Blbost – základ ekonomiky

Jistě se všichni shodneme, že náš blahobyt, svoboda a demokracie zcela závisí na ekonomice. Nejen to, naše prosperita je úplně odkázána na trvale udržitelný růst ekonomiky. Nikdo tedy nám nemůže vyčítat, když se snažíme o rozvoj ekonomiky, byť je to na cizí účet a na cizím území. Naopak, zasloužíme si jenom samou chválu.

Omezování našeho ekonomického růstu by mělo být trestné. A ve skutečnosti je také přísně persekuováno, podobně jako sabotáž a terorismus. Z tohoto je též zřejmé, proč byl například reálný socializmus tak zločinný. Jeho ekonomický růst byl neuspokojivý. Stagnoval a klesal.

Základem ekonomiky je blbost. Ekonomický růst je přímo závislý na růstu a prohlubování blbostí, na trvale udržitelném růstu blbosti. Čím větší idioty z občanů uděláme, tím více porostou naše ekonomické zisky. Spotřeba je přímo úměrná občanskému idiotizmu. Čím větší idioty budeme mít z občanů, tím více prodáme zboží, služeb a zaprodáme lidí.

Inteligentní občany vůbec nepotřebujeme, jsou chorobou naší ekonomiky. Jejich životospráva je střídmá. Jsou skromní. Jejich spotřeba je malá. Poškozují tak ekonomiku a sabotují její růst.

Inteligence by měla být trestná podobně jako vražda nebo krádež zboží v supermarketu zahraničního vlastníka. Vraždou ochudíte ekonomiku o spotřebitele a tím snížíte ekonomický růst a nadnárodní koncerny o zisky.  Krádeží zboží zase ochudíte o zisk z prodeje zahraničního vlastníka supermarketu. Jiné důvody, proč by se měli trestně stíhat vrahové a zloději, ve zdravé ekonomice žádné nejsou.

Osvědčenými metodami, jak dělat z lidí idioty, jsou především výchova v rodině, školní vzdělání, kultura a mediální tvorba veřejného mínění. Podstatou blbosti a ekonomiky je víra, naděje, optimizmus, pozitivní myšlení a další osvědčené způsoby uvádění sebe a druhých v omyl.

Vůbec byste se neměli rozčilovat a zlobit, pokud z vás někdo dělá blbce a idioty. Myslí s to vámi naprosto dobře. Jde mu o vaše největší blaho. Usiluje o ekonomický růst. A o ten nám jde všem přece především. Chceme se mít přece všichni dobře, chceme být šťastní, a to bez ekonomiky nijak nejde.

Měli bychom neustále vyžadovat, aby z nás všichni dělali blbce a idioty. A ono tomu tak ve skutečnosti také tak je. Cožpak svět nechce být klamán?

Přejít do diskuze k článku 24 komentářů