Zvýšení spodní hranice DPH: Vláda se chystá porušit své vlastní programové prohlášení
Zvýšení spodní hranice daně z přidané hodnoty neznamená pouze porušení předvolebních slibů stran vládní koalice, ale je flagrantním porušením programového prohlášení vlády. Posuďte sami, vážení čtenáři, nejprve to, co slibovaly strany současné vládní koalice ve svých předvolebních programech (zdroj: Aktuálně):

ODS: Kvůli krizi už strana netrvá na dalším postupném snižování daní. Je však zásadně proti jejich zvyšování a proti zrušení takzvané rovné daně. Je ochotna diskutovat maximálně o zrušení výpočtu ze superhrubé mzdy (návrat k hrubé), případně o zvýšení či zrušení stropů na zdravotní pojištění. Plánuje postupné přibližování obou sazeb DPH. (Pozn. aut.: Je skokové zvýšení spodní sazby na dvojnásobek postupným přibližováním sazeb DPH?)

TOP 09: Je proti zvyšování daní. Ještě víc než ostatní strany prosazuje maximální zjednodušení a zpřehlednění procesu jejich výběru. Chce sjednotit základ daně pro daň z příjmů fyzických osob se základy pro sociální a zdravotní pojištění. Navrhuje zrušit většinu výjimek – například zvýhodnění různých benefitů chce nahradit jednotným zaměstnaneckým paušálem. Zvýhodnění má i nadále zůstat (jen) u podpory rodin s dětmi, slabých a potřebných, vlastního bydlení, vzdělání, spoření na stáří či vědy a výzkumu.

VV: Rovnou daň u fyzických osob má nahradit progrese, pro příjmy od 145 tisíc korun měsíčně vznikne nová 25% ze superhrubé mzdy. Právnickým osobám chtějí dočasně zvýšit daň o jeden procentní bod na 20%, dlouhodobě jsou pro nižší daně. Vedle zdanění hazardu by daně měly platit i prostitutky. Věci veřejné navrhují také jednorázovou daňovou amnestii s následným zpřísněním pravidel. Zcela chtějí zrušit dědickou a darovací daň, protože se zdaňuje to, co už bylo jednou řádně zdaněno. Jsou pro omezení řady současných daňových výjimek. Vláda předloží nový zákon o daních z příjmů, který výrazně zjednoduší a zpřehlední daňový systém a sníží administrativní náklady na straně státu i poplatníků. Zruší většinu stávajících daňových výjimek s výjimkou podpory vědy a výzkumu, rodin s dětmi, odpovědnosti vůči slabým a potřebným, vlastního bydlení a odpovědnosti vůči vlastnímu vzdělání a stáří.

A na čem se strany současné vládní koalice dohodly v programovém prohlášení vlády?

Jedinou zmínkou o zvyšování daní je tato:

Vláda přistoupí k vyššímu zdanění loterií, veškerého hazardu a k odstranění výjimek v této oblasti. Příjmy firem podnikajících v této oblasti budou zdaňovány jednotnou sazbou 20 %. Tato daň bude příjmem státního rozpočtu. Budou posíleny regulační pravomoci obcí v této oblasti. V rámci tohoto zákona dojde ke sjednocení základů jednotlivých veřejných odvodů a odstranění drtivé většiny stávajících daňových výjimek z důvodu rovného přístupu ke všem poplatníkům. Sjednocení základů nezvýší celkovou odvodovou zátěž OSVČ.

Je symptomatické, že na zdanění hazardu doposud nedošlo, teprve v květnu či červnu má být předložen návrh zákona k projednání do vlády. O daních obecně se v programovém prohlášení vlády praví toto:

Vláda nechce zvyšovat progresi daně z příjmů fyzických osob. Vláda eliminuje degresi u této daně nad stropy sociálních a zdravotních odvodů do roku 2012 v souvislosti s důchodovou reformou a novým zákonem o daních z příjmů. Transformuje dědickou a darovací daň pod daň z příjmů. Vláda předloží návrh zákona o rozpočtovém určení daní na základě intenzivní diskuse se zástupci samospráv – Svazu měst a obcí, Spolkem pro obnovu venkova, Sdružením místních samospráv a dalšími. Východiskem bude pečlivá analýza nákladů výkonu státní správy v obcích všech stupňů. Dále bude vláda diskutovat dosud nezohledňované parametry pro podíl obcí na sdílených daních, jako jsou např. existence školy, nadmořská výška či negativní zátěž životního prostředí. Zájmem vlády je rovněž zvýšit finanční motivaci obecních zastupitelstev na příznivém podnikatelském prostředí v obci. Cílem vlády je dlouhodobá stabilní dohoda, která formou zákona stanoví příjmy obcí tak, aby se snížil současný diskriminační rozdíl příjmů na obyvatele mezi „nejchudšími“ a „nejbohatšími“ obcemi a aby to odpovídalo situaci ve vyspělých zemích Evropské unie. Příjmová základna obcí bude posílena zejména na úkor celostátních dotačních programů, ze kterých jsou doposud centrálně, a tudíž málo efektivně financovány rozvojové projekty v obcích. Na výdajové straně pak bude možno mobilizovat finanční prostředky důsledným zjednodušením, popř. rušením nákladných administrativních agend.

Vidíte tam nějakou zmínku o zvyšování DPH?

Sečteno a podtrženo:

1.      Každá ze stran vládní koalice sama za sebe spáchala volební podvod na svých voličích. Ti by měli, pokud mají ještě zbytek sebeúcty, proti takovému postupu ostře protestovat.

2.      Vláda Petra Nečase porušila svoje vlastní programové prohlášení. Poslanci vládní koalice, kteří na základě tohoto programového prohlášení pro tuto vládu hlasovali, by měli vyvolat hlasování o důvěře této vlády a v tomto hlasování vyjádřit nedůvěru této vládě.

 

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments