O čtyřech totalitách

Domnívám se, že skrze země české se v historii přelily (resp. ještě přelévají) 4 druhy totality:


* náboženská nesena ideologií katolicismu

* nacistická nesena ideologií nacionálního socialismu

* tzv.reálného socialismu nesena ideologií komunismu

* peněz nesena ideologií neoliberalismu


Společným znakem všech totalit je cílevědomé usurpování veškeré politické moci, brutální nadvláda silou opřenou o soudnictví + silové složky státu (policii, armádu) a eliminace nositelů oponentního názoru.


Krátký exkurs do historie: Zatímco u náboženské totality se to dělo skrze absolutní ovládnutí a podřízení vědomí = monopol na vzdělávání a poznání, silově pak naveněk skrze náboženské války, dovnitř skrze inkvizice, torturu… u nacismu šlo o cílevědomý program eliminace a fyzického  vyhlazování všech odpůrců a potenciálních názorových oponentů, resp. konkurečních "podřadných" ras, etnik, společenských skupin… vyvolené rasy podle pečlivě připraveného harmonogramu. U tzv. reálného socialismu šlo po násilném potlačení oponentů revoluce/systémového převratu (společné pro všechny revoluce/systémové převraty ) o násilné potlačování a  "převýchovu" všech oponentních názorů a jejich podřízení jediné dominantní ideologii komunismu. 


Totalita peněz, prezentující veřejně sama sebe jako nositele absolutní svobody a nejvyspělejší  demokracie  se doposud projevuje dvěma zásadními způsoby: navenek přímým brutálním násilím vůči všem zemím, které se doposud nepodřídily ekonomickému a politickému diktátu resp. novému světovému řádu univerzální nadvlády západního finančního systému a západních hodnot (viz boj "terorismem" anebo barevné "revoluční podvracení" v zemích, které odmítly dolar jako světové platidlo,odmítly plně integrovat a podřídit svůj měnový systém nadvládě mezinárodních finančních agentur, propojit jej  se světovým finančním kasinem, usilují o nezávislou politiku… ) Dovnitř se totalita peněz projevuje naprostým ovládnutím politiky i ekonomiky (skrze dluhy), diktátem svých pravidel fungování společnosti a prohlubováním sofistikovaného utužování totalitních praktik (ovládnutím rozhodujících médií formujících většinově veřejné mínění, propracovaný sofistikovaný systém všudypřítomného slídění, Patriot Act a pod.) Eliminace demokratických prvků v průběhu totality peněz je přímo úměrná prohlubující se ekonomické krizi + krizi hodnot a s tím související polarizaci světa bohatství – elit vlastnících přímo většinově ekonomiku a nepřímo (skrze nákupy anebo nájmy politiků a politických stran) politiku a rozrůstajícího se většinového světa bídy. K četným obětem totality peněz patří kromě názorových oponentů nepřímo také sociální a ekonomické oběti, oběti válek v zemích, kterým je násilně nesena válečná hostie míru a pokroku.


V současném přelomovém období procházejí české země zásadním konfliktem o obsah pojmu demokracie. Buďto natrvalo převáží přímý diktát peněz reprezentovaný likvidátory státu, zejména sociálního státu a systému předplacených veřejných služeb, který má podporu vnějšího světa a demokracie (čili vláda lidu) se stane vládou několika málo vyvolených, diktátem nadnárodních vlastníků kapitálu, nebo se demokracie převrátí  směrem k vládě lidu = přímé demokracii a referend v klíčových otázkách. Pakliže dojde k udržení vlády elit, dojde současně k popření samotného smyslu demokracie jako vlády lidu a lze očekávat další postupné osekávání informační svobody, ostrakizování a mobilizaci vůči všem oponentům a hledačům alternativ a v konečném důsledku po vyvrcholení krize i proměnu parlamentního systému v přímý diktát jednoho názoru, jedné politické strany, potažmo jednoho diktátora.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments