Chřipka – Overtonovy dveře do nebytí

Po roce a čtvrt korunní krize víme o něco víc. Nejen, jak dlouho byla připravována, ale také, že ještě déle bylo k jejímu přijetí připravováno obyvatelstvo. Například očkováním proti chřipce, které nikdy nefungovalo, a které často mělo nepříznivé vedlejší účinky. Argument, že se někdo dvacet let pravidelně očkoval proti chřipce a chřipku nedostal, není žádným …

 

Kult entropie, žádný restart!

Podstatou všech procesů, které dnes v naší civilizaci probíhají a mají vést k „velkému restartu“, je nárůst entropie, neuspořádanosti. A tento nárůst entropie probíhá v tak obrovské míře, že už se rychle blíží bodu, kdy dochází k naprostému rozpadu a zániku systému, který už nelze zastavit.

 

Pohádky pro servisní jelita

Pokud chceme jít v hierarchii dál, můžeme uvažovat o „strachožroutech“, vícerozměrných monstrech živících se strachem živých bytostí, ale i ty se na celkovém procesu jenom přiživují. I na mimozemské úrovni se jedná o řetězec loutek, nad kterým jsou síly zvyšující entropii vesmíru.

 
 

Retro: Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? Husitská kultura a „Drang nach Osten“

Je sice pravda, že v husitských dobách u nás nekvetly druhy umění související s kostelní výzdobou, přesto však byli husité podstatně vzdělanější a kulturnější než lidé v západní Evropě. Ani tak nejde o známý výrok zuřivého nepřítele husitů Aenease Piccolominiho, ve kterém připouští, že prostá husitská žena je daleko vzdělanější než italský biskup.

 

Dvousložková propaganda

K tomu, aby lidé přijali ve slepé víře opravdu velké nesmysly, musí mít opravdu velké trauma. K tomu nestačí nedostatek běžných potřeb, bez kterých se lze obejít, omezování lidí v něčem, co není až tak podstatné. Musí jít o omezení důležité životní potřeby. Pro propagandu „těžkého kalibru“ se proto používá vytvoření nedostatku sexu.

 

Retro: Velký Bratr

Máme Velkého Bratra spojovat s Velkým Bratrem mimo nás – všemi těmi kamerami, sledováním internetu, odposlechy, prostě technickými prostředky určenými ke kontrole, nebo s Velkým Bratrem v nás, milováním Velkého Bratra, ke kterému jsou lidé dováděni hlavně propracovanou propagandou?

 

Budou zavírat za hrubky?

Já osobně bych obraty, které jsou pak zneužity k ospravedlňování nenávisti „druhou stranou“, považoval za stylistické chyby.

 
 

Lidé jsou nestlačitelní

Pokusně bylo dokázáno, že jakmile hustota populace překročí určitou mez, začíná v populaci exponenciálně narůstat násilí, kterým se populace sama v krátké době zničí.