Pět okovů

Okov první – Odcizená práce

Takřka polovinu svého disponibilního času je většina z nás podrobena přísné disciplíně a nedemokratické tyranii v zaměstnání. Jsme otroky v hierarchických systémech, jejichž jediným cílem je okamžitý zisk pro odcizené a anonymní otrokáře. S nástupem hospodářské krize bude stále obtížnější najít pracovní místo, kde nebude hrubě pošlapávána naše důstojnost, a kde nebudeme nuceni vykonávat nemravné a ponižující příkazy. V tomto směru je naše postavení horší, než postavení otroka, který osobně znal svého otrokáře
.
Okov druhý – Zkorumpovaný stát

Stát, který si bere více než polovinu z toho, co se vytvoří v národním hospodářství, aniž by za to nabízel tomu odpovídající protihodnotu. Stát, řízený lidmi, kteří o něm tvrdí, že je největší zlo, a kteří prakticky dělají vše pro to, aby jejich tvrzení bylo pravdivé. Stát, který podle mnoha průzkumů patří k těm nejvíce zkorumpovaným na světě. Stát, v němž nejsou uplatňovány základní kontrolní mechanismy, v němž není po vykonavatelích moci požadována odpovědnost, a v němž politici přistiženi při korupci a stycích se zločineckými strukturami zůstávají na svých místech. Stát, který nadržuje monopolům a nadnárodním korporacím.

Okov třetí – Okleštěná demokracie

Většina občanů je fakticky oddělena od rozhodování o věcech společenského zájmu. Stáváme se suverénem několika vteřin při vhození hlasovacích lístků do volební urny. Poté se po nás žádá, abychom byli jen tichými diváky špinavé hry, pro niž jsme na začátku rozdali karty. Jsme svědky zneužíváni moci v takovém rozsahu, o které se nám při „sametové revoluci“ v roce 1989 ani nesnilo.

Okov čtvrtý – Fetiš spotřeby

Všudypřítomnou reklamou a tlakem našeho okolí jsme přesvědčováni o tom, že musíme spotřebovávat stále více zboží. Náš trh přitom pomalu, ale jistě ovládá brak. Je to cílený útok proti našemu fyzickému, ale především duševnímu zdraví.

Okov pátý – Manipulace a neustálá kontrola

Médii jsou nám vštěpovány polopravdy, dezinformace i lži. Ve jménu svobody je neustále omezována naše svobodná volba. Kapitalismus ve jménu svobody a volného obchodu rozbořil středověké hradby a zničil feudální systém vnitrostátního mýta. Nyní jsme svědky toho, jak je systém mýt a poplatků obnovován na nové technologické úrovni. Denně projíždíme mýtnými branami, jsme sledováni všudypřítomnými kamerami, jsme kontrolováni přes čipy v našich bankovních kartách a mobilních telefonech, je sledována naše elektronická komunikace.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments