Podněty Etické komisi Syndikátu novinářů ČR


Září 04, 2009

Tiskoví mluvčí Ne základnám podali v těchto dnech celkem sedm podnětů ke Komisi pro etiku při Syndikátu novinářů České republiky (SN ČR). Iniciativa se tak brání proti tendenčním i vyloženě pomlouvačným článkům a reportážím uveřejněným zejména v posledních několika týdnech.

Iniciativa současně požádala Komisi o veřejné projednání inkriminované stížnosti a o vyloučení střetu zájmu, resp. podjatosti u těch členů Komise, kteří nějak spolupracují s napadenými médii.

Proti Etickému kodexu SN ČR se podle našeho názoru provinili: Adéla Čabanová (LN), Lukáš Dolanský (LN), Tomáš Syrovátka (MfD), Jakub Nettl (ČT), Ondřej Neff (LN) a Karel Pacner. 

Jmenovaní ve svých textech či reportážích zamlčeli některé důležité informace, nedali prostor k vyjádření druhé straně (tj. Iniciativě Ne základnám) a/nebo nedostatečně odlišili domněnky a fakta. Tím zjevně porušili profesionalitu a etiku práce žurnalisty, tak jak ji vymezuje už samotná preambule Etického kodexu SN ČR: 

„Novináři […] přejímají plnou odpovědnost za to, že informace, které předávají veřejnosti, jsou včasné, úplné, pravdivé a nezkreslené“ 

bod 1 c.: („Novinář je […] povinen dbát na rozlišování faktů od osobních názorů“)

bod 1 e.: („Novinář je […] povinen neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentáři z důvodu zaujatosti“)

bod 1 f.: („Novinář je […] povinen nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly deformovány zamlčením důležitých dat“)

bod 3 a. („nic neomlouvá nepřesnost nebo neprověření informace, každá uveřejněná informace, která se ukáže jako nepřesná, musí být neprodleně opravena“)

bod 3 e. („ [novinář je povinen] považovat pomluvu, neprokázané obvinění, překroucení dokumentů, faktů a lži za nejzávažnější profesionální chyby“)

bod 3. f. („ [novinář je povinen] kromě nesporných důvodů veřejného zájmu nesmí novinář svou činností dostat dotčené osoby do nesnází nebo osobní tísně“) 

 

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments