Spojme volbou „ztracená procenta“

Veřejně aktivní občan:

“Hlas pro Koalici Protest, pro ANO 2011 s podporou HzPD v r. 2012 a letech dalších“

– spojme anitestabishment svou volbou

– aneb jak sjednotit “ztracená“ procenta a „neuzlobit“ se až k smrti…

Ač jsem již své vyjádření k současné kampani trhačů volebních lístků redakci a čtenářům Britských listů sdělil (viz článek…“Hlasujme pro nějaké antiestablishmentové politické uskupení“), po přečtení článků pana Karla Dolejšího bych ještě jednou rád v 9 bodech reagoval. Nejde mi ani o konkrétní obsah jeho článků, jako spíše o jejich vyznění.

  1. Současná kampaň za volbu roztržením lístků se může ve výsledku ukázat jako nesolidární s postiženými a nemocnými. Pravicové kraje mohou definitivně zlikvidovat další části sociálního, zdravotního systému, dále osekat agendu a možnosti Úřadů práce, atd. Konání a radikalizace nálad ve smyslu “čím hůře, tím lépe“ totiž nezohledňuje ty, kterým je hodně zle již nyní. Často již nemají ŽÁDNÝ další prostor. Výsledné radikalizace pak vskutku mohou využít i radikálové společensky destruktivní (různé odstíny „hnědých košil“).

  2. Kampaň trhačů je zcela alibistická a protiaktivní – když “umožňuje“ (zdánlivé) vyvázání „volících trhačů“ ze zodpovědnosti za stav společnosti. Poskytne spolehlivě „alibi“ značné části voličů, a neposílí řady aktivních občanů. Pokud bude kampaň trhačů úspěšná a dejme tomu až 15-20 % hlasů bude neplatných, strany které přesto zvítězí se akorát zhojí na občanech, a kampaň povede ve výsledku naopak k deaktivaci občanů… Nebylo by lepší je se naopak celospolečensky dohodnout a ty procenta dát spolu s naší důvěrou jednomu/ dvěma subjektům?

  3. Je to kampaň pokrytecká – když jako „protisystémový, protikorupční“ nabízí krok který s protisystémovostí a aktivním přístupem nemá mnoho společného a naopak všeobecnou apatii, pasivitu a nezájem o veřejné dění podporuje.

  4. Kampaň trhačů je neférová vůči poctivým politikům a aktivním lidem na kandidátkách všech subjektů, ale zejména alternativních stran, hnutí, koalic.

  5. Kampaň je podbízivá, když akcentuje lenost a pohodlnost lidí namísto potřeby o svém činu a jeho důsledcích přemýšlet a konat zodpovědně. V tomto smyslu je vysoce nebezpečná a establishmentu nahrává – ten má totiž podporu svých servisních elit a přisluhovačů jistou…

  6. Kampaň je velmi hloupá, a tvrdit například, že nezhoršuje pozici (vnímání) – jinak velmi pozitivních a chytrých návrhů HzPD – je tvrzení nesmyslné.

  7. Osobně namítám, že je z čeho vybírat. Tvrdit předem že vždy jde o „menší zlo“ je nepřesné až zavádějící. Sám nebudu volit žádnou parlamentní ani bývalou parlamentní partu. Ještě máme týden na masové rozhodnutí podpořit 2-3 strany či koalice dosud mimokrajské, mimoparlamentní. Máme prostředky elektronické komunikace, internetová periodika, dotčené subjekty by měly „zavětřit“ možná jedinečnou šanci a JEDNAT! Pak se věci mohou začít měnit – příznivěji i pro ty z nás, co jsme úplně mimo partaje. Tvrdím, že pokud nám jde skutečně o změnu – MŮŽE TO BÝT NÁŠ TÝDEN – A ZEJMÉNA NÁŠ VÍKEND!

  8. Doporučuji HzPD vyjednat spojenectví s ANO 2011 (A. Babiš) a koalicí Protest. Jedni mají skvělé myšlenky, druzí peníze, zájem o stát a solidnost. Jedni spoustu impulsů, druzí trošku defenzívu, třetí snahu budovat organizaci. Je to můj skromný návrh (body 7, 8) pro zefektivnění odporu proti zavedeným partajím a určité snížení roztříštěnosti. Pokud bychom je volili masově namísto trhání, mělo by to jistě efekt.

  9. Ve svém původním komentáři jsem zmínil nezbytnost občanské aktivity a zodpovědnosti. A jistě musíme zapojit vedle citů i mozek – protože uražená ješitnost, osobní zhrzenost či naivita, hloupost a pýcha nám rozhodně nepomohou. Proti estabishmentu a zavedeným nepořádkům nám pomůže jen skutečná a trvalá občanská aktivita, uvědomění si důsledků, dopadů našeho ne/konání. Tedy i významu naší volby – nikoliv jednorázové demonstrace vypnutého mozku.

Každý sám za sebe nedokážeme nic, a je zde riziko že definitivně padne ochota slušných a solidárních občanů se angažovat. Zejména pokud vidí, jak mnozí nezkorumpovaní angažovaní dopadli… Zde upozorňuji, že jako angažovanost osobně chápu léta aktivní veřejné činnosti – nikoliv jen jednorázovou kandidaturu či krátkodobou snahu o žádoucí změny. Jinak by všichni „trhači“ byli mnohými (i sebou samými) nazýváni aktivisty. A ač má toto označení v dnešní společnosti až hanlivý výraz (často neprávem naivně vylučující profesionalitu), pak jako dlouholetý aktivista (tč. většinou ve výslužbě) cítím „fundamentální“ potřebu původní význam tohoto výrazu hájit.

Závěrem dodávám jen upozornění, že pokud občan jako veřejně aktivní ty mocné a jejich servisní elity opravdu dlouho a hodně zlobí, pak pokud zůstane sám může se dočkat hodně „zajímavých“ věcí a přístupů… Například nezájmu okolí a občanů, strachu i jen skutečně efektivně pomoci…

Zvu tedy tímto srdečně pana Karla Dolejšího aby se ke mně do Dobřečova přijel někdy podívat. Třeba pro jedno interwiew BL s veřejně činným altruistou…Ledacos mu pak možná bude jasnější – třeba i fakt, že prostému člověku je úplně lhostejné kdo solidární sociální a zdravotní systém a sociální stát zavedl. Pro něj je totiž určující zda a jak stát a společnost koná, funguje – a zda a jak mu zajišťuje (celospolečensky prospěšné) sociální a zdravotní jistoty. Zda mu umožňuje vnímat stát jako Jeho Vlast a Domov.

To že je sociální stát třeba určitým způsobem adaptovat na současnou ekonomickou a informační situaci ČR, Evropy i vazeb s měnícím se světem je ale již téma na jinou diskusi.

Takže pochopme tyto volby jako možnost, šanci a zvládněme tuto výzvu. Nepromarněme ji nebezpečnými gesty! Nalinkujme základy “nového hřiště“ a nevyklizujme veřejný – a tedy NÁŠ SPOLEČNÝ prostor!

S přáním všeho nejlepšího a šťastné volby všem lidem dobré vůle

prostý občan

Martin Míček

Dobřečov, říjen 2012

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments