Pohádky pro servisní jelita

Pokud chceme jít v hierarchii dál, můžeme uvažovat o „strachožroutech“, vícerozměrných monstrech živících se strachem živých bytostí, ale i ty se na celkovém procesu jenom přiživují. I na mimozemské úrovni se jedná o řetězec loutek, nad kterým jsou síly zvyšující entropii vesmíru.

 
 

Retro: Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? Husitská kultura a „Drang nach Osten“

Je sice pravda, že v husitských dobách u nás nekvetly druhy umění související s kostelní výzdobou, přesto však byli husité podstatně vzdělanější a kulturnější než lidé v západní Evropě. Ani tak nejde o známý výrok zuřivého nepřítele husitů Aenease Piccolominiho, ve kterém připouští, že prostá husitská žena je daleko vzdělanější než italský biskup.

 

Dvousložková propaganda

K tomu, aby lidé přijali ve slepé víře opravdu velké nesmysly, musí mít opravdu velké trauma. K tomu nestačí nedostatek běžných potřeb, bez kterých se lze obejít, omezování lidí v něčem, co není až tak podstatné. Musí jít o omezení důležité životní potřeby. Pro propagandu „těžkého kalibru“ se proto používá vytvoření nedostatku sexu.

 

Retro: Velký Bratr

Máme Velkého Bratra spojovat s Velkým Bratrem mimo nás – všemi těmi kamerami, sledováním internetu, odposlechy, prostě technickými prostředky určenými ke kontrole, nebo s Velkým Bratrem v nás, milováním Velkého Bratra, ke kterému jsou lidé dováděni hlavně propracovanou propagandou?

 

Budou zavírat za hrubky?

Já osobně bych obraty, které jsou pak zneužity k ospravedlňování nenávisti „druhou stranou“, považoval za stylistické chyby.

 
 

Lidé jsou nestlačitelní

Pokusně bylo dokázáno, že jakmile hustota populace překročí určitou mez, začíná v populaci exponenciálně narůstat násilí, kterým se populace sama v krátké době zničí.

 

Je národ o biogenní komunikaci?

Horizontální přenos genetických informací je přenosem z jedince na jedince kontaktem s jeho genetickým materiálem (u mnohobuněčných organismů ve formě jejich sekretů), na rozdíl od přenosu vertikálního, z rodičů na potomky. Horizontální přenos je původní funkcí sexuality, zabraňující u prvoků, množících se dělením, degeneraci úspěšně už po miliardy let. Hlavním prostředkem proti degeneraci tedy není kombinace dvou sad genů od matky a otce – ta může degeneraci oproti hypotetickému neustálému kopírování jedné sady genů jen trochu zpomalit – ale horizontální přenos genetických informací od různých jedinců.

 

Retro: Konspirační pravda

Tak, jak používají tento výraz média a establishment vůbec, jde čistě a pouze o synonymum slova pravda. …Čímž je prostě dáno, že buď je konspirační teorie pravdivá, nebo to konspirační teorie není.