Ve Zlíně vyplavala na hladinu pravda o vodě a provozním modelu

Soukromá společnost Moravská vodárenská, a.s. (Veolia) vydělala v roce 2012 na provozním modelu ve Zlíně 90 mil. Kč. Municipální společnost VaK Zlín za stejné období na tomtéž modelu 5,7 mil. Kč.


Provozní část podniku VaK Zlín, tedy možnost prodávat vodu a právo inkasovat vodné a stočné od spotřebitelů, koupila Veolia v roce 2004 za pouhých 83 mil. Kč. Jenom za rok 2012 má tuto investici zpět.


Základní kapitál VaK Zlín (majetek, který se musí obnovovat) činí 1,030 miliardy Kč. Společnost s majetkem 1 miliardy korun vydělává na tomto majetku 5,7 mil.Kč/rok. Základní kapitál Moravské vodárenské (majetek, kterým majetek Vaku Zlín provozuje) činí pouhých 115,6 milionu korun. Společnost s majetkem 115,6 mil. Kč vydělává díky provozním smlouvám a jednání představenstva Vaku Zlín 90 mil. Kč/rok.


Představenstvo společnosti VaK Zlín (vesměs politici Zlínského regionu) jedná tak, že za rok 2012 pod jeho vedením VaK Zlín vytvořil z podnikání, které je postaveno na nájmu podniku VaK Zlín francouzskému vodárenskému gigantu Veolia zisk ve výši 5,7 mil. Na základě stejné smlouvy schválilo totéž představenstvo VaK Zlín společnosti Moravská vodárenská, a.s., která si pronajímá majetek VaK Zlín, zisk z vodného a stočného ve výši 90 mil. korun!


Na základě tohoto jednání představenstva VaK Zlín si akcionáři VaK Zlín, což jsou z více než 90 % města a obce, mezi sebou rozdělí celých 5,7 mil. Kč, kdežto majitelé Veolie pouhých 90 mil. Kč…


Představenstvo VaK Zlín pro rok 2013 počítá s dosažením zhruba stejného zisku tj. cca 6 mil. Kč a Veolii odsouhlasilo zisk ve výši 65,6 mil. Kč.


To, co Veolia vytvoří v zisku na provozní smlouvě za dva roky (155,6 mil. Kč), bude Vak Zlín svými dvouletými zisky (11,7 mil. Kč) tvořit třináct roků!


Představenstvo VaK Zlín ve složení Jaromír Šebík, Tomáš Mejzlík, Dalibor Maniš, Ladislav Tabarus, František Fousek, Tomáš Pekař, Jaroslav Ševela TVRDÍ, že tento model je pro VaK Zlín VÝHODNÝ. Výše uvedené, je dle našeho názoru, jednoznačným důkazem o tom, že tento model je výhodný především pro soukromou společnost Veolia a představenstvo neříká akcionářům pravdu.


Výše uvedená čísla vysvětlují, proč představenstvo VaK Zlín dlouhá léta odmítá předložit majitelům VaK Zlín starší kalkulace vodného a stočného, ze kterých by bylo možné zjistit, jak se dělí peníze za vodu mezi Veolii a Vak Zlín od roku 2004, kdy byl zaveden tzv. provozní model.


Nelze zjistit, jaké zisky z vody tečou na účty soukromé společnosti a porovnat je s hospodařením VaK Zlín.


Soudy pravomocně rozhodují o dlouholetém protiprávním jednání ve VaK Zlín, představenstvo rozhodnutí soudů ignoruje a pokračuje v modelu, který vydělává soukromé společnosti.


Největší akcionář VaK Zlín, město Zlín, má k dispozici vlastní analýzu, která negativně hodnotí stav VaK Zlín a zavedený provozní model.


Takto to funguje z velké části po celé České republice. Lidé za vodu platí, ale neví kolik, komu a proč.


Více na http://vodarenstvi.cccfm.cz/

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments