Výzva: Vytvořme bezjadernou zónu na Blízkém východě!

Tisková zpráva, Svět bez válek a násilí

4. května 2012

270 členů parlamentů ze 42 zemí vydalo společné prohlášení na podporu vytvoření zóny bez jaderných zbraní a dalších zbraní hromadného ničení na Blízkém východě. Prohlášení, k němuž se připojilo i sedm českých zastupitelů, bylo představeno na zasedání Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) ve Vídni.


Společné prohlášení, v němž členové parlamentů volají po vytvoření zóny, vzešlo z iniciativy mezinárodní sítě Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament (PNND). „Mezi signatáři najdete i řadu zastupitelů z blízkovýchodních zemí včetně Izraele,“ uvedla Jana Jedličková, mluvčí organizace Svět bez válek a násilí a koordinátorka PNND pro Českou republiku.


K výzvě se připojilo i několik českých zastupitelů napříč politickým spektrem – poslanci Rudolf Chlad, Jiří Koskuba, Ivana Levá, Hana Orgoníková, Ladislav Velebný, Renáta Witoszová a také místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková, která je členkou PNND a problematikou jaderného odzbrojení se dlouhodobě zabývá.


Vytvořit zónu bez zbraní hromadného ničení na Blízkém východě je jedním z konkrétních kroků, které byly naplánovány na poslední hodnotící konferenci Smlouvy o nešíření jaderných zbraní v květnu 2010. Ještě v letošním roce by se proto měla uskutečnit konference, která přivede všechny země blízkovýchodního regionu k jednacímu stolu. To je také jedním z často skloňovaných témat právě probíhajícího zasedání přípravného výboru NPT ve Vídni. „Vzhledem k vyhrocené situaci kolem íránského jaderného programu všichni napjatě očekávají, zda se konferenci vůbec podaří svolat,“ uvedla Jedličková, která je na vídeňském přípravném výboru přítomná společně se zástupci dalších nevládních organizací.


V tomto okamžiku je zásadní, aby mezinárodní společenství dalo jasně najevo své pevné přesvědčení o tom, že vytvoření zóny bez ZHN na Blízkém východě je plnohodnotnou, reálnou a udržitelnou cestou, jak obnovit bezpečnost v problémovém regionu. Slova podpory z různých sfér společnosti přispívají k vytvoření atmosféry, v níž si blízkovýchodní státy nebudou moci dovolit ke společnému stolu nezasednout,“ dodala Jedličková.


Konference k vytvoření zóny bez ZHN na Blízkém východě by se měla uskutečnit koncem letošního roku v Helsinkách. Podle posledních informací zatím žádný z blízkovýchodních států účast neodmítl.


Kontakt:

Jana Jedličková, +420 775 856 879, jana@svetbezvalek.cz

www.svetbezvalek.cz | www.pnnd.org

 

Společné prohlášení členů parlamentů na podporu
zóny bez jaderných zbraní a všech dalších zbraní hromadného ničení
na Blízkém východě

Prohlášení bylo sepsáno 16. října 2011 a je otevřeno k vyjádření podpory.


My, členové parlamentů zemí Blízkého východu a dalších regionů, podporujeme záměr vytvořit zónu bez jaderných zbraní a všech dalších zbraní hromadného ničení na Blízkém východě.


Potvrzujeme roli Organizace spojených národů při napomáhání vytváření takové zóny, v souladu s principy a zásadami pro vytváření zón bez jaderných zbraní, které přijalo Valné shromáždění OSN.


Vítáme konsensuální rezoluce přijímané Valným shromážděním OSN každoročně od roku 1980, které prohlašují, že vytvoření zóny bez jaderných zbraní v regionu Blízkého východu by značně posílilo mír a bezpečnost ve světě.


Zdůrazňujeme význam komplexních mírových vyjednávání na Blízkém východě jako vhodného rámce pro mírové řešení sporných otázek a pro zvýšení národní a regionální bezpečnosti v regionu.


Vítáme veškeré iniciativy vztahující se k obecnému a úplnému odzbrojení, včetně regionu Blízkého východu, a poukazujeme na důležitost pokroku v otázkách kontroly konvenčního zbrojení a eliminace zbraní hromadného ničení včetně zbraní jaderných.


Oceňujeme vedoucí roli, které se ujal Generální tajemník OSN svým Pětibodovým plánem k jadernému odzbrojení, zahrnujícím mimo jiné vytváření zón bez jaderných zbraní, vstup Smlouvy o zákazu jaderných zkoušek v platnost, dosažení sjednání smlouvy zakazující výrobu štěpného materiálu pro vojenské účely a vyjednávání o globálním jaderném odzbrojení prostřednictvím sjednání úmluvy o zákazu jaderných zbraní nebo sady smluv.


Obzvláště vítáme to, že Generální tajemník OSN jmenoval zprostředkovatele pověřeného vést konzultace se státy v regionu a podniknout přípravy ke svolání konference za účasti všech států Blízkého východu, jejímž cílem by bylo vytvoření zóny bez jaderných zbraní a všech dalších zbraní hromadného ničení.


Vyzýváme všechny vlády, obzvláště ty na Blízkém východě a vlády států vlastnících jaderné zbraně, aby v dobré víře spolupracovaly se zprostředkovatelem OSN s cílem připravit podmínky ke konání konference a k následným jednáním o vytvoření zóny bez jaderných zbraní a všech dalších zbraní hromadného ničení.


Vítáme dočasná opatření na posilování důvěry, které podpoří proces vedoucí k vytvoření zóny bez jaderných zbraní a všech dalších zbraní hromadného ničení, včetně zahrnutí všech jaderných zařízení do zárukového systému MAAE a plné začlenění do Úmluvy o zákazu chemických zbraní a Úmluvy o zákazu biologických zbraní.


Vybízíme všechny země Blízkého východu, aby do doby vytvoření takové zóny nevyvíjely, nevyráběly, nezkoušely, nebo jiným způsobem neusilovaly o získání jaderné zbraně, a aby nepovolily umístění jaderných zbraní nebo výbušných jaderných zařízení na svém území.


Vyzýváme členy parlamentů a parlamenty, aby aktivně podporovali zřízení zóny bez jaderných zbraní a všech dalších zbraní hromadného ničení.


Prohlášení vydala síť členů parlamentů za nešíření jaderných zbraní a za jaderné odzbrojení (Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament.


Kontakt: Alyn Ware, alyn@pnnd.org, www.pnnd.org

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments