Pavel Rychetský o rozpadu hodnotového systému

Březen 22, 2012

Míra klientelismu ve veřejné sféře – zejména v oblasti vynakládání veřejných prostředků – přesáhla všechny únosné meze a zdá se, že občanská komunita nejen není schopna se účinně bránit, ale že se dokonce s takovým stavem smířila jako s něčím nevyhnutelným a fatálním.


Výše uvedený text je citací z příspěvku, který pro projekt Česko hledá budoucnost napsal předseda ústavního soudu Pavel Rychetský. Celý text si můžete přečíst zde.


Pokud i Vy máte a chcete co říci k budoucnosti české společnosti, prostudujte si prosím internetové stránky projektu Česko hledá budoucnost a následující informace, týkající se zaslání právě Vašeho příspěvku. Vybrané příspěvky budou publikovány na internetových stránkách projektu a také v tištěné podobě na konci roku 2012.


Váš příspěvek by měl nabídnout pohled na českou přítomnost a budoucnost v horizontu zhruba patnácti let z perspektivy Vaší profese/specializace. Příspěvek by měl být dlouhý zhruba jednu stránku A4 a co nejvíce srozumitelný a odvážný. Nejzajímavější se jeví takové příspěvky, které se sice budou týkat konkrétně Vaše „odvětví“ a problémů, výzev, negativ i pozitiv v něm, ale kde současně tyto konkrétní otázky závěrem převedete do obecné systémové celospolečenské roviny. Otázky, které texty rámují a slouží spíše pro inspiraci, než aby Vás svazovaly, jsou následující:


Jaká je moje vize české společnosti ve vztahu k mé profesi v horizontu patnácti let? Zformuloval již tuto vizi přede mnou někdo jiný? Pokud ano, proč se nenaplnila? Jaký je současný stav české společnosti obecně a/nebo ve vztahu k mé profesi? Proč tomu tak je a je to tak dobře? Jaké jsou hlavní výzvy, kterým bude oblast mého působení nebo česká společnost jako celek čelit v příštích patnácti letech? Lze těmto výzvám úspěšně čelit za stávajících systémových podmínek? Pokud ne, jaké nejdůležitější systémové změny musí nastat, aby tomu tak bylo? Kdo nebo co jsou hlavní aktéři takové systémové změny a kdo nebo co jsou hlavní aktéři, kteří změně brání?


Svůj příspěvek můžete zaslat na adresu: sshanaah@glopolis.org


Děkuji!

 

Převzato z blogu autora na Aktuálně

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments