Čas krize české demokracie

Česká demokracie pomalu a jistě po dvaceti letech končí. Jak je to jen možné? Abychom příčiny pochopili, je nutné se vrátit do minulosti a analyzovat časový vývoj.

Původní deklarace Velké Plyšové Revoluce 89 zněla: Odstranit nedemokratický systém, normalizační socialistickou diktaturu Jedné Strany a nahradit to všechno klasickou kapitalistickou demokracií. Všichni plni očekávání společně zvonili klíči a těšili se na svobodu a lepší život. Po pár měsících přechodného období to začalo …

Managing státu spustil privatizační chaos, který měl změnit vlastnictví výrobních prostředků a vytvořit majetkové elity. Václav Klaus byl tím prvním v řadě otců privatizace.

Realizace idejí kapitalismu

Hlavní idea kapitalismu razila heslo, že jen soukromé vlastnictví může stimulovat prosperitu, investice a rozvoj. Ukázalo se však, že jediné, co soukromé vlastnictví může někdy stimulovat, je touha po zisku a snaha o něj. Tvrdilo se, že prosperita bude přínosem pro všechny a vlastníci pak budou ve vlastním zájmu investovat. Zapomnělo se však, že každý vlastník má zájem o svou vyšší prosperitu, jen pokud potřebuje ještě větší majetek, než prozatím má. Zapomnělo se též na fakt, že vlastníci do výrobních kapacit budou dál už investovat jenom tehdy, přinese-li jim to další zisk.

Matematik by řekl: Naivní představy českých ekonomických ideologů se rázným krokem daly na pochod – po Moebiově smyčce.

Zapomnělo se též, že část zisku se do vývoje nevkládá, není-li naděje na dotaci od státu, na výhodný nákup nových technologií, na ziskání levnějších surovin, dalších výrobních prostředků a levnějších pracovních sil. Jak to asi může celosvětově v budoucnu končit? Investice pak už vlastníci logicky nasměrují jen do vývoje zbraní, kterými lze zabrat nová území, kam by bylo možné ještě přestěhovat kapitál. Vznikne-li přitom i nový výrobek použitelný civilně, bude to už jen pouhý a vedlejší by-product.

(Malá osobní vsuvka: Rychlé půjčky bez nahlížení do registru a na občanku – například do kategorie "produkt" nepočítám).

Jak šel čas, zprvu se i zdálo, že privatizační chaos by mohl splnit svůj cíl. Jenže, privatizací vygenerované elity, ve snaze o ještě silnější politickou moc, začaly provádět "reformní" zásahy, které dál už jen vytvořily ještě nespravedlivější systém, než byl ten starý. Sociálně přijatelná normalizační diktatura socialistická je tak nyní nahrazována asociální diktaturou ekonomickou. Propaganda Zelenků, Mádlů a Issových, národ rozštěpila na atomy jedinců nejen třídně a majetkově, ale už i věkově, genderově a rasisticky. Něco je špatně. A přesto: Kapitál jede zdánlivě plnou rychlostí dál, signály čehokoliv chybného jsou pro něj jen zbytečnostmi – pouhé kolaterální ztráty.

Reformy podle amerického mustru

A tak touha po ještě vyšší moci a zisku pro elity přinesla do Česka i mnohé americké novinky: Jsou to nejen zdravotnické poplatky a tak zvané standardy, nejen nahrazení zdravotnické péče tzv. poskytovateli zdravotnických služeb, ale i snaha o náhradu státního důchodového systému podvodnými soukromými penzijními fondy, čekajícími na spekulování s penězi ze státních příspěvků.

Dalšími novinkami pak jsou i paštiky ze strojně oddělené masokostní šlichty a jatečně upravených těl poražené drůbeže, konzervy lanšmítu z rozemletých nevyvinutých vajec a střev, párky z druhořadé mouky, kolagenu a želatiny, špekáčky z vařených kůží a ostatních částí poražených zvířat, tavené sýry z plesnivých tvrdých sýrů starých, z umělých rostlinných tuků, škrobu a syrovátky, snídaňové cereálie "zdravé výživy" z otrub a rafinovaných obilovin a kdo ví co ještě, co pak odevzdaně občan kupuje v narychlo postavených stodolách obchodních řetězců.

A tržní agitátor diskusí českého Internetu na to klidně řekne: Nemusíš kupovat, máš přece svobodu volby …

Vláda se snaží řešit neřešitelné

Vraťme se ale zpět k trvajícím příčinám a jejich ekonomicko – politickým důsledkům: Fanaticky pravicoví politici dál hloupě ignorují existenci systémové neoddělitelnosti bezohledně podnikajícího kapitálu s pracujícím zaměstnaneckým sociálem. Politické a ekonomické neumětelství servisních elit se zatím zmohlo jen na jediné: Byl dán volný průchod postupné likvidaci veřejných institucí a služeb a ničím nekompenzovaný vývoz know-how a výrobních prostředků. V Česku zůstalo už jen několik větších montoven. "Dráhy prodávají Masarykovo nádraží šestkrát levněji", "Škoda Plzeň v tichosti přestěhována do Tichomoří" čteme na titulcích novin. Je zcela logické, že musíme konstatovat:

Proč asi v Česku vznikla, ta dříve neexistující nezaměstnanost a proč se tak výrazně prohloubila nijak netrestaná korupce a kriminalita už i na nejvyšších politických úrovních?

Něco je opravdu moc špatně, říká hlas protestujícího a stávkujícího lidu, jen politbyro českého demokratického kapitalismu nic neslyší.

Úředníci a režimní žurnalisté mezitím dostali příkaz. Zapracovali a zkusili (ostatně jako vždy) nejprve upravit informace a statistiky. Tam, kde statistické manipulace byly napadnutelné, například u vzrůstu kriminality, použila se úprava legislativy a trestnost deliktů byla žádoucím směrem novými zákony "přehodnocena". Ostuda neumětelství v organizaci řízení státu však přesto již začíná být až příliš viditelná. Propaganda proto vztyčila ještě výš nejsilnější argumentační pilíř dogmatu ideologie kapitalismu – TRH. Zajímavé.

Systém, který tolik kritizoval ideje socialismu a komunismu jako dogma, začal používat jiné a mnohem nedomyšlenější dogma úplně stejným způsobem.

Na co se zapomnělo?

Ideologové českého kapitalismu zapomněli, že když systému bude chybět morální kodex, pak vychvalovaný individualismus vlastníků přestane být cností a stane se jejich vlastnímu národu prokletím. Ale co je to národ pro dnešní kašpary falešně účelového a čistě konjukturálního multikulturalismu?

Politická slepota exekutivním elitám dosud trvale brání ekonomicky vidět cestu ku prospěchu všech. Majetková nerovnost před zákonem je uzákoněna. Máme občany stojící před zavřenými fabrikami, máme tak zvanou pracující chudobu a sociálně vyloučené lokality. Jestliže tu v roce 2008 bylo nezaměstnaných 300 tisíc, dnes jich je téměř 500 tisíc. Začala destrukce sociálního smíru s perspektivou téměř vylidněných území, generálních stávek a občanské války na časovém obzoru. Vláda však nespí! Na scénu nastoupil robocopový donucovací aparát s ještě dokonalejšími helmami a pendreky než měl dřívější SNB, legislativně se vymýšlí útoky na soukromí a na základní ústavní práva a svobody občanů.

Kapitalistická ekonomicko – ideologická hora porodila ubohou asociální myš.

Zůstal bezohledný a už neskrývaný systémový totalitarismus s kursem pohybu k obnově nové politické diktatury. Pánové Havel s Klausem si mohou gratulovat. Kapitalismus posledních dvaceti let jim vystavil takové vysvědčení státnických politických schopností, že by si je oba měli dát za rámeček na zeď. Dvaadvacetiletý kruh nejnovějších politických dějin Česka se trapně a neslavně uzavřel.

Některé zdroje:

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=716668

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=716499

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments