Postmoderní nebo postkonzumní společnost?

Je to už dost dávno, co jsem nějak nemohl „vydýchat“, když jeden člověk, byť levicově zaměřený, používal ono ohavné slovo „postmoderna“. Předpona post- se dnes požívá tak nesmyslným způsobem, tak proti srsti a mimo mísu, že na ty, co ji používají, se prostě dívám skrz prsty a beru to tak, že neznalost předpon neomlouvá.


Co je post-moderního na době, kdy jsou všechny moderní technologie a moderní myšlenky brutálně potlačovány, a místo nich jsou lidem násilím vnucovány technologie desítky let zastaralé a myšlenky, které ani myšlenkami nejsou?

Co má vlastně vůbec znamenat výraz post-komunistická doba, když žádný komunismus dosud nikde nebyl? Není to něco jako násobení nulou? …Znamená dobu, kdy byl násilně odstraněn socialismus (se státně kapitalistickými rysy), a místo něj je lidem brutálně vnucována totalita daleko totálnější, pro změnu s mafiánsko-kapitalistickými rysy. A samozřejmě dobu s výrazně nižší životní úrovní.

A co je post-sexuálního na době, kdy byla lidem vzata možnost sexu a místo toho byli nahnáni do heren k automatům?


Ano, společným rysem všech těchto případů je, že byl původní stav brutálním způsobem potlačen, odstraněn, a místo něj bylo násilím dosazeno něco daleko horšího. A tuto skutečnost předpona post- rozhodně nevystihuje.

Jistým problémem je, že jediná předpona s významem místo něčeho, kterou najdete ve slovníku, zní pro- a je v českém textu nepoužitelná pro svůj v podstatě zcela opačný význam. Chcete snad o dnešní době s paralelami na devatenácté století mluvit jako o pro-moderní“? O dnešní době hysterického zastydlého antikomunismu jako o době pro-komunistické? Nebo po letech pohlavní absence vykládat něco o době pro-sexuální?

Problémem je neexistence předpony jiné – což v žádném případě neospravedlňuje nesprávné používání jakékoli předpony existující.


Vypišme tedy soutěž pro lidi znalé latiny, řečtiny a dalších jazyků, ze kterých se odborné termíny „loví“, ať najdou použitelnou předponu ve smyslu místo něčeho, která by měla šanci se ujmout.

…Vždyť kdybychom chtěli být důslední, museli bychom dnes i výraz postgraduální studium překládat jako studium na soukromých školách, kde se diplomy nezískávají studiem, ale místo toho se kupují.


Neberu ani výmluvy, že výraz postmoderní doba je používán z bezradnosti, či z „politické korektnosti“, jakožto „neutrální“ výraz, který by neobsahoval hodnocení, ale vyjadřující pouhou časovou následnost. Každá doba je přece post-předchozí a dosud se přesto pro nové období vždy našel nový název. Nebyla tedy post-renesance, ale baroko, a to přesto, že tento název, znamenající nabubřelost, rozhodně „politicky korektní“ nebyl.

A neberu ani argument, že postmoderna představuje větší změnu proti dřívějšku, než jaká dosud kdy byla. Vždyť právě brutální nástup barokního vulgárního materialismu byl změnou zcela srovnatelnou.


V jednom případě bych však předponu post- zachoval, neboť v tomto případě nešlo o násilné odstranění, ale jen o přemalování vývěsních štítů. Mám na mysli dobu postkonzumní – dobu, kdy byly konzumy nahrazeny koloniály.

…I když ani v tomto případě lidem možnost konzumu zase až tak moc nenásilně vzata nebyla.


29. ledna 2014

 

Foto: Banksy


0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments