Ještě k českým národním zájmům

Volíme si takové představitele, kteří se chovají spíše jako úředníci koloniální správy cizího státu v ČR než jako představitelé našeho státu… Proč nesledujeme a nehájíme české národní zájmy?