Hnědá miliarda

Jak rozeznat, když už ne všechny deprivanty, tak alespoň tu jednu jejich větev – fašisty – od lidí?

 

Pud sebezáchovy v dobách bezvýchodních

Pud sebezáchovy je úzce spjat se sexualitou. Trochu šířeji chápanou – jako vyhledávání toho, co člověku prospívá.  Pud sebezáchovy zahrnuje navíc útěkový reflex, opět trochu šířeji chápaný, jako vyhýbání se tomu, co člověku škodí. Proto byla za účelem ovládnutí a zničení lidstva sexualita odedávna potlačována, proto katolická církev boj proti sexualitě (heterosexualitě) ve druhé polovině …

 

Retro: Lež neuteče – má krátké nohy

Ego mnohých lidí je natolik silné, že nedokážou připustit, že se v něčem mýlili. Nedokážou přiznat chybu. Nedokážou skousnout Cicerovo: „Mýlit se je lidské, ale bláznovstvím je v omylu setrvávat.“

 

Konečné řešení 2.0

Hodně lidí se stále utěšuje, že nás chtějí jenom kontrolovat nebo ovládat. Přitom se jedná jenom o špatný překlad. Výraz control v angličtině neznamená nějaké kontrolování, ale v první řadě hubení, vyhubení.

 

Budou školní děti používat na produkci adrenochromu?

Je otázkou, jestli by za dnešního stavu bylo vůbec nutné produkci adrenochromu nějak vysvětlovat. Stačí říct, že kdo je proti, je konspirátor, rozpoutat kampaň proti „antiadrenům”, vykládat, jací jsou to sobci, odmítači, popírači, jak jsou nezodpovědní, jak ohrožují druhé, že jsou to fašisti, zavřít je do Downova lochu.

 

Chřipka – Overtonovy dveře do nebytí

Po roce a čtvrt korunní krize víme o něco víc. Nejen, jak dlouho byla připravována, ale také, že ještě déle bylo k jejímu přijetí připravováno obyvatelstvo. Například očkováním proti chřipce, které nikdy nefungovalo, a které často mělo nepříznivé vedlejší účinky. Argument, že se někdo dvacet let pravidelně očkoval proti chřipce a chřipku nedostal, není žádným …

 

Kult entropie, žádný restart!

Podstatou všech procesů, které dnes v naší civilizaci probíhají a mají vést k „velkému restartu“, je nárůst entropie, neuspořádanosti. A tento nárůst entropie probíhá v tak obrovské míře, že už se rychle blíží bodu, kdy dochází k naprostému rozpadu a zániku systému, který už nelze zastavit.

 

Pohádky pro servisní jelita

Pokud chceme jít v hierarchii dál, můžeme uvažovat o „strachožroutech“, vícerozměrných monstrech živících se strachem živých bytostí, ale i ty se na celkovém procesu jenom přiživují. I na mimozemské úrovni se jedná o řetězec loutek, nad kterým jsou síly zvyšující entropii vesmíru.

 
 

Retro: Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? Husitská kultura a „Drang nach Osten“

Je sice pravda, že v husitských dobách u nás nekvetly druhy umění související s kostelní výzdobou, přesto však byli husité podstatně vzdělanější a kulturnější než lidé v západní Evropě. Ani tak nejde o známý výrok zuřivého nepřítele husitů Aenease Piccolominiho, ve kterém připouští, že prostá husitská žena je daleko vzdělanější než italský biskup.