Svět ruskýma očima 593

Všechny cesty vedou do Berlína * Posílení strategické role ČR v mezinárodní přepravě plynu *  Pod záminkou rozšíření EU se vytvářejí „vnitřní kolonie“ Německa

 

Co se stalo v USA aneb Oni se čehosi bojí

Kam se poděli Trumpovi stoupenci z americké elity? Tedy ti, o kterých jsem hovořil 5. listopadu 2014 na Dartmoorské konferenci v Daytonu? Kde byli a proč nepodporovali toho svého? Co dělaly alternativní elitní skupiny, bankéři, proč dovolili tak diskreditovat americké modely demokracie? Že nemohli nic dělat?

 
 

Retro: Svoboda projevu versus svoboda od projevu

Během Vánoc došlo k další kontroverzní akci ukrajinské feministické skupiny FEMEN, která protestovala proti postoji církve k potratům tak, že polonahá členka skupiny s nápisem „I am a God” vlezla na oltář Kolínské katedrály během slavnostní vánoční mše.