice nemusí být JEDINÁ správná (viz příklad s definicí VÝKLADU důvodu a zároveň příčiny – příchod ke zkoušce a tření). Takže, o co mi šlo? O to, říci, že věda není řemeslo sociálně manipulačních a mocensky donucovacích výmyslů např. typu práva či ekonomie, i když to někteří budou za vědy vydávat. Věda také nejsou hory esoterických a „historických“ výmyslů, protože ty výmysly dnes nelze realizovat (a tedy existenčně dokázat) opakovaným praktickým pokusem se vždy stejným výsledkem. Realita je naopak jen to, co je a co funguje. To, o čem si myslíme, že by realita být mohla anebo někdy v minulosti byla, to jsou zase už zase jen představy. Víra v cokoliv je nedostatek POKORY přiznat absenci poznatků. Naopak, vymýšlet si vysvětlení bez důkazu praxí, to už ale není nic jiného, než pýcha a lež jiným i lež do vlastní kapsy. Zatím, co pokora je hledání, tak víra je jen charakterové podlehnutí lžím, předstírajícím pouhými výmysly a představami někoho – důkaz REALITY. Proč? Inu přece proto, aby on, ten kdo tu ideologii víry hlásá, mohl vládnout! Jenže, od toho už je jenom krůček ke zločinu zneužití víry a k fanatismu tomu věřících! Ergo – víra je charakterová SLABOST těch, kteří chtějí mít bez pokory a bez píle duševní práce ve všem „klid duše“ jen proto, aby nemuseli kriticky a sebekriticky myslet a zároveň vypadali jako znalí. Ostatně prosím, nezaměňujme víru a důvěru! To jsou naprosto různé fenomény!

 • PPK • 18. října 2016

  Gatta ad „A jak se chcete bránit strachu a nejistotě?“ … Někdo hledá Boha, někdo věří v osud. To vše je víra. Někdo ale, ten kdo je realista, ten se buď riziku a nebezpečí vyhýbá, anebo naopak je s ním smířen jako s realitou.
  Ad merlin a Isaac Newton: Ano, život tropí paradoxy. Jak je dnes vidět, tak právě alchymie, studium bible a proroctví se ukázaly být jen odpadním produktem Newtonových, pro lidstvo hlavních výsledků bádání, což byly JEN jeho objevy v mechanice nebeských těles, v optice, v gravitaci atd. Přesto to nevadí a ani to význam jeho geniálního bádání nijak nesnižuje. Jeho názor, že stál „na ramenou obrů“ to je také zajisté jen doklad jeho veliké skromnosti a pokory. Naopak – tvrdit (a jakkoliv to spekulativně vypočítávat na základě nějakých výmyslů, jako je např. Zjevení sv.Jana) a prorokovat apokalypsu v roce 2060, to však vidím jako laciné a Newtona nehodné, pakliže to vůbec někdy napsal či dokazatelně vyslovil. Ostatně, jakou máte, vážená paní merlin, jistotu, že to někdo do díla Newtonova potom dodatečně nepodsunul jen proto, aby posílil ideologicko mocenský vliv Církve?

 • Gatta • 18. října 2016

  Re PPK – ještě k tomu „Proč?“ – Prototože myšlení a učení bolí a přináší pochybnosti a odpovědnost – kdežto k víře v Boha či „kouzelnou pacičku“ stačí jen pohodlně bezmyšlenkovitě uvěřit.

  Re merlin – jsem čekal, zě mě za můj neuctivý komentář k psychiatrům setřete hned „z první vody“, ale bohužel jsem se opravdu setkal více s těmi špatnými zkušenostmi. Obor jako celek nezpochybňuji a jsem moc rád, že se už „neléčí“ jako před 100 lety a že už se postižení v blázinci nevystavují v klecích za mírné vstupné.
  Ono je to nejen v psychiatrii – jsou doktoři, co když mají napsat prášek tak dělají drahoty jako by dávali ze svého po zdanění – a jsou jiní – i obvoďáci, srdcaři, internisti … , co píšou hned. A když něco napíšou, tak už to nezruší – „To musíte brát trvale …“. A když, tak spíše ještě nějaký další přidají.
  Znám několik případů, kdy lidem doslova zachránilo nejen zdraví, ale i život, že si dávky snížili a časem léky téměř vysadili.
  No a u toho famakologického tlumení lidí je to velmi tenký led a velmi lákavé řešení …

 • PPK • 18. října 2016

  Gatta napsal
  myšlení a učení bolí a přináší pochybnosti a odpovědnost – kdežto k víře v Boha či „kouzelnou pacičku“ stačí jen pohodlně bezmyšlenkovitě uvěřit

  Ano, naprosto souhlasím! Nést odpovědnost za své jednání, to člověka celoživotně zavazuje. Naproti tomu, mít k dispozici rozhodovací možnosti a zároveň se v případě špatností či neúspěchů vymluvit na „vůli boží“, to je přece z hlediska zdání čistoty vlastního svědomí a osobnostní integrity velice lákavý a pohodlný alibismus, v němž žádné pochybnosti člověka o sobě samém už vůbec místo nemají. Ostatně, v historii lidstva odůvodňování zločinů jakoukoliv ideologickou vírou bylo požehnaně a i dnes to vidíme např. u některých islámských „druhů víry“, kdy vraždění jinověrců je prohlašováno za správnou věc. A vůbec to ani zdaleka není vlastnost typická jen pro toto náboženství a jen pro tuto mocensko politickou ideologii…

 • merlin • 18. října 2016

  PPK – docel atu jistotu mám, protože byla jeho příbuznými /měl neteř, která po něm dědila/ v roce 1936 dána do dražby jeho pozůstalost – cca 2 bedny písemností. Vliv církve se tudíž dá po II SV, kdy byla tato pozůstalost postupně uvolňována vědecké veřejnosti/ vyloučit

 • merlin • 18. října 2016

  P.S. církev by to zničila, jak jsem už naznačila výše, popření trojjedinosti boží by neuvítala. Obávám se, že Newtonovu usilovnou práci na zákonech boží doktríny /pravidlech fungování světa/ se neodváží nazvat odpadem ani takový neznaboh jako jsem já :-)))
  Víra v kritický rozum je taky jen víra, jen jiného druhu :-)))

 • PPK • 19. října 2016

  merlin napsal
  Víra v kritický rozum je taky jen víra, jen jiného druhu :-)))

  Ano souhlasím, jenže to nás už zodpovědnosti za naše jednání nezbaví, pakliže budeme preferovat zejména vlastní rozum dostatečně sebekritický, což bych v této souvislosti pak pokládal za správné, aby tomu tak bylo.
  Takže …. asi bude „nejrozumnější“, zkonstatovat se Sókratem
  „Vím, že nic nevím“ a přesto i trvat na Descartovi s tím, že
  „Myslím, tedy jsem“.
  Otázkou je, kolika ctižádostivým lidem na světě to pak ale nebude připadat málo. Ono totiž rozumně se zabývat jen svým vlastním rozumem, to asi také trvale nelze,
  obzvláště když víme, že na světě bývá k dispozici ještě tolik dalších a zcela nerozumných radostí života … :-)
  Přeji hezký den!

 • Aleš • 19. října 2016

  Sokrates, Hus, Komenský, Descartes, Kant, Čapek, Werich.
  Bez nich by naše „civilizace“ již dávno byla minulostí.
  Z žijících lidí mě takto napadá jedno jméno, zástupce houževnatého národa, který se nehodlá obětovat na kříži…