Joseph Tainter: Zhroucení složitých společností

Několik myšlenek z knihy Josepha Taintera "The collapse of complex societies":


http://bks8.books.google.cz/books?id=M4H-02d9oE0C&printsec=frontcover&img=1&zoom=1&edge=curl


Autor považuje za příčinu zániku společností skutečnost, že "jejich strategie na získání energie podléhají zákonu snižujících se zisků". Společnost popisuje jako systém, který se vyvíjí k větší "komplexitě" – složitosti. Lepší dělba práce přináší dokonalejší využívání energie. Specialisté vykonávají určité práce rychleji a efektivněji. Na druhou stranu však roste počet vztahů a informačních kanálů. Část získané energie se ztrácí při vzájemné komunikaci nebo soupeření různých skupin a institucí. Dochází k byrokratizaci a složitost se začíná obracet proti společnosti. Dochází k nevyhnutelným stresům, kterými mohou být např. různé epidemie, změny tras dálkových obchodů, příchod nových nauk a náboženství, či tuhé zimy. Společnost na ně musí reagovat, ale tím se zvyšují investice do komplexity a přitom se dále snižují zisky. Roste nedůvěra, apatie a začíná převládat strategie řešení OKAMŽITÝCH PROBLÉMU a nikoliv DLOUHODOBÝCH CÍLU.


Tainter analyzuje 17 velkých civilizací a jako určitý model pro současnost popisuje Římskou říši jako impérium, které expandovalo, dokázalo využít zdrojů obsazených zemí ke svému dalšímu růstu, ale zároveň muselo udržovat složitou administrativu a vojenskou ochranu dlouhé hranice. Nevýhody komplexicity začaly převažovat. Barbarské říše vypadaly jako jednodušší a žádanější. Pouhá existence Říma vedla k útokům barbarů. Evropská civilizace mohla už nejméně dvakrát dojít k úpadku. Poprvé se tomu ale ubránila v 16. století, kdy dokázala expandovat na všechny obyvatelné kontinenty. Podruhé se kolapsu vyhnula koncem 18. a během 19. st., když si "ochočila" fosilní paliva. Dnes už  věříme jen na nové technologie a síly pokroku a žijeme dál v nadbytku energie a konsumerismu, podporovaném reklamou a politiky.


K tomu se vyjádřil již ve 14. st. středověký arabský myslitel Ibn Chaldún Mukkadim: "Velké dynastie trvají déle, protože úpadek počíná v odlehlých provinciích. Málokterá dynastie žije déle než 3 generace, z nichž každá vládne 40 let, tedy více než jedno století. Během této doby se oslabuje soudržnost a lidé touží po klidu a přepychu. Pak však nastupuje poslední stádium, pro které je typické plýtvání a rozhazování. V tomto stadiu je civilizace postižena stárnutím a chronickou nemocí …"


Kenneth Boulding to vtipně komentuje: "Každý, kdo věří, že v konečném světě může pokračovat neomezený růst, je buď blázen, nebo ekonom."


Možná to pro naše čtenáře není nic nového, ale je to hezky formulované a kupodivu není velkého rozdílu mezi moderními mysliteli a těmi z námi pohrdaného středověku, přičemž většinu z nás ani nenapadne, že "nová", ve skutečnosti však pouze obnovená moudrost k nám přišla díky kontaktu s arabským světem.


Tainter, Joseph A (2003. First published 1988), The Collapse of Complex Societies, New York & Cambridge, UK: Cambridge University Press, ISBN 0-521-38673-X

Knihu je možné objednat zde


0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments