Budoucnost je minulost

Vědci zkoumající vesmír se snaží postihnout jeho vznik, aby poznali jeho průběh a zánik. Tento vědecký pohled se ovšem netýká pouze zkoumání vesmíru, ale i společenských věd, neboť i ony i předmět jejich zkoumání se nacházejí ve vesmíru procesujícím v čase a prostoru.

 

Hořký samet: Směr Moskva (23. díl)

„Ale tati, jak víš, že Gorbačov nezradí svoje ideály, stejně jako to udělal Dubček?“
„Dobrá otázka.“ Sledovala jsem otce, jak se drbe ve vlasech otvírákem na pivo. „Osobně ho neznám. Viděl jsem ho jenom v televizi. Ale můj instinkt mi říká, že je to poctivej chlap a charizmatickej vůdce.“ Popotáhl dlouze z filtru, než zahodil zbytek cigarety do popele. „Jestli Gorbačeva Yankeeové nenechaj na holičkách, jsem přesvědčenej, že se mu podaří studenou válku ukončit.“